Bánh Mì Heo Quay Và Thịt Heo Quay CƯNG

Bánh Mì Heo Quay Và Thịt Heo Quay CƯNG

Lò Heo Quay CƯNG
Nhận: Đặt Heo quay nguyên con, lẻ; Heo sữa quay.
ĐC: Cửa hàng 3 - Ngã tư Võ Chí Công - Trần Đại Nghĩa P.Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
ĐT đặt hàng:
0936761129
Mở cửa từ 5h30’ - 13h30’

Chúng tôi là Lò Heo quay lớn tại Tp Đà Nẵng và Thị Xã Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam. Chuyên nhận:
Đặt Heo quay nguyên con, heo sữa quay để cúng, đãi tiệc; Thịt Heo quay lẻ để cúng, để bán bánh mì, bún mắm; Có bán đầu heo quay, xương, giò và thịt sống; Có bán kèm bánh chưng vào ngày Mùng 2 và 16 Âm lịch
Hệ thống các cửa hàng Bánh mì Heo quay CƯNG có bánh mì heo quay và thịt heo quay ship tận nơi quý k

Operating as usual

Photos from Bánh Mỳ Heo Quay Và Thịt Heo Quay Cưng's post 04/03/2022

🥖 Bánh Mỳ Thịt Heo Quay CƯNG
Địa chỉ:
306 Trần Đại Nghĩa, góc ngã tư Trần Đại Nghĩa - Võ Chí Công
Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.
Mở cửa từ: 5h30’ - 13h30’ các ngày/ tuần/ tháng.
🐖 Có bán thịt heo quay/ heo sữa quay nguyên con để cúng, đãi tiệc và thịt sỉ, lẻ; Có bán chân giò, xương, đầu heo quay.
📲 Điện thoại đặt hàng:
0936761129
Ngày mùng 2 và 16 Âm lịch có bán kèm bánh chưng để khách mua thịt heo quay và bánh chưng cúng thần tài.

Photos from Bánh Mỳ Heo Quay Và Thịt Heo Quay Cưng's post 04/03/2022

🥖 Bánh Mỳ Thịt Heo Quay CƯNG
Địa chỉ:
306 Trần Đại Nghĩa, góc ngã tư Trần Đại Nghĩa - Võ Chí Công
Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.
Mở cửa từ: 5h30’ - 13h30’ các ngày/ tuần/ tháng.
🐖 Có bán thịt heo quay/ heo sữa quay nguyên con để cúng, đãi tiệc và thịt sỉ, lẻ; Có bán chân giò, xương, đầu heo quay.
📲 Điện thoại đặt hàng:
0936761129
Ngày mùng 2 và 16 Âm lịch có bán kèm bánh chưng để khách mua thịt heo quay và bánh chưng cúng thần tài.

Photos from Bánh Mỳ Heo Quay Và Thịt Heo Quay Cưng's post 04/03/2022

🥖 Bánh Mỳ Thịt Heo Quay CƯNG
Địa chỉ:
306 Trần Đại Nghĩa, góc ngã tư Trần Đại Nghĩa - Võ Chí Công
Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.
Mở cửa từ: 5h30’ - 13h30’ các ngày/ tuần/ tháng.
🐖 Có bán thịt heo quay/ heo sữa quay nguyên con để cúng, đãi tiệc và thịt sỉ, lẻ; Có bán chân giò, xương, đầu heo quay.
📲 Điện thoại đặt hàng:
0936761129
Ngày mùng 2 và 16 Âm lịch có bán kèm bánh chưng để khách mua thịt heo quay và bánh chưng cúng thần tài.

Bánh Mỳ Heo Quay Và Thịt Heo Quay Cưng updated their info in the about section. 03/03/2022

Bánh Mỳ Heo Quay Và Thịt Heo Quay Cưng updated their info in the about section.

Bánh Mỳ Heo Quay Và Thịt Heo Quay Cưng updated their info in the about section.

Photos from Bánh Mỳ Heo Quay Và Thịt Heo Quay Cưng's post 03/03/2022

🥖 Bánh Mỳ Thịt Heo Quay CƯNG
Địa chỉ:
306 Trần Đại Nghĩa, góc ngã tư Trần Đại Nghĩa - Võ Chí Công
Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.
Mở cửa từ: 5h30’ - 13h30’ các ngày/ tuần/ tháng.
🐖 Có bán thịt heo quay/ heo sữa quay nguyên con để cúng, đãi tiệc và thịt sỉ, lẻ; Có bán chân giò, xương, đầu heo quay.
📲 Điện thoại đặt hàng:
0936761129
Ngày mùng 2 và 16 Âm lịch có bán kèm bánh chưng để khách mua thịt heo quay và bánh chưng cúng thần tài.
Photos from Bánh Mỳ Heo Quay Và Thịt Heo Quay Cưng's post 03/03/2022

Photos from Bánh Mỳ Heo Quay Và Thịt Heo Quay Cưng's post

03/03/2022

🥖 Bánh Mỳ Thịt Heo Quay CƯNG
Địa chỉ:
306 Trần Đại Nghĩa, góc ngã tư Trần Đại Nghĩa - Võ Chí Công
Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.
Mở cửa từ: 5h30’ - 13h30’ các ngày/ tuần/ tháng.
🐖 Có bán thịt heo quay/ heo sữa quay nguyên con để cúng, đãi tiệc và thịt sỉ, lẻ; Có bán chân giò, xương, đầu heo quay.
📲 Điện thoại đặt hàng:
0936761129
Ngày mùng 2 và 16 Âm lịch có bán kèm bánh chưng để khách mua thịt heo quay và bánh chưng cúng thần tài.#Photos from Bánh Mỳ Heo Quay Và Thịt Heo Quay Cưng's post 03/03/2022

🥖 Bánh Mỳ Thịt Heo Quay CƯNG
Địa chỉ:
306 Trần Đại Nghĩa, góc ngã tư Trần Đại Nghĩa - Võ Chí Công
Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.
Mở cửa từ: 5h30’ - 13h30’ các ngày/ tuần/ tháng.
🐖 Có bán thịt heo quay/ heo sữa quay nguyên con để cúng, đãi tiệc và thịt sỉ, lẻ; Có bán chân giò, xương, đầu heo quay.
📲 Điện thoại đặt hàng:
0936761129
Ngày mùng 2 và 16 Âm lịch có bán kèm bánh chưng để khách mua thịt heo quay và bánh chưng cúng thần tài.

03/03/2022
03/03/2022
03/03/2022

🥖 Bánh Mỳ Thịt Heo Quay Cưng
Địa chỉ:
Ngã tư Trần Đại Nghĩa- Võ Chí Công
Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.
Mở cửa từ: 5h30’ - 13h30’ các ngày/ tuần/ tháng.
🐖 Có bán thịt heo quay/ heo sữa quay nguyên con để cúng, đãi tiệc và thịt sỉ, lẻ; Có bán chân giò, xương, đầu heo quay.
📲 Điện thoại đặt hàng:
0936761129
Ngày mùng 2 và 16 Âm lịch có bán kèm bánh chưng để khách mua thịt heo quay và bánh chưng cúng thần tài.

Photos from Bánh Mỳ Heo Quay Và Thịt Heo Quay Cưng's post 03/03/2022

🥖 Bánh Mỳ Thịt Heo Quay Cưng
Địa chỉ:
Ngã tư Trần Đại Nghĩa- Võ Chí Công
Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.
Mở cửa từ: 5h30’ - 13h30’ các ngày/ tuần/ tháng.
🐖 Có bán thịt heo quay/ heo sữa quay nguyên con để cúng, đãi tiệc và thịt sỉ, lẻ; Có bán chân giò, xương, đầu heo quay.
📲 Điện thoại đặt hàng:
0936761129
Ngày mùng 2 và 16 Âm lịch có bán kèm bánh chưng để khách mua thịt heo quay và bánh chưng cúng thần tài.

Photos from Bánh Mỳ Heo Quay Và Thịt Heo Quay Cưng's post 03/03/2022

🥖 Bánh Mỳ Thịt Heo Quay Cưng
Địa chỉ:
Ngã tư Trần Đại Nghĩa- Võ Chí Công
Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.
Mở cửa từ: 5h30’ - 13h30’ các ngày/ tuần/ tháng.
🐖 Có bán thịt heo quay/ heo sữa quay nguyên con để cúng, đãi tiệc và thịt sỉ, lẻ; Có bán chân giò, xương, đầu heo quay.
📲 Điện thoại đặt hàng:
0936761129
Ngày mùng 2 và 16 Âm lịch có bán kèm bánh chưng để khách mua thịt heo quay và bánh chưng cúng thần tài.

03/03/2022

🥖 Bánh Mỳ Thịt Heo Quay Cưng
Địa chỉ:
Ngã tư Trần Đại Nghĩa- Võ Chí Công
Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.
Mở cửa từ: 5h30’ - 13h30’ các ngày/ tuần/ tháng.
🐖 Có bán thịt heo quay/ heo sữa quay nguyên con để cúng, đãi tiệc và thịt sỉ, lẻ; Có bán chân giò, xương, đầu heo quay.
📲 Điện thoại đặt hàng:
0936761129
Ngày mùng 2 và 16 Âm lịch có bán kèm bánh chưng để khách mua thịt heo quay và bánh chưng cúng thần tài.

03/03/2022

Bánh Mỳ Thịt Heo Quay Cưng
Địa chỉ:
Ngã tư Trần Đại Nghĩa- Võ Chí Công
Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.
Mở cửa từ: 5h30’ - 13h30’ các ngày/ tuần/ tháng.
Có bán thịt heo quay/ heo sữa quay nguyên con để cúng, đãi tiệc và thịt sỉ, lẻ; Có bán chân giò, xương, đầu heo quay.
Điện thoại đặt hàng:
0936761129
Ngày mùng 2 và 16 Âm lịch có bán kèm bánh chưng để khách mua thịt heo quay và bánh chưng cúng thần tài.

Photos from Bánh Mỳ Heo Quay Và Thịt Heo Quay Cưng's post 03/03/2022

Bánh Mỳ Thịt Heo Quay Cưng
Địa chỉ:
Ngã tư Trần Đại Nghĩa- Võ Chí Công
Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.
Mở cửa từ: 5h30’ - 13h30’ các ngày/ tuần/ tháng.
Có bán thịt heo quay/ heo sữa quay nguyên con để cúng, đãi tiệc và thịt sỉ, lẻ; Có bán chân giò, xương, đầu heo quay.
Điện thoại đặt hàng:
0936761129
Ngày mùng 2 và 16 Âm lịch có bán kèm bánh chưng để khách mua thịt heo quay và bánh chưng cúng thần tài.

01/03/2022

Bánh Mỳ Thịt Heo Quay Cưng
Địa chỉ:
Ngã tư Trần Đại Nghĩa- Võ Chí Công
Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.
Mở cửa từ: 5h30’ - 13h30’ các ngày/ tuần/ tháng.
Có bán thịt heo quay/ heo sữa quay nguyên con để cúng, đãi tiệc và thịt sỉ, lẻ; Có bán chân giò, xương, đầu heo quay.
Điện thoại đặt hàng:
0936761129
Ngày mùng 2 và 16 Âm lịch có bán kèm bánh chưng để khách mua thịt heo quay và bánh chưng cúng thần tài.

Photos from Bánh Mỳ Heo Quay Và Thịt Heo Quay Cưng's post 01/03/2022

Bánh Mỳ Thịt Heo Quay Cưng
Địa chỉ:
Ngã tư Trần Đại Nghĩa- Võ Chí Công
Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.
Mở cửa từ: 5h30’ - 13h30’ các ngày/ tuần/ tháng.
Có bán thịt heo quay/ heo sữa quay nguyên con để cúng, đãi tiệc và thịt sỉ, lẻ; Có bán chân giò, xương, đầu heo quay.
Điện thoại đặt hàng:
0936761129
Ngày mùng 2 và 16 Âm lịch có bán kèm bánh chưng để khách mua thịt heo quay và bánh chưng cúng thần tài.

Photos from Bánh Mỳ Heo Quay Và Thịt Heo Quay Cưng's post 01/03/2022

Bánh Mỳ Thịt Heo Quay Cưng
Địa chỉ:
Ngã tư Trần Đại Nghĩa- Võ Chí Công
Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.
Mở cửa từ: 5h30’ - 13h30’ các ngày/ tuần/ tháng.
Có bán thịt heo quay/ heo sữa quay nguyên con để cúng, đãi tiệc và thịt sỉ, lẻ; Có bán chân giò, xương, đầu heo quay.
Điện thoại đặt hàng:
0936761129
Ngày mùng 2 và 16 Âm lịch có bán kèm bánh chưng để khách mua thịt heo quay và bánh chưng cúng thần tài.

01/03/2022

Bánh Mỳ Thịt Heo Quay Cưng
Địa chỉ:
Ngã tư Trần Đại Nghĩa- Võ Chí Công
Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.
Mở cửa từ: 5h30’ - 13h30’ các ngày/ tuần/ tháng.
Có bán thịt heo quay/ heo sữa quay nguyên con để cúng, đãi tiệc và thịt sỉ, lẻ; Có bán chân giò, xương, đầu heo quay.
Điện thoại đặt hàng:
0936761129
Ngày mùng 2 và 16 Âm lịch có bán kèm bánh chưng để khách mua thịt heo quay và bánh chưng cúng thần tài.

01/03/2022

Bánh mỳ heo quay Cưng
Ngã tư Trần Đại Nghĩa- Võ Chí Công
Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.
Mở cửa từ: 5h30’ - 13h30’ các ngày/ tuần/ tháng.
Có bán thịt heo quay/ heo sữa quay để cúng, đãi tiệc và thịt sỉ, lẻ.

Photos from Bánh Mỳ Heo Quay Và Thịt Heo Quay Cưng's post 28/02/2022

Bánh mỳ heo quay Cưng
Ngã tư Trần Đại Nghĩa- Võ Chí Công
Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.
Mở cửa từ: 5h30’ - 13h30’ các ngày/ tuần/ tháng.
Có bán thịt heo quay/ heo sữa quay để cúng, đãi tiệc và thịt sỉ, lẻ.

28/02/2022

Bánh mỳ heo quay Cưng
Ngã tư Trần Đại Nghĩa- Võ Chí Công
Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.
Mở cửa từ: 5h30’ - 13h30’ các ngày/ tuần/ tháng.
Có bán thịt heo quay/ heo sữa quay để cúng, đãi tiệc và thịt sỉ, lẻ.

28/02/2022

Bánh mỳ heo quay Cưng
Ngã tư Trần Đại Nghĩa- Võ Chí Công
Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.
Mở cửa từ: 5h30’ - 13h30’ các ngày/ tuần/ tháng.
Có bán thịt heo quay/ heo sữa quay để cúng, đãi tiệc và thịt sỉ, lẻ.

28/02/2022

Bánh mỳ heo quay Cưng
Ngã tư Trần Đại Nghĩa- Võ Chí Công
Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng

Photos from Bánh Mỳ Heo Quay Và Thịt Heo Quay Cưng's post 28/02/2022

Bánh mỳ heo quay Cưng
Ngã tư Trần Đại Nghĩa- Võ Chí Công
Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng

28/02/2022

Bánh mỳ heo quay Cưng
Ngã tư Trần Đại Nghĩa - Võ Chí Công
Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng

06/06/2014

Mỹ nghệ phong thủy Đông Long

Sản phẩm từ đá

06/06/2014

Đẹp đến từng centimet

Sản phẩm từ đá

06/06/2014

Mỹ nghệ phong thủy Đông Long

06/06/2014

Mỹ nghệ phong thủy Đông Long

Công ty Đông Long chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm điêu khắc đá, gỗ mỹ nghệ.

04/06/2014

Mỹ nghệ phong thủy Đông Long

04/06/2014

Mỹ nghệ phong thủy Đông Long

Thăm và tặng quà trẻ em mồ côi - Trung Tâm Hoa Mai Đà Nẵng.
Nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/ 06/ 2014.

Videos (show all)

Products

Thịt Heo quay/ Heo sữa quay nguyên con và lẻ; đầu heo quay, xương và giò heo quay.
Bánh mì thịt heo quay.

Payment Options

Cash

Telephone

Address


Ngã Tư Trần Đại Nghĩa - Võ Chí Công, Phường Hoà Hải, Quận Ng
Da Nang
55000

Other Fast Food Restaurants in Da Nang (show all)
Quán Ăn Vặt CHỊ BÉO Quán Ăn Vặt CHỊ BÉO
K10/36B Phạm Văn Nghị
Da Nang, 550000

Meow & Chit's Foods Meow & Chit's Foods
Da Nang

Hãy cho tôi một đôi đũa. Tôi sẽ ăn cả thế giới !

Châu Ngọc - Thực Phẩm Tươi Sạch Đà Nẵng - 0793678328 Châu Ngọc - Thực Phẩm Tươi Sạch Đà Nẵng - 0793678328
124h10/11, Nguyễn Văn Linh
Da Nang, 000000

• Chuyên cung cấp sỉ lẻ ( Tươi 100% ) - Gà ta, cánh, chân, đùi, ức, lòng mề, trứng non,...... - Vịt quê, ức , đùi,....... - Cá ngừ đại dương, cá Bớp, cá Chim, Phèn Nổ,....

Tiệm Gà DaeBok Tiệm Gà DaeBok
4/24B Ông Ích Khiêm
Da Nang, 550000

producer

Tteokbokki Mr Lee Tteokbokki Mr Lee
14 Hùng Vương
Da Nang, 550000

Mr Lee Tteokbokki với các nguyên liệu chủ yếu được nhập khẩu từ Hàn Quốc,đ?

Jolli Fan Phan Đăng Lưu Jolli Fan Phan Đăng Lưu
126 Phan Đăng Lưu, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu
Da Nang

Cộng đồng yêu thích Jollibee Việt Nam Tại Thành Phố Đà Nẵng

Quán Airi Quán Airi
Da Nang, 55000

� Nhậu lai rai � Đồ nướng - Bún Thái - Hải Sản - Mì Cay - Ăn vặt - Trà sữa

Tiệm Ăn Quốc Dân-Lẩu & Nướng-Bò Hàu Sốt Bơ Cay Tiệm Ăn Quốc Dân-Lẩu & Nướng-Bò Hàu Sốt Bơ Cay
CN1: 57 Phạm Văn Nghị CN2: 21 Phan Tứ
Da Nang

Lẩu-Nướng Bơ- Ốc cay-Bò Hàu sốt cay- Buffet tự chọn- Heo Quay Lu- Bún mắm nêm- Bánh mì- Trà sữa- ăn vặt

Đặc sản miền Trung - Ăn vặt muôn nơi Đặc sản miền Trung - Ăn vặt muôn nơi
K925/21 Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng
Da Nang, 550000

Đặc sản miền Trung - Ăn vặt muôn nơi chuyên cung cấp các đặc sản tại Quảng Trị như mắm dưa cà, kiệu cuốn lá, kiệu trộn, cà trộn, măng ngâm tỏi ớt,...đảm bảo ăn một lần là nghiện suốt đời.

Điểm Tâm Sáng Dũng Lê Điểm Tâm Sáng Dũng Lê
155 Nguyễn Hữu Dật , P.Hòa Cường , Q.Hải Châu
Da Nang

Cửa hàng phục vụ điểm tâm sáng bao gồm nhiều món ( mang về ). Có nhận ship điểm tâm sáng. Ngon , sạch , chất lượng đảm bảo.

Bánh Xèo Đà Nẵng Út My Bánh Xèo Đà Nẵng Út My
Da Nang, 550000

Bánh xèo Đà Nẵng Út My thơm ngon tự nhiên từ vỏ bánh đến nhân bánh. Ăn là ghiền! Ngại gì không thử.

Olala food - Món Ngon Hà Nội Olala food - Món Ngon Hà Nội
51 Nguyễn Sáng - Sơn Trà
Da Nang

Olala food - món ngon Hà nội