Duy Lê HAIR Stylist

Duy Lê HAIR Stylist

Nơi biến hình cho bạn thêm đẹp Nơi vẽ đẹp toả sáng

Operating as usual

21/07/2022

Chị e đâu rồi ib làm tóc đi nè🤭🤭🤭

13/07/2022

❤️❤️❤️❤️

Photos from Duy Lê HAIR Stylist's post 09/07/2022

❣💕Kʜᴀ́ᴄʜ💕ʟᴀ̀ᴍ💕ᴛᴏ́ᴄ💕ɪʙ💕đᴀ̣̆ᴛ💕ʟɪ̣ᴄʜ💕

❣Hᴏᴀ̣̆ᴄ💕ɢᴏ̣ɪ💕ǫᴜᴀ💕sđᴛ
💚☎️💚0335218437

Sᴇ̃💕đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ💕ɢɪᴀ̉ᴍ💕ʙɪʟʟ💕ᴛᴜ̛̀💕30%💕đᴇ̂́ɴ50%💥
____________

💥❤️𝗟𝘂̛𝘂❤️𝘆́:💕𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵💕𝘆𝗲̂𝘂💕𝒄𝒂̂̀𝒖💕𝗺𝗶̀𝗻𝗵💕𝗹𝗮̀𝗺💕𝘁𝗼́𝗰💕𝘃𝘂𝗶💕𝗹𝗼̀𝗻𝗴💕đ𝗮̣̆𝘁💕𝗹𝗶̣𝗰𝗵💕𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄💕𝒌𝒉𝒊💕𝒒𝒖a❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️

ℂ𝕙𝕒̂𝕟☺️𝕥𝕙𝕒̀𝕟𝕙❤️𝕔𝕒̉𝕞💕𝕠̛𝕟☺️𝕢𝕦𝕪́❤️𝕜𝕙𝕒́𝕔𝕙💕

09/07/2022

❣💕Kʜᴀ́ᴄʜ💕ʟᴀ̀ᴍ💕ᴛᴏ́ᴄ💕ɪʙ💕đᴀ̣̆ᴛ💕ʟɪ̣ᴄʜ💕

❣Hᴏᴀ̣̆ᴄ💕ɢᴏ̣ɪ💕ǫᴜᴀ💕sđᴛ
💚☎️💚0335218437

Sᴇ̃💕đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ💕ɢɪᴀ̉ᴍ💕ʙɪʟʟ💕ᴛᴜ̛̀💕30%💕đᴇ̂́ɴ50%💥
____________

💥❤️𝗟𝘂̛𝘂❤️𝘆́:💕𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵💕𝘆𝗲̂𝘂💕𝒄𝒂̂̀𝒖💕𝗺𝗶̀𝗻𝗵💕𝗹𝗮̀𝗺💕𝘁𝗼́𝗰💕𝘃𝘂𝗶💕𝗹𝗼̀𝗻𝗴💕đ𝗮̣̆𝘁💕𝗹𝗶̣𝗰𝗵💕𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄💕𝒌𝒉𝒊💕𝒒𝒖a❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️

ℂ𝕙𝕒̂𝕟☺️𝕥𝕙𝕒̀𝕟𝕙❤️𝕔𝕒̉𝕞💕𝕠̛𝕟☺️𝕢𝕦𝕪́❤️𝕜𝕙𝕒́𝕔𝕙💕

09/07/2022

♥️♥️🚴🏾‍♂️

❣💕Kʜᴀ́ᴄʜ💕ʟᴀ̀ᴍ💕ᴛᴏ́ᴄ💕ɪʙ💕đᴀ̣̆ᴛ💕ʟɪ̣ᴄʜ💕

❣Hᴏᴀ̣̆ᴄ💕ɢᴏ̣ɪ💕ǫᴜᴀ💕sđᴛ
💚☎️💚0335218437

Sᴇ̃💕đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ💕ɢɪᴀ̉ᴍ💕ʙɪʟʟ💕ᴛᴜ̛̀💕30%💕đᴇ̂́ɴ50%💥
____________

💥❤️𝗟𝘂̛𝘂❤️𝘆́:💕𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵💕𝘆𝗲̂𝘂💕𝒄𝒂̂̀𝒖💕𝗺𝗶̀𝗻𝗵💕𝗹𝗮̀𝗺💕𝘁𝗼́𝗰💕𝘃𝘂𝗶💕𝗹𝗼̀𝗻𝗴💕đ𝗮̣̆𝘁💕𝗹𝗶̣𝗰𝗵💕𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄💕𝒌𝒉𝒊💕𝒒𝒖a❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️

ℂ𝕙𝕒̂𝕟☺️𝕥𝕙𝕒̀𝕟𝕙❤️𝕔𝕒̉𝕞💕𝕠̛𝕟☺️𝕢𝕦𝕪́❤️𝕜𝕙𝕒́𝕔𝕙💕

14/06/2022

😍😍𝐒ả𝐧 𝐩𝐡ẩ𝐦 𝐧à𝐲 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐩𝐡ả𝐢 𝐥à 𝐭𝐡𝐮ố𝐜
𝐍𝐡ư𝐧𝐠 𝐜ó 𝐭á𝐜 𝐝ụ𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮 𝐡ú𝐭 𝐦ọ𝐢 á𝐧𝐡 𝐧𝐡ì𝐧✨✨
Đặt lịch trước khi qua để đc tư vấn và hưởng nhiều ưu đãi nhé các nàng ơi !
——————————-

14/06/2022

😍😍𝐒ả𝐧 𝐩𝐡ẩ𝐦 𝐧à𝐲 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐩𝐡ả𝐢 𝐥à 𝐭𝐡𝐮ố𝐜
𝐍𝐡ư𝐧𝐠 𝐜ó 𝐭á𝐜 𝐝ụ𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮 𝐡ú𝐭 𝐦ọ𝐢 á𝐧𝐡 𝐧𝐡ì𝐧✨✨
Đặt lịch trước khi qua để đc tư vấn và hưởng nhiều ưu đãi nhé các nàng ơi !
——————————-

14/06/2022

😍😍𝐒ả𝐧 𝐩𝐡ẩ𝐦 𝐧à𝐲 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐩𝐡ả𝐢 𝐥à 𝐭𝐡𝐮ố𝐜
𝐍𝐡ư𝐧𝐠 𝐜ó 𝐭á𝐜 𝐝ụ𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮 𝐡ú𝐭 𝐦ọ𝐢 á𝐧𝐡 𝐧𝐡ì𝐧✨✨
Đặt lịch trước khi qua để đc tư vấn và hưởng nhiều ưu đãi nhé các nàng ơi !
——————————-

14/06/2022

Xin chào các nàng thơ😎😎💋

18/05/2022

❣💕Kʜᴀ́ᴄʜ💕ʟᴀ̀ᴍ💕ᴛᴏ́ᴄ💕ɪʙ💕đᴀ̣̆ᴛ💕ʟɪ̣ᴄʜ💕

❣Hᴏᴀ̣̆ᴄ💕ɢᴏ̣ɪ💕ǫᴜᴀ💕sđᴛ
💚☎️💚0335218437

Sᴇ̃💕đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ💕ɢɪᴀ̉ᴍ💕ʙɪʟʟ💕ᴛᴜ̛̀💕30%💕đᴇ̂́ɴ50%💥
____________

💥❤️𝗟𝘂̛𝘂❤️𝘆́:💕𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵💕𝘆𝗲̂𝘂💕𝒄𝒂̂̀𝒖💕𝗺𝗶̀𝗻𝗵💕𝗹𝗮̀𝗺💕𝘁𝗼́𝗰💕𝘃𝘂𝗶💕𝗹𝗼̀𝗻𝗴💕đ𝗮̣̆𝘁💕𝗹𝗶̣𝗰𝗵💕𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄💕𝒌𝒉𝒊💕𝒒𝒖a❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️

ℂ𝕙𝕒̂𝕟☺️𝕥𝕙𝕒̀𝕟𝕙❤️𝕔𝕒̉𝕞💕𝕠̛𝕟☺️𝕢𝕦𝕪́❤️𝕜𝕙𝕒́𝕔𝕙💕

14/05/2022

❣💕Kʜᴀ́ᴄʜ💕ʟᴀ̀ᴍ💕ᴛᴏ́ᴄ💕ɪʙ💕đᴀ̣̆ᴛ💕ʟɪ̣ᴄʜ💕

❣Hᴏᴀ̣̆ᴄ💕ɢᴏ̣ɪ💕ǫᴜᴀ💕sđᴛ
💚☎️💚0335218437
💥❤️𝗟𝘂̛𝘂❤️𝘆́:💕𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵💕𝘆𝗲̂𝘂💕𝒄𝒂̂̀𝒖💕𝗺𝗶̀𝗻𝗵💕𝗹𝗮̀𝗺💕𝘁𝗼́𝗰💕𝘃𝘂𝗶💕𝗹𝗼̀𝗻𝗴💕đ𝗮̣̆𝘁💕𝗹𝗶̣𝗰𝗵💕𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄💕𝒌𝒉𝒊💕𝒒𝒖a❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️

ℂ𝕙𝕒̂𝕟☺️𝕥𝕙𝕒̀𝕟𝕙❤️𝕔𝕒̉𝕞💕𝕠̛𝕟☺️𝕢𝕦𝕪́❤️𝕜𝕙𝕒́𝕔𝕙💕

14/05/2022

❣💕Kʜᴀ́ᴄʜ💕ʟᴀ̀ᴍ💕ᴛᴏ́ᴄ💕ɪʙ💕đᴀ̣̆ᴛ💕ʟɪ̣ᴄʜ💕

❣Hᴏᴀ̣̆ᴄ💕ɢᴏ̣ɪ💕ǫᴜᴀ💕sđᴛ
💚☎️💚0335218437
💥❤️𝗟𝘂̛𝘂❤️𝘆́:💕𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵💕𝘆𝗲̂𝘂💕𝒄𝒂̂̀𝒖💕𝗺𝗶̀𝗻𝗵💕𝗹𝗮̀𝗺💕𝘁𝗼́𝗰💕𝘃𝘂𝗶💕𝗹𝗼̀𝗻𝗴💕đ𝗮̣̆𝘁💕𝗹𝗶̣𝗰𝗵💕𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄💕𝒌𝒉𝒊💕𝒒𝒖a❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️

ℂ𝕙𝕒̂𝕟☺️𝕥𝕙𝕒̀𝕟𝕙❤️𝕔𝕒̉𝕞💕𝕠̛𝕟☺️𝕢𝕦𝕪́❤️𝕜𝕙𝕒́𝕔𝕙💕

11/05/2022

❣💕Kʜᴀ́ᴄʜ💕ʟᴀ̀ᴍ💕ᴛᴏ́ᴄ💕ɪʙ💕đᴀ̣̆ᴛ💕ʟɪ̣ᴄʜ💕

❣Hᴏᴀ̣̆ᴄ💕ɢᴏ̣ɪ💕ǫᴜᴀ💕sđᴛ
💚☎️💚0335218437

Sᴇ̃💕đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ💕ɢɪᴀ̉ᴍ💕ʙɪʟʟ💕ᴛᴜ̛̀💕30%💕đᴇ̂́ɴ50%💥
____________

💥❤️𝗟𝘂̛𝘂❤️𝘆́:💕𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵💕𝘆𝗲̂𝘂💕𝒄𝒂̂̀𝒖💕𝗺𝗶̀𝗻𝗵💕𝗹𝗮̀𝗺💕𝘁𝗼́𝗰💕𝘃𝘂𝗶💕𝗹𝗼̀𝗻𝗴💕đ𝗮̣̆𝘁💕𝗹𝗶̣𝗰𝗵💕𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄💕𝒌𝒉𝒊💕𝒒𝒖a❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️

ℂ𝕙𝕒̂𝕟☺️𝕥𝕙𝕒̀𝕟𝕙❤️𝕔𝕒̉𝕞💕𝕠̛𝕟☺️𝕢𝕦𝕪́❤️𝕜𝕙𝕒́𝕔𝕙💕

11/05/2022

❣💕Kʜᴀ́ᴄʜ💕ʟᴀ̀ᴍ💕ᴛᴏ́ᴄ💕ɪʙ💕đᴀ̣̆ᴛ💕ʟɪ̣ᴄʜ💕

❣Hᴏᴀ̣̆ᴄ💕ɢᴏ̣ɪ💕ǫᴜᴀ💕sđᴛ
💚☎️💚0335218437

Sᴇ̃💕đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ💕ɢɪᴀ̉ᴍ💕ʙɪʟʟ💕ᴛᴜ̛̀💕30%💕đᴇ̂́ɴ50%💥
____________

💥❤️𝗟𝘂̛𝘂❤️𝘆́:💕𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵💕𝘆𝗲̂𝘂💕𝒄𝒂̂̀𝒖💕𝗺𝗶̀𝗻𝗵💕𝗹𝗮̀𝗺💕𝘁𝗼́𝗰💕𝘃𝘂𝗶💕𝗹𝗼̀𝗻𝗴💕đ𝗮̣̆𝘁💕𝗹𝗶̣𝗰𝗵💕𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄💕𝒌𝒉𝒊💕𝒒𝒖a❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️

ℂ𝕙𝕒̂𝕟☺️𝕥𝕙𝕒̀𝕟𝕙❤️𝕔𝕒̉𝕞💕𝕠̛𝕟☺️𝕢𝕦𝕪́❤️𝕜𝕙𝕒́𝕔𝕙💕

11/05/2022

❣💕Kʜᴀ́ᴄʜ💕ʟᴀ̀ᴍ💕ᴛᴏ́ᴄ💕ɪʙ💕đᴀ̣̆ᴛ💕ʟɪ̣ᴄʜ💕

❣Hᴏᴀ̣̆ᴄ💕ɢᴏ̣ɪ💕ǫᴜᴀ💕sđᴛ
💚☎️💚0335218437

Sᴇ̃💕đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ💕ɢɪᴀ̉ᴍ💕ʙɪʟʟ💕ᴛᴜ̛̀💕30%💕đᴇ̂́ɴ50%💥
____________

💥❤️𝗟𝘂̛𝘂❤️𝘆́:💕𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵💕𝘆𝗲̂𝘂💕𝒄𝒂̂̀𝒖💕𝗺𝗶̀𝗻𝗵💕𝗹𝗮̀𝗺💕𝘁𝗼́𝗰💕𝘃𝘂𝗶💕𝗹𝗼̀𝗻𝗴💕đ𝗮̣̆𝘁💕𝗹𝗶̣𝗰𝗵💕𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄💕𝒌𝒉𝒊💕𝒒𝒖a❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️

ℂ𝕙𝕒̂𝕟☺️𝕥𝕙𝕒̀𝕟𝕙❤️𝕔𝕒̉𝕞💕𝕠̛𝕟☺️𝕢𝕦𝕪́❤️𝕜𝕙𝕒́𝕔𝕙💕

23/04/2022

😎😎😎

Photos from Duy Lê HAIR Stylist's post 15/04/2022

Thứ 7 nữa rồi ae ơi😎😎😎

11/04/2022

😎😎😎

Photos from Duy Lê HAIR Stylist's post 11/04/2022

Chào tuần mới 😎😎😎

28/03/2022

❣💕Kʜᴀ́ᴄʜ💕ʟᴀ̀ᴍ💕ᴛᴏ́ᴄ💕ɪʙ💕đᴀ̣̆ᴛ💕ʟɪ̣ᴄʜ💕

❣Hᴏᴀ̣̆ᴄ💕ɢᴏ̣ɪ💕ǫᴜᴀ💕sđᴛ
💚☎️💚0335218437

Sᴇ̃💕đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ💕ɢɪᴀ̉ᴍ💕ʙɪʟʟ💕ᴛᴜ̛̀💕30%💕đᴇ̂́ɴ50%💥
____________

💥❤️𝗟𝘂̛𝘂❤️𝘆́:💕𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵💕𝘆𝗲̂𝘂💕𝒄𝒂̂̀𝒖💕𝗺𝗶̀𝗻𝗵💕𝗹𝗮̀𝗺💕𝘁𝗼́𝗰💕𝘃𝘂𝗶💕𝗹𝗼̀𝗻𝗴💕đ𝗮̣̆𝘁💕𝗹𝗶̣𝗰𝗵💕𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄💕𝒌𝒉𝒊💕𝒒𝒖a❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️

ℂ𝕙𝕒̂𝕟☺️𝕥𝕙𝕒̀𝕟𝕙❤️𝕔𝕒̉𝕞💕𝕠̛𝕟☺️𝕢𝕦𝕪́❤️𝕜𝕙𝕒́𝕔𝕙💕

27/03/2022

❣💕Kʜᴀ́ᴄʜ💕ʟᴀ̀ᴍ💕ᴛᴏ́ᴄ💕ɪʙ💕đᴀ̣̆ᴛ💕ʟɪ̣ᴄʜ💕

❣Hᴏᴀ̣̆ᴄ💕ɢᴏ̣ɪ💕ǫᴜᴀ💕sđᴛ
💚☎️💚0335218437

Sᴇ̃💕đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ💕ɢɪᴀ̉ᴍ💕ʙɪʟʟ💕ᴛᴜ̛̀💕30%💕đᴇ̂́ɴ50%💥
____________

💥❤️𝗟𝘂̛𝘂❤️𝘆́:💕𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵💕𝘆𝗲̂𝘂💕𝒄𝒂̂̀𝒖💕𝗺𝗶̀𝗻𝗵💕𝗹𝗮̀𝗺💕𝘁𝗼́𝗰💕𝘃𝘂𝗶💕𝗹𝗼̀𝗻𝗴💕đ𝗮̣̆𝘁💕𝗹𝗶̣𝗰𝗵💕𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄💕𝒌𝒉𝒊💕𝒒𝒖a❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️

ℂ𝕙𝕒̂𝕟☺️𝕥𝕙𝕒̀𝕟𝕙❤️𝕔𝕒̉𝕞💕𝕠̛𝕟☺️𝕢𝕦𝕪́❤️𝕜𝕙𝕒́𝕔𝕙💕

27/03/2022

❣💕Kʜᴀ́ᴄʜ💕ʟᴀ̀ᴍ💕ᴛᴏ́ᴄ💕ɪʙ💕đᴀ̣̆ᴛ💕ʟɪ̣ᴄʜ💕

❣Hᴏᴀ̣̆ᴄ💕ɢᴏ̣ɪ💕ǫᴜᴀ💕sđᴛ
💚☎️💚0335218437

Sᴇ̃💕đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ💕ɢɪᴀ̉ᴍ💕ʙɪʟʟ💕ᴛᴜ̛̀💕30%💕đᴇ̂́ɴ50%💥
____________

💥❤️𝗟𝘂̛𝘂❤️𝘆́:💕𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵💕𝘆𝗲̂𝘂💕𝒄𝒂̂̀𝒖💕𝗺𝗶̀𝗻𝗵💕𝗹𝗮̀𝗺💕𝘁𝗼́𝗰💕𝘃𝘂𝗶💕𝗹𝗼̀𝗻𝗴💕đ𝗮̣̆𝘁💕𝗹𝗶̣𝗰𝗵💕𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄💕𝒌𝒉𝒊💕𝒒𝒖a❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️

ℂ𝕙𝕒̂𝕟☺️𝕥𝕙𝕒̀𝕟𝕙❤️𝕔𝕒̉𝕞💕𝕠̛𝕟☺️𝕢𝕦𝕪́❤️𝕜𝕙𝕒́𝕔𝕙💕

28/02/2022

Đầu năm buồn quá chị e ơi🙌
Đặt lịch đi chứ

Photos from Duy Lê HAIR Stylist's post 10/02/2022

❤️❤️❤️❤️❤️

Photos from Duy Lê HAIR Stylist's post 10/02/2022

❤️❤️❤️❤️🤫

Photos from Duy Lê HAIR Stylist's post 10/02/2022

❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Duy Lê HAIR Stylist now takes appointments on their Page. 05/02/2022

Duy Lê HAIR Stylist now takes appointments on their Page.

Duy Lê HAIR Stylist now takes appointments on their Page.

Duy Lê HAIR Stylist now takes appointments on their Page. 05/02/2022

Duy Lê HAIR Stylist now takes appointments on their Page.

Duy Lê HAIR Stylist now takes appointments on their Page.

13/01/2022

❣💕Kʜᴀ́ᴄʜ💕ʟᴀ̀ᴍ💕ᴛᴏ́ᴄ💕ɪʙ💕đᴀ̣̆ᴛ💕ʟɪ̣ᴄʜ💕

❣Hᴏᴀ̣̆ᴄ💕ɢᴏ̣ɪ💕ǫᴜᴀ💕sđᴛ
💚☎️💚0335218437

Sᴇ̃💕đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ💕ɢɪᴀ̉ᴍ💕ʙɪʟʟ💕ᴛᴜ̛̀💕30%💕đᴇ̂́ɴ50%💥
____________

💥❤️𝗟𝘂̛𝘂❤️𝘆́:💕𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵💕𝘆𝗲̂𝘂💕𝒄𝒂̂̀𝒖💕𝗺𝗶̀𝗻𝗵💕𝗹𝗮̀𝗺💕𝘁𝗼́𝗰💕𝘃𝘂𝗶💕𝗹𝗼̀𝗻𝗴💕đ𝗮̣̆𝘁💕𝗹𝗶̣𝗰𝗵💕𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄💕𝒌𝒉𝒊💕𝒒𝒖a❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️

ℂ𝕙𝕒̂𝕟☺️𝕥𝕙𝕒̀𝕟𝕙❤️𝕔𝕒̉𝕞💕𝕠̛𝕟☺️𝕢𝕦𝕪́❤️𝕜𝕙𝕒́𝕔𝕙💕

13/01/2022

❣💕Kʜᴀ́ᴄʜ💕ʟᴀ̀ᴍ💕ᴛᴏ́ᴄ💕ɪʙ💕đᴀ̣̆ᴛ💕ʟɪ̣ᴄʜ💕

❣Hᴏᴀ̣̆ᴄ💕ɢᴏ̣ɪ💕ǫᴜᴀ💕sđᴛ
💚☎️💚0335218437

Sᴇ̃💕đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ💕ɢɪᴀ̉ᴍ💕ʙɪʟʟ💕ᴛᴜ̛̀💕30%💕đᴇ̂́ɴ50%💥
____________

💥❤️𝗟𝘂̛𝘂❤️𝘆́:💕𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵💕𝘆𝗲̂𝘂💕𝒄𝒂̂̀𝒖💕𝗺𝗶̀𝗻𝗵💕𝗹𝗮̀𝗺💕𝘁𝗼́𝗰💕𝘃𝘂𝗶💕𝗹𝗼̀𝗻𝗴💕đ𝗮̣̆𝘁💕𝗹𝗶̣𝗰𝗵💕𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄💕𝒌𝒉𝒊💕𝒒𝒖a❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️

ℂ𝕙𝕒̂𝕟☺️𝕥𝕙𝕒̀𝕟𝕙❤️𝕔𝕒̉𝕞💕𝕠̛𝕟☺️𝕢𝕦𝕪́❤️𝕜𝕙𝕒́𝕔𝕙💕

13/01/2022

❣💕Kʜᴀ́ᴄʜ💕ʟᴀ̀ᴍ💕ᴛᴏ́ᴄ💕ɪʙ💕đᴀ̣̆ᴛ💕ʟɪ̣ᴄʜ💕

❣Hᴏᴀ̣̆ᴄ💕ɢᴏ̣ɪ💕ǫᴜᴀ💕sđᴛ
💚☎️💚0335218437

Sᴇ̃💕đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ💕ɢɪᴀ̉ᴍ💕ʙɪʟʟ💕ᴛᴜ̛̀💕30%💕đᴇ̂́ɴ50%💥
____________

💥❤️𝗟𝘂̛𝘂❤️𝘆́:💕𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵💕𝘆𝗲̂𝘂💕𝒄𝒂̂̀𝒖💕𝗺𝗶̀𝗻𝗵💕𝗹𝗮̀𝗺💕𝘁𝗼́𝗰💕𝘃𝘂𝗶💕𝗹𝗼̀𝗻𝗴💕đ𝗮̣̆𝘁💕𝗹𝗶̣𝗰𝗵💕𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄💕𝒌𝒉𝒊💕𝒒𝒖a❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️

ℂ𝕙𝕒̂𝕟☺️𝕥𝕙𝕒̀𝕟𝕙❤️𝕔𝕒̉𝕞💕𝕠̛𝕟☺️𝕢𝕦𝕪́❤️𝕜𝕙𝕒́𝕔𝕙💕

13/01/2022

❣💕Kʜᴀ́ᴄʜ💕ʟᴀ̀ᴍ💕ᴛᴏ́ᴄ💕ɪʙ💕đᴀ̣̆ᴛ💕ʟɪ̣ᴄʜ💕

❣Hᴏᴀ̣̆ᴄ💕ɢᴏ̣ɪ💕ǫᴜᴀ💕sđᴛ
💚☎️💚0335218437

Sᴇ̃💕đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ💕ɢɪᴀ̉ᴍ💕ʙɪʟʟ💕ᴛᴜ̛̀💕30%💕đᴇ̂́ɴ50%💥
____________

💥❤️𝗟𝘂̛𝘂❤️𝘆́:💕𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵💕𝘆𝗲̂𝘂💕𝒄𝒂̂̀𝒖💕𝗺𝗶̀𝗻𝗵💕𝗹𝗮̀𝗺💕𝘁𝗼́𝗰💕𝘃𝘂𝗶💕𝗹𝗼̀𝗻𝗴💕đ𝗮̣̆𝘁💕𝗹𝗶̣𝗰𝗵💕𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄💕𝒌𝒉𝒊💕𝒒𝒖a❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️

ℂ𝕙𝕒̂𝕟☺️𝕥𝕙𝕒̀𝕟𝕙❤️𝕔𝕒̉𝕞💕𝕠̛𝕟☺️𝕢𝕦𝕪́❤️𝕜𝕙𝕒́𝕔𝕙💕

13/01/2022

❣💕Kʜᴀ́ᴄʜ💕ʟᴀ̀ᴍ💕ᴛᴏ́ᴄ💕ɪʙ💕đᴀ̣̆ᴛ💕ʟɪ̣ᴄʜ💕

❣Hᴏᴀ̣̆ᴄ💕ɢᴏ̣ɪ💕ǫᴜᴀ💕sđᴛ
💚☎️💚0335218437

Sᴇ̃💕đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ💕ɢɪᴀ̉ᴍ💕ʙɪʟʟ💕ᴛᴜ̛̀💕30%💕đᴇ̂́ɴ50%💥
____________

💥❤️𝗟𝘂̛𝘂❤️𝘆́:💕𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵💕𝘆𝗲̂𝘂💕𝒄𝒂̂̀𝒖💕𝗺𝗶̀𝗻𝗵💕𝗹𝗮̀𝗺💕𝘁𝗼́𝗰💕𝘃𝘂𝗶💕𝗹𝗼̀𝗻𝗴💕đ𝗮̣̆𝘁💕𝗹𝗶̣𝗰𝗵💕𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄💕𝒌𝒉𝒊💕𝒒𝒖a❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️

ℂ𝕙𝕒̂𝕟☺️𝕥𝕙𝕒̀𝕟𝕙❤️𝕔𝕒̉𝕞💕𝕠̛𝕟☺️𝕢𝕦𝕪́❤️𝕜𝕙𝕒́𝕔𝕙💕

Photos from Duy Lê HAIR Stylist's post 13/01/2022

❣💕Kʜᴀ́ᴄʜ💕ʟᴀ̀ᴍ💕ᴛᴏ́ᴄ💕ɪʙ💕đᴀ̣̆ᴛ💕ʟɪ̣ᴄʜ💕

❣Hᴏᴀ̣̆ᴄ💕ɢᴏ̣ɪ💕ǫᴜᴀ💕sđᴛ
💚☎️💚0335218437

Sᴇ̃💕đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ💕ɢɪᴀ̉ᴍ💕ʙɪʟʟ💕ᴛᴜ̛̀💕30%💕đᴇ̂́ɴ50%💥
____________

💥❤️𝗟𝘂̛𝘂❤️𝘆́:💕𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵💕𝘆𝗲̂𝘂💕𝒄𝒂̂̀𝒖💕𝗺𝗶̀𝗻𝗵💕𝗹𝗮̀𝗺💕𝘁𝗼́𝗰💕𝘃𝘂𝗶💕𝗹𝗼̀𝗻𝗴💕đ𝗮̣̆𝘁💕𝗹𝗶̣𝗰𝗵💕𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄💕𝒌𝒉𝒊💕𝒒𝒖a❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️💕❤️

ℂ𝕙𝕒̂𝕟☺️𝕥𝕙𝕒̀𝕟𝕙❤️𝕔𝕒̉𝕞💕𝕠̛𝕟☺️𝕢𝕦𝕪́❤️𝕜𝕙𝕒́𝕔𝕙💕

13/01/2022

😍😍𝐒ả𝐧 𝐩𝐡ẩ𝐦 𝐧à𝐲 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐩𝐡ả𝐢 𝐥à 𝐭𝐡𝐮ố𝐜
𝐍𝐡ư𝐧𝐠 𝐜ó 𝐭á𝐜 𝐝ụ𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮 𝐡ú𝐭 𝐦ọ𝐢 á𝐧𝐡 𝐧𝐡ì𝐧✨✨
Đặt lịch trước khi qua để đc tư vấn và hưởng nhiều ưu đãi nhé các nàng ơi !
——————————-

10/12/2021

Sắp noen rồi mn ơi🤪🤪🤪

04/12/2021

😍😍😍😍

27/11/2021

😍😍𝐒ả𝐧 𝐩𝐡ẩ𝐦 𝐧à𝐲 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐩𝐡ả𝐢 𝐥à 𝐭𝐡𝐮ố𝐜
𝐍𝐡ư𝐧𝐠 𝐜ó 𝐭á𝐜 𝐝ụ𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮 𝐡ú𝐭 𝐦ọ𝐢 á𝐧𝐡 𝐧𝐡ì𝐧✨✨
Đặt lịch trước khi qua để đc tư vấn và hưởng nhiều ưu đãi nhé các nàng ơi !
——————————-

27/11/2021

😍😍𝐒ả𝐧 𝐩𝐡ẩ𝐦 𝐧à𝐲 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐩𝐡ả𝐢 𝐥à 𝐭𝐡𝐮ố𝐜
𝐍𝐡ư𝐧𝐠 𝐜ó 𝐭á𝐜 𝐝ụ𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮 𝐡ú𝐭 𝐦ọ𝐢 á𝐧𝐡 𝐧𝐡ì𝐧✨✨
Đặt lịch trước khi qua để đc tư vấn và hưởng nhiều ưu đãi nhé các nàng ơi !
——————————-

20/11/2021

😍😍𝐒ả𝐧 𝐩𝐡ẩ𝐦 𝐧à𝐲 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐩𝐡ả𝐢 𝐥à 𝐭𝐡𝐮ố𝐜
𝐍𝐡ư𝐧𝐠 𝐜ó 𝐭á𝐜 𝐝ụ𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮 𝐡ú𝐭 𝐦ọ𝐢 á𝐧𝐡 𝐧𝐡ì𝐧✨✨
Đặt lịch trước khi qua để đc tư vấn và hưởng nhiều ưu đãi nhé các nàng ơi !
——————————-

Videos (show all)

Chị e đâu rồi ib làm tóc đi nè🤭🤭🤭
♥️♥️🚴🏾‍♂️

Category

Art

Telephone

Address


Ho Chi Minh City

Other Art in Ho Chi Minh City (show all)
San Si Digital San Si Digital
504 Nguyễn Tất Thành -F18-Q4
Ho Chi Minh City, 084

*Địa chỉ cho họa sĩ, thiết kế đồ họa, nhiếp ảnh kỹ thuật số và các bạn yêu thích digital và concept art VietNam.*Link for all graphic designer, photographer, digital art and who is interested in digital & concept

Daamgang Daamgang
Ho Chi Minh City

Dáo Dục Tâm Hồn Cho Các Thanh Thiếu Niên Hư Hỏng Bằng Âm Nhạc

Recycle Tattoo Recycle Tattoo
176 Huỳnh Văn Bánh, Q.Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

You are no longer just you after a tattoo. You have been recycled!

Ai đem nhân ảnh nhuốm màu tà dương? Ai đem nhân ảnh nhuốm màu tà dương?
Ho Chi Minh City

“在一切破旧褪色中,请你永远闪烁...”

Shop Phong Thuỷ Chính Hãng Số 4 Shop Phong Thuỷ Chính Hãng Số 4
98 Phạm Văn Chí
Ho Chi Minh City, 70000

Chuyên Đồ Chơi Phong thuỷ Chính Hãng cho AE

Xe Máy Huỳnh Lê - Chuyên Mua Bán Xe SH150i Nhập Khẩu Ý Xe Máy Huỳnh Lê - Chuyên Mua Bán Xe SH150i Nhập Khẩu Ý
419/15 đường Số 48 - Phường Hiệp Bình Chánh
Ho Chi Minh City

Chuyên mua bán xe SH150i Nhập Ý các đời, LH: 0903 707 715

Imuabanshop 968259 Imuabanshop 968259
Việt Nam
Ho Chi Minh City, 717866

Cắm Hoa Nghệ Thuật Cắm Hoa Nghệ Thuật
đường Quốc Lộ 1a
Ho Chi Minh City

Nhận cắm hoa trang trí theo yêu cầu cho sự kiện, tiệc cưới hỏi, sinh nhật, tân gia...

NT-II store Gò Vấp NT-II store Gò Vấp
Đường Lê Đức Thọ 349, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City

LỚP NHẠC TN MUSIC - Học Đàn Quận Tân Phú. LỚP NHẠC TN MUSIC - Học Đàn Quận Tân Phú.
56 Lý Thánh Tông, Ph Hiệp Tân
Ho Chi Minh City, 760820

-Nhận Dạy Piano (Piano Cơ Bản) (Piano Nâng Cao) Piano Solo và Đệm Hát. -Dạy Organ và Guitar. -56 Lý Thánh Tông, P Hiệp tân, Tân Phú. Sdt : ZALO : 0931434328.( Cô Nhã ) ( 0933816174. ) ( Thầy Toàn )

Artist Channels Artist Channels
Số 10 Hoàng Diệu - P10 - Phú Nhuận
Ho Chi Minh City

Kênh tin tức truyền thông và giải trí tổng hợp.