Tiệm tóc nam Hường Anh - 12 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN

�Cắt tóc nam Hàn Quốc
�Tiệm tóc nam uy tín tại Hà Nội
� Giá cả phải chăng
�Sản phẩm chất lượng cao
�Tay nghề lâu năm

Operating as usual

29/04/2022

✨ Thông báo nghỉ lễ :
Shop nghỉ một ngày 1/5 ae nhé !
- Ngày 2/5 hoạt động bình thường ạ

✨ 𝗖𝗮̆́𝘁 𝘁𝗼́𝗰 𝗻𝗮𝗺 𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲 𝗛𝗮̀𝗻 ✨
𝗔𝗱𝗱: 𝟭𝟮 𝗩𝗶̃𝗻𝗵 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗠𝗮𝗶, 𝗛𝗡
𝗕𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴: 𝟬𝟵𝟲𝟴 𝟳𝟰𝟱 𝟵𝟭𝟵
𝗜𝗗 𝗧𝗶𝗸𝗧𝗼𝗸: @𝘁𝗶𝗲𝗺𝘁𝗼𝗰𝗻𝗮𝗺_𝗵𝘂𝗼𝗻𝗴𝗮𝗻𝗵
💥 𝘦́𝘱 𝘴𝘪𝘥𝘦 : 100𝘬
💥 𝘶𝘰̂́𝘯 : 250𝘬
🎁 𝘊𝘰𝘮𝘣𝘰 1 : 𝘊𝘢̆́𝘵 + 𝘦́𝘱 𝘴𝘪𝘥𝘦 120𝘬 ( 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘮 50𝘬 )
🎁 𝘊𝘰𝘮𝘣𝘰 2 : 𝘊𝘢̆́𝘵 + 𝘜𝘰̂́𝘯 320𝘬 𝘍𝘳𝘦𝘦 𝘦́𝘱 𝘴𝘪𝘥𝘦 ( 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘮 đ𝘤 100𝘬 )

28/04/2022

Hot trend 2022

✨ 𝗖𝗮̆́𝘁 𝘁𝗼́𝗰 𝗻𝗮𝗺 𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲 𝗛𝗮̀𝗻 ✨
𝗔𝗱𝗱: 𝟭𝟮 𝗩𝗶̃𝗻𝗵 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗠𝗮𝗶, 𝗛𝗡
𝗕𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴: 𝟬𝟵𝟲𝟴 𝟳𝟰𝟱 𝟵𝟭𝟵
𝗜𝗗 𝗧𝗶𝗸𝗧𝗼𝗸: @𝘁𝗶𝗲𝗺𝘁𝗼𝗰𝗻𝗮𝗺_𝗵𝘂𝗼𝗻𝗴𝗮𝗻𝗵
💥 𝘦́𝘱 𝘴𝘪𝘥𝘦 : 100𝘬
💥 𝘶𝘰̂́𝘯 : 250𝘬
🎁 𝘊𝘰𝘮𝘣𝘰 1 : 𝘊𝘢̆́𝘵 + 𝘦́𝘱 𝘴𝘪𝘥𝘦 120𝘬 ( 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘮 50𝘬 )
🎁 𝘊𝘰𝘮𝘣𝘰 2 : 𝘊𝘢̆́𝘵 + 𝘜𝘰̂́𝘯 320𝘬 𝘍𝘳𝘦𝘦 𝘦́𝘱 𝘴𝘪𝘥𝘦 ( 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘮 đ𝘤 100𝘬 )

24/04/2022

Hôm nay shop nghỉ 1 ngày, mai 25/4 shop hoạt động bình thường nhé ae !

20/04/2022

Thế nào là một ng thợ uy tín 😂

✨ 𝗖𝗮̆́𝘁 𝘁𝗼́𝗰 𝗻𝗮𝗺 𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲 𝗛𝗮̀𝗻 ✨
𝗔𝗱𝗱: 𝟭𝟮 𝗩𝗶̃𝗻𝗵 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗠𝗮𝗶, 𝗛𝗡
𝗕𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴: 𝟬𝟵𝟲𝟴 𝟳𝟰𝟱 𝟵𝟭𝟵
𝗜𝗗 𝗧𝗶𝗸𝗧𝗼𝗸: @𝘁𝗶𝗲𝗺𝘁𝗼𝗰𝗻𝗮𝗺_𝗵𝘂𝗼𝗻𝗴𝗮𝗻𝗵
💥 𝘦́𝘱 𝘴𝘪𝘥𝘦 : 100𝘬
💥 𝘶𝘰̂́𝘯 : 250𝘬
🎁 𝘊𝘰𝘮𝘣𝘰 1 : 𝘊𝘢̆́𝘵 + 𝘦́𝘱 𝘴𝘪𝘥𝘦 120𝘬 ( 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘮 50𝘬 )
🎁 𝘊𝘰𝘮𝘣𝘰 2 : 𝘊𝘢̆́𝘵 + 𝘜𝘰̂́𝘯 320𝘬 𝘍𝘳𝘦𝘦 𝘦́𝘱 𝘴𝘪𝘥𝘦 ( 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘮 đ𝘤 100𝘬 )

18/04/2022

Mai 19/4 shop nghỉ buổi sáng.
Chiều lại hoạt động bình thường ae nhé !

17/04/2022

Thay vì cắt thường xuyên thì chỉ cần ép side là chơi đc 2 tháng mới phải cắt lần nữa ae nhé
sale combo cắt + ép side còn 120k

✨ 𝗖𝗮̆́𝘁 𝘁𝗼́𝗰 𝗻𝗮𝗺 𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲 𝗛𝗮̀𝗻 ✨
𝗔𝗱𝗱: 𝟭𝟮 𝗩𝗶̃𝗻𝗵 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗠𝗮𝗶, 𝗛𝗡
𝗕𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴: 𝟬𝟵𝟲𝟴 𝟳𝟰𝟱 𝟵𝟭𝟵
𝗜𝗗 𝗧𝗶𝗸𝗧𝗼𝗸: @𝘁𝗶𝗲𝗺𝘁𝗼𝗰𝗻𝗮𝗺_𝗵𝘂𝗼𝗻𝗴𝗮𝗻𝗵
💥 𝘦́𝘱 𝘴𝘪𝘥𝘦 : 100𝘬
💥 𝘶𝘰̂́𝘯 : 250𝘬
🎁 𝘊𝘰𝘮𝘣𝘰 1 : 𝘊𝘢̆́𝘵 + 𝘦́𝘱 𝘴𝘪𝘥𝘦 120𝘬 ( 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘮 50𝘬 )
🎁 𝘊𝘰𝘮𝘣𝘰 2 : 𝘊𝘢̆́𝘵 + 𝘜𝘰̂́𝘯 320𝘬 𝘍𝘳𝘦𝘦 𝘦́𝘱 𝘴𝘪𝘥𝘦 ( 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘮 đ𝘤 100𝘬 )

16/04/2022

Còn 3 hũ thôi ạ, ae nhanh tay kẻo hết
sáp aurane 300k sale còn 220k ae nhé

✨ 𝗖𝗮̆́𝘁 𝘁𝗼́𝗰 𝗻𝗮𝗺 𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲 𝗛𝗮̀𝗻 ✨
𝗔𝗱𝗱: 𝟭𝟮 𝗩𝗶̃𝗻𝗵 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗠𝗮𝗶, 𝗛𝗡
𝗕𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴: 𝟬𝟵𝟲𝟴 𝟳𝟰𝟱 𝟵𝟭𝟵
𝗜𝗗 𝗧𝗶𝗸𝗧𝗼𝗸: @𝘁𝗶𝗲𝗺𝘁𝗼𝗰𝗻𝗮𝗺_𝗵𝘂𝗼𝗻𝗴𝗮𝗻𝗵
💥 𝘦́𝘱 𝘴𝘪𝘥𝘦 : 100𝘬
💥 𝘶𝘰̂́𝘯 : 250𝘬
🎁 𝘊𝘰𝘮𝘣𝘰 1 : 𝘊𝘢̆́𝘵 + 𝘦́𝘱 𝘴𝘪𝘥𝘦 120𝘬 ( 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘮 50𝘬 )
🎁 𝘊𝘰𝘮𝘣𝘰 2 : 𝘊𝘢̆́𝘵 + 𝘜𝘰̂́𝘯 320𝘬 𝘍𝘳𝘦𝘦 𝘦́𝘱 𝘴𝘪𝘥𝘦 ( 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘮 đ𝘤 100𝘬 )

15/04/2022

✨ 𝗖𝗮̆́𝘁 𝘁𝗼́𝗰 𝗻𝗮𝗺 𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲 𝗛𝗮̀𝗻 ✨
𝗔𝗱𝗱: 𝟭𝟮 𝗩𝗶̃𝗻𝗵 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗠𝗮𝗶, 𝗛𝗡
𝗕𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴: 𝟬𝟵𝟲𝟴 𝟳𝟰𝟱 𝟵𝟭𝟵
𝗜𝗗 𝗧𝗶𝗸𝗧𝗼𝗸: @𝘁𝗶𝗲𝗺𝘁𝗼𝗰𝗻𝗮𝗺_𝗵𝘂𝗼𝗻𝗴𝗮𝗻𝗵
💥 𝘦́𝘱 𝘴𝘪𝘥𝘦 : 100𝘬
💥 𝘶𝘰̂́𝘯 : 250𝘬
🎁 𝘊𝘰𝘮𝘣𝘰 1 : 𝘊𝘢̆́𝘵 + 𝘦́𝘱 𝘴𝘪𝘥𝘦 120𝘬 ( 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘮 50𝘬 )
🎁 𝘊𝘰𝘮𝘣𝘰 2 : 𝘊𝘢̆́𝘵 + 𝘜𝘰̂́𝘯 320𝘬 𝘍𝘳𝘦𝘦 𝘦́𝘱 𝘴𝘪𝘥𝘦 ( 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘮 đ𝘤 100𝘬 )

Photos from Tiệm tóc nam Hường Anh - 12 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN's post 07/04/2022

💥 Giảm giá các loại sáp mà tiệm hay dùng cho khách

Tác dụng của từng loại sáp ae xem ở dưới chú thích ảnh nhé !

03/04/2022

✨ 𝗖𝗮̆́𝘁 𝘁𝗼́𝗰 𝗻𝗮𝗺 𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲 𝗛𝗮̀𝗻 ✨
𝗔𝗱𝗱: 𝟭𝟮 𝗩𝗶̃𝗻𝗵 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗠𝗮𝗶, 𝗛𝗡
𝗕𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴: 𝟬𝟵𝟲𝟴 𝟳𝟰𝟱 𝟵𝟭𝟵
𝗜𝗗 𝗧𝗶𝗸𝗧𝗼𝗸: @𝘁𝗶𝗲𝗺𝘁𝗼𝗰𝗻𝗮𝗺_𝗵𝘂𝗼𝗻𝗴𝗮𝗻𝗵
💥 𝘦́𝘱 𝘴𝘪𝘥𝘦 : 100𝘬
💥 𝘶𝘰̂́𝘯 : 250𝘬
🎁 𝘊𝘰𝘮𝘣𝘰 1 : 𝘊𝘢̆́𝘵 + 𝘦́𝘱 𝘴𝘪𝘥𝘦 120𝘬 ( 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘮 50𝘬 )
🎁 𝘊𝘰𝘮𝘣𝘰 2 : 𝘊𝘢̆́𝘵 + 𝘜𝘰̂́𝘯 320𝘬 𝘍𝘳𝘦𝘦 𝘦́𝘱 𝘴𝘪𝘥𝘦 ( 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘮 đ𝘤 100𝘬 )

Photos from Tiệm tóc nam Hường Anh - 12 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN's post 01/04/2022

📣 THÔNG BÁO: Đổi tên Ank Barber Shop
Sau 1 năm gắn bó với tên cũ, mình đã quyết định đổi tên page và tên shop là Tiệm tóc nam Hường Anh

Không chỉ làm một tiệm cắt tóc bình thường, mình mong muốn sẽ trở thành một người bạn gần gũi, tin cậy và đầy mới mẻ với các khách hàng trong câu chuyện tạo mẫu tóc

Thấu hiểu phần đông các bạn trẻ chưa biết cắt kiểu gì cho hợp với khuôn mặt, kiểu tóc gì đang hot, kiểu tóc gì hợp với phong cách thời trang của bản thân và công việc đang làm, mình sẽ tư vấn tận tình và tạo cho mỗi khách hàng một kiểu tóc phù hợp nhất

Và để mang đến được những kiểu tóc thời trang nhất tiếp cận gần hơn đến quý khách hàng, shop sẽ cập nhật bảng giá như sau :
Bảng giá dịch vụ
💇 Xả - Cắt - Vuốt : 70k
Ép side Hàn Quốc : 150k
Uốn : từ 250k
Nhuộm : từ 200k
🎁 Combo 1 : Cắt + ép side 170k ( tiết kiệm đc 50k )
🎁 Combo 2 : Cắt + Uốn 320k Free ép side ( tiết kiệm đc 150k )

31/03/2022

Uốn Ruffled đang khá hot nhé ae
ib để nhận giá cực yêu thương ❤️
✨ 𝗖𝗮̆́𝘁 𝘁𝗼́𝗰 𝗻𝗮𝗺 𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲 𝗛𝗮̀𝗻 ✨
𝗔𝗱𝗱: 𝟭𝟮 𝗩𝗶̃𝗻𝗵 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗠𝗮𝗶, 𝗛𝗡
𝗕𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴: 𝟬𝟵𝟲𝟴 𝟳𝟰𝟱 𝟵𝟭𝟵
𝗜𝗗 𝗧𝗶𝗸𝗧𝗼𝗸: @𝘁𝗶𝗲𝗺𝘁𝗼𝗰𝗻𝗮𝗺_𝗵𝘂𝗼𝗻𝗴𝗮𝗻𝗵
💥 𝘦́𝘱 𝘴𝘪𝘥𝘦 : 100𝘬
💥 𝘶𝘰̂́𝘯 : 250𝘬
🎁 𝘊𝘰𝘮𝘣𝘰 1 : 𝘊𝘢̆́𝘵 + 𝘦́𝘱 𝘴𝘪𝘥𝘦 120𝘬 ( 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘮 50𝘬 )
🎁 𝘊𝘰𝘮𝘣𝘰 2 : 𝘊𝘢̆́𝘵 + 𝘜𝘰̂́𝘯 320𝘬 𝘍𝘳𝘦𝘦 𝘦́𝘱 𝘴𝘪𝘥𝘦 ( 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘮 đ𝘤 100𝘬 )

30/03/2022

� Cắt tóc nam style Hàn �

💇 : 0968 745 919

🏡 12 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội
----------
ID TikTok: @tiemtocnam_huonganh

Photos from Tiệm tóc nam Hường Anh - 12 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN's post 27/03/2022

💥 SALE KHỦNG CHÀO HÈ
Mùa hè chuẩn bị tới, các kiểu tóc ngắn lên ngôi và hầu hết đều cần phải vuốt sáp tạo kiểu mới ra được kiểu tóc đẹp nên Ank Barber Shop gửi tới chương trình sale khủng để ae có thể restart lại phong cách thời thượng

🔥 Sáp Aurane chính hãng 300k = sale 2xx
🔥 Pomade lợn xanh 300k = sale 2xx
🔥 Sawensito clay 200k = sale 1xx
🔥 Volcanic clay 200k = sale 1xx

✨ Số lượng còn rất ít nên ae nhanh tay nhé kẻo hết

Mua hàng trực tiếp tại shop

Inbox để đc tư vấn cụ thể

26/03/2022

Kiểu tóc layer style Hàn cực hợp cho học sinh , sinh viên
____________________________________

🏡 12 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN
💇 0968 745 919

Photos from Tiệm tóc nam Hường Anh - 12 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN's post 24/03/2022

Kiểu tóc "chim thuỷ tổ" mà làm chị em rụng trứng đây ạ

💇 12 Vĩnh Hưng- Hoàng Mai


Photos from Tiệm tóc nam Hường Anh - 12 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN's post 22/03/2022

Cần gì G63 trong khi kiểu ngói hot hit này cũng đủ làm em say😉

💇12 Vĩnh Hưng- Hoàng Mai


Photos from Tiệm tóc nam Hường Anh - 12 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN's post 21/03/2022

Kiểu tóc cứ cắt là auto đẹp trai

____________________________

🏡 : 12 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

☎️ : 0968 745 919

📍 Giờ làm việc: 9h - 19h30

18/03/2022

ít ae chơi kiểu này nhỉ 😂

ĐC: 12 Vĩnh Hưng
Hotline: 0968 745 919

Photos from Tiệm tóc nam Hường Anh - 12 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN's post 17/03/2022

Nhuộm khói từ trước tết nhưng màu vẫn trắng sáng =))

Photos from Tiệm tóc nam Hường Anh - 12 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN's post 16/03/2022

Kiểu tóc " cắt như chưa cắt " cho ae 😂

15/03/2022

Layer gọn gàng 😎

Photos from Tiệm tóc nam Hường Anh - 12 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN's post 14/03/2022

Tiếp tục là two block 4/6 nhưng 2 bên side cắt sát hơn cho mát nhé ae

____________________________

🏡 : 12 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

☎️ : 0968 745 919

📍 Giờ làm việc: 9h - 19h30

Photos from Tiệm tóc nam Hường Anh - 12 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN's post 12/03/2022

Để kiểu layer hiền quá phải cắt xuống mohican cho chiến cơ 😂

____________________________

🏡 : 12 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

☎️ : 0968 745 919

📍 Giờ làm việc: 9h - 19h30

Photos from Tiệm tóc nam Hường Anh - 12 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN's post 11/03/2022

Two block 4/6 lãng tử

____________________________

🏡 : 12 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

☎️ : 0968 745 919

📍 Giờ làm việc: 9h - 19h30

Photos from Tiệm tóc nam Hường Anh - 12 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN's post 10/03/2022

Dấu hiệu của mùa hè sắp tới
____________________________

🏡 : 12 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

☎️ : 0968 745 919

📍 Giờ làm việc: 9h - 19h30

03/03/2022

kiểu tóc 2 thái cực 😂

02/03/2022

cắt tóc sport gọn gàng đón hè
____________________________

🏡 : 12 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

☎️ : 0968 745 919

📍 Giờ làm việc: 9h - 19h30

Photos from Tiệm tóc nam Hường Anh - 12 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN's post 21/02/2022

layer cut k vuốt sáp cho những ae lười tạo kiểu

____________________________

🏡 : 12 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

☎️ : 0968 745 919

📍 Giờ làm việc: 9h - 19h30

Photos from Tiệm tóc nam Hường Anh - 12 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN's post 20/02/2022

Hết tết là xuống tóc luôn 😂

Photos from Tiệm tóc nam Hường Anh - 12 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN's post 18/02/2022

Ivy league : Kiểu tóc ngắn hot cho mùa hè sắp tới

Videos (show all)

✅ Combo cắt tóc 5 bước chỉ 60k  ✅ Hotline: 0968 745 919  ✅ Giờ làm việc: 9h - 20h  🏡 Address :  (  Gần Chợ Đêm Lĩnh Nam ...
Ép Side Phổ Biến Tại Hàn Quốc
KHAI TRƯƠNG TIỆM CUT TÓC ĐẸP TRAI🎊🎊

Telephone

Address


Hanoi

Other Hanoi businesses (show all)
Vietnamese Teaching Group Vietnamese Teaching Group
Number 21, Lane 232 Ton Duc Thang Street
Hanoi, 100000

Vietnamese Teaching Group

Asia Top DMC Vietnam Asia Top DMC Vietnam
454/81 Minh Khai, Hai Ba Trung District
Hanoi, 10000

Premium Destination Management Company in Vietnam

Graulich Builders Graulich Builders
Hà Nội
Hanoi, 100000

táo hàng hiệu

Giang Perfume Authentic Giang Perfume Authentic
HH4A - Linh Đàm
Hanoi

Gửi tới bạn hương thơm từ mọi vùng đất trên thế giới... Những nhãn hàng chất lượng cao cam kết 100% chính hãng...

I love Hanoi. I love Hanoi.
Hanoi Hanoi Hanoi Hanoi
Hanoi

Nguyễn Cường Nguyễn Cường
BT34 KHU ĐÔ THỊ ĐẠI KIM
Hanoi, 100000

- Nhà đào tạo phát triển cá nhân và doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh online và chuyển đổi số 2021 - Top 8 chuyên gia đào tạo về Marketing Online đa kênh hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Admicro Admicro
Hanoi, 10000

Admicro- Mạng quảng cáo phủ rộng nhất Việt Nam theo comScore. (Chiếm trên ~ 90% độc giả Internet trên toàn quốc)

Girl City - Xinh tươi hơn hoa Girl City - Xinh tươi hơn hoa
Số 200 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân
Hanoi, 100000

Thời trang dành cho các cô gái, trở nên năng động hơn, mạnh mẽ hơn, quyễn rũ hơn cả những loài hoa đẹp nhất. Bởi vì vỗn dĩ Thượng Đế tạo ra phụ nữ đã là xinh tươi hơn hoa rồi.

Poker Biển Giang Poker Biển Giang
100 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy
Hanoi, 100000

www.biengiang.com HN: 090 451 0986 HCM: 0937 839 566 Xem ý kiến khách hàng goo.gl/KoIgRv Xem sản phẩm goo.gl/K1Lm5L

Tin tức Tin tức
27 Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hanoi, 100000

With thousands of visitors and hundreds of jobs everyday, Tuyendung.com.vn is known as an effective link between employers and job seekers.

GAMESHOW CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG GAMESHOW CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG
6 Nguyễn Văn Ngọc, Cống Vị, Ba Đình
Hanoi, 100000

Ai đã từng yêu thích chương trình "CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG" sẽ có thêm những trải nghiệm thú vị đối với phiên bản CEO 2009. Các tình huống liên quan đến doanh nghiệp như trên thực tế tại công ty bạn

Ô Tô Ô Tô
Hanoi, 100000

Tinh dầu treo ô tô