VIỆC LÀM MỘC BÀI - Cambodia

VIỆC LÀM XKLĐ 0Đ TẠI CAMPUCHIA CHO CÁC BẠN TRẺ ĐAM MÊ KIẾM TIỀN NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐI CÁC NƯỚC KHÁC. CÔNG VIỆC VĂN PHÒNG - XUẤT CẢNH VISA 6 THÁNG - BẢO HIỂM NHÂN THỌ MIỄN PHÍ

Operating as usual

22/03/2022

CÔNG TY VÂN ĐỈNH MỞ THÊM CHI NHÁNH MỚI CẦN TUYỂN
Nhân viên XUẤT NHẬP KHOẢN NỮ, HOẠT NÁO VIÊN
- 𝐋𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐂𝐔̛́𝐍𝐆: 𝟏𝟎𝟎𝟎$ - 𝟏𝟓𝟎𝟎$
- 𝐏𝐇𝐔̣ 𝐂𝐀̂́𝐏: 𝟑𝟎𝟎$
- Số lượng: 02 nữ
- Yêu cầu thành thạo Excel

𝘜̛𝘶 𝘵𝘪𝘦̂𝘯 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 - 𝘒𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘢́𝘱 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘵𝘪𝘦̂𝘶

𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ : 𝟎𝟗𝟏 𝟖𝟕𝟒 𝟓𝟏𝟓𝟑


22/03/2022

𝙈𝙤̣𝙞 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙘𝙪̛́ 𝙝𝙤̉𝙞 "𝙎𝙖𝙤 𝙙𝙖̣𝙤 𝙣𝙖̀𝙮 𝙝𝙖𝙮 𝙠𝙝𝙤𝙚 𝙩𝙞𝙚̂̀𝙣 𝙩𝙝𝙚̂́', đ𝙞 𝙡𝙖̀𝙢 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙘𝙤́ 𝙠𝙞𝙣𝙝 𝙩𝙚̂́ 𝙘𝙝𝙪̛́ 𝙨𝙖𝙤. 𝙇𝙖̀𝙢 𝙜𝙖̂̀𝙣 𝙣𝙝𝙖̀ 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙨𝙪̛𝙤̛́𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙖̣̂𝙩, 𝙣𝙝𝙪̛𝙣𝙜 đ𝙞 𝙡𝙖̀𝙢 𝙭𝙖 𝙡𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙢𝙤̛́𝙞 𝙘𝙖𝙤
GÓC TUYỂN DỤNG THÁNG 4 - 2022📢
1. Chuyên viên tuyển dụng - HR
- 𝐋𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐂𝐔̛́𝐍𝐆 𝐓𝐔̛̀ 𝟏𝟐𝟎𝟎$ – 𝟏𝟓𝟎𝟎$ + 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐢𝐞̂𝐮
2. Nhân viên kinh doanh - SALE MARKETING
- 𝐋𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐂𝐔̛́𝐍𝐆: 𝟖𝟎𝟎$ – 𝟏𝟐𝟎𝟎$ - 𝟏𝟓𝟎𝟎$
- 𝐇𝐎𝐀 𝐇𝐎̂̀𝐍𝐆: 𝟔 - 𝟐𝟎%
- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo, 3 tháng tăng lương 1 lần.
3. Nhân viên XUẤT NHẬP KHOẢN NỮ, HOẠT NÁO VIÊN
- 𝐋𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐂𝐔̛́𝐍𝐆: 𝟏𝟎𝟎𝟎$ - 𝟏𝟓𝟎𝟎$
- 𝐏𝐇𝐔̣ 𝐂𝐀̂́𝐏: 𝟑𝟎𝟎$
4. Phiên dịch TRUNG - VIỆT
- 𝐋𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐂𝐔̛́𝐍𝐆: 𝟏𝟔𝟎𝟎$ - 𝟐𝟎𝟎𝟎$
- 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝟕𝟓$
- 𝒀𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒄𝒐́ 𝒄𝒍𝒊𝒑 đ𝒂́𝒏𝒉 𝒎𝒂́𝒚 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 40 𝒕𝒖̛̀/ 𝒑𝒉𝒖́𝒕, 𝒄𝒐́ 𝒉𝒐̣̂ 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒗𝒂̀ đ𝒊 𝒍𝒂̀𝒎 𝒙𝒂 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 6 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈
➡️Hợp đồng 6 tháng miễn phí tiền đường
➡️Có KTX 4-6 người/ phòng, bếp ăn miễn phí 4 bữa/ ngày
➡️Địa điểm: Bavet, Svay Riêng, Cambodia. Cách cửa khẩu Mộc Bài 500m
𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 Đ𝐄̂̀𝐍 𝐍𝐇𝐀̉𝐘 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 𝟏𝟓𝟎𝟎$
📞Gửi CV qua Mail: [email protected] hoặc ib trực tiếp qua ZALO 091 874 5153


Photos from VIỆC LÀM MỘC BÀI - Cambodia's post 18/03/2022

𝑻𝒉𝒖̛́ 𝒔𝒂́𝒖, 𝒂𝒅 𝒄𝒉𝒐̂́𝒕 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏. 𝑵𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒏 𝒃𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏 3, 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 3. 𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒎𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 đ𝒂̃ 𝒑𝒉𝒐̉𝒏𝒈 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈, 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 3. 𝑽𝒂̂𝒏 Đ𝒊̉𝒏𝒉 𝒎𝒂̃𝒊 đ𝒊̉𝒏𝒉!


15/03/2022

Chúc mừng những tân binh mới. Hôm nay quyết không say không về. Ad sẽ tiếp trầu tới sáng

14/03/2022

𝑻𝑰̀𝑴 Đ𝑶̂̀𝑵𝑮 𝑵𝑮𝑯𝑰𝑬̣̂𝑷 𝑴𝑶̛́𝑰 - 𝒋𝒐𝒃 𝑿𝒖𝒂̂́𝒕 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒌𝒉𝒐𝒂̉𝒏
𝘜̛𝘶 𝘵𝘪𝘦̂𝘯 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 - 𝘒𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘢́𝘱 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘵𝘪𝘦̂𝘶
📂Số lượng: 2, không phân biệt nam, nữ
📂Thử việc 2 tháng: 23.000.000đ
📂Chuyển chính mỗi tháng tăng 1.700.000đ =>39.100.000đ
📂Ca đêm phụ cấp 2.300.000đ. 1 tháng đảo ca 1 lần
📂Không mắc các lỗi nghiêm trọng thưởng 4.600.000đ
𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ : 𝟎𝟗𝟏 𝟖𝟕𝟒 𝟓𝟏𝟓𝟑


11/03/2022

𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧 đ𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢̀?
Hầu hết những bạn qua Cam làm rồi đều biết thị trường việc làm bên Cam khác các nước khác 1 điều là các công ty sẽ giải ngân trước cho người lao động tiền visa và hộ chiếu nhanh (nếu chưa có hộ chiếu). Tiền đền chia thành các mục: Visa, chi phí di chuyển: vé máy bay, tàu xe (nếu có phát sinh). Phụ cấp sinh hoạt (chăn, ga, bột giặt,…). Thẻ cơm nhà ăn.
1.𝐌𝐮̛́𝐜 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐯𝐢𝐬𝐚 sẽ tùy vào từng thời điểm, bao gồm các yếu tố: Đ𝐚̃ 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐛𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐦𝐮̃𝐢 𝐯𝐚̆́𝐜 𝐱𝐢𝐧, 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐦𝐚̂́𝐲 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng), yêu cầu chung là phải có hộ chiếu.
2.𝐇𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐮. Những bạn đã có sẵn hộ chiếu sẽ không bị phát sinh thêm khoản chi phí này. Người lao động nếu được công ty xuất ngân sách làm dịch vụ lấy nhanh từ 2 đến 3 ngày, thì tiền đó sẽ được trừ thẳng vào tháng lương đầu tiên. 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚̀𝐢 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐡𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐮, vì hết hợp đồng 6 tháng công ty sẽ trả lại toàn bộ hồ sơ và giấy tờ tùy thân cho người lào động.
𝐓𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲?
Chấm dứt hợp đồng khi chưa đủ 6 tháng.
Vi phạm nội quy công ty: Có hành vi gian lận, ăn chia với khách. Người dùng các chất cấm ma túy, kẹo, ke,… Có hành vi cố tình phá hoại tài sản công ty. Đánh nhau, … sẽ bị cho thôi việc. Bồi thường tiền đền cho công ty.
Làm việc không hiệu quả, không đạt chỉ tiêu, lười biếng.
𝐊𝐡𝐢 𝐧𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲?
Đủ 6 tháng đầu tiên, tất cả mọi chi phí di chuyển và visa, chi phí sinh hoạt của người lao động được miễn phí hoàn toàn. Không bị phát sinh thêm chi phí gì.
Thời hạn hợp đồng lao động 6 tháng, tính từ ngày nhận chức.

Photos from VIỆC LÀM MỘC BÀI - Cambodia's post 11/03/2022

𝟐𝟐𝐡 đ𝐨́𝐧 𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲, 𝐦𝐞̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠.
𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 - 𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡 - 𝐌𝐨̣̂𝐜 𝐁𝐚̀𝐢.


10/03/2022

𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐀̂𝐍 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐕𝐀̆𝐍 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆
Nam - Nữ - LGBT: 18 - 32 tuổi
Số lượng: 20 nhân viên
Địa điểm làm việc: Bavet, Svay Riêng, Cambodia. Cách cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Tây Ninh 500m
𝐋𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̉𝐧: 𝟐𝟑.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎đ + Hoa hồng
Tăng ca: 𝟑.𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎đ
------------------------
𝐇𝐎̂̃ 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐁𝐔̛̃𝐀 𝐀̆𝐍. 𝐊𝐘́ 𝐓𝐔́𝐂 𝐗𝐀́ 𝐓𝐀̣𝐈 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘
𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂:
1️⃣Dựa trên thói quen người dùng online. Sử dụng các nền tảng mạng xã hội facebook, zalo,... Tìm kiếm khách hàng, tư vấn về cổng game giải trí của công ty.
2️⃣Hướng dẫn, chăm sóc khách sử dụng dịch vụ, mở tài khoản nạp chơi game.
3️⃣Làm việc tại văn phòng, giờ làm thực tế 10 tiếng/ ngày
-----------------------
𝐘𝐄̂𝐔 𝐂𝐀̂̀𝐔:
- Biết sử dụng máy vi tính, đánh máy tính trên 40 từ/ phút
- Có trách nhiệm cao trong công việc, có thể đi làm xa trên 6 tháng
- Nhanh nhẹn, chịu khó ham học hỏi
------------------------
𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝟎𝟗𝟏 𝟖𝟕𝟒 𝟓𝟏𝟓𝟑


10/03/2022

🆘𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐕𝐀̂𝐍 Đ𝐈̉𝐍𝐇 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐆𝐀̂́𝐏 🆘
1 NỮ
1 NỮ
𝐋𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆
Học việc 1 tháng 19.000.000đ
Lương cơ bản 23.000.000đ + Hoa hồng
𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ : 𝟎𝟗𝟏 𝟖𝟕𝟒 𝟓𝟏𝟓𝟑


09/03/2022

Cơ hội việc làm có mức thu nhập cao cho người lao động, không yêu cầu bằng cấp. Chưa có kinh nghiệm, không biết việc được đội nhóm dẫn dắt đào tạo. Cơ hội thăng tiến rõ ràng, trọng nhân tài. Môi trường thuận lợi phát triển cho các bạn LGBT thể hiện bản thân, tài năng.

Photos from VIỆC LÀM MỘC BÀI - Cambodia's post 08/03/2022

Cứ đầu tuần thấy ad chậm rep tin nhắn xin việc là hiểu câu chuyện. Bạn nào chưa được ad phản hồi tin nhắn xin việc, thông cảm và kiên nhẫn chút nha. Ad sẽ tiếp nhận hồ sơ từng bạn.VIỆC LÀM MỘC BÀI - Cambodia updated their website address. 07/03/2022

VIỆC LÀM MỘC BÀI - Cambodia updated their website address.

VIỆC LÀM MỘC BÀI - Cambodia updated their website address.

06/03/2022

𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐂𝐀̣̆𝐏 𝐍𝐀𝐌, 𝐍𝐔̛̃, 𝐋𝐆𝐁𝐓 - 𝐓𝐇𝐎̛̀𝐈 𝐇𝐀̣𝐍 𝐇𝐎̛̣𝐏 Đ𝐎̂̀𝐍𝐆 𝟔 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆
Công ty VÂN ĐỈNH - 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒄𝒉𝒊 𝒑𝒉𝒊́ 𝒅𝒊 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒗𝒊𝒔𝒂 𝑬 📣📣
𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆
📌 Không yêu cầu bằng cấp, không kinh nghiệm được đào tạo, không thu phí giới thiệu việc làm
📌Có KTX tại công ty từ 4 - 6 người/ phòng. Được cấp phát vật dụng cá nhân. Phụ cấp phí sinh hoạt: 700.000đ
㊗️ 𝐏𝐇𝐔́𝐂 𝐋𝐎̛̣𝐈 : Thưởng lễ, tết theo quy định
👉 Thẻ ăn 4 bữa tại công ty, có phòng gym miễn phí
㊗️ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜: - Tìm kiếm khách, tư vấn, hướng dẫn khách sử dụng dịch cụ của công ty - làm việc theo đội nhóm, hưởng hoa hồng theo doanh thu
🛑Chế độ lương - Lương cơ bản: 𝟐𝟑.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎đ - Tăng ca: 3.500.000đ - 🎁 Tổng Thu nhập : 𝟐𝟔.𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎đ + hoa hồng
☎️☎️Liên hệ: 𝟎𝟗𝟏 𝟖𝟕4 𝟓𝟏𝟓𝟑

Photos from VIỆC LÀM MỘC BÀI - Cambodia's post 05/03/2022

Thứ Bảy ứng viên chảy về Vân Đỉnh
Tầm này khoe ứng viên đầu quân mới truất ngầu
𝐌𝐨̛̉ 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠, 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐜𝐨̀𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭 𝐦𝐨̛̉ 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐬𝐚𝐥𝐞. 𝐃𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛ 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐏𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 - 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐨 đ𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐦𝐨̛́𝐢.Photos from VIỆC LÀM MỘC BÀI - Cambodia's post 03/03/2022

Bài ca tuổi trẻ, cùng đi, cùng làm, cùng khám phá khắp BẮC - NAM
Chúc các em có nhiệm kỳ 6 tháng thành công tại công ty.
Vân Đỉnh vẫn tiếp tuc mở job SALE MARKETING, TELESALE
𝐋𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̛̉𝐢 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝟐𝟑.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎₫ + 𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠

𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ :
📲 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 : 𝟎𝟗𝟏 𝟖𝟕𝟒 𝟓𝟏𝟓𝟑
📩𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: 𝐥𝐚𝐧𝐧𝐡𝐮𝐧𝐠.𝐥𝐮𝐜𝐤𝟖@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦02/03/2022

𝐄𝐦 𝐜𝐚̂̀𝐧 1 𝐛𝐚̉𝐨 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐚̣𝐢 𝐁𝐚𝐯𝐞𝐭, 𝐒𝐯𝐚𝐲 𝐑𝐢𝐞̂𝐧𝐠
𝐓𝐡𝐮̛̉ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝟑𝟎𝟎$
𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝟒𝟎𝟎$
𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜: 𝐕𝐞̣̂ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐤𝐭𝐱 𝐬𝐞̂́𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲. 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐧𝐡𝐚̀𝐧𝐠.
𝐘𝐄̂𝐔 𝐂𝐀̂̀𝐔: 𝐍𝐮̛̃ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚́ 𝟒𝟓 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢.
𝐏𝐡𝐮́𝐜 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝟐 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐯𝐞̂̀ 𝐩𝐡𝐞́𝐩 𝟏 𝐥𝐚̂̀𝐧, 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐥𝐚̀𝐦 𝟖 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠. 𝐁𝐚𝐨 𝐚̆𝐧 𝐨̛̉

28/02/2022

☘️Đ𝐢 đ𝐚̂𝐮 𝐭𝐢̀𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐱𝐚 - 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐨̛̉ đ𝐚̂𝐲 𝐛𝐚𝐨 𝐥𝐚
☘️𝐍𝐞̂́𝐮 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐚̂𝐦 - 𝐇𝐚̃𝐲 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐨̂𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐚̂́𝐦....
👉 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐕𝐀̂𝐍 Đ𝐈̉𝐍𝐇
👉𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 : 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐬𝐚𝐥𝐞, 𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠, 𝐭𝐨̂̉ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠, 𝐈𝐓 𝐖𝐄𝐁, 𝐒𝐄𝐎
👉𝐒𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 : 𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝟐 𝐛𝐚̣𝐧
🏠 𝐍𝐨̛𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 : 𝐁𝐚𝐯𝐞𝐭, 𝐒𝐯𝐚𝐲 𝐑𝐢𝐞𝐧𝐠, 𝐂𝐚𝐦𝐛𝐨𝐝𝐢𝐚
⏰𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜: 𝟏𝟎𝐡 - 𝟐𝟐𝐡 (𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐥𝐚̀𝐦 𝟏𝟎 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠)
💲 𝐓𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 : 2️⃣3️⃣ 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮/ 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠
💲 𝐓𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐚: 𝟑.𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎đ
👉𝐂𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 👇 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭!
𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ :
📲 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 : 𝟎𝟗𝟏 𝟖𝟕𝟒 𝟓𝟏𝟓𝟑
📩𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: 𝐥𝐚𝐧𝐧𝐡𝐮𝐧𝐠.𝐥𝐮𝐜𝐤𝟖@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

28/02/2022

𝐏𝐇𝐔́𝐂 𝐋𝐎̛̣𝐈 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘
- Được học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm trong công việc, có đội nhóm dẫn dắt làm việc. Nhân viên mới được đào tạo
- Hỗ trợ chi phí đưa đón nhân viên đến nhận việc
- Có bếp ăn 4 bữa, KTX 4 - 6 người/ phòng. Được cấp dụng cụ sinh hoạt
- Thưởng sinh nhật, lễ tết theo thâm niên làm việc tại công ty
- Công ty hỗ trợ chi phí về phép năm
- Thưởng lương tháng thứ 13 800$ = 18.400.000đ
𝐘𝐄̂𝐔 𝐂𝐀̂̀𝐔 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂
🏳️‍🌈 Siêng năng, vui vẻ, có tinh thần chủ động, độc lập trong công việc
🏳️‍🌈 Nam, nữ, LGBT từ 18 - 33 tuổi, gõ chữ 35 - 40 từ/ phút. Có thể đi làm xa trên 6 tháng.

27/02/2022

𝚃𝚄𝚈Ể𝙽 𝙶Ấ𝙿 𝙲𝚃𝚅 𝙾𝙽𝙻𝙸𝙽𝙴 𝙷Ỗ 𝚃𝚁Ợ 𝙲Á𝙲 𝙱Ạ𝙽 𝙽𝙷Â𝙽 𝚅𝙸Ê𝙽 𝚂𝙰𝙻𝙴 𝚃𝚁Ự𝙲 𝚃𝙸Ế𝙿 ĐÃ 𝚂𝙰𝙽𝙶 𝙲Ô𝙽𝙶 𝚃𝚈

𝚈ê𝚞 𝚌ầ𝚞 ĐƠ𝙽 𝙶𝙸Ả𝙽
☑️ 𝙲ó đ𝚒ệ𝚗 𝚝𝚑𝚘ạ𝚒 𝚍𝚒 độ𝚗𝚐 𝚕à đượ𝚌.
☑️ 𝙲ó 𝚑ướ𝚗𝚐 𝚍ẫ𝚗 𝚌𝚑𝚒 𝚝𝚒ế𝚝 𝚌á𝚌𝚑 𝚕à𝚖

⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 : 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟑𝟎 𝐩𝐡𝐮́𝐭 đ𝐞̂́𝐧 𝟏,𝟓 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠

✔ 𝐓𝐇𝐔 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐏: 𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎. >>> 𝟏.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 / 𝐍𝐆𝐀̀𝐘

🥰 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒑𝒉𝒖̀ 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒃𝒂̣𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒓𝒂̉𝒏𝒉 𝒓𝒐̂̃𝒊 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒌𝒊𝒆̂́𝒎 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 đ𝒂𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒅𝒖̛̣ đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒔𝒂𝒏𝒈 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒄𝒐̀𝒏 𝒏𝒈𝒂̣𝒊 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒉𝒖̛̉ 𝒔𝒖̛́𝒄.

26/02/2022

𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟑
Ad sẽ tài trợ mỗi ứng viên nhận việc tháng 3, 1 bộ dây đèn
Góc chill nhẹ sau tan ca, tất mọi thứ đều có thể khi có ước mơ, có lí tưởng. KTX xinh như phòng riêng. Tự tin thể hiện cá tính


Videos (show all)

Category

Products

Việc làm thu nhập cao

Telephone

Address


83 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City
72408

Other Recruiters in Ho Chi Minh City (show all)
Nguyễn Phú Tuấn - Chuyên gia Bất động sản Nguyễn Phú Tuấn - Chuyên gia Bất động sản
Tòa Nhà 58 Đồng Nai, Phường 15
Ho Chi Minh City, 700000

www.tuyendung-batdongsan.com.vn

VIỆC LÀM NGÀNH LUẬT VIỆC LÀM NGÀNH LUẬT
1 Lê Duẩn
Ho Chi Minh City, 700000

Fanpage cung cấp thông tin tuyển dụng ngành luật!

HR - Hôtel des Arts Saigon HR - Hôtel des Arts Saigon
76 - 78 Nguyễn Thị Minh Khai
Ho Chi Minh City

A chic 5-star boutique hotel that is centrally located in the heart of Ho Chi Minh city.

EniJobs.com - Việc làm và cơ hội kỹ thuật EniJobs.com - Việc làm và cơ hội kỹ thuật
7b/105/25 Thành Thái
Ho Chi Minh City, 70000

Engineering Jobs & Opportunities In Viet Nam

Việc Làm HCM Không Thu Phí Việc Làm HCM Không Thu Phí
Ho Chi Minh City

Công ty TNHH Cung ứng Nhân lực Nhân Kiệt được thành lập và hoạt động từ tháng 4/2009, với lĩnh vực hoạt động chính là: Dịch vụ cung ứng lao động

TẬP ĐOÀN TUẤN 123 TẬP ĐOÀN TUẤN 123
58C Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 72500

BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123 - TẬP ĐOÀN TUẤN 123 + Chuyên Đào tạo Môi giới. + Tư vấn - Giới thiệu nhà thổ cư. Mr Tuấn - Chuyên gia Bất Động sản Tuấn 123. Hotline : 0938 465 123.

Goodjob.com.vn Goodjob.com.vn
Ho Chi Minh City, 70000

Website đang tin tuyển dụng và tìm kiếm việc làm miễn phí

Phạm Vân Anh Phạm Vân Anh
215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

Trang chia sẻ của Phạm Vân Anh- biệt danh "Thủ Lĩnh Mắt Biếc", Trưởng phòng Tuyển Dụng, Cty Manulife VN (đứng thứ 22 trong TOP100 nơi làm việc tốt nhất VN). Chứng chỉ: MDRT, MBA vàng, FC kim cương...

Việc làm Part time, Full time Hồ Chí Minh Việc làm Part time, Full time Hồ Chí Minh
Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3
Ho Chi Minh City, 700000

Giúp bạn có THÊM THU NHẬP 50TR/tháng với nghề BẢO HIỂM - Hotline Giúp bạn có THÊM THU NHẬP 50TR/tháng với nghề BẢO HIỂM - Hotline
Ho Chi Minh City

Hãy Gia Nhập Để Được Tôi Đào Tạo Bạn Trở Thành Những Quản Lý Cấp Cao Cùng Master Happy. - Gia Tăng Thu Nhập Hàng Ngày Của Các Bạn Lên Tầm Cao Mới.

Việc làm uy tín tại TPHCM Việc làm uy tín tại TPHCM
ĐƯỜNG Bạch Đằng B82, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City, 7000

Nhà tuyển dụng . Với những chuyên gia về lĩnh vực Nhân Sự , chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tìm được công việc Tốt - Vừa Ý - Chất Lượng

Tuyển dụng Nhật Bản Stepuphr.vn Tuyển dụng Nhật Bản Stepuphr.vn
25/7A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1
Ho Chi Minh City

Tuyển dụng Nhật Bản Stepuphr.vn là cầu nối việc làm giữa các ứng viên và công ty Nhật tại Việt Nam và Nhật Bản.