Công Ty TNHH Tư Vấn Và Phát Triển Doanh Nghiệp OTP

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Phát Triển Doanh Nghiệp OTP xin chào mừng quý khách !

Operating as usual

14/04/2022

Công ty TNHH Tư Vấn Và Phát Triển Doanh Nghiệp OTP kính gửi quý khách hàng và đối tác THÔNG BÁO VỀ LỊCH NGHỈ MÁT TỪ NGÀY 16/04/2022-17/04/2022

Photos from Công Ty TNHH Tư Vấn Và Phát Triển Doanh Nghiệp OTP's post 12/04/2022

OTP gửi tới quý khách hàng và bạn đọc Khung thời gian trích khấu hao TSCĐ mới nhất hiện nay được quy định tại thông tư 45/2013/TT-BTC và thông tư 147/2016/TT-BTC. Theo đó các doanh nghiệp phải tuân thủ khung trích khấu hao tài sản cố định khi hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.

04/04/2022

NỘI DUNG NÂNG CẤP HTKK 4.7.8

1. Nâng cấp bổ sung các mẫu biểu tờ khai quý theo Thông tư 80/2021/TT_BTC:
- Tờ khai phí, lệ phí và các khoản thu khác do cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu (01/PHLPNG)
- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hãng hàng không ở nước ngoài (01/HKNN)
- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài (01/TBH)
- Tờ khai phụ thu tạm tính (01/PTHU-DK)
- Tờ khai thuế đối với hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý (01/KTTSBĐ)
2. Cập nhật một số nội dung phát sinh
- Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN):
+ Cập nhật kết chuyển giá trị từ phụ lục lên các chỉ tiêu G1, G2, G3, G4.
+ Cập nhật chức năng in: Cập nhật in đúng tên phụ lục Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm là “Phụ lục Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15”
- Cập nhật tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (02/NTNN):
+ Cập nhật không bắt buộc nhập cột [10] – số lượng lao động tại bảng kê 02-1/NTNN.
- Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN):
+ Cập nhật chức năng kết xuất XML đủ dữ liệu thông tin Người ký đã nhập.
- Cập nhật danh mục thuế BVMT.

30/03/2022

NỘI DUNG NÂNG CẤP HTKK 4.7.7

1. Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN) theo Thông tư 80/2021/TT-BTC:
- Nâng cấp bổ sung chức năng kê khai tờ khai bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN).
2. Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)
- Cập nhật chỉ tiêu [36] - Thuế giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ: ứng dụng hỗ trợ tính theo công thức, nếu âm thì hiển thị đúng giá trị âm.
3. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí (02/TAIN-VSP)
- Cập nhật định dạng nhập chỉ tiêu [28] – Giá tính thuế tài nguyên trong kỳ tính thuế: cập nhật định dạng cho phép nhập 6 số thập phân sau dấu phẩy
- Cập nhật không hiển thị cảnh báo đỏ tại chỉ tiêu [30] – Số tiền thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ tính thuế trong trường hợp sửa giá trị trong ngưỡng cho phép.

27/03/2022

NỘI DUNG NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK 4.7.6

1. Nâng cấp bổ sung các mẫu hồ sơ quyết toán thuế còn lại theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, bao gồm:
- Tờ khai quyết toán phí: mẫu 02/PBVMT, 02/PHLPNG.
- Tờ khai thuế vận tải nước ngoài: mẫu 01/VTNN.
- Tờ khai quyết toán dầu khí: mẫu 02/LNCN-PSC, 02/LNCN-VSP, 02/TAIN-VSP, 01/ĐCĐB-VSP, 02/PTHU-VSP, 02/TNDN-VSP, 02/PTHU-DK, 03/PTHU-DK, 02/TAIN-DK, 02/TNDN-DK, 01/QT-LNCL.
- Tờ khai quyết toán lợi nhuận còn lại: mẫu 01/QT-LNCL
2.Cập nhật tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (mẫu 02/TAIN)
- Cập nhật chức năng kết xuất XML đối với trường hợp nhập từ 2 nhà máy trở lên trên phụ lục 01-1/TAIN
3.Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/QTT-TNCN)
- Cập nhật chức năng in: in đúng tên bảng kê 05-2/BK-TNCN là “Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần”.
- Cập nhật hiển thị đủ dữ liệu trên 05/QTT-TNCN đã kê khai trong hệ thống khi cập nhật HTKK lên phiên bản mới.

24/03/2022

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2021
Cục Thuế TP Hà Nội | 15:42 22/03/2022

Công văn số 9188/CTHN-HKDCN
Ngày 18/3/2022, Cục Thuế TP Hà Nội đã có Công văn số 9188/CTHN-HKDCN về việc hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN năm 2021, trong đó lưu ý một số nội dung cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG PHẢI QUYẾT TOÁN THUẾ

1. Cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan Thuế

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công nếu có số thuế phải nộp thêm trừ các trường hợp có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán thuế từng năm từ 50.000 đồng trở xuống .

- Cá nhân có số thuế nộp thừa có nhu cầu đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

- Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

Lưu ý:

Cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm quyết toán đầu tiên là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

2. Tổ chức , cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công phải thực hiện khai quyết toán thuế TNCN

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế và quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân có ủy quyền. Trường hợp cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức và có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống thuộc diện được miễn thuế thì tổ chức trả thu nhập vẫn kê khai thông tin cá nhân được trả thu nhập đó tại hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tổ chức và không tổng hợp số thuế phải nộp thêm của các cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống.

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế TNCN theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và tổ chức trả thu nhập mới thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức trả thu nhập cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

II. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG PHẢI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Cá nhân không phải thực hiện quyết toán

- Cá nhân không cư trú tại Việt Nam nhưng có phát sinh khấu trừ hoặc tạm nộp trong năm.

- Cá nhân cư trú có số thuế TNCN nộp thừa mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo.

- Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống. Cá nhân được miễn thuế trong trường hợp này tự xác định số tiền thuế được miễn, không bắt buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân và không phải nộp hồ sơ miễn thuế.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 (mười) triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

- Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động thì người lao động không phải quyết toán thuế TNCN đối với phần thu nhập này.

Tổ chức không phải thực hiện quyết toán

Tổ chức không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương tiền công thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

III. ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ

Cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế qua tổ chức trả thu nhập

- Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại tổ chức đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán thuế , kể cả trường hợp cá nhân làm việc không đủ 12 tháng trong năm tại tổ chức, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ đủ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

- Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế TNCN phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

- Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp, nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì được uỷ quyền quyết toán cho tổ chức mới quyết toán thuế thay, tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động để tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và QTT TNCN thay cho người lao động.

- Trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ - con, Trụ sở chính và chi nhánh thì cũng được áp dụng nguyên tắc ủy quyền QTT như đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp.

Lưu ý:

Tổ chức trả thu nhập chỉ thực hiện nhận ủy quyền quyết toán thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức trả thu nhập trừ trường hợp các doanh nghiệp trong năm có chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi và trường hợp người lao động điều chuyển giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ - con, Trụ sở chính và chi nhánh.

I V . NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

Cục Thuế TP Hà Nội triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử đối với các tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu: 02/QTT-TNCN, 05/QTT-TNCN và các phụ lục đính kèm; tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc mẫu 02TH trên hệ thống thuế điện tử (eTax) tại địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn tới NNT, cụ thể như sau:

- Đối với các tổ chức trả thu nhập có sử dụng chữ ký số TCTTN truy cập vào cổng thông tin điện tử https://thuedientu.gdt.gov.vn để gửi dữ liệu cho CQT. Tổ chức trả thu nhập khai thuế điện tử không gửi hồ sơ QTT bằng bản giấy.

- Cá nhân đã đăng ký thành công tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế truy cập vào cổng thông tin điện tử https://thuedientu.gdt.gov.vn, phân hệ dành cho cá nhân (trang web https://canhan.gdt.gov.vn ) để nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tuyến và không phải nộp bản giấy.

- Cá nhân chưa đăng ký thành công tài khoản giao dịch thuế điện tử và tổ chức trả thu nhập chưa sử dụng chữ ký số khi thực hiện kê khai tờ khai QTT TNCN sẽ thực hiện nộp quyết toán thuế bằng bản giấy có ký đóng dấu và đồng thời gửi file dữ liệu tại trang web https://thuedientu.gdt.gov.vn hoặc copy file mềm vào usb khi nộp bản giấy cho CQT.

Lưu ý :

- Cá nhân và Tổ chức trả thu nhập kết xuất dữ liệu file Excel để lưu, kết xuất dữ liệu file XML để gửi CQT.

- Với trường hợp file dữ liệu có dung lượng lớn mà phần mềm HTKK không kết xuất thì CQCT liên hệ với CQT quản lý trực tiếp để được hướng dẫn và hỗ trợ.

- Tổ chức trả thu nhập thông báo, hướng dẫn người lao động thuộc đơn vị QTT trực tiếp với CQT như sau: Các cá nhân thuộc diện phải QTT nếu không thuộc diện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay thì thực hiện QTT trực tiếp với CQT, thực hiện các bước tương tự như tổ chức trả thu nhập.

Cục Thuế TP Hà Nội khuyến nghị :

Các tổ chức, cá nhân nên nộp hồ sơ QTT TNCN trước thời hạn để tránh ùn tắc trong giai đoạn cao điểm.

(Đ ể tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại của cá nhân cũng như góp phần ngăn ngừa, phòng chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, Cục Thuế TP Hà Nội khuyến khích cá nhân thực hiện giao dịch thuế điện tử với cơ quan T huế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế http s ://thuedientu.gdt.gov.vn

Người nộp thuế truy cập vào trang thông tin điện tử Cục Thuế TP Hà Nội https://hanoi.gdt.gov.vn để tham khảo các bài viết, video hướng dẫn các bước đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, kê khai QTT TNCN )

Đối với trường hợp nộp hồ sơ QTT TNCN bằng bản giấy thì nên sử dụng phương thức nộp hồ sơ qua đường bưu điện. Khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện, NNT thực hiện khai đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại để cơ quan thuế có thể thông tin, liên lạc với NNT nếu hồ sơ khai thuế cần bổ sung, hoàn thiện.

Bên cạnh đó, công văn cũng có các nội dung hướng dẫn về thủ tục, nơi nộp hồ sơ và thời hạn kê khai Quyết toán thuế TNCN.

Telephone

Address

Khu Trung- Dục Nội- Việt Hùng - Đông Anh - Hà Nội
Hanoi
100000

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00
Saturday 08:00 - 17:00

Other Business Supply Services in Hanoi (show all)
Công ty CP Hóa chất công nghệ mới Việt Nam Công ty CP Hóa chất công nghệ mới Việt Nam
Nhà 26 Ngõ 914 Trương định, Q. Hoàng Mai
Hanoi, 10000

Công ty CP Hóa chất công nghệ mới Việt Nam giới thiệu sản phẩm, công nghệ ngành hóa và môi trường

Dịch vụ chữ ký số Viettelca  - Hoá đơn điện tử - BHXH Viettel Dịch vụ chữ ký số Viettelca - Hoá đơn điện tử - BHXH Viettel
Số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm
Hanoi, 100000

Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel - Hỗ trợ Dịch vụ giải pháp doanh nghiệp Viettel - Chữ ký số Viettel CA - Hoá đơn điện tử sInvoice - Phần mềm kê khai BHXH vBHXH Viettel - Hợp đồng điện tử Viettel

APTIS SIX - Hỗ Trợ Mở Tài Khoản Ngân Hàng APTIS SIX - Hỗ Trợ Mở Tài Khoản Ngân Hàng
16, Giải Phóng, Hai Bà Trưng
Hanoi, 10000

APTIS SIX - Hỗ Trợ Mở Tài Khoản Ngân Hàng Được sự uỷ quyền của các ngân hàng, chúng tôi hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng hoàn toàn ONLINE, MIỄN PHÍ, TIỆN LỢI. Xin hân hạnh được phục vụ các bạn.

Thế Giới Game Tuổi Thơ _ Cuộc Sống Thêm Vui Thế Giới Game Tuổi Thơ _ Cuộc Sống Thêm Vui
Linh đàm
Hanoi, 100000

Cùng thưởng thức những ký ức tuổi thơ qua những video đặc sắc về một tuổi thơ hồn nhiên , tinh nghịch ...

Dịch vụ bảo vệ Sakahashi Dịch vụ bảo vệ Sakahashi
254 Tam Trinh
Hanoi, 100000

Cho thuê chung cư Mipec Tây Sơn _ 0912.396.400 Cho thuê chung cư Mipec Tây Sơn _ 0912.396.400
229 Tây Sơn
Hanoi, 10000

BQL khu căn hộ Mipec 229 Tây sơn chuyên cho thuê căn hộ giá rẻ nhất thị trường

Nhận Chạy Quảng Cáo- Chốt Đơn Liên Tục Nhận Chạy Quảng Cáo- Chốt Đơn Liên Tục
Hà Nội
Hanoi

Chạy QC Agency

Carfu.vn - BÁN BUÔN, BÁN LẺ ĐỒ CHƠI XE Ô TÔ UY TÍN Carfu.vn - BÁN BUÔN, BÁN LẺ ĐỒ CHƠI XE Ô TÔ UY TÍN
Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Hanoi, 100000

HỖ TRỢ KINH DOANH Phía Bắc: Ms Hiếu – 0941879157 (Điện thoại và Zalo) Phía Nam: Ms. Hiền – 0976126307 (Điện thoại và Zalo) HỖ TRỢ KỸ THUẬT TOÀN QUỐC Mr. Bảo: 0943373488 (Điện thoại và Zalo)

Kieu Trang Beauty & Academy Kieu Trang Beauty & Academy
Số 20 Ngõ 09 Nguyễn Khang-Trung Hoà-Cầu Giấy
Hanoi, 100000

Sắc Đẹp Tạo Nên Con Người Hoàn Mỹ

BZI - Kinh doanh đơn giản BZI - Kinh doanh đơn giản
48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm
Hanoi, 10000

FANPAGE CHÍNH THỨC CỦA BZI Tối giản quy trình và khởi sự kinh doanh cùng BZI >>> http://bzi.vn

Dịch Vụ Đăng Ký ShopeeFood Hà Nội Dịch Vụ Đăng Ký ShopeeFood Hà Nội
101 Láng Hạ
Hanoi, 100000

Hỗ trợ Đăng ký gian hàng trên Now Thủ tục nhanh gọn, bảo mật thông tin, không thu phụ phí HOTLINE: 0868 409 178

Ưu đãi Cake - By VP Bank Ưu đãi Cake - By VP Bank
89 Láng Hạ Quận Đống Đa
Hanoi, 10000

Trang ưu đãi ngân hàng số Cake. Cake - ngân hàng số trực thuộc Vp Bank