Winco Group

Winco Group

WINCO GROUP LÀ DOANH NGHIỆP CỔ PH ẦN XÃ HỘI MANG LỢI ÍCH C HO TOÀN CẦU. TẠO RA MÔI TRƯỜ NG KINH DOANH HẠNH PHÚC Đ ẦU TƯ MINH BẠCH

Operating as usual

21/07/2022

10 LÝ DO NĐT NÊN XUỐ NG TIỀN NGAY VỚI ĐẤT ĐẮK L ẮK

Nắng nóng đang vượt quá m ức chịu đựng của con người 19/07/2022

Nắng nóng đang vượt quá m ức chịu đựng của con người

Biến đổi Khí hậu đó chí nh là vấn nạn chung không c hỉ riêng ở châu lục nào mà tr ên toàn thế giới trong đó có Vi ệt Nam.
Khi mà trái đất đang ng ày càng nóng lên do hiệu ứ ng nhà kính, chặt phá rừng, r ác thải ...khiến băng tan nhanh d ẫn đến thủy triều dâng cao, nhi ệt độ tăng , ô nhiễm ngu ồn đất , nước và không k hí. Chúng ta càng cần đến nhữ ng vùng đất có địa thế vữ ng chắc, khí hậu ôn hoà m át mẻ, đảm bảo được được cu ộc sống của mình và thế hệ tươ ng lai.

Nắng nóng đang vượt quá m ức chịu đựng của con người Từ Nam Á đến Mỹ, từ ch âu Phi đến châu Âu, nắng nó ng gay gắt đang vượt quá gi ới hạn chịu đựng của cơ t hể con người.

“Buôn tài không bằng dài vố n” là cách nhiều nhà đầu tư b ất động sản lãi vài chục l ần sau nhiều năm giữ đất 14/07/2022

“Buôn tài không bằng dài vố n” là cách nhiều nhà đầu tư b ất động sản lãi vài chục l ần sau nhiều năm giữ đất

Vừa tích lũy vừa gia tă ng tài sản là điểm mạnh mà nhi ều người đang nhìn thấy ở đ ất nền. Không chỉ những NĐT chuy ên nghiệp mà chính những người d ân bình thường cũng có khả nă ng tăng tài sản từ 15-20 l ần sau 10-15 năm. Quanh chúng ta r ất nhiều câu chuyện thực tế n vậy đang diễn ra.

“Buôn tài không bằng dài vố n” là cách nhiều nhà đầu tư b ất động sản lãi vài chục l ần sau nhiều năm giữ đất Khác với phong cách đầu tư lư ớt sóng bất động sản của đ ại đa số người bây giờ, bằ ng tư duy đầu tư dài h ạn, không ít người đã hái đư ợc quả ngọt sau nhiều năm v ới tiền lãi đến vài chục l ần.

Tuần lễ giới thiệu, tiêu t hụ nông sản tiêu biểu năm 2022 tỉ nh Đắk Lắk 12/07/2022

Tuần lễ giới thiệu, tiêu t hụ nông sản tiêu biểu năm 2022 tỉ nh Đắk Lắk

Việc tiêu thụ nông sản th eo mô hình hợp tác giữa n sản xuất và đơn vị cu ng ứng đến tay người tiêu dù ng đang ngày càng được chú trọ ng. Điều này giúp cho nông nghi ệp ở Đắk Lắk nói riêng và T ây Nguyên nói chung thật sự ph át triển bền vững ,đưa sản ph ẩm chất lượng đến người ti êu dùng , tạo giá trị c ho doanh nghiệp và việc làm ổn đị nh cho người nông dân.

Tuần lễ giới thiệu, tiêu t hụ nông sản tiêu biểu năm 2022 tỉ nh Đắk Lắk Ngày 7/7, tại thành phố Bu ôn Ma Thuột, Hội Nông dân tỉ nh Đắk Lắk đã tổ chức kh ai mạc Tuần lễ giới thiệu, ti êu thụ nông sản tiêu biểu tỉ nh Đắk Lắk năm 2022 và ph át động phong trào thi đua 'Nô ng dân sản xuất, kinh doanh nô ng sản, th....

08/07/2022

➡ Chu kỳ thắt ch ặt tiền tệ toàn cầu đã kh ởi động
❓ Bạn hiểu gì về t hị trường tài chính sau đại dị ch covid
❓ Bạn thấy thế n ào Thị trường Chứng khoán Việt N am lao dốc
❓ Có phải b ạn đang muốn tích lũy tư d uy tài chính trong thời điểm hi ện tại
BẠN CÓ PHẢI LÀ N ĐẦU TƯ F0 ❓
Hãy th am dự chương trình chia sẻ " T ài chính thịnh vượng" do WINCO GRO UP tổ chức
Chương trình đào tạo sẽ di ễn ra với các nội dung n sau:
- 3 cấp độ nhận th ức
- Thiết lập mục tiêu t ài chính
- Công thức đạt mục ti êu tài chính
- Dòng tiền
- Quy lu ật thị trường
- Cổ phiếu và đ ọc vị cổ phiểu
- Phân bổ t ài chính
- Lựa chọn dự án k hả thi
- Cách huy động v ốn
🕜 Thời gian: 9h00 - 18h 00, Thứ 7 ngày 09/7/2022
🎯 Địa đi ểm: Văn phòng công ty, 02 - L K3 - 90 Nguyễn Tuân - Tha nh Xuân - Hà Nội
Hotline đăng ký : 0886188881
Ho ặc đăng ký qua đường link sau:
https://docs.google.com/forms/d/1SQdiEpNC-Z_ujGI492NYhdItNGI9xCwypIrOTjbdUZw/edit
Hân hạ nh được đón tiếp!

08/07/2022

Trong những năm qua, nhờ th ực hiện các chính sách chăm lo c ủa Đảng và Nhà nước, cuộc số ng của đồng bào Dân tộc thi ểu số Tây Nguyên đã có nhi ều đổi thay tích cực về m ọi mặt. Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ hộ ngh èo còn ở mức cao, mà nguy ên nhân chủ yếu vẫn là thi ếu đất ở và đất sản xu ất.
WINCO cùng các NĐT quyết t âm sẽ đến từng vùng mang l ại sinh kế, cuộc sống tốt đ ẹp hơn cho những người dân qua nh khu vực chúng tôi đến!
chúng tôi cần sự chung t ay góp sức của tất cả c ác bạn.

Photos from Winco Group's post 07/07/2022

Khi mà bố mẹ có tư d uy đúng đắn thì đó chính là k ho báu quý giá nhất họ để l ại cho con cháu mình.
Các b ạn bé thế thôi đã biết dù ng tiền mừng tuổi để đầu tư để g ia tăng tài sản. Đúng thời đi ểm lại còn nhận thêm Voucher du lị ch 5* miễn phí.
Các cụ có c âu: “ Cho con 1 núi và ng không bằng cho con 1 hướ ng đi “
Bạn đã có gì để l ại cho con mình chưa???
Đây là c âu chuyện gia đình của 1 thà nh viên trong hội đồng quản t rị của Công Ty Bất Động S ản Winco định hướng cho các c on của mình.

Chương Trình "Nghỉ Dưỡng Cuối Tu ần Giao Lưu Gắn Kết" 06/07/2022

Chương Trình "Nghỉ Dưỡng Cuối Tu ần Giao Lưu Gắn Kết"

https://wincogroup.vn/tin-tuc/chuong-trinh-nghi-duong-cuoi-tuan-giao-luu-gan-ket.html

Chương Trình "Nghỉ Dưỡng Cuối Tu ần Giao Lưu Gắn Kết" winco - wincogroup.vn

05/07/2022

Tôi nói với các bạn nhữ ng gì tôi vẫn thường bảo c ác con tôi: “Hãy mua bất độ ng sản”. Tốt nhất là nếu b ạn có thể mua những bất độ ng sản có thể đem lại dò ng thu nhập dương, nhưng theo t ôi bất kỳ bất động sản n ào cũng còn hơn không có b ất động sản. Tất nhiên, bất độ ng sản có thể lên hay xuố ng, nhưng cuối cùng, sau năm, mư ời, hai mươi, hay ba mươi n ăm sau, bạn có thể chắc ch ắn rằng nó sẽ trị giá h ơn rất nhiều hôm nay, và nó có t hể là tất cả những gì b ạn cần để trở nên giàu có.
H ãy mua những gì bạn có t hể mua ngay bây giờ.
Trong” Bí Quy ết Tư Duy Thịnh Vượng”
“ T.Harv Ek er

29/06/2022

🏦 DÒNG TIỀN VÀ PHƯƠNG TH ỨC ĐỂ CÓ DÒNG TIỀN KHOẺ MẠ NH 🏦

👎 Nỗi đau lớn nhất c ủa người nghèo là hay nhìn v ào nguồn lực của mình và th an vãn

👉 Người thành công luôn bi ết vận dụng nguồn lực xung qua nh để ngày càng giàu có.

❓Làm s ao để nắm bắt được bí m ật trở lên giàu có.
❓Làm gì để có t hể vận dụng mọi nguồn lực xu ng quanh.

➡ Trong chương trình hôm n ay, các bạn sẽ biết được bí m ật của những người thành công, họ l àm gì để tạo ra của c ải và thành công.
Online trực ti ếp: 2525132588
Pass: ????
Nhắn tin cho page để đă ng ký tham dự chương trình nha !!!

Photos from Winco Group's post 27/06/2022

Thay mặt công ty CP XÃ H ỘI ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI WIN CO và Công ty CP ĐẦU TƯ VÀ PH ÁT TRIỂN BĐS WINCO.
Xin gửi l ời cảm ơn đến các nhà Đ ầu tư và các quý cổ đô ng đã tin tưởng và đồng hà nh để WINCO có cơ hội l an tỏa yêu thương, sẻ chia và bi ết ơn! ❤️❤️❤️❤️❤️.
Đây là chương trì nh hàng tháng của công ty. R ất mong lan toả những điều t ốt đẹp đến cộng đồng và t in chắc rằng những chương trình l ần sau sẽ nhận được sự th am gia đóng góp và sẻ ch ia từ toàn thế các quý vị v ới vô vàn tình cảm và y êu thương🌻😍

Winco Trân trọng và biết ơn. Mong cho mỗi gia đình đ ều khoẻ mạnh và thịnh vượng !

Photos from Winco Group's post 23/06/2022

🌟🌟 KHÁCH HÀNG TRAO NIỀM T IN, WINCO TRAO GIÁ TRỊ 🌟🌟
Một ng ày nắng đẹp đi xem đất t ại Hoà Bình cùng NĐT ❤️

Đ ây là thời điểm tuyệt nhất để tí ch sản BĐS Anh chị đã n ắm bắt được cơ hội này ch ưa ???
Nếu chưa biết chọn lô n ào đẹp + khả năng tăng trưở ng mạnh hãy liên ngay cho chú ng tôi để nắm bắt cơ hội🥰
☎️Li ên hệ ngay: 0886188881
Cảm ơn quý N ĐT 😍

22/06/2022

KHỞI NGHIỆP CÓ KHÓ KHÔNG?

👎 K lắm nếu bạn nghĩ rằng nó r ất khó khăn và thử thách!

👍 R ất dễ nếu bạn nghĩ đó là cơ h ội để bạn học tập, vươn l ên, vượt lên chính mình thành nhữ ng phiên bản tốt hơn và c ho phép bản thân mình đón nh ận sự thành công!😍

☝️ Là một ngư ời đi lên từ 2 bàn t ay trắng tôi hiểu rằng VỐN và KI NH NGHIỆM là 2 yếu tố mà b ất cứ ai mong muốn THÀNH CÔ NG cũng đang tìm kiếm. Tôi l ựa chọn Bất Động Sản là phươ ng tiện để trao đi những dị ch vụ giá trị đến với ngư ời thân, bạn bè, đồng nghiệp. Để họ đư ợc bảo vệ về tài chính, đ em lại sự bình an và hạ nh phúc cho mọi nhà!

Ai có n hu cầu việc làm thu nhập c ao, cần môi trường để phát tri ển bản thân và xoá bỏ n ỗi lo về VỐN và KINH NGHI ỆM thì hãy đồng hành cùng LÊ TÌNH!

Onli ne : Tối thứ 4 hàng tu ần (20-23h) qua ZOOM : Tham g ia nhóm Zalo để nhận thông b áo. https://zalo.me/g/smshnz457
Ofline : Thứ 3,5 Hàng tu ần, tại 2 lk3 ngõ 90 Nguy ễn Tuân, Hà Nội
Liên hệ 0886188881


22/06/2022

Với tình hình thị trường đa ng xuống 📈
Còn lạm phát đang tă ng cao 📉

Ban điều hành Winco tr ăn trở tìm ra giải ph áp mà ngay khi cả thị trườ ng đi xuống tài sản bạn v ẫn được gia tăng ?
Và với sự mi ệt mài tìm kiếm và học h ỏi HĐQT cùng ban cố vấn đa ng lên chiến lược cho những dự án và kế hoạ ch mới siêu đỉnh

Thấy chủ tịch cư ời tươi vậy chắc là ý tưở ng mới sẽ đột phá lắm đ ây 🎉🎉🎉

💥💥 Bật mí tối nay sẽ có zo om chia sẻ cơ hội đặc bi ệt này cho quý nhà đầu tư n ên AC cùng theo dõi nhé💥💥


21/06/2022

Chúc mừng sinh nhật Chủ tị ch Winco 🎉

Chúc mừng sinh nhật chủ tị ch của Winco Group ❤️

Hôm nay là m ột ngày tuyệt vời mà anh c hị em trong công ty rất h ào hứng để đón chào sinh nh ật Chủ tịch❤️🌹

Chúc chủ tịch nhiều s ức khoẻ và vững bước trên hà nh trình sắp tới🌻
Kiến tạo một m ôi trường kinh doanh bình an và hạ nh phúc cho cộng đồng🎉🎉🎉

Kết nối giao thương, thúc đ ẩy cung - cầu sản phẩm t hế mạnh của khu vực Tây Nguy ên 20/06/2022

Kết nối giao thương, thúc đ ẩy cung - cầu sản phẩm t hế mạnh của khu vực Tây Nguy ên

Nông sản luôn là thế mạ nh của Việt Nam nói chung và T ây Nguyên nói riêng. Phát triển nô ng nghiệp bền vững sẽ giúp th úc đẩy toàn kinh tế vùng nâ ng cao đời sống cho người nô ng dân và xã hội!✌️✌️✌️✌️✌️

Kết nối giao thương, thúc đ ẩy cung - cầu sản phẩm t hế mạnh của khu vực Tây Nguy ên Chương trình nhằm triển khai, th ực hiện có hiệu quả các chươ ng trình xúc tiến thương mại, k ết nối giao thương, đẩy mạnh xu ất khẩu hàng hóa, góp phần nâ ng cao giá trị kim ngạch xu ất khẩu năm 2022 và thời gi an tới của các địa phươn...

13/06/2022

MÔ HÌNH KINH DOANH VÀ KI ẾM TIỀN THỜI 4.0"

➡ Bạn khát kh ao có thu nhập tốt?✨
➡ B ạn khát khao được tự do th ời gian? ✨
➡ Bạn khát kh ao được tự do tài chính? ✨
/- no Hãy tham gia chương trì nh zoom tối nay Bạn sẽ nh ận được:
1- 3 hình thái thu nh ập trong xã hội.
2- Tam giác thà nh công.
3- Mô hình kinh doanh đ áp ứng nhu cầu lớn nhất xã hội.
🗓
WINCO tổ chức chương trình tr ực tiếp qua zoom vào 20h 00 tối thứ hai (13/06/2022) để ch ia sẻ chuyên sâu hơn
➡ N ếu bạn có cùng khát khao TỰ DO t đừng bỏ lỡ chương trình n ày, vui lòng để lại comment để nh ận pass đăng nhập zoom

Photos from Winco Group's post 07/06/2022

🎯 WINCO & ERIC CAPITAL: "CH ÌA KHÓA LÀM CHỦ DOANH NGHIỆP" 🎯
➡ Nh ắc đến khái niệm này chúng ta th ấy rằng các doanh nghiệp đang g óp công rất lớn trong việc th úc đẩy nền kinh tế. Vậy:
❓Làm n thế nào để chúng ta tự t in KHỞI NGHIỆP
❓SÁNG TẠO nào giúp chú ng ta thành công
❓Các giai đoạn g ọi vốn và định giá doanh nghiệp
Pre Money (giá trị của cô ng ty trước khi gọi vốn ) & Po st Money (giá trị của công ty s au khi gọi vốn)
❓Những yếu tố gi úp doanh nghiệp có giá trị tro ng mắt nhà đầu tư
🆘 Lỗ hổ ng kiến thức về việc định g doanh nghiệp khiến các bạn b ối rối trước những câu hỏi từ n đầu tư, và không thể b ảo vệ được giá trị định g doanh nghiệp mình.
/-no Nhiều q uỹ đầu tư trong nước và qu ốc tế liên tục gia tăng và đổ về Vi ệt Nam trong suốt 2 năm q ua đang đỏ mắt tìm kiếm doa nh nghiệp tiềm năng để xuống ti ền đầu tư mà không ra; v ậy "GIÁ TRỊ doanh nghiệp" của b ạn như thế nào để thu h út những "cá mập" lớn này!
➡ WIN CO GROUP chúng tôi hiểu được nhữ ng khó khăn, thách thức này c ủa anh em doanh chủ nên đã k ết hợp với ERIC CAPITAL để cù ng đồng hành, hướng dẫn, giúp hi ện thực hoá tầm nhìn và mở kh giá trị doanh nghiệp của bạn ;
/-ok Chương trình đặc biệt "CH ÌA KHÓA LÀM CHỦ DOANH NGHIỆP" sẽ gi úp bạn và doanh nghiệp của b ạn có tư duy đúng, hiểu đú ng để có thể gọi vốn thà nh công và đánh giá được g trị doanh nghiệp của mình tro ng tương lai;
Diễn giả của chương trình:
1.
Doanh nhân Lê Văn Tình - Found er Winco Group - Chủ tịch HĐ QT CT CP ĐT và PT B ĐS Winco (www.wincogroup.vn)
2. Doanh nhân Nguy ễn Thúc Khoa - Là 1 tro ng 25 doanh nhân trẻ nổi b ật do tạp chí Forbes Việt N am bình chọn năm 2022; Founder c ủa ERIC CAPITAL (www.ericcapital.vn); Nhà Đào T ạo Tài Chính Chiến Lược với h ơn 11 năm kinh nghiệm
🗓 T hứ 4 - ngày 08 tháng 6 n ăm 2022
⏱ 20h00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
➡ Ấn v ào link tham gia ngay hôm n ay để nhận những thông tin tuy ệt vời trước và sau chương trì nh :https://zalo.me/g/qxyquz986

28/05/2022

🌟 Leonardo Da Vinci đã từ ng nói :
" Học hỏi là đi ều duy nhất mà trí tuệ khô ng bao giờ mệt mỏi không b ao giờ sợ hãi và không b ao giờ nuối tiếc"

🌟 Bởi vì t hế mà WINCO GROUP luôn bồi đ ắp trí tuệ tinh hoa của nh ân loại của thế giới. Thật tự h ào và hạnh phúc cho các thà nh viên được tiếp nạp nguồn nă ng lượng từ hai Guru - B ậc thầy tâm linh hàng đầu t hế giới ❤️

🌟 Hứa hẹn là sự đ ột phá và những cú nhảy lượ ng tử mới

Photos from Winco Group's post 26/05/2022

Để công ty ngày một ph át truyển vững mạnh.
Chúng tôi chiêu mộ nhữ ng nhân tài để cùng Winco x ây giấc mơ lớn và khai phó ng sức mạnh bên trong mỗi cá nh ân ❤️

Hôm nay BĐS Winco rất vi nh dự và hạnh phúc khi đư ợc chào đón các thành viên m ới là những con người luôn t ận tâm, sáng tạo, uy tín chuy ên môn cao, đã có nhiều n ăm công tác tại các công ty l ớn trong và ngoài nước,...Với tinh th ần đồng đội và không ngừng h ọc hỏi, cống hiến của các thà nh viên Winco Group sẽ mang đ ến những giá trị tốt đẹp c ho cộng đồng và xã hội.

Chào mừ ng thêm GĐ nhân sự cùng v ới bộ phận CSKH của gia đì nh Winco
🎉🎉🎉🌹🌹🌹❤️

21/05/2022

Tưng bừng khai trương chi nhá nh thứ hai tại Tp. Buôn Ma Thu ột

Tưng bừng khai trương chi nhá nh thứ hai tại Tp. Buôn Ma Thu ột
🎉🎉 Cảm ơn HĐQT, Quý Cổ Đô ng cùng toàn thể khách hàng th ân thiết đã hoà chung bầu khô ng khí sôi động trong sự ki ện ngày khai trương. Sau khi t rụ sở Hà Nội được thành l ập và được sự ủng hộ t in tưởng của đông đảo nhà đ ầu tư với mong muốn lan t oả giá trị BĐS Winco đến nhi ều tỉnh thành và thời gian s ắp tới chúng ta sẽ được ch ào đón thêm nhiều chi nhánh t ại các tỉnh thành khác trên m ọi miền tổ quốc🎉🎉
Chúc HĐQT, BĐH, N ĐT nhiều sức khoẻ thịnh vượng và hạ nh phúc.
MASSLAND - Cho cuộc số ng tự do !❤️

Photos from Winco Group's post 18/05/2022

Mừng khai trương chi nhánh t ại Tp. Buôn Ma Thuột
Chân thà nh cảm ơn quý nhà đầu tư, quý khách hàng đã đến dự lễ kh ai trương chi nhánh BĐS Winco
Ch úc quý nhà đầu tư, quý khá ch hàng cùng Winco ngày càng ph át triển vững mạnh và thịnh vượng
🌟
Bất động sản Winco cho cu ộc sống tự do!


17/05/2022

Chào mừng Winco đến Tp. Bu ôn Ma Thuột (Ngày 1)

Hành trình ngày đầu tiên c ủa WINCO đến Tp. Buôn Ma Thu ột
Một vùng đất đầy nắng và g với những con người thân thi ện và ta được hoà mình gi ữa núi rừng TÂY NGUYÊN
Đã để l ại những những khoảnh khắc trong t im mỗi thành viên thật đáng n hớ thật hạnh phúc
Cùng chờ đón ng ày thứ 2 của WINCO tại Bu ôn Mê Thuột❤️❤️❤️❤️

13/05/2022

🔆Bất Động Sản là tài s ản giá trị, là một kênh đ ầu tư an toàn bậc nhất mà ai cũ ng muốn sở hữu.
Vậy bạn có b ao giờ tự hỏi:
❓Bạn sẽ làm t hế nào để sở hữu cho mì nh một hoặc nhiều BĐS?
❓Bạn sẽ l àm việc bao lâu để có t hể sở hữu BĐS trong khi G của BĐS đang leo thang từ ng ngày?
✅ Đâu là giải pháp c ho những điều này?
🔴 Chúng tôi WIN CO GROUP, BĐS WINCO giúp khách hàng:
🗝
Đầu tư BĐS chỉ từ 10 tri ệu đồng.
🗝 Đồng sở hữu các B ĐS hàng chục tỷ đồng.
🗝 Sổ đỏ c ầm tay, X2 tài sản.
🔑 Cam k ết mua lại khi Bạn cần tha nh khoản BĐS.
🔑 Được chuyển đổi sa ng cổ phần doanh nghiệp.
⚡Cùng tham g ia chương trình:
📢 CHIA SẺ CƠ H ỘI ĐẦU TƯ
Diễn giả : PCT. NGUY ỄN THỊ QUỲNH NGUYÊN
📍 Địa điểm: Tầ ng 2 Trụ sở Winco Group
02-LK3 K hu nhà ở 90 Nguyễn Tuân(Đi thẳ ng vào từ số 78 Nguyễn Tuân)
🕒
Thời gian: 15h ngày 14/05/2022
Hãy là nhữ ng nhà đầu tư thông thái, bi ết trước, làm trước và giàu có trư ớc!

12/05/2022

CHIÊU MỘ 20 CHIẾN BINH NHI ỆT HUYẾT MÁU LỬA VỀ CÙNG NG ÔI NHÀ CHUNG BÁN BẤT ĐỘNG S ẢN ĐỂ KÉO TIỀN VỀ TÚI

🔺 Quy ền lợi
❓ Bạn nhận được gì từ B ĐS Winco?
- Thu nhập từ 50triệu đ ến không giới hạn
- Được hưởng doa nh số của khách hàng trọn đ ời kể cả lúc bạn không c òn làm cho công ty vẫn đư ợc hưởng doanh số của khách hà ng bạn đã giới thiệu
- Nh ân viên công ty có cơ h ội đồng sở hữu các BĐS l ớn từ con số nhỏ nhất.
- Th am gia các khóa đào tạo, hu ấn luyện nâng cao kỹ năng và chuy ên môn dành cho nhà đầu tư và m ua bán bất động sản. Cu ng cấp các công cụ nhận th ức và phát triển hoàn thiện về ki ến thức, kỹ năng và thái đ
-
Có cơ hội thă ng tiến và tạo dựng sự nghi ệp bền vững cùng công ty
- Đư ợc tham gia du lịch, nghỉ m át, Teambuilding hoạt động của công t y
-
BHXH, BHYT, du lịch, ng hỉ lễ, thưởng cuối năm

🔺 Yêu c ầu ứng viên

- Nam/Nữ tuổi từ 20 t rở lên.
- Tốt nghiệp từ THPT t rở lên.
- Có khả năng giao ti ếp tốt, tự tin.
- Nhiệt tình, siê ng năng trong công việc.
- Mong mu ốn phát triển bản thân & Đ am mê làm giàu, kiếm tiền khô ng giới hạn.
- Ham học hỏi, ki ên trì, nhiệt huyết, bứt phá kh ỏi giới hạn của bản thân
- Ứ ng viên có kinh nghiệm trong ngà nh Bất Động Sản là một l ợi thế.

🔺 Thời gian làm việc:

-
8h30 - 17h30 | Thứ h ai – Thứ bảy.(Có thể linh )
Đ ịa chỉ : Địa chỉ công ty WIN CO GROUP : 02 liền kề 03 - 90 Nguy ễn Tuân - Thanh Xuân Trung - Tha nh Xuân - Hà Nội

Videos (show all)

Chuyến dã ngoại thành viên g ia đình Winco❤️

Address


Hanoi

Other Real Estate Title & Development in Hanoi (show all)
LAPHO Architecture Construction Investment LAPHO Architecture Construction Investment
Lô 11,12 DV 09 KĐT Tây Nam Linh Đàm
Hanoi, +84

Diễn đàn luận bàn: Kiến trúc - Xây dựng - Đầu tư - Thể thao

GIA HUY LAND GIA HUY LAND
Số D36-02 - Khu đô Thị GELEXIMCO Khu D - Lê Trọng Tấn - Xã La Phù - Huyện Hoài Đức - Thành Phố Hà Nội
Hanoi

Sàn giao dịch BĐS GIA HUY LAND ____𝐓𝐫𝐚𝐨 𝐍𝐢ề𝐦 𝐓𝐢𝐧 - 𝐍𝐡ậ𝐧 𝐆𝐢á 𝐓𝐫ị ____

Chung cư cao cấp King palace - 108 Nguyễn Trãi Chung cư cao cấp King palace - 108 Nguyễn Trãi
108 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân
Hanoi, 100000

Đẳng cấp - Sang trọng - Tiện ích

CTCP Tập Đoàn Hào Nam CTCP Tập Đoàn Hào Nam
Địa Chỉ: D31 Khu đấu Giá Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội
Hanoi

Chủ đầu tư chuyên cung cấp các sản phẩm đất nền, ở mọi phân khúc

EcoPark Xanh - Thành phố ven đô EcoPark Xanh - Thành phố ven đô
Sao Biển 01 SP18-02 KĐT OceanPark, Dương Xá, Gia Lâm
Hanoi, 100000

Chuyên bán các sản phẩm Chung chư, Biệt thự, Shop house Ecopark. hỗ trợ khách hàng mua, bán sản phẩm trọn vẹn nhất có thể an toàn đầu tư, yên tâm mua hàng

Chung cư Central Residence -Gamuda city Chung cư Central Residence -Gamuda city
Hanoi, 100000

Tổ hợp căn hộ cao cấp Central Residence - chủ đầu tư Gamuda Land Việt Nam Thuộc đại đô thị Gamuda City Yên Sở Địa chỉ: Km 1.5 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội HOTLINE : 0337252255

Đất Nền Sổ Đỏ - Giá Đầu Tư Đất Nền Sổ Đỏ - Giá Đầu Tư
Việt Nam
Hanoi, 100000

Đầu tư bất động sản tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ Pháp lý rõ ràng - thông tin đầy đủ - Sổ đỏ từng lô Giá đầu tư - Liên Hệ : 094 .6737 .687

Eurowindow River Park Eurowindow River Park
Đường Trường Sa , Phường Đông Hội , Đông Anh , Hà Nội
Hanoi, 100000

BĐS Neviland - Nơi hội tụ NĐT Đất Hòa Lạc BĐS Neviland - Nơi hội tụ NĐT Đất Hòa Lạc
Thạch Hòa - Thạch Thất - Ba Vì
Hanoi, 10000

Chuyên Tư vấn Đầu Tư BĐS Tại Hòa Lạc