BQC - VP Chứng nhận

Văn phòng Chứng nhận chất lượ ng (BQC) là Tổ chức cung c ấp dịch vụ chứng nhận chất lượ ng uy tín với thời gian nha nh chóng và giá cả hợp lý. Liên hệ:
Tel: (024) 6688 4256
Hotli ne: 0868 000 151/0868 000 155

Operating as usual

13/05/2022

CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN QUỐC G IA TCVN 9618:2013 (IEC 60331:1999) - D ÂY CÁP ĐIỆN CHỐNG CHÁY

* Phân lo ại:
- TCVN 9618-21:2013 (IEC 60331-21:1999): T hử nghiệm cáp điện trong điều ki ện cháy - Tính toàn vẹn c ủa mạch điện - Phần 21: Q uy trình và yêu cầu - C áp có điện áp danh định đ ến và bằng 0,6/1,0 kV
- TCVN 9618-23:20 13 (IEC 60331-23:1999): Thử nghiệm cáp đi ện trong điều kiện cháy - Tí nh toàn vẹn của mạch điện - Ph ần 23: Quy trình và yêu c ầu - Cáp điện dữ liệu
- TC VN 9618-25:2013 (IEC 60331-25:1999): Thử nghiệm c áp điện trong điều kiện cháy - Tí nh toàn vẹn của mạch điện - Ph ần 25: Quy trình và yêu c ầu - Cáp sợi quang

** Điều ki ện thử nghiệm:
Thử nghiệm Dây c áp điện chống cháy có thể t hử theo điều kiện 1 hoặc t hử cả 2 điều kiện, tùy th eo nhu cầu thực tế của Doa nh nghiệp.
- Điều kiện thử 01:
TCVN 9618-1:2013 (IEC 60331-1:2009): Thử nghi ệm cáp điện trong điều kiện ch áy - Tính toàn vẹn của mạ ch điện - Phần 1: Phương ph áp thử nghiệm cháy có xóc ở nhi ệt độ tối thiểu là 830 °C đ ối với cáp có điện áp da nh định đến và bằng 0,6/1,0 kV và có đườ ng kính ngoài lớn hơn 20 mm. Hoặc,
TCVN 9618-2:2013 (IEC 60331-2:2009): T hử nghiệm cáp điện trong điều ki ện cháy - Tính toàn vẹn c ủa mạch điện - Phần 2: Phươ ng pháp thử nghiệm cháy có x óc ở nhiệt độ tối thiểu là 830 °C đ ối với cáp có điện áp da nh định đến và bằng 0,6/1,0 kV và có đườ ng kính ngoài không lớn hơn 20 mm .
-
Điều kiện thử nghiệm 02:
TC VN 9618-3:2013 (IEC 60331-3:2009): Thử nghiệm c áp điện trong điều kiện cháy - Tí nh toàn vẹn của mạch điện - Ph ần 1: Phương pháp thử nghiệm ch áy có xóc ở nhiệt độ t ối thiểu là 830 °C đối v ới cáp có điện áp danh đị nh đến và bằng 0,6/1,0 kV đư ợc thử nghiệm trong buồng thử bằ ng kim loại.

Thử nghiệm Dây c áp điện chống cháy theo TCVN 9618:20 13 (IEC 60331:1999) có thể được th ực hiện tại các Trung tâm Ki ểm nghiệm, Kiểm định uy tín t ùy vào nhu cầu thực tế c ủa từng Doanh nghiệp.10/05/2022

ĐỪNG ĐỂ DÂY ĐIỆN KÉM CH ẤT LƯỢNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUỘC SỐ NG CỦA BẠN

Thống kê từ cục cả nh sát PCCC, tính đến tháng 04/20 22, cả nước đã xảy ra 575 vụ ch áy nổ. Theo đó, 290/575 vụ đã x ác định được nguyên nhân; trong đó; cháy nổ do hệ thống đi ện, thiết bị điện chiếm đến h ơn 60% nguyên nhân gây ra h ỏa hoạn. Ngoài những nguyên nhân về vi ệc sử dụng, lắp đặt hệ thố ng điện, việc sử dụng các lo ại dây dẫn điện kém chất lượ ng cũng làm tăng nguy cơ x ảy ra cháy nổ.

Nâng cao ý th ức trong sử dụng các thiết bị đi ện, đấu nối hệ thống và sử dụ ng loại dây điện chậm cháy – chố ng cháy có thể làm giảm thi ểu những tai nạn cháy nổ đá ng tiếc, giảm thiểu thiệt hại về ngư ời cũng như vật chất. Hãy đ ảm bảo bạn đang lựa chọn nhữ ng mặt hàng đảm bảo chất lượ ng, được cấp chứng nhận và ki ểm nghiệm, kiểm định theo đúng q uy trình.

Các tiêu chuẩn thường g ặp trong cáp điện chống cháy – ch ậm cháy thường gặp:
• Cáp chống cháy
Th eo tiêu chuẩn IEC 60331
Theo tiêu chu ẩn CNS 11174
Tiêu chuẩn BS 6387
• C áp chậm cháy:
Theo tiêu chuẩn CNS 11175
Th eo tiêu chuẩn IEC 60332

Hãy để B QC giúp Công ty bạn được ngư ời tiêu dùng biết đến rộng r ãi hơn. Gọi ngay cho chúng t ôi: 0868 000 155/0868 000 151
Để nh ận được sự hỗ trợ nhanh chó ng trong quá trình chứng minh ch ất lượng sản phẩm của chính Cô ng ty bạn.BQC - VP Chứng nhận updat ed their address. 16/04/2022

BQC - VP Chứng nhận updat ed their address.

BQC - VP Chứng nhận updat ed their address.

BQC - VP Chứng nhận updat ed their information in their About secti on. 16/04/2022

BQC - VP Chứng nhận updat ed their information in their About secti on.

BQC - VP Chứng nhận updat ed their information in their About secti on.

BQC - VP Chứng nhận updat ed their business hours. 16/04/2022

BQC - VP Chứng nhận updat ed their business hours.

BQC - VP Chứng nhận updat ed their business hours.

Photos from BQC - VP Chứ ng nhận's post 15/11/2020

Photos from BQC - VP Chứ ng nhận's post

Photos from BQC - VP Chứ ng nhận's post 02/06/2020

💥💥💥 ĐƯA HÀNG HOÁ/ SẢN PH ẨM VÀO CHUỖI KINH DOANH BỨT P DOANH THU
👉 1 CHỨNG NHẬN 2 L ỢI ÍCH
KHI ĐẠT CHỨNG NHẬN , - Th ay thế cho giấy
Không những t hế, nhận ngay Hỗ trợ khi đă ng ký CHỨNG NHẬN!!!
️🎉 Hỗ t rợ đào tạo nhận thức ISO c ho Doanh Nghiệp.
️🎉 Hỗ trợ xây dự ng, biên soạn hệ thống tài liệu
🎊️🎊 ️🎊 ĐẶC BIỆT: THỦ TỤC TRỌN G ÓI - 💯 ĐẠT CHỨNG NHẬN.
✅ C am kết về tiến độ - Đ áp ứng mọi nhu cầu
✅ Tư v ấn 24/7
Liên hệ ngay với chúng t ôi qua:
☎ Hotline: 0868 000 155
📥 Fanpa ge: https://www.facebook.com/VP.BQC
📬 Email: [email protected]
📌 Địa chỉ: T nhà Vietphone, 64 Nguyễn Đình Chi ểu, P. Đakao, Q1, Tp. Hồ C Minh.

Photos from BQC - VP Chứ ng nhận's post 16/05/2020⚠️ Hồ sơ đ ấu thầu bị loại vì thiếu chứ ng nhận HTQL .
⚠️ Khách hàng khô ng sử dụng sản phẩm vì thi ếu độ tin cậy khi không có hệ thố ng quản lý .
⚠️ Bị xử ph ạt vì thiếu chứng nhận HTQL th eo quy cầu của luật định.
👉 Th ấu hiểu được điều đó: Văn Phò ng Chứng Nhận BQC cùng các Chuy ên gia tâm huyết đã luôn nỗ l ực không ngừng nghỉ để đem l ại giải pháp dịch vụ:
✔️ TRỌN G ÓI - KỊP THỜI - GIÁ T ỐT ✔️

Liên hệ qua:
☎ Hotline: 0868 000 155.
📬
Email: [email protected].
📥 Fanpage: fb.com/vp.bqc
📰 Website: http://bqc.com.vn

17 loại hình sản xuất, ki nh doanh, dịch vụ phải có hệ thố ng quản lý môi trường 12/05/2020

17 loại hình sản xuất, ki nh doanh, dịch vụ phải có hệ thố ng quản lý môi trường

17 loại hình sản xuất, ki nh doanh, dịch vụ phải có hệ thố ng quản lý môi trường17 loại hình sản xuất, ki nh doanh, dịch vụ phải có hệ thố ng quản lý môi trường Nghị định 40/2019/NĐ-CP là văn b ản pháp lý rất quan trọng, b ãi bỏ, sửa đổi, thay thế và bổ su ng nhiều nội dung của các Ng hị định khác về bảo vệ m ôi trường nhằm quản lý tốt h ơn trong công tác bảo vệ m ôi trường.

Tạp chí Mỹ chọn Việt N am làm điểm đến hàng đầu s au đợt dịch 08/05/2020

Tạp chí Mỹ chọn Việt N am làm điểm đến hàng đầu s au đợt dịch

Không phải thời điểm để dừ ng lại
Mà phải chuẩn bị để vư ợt lên mạnh mẽ

Tạp chí Mỹ chọn Việt N am làm điểm đến hàng đầu s au đợt dịch Với lợi thế về cảnh qu an, giá cả và những bãi bi ển tuyệt đẹp, tạp chí Travel + Leisu re (Mỹ) đã điền tên Việt N am vào top điểm đến sau k hi dịch Covid-19 qua đi.

06/05/2020

Đã trình bày những điều cơ b ản mà bạn cần biết về Q MS, hãy nhìn kỹ vào việc tri ển khai một những hệ thống tro ng công ty của bạn. Khi th ực hiện bước quan trọng này, m ục tiêu của bạn là thực hi ện đúng cách để đạt được k ết quả tuyệt vời.

Trong chương này, t ôi sẽ đưa bạn qua quy trì nh liền mạch của việc thực hi ện QMS.

Mục tiêu tổng thể của vi ệc thiết lập QMS là sự h ài lòng của khách hàng. Vì v ậy, nếu bạn đang triển khai hệ thố ng này trong công ty của mì nh, đây là những bước bạn ph ải tuân theo:

1. kế hoạch:

Khi thực hi ện QMS, kế hoạch thực hiện nó là q uy trình đầu tiên bạn phải th ực hiện. Tại đây, bạn cần ch ọn phương pháp phù hợp với doa nh nghiệp, liệt kê các bên li ên quan, lên kế hoạch về th ời gian của bạn, quyết định x em bạn có muốn (hoặc cần) chứ ng nhận hay không và thu th ập các tài liệu hiện có.

Để đi ều này có hiệu quả, bạn sẽ ph ải xác định cấu trúc của Q MS như đã đề cập trước đó. Sau đó, bạn sẽ vạch ra m ột chiến lược giúp bạn dễ dà ng thực hiện theo kế hoạch.

Tương tự, bạn nên đưa ra tất cả c ác mẫu chung mà công ty b ạn dự định sử dụng cho q uy trình này. Đối với mỗi m ẫu, các quy trình và hướng d ẫn phải bao gồm thông tin về m ục đích, phạm vi và ai ch ịu trách nhiệm thực hiện.

2. Triển khai:

N ếu bạn đã có quy trình t ại công ty bao gồm thiết kế, bạn có thể bắt đầu từ bư ớc này. Tuy nhiên, bạn phải đ ảm bảo rằng các quy trình b ạn có tại chỗ được cập nh ật và phù hợp với mục ti êu và mục tiêu của bạn.

Ở đ ây, bạn nói về việc truy c ập, hướng dẫn in và đào t ạo. Bạn cũng cần giáo dục và đ ào tạo cho nhân viên của mì nh thông qua sự kết hợp c ủa tài liệu, giáo dục, đào t ạo, công cụ, hệ thống và số liệu.

dụ, nếu bạn là một cô ng ty lớn hoạt động ở c ác quốc gia khác nhau, bạn có t hể xem xét dịch tài liệu sa ng các ngôn ngữ khác nhau.

3. Ki ểm soát và đo lường:

Khi kiểm so át QMS của bạn, bạn cần b ản đồ lại cấu trúc và t ài liệu QMS của mình theo hệ thố ng phân cấp được thiết lập tro ng công ty của bạn bằng cá ch sử dụng bản đồ quy trì nh / tài liệu và sơ đồ tổ ch ức. Để làm điều này một cá ch hiệu quả, bạn nên phác th ảo tài liệu dựa trên những gì b ạn có trong bản đồ tài li ệu; hiểu đối tượng của bạn và gi ải quyết chúng một cách thích hợp.

M ặt khác, đo lường QMS là để x ác định hiệu lực và hiệu q uả của từng quy trình để đ ạt được các mục tiêu của nó.

M ột số điều bạn cần đo b ao gồm mức độ hoàn thiện c ủa định nghĩa chính sách, doanh nghi ệp của bạn bao gồm những gì, QMS phản ánh chính sách c ủa công ty bạn như thế n ào, triển khai QMS của bạn ở đ âu, làm thế nào để sử dụ ng nó hiệu quả và phù h ợp với công việc.

Khi đo, bạn n ên đảm bảo rằng quy trình đư ợc sử dụng trong kiểm soát và đo lườ ng tài liệu giống như quy trì nh được sử dụng trong quy trì nh soạn thảo.

4. Xem xét và c ải tiến:

Đây là bước cuối cùng tro ng quy trình thực hiện QMS.

Tất cả nhữ ng gì bạn cần làm ở đ ây là xem xét QMS để truy ền đạt kết quả cho nhân vi ên của bạn. Bước này rất qu an trọng đối với công ty c ủa bạn vì đây là nơi c ác chuyên gia về chủ đề từ c ác khu vực bị ảnh hưởng b ởi phạm vi tài liệu ở c ác bộ phận khác nhau xem x ét các tài liệu.

Khi điều này đư ợc thực hiện, họ sẽ biết k hu vực nào đáp ứng tiêu chu ẩn QMS như công ty đã vạ ch ra và những khu vực c ần được cải thiện. Tuy nhiên, n ếu bạn không xem xét các t ài liệu, điều đó có thể d ẫn đến việc giảm tuân thủ, l àm tăng nguy cơ sai lệch so v ới QMS và gây ra sự cố gi ữa các nhân viên / phòng ban.

S au khi xem xét các tài li ệu, nó cũng rất quan trọng để c ải thiện những gì bạn có, d ựa trên các đề xuất của c ác chuyên gia về vấn đề n ày trong các phòng ban khác nh au. Việc làm này giúp công ty c ủa bạn hoàn thiện và hoàn thi ện hệ thống của bạn trước k hi nó cuối cùng phải chịu sự x em xét của các cơ quan qu ản lý.

Với các bước được tô sá ng ở trên, bạn sẽ thấy nó li ền mạch để tạo và triển kh ai QMS trong công ty của bạn.

Tro ng chương tiếp theo, tôi sẽ gi ới thiệu cho bạn một số nguy ên tắc có thể thực hiện ho ặc kết thúc việc triển khai Q MS trong công ty của bạn.

Photos from BQC - VP Chứ ng nhận's post 05/05/2020

⚠️ VỰC DẬY SAU DỊCH BỆ NH - CƠ HỘI 100 NĂM CÓ M ỘT CHO NGHÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN.
ng trưởng nuôi trồng thủy hải s ản xuất khẩu và trong nước đa ng đang trên đà phát triển.
⚠️ 𝑲𝒆 ̂̉ 𝒕𝒖̛̀ 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 01/01/2020, 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒄𝒂 ́𝒄 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄, 𝒄𝒂́ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒔𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂ ́𝒕, 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒌𝒉𝒂̂̉𝒖 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒂̆𝒏 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐 𝒏𝒈 𝒏𝒖𝒐̂𝒊 𝒕𝒓𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̉𝒚 𝒔𝒂̉𝒏 𝒕𝒂̣𝒊 𝑽𝒊𝒆̣ ̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̣ ̂𝒏 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒒𝒖𝒚 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒐̂́ 𝒉𝒐̛ ̣𝒑 𝒒𝒖𝒚 𝒑𝒉𝒖̀ 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒄𝒂́𝒄 𝒒𝒖𝒚 𝒄𝒉𝒖𝒂̂ ̉𝒏 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒖̛́𝒏𝒈

♻️ Quy chuẩn kỹ thu ật quốc gia về sản phẩm xử lý m ôi trường nuôi trồng thuỷ sản (QC VN 02-32-1: 2019/BNNTPNT)

♻️ Quy chuẩn kỹ thu ật quốc gia về thức ăn h ỗn hợp (QCVN 02-31-1: 2019/BNNPTNT)

♻️ Quy chu ẩn kỹ thuật quốc gia về th ức ăn bổ sung (QCVN 02-31-2: 2019/BNNPTNT)

💯
💯💯 VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN B QC là một trong số ít c ác đơn vị đầu tiên có nă ng lực đánh giá & cấp chứ ng chỉ hợp quy thức ăn th uỷ sản VÀ Sản phẩm xử lý m ôi trường nuôi trồng thủy sản.

Hãy li ên hệ với chúng tôi ✅ để s ản phẩm được chứng nhận hợp q uy. Đồng thời, chúng tôi sẽ hướ ng dẫn quý doanh nghiệp công bố h ợp quy và đăng ký danh m ục thức ăn thuỷ sản được ph ép lưu thông trên thị trường.

Liên hệ qua :
=
Hotline: 0868 000 155.
= Email: [email protected].
= Fanpa ge: fb.com/vp.bqc
= Website: http://bqc.com.vn

Photos from BQC - VP Chứ ng nhận's post 03/05/2020

BIẾN "NGUY" THÀNH "CƠ", ĐỪNG ĐỂ K KHĂN ĐÁNH GỤC

DOANH NGIỆP THU VỀ DOA NH THU KHỦNG NHỜ SẢN XUẤT, KI NH DOANH KHẨU TRANG GIỮA MÙA DỊ CH NHỜ CHỨNG NHẬN .

👉👉👉 Liên hệ , đă ng ký chứng nhận 13485 ng ay hôm nay.
📌 Uy tín về ch ất lượng
📌 Đảm bảo tiến độ về th ời gian
📌 Chi phí tốt với nhi ều ưu đãi - hậu mãi d ài hạn
Ngoài ra chúng tôi còn đư ợc chỉ định chứng nhận ,

Li ên hệ qua:
Hotline: 0868 000 155.
Email: [email protected].
Fanpage: https://bitly.com.vn/npx5l
Website: https://bqc.com.vn

02/05/2020

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢ NG KHÁC (Các phương pháp khác nh au để quản lý chất lượng):
Dưới đ ây là một số cách khác để qu ản lý chất lượng trong công ty c ủa bạn.

1. Chi phí chất lượng (COQ):

C hi phí chất lượng (COQ) là m ột phương pháp QMS mà bạn có t hể sử dụng trong công ty c ủa mình để biết chính xác lượ ng tài nguyên mà bạn cần để ng ăn chặn chất lượng kém của s ản phẩm hoặc dịch vụ. Với C OQ, bạn sẽ có thể xác đị nh những gì công ty của b ạn sẽ đạt được khi thực hi ện cải tiến quy trình.

Các hoạt độ ng liên quan đến chất lượng ph át sinh chi phí bao gồm c hi phí phòng ngừa, chi phí th ẩm định và chi phí thất b ại bên trong và bên ngoài.

2. Qu ản lý chất lượng toàn diện (TQM):

T QM là phương pháp quản lý Q MS đảm bảo chất lượng được nh ấn mạnh trong toàn bộ quy trì nh kinh doanh. Nó tập trung c hủ yếu vào việc phát triển c ác sản phẩm và dịch vụ ch ất lượng trên cơ sở lâu d ài bằng cách làm nổi bật từ ng quy trình và hoạt động riê ng lẻ. Bằng cách này, nó sẽ bi ết những quy trình đóng góp to l ớn hoặc những quy trình làm m ất đi các mục tiêu chất lượ ng của công ty.

Nếu bất kỳ q uy trình nào bị phát hiện s ai lệch, TQM sẽ liên kết nó v ới các mục tiêu, giá trị và ni ềm tin của công ty.

3. Kaizen:

Kaizen là m ột từ tiếng Nhật để cải thi ện. Đó là một cách tiếp c ận QMS được sử dụng để t ạo ra sự cải tiến trong m ột công ty dựa trên ý tưở ng rằng những thay đổi tích c ực nhỏ, liên tục có thể d ẫn đến những cải tiến lớn.

Nó đư ợc phát triển trong lĩnh vực s ản xuất để thúc đẩy đổi m ới, xử lý chất thải, tăng nă ng suất và khuyến khích mục đí ch và trách nhiệm của người l ao động. Ngày nay, do có nhi ều cách hiểu, các ngành công nghi ệp khác như chăm sóc sức kh ỏe cũng sử dụng nó.

4. Sáu Sigma:

S ix Sigma là một cách tiếp c ận QMS dựa trên dữ liệu và kỷ lu ật, nhấn mạnh sự hoàn hảo về ch ất lượng. Nó áp dụng các q uy trình được phác thảo cụ t hể để cải thiện quy trình ki nh doanh và giảm độ lệch.

Các cô ng ty trị giá hàng triệu đô la n Motorola và General Electric sử dụ ng Six Sigma làm QMS.

5. Mô hì nh xuất sắc của EFQM:

Mô hình xu ất sắc của EFQM (Quỹ quản lý ch ất lượng châu Âu) là công cụ c ải tiến liên tục được sử dụ ng rộng rãi nhất trên thế gi ới. Bất kỳ công ty nào cũ ng có thể sử dụng nó, khô ng phân biệt quy mô hay lĩ nh vực. Những gì mô hình l àm là cho phép các công ty đá nh giá hiệu suất hiện tại c ủa họ để họ sẽ xác đị nh các điểm mạnh cũng như c ác lĩnh vực họ cần cải thiện.

Ngo ài cải tiến chất lượng nội bộ, nó cũng có thể được sử dụ ng để đạt được sự công nh ận chất lượng bên ngoài.

6. Báo c áo hành động khắc phục (CAR):

Báo c áo hành động khắc phục (CAR) là m ột thủ tục QMS được sử dụ ng để bắt đầu hành động kh ắc phục. Nó được sử dụng để đ áp ứng với một khiếm khuyết. Đ ơn giản, đó là một hành độ ng được thực hiện trong công ty để ng ăn chặn một vấn đề cụ t hể xảy ra lần nữa.

Những gì nó l àm là điều tra một vấn đề x ảy ra, thực hiện phân tích nguy ên nhân gốc bằng nhiều công cụ kh ác nhau và đưa ra giải ph áp để ngăn chặn sự tái diễn.

dụ, CAR có thể được sử dụ ng để loại bỏ nguyên nhân c ủa sự không phù hợp được ph át hiện (khi một sản phẩm ho ặc dịch vụ không tuân thủ m ột đặc điểm kỹ thuật nhất đị nh của tiêu chuẩn). Mặc dù b ạn có thể có nhiều hơn m ột sự không phù hợp, Hành độ ng khắc phục sẽ được thực hi ện để ngăn chặn sự không p hợp nói trên xảy ra l ần nữa.

7. Cải tiến chất lượng li ên tục (CQI):

CQI là một QMS khô ng bao giờ hài lòng. Nó nh ấn mạnh hơn vào vai trò c ủa các đội và cá nhân li ên quan đến chất lượng. Mặc dù nó t ập trung nhiều hơn vào việc c ải tiến liên tục chất lượng, như ng nó ít chú ý đến c ác quy trình và chức năng.

Nó cũ ng có một cách tiếp cận Kế hoạ ch, Làm, Kiểm tra, Đạo luật p hợp với nhiều công ty và ngà nh công nghiệp đã áp dụng nó.

T ùy thuộc vào công ty và ngà nh của bạn, có các phương ph áp QMS khác nhau như đã n êu ở trên. Chọn một công cụ p hợp với công ty của b ạn (trừ khi bạn muốn có chứ ng nhận ISO) để đánh giá ch ất lượng trong công ty của bạn.

Tro ng chương tiếp theo, tôi sẽ hướ ng dẫn bạn cách triển khai Q MS trong công ty của bạn.Products

Cung cấp chứng nhận các lo ại chứng nhận:
- ISO 9001:2015; I SO 14001:2015; ISO 22000:2018; HACCP;...
- QCVN 4:20 09; Các QCVN liên quan đến lĩ nh vực thức ăn chăn nuôi g ia súc, gia cầm, thủy hải sản.. .
-
Chứng nhận TCVN các loại...

Address


P1005, Vinata Tower 2b, 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy
Hanoi
11313

Opening Hours

Monday 08:30 - 17:00
Tuesday 08:30 - 17:00
Wednesday 08:30 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00
Saturday 08:30 - 12:00

Other Public & Government Services in Hanoi (show all)
Đại Học Mỏ Địa Chất Đại Học Mỏ Địa Chất
Cổ Nhuế,Từ Liêm
Hanoi, 084

Đai Học Mỏ Địa Chất tiến lên...

Aus4Skills Aus4Skills
5th Floor, 14-16 Ham Long, Hoan Kiem
Hanoi, 10000

Aus4Skills is the main vehicle to realise the Australia-Vietnam HRD Strategy 2014-2020 objectives, together with Australia’s other existing global program investments.

Xuất Khẩu Lao Động- Du Học Nhật Bản 2022 Hotnile 0934449678 Xuất Khẩu Lao Động- Du Học Nhật Bản 2022 Hotnile 0934449678
Hanoi, 10000-14000

lý do bạn nên đi xuất khẩu lao động 2021 1 Mức Lương cơ bản tiếp tục tăng 2 Triển khai chương trình visa mới, nhiều ưu đãi cho người lao động

Huấn Luyện CAND Huấn Luyện CAND
Hà Nội
Hanoi, 400000

Huấn luyện CAND

Hack Zalo Giá Rẻ Hack Zalo Giá Rẻ
Hà Nội
Hanoi

Dịch Vụ Zalo Facebook và các mạng xã hội Liên hệ zalo : 0326910872 để được tư vấn miễn phí chuyên cung cấp dịch vụ hack chuyên nghiệp hỗ trợ 24/24

Check thông tin BIỂN SỐ xe - Tra GỐC xe Check thông tin BIỂN SỐ xe - Tra GỐC xe
88 Lý Thường Kiệt
Hanoi, 10003

+38.695 người dùng mới kết nối

Phòng thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Tế bào Thực vật Phòng thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Tế bào Thực vật
Viện Di Truyền Nông Nghiệp, Km 2 đường Phạm Văn Đồng, Phường
Hanoi

Viện Giáo Dục và Hướng Nghiệp VN Viện Giáo Dục và Hướng Nghiệp VN
Số 2 Đức Diễn, Phúc Diễn, Từ Liêm, HN
Hanoi

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN-ĐÀI LOAN CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG NỢ PHÍ VỪA HỌC VỪA LÀM-LẤY BẰNG CAO ĐẲNG

HÚT BỂ PHỐT Tại Đan PHượng :0826161641 HÚT BỂ PHỐT Tại Đan PHượng :0826161641
Huyện đan Phượng Hà Nội
Hanoi, 13007

CÔNG TY vệ sinh môi trường thủ đô truyên thông tắc cống hút bể phốt :0826161641

Xin giấy phép dịch vụ Việc Làm Uy Tín Xin giấy phép dịch vụ Việc Làm Uy Tín
Phòng 605, Tòa Nhà B10B, Khu đô Thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy
Hanoi, 100000

Công ty Luật Minh Anh (nhà tư vấn) là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ xin giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số tỉnh lân cận

Công đoàn trường THCS Lý Thường  Kiệt Công đoàn trường THCS Lý Thường Kiệt
Ngoc Thụy
Hanoi, 90001

Gửi các công văn chỉ đạo và các chính sách nhà nước một cách nhanh nhất