Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Kỳ Anh

Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Kỳ Anh

Tổ chức chính trị chuyên tư v ấn tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Operating as usual

09/06/2022

27 năm xây dựng và trưở ng thành, Bảo hiểm xã hội (BH XH) Hà Tĩnh đang ngày càng khẳ ng định được vị thế của mì nh trong thực hiện chính sách an si nh xã hội.
Chúc các anh chị , đồ ng chí , đồng nghiệp luôn d ồi dào sức khoẻ để tiếp t ục nỗ lực thực hiện thắng l ợi các mục tiêu mới; khẳng đị nh vai trò trụ cột của mì nh trong việc thực hiện đảm b ảo an sinh xã hội.


🎂🎂🎂

09/06/2022

27 năm xây dựng và trưở ng thành, Bảo hiểm xã hội (BH XH) Hà Tĩnh đang ngày càng khẳ ng định được vị thế của mì nh trong thực hiện chính sách an si nh xã hội.
Chúc các anh chị , đồ ng chí , đồng nghiệp luôn d ồi dào sức khoẻ để tiếp t ục nỗ lực thực hiện thắng l ợi các mục tiêu mới; khẳng đị nh vai trò trụ cột của mì nh trong việc thực hiện đảm b ảo an sinh xã hội.


🎂🎂🎂

18/05/2022

Hãy gửi những lời chúc t ốt đẹp nhất đến vị lãnh tụ vĩ đ ại này 😘

Photos from Bảo Hiểm Xã H ội Huyện Kỳ Anh's post 13/05/2022

Chiều ngày 13/05. Tại hội trườ ng Thôn Phúc Thành 2 , xã Kỳ Thượ ng . Bảo Hiểm Xã Hội Huy ện Kỳ Anh phối hợp với H ội Phụ Nữ huyện tổ chức tuy ên truyền phổ biến chính sách BH XH , BHYT hộ gia đình.

Photos from Bảo Hiểm Xã H ội Huyện Kỳ Anh's post 08/05/2022

Lễ ra quân hưởng ứng ng ày truyền thông triển khai BHXH to àn dân, vận động người dân th am gia BHXH tự nguyện , BH YT hộ gia đình.

07/05/2022

Thông báo: 7h30 ngày 08/05/2022 BH XH tỉnh – Bưu điện tỉnh Hà Tĩ nh phối hợp tổ chức Lễ ra qu ân hưởng ứng Tháng vận động tri ển khai bảo hiểm xã hội to àn dân – Truyền thông, vận độ ng người dân tham gia BHXH tự nguy ện, BHYT hộ gia đình trên đ ịa bàn tỉnh.
𝑽𝒊̀ 𝒔𝒖̛̣ 𝒐̂̉𝒏 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒄𝒖𝒐̣ ̂𝒄 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒃𝒂̉𝒏 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒗 𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉, 𝒉𝒂̃𝒚 đ𝒂̆𝒏𝒈 𝒌𝒚́ 𝒕𝒉 𝒂𝒎 𝒈𝒊𝒂 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒙𝒂̃ 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒕𝒖 ̛̣ 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒕𝒖̛̀ 𝒉𝒐̂𝒎 𝒏𝒂𝒚.
📌📌Mọi 𝘁𝗵 𝘂̉ 𝘁𝘂̣𝗰 tham gia liên hệ tr ực tiếp với Đại lý thu BH XH, BHYT gần nhất hoặc Inbox để đư ợc tư vấn.

Trắc nghiệm trực tuyến 25/04/2022

Trắc nghiệm trực tuyến

Ace theo đường link này v ào để tham dự cuộc thi :" T ìm hiểu pháp luật về l ao động và bảo hiểm xã h ội" Trong đoàn viên công đoàn, ngư ời lao động trên địa bàn Huy ện Kỳ Anh .

Cuộc thi tuần 1: B ắt đầu từ 9h ngày 25/4/2022 đ ến 23h ngày 02/05/2022

Cuộc thi tuần 2: 9h ng ày 04/05/2022 đến 23h ngày 11/05/2055

Trắc nghiệm trực tuyến Home - Home - https://testtracnghiem.online/

Tuyên truyền thi tìm hiểu ph áp luật 2022 22/04/2022

Tuyên truyền thi tìm hiểu ph áp luật 2022

Cuộc thi trực tuyến : T ìm hiểu pháp luật về lao độ ng và bảo hiểm xã hội.

Tuyên truyền thi tìm hiểu ph áp luật 2022

Báo Hà Tĩnh on TikTok 21/04/2022

Báo Hà Tĩnh on TikTok

Khát khao cháy bỏng của c ậu bé khuyết tật
“Con muốn l àm công an để bắt cướp “ .

Báo Hà Tĩnh on TikTok Khát khao cháy bỏng của c ậu bé khuyết tật tới trường bằ ng tay

Photos from Bảo Hiểm Xã H ội Huyện Kỳ Anh's post 21/04/2022

Nối tiếp các hoạt động tuy ên truyền chính sách BHXH , BH YT hộ gia đình. Chiều ngày 21/ 04 tại hội trường Thôn Phú Lo ng , Xã Kỳ Phú BH XH Huyện phối hợp với Hội LH PN Huyện đã tổ chức tập hu ấn ,phổ biến các chính sách đ ến cá toàn thể hội viên, nh ân dân trong xã.

20/04/2022

Mất quyền lợi khi rút BH XH 1 lần !!!!

Photos from Bảo Hiểm Xã H ội Huyện Kỳ Anh's post 20/04/2022

Sáng 20.4 Tại xã Kỳ Ti ến . Bảo Hiểm Xã Hội Tỉ nh phối hợp với Hội Phụ Nữ Tỉ nh tổ chức phổ biến chính sá ch BHXH, BHYT.Đi cùng đoàn có c ác đồng chí ở BHXH Huyện Kỳ A nh Và Hội Phụ nữ Huyện.Tham g ia hội nghị có rất đông c ác chị em ở các chi h ội ở các thôn, sau khi đư ợc phổ biến các chính sách cũ ng đã rất sôi nổi thảo lu ận qua đó hiểu rõ hơn về BH XH , BHYT.

Rút bảo hiểm xã hội m ột lần: lợi trước mắt, thiệt l âu dài | VTV4 19/04/2022

Rút bảo hiểm xã hội m ột lần: lợi trước mắt, thiệt l âu dài | VTV4

Rút bảo hiểm xã hội m ột lần: lợi trước mắt, thiệt l âu dài | VTV4 Th eo dõi các chương trình của VT V4 tại: Ứng dụng VTVgo trên A pp store và Google Playhoặc xem trực ...

Photos from Bảo Hiểm Xã H ội Huyện Kỳ Anh's post 15/04/2022

Hoạt động tuyên truyền phổ bi ến chính sách BHXH,BHYT chiều 15/04 t ại Hội trường UBND xã Kỳ Ch âu của BHXH Huyện phối HPN Huy ện Kỳ Anh.

15/04/2022

Nhận trợ cấp BHXH một l ần- đồng nghĩa với việc NLĐ r ời bỏ hệ thống BHXH, tự tư ớc bỏ quyền được tham gia, t hụ hưởng các chế độ BHXH, đ ặc biệt là các chế độ d ài hạn như hưu trí, tử tu ất.

Photos from Bảo Hiểm Xã H ội Huyện Kỳ Anh's post 14/04/2022

Chiều 14/04/2022 , tại hội trườ ng UBND xã Kỳ Thọ .BHXH Huy ện phối hợp với HPN Huyện tổ ch ức hội nghị tuyên truyền phổ bi ến chính sách BHXH, BHYT.

14/04/2022

CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN T HỨ 78 CỦA TỔNG BÍ THƯ ĐẢ NG CỘNG SẢN VIỆT NAM NGUYỄN P TRỌNG!🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Chúc Tổng Bí Thư th ật nhiều sức khỏe để tiếp t ục cống hiến và chèo lái c on thuyền đất nước ngày một uy t ín, vững mạnh, mạnh toàn diện cả t hế và lực trên trường Quốc tế! 🇻🇳🌏👍

12/04/2022

Mọi người cần cân nhắc kĩ để khô ng phải chịu nhiều thiệt thòi .

Photos from Bảo Hiểm Xã H ội Huyện Kỳ Anh's post 08/04/2022

Chiều ngày 08/04, BHXH huyện ph ối hợp với Hội Liên hiệp P hụ nữ huyện Kỳ Anh tổ ch ức tuyên truyền chính sách BHXH tự nguy ện, BHYT hộ gia đình tại Th ôn Phú Thượng , Xã Kỳ Kha ng.

Photos from Bảo Hiểm Xã H ội Huyện Kỳ Anh's post 08/04/2022

Chiều ngày 07/04/2022, Chi đoàn cơ qu an Bảo hiểm xã hội Huyện Kỳ A nh đã tổ chức Đại Hội C hi đoàn BHXH nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Th am dự Hội nghị có đồng c Nguyễn Kim Trường – Huy ện ủy viên – Bí t Huyện đoàn, Đồng chí Võ Xu ân Kỳ – Bí thư chi bộ, Giám đốc cơ quan BHXH Huy ện , Đồng chí Trương Anh Tu ấn - Chủ tịch công đoàn ,P giám đốc BHXH Huyện, đại di ện các tổ chức cơ quan cù ng toàn thể đoàn viên chi đo àn cơ quan.

Tại Đại Hội, BCH c hi đoàn cơ quan trình bày b áo cáo tổng kết công tác c ủa chi đoàn cơ quan nhiệm kỳ 20 19- 2022 và phương hướng hoạt độ ng nhiệm kỳ 2022 – 2024. N ội dung bản báo cáo chỉ ra đư ợc những kết quả đã đạt đư ợc trong nhiệm kỳ vừa qua và nhữ ng tồn tại khó khăn cần kh ắc phục trong thời gian tới. B CH chi đoàn cũng đã trình b ày báo cáo kiểm điểm BCH để n êu rõ những mặt cần khắc ph ục và phát huy những mặt đã đ ạt được. Tham gia thảo luận t ại đại hội, các đoàn viên đã g óp ý các giải pháp xây dự ng tổ chức Đoàn vững mạnh; đo àn kết, tập hợp, giáo dục tha nh niên khởi nghiệp; tham gia x ây dựng Đảng, xây dựng nông th ôn mới…

C ác đại biểu cũng đã tiến hà nh bầu ra 3 đồng chí v ào BCH khóa mới nhiệm kỳ 2022 – 2024 và b ầu 1 đại biểu tham dự Đo àn TNCS HCM Huyện Kỳ Anh l ần thứ 26, 1 đại biểu dự khuyết.

Ph át biểu nhận nhiệm vụ, BCH c hi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024 xin h ứa trước sẽ quyết tâm hoàn thà nh thắng lợi các nhiệm vụ mà cơ qu an giao phó, nỗ lực hết s ức mình đưa phong trào đoàn c ủa cơ quan ngày một phát tri ển.

Photos from Bảo hiểm xã h ội tỉnh Hà Tĩnh's post 03/04/2022

Photos from Bảo hiểm xã h ội tỉnh Hà Tĩnh's post

Photos from Bảo hiểm xã h ội tỉnh Hà Tĩnh's post 02/04/2022

Photos from Bảo hiểm xã h ội tỉnh Hà Tĩnh's post

Photos from Bảo hiểm xã h ội tỉnh Hà Tĩnh's post 02/04/2022

Photos from Bảo hiểm xã h ội tỉnh Hà Tĩnh's post

Photos from Bảo Hiểm Xã H ội Huyện Kỳ Anh's post 26/02/2022

👉QUYẾT ĐỊNH HÔM NAY, NGÀY M AI AN NHÀN.
👉CHỌN BHYT dễ h ơn chọn Bệnh viện
👉CHỌN BHXH dễ h ơn phụ thuộc con cái tuổi già
❤L ỰA CHỌN CŨNG LÀ 1 LOẠI NĂ NG LỰC.

Bảo hiểm xã hội tự nguy ện năm 2022: Đối tượng, phương th ức đóng ra sao? 08/02/2022

Bảo hiểm xã hội tự nguy ện năm 2022: Đối tượng, phương th ức đóng ra sao?

Bảo hiểm xã hội tự nguy ện năm 2022: Đối tượng, phương th ức đóng ra sao? Theo khoản 4 Điều 2 Lu ật Bảo hiểm xã hội 2014, đ ối tượng tham gia bảo hiểm xã h ội tự nguyện là công dân Vi ệt Nam từ đủ 15 tuổi t rở lên...

01/02/2022

Chúc mừng năm mới

Vị đắng của tuổi già khô ng lương hưu trong mùa dịch 13/12/2021

Vị đắng của tuổi già khô ng lương hưu trong mùa dịch

Ai rồi cũng phải già đi. Đừng là gánh nặng cho c on cái lúc tuổi già. Mọi ngư ời hãy chia sẽ cho người th ân, bạn bè tham gia BHXH tự nguy ện từ ngày hôm nay. Bảo Hi ểm Xã Hội Huyện Kỳ Anh H ạo Nam Nguyễn Kiên Que Nguyen T hi

Vị đắng của tuổi già khô ng lương hưu trong mùa dịch VTV.vn - Nhiều người già khô ng có lương hưu hàng ngày v ẫn đang phải gồng gánh mưu si nh nuôi bản thân và gia đì nh.

02/12/2021

[ Trực tiếp Vấn đề h ôm nay ] Vì mục tiêu B ảo hiểm y tế toàn dân

Đài truyền hình Hà tĩnh tr ực tiếp chuyên mục: Mục tiêu b ảo hiểm y tế toàn dân (B ảo Hiểm Xã Hội Huyện Kỳ An h).

02/12/2021

VÌ MỤC TIÊU BHYT TOÀN DÂN
Tr ực tiếp tối nay (02/12) trên HT TV lúc 20h25!

07/11/2021

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ NH ẬN HỖ TRỢ TỪ QUỸ BAO HI ỂM THẤT NGHIỆP THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 116/NQ-CP:

Th eo Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết đị nh 28/2021/QĐ-TTg thì thời hạn nộp hồ sơ nh ận hỗ trợ đối với NLĐ đủ đi ều kiện được quy định như sau:

-
Đối với người lao động đa ng tham gia bảo hiểm thất nghi ệp: Cơ quan BHXH sẽ gửi da nh sách người lao động đủ đi ều kiện về cho người sử dụ ng lao động; Chậm nhất đến h ết ngày 10 tháng 11 năm 20 21, người sử dụng lao động ph ải hoàn tất các thủ tục để g ửi lại danh sách cho cơ qu an BHXH.

- Đối với người lao độ ng đã dừng tham gia bảo hi ểm thất nghiệp do chấm dứt h ợp đồng: Thời hạn tiếp nhận đề ng hị hỗ trợ chậm nhất đến h ết ngày 20 tháng 12 năm 2021.

L ưu ý: đối với người lao độ ng đang tham gia bảo hiểm th ất nghiệp đủ điều kiện nhưng s au ngày 30 tháng 11 năm 2021 v ẫn chưa nhận được hỗ trợ t có thể tự mình làm t hủ tục , thời hạn tiếp nh ận hồ sơ là hết ngày 20 thá ng 12 năm 2021.

01/11/2021

DỪNG - KHÔNG NHẮN OTP, M ẬT KHẨU VssID QUA SỐ ĐIỆN THOẠI
Tru ng tâm Công nghệ thông tin BH XH Việt Nam điều chỉnh Cổng dị ch vụ công của BHXH Việt N am, ứng dụng VssID để thay đ ổi hình thức nhận thông báo, O TP khi người dân thực hiện gi ao dịch điện tử cá nhân v ới cơ quan bảo hiểm xã h ội (BHXH), cụ thể:
1. Thời gi an: bắt đầu từ 08h00 ngày 29/10/20 21.
2. Các tin nhắn chuyển sa ng gửi qua email:
- Thông b áo nộp thành công hồ sơ đă ng ký giao dịch điện tử cá nh ân (gồm cả đăng ký cho co n).
- Thông báo tài khoản, m ật khẩu khi cơ quan BHXH p duyệt hồ sơ đăng ký t ài khoản giao dịch điện tử.
- Thô ng báo mã xác thực (OTP).
- Thô ng báo nộp thành công hồ sơ đi ều chỉnh thông tin cá nhân.
- Thô ng báo cho đơn vị/cá nhân k hi nộp hồ sơ giao dịch đi ện tử và khi cơ quan BH XH giải quyết xong.

Đại biểu Quốc hội Hà Tĩ nh “hiến kế” hoàn thiện các chí nh sách bảo hiểm 29/10/2021

Đại biểu Quốc hội Hà Tĩ nh “hiến kế” hoàn thiện các chí nh sách bảo hiểm

Đại biểu Quốc hội Hà Tĩ nh “hiến kế” hoàn thiện các chí nh sách bảo hiểm Đại biểu Quốc hội Hà Tĩ nh đã đưa ra các đề xu ất, kiến nghị nhằm hoàn thiện chí nh sách bảo hiểm y tế (BHY T), bảo hiểm xã hội (BHXH) tro ng thời gian tới.

Thêm nhiều NLĐ nhận được hỗ t rợ từ quỹ BH thất nghiệp 09/10/2021

Thêm nhiều NLĐ nhận được hỗ t rợ từ quỹ BH thất nghiệp

Đức Còi Võ Kỳ Que Nguy en Thi Nguyễn Kiên

Thêm nhiều NLĐ nhận được hỗ t rợ từ quỹ BH thất nghiệp Theo số liệu tổng hợp c ủa BHXH tỉnh về tình hình th ực hiện hỗ trợ NLĐ từ q uỹ BH thất nghiệp, trong ngày 8/ 10, số NLĐ được nhận hỗ t rợ tiếp tục tăng so với ng ày hôm qua.

Người lao động Hà Tĩnh b ắt đầu nhận hỗ trợ từ g ói 38.000 tỷ đồng của Chính p hủ 09/10/2021

Người lao động Hà Tĩnh b ắt đầu nhận hỗ trợ từ g ói 38.000 tỷ đồng của Chính p hủ

Người lao động Hà Tĩnh b ắt đầu nhận hỗ trợ từ g ói 38.000 tỷ đồng của Chính p hủ Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chí nh phủ đã được BHXH tỉnh Hà Tĩ nh gấp rút triển khai thực hi ện, kịp thời đưa chính sách v ào cuộc sống, hỗ trợ người l ao động và người sử dụng l ao động vượt qua khó khăn do dị ch COVID-19.

Giám đốc BHXH tỉnh làm vi ệc với BHXH huyện Kỳ Anh 03/10/2021

Giám đốc BHXH tỉnh làm vi ệc với BHXH huyện Kỳ Anh

Đức Còi Võ KỳQue Nguyen T hi

Giám đốc BHXH tỉnh làm vi ệc với BHXH huyện Kỳ Anh Chiều ngày 27/9, đoàn công t ác của BHXH tỉnh do đồng c Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc BH XH tỉnh có buổi làm việc v ới BHXH huyện Kỳ Anh về tì nh hình thực hiện nhiệm vụ 9 thá ng đầu năm và triển khai c ác tháng cuối năm 2021.

Videos (show all)

📣📣📣 Thông báo của BHXH tỉ nh Hà Tĩnh về phương án c hi trả lương hưu, trợ cấp BH XH tháng 4,5/2020

Telephone

Website

Address


Ha Tinh

Other Government Organizations in Ha Tinh (show all)
THÔNG TIN CAN LỘC THÔNG TIN CAN LỘC
Thị Trấn Nghèn, Huyện Can Lộc
Ha Tinh, 480000

Trang thông tin chính thống của huyện Can Lộc

Phòng An ninh mạng và phòng, chống TP sử dụng Công nghệ cao- Hà T Phòng An ninh mạng và phòng, chống TP sử dụng Công nghệ cao- Hà T
04, đường Nguyễn Thiếp
Ha Tinh, 48000

Fanpage cập nhập cung cấp thông tin, tin tức về ANM và tiếp nhận những thông tin

Công an phường Kỳ Phương Công an phường Kỳ Phương
Ha Tinh

Công an phường Kỳ Phương là đơn vị trực thuộc Công an thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩn

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh
Ha Tinh, 45078

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy đ?

Công an xã Mỹ Lộc Công an xã Mỹ Lộc
Ha Tinh

Công an xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Công an xã Thịnh Lộc Công an xã Thịnh Lộc
Ha Tinh

Công an Nhân dân Vì nước quên thân Vì dân phục vụ !!! Đây là Fanpage chính th?

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh
Tân Thọ - Kỳ Tân - Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Ha Tinh

HUSTA HUSTA
Ha Tinh, 43000

Hatinh Union of Science and Technology Associations (HUSTA)

Công an tỉnh Hà Tĩnh Công an tỉnh Hà Tĩnh
Nguyễn Thiếp
Ha Tinh, 480000

Các bài viết về hoạt động của lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh

Công an Thành phố Hà Tĩnh Công an Thành phố Hà Tĩnh
173 Đường Xuân Diệu
Ha Tinh, 45114

Công an thành phố Hà Tĩnh có trụ sở hiện nay tại số 173, đường Xuân Diệu, ph

Ban quản lí Khu kinh tế Hà Tĩnh Ban quản lí Khu kinh tế Hà Tĩnh
107 - Phan Đình Phùng
Ha Tinh, 84

Ban QL Khu KT tỉnh Hà Tĩnh là cơ quan quản lý nhà nước về các khu KT và khu CN trê