BAMA Seafood

BAMA Seafood

Chuyên cung cấp sỉ - lẻ các loại hải sản: MỰC 1 NẮNG, MỰC KHÔ 1 NẮNG, KHÔ CÁ ĐÙ, CÁ KHÔ CHỈ VÀNG, ....
Xuất sứ: Phan Thiết
Bảm đảm tuyệt đối tiêu chuẩn sạch 100%

Operating as usual

Photos from BAMA Seafood's post 03/01/2020

MỰC KHÔ 1 NẮNG - 5xx.000₫ ( 22-24 con)

Mực khô được phơi từ mực ống khi còn tươi nên mực sau khi phơi cũng có màu hồng tươi, ăn rất bắt vị, ngọt, mùi không tanh hay dính ướt tay.

📍Bảm đảm tuyệt đối tiêu chuẩn sạch.
KHÔNG phẩm màu, KHÔNG chất bảo quản

☎️ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟬𝟵𝟰𝟱.𝟰𝟱𝟮.𝟱𝟯𝟲

💭 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: BAMA Seafood

🛵 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐓𝐀̣̂𝐍 𝐍𝐎̛𝐈 - 𝐊𝐇𝐔 𝐕𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌 🛵

Photos from BAMA Seafood's post 02/11/2019

𝐌𝐔̛̣𝐂 𝐊𝐇𝐎̂ 𝟏 𝐍𝐀̆́𝐍𝐆 - 9xx.𝟎𝟎𝟎₫/𝐤𝐠 (22-24con)

Mực khô được phơi từ mực ống khi còn tươi nên mực sau khi phơi cũng có màu hồng tươi, ăn rất bắt vị, ngọt, mùi không tanh hay dính ướt tay.

📍Bảm đảm tuyệt đối tiêu chuẩn sạch.
KHÔNG phẩm màu, KHÔNG chất bảo quản

☎️ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟬𝟵𝟰𝟱.𝟰𝟱𝟮.𝟱𝟯𝟲

💭 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: BAMA Seafood

🛵 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐓𝐀̣̂𝐍 𝐍𝐎̛𝐈 - 𝐊𝐇𝐔 𝐕𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌 🛵

Photos from BAMA Seafood's post 31/10/2019

𝐂𝐀́ 𝐊𝐇𝐎̂ 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐕𝐀̀𝐍𝐆 - 1xx.𝟎𝟎𝟎₫/𝐤𝐠

🐟 𝘕𝘨𝘰𝘯 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘵𝘩𝘢𝘯 𝘩𝘰̂̀𝘯𝘨 🐟

Xẻ phơi hoàn toàn tự nhiên, thịt có vị ngọt, thơm ngon.
Sản xuất theo quy trình truyền thống
Tuyệt đối không chất bảo quản, cá tươi 100%

☎️ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟬𝟵𝟰𝟱.𝟰𝟱𝟮.𝟱𝟯𝟲 (sỉ - lẻ)

💭 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: BAMA Seafood

🛵 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐓𝐀̣̂𝐍 𝐍𝐎̛𝐈 - 𝐊𝐇𝐔 𝐕𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌 🛵

28/10/2019

𝐂𝐀́ 𝐊𝐇𝐎̂ 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐕𝐀̀𝐍𝐆 - 1xx.𝟎𝟎𝟎₫/𝐤𝐠

☎️ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟬𝟵𝟰𝟱.𝟰𝟱𝟮.𝟱𝟯𝟲

💭 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: BAMA Seafood

❗️ 𝐋𝐔̛𝐔 𝐘́: GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO TỪNG MÙA

🛵 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐓𝐀̣̂𝐍 𝐍𝐎̛𝐈 - 𝐊𝐇𝐔 𝐕𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌 🛵

28/10/2019

𝐌𝐔̛̣𝐂 𝐊𝐇𝐎̂ 𝟏 𝐍𝐀̆́𝐍𝐆 - 9xx.𝟎𝟎𝟎₫/𝐤𝐠 (22-24 con)

☎️ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟬𝟵𝟰𝟱.𝟰𝟱𝟮.𝟱𝟯𝟲

💭 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: BAMA Seafood

❗️ 𝐋𝐔̛𝐔 𝐘́: GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO TỪNG MÙA

🛵 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐓𝐀̣̂𝐍 𝐍𝐎̛𝐈 - 𝐊𝐇𝐔 𝐕𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌 🛵

Photos from BAMA Seafood's post 24/10/2019

𝐌𝐔̛̣𝐂 𝟏 𝐍𝐀̆́𝐍𝐆 - 8xx.𝟎𝟎𝟎₫/𝐤𝐠 (22-24 con )

☎️ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟬𝟵𝟰𝟱.𝟰𝟱𝟮.𝟱𝟯𝟲

💭 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: BAMA Seafood

❗️ 𝐋𝐔̛𝐔 𝐘́: GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO TỪNG MÙA

🛵 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐓𝐀̣̂𝐍 𝐍𝐎̛𝐈 - 𝐊𝐇𝐔 𝐕𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌 🛵

Photos from BAMA Seafood's post 24/10/2019

𝐊𝐇𝐎̂ 𝐂𝐀́ Đ𝐔̀ - 1xx.𝟎𝟎𝟎₫/𝐤𝐠

🐟 𝘕𝘨𝘰𝘯 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘵𝘩𝘢𝘯 𝘩𝘰̂̀𝘯𝘨 🐟

☎️ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟬𝟵𝟰𝟱.𝟰𝟱𝟮.𝟱𝟯𝟲

💭 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: BAMA Seafood

❗️ 𝐋𝐔̛𝐔 𝐘́: GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO TỪNG MÙA

🛵 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐓𝐀̣̂𝐍 𝐍𝐎̛𝐈 - 𝐊𝐇𝐔 𝐕𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌 🛵

Photos from BAMA Seafood's post 24/10/2019

𝐂𝐀́ 𝐊𝐇𝐎̂ 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐕𝐀̀𝐍𝐆 - 1xx.𝟎𝟎𝟎₫/𝐤𝐠

☎️ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟬𝟵𝟰𝟱.𝟰𝟱𝟮.𝟱𝟯𝟲

💭 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: BAMA Seafood

❗️ 𝐋𝐔̛𝐔 𝐘́: GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO TỪNG MÙA

🛵 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐓𝐀̣̂𝐍 𝐍𝐎̛𝐈 - 𝐊𝐇𝐔 𝐕𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌 🛵

Photos from BAMA Seafood's post 22/10/2019

1̲/ 𝐌𝐔̛̣𝐂 𝟏 𝐍𝐀̆́𝐍𝐆 - 5xx.000₫ - 1.###.000 (22-24 con ) - Tuỳ loại

🦑 𝘛𝘩𝘰̛𝘮 𝘯𝘨𝘰𝘯 đậm đà 𝘭𝘢̀ 𝙀𝙈 🦑

2̲/ 𝐌𝐔̛̣𝐂 𝐊𝐇𝐎̂ 𝟏 𝐍𝐀̆́𝐍𝐆 - 5xx.000₫ - 1.###.000 (22-24 con ) - Tuỳ loại

3̲/ 𝐂𝐀́ 𝐊𝐇𝐎̂ 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐕𝐀̀𝐍𝐆 - 1xx.𝟎𝟎𝟎₫/𝐤𝐠

4̲/ 𝐊𝐇𝐎̂ 𝐂𝐀́ Đ𝐔̀ - 2x0.𝟎𝟎𝟎₫/𝐤𝐠

🐟 𝘕𝘨𝘰𝘯 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘵𝘩𝘢𝘯 𝘩𝘰̂̀𝘯𝘨 🐟

☎️ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟬𝟵𝟰𝟱.𝟰𝟱𝟮.𝟱𝟯𝟲

💭 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: BAMA Seafood

❗️ 𝐋𝐔̛𝐔 𝐘́: GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO TỪNG MÙA

📍 Sản phẩm được lựa chọn kỹ lưỡng, đóng gói bao bì cẩn thận.

🛵 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐓𝐀̣̂𝐍 𝐍𝐎̛𝐈 - 𝐊𝐇𝐔 𝐕𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌 🛵

Videos (show all)

Category

Telephone

Address

Ho Chi Minh City
Other Food & Grocery in Ho Chi Minh City (show all)
Rhum in Vietnam Rhum in Vietnam
Ho Chi Minh City

Review phân bón và thuốc BVTV Review phân bón và thuốc BVTV
Đường Phạm Đình Hổ, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City

Review Phân bón và thuốc BVTV

Đặc Sản Đồng Tháp Đặc Sản Đồng Tháp
Ho Chi Minh City

Mình bán tất cả đặc sản Đồng Tháp: trái cây sấy, lạp xưởng, chả lụa, s?

Thời Trang Gia Đình Luxy Thời Trang Gia Đình Luxy
Ho Chi Minh City, 700000

Áo thun gia đình, áo thun cặp, áo thun thiết kế chất lượng. Mua ao thun đẹp với giá sỉ.

Ngân Búp Shop Ngân Búp Shop
Ho Chi Minh City, 700000

Bách Hoá Xitij Bách Hoá Xitij
Ho Chi Minh City, 700000

Có gì bán náy - Vi Vi đảm bảo �

Shop Ếch-Tôm-Cá Kiểng Miền Nam Ú Ù P.S Shop Ếch-Tôm-Cá Kiểng Miền Nam Ú Ù P.S
87/57 Đinh Tiên Hoàng P.3 Q. Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

Nơi có các chú ếch kiểng đủ loại nội ngoại nhập, dễ nuôi, đẹp lạ cho các khách nuôi chơi Nơi có đủ mọi loại hộp nuôi và đồ trang trí cho các khách nuôi ếch cảnh

Em Cún Péo Em Cún Péo
Thành Phố
Ho Chi Minh City

Tiệm đồ si của Em Cún Péo 🌏 Xin chàooo 🌏 Tất cả đồ mình bán đều là đồ 2ndhand, used. Nếu mọi người có thắc mắc gì thì đừng ngại nhắn tin cho mình nha, cám ơn mọi ngườiii

Trang Trang Amulet Thailand Trang Trang Amulet Thailand
Ho Chi Minh City

Shop Mẹ Gạo - Ăn dặm cho Bé Shop Mẹ Gạo - Ăn dặm cho Bé
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên cung cấp Dụng cụ và Thực Phẩm ăn dặm hữu cơ chính hãng an toàn cho bé và gia đình! Cam kết bán hàng có tâm!

Dừa đẹp chưng Tết 2022 Dừa đẹp chưng Tết 2022
14/90 Nguyễn Quang Diêu
Ho Chi Minh City

Sỉ lẻ dừa chưng Tết tài lộc Tết Nhâm Dần 2022

U.C 185 Authentic U.C 185 Authentic
Ho Chi Minh City

�Shop kinh doanh nhìu mặt hàng� #GIÀY9HÃNGÚTCƠ � #PHỤKIỆNĐIỆNTỬ9HÃNG � #NƯỚCHOA9HÃNGÚTCƠ � #TẠPHOÁ9HÃNGÚTCƠ