Hệ thống Sleepbox cao cấp Linh House

Hệ thống Sleepbox cao cấp Linh House

Hệ thống Sleepbox cao cấp Linh House bao đầy đủ tiện nghi

Photos from Hệ thống Sleepbox cao cấp Linh House's post 05/05/2023

Bạn vất vả tìm phòng Sleepbox với thời tiết nắng nóng hãy đến với sleepbox house nhà tớ. Alo là có !!!

☄️ Với thiết kế không gian thoáng mát , slepbox hiện đại
☄️ Đầy đủ nội thất bếp , bàn ăn , tủ lạnh , máy giặt , máy lạnh 24/24
☄️ Chăn drap , còn mới 100% , tủ đeo đồ , bàn học , giường
☄️ Hầm gửi xe , và thang máy di chuyển
☄️ Camera an ninh 24/24 , Cửa khoá vân tay
☄️ Giờ giấc tự do , không chung chủ
🤖 Đặc biệt có em chạy bằng cơm , giúp nhà luôn sạch sẽ
☎️ Liên hệ : 0823171345 Huyền
🏡 Địa chỉ : 232 Nguyễn Tri Phương - Quận 10

Photos from Hệ thống Sleepbox cao cấp Linh House's post 11/04/2023

𝑩𝒂̣𝒏 đ𝒂̃ 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒈𝒊̀ 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 ! 𝑵𝒐́𝒊 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒏𝒆̀ 𝒏𝒆̂́𝒖 𝒕𝒊̀𝒎 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝑺𝒍𝒆𝒆𝒑 𝑩𝒐𝒙 𝒎𝒆̣̂𝒕 𝒒𝒖𝒂́ 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝑻𝒐̛́ 𝒏𝒉𝒂 🤭🤭

✅ 𝑪𝒉𝒊̉ 𝒗𝒐̛́𝒊 2.300.000 đ𝒂̃ 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒐̂̀𝒎 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒄𝒉𝒊 𝒑𝒉𝒊́ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒔𝒊𝒏𝒉 , đ𝒂̃ 𝒕𝒉𝒆̂́ 1 𝒃𝒐𝒙 𝒄𝒐́ 𝒈𝒊𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒏𝒈 𝒕𝒂́𝒄𝒉 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒌𝒉𝒐𝒂́ 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒐̛̉ 2 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒊𝒂 𝒈𝒊𝒂́ 𝒒𝒖𝒂́ 𝒓𝒆̃

✅ 𝑺𝒍𝒆𝒑𝒑𝒃𝒐𝒙 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒂̣𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒂̆𝒎 2023 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒎 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒕𝒉𝒂̂́𝒕 𝒗𝒐̣𝒏𝒈 ,

✅ 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒊́𝒄𝒉 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒊̣ : Đ𝒂̂̀𝒚 đ𝒖̉ 𝒄𝒉𝒂̆𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒑 𝒎𝒐̛́𝒊 100% , 𝒎𝒐́𝒄 𝒕𝒓𝒆𝒐 𝒂́𝒐 𝒒𝒖𝒂̂̀𝒏 , 𝒕𝒖̉ 𝒕𝒓𝒆𝒐 , 𝒃𝒂̀𝒏 𝒉𝒐̣𝒄 , đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒈𝒊𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 1𝒎 𝒙 1𝒎2
✅ 𝑻𝒂̂̀𝒏𝒈 3 𝒍𝒂̀ 𝒃𝒆̂́𝒑 𝒗𝒂̀ 𝑺𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 ( 𝑪𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒕𝒓𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒂 𝒉𝒂𝒚 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒐𝒂𝒏 𝒄𝒉𝒊𝒍𝒍 𝒗𝒂̀𝒐 𝒄𝒖𝒐̂́𝒊 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒗𝒂̂̃𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒆̀ ) 𝒃𝒆̂́𝒑 𝒄𝒐́ 𝒔𝒂̆̃𝒏 𝒃𝒂̀𝒏 𝒂̆𝒏 , 𝒏𝒐̂̀𝒊 𝒄𝒐̛𝒎 , 𝒃𝒆̂́𝒑 đ𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒃𝒊̀𝒏𝒉 𝒍𝒐̣𝒄 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 , 𝒃𝒊̀𝒏𝒉 𝒏𝒂̂́𝒖 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 .....
✅ 𝑯𝒂̂̀𝒎 𝒈𝒖̛̉𝒊 𝒙𝒆 , 𝒑𝒉𝒊́ 𝒈𝒖̛̉𝒊 đ𝒂̃ 𝒕𝒓𝒐̣𝒏 𝒈𝒐́𝒊 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒂́𝒚 𝒅𝒊 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒒𝒖𝒂́ 𝒕𝒊𝒆̣̂𝒏 .
✅ 𝑪𝒖̛̉𝒂 𝒌𝒉𝒐𝒂́ 𝒗𝒂̂𝒏 𝒕𝒂𝒚 , 𝒄𝒂𝒎𝒆𝒓𝒂 𝒂𝒏 𝒏𝒊𝒏𝒉 24/24
✅ 𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒕𝒖̛̣ 𝒅𝒐 , 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖̉
👉👉 Đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑺𝒍𝒆𝒆𝒑𝒃𝒐𝒙 𝒄𝒐́ 1 𝑬𝒎 𝒃𝒆́ 𝑹𝒐𝒃𝒐𝒕 𝒄𝒉𝒂̣𝒚 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒄𝒐̛𝒎 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒅𝒆̂̃ 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 , 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒕𝒂 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒔𝒂̣𝒄𝒉 𝒔𝒆̃, 𝒕𝒉𝒐𝒂́𝒏𝒈 𝒎𝒂́𝒕
🤗 𝑵𝒉𝒖̛ 𝒏𝒂̀𝒚 , 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒐̛ 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒙𝒂́𝒄𝒉 𝑽𝒂𝒍𝒊 đ𝒆̂́𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑺𝒍𝒆𝒑𝒑𝒃𝒐𝒙 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒕𝒐̛́ 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒉𝒂̂𝒏 𝒉𝒐𝒂𝒏 𝒄𝒉𝒂̀𝒐 đ𝒐́𝒏 !!!!!

🏡 Đ𝒊̣𝒂 𝒄𝒉𝒊̉ : 232 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝒕𝒓𝒊 𝒑𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 - 𝒒𝒖𝒂̣̂𝒏 10 -𝒕𝒑𝒉𝒄𝒎
☎️ 𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ : 0823171345 𝑯𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 6 𝒕𝒖̉𝒊 😚

11/04/2023

𝑩𝒂̣𝒏 đ𝒂̃ 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒈𝒊̀ 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 ! 𝑵𝒐́𝒊 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒏𝒆̀ 𝒏𝒆̂́𝒖 𝒕𝒊̀𝒎 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝑺𝒍𝒆𝒆𝒑 𝑩𝒐𝒙 𝒎𝒆̣̂𝒕 𝒒𝒖𝒂́ 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝑻𝒐̛́ 𝒏𝒉𝒂 🤭🤭

✅ 𝑪𝒉𝒊̉ 𝒗𝒐̛́𝒊 2.300.000 đ𝒂̃ 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒐̂̀𝒎 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒄𝒉𝒊 𝒑𝒉𝒊́ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒔𝒊𝒏𝒉 , đ𝒂̃ 𝒕𝒉𝒆̂́ 1 𝒃𝒐𝒙 𝒄𝒐́ 𝒈𝒊𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒏𝒈 𝒕𝒂́𝒄𝒉 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒌𝒉𝒐𝒂́ 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒐̛̉ 2 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒊𝒂 𝒈𝒊𝒂́ 𝒒𝒖𝒂́ 𝒓𝒆̃

✅ 𝑺𝒍𝒆𝒑𝒑𝒃𝒐𝒙 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒂̣𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒂̆𝒎 2023 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒎 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒕𝒉𝒂̂́𝒕 𝒗𝒐̣𝒏𝒈 ,

✅ 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒊́𝒄𝒉 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒊̣ : Đ𝒂̂̀𝒚 đ𝒖̉ 𝒄𝒉𝒂̆𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒑 𝒎𝒐̛́𝒊 100% , 𝒎𝒐́𝒄 𝒕𝒓𝒆𝒐 𝒂́𝒐 𝒒𝒖𝒂̂̀𝒏 , 𝒕𝒖̉ 𝒕𝒓𝒆𝒐 , 𝒃𝒂̀𝒏 𝒉𝒐̣𝒄 , đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒈𝒊𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 1𝒎 𝒙 1𝒎2
✅ 𝑻𝒂̂̀𝒏𝒈 3 𝒍𝒂̀ 𝒃𝒆̂́𝒑 𝒗𝒂̀ 𝑺𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 ( 𝑪𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒕𝒓𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒂 𝒉𝒂𝒚 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒐𝒂𝒏 𝒄𝒉𝒊𝒍𝒍 𝒗𝒂̀𝒐 𝒄𝒖𝒐̂́𝒊 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒗𝒂̂̃𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒆̀ ) 𝒃𝒆̂́𝒑 𝒄𝒐́ 𝒔𝒂̆̃𝒏 𝒃𝒂̀𝒏 𝒂̆𝒏 , 𝒏𝒐̂̀𝒊 𝒄𝒐̛𝒎 , 𝒃𝒆̂́𝒑 đ𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒃𝒊̀𝒏𝒉 𝒍𝒐̣𝒄 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 , 𝒃𝒊̀𝒏𝒉 𝒏𝒂̂́𝒖 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 .....
✅ 𝑯𝒂̂̀𝒎 𝒈𝒖̛̉𝒊 𝒙𝒆 , 𝒑𝒉𝒊́ 𝒈𝒖̛̉𝒊 đ𝒂̃ 𝒕𝒓𝒐̣𝒏 𝒈𝒐́𝒊 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒂́𝒚 𝒅𝒊 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒒𝒖𝒂́ 𝒕𝒊𝒆̣̂𝒏 .
✅ 𝑪𝒖̛̉𝒂 𝒌𝒉𝒐𝒂́ 𝒗𝒂̂𝒏 𝒕𝒂𝒚 , 𝒄𝒂𝒎𝒆𝒓𝒂 𝒂𝒏 𝒏𝒊𝒏𝒉 24/24
✅ 𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒕𝒖̛̣ 𝒅𝒐 , 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖̉
👉👉 Đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑺𝒍𝒆𝒆𝒑𝒃𝒐𝒙 𝒄𝒐́ 1 𝑬𝒎 𝒃𝒆́ 𝑹𝒐𝒃𝒐𝒕 𝒄𝒉𝒂̣𝒚 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒄𝒐̛𝒎 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒅𝒆̂̃ 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 , 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒕𝒂 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒔𝒂̣𝒄𝒉 𝒔𝒆̃, 𝒕𝒉𝒐𝒂́𝒏𝒈 𝒎𝒂́𝒕
🤗 𝑵𝒉𝒖̛ 𝒏𝒂̀𝒚 , 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒐̛ 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒙𝒂́𝒄𝒉 𝑽𝒂𝒍𝒊 đ𝒆̂́𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑺𝒍𝒆𝒑𝒑𝒃𝒐𝒙 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒕𝒐̛́ 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒉𝒂̂𝒏 𝒉𝒐𝒂𝒏 𝒄𝒉𝒂̀𝒐 đ𝒐́𝒏 !!!!!

🏡 Đ𝒊̣𝒂 𝒄𝒉𝒊̉ : 232 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝒕𝒓𝒊 𝒑𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 - 𝒒𝒖𝒂̣̂𝒏 10 -𝒕𝒑𝒉𝒄𝒎
☎️ 𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ : 0823171345 𝑯𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 6 𝒕𝒖̉𝒊 😚

Photos from Hệ thống Sleepbox cao cấp Linh House's post 11/02/2023

⛺️𝗦𝗹𝗲𝗲𝗽 𝗕𝗼𝘅 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲 𝗖𝗮𝗼 𝗖𝗮̂́𝗽 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗻𝗮𝘆⛺️

💡𝑆𝐿𝐸𝐸𝑃 𝐵𝑂𝑋 Đ𝑈̉ 𝑁𝑂̣̂𝐼 𝑇𝐻𝐴̂́𝑇 :
🎈𝐵𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑜𝑥 𝑐𝑜́ đ𝑢̉ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡: 𝑇𝑢̉ 𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑎́𝑜, 𝑏𝑎̀𝑛 ℎ𝑜̣𝑐, đ𝑒̀𝑛, 𝑜̂̉ 𝑐𝑎̆́𝑚 đ𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑐𝑢̛̉𝑎 𝑘ℎ𝑜́𝑎 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑡 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔.
🎈𝐾ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑏𝑜𝑥 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑛𝑒̣̂𝑚, 𝑏𝑜̣̂ 𝑑𝑟𝑎𝑝, 𝑚𝑒̂̀𝑛 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́.

💡Đ𝑈̉ 𝑀𝑂̣𝐼 𝑇𝐼𝐸̣̂𝑁 𝑁𝐺𝐻𝐼 :
🎈Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦 𝑙𝑎̣𝑛ℎ, 𝑤𝑖𝑓𝑖 𝑓𝑟𝑒𝑒, 𝑡𝑜𝑖𝑙𝑒𝑡 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔.
🎈𝐾ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑖̣: 𝑡𝑢̉ 𝑙𝑎̣𝑛ℎ, 𝑚𝑎́𝑦 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡, 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̛̀, 𝑙𝑜̀ 𝑣𝑖 𝑠𝑜́𝑛𝑔, 𝑎̂́𝑚 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑡𝑜̂́𝑐, 𝑛𝑜̂̀𝑖 𝑐𝑜̛𝑚 đ𝑖𝑒̣̂𝑛... 𝐶𝑜́ 𝑐ℎ𝑜̂̃ 𝑝ℎ𝑜̛𝑖 đ𝑜̂̀.
🎈𝑇𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑓𝑟𝑒𝑒, đ𝑎̃ 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡ℎ𝑢𝑒̂.

💡𝐴𝑁 𝑁𝐼𝑁𝐻 𝑉𝐴̀ 𝑅𝐼𝐸̂𝑁𝐺 𝑇𝑈̛ :
🎈𝑇𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑜𝑥 𝑐𝑜́ 𝑐𝑢̛̉𝑎 𝑘ℎ𝑜́𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜𝑎́ 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑏𝑎̉𝑜 đ𝑎̉𝑚 𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑡𝑢̛, 𝑎̂́𝑚 𝑐𝑢́𝑛𝑔.
🔑 𝐾ℎ𝑜́𝑎 𝑣𝑎̂𝑛 𝑡𝑎𝑦 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖.

✨𝐺𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑜̣𝑛 𝑔𝑜́𝑖 𝐵𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑝ℎ𝑖́ 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑥𝑒 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑛ℎ𝑎

☎️☎️𝗟𝗶𝗲̂𝗻 𝗵𝗲̣̂ 𝗻𝗴𝗮𝘆: 𝟬𝟴𝟮𝟯𝟭𝟳𝟭𝟯𝟰𝟱 ( 𝗛𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻)

🏚️Đ𝗶̣𝗮 𝗰𝗵𝗶̉: 𝟮𝟯𝟮 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗧𝗿𝗶 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴, 𝗽𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝟰, 𝗾𝘂𝗮̣̂𝗻 𝟭𝟬, 𝗧𝗣𝗛𝗖𝗠.

19/12/2022

☄️Linh House☄️là sleepbox cao cấp nhất hiện nay, cung cấp chỗ ở tiện nghi, giá rẻ cho bạn trẻ:

💡SLEEP BOX ĐỦ NỘI THẤT :
Bên trong box có đủ nội thất: Tủ treo quần áo, bàn học, đèn, ổ cắm điện, cửa khóa ngoài và chốt bên trong.
Khi nhận box bạn sẽ có thêm nệm, bộ drap, mền hoàn toàn miễn phí.

💡ĐỦ MỌI TIỆN NGHI :
Linh House được đặt trong phòng máy lạnh, wifi free, toilet riêng từng phòng. Khu vực chung trang bị: tủ lạnh, máy giặt, bếp từ, lò vi sóng, ấm siêu tốc, nồi cơm điện... Có chỗ phơi đồ. Tất cả tiện nghi sử dụng free, đã bao gồm trong giá thuê.

💡AN NINH VÀ RIÊNG TƯ :
Từng box có cửa khóa và chốt khoá riêng để bảo đảm an ninh và một không gian riêng tư, ấm cúng. Khóa vân tay bên ngoài.

✨Giá trọn gói 2.5OOK/1 tháng. Bao gồm
phí giữ xe luôn nha

☎️☎️☎️Liên hệ ngay: 0906262788-0364232035
🏚️Địa chỉ: 232 Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận 10, TPHCM.

03/12/2022

❌❌SLEEPBOX XỊN XÒ NGAY TRUNG TÂM TPHCM VỪA HOÀN THÀNH PHÒNG MỚI 💯% ‼


🆙Thân mời các bạn tham quan phòng cùng Linh House nha!

❌Phòng ở nhà Linh có gì❓
- Nệm, chăn, ga
- Bàn học
- Tủ treo quần áo
- Máy lạnh 24/24
- Đèn phòng
❌Không gian sinh hoạt chung như thế nào❓
- Nhà bếp với đầy đủ dụng cụ nấu ăn
- Máy lạnh
- Máy giặt
- Tủ lạnh
- Thang máy
- Máy lọc nước
❌ Di chuyển có thuận tiện không❓
- 5' di chuyển đến các quận: 5,11,1,3,6,8….
- 5️’ di chuyển đến các trường đại học: ĐH Kinh Tế, ĐH Y DƯỢC, ĐH SƯ PHẠM,…
- 5️’ di chuyển đến các trung tâm thương mại lớn, khu vui chơi: Vincom, Vạn Hạnh Mall
- Đường đi không ngập nước

❌❌ Chỉ với 2tr5/sleepbox! Nhanh tay để hết slot nóng ạ, Linh House sẽ ưu tiên giữ sleepbox cho các bạn liên hệ sớm nhất nhé‼️

☎️☎️☎️Liên hệ ngay: 0906262788- 0364232035
🏚️Địa chỉ: 232 Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận 10, TPHCM.

27/11/2022

BẠN ĐANG TÌM PHÒNG TRỌ ???

💸 Chỉ 2.5OO K bạn đã có ngay 1 kén giường đầy đủ tiện nghi, an toàn và riêng tư.

𝑩𝒂̣𝒏 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒕𝒓𝒂̉ 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 𝒃𝒂̂́𝒕 𝒌𝒚̀ 𝒄𝒉𝒊 𝒑𝒉𝒊́ 𝒏𝒂̀𝒐 𝒌𝒉𝒂́𝒄, 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒙𝒂́𝒄𝒉 𝒃𝒂-𝒍𝒐̂ đ𝒆̂́𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 đ𝒂̣𝒊 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̛́ 𝒕𝒉𝒐̂𝒊!

💥Đặc biệt:

✔️ Mỗi giường được trang bị nệm, tủ đồ với khóa riêng, đèn và ổ cắm điện trong giường
✔️ Mỗi phòng có máy lạnh 24/7, toilet riêng, bàn học
✔️Ra vào bằng vân tay thông minh, giờ giấc tự do.
✔️ Có bếp nấu ăn được trang bị đầy đủ tủ lạnh bếp điện.
✔️ Có sẵn máy giặt và sân phơi đồ riêng.
✔️ Khu vực an ninh ngay trung tâm TPHCM, 5' đi lại giữa các Quận 5, Q1, Q3, ….
✔️Máy giặt và sấy tiện ích.
✔️Máy lọc nước trang bị mới tinh.

🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️ Liên hệ với mình để biết rõ thông tin hơn !!

☎️☎️☎️Liên hệ ngay: 090 6262788- 0364232035
🏚️Địa chỉ: 232 Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận 10, TPHCM.

22/11/2022

❌❌ LO NGẠI VIỆC DÙNG CHUNG TOILET ??!!!❌❌

✅Lắng nghe tiếng lòng của các bạn !! Linh House biết các bạn có nhu cầu tươm tất và gọn gàng rất cao nên tiêu chí quan trọng nhất bên Linh House luôn là mang lại không gian SẠCH !

✅Các bạn đi học, đi làm về mệt mỏi không có thời gian vẫn hưởng thụ được không gian sạch sẽ bởi vì hằng ngày đều có dịch vụ dọn rác và hằng tuần luôn có người chà rửa nhà vệ sinh kĩ càng.

Còn điều gì mà bạn đang lo ngại hãy trực tiếp nhắn tin cho bên Linh House để được giải đáp nhé 🧡

☎️☎️☎️Liên hệ ngay: 090 6262788 -0364232035
🏚️Địa chỉ: 232 Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận 10, TPHCM.

19/11/2022

⚡️⚡️THÀNH VIÊN MỚI TẠI LINH HOUSE ⚡️⚡️

Tuần này có gì mới tại Linh House đây ??!! Đó chính là một chú robot dọn dẹp sàn nhà được mọi người đặt cái tên thân thương LAHA !!! Nhằm mục đích luôn cho mọi người cảm giác sạch sẽ và thoải mái khi nghỉ ngơi thì Linh House đã cân nhắc để có được bé Laha này. Mong mọi người luôn thương yêu và nhẹ nhàng với bé nha.

❗️ LINH HOUSE luôn cố gắng cho mọi người không gian chỗ ở gọn gàng và sạch đẹp. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không lựa chọn nơi đây làm chỗ ở yêu thích của bạn. Cùng đồng hành với chúng mình nhé ❤️💜🧡💛💚💙

☎️☎️☎️Liên hệ ngay: 090 6262788 -0364232035
🏚️Địa chỉ: 232 Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận 10, TPHCM.

17/11/2022

🌼🌼🌼 Mô hình kén ngủ khá phổ biến ở nước ngoài nhưng với bạn Việt Nam thì vẫn còn khá lo ngại khi ở mô hình như thế này.

Nhưng các bạn biết không chỉ với 2.5OOK bạn đã có không gian nghỉ ngơi và làm việc riêng tư thoải mái với thiết kế sleep box :

👉 Mỗi box đều có sẵn tủ kệ, nệm, mền, gối. Lối sống tối giản thì chỉ với vài bộ đồ thôi các bạn đã dọn vô ở được rồi nè
👉 Máy lạnh mở 24/7 mà không phải trả thêm phí. Các phòng trọ hiện nay ở SG khá là nóng bức. Sử dụng máy lạnh thì tiền điện rất cao. Nhưng ở sleep box bạn không phải lo trả phụ phí gì thêm. Ở nhà như thiên đường vậy. Không cần ra quán cafe tránh nóng luôn.
👉 Sẵn máy giặt. Giờ đi làm đi học về mệt mà còn ôm đống đồ giặt tay nữa thì … Đừng lo bọn mình có trang bị sẵn máy giặt cho các bạn rồi nha. Còn có máy sấy cho nhanh khô đồ nữa nè.
👉 Không phải tìm người ở ghép. Việc tìm bạn cứ để Shin lo. Không phải nặng đầu tìm người nữa rồi.
👉Có tủ lạnh và bếp nấu ăn cho mọi người
👉👉👉👉 Môi trường sống tuyệt vời cho các bạn trẻ năng động. Lối sống đơn giản. Rèn luyện ý thức bản thân trong môi trường tập thể. Giao lưu học hỏi và kết bạn nhiều hơn.

☎️☎️☎️Liên hệ ngay: 090 6262788- 0364232035
🏚️Địa chỉ: 232 Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận 10, TPHCM.

15/11/2022

BẠN ĐÃ TÌM ĐƯỢC NHÀ CHƯA? 🌸🌸🌸
⭐️⭐️⭐️ NẾU CHƯA HÃY GHÉ LINH HOUSE NGAY NHA ( ưu đãi cho bạn nào có thiện chí và cọc sớm )

🛵 Địa chỉ: 232 Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận 10, TPHCM.

✅ Vị Trí siêu thuận tiện giữa các quận: Tân Bình, Tân Phú, 5, 6, 11, 1, 8,...
✅ Ngay khu mua sắm sầm uất Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Tri Phương, 3 tháng 2,...
✅5 phút ra Vạn Hạnh mall, Vincom, Coopmart, ĐH Kinh tế, ĐH Sư Phạm, ĐH Y Dược,...
🌼🌼🌼 Tiện ích 🌼🌼🌼:
❤️ Mỗi BOX có giường, bàn học, đèn, ổ điện, tủ riêng, khóa cá nhân
🧡 Sẵn chăn ga gối nệm
💛 Máy lạnh tự do không giới hạn thời gian
💚 An ninh - Ra vào vân tay
💜Sẵn máy giặt và sấy, ban công phơi đồ cực rộng. Nhìn được toàn thành phố
❤️ Khu vực bếp siêu rộng rãi thoáng đãng. Sẵn tủ lạnh và bếp điện
🧡 Miễn phí wifi tốc độ cao
♥️ Có Thang Máy
👉👉👉 Với những tiện ích vượt trội như vậy mà giá chỉ 2tr5/1box thôi các bạn ơi !!
-------------------------
☎️☎️☎️Liên hệ ngay: 0906262788 -0364232035

Photos from Hệ thống Sleepbox cao cấp Linh House's post 03/11/2022

❗️❗️❗️BẠN ĐANG TÌM TRỌ GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG MÀ ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI NGAY TRUNG TÂM SÀI GÒN ❗️❗️❗️

💵 Chỉ 2.5OOK/1 tháng( không phát sinh chi phí ) bạn đã có không gian nghỉ ngơi và làm việc riêng tư thoải mái với thiết kế SLEEP BOX CAO CẤP :

⚡️ Full nội thất trong box (Bàn học, nệm,ga mền, tủ quần áo, đèn và ổ điện)
⚡️Tủ lạnh.
⚡️Máy lạnh 24/7.
⚡️Máy lọc nước.
⚡️Thang máy.
⚡️Bếp đầy đủ trang thiết bị.
⚡️Máy nước nóng năng lượng Mặt Trời.
⚡️Máy giặt và sấy.
⚡Nhà vệ sinh.
⚡Wifi tốc độ cao.

Địa chỉ: 232 Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận 10, TPHCM

☎️☎️☎️Liên hệ ngay: 0364232035 - 090 6262788

Want your business to be the top-listed Realtor/realty Service in Ho Chi Minh City?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Category

Telephone

Address

232 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10
Ho Chi Minh City

Other Real Estate in Ho Chi Minh City (show all)
VinaHost VinaHost
351/11 Đường Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Dịch vụ Máy Chủ Riêng - Chỗ Đặt Máy Chủ - Hosting - VPS - Cloud Server - Domain - SS

Căn Hộ Khu Đông Sài Gòn- T.Toán 30% Sở Hữu- Bàn Giao FULL Nội Thất Căn Hộ Khu Đông Sài Gòn- T.Toán 30% Sở Hữu- Bàn Giao FULL Nội Thất
Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 70000

Căn Hộ Khu Đông Sài Gòn- Kết Nối Thành Phố 7phut- Bàn Giao FULL Nội Thất

BĐS Newhome Chuyên Cho Thuê Nhà Phố- Mặt Bằng Tp.HCM BĐS Newhome Chuyên Cho Thuê Nhà Phố- Mặt Bằng Tp.HCM
226/16 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Phú Nhuận
Ho Chi Minh City

Chuyên cho thuê nhà nguyên căn, mặt bằng các quận trung tâm tp.HCM

Nhà Đất Giá Tốt Q GV, Q. 12 Nhà Đất Giá Tốt Q GV, Q. 12
Thạnh Lộc 15, P. Thạnh Lộc
Ho Chi Minh City

Chuyên BĐS Nhà Đất Giá rẻ Quận 12, Q Gò Vấp và đất nền tiềm năng K

M&E contractor : Nhà Thầu M&E Chuyên Nghiệp M&E contractor : Nhà Thầu M&E Chuyên Nghiệp
466/32 Phú Thọ Hòa
Ho Chi Minh City, 70000

Chúng tôi là công ty chuyên thi công xây lắp Điện Nước chuyên nghiệp

Tuyển dụng Tập Đoàn Hưng Thịnh Tuyển dụng Tập Đoàn Hưng Thịnh
Citizen, Trung Sơn, Quận 7
Ho Chi Minh City, 700000

Trang Fanpage Tuyển dụng chính thức của Tập đoàn Hưng Thịnh

TNR Grand Long Khánh TNR Grand Long Khánh
Lê A, Cua A, Long Khánh
Ho Chi Minh City, 810000

Dai ichi Life Việt Nam được thành lập vào tháng 1/2007 với 100% vốn Nhật Bản. B?

Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng Bảo Lộc Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng Bảo Lộc
449/89 Trường Chinh
Ho Chi Minh City

@ đất thổ cư giá mềm Bảo Lộc

Empire City Thủ Thiêm Quận 2 Empire City Thủ Thiêm Quận 2
02 Mai Chí Thọ
Ho Chi Minh City, 700000

MuaBanChoThueEmpireCityTower KHU ĐÔ THỊ EMPIRE CITY QUẬN 2

La Partenza - nơi an cư lý tưởng La Partenza - nơi an cư lý tưởng
Đường Lê Văn Lương, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Căn hộ cao cấp chuẩn Resort 5 sao

CoHouse CoHouse
20 NHẤT CHI MAI , PHƯỜNG 13, QUẬN TÂN BÌNH
Ho Chi Minh City

KẾT NỐI- HỢP TÁC- HỖ TRỢ -CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN