Gốm Sứ Bát Tràng Chính Hãng - Tinh Hoa Gốm Việt

Doanh nghiệp gốm sứ Hóa Nga, chuyên cung cấp các sản phẩm gốm sứ Bát Tràng.

Photos from Gốm Sứ Bát Tràng Chính Hãng - Tinh Hoa Gốm Việt's post 07/11/2022

🎆[B⁣Ộ ĐỒ THỜ MEN RẠN CỔ ĐẮP NỔI BÁT TRÀNG]
Bộ đồ thờ treo tường men rạn, được tạo nên từ đất cao lanh cao cấp nung ở trên nhiệt độ 1200 độ C nên có độ bền rất cao. Bên ngoài được tráng 1 lớp men rạn cổ đặc trưng của đồ thờ cúng Bát Tràng mà không nơi nào có, các hoa văn họa tiết được làm hoàn toàn thủ công chính từ đôi tay nghệ nhân nổi tiếng của làng Bát Tràng, mang đậm nét truyền thống của làng nghề 1000 năm tuổi.
⁣⁣

Photos from Gốm Sứ Bát Tràng Chính Hãng - Tinh Hoa Gốm Việt's post 16/06/2022

⁣🙏🙏🙏 𝙉𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙗𝙤̣̂ đ𝙤̂̀ 𝙩𝙝𝙤̛̀ 𝙜𝙞𝙖 𝙩𝙞𝙚̂𝙣, 𝙩𝙝𝙖̂̀𝙣 𝙡𝙞𝙣𝙝 đ𝙚̣𝙥 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩...🙏🙏🙏
💥💥💥 𝐆𝐢𝐚́ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝟗𝟑𝟓,𝟎𝟎𝟎đ/bộ
Thờ cúng là nét văn hóa tin ngưỡng tâm linh từ ngàn đời nay của người Việt... Thờ sao cho đúng, cho đủ là vấn đề được rất nhiều gia chủ quan tâm,
dưới đây là tổng hợp các 𝙢𝙖̂̃𝙪 𝙗𝙤̣̂ đ𝙤̂̀ 𝙩𝙝𝙤̛̀ 𝙜𝙞𝙖 𝙩𝙞𝙚̂𝙣, 𝙗𝙤̣̂ đ𝙤̂̀ 𝙩𝙝𝙤̛̀ 𝙩𝙝𝙖̂̀𝙣 𝙩𝙖̀𝙞 𝙩𝙝𝙤̂̉ đ𝙞̣𝙖 của GỐM SỨ BÁT TRÀNG CHÍNH HÃNG.
Các mẫu sản phẩm đều có giá trị tham khảo để được tư vấn cụ thể chi tiết hơn, quý khách có thể 𝒊𝒏𝒃𝒐𝒙 𝒄𝒉𝒐 𝒑𝒂𝒈𝒆 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 đ𝒆̂̉ 𝒍𝒂̣𝒊 𝒔𝒅𝒕 đ𝒆̂̉ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒄𝒖̣ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕.

Photos from Gốm Sứ Bát Tràng Chính Hãng - Tinh Hoa Gốm Việt's post 16/05/2022

⁣🙏🙏🙏 𝙉𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙗𝙤̣̂ đ𝙤̂̀ 𝙩𝙝𝙤̛̀ 𝙜𝙞𝙖 𝙩𝙞𝙚̂𝙣, 𝙩𝙝𝙖̂̀𝙣 𝙡𝙞𝙣𝙝 đ𝙚̣𝙥 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩...🙏🙏🙏
💥💥💥 𝐆𝐢𝐚́ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝟗𝟑𝟓,𝟎𝟎𝟎đ/bộ
Thờ cúng là nét văn hóa tin ngưỡng tâm linh từ ngàn đời nay của người Việt... Thờ sao cho đúng, cho đủ là vấn đề được rất nhiều gia chủ quan tâm,
dưới đây là tổng hợp các 𝙢𝙖̂̃𝙪 𝙗𝙤̣̂ đ𝙤̂̀ 𝙩𝙝𝙤̛̀ 𝙜𝙞𝙖 𝙩𝙞𝙚̂𝙣, 𝙗𝙤̣̂ đ𝙤̂̀ 𝙩𝙝𝙤̛̀ 𝙩𝙝𝙖̂̀𝙣 𝙩𝙖̀𝙞 𝙩𝙝𝙤̂̉ đ𝙞̣𝙖 của GỐM SỨ BÁT TRÀNG CHÍNH HÃNG.
Các mẫu sản phẩm đều có giá trị tham khảo để được tư vấn cụ thể chi tiết hơn, quý khách có thể 𝒊𝒏𝒃𝒐𝒙 𝒄𝒉𝒐 𝒑𝒂𝒈𝒆 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 đ𝒆̂̉ 𝒍𝒂̣𝒊 𝒔𝒅𝒕 đ𝒆̂̉ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒄𝒖̣ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕.

Photos from Gốm Sứ Bát Tràng Chính Hãng - Tinh Hoa Gốm Việt's post 16/05/2022

⁣🙏🙏🙏 𝙉𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙗𝙤̣̂ đ𝙤̂̀ 𝙩𝙝𝙤̛̀ 𝙜𝙞𝙖 𝙩𝙞𝙚̂𝙣, 𝙩𝙝𝙖̂̀𝙣 𝙡𝙞𝙣𝙝 đ𝙚̣𝙥 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩...🙏🙏🙏
💥💥💥 𝐆𝐢𝐚́ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝟗𝟑𝟓,𝟎𝟎𝟎đ/bộ
Thờ cúng là nét văn hóa tin ngưỡng tâm linh từ ngàn đời nay của người Việt... Thờ sao cho đúng, cho đủ là vấn đề được rất nhiều gia chủ quan tâm,
dưới đây là tổng hợp các 𝙢𝙖̂̃𝙪 𝙗𝙤̣̂ đ𝙤̂̀ 𝙩𝙝𝙤̛̀ 𝙜𝙞𝙖 𝙩𝙞𝙚̂𝙣, 𝙗𝙤̣̂ đ𝙤̂̀ 𝙩𝙝𝙤̛̀ 𝙩𝙝𝙖̂̀𝙣 𝙩𝙖̀𝙞 𝙩𝙝𝙤̂̉ đ𝙞̣𝙖 của GỐM SỨ BÁT TRÀNG CHÍNH HÃNG.
Các mẫu sản phẩm đều có giá trị tham khảo để được tư vấn cụ thể chi tiết hơn, quý khách có thể 𝒊𝒏𝒃𝒐𝒙 𝒄𝒉𝒐 𝒑𝒂𝒈𝒆 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 đ𝒆̂̉ 𝒍𝒂̣𝒊 𝒔𝒅𝒕 đ𝒆̂̉ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒄𝒖̣ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕.

16/05/2022

⁣💥 𝐁Ạ𝐍 𝐂Ầ𝐍 𝐌𝐔𝐀 ĐỒ 𝐓𝐇Ờ 𝐁Á𝐓 𝐓𝐑À𝐍𝐆
✅𝐂𝐡ú𝐧𝐠 𝐭ô𝐢 𝐜ó đồ 𝐭𝐡ờ 𝐁á𝐭 𝐓𝐫à𝐧𝐠 𝐜𝐡ỉ 𝐭ừ 𝟏𝐱𝐱𝐱
💥𝐆𝐢á 𝐓ố𝐭 𝐍𝐡ấ𝐭 𝐌𝐢ề𝐧 𝐁ắ𝐜
💥𝐅𝐫𝐞𝐞𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐭𝐨à𝐧 𝐪𝐮ố𝐜
𝐂𝐚𝐦 𝐤ế𝐭 𝐡à𝐧𝐠 𝐂𝐇Í𝐍𝐇 𝐇Ã𝐍𝐆 100%
✅ 𝐊𝐢ể𝐦 𝐭𝐫𝐚 𝐡à𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐨á𝐧
——————————————————
Gốm Từ Tâm - Uy Tín Từ Tâm!!
Gốm Sứ Bát Tràng Chính Hãng - 127 Bát Tràng , Gia Lâm, Hà Nội
Sđt: 094.151.6688
⁣⁣

Photos from Gốm Sứ Bát Tràng Chính Hãng - Tinh Hoa Gốm Việt's post 15/05/2022

💥XƯỞNG SẢN XUẤT ĐỒ THỜ GỐM BÁT TRÀNG💥
💥💥 GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG 💥💥
⚡⚡CÔNG KHAI GIÁ - Nhắn tin cho shop để có ưu đãi hơn
️🍀 Sắp ban theo yêu cầu
️🍀 Chuẩn Sứ Bát Tràng LOẠI 1
‼️ Giao hàng toàn quốc
‼️ Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán
‼️ Địa chỉ Cửa Hàng BATTRANGVIVU Thôn 2 Làng Gốm Bát Tràng Gia Lâm Hà Nội
☎️ 0941516688

Photos from Gốm Sứ Bát Tràng Chính Hãng - Tinh Hoa Gốm Việt's post 15/05/2022

⁣💥💥ĐỒ THỜ GỐM SỨ BÁT TRÀNG
MUA HÀNG TRỰC TIẾP TẠI XƯỞNG
Xưởng gốm Bát Tràng chính hãng cam kết:
- Hàng vẽ tay thủ công hoàn toàn
- Cam kết hàng chuẩn đẹp, loại 1
- Có sắp ban theo yêu cầu của khách hàng
----------
Giao hàng toàn quốc
Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán
Địa chỉ xưởng: 127 Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
Hotline: 094.151.6688

Photos from Gốm Sứ Bát Tràng Chính Hãng - Tinh Hoa Gốm Việt's post 15/05/2022

💞 ⁣Cha ngồi trầm tư
Nhìn con kiến nhỏ
Còn tôi gật gù
Giải bài toán khó
Tôi ngồi nhăn nhó
Bứt tóc rối bù
Cha ngồi nhặt cỏ
Trắng tóc mùa thu

Photos from Gốm Sứ Bát Tràng Chính Hãng - Tinh Hoa Gốm Việt's post 15/05/2022

⁣🙏🙏🙏Trong phong thủy thì bàn thờ gia tiên có ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc và vượng khí trong nhà, chính vì vậy nếu chúng ta bài trí không tốt sẽ tác động đến toàn gia.
✳ Muốn việc thờ cúng được vẹn tròn, chu đáo; lòng thành được chứng giám, hộ trì; việc tìm hiểu và chuẩn bị đầy đủ các vật phẩm thờ cúng là vô cùng quan trọng.
✳ Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu, sắp xếp các vị trí đồ thờ trên ban thờ sao cho đúng, cho hợp với mệnh của gia chủ. Đặt chỗ sao cho đúng hướng tứ cát: Sinh Khí, Thiên Y, Diên Niên, Phục Vị, tránh bố trí tại hướng hung.
✳ Gốm Giang xin giới thiệu tới mọi người một số mẫu ban thờ và cách set up đồ thờ đầy đủ nhất, tối giản hóa không gian mà vẫn toát lên sự uy nghiêm, ấm cúng.
✳ Để được tư vấn cụ thể chi tiết hơn, quý khách có thể inbox cho page hoặc để lại sdt để được tư vấn cụ thể nhất
📣Sản phẩm có sẵn tại hệ thống Gốm Giang trên toàn quốc. Quý khách hàng có thể mua cả bộ đầy đủ hoặc mua lẻ theo hoa văn tùy theo nhu cầu và kích thước ban thờ của gia đình.
📣Qúy khách cần tư vấn hợp mệnh gia chủ hãy liên hệ ngay đến Gốm Giang.
--------------------------------------------------------------------
Chúng tôi cam kết với khách hàng:
✳Hàng được làm bởi những người Nghệ Nhân Bát Tràng có kinh nghiệm lâu năm trong nghề làm gốm
✳ Bảo hành 1 đổi 1 nếu lỗi do nhà sản xuất.
✳ Giá tận gốc hàng được chuyển từ xưởng sản xuất đến tay người tiêu dùng
-------------------------------
☎Liên hệ: 094.151.6688
🏭Xưởng sản xuất: 127, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội.

Photos from Gốm Sứ Bát Tràng Chính Hãng - Tinh Hoa Gốm Việt's post 15/05/2022

⁣💥💥ĐỒ THỜ GỐM SỨ BÁT TRÀNG
MUA HÀNG TRỰC TIẾP TẠI XƯỞNG
Xưởng gốm Bát Tràng chính hãng cam kết:
- Hàng vẽ tay thủ công hoàn toàn
- Cam kết hàng chuẩn đẹp, loại 1
- Có sắp ban theo yêu cầu của khách hàng
----------
Giao hàng toàn quốc
Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán
Địa chỉ xưởng: 127 Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
Hotline: 094.151.6688

Videos (show all)

Address

126 Giang Cao, Bát Tràng, Hà Nội
Gia Lâm

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00
Saturday 08:00 - 17:00

Other Government Organizations in Gia Lâm (show all)
Văn Phòng Mở Khóa FB Nguyễn Thanh Sơn - Hotline : 0388539999 0888894599 Văn Phòng Mở Khóa FB Nguyễn Thanh Sơn - Hotline : 0388539999 0888894599
R1. 05 Vinhomes Ocean Park/The Zen Park (Ruby)
Gia Lâm, 100000

𝐂𝐓𝐘 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 𝐕𝐮̣ 𝐅𝐁 ✅ 💳0569999999 📞 0388539999 𝐕𝐂𝐁 : 6398999999 https://ThanhSonFb.vn/

CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương - Chi Nhánh Yên Viên CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương - Chi Nhánh Yên Viên
469 Hà Huy Tập
Gia Lâm

THE FOREIGN TRADE FREIGHT FORWARDING AND WAREHOUSING JOINT STOCK COMPANY (VIETRANS) - A NAME YOU CAN