Monaco Beer Club Buôn Ma Thuột

Tọa lạc tại 91 - 93 Lý Th ái Tổ, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉ nh Đăk Lăk là một trong n

Operating as usual

Photos from Monaco Beer Club Bu ôn Ma Thuột's post 15/06/2022

🔮14/6 𝐢𝐧 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎🔮
👉.𝘓𝘪𝘯𝘬 𝘈̉𝘯𝘩 𝘍𝘶 𝘭𝘭: http://pesc.pw/49ueyr
⚜.𝙼𝚘𝚖𝚎𝚗𝚝𝚜 𝙸𝚗 𝙼𝚘𝚗𝚊𝚌𝚘 14/6/2022.
==============
🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 - Đ ịa Điểm Thưởng Thức Nghệ Thuật Á nh Nhìn Bậc Nhất Buôn Ma Thuột.
𝐿𝑒𝑡 '𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤 𝑒𝑟𝑎 𝑜𝑓 𝐌𝐎𝐍𝐀 𝐂𝐎 𝐁𝐄𝐄𝐑 𝐂𝐋𝐔𝐁 🔥
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 ℎ𝑢̛́𝑎 ℎ𝑒̣𝑛 𝑠 𝑒̃ 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑖́ 𝑐𝑎 ̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛.
👉. 𝑁ℎ𝑎̂ ́𝑐 𝑚𝑎́𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜 ̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑐 ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛:
--------------------------------
|
|
𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠𝐬 & 𝐈𝐧𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐞𝐬: 𝟎𝟗𝟒𝟕.𝟗𝟖.𝟒𝟕.𝟒𝟕
𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝟗𝟏 𝐋𝐲 𝐓𝐡 𝐚𝐢 𝐓𝐨, 𝐁𝐮𝐨𝐧 𝐌𝐚 𝐓𝐡𝐮𝐨𝐭, 𝐃𝐚𝐤 𝐋 𝐚𝐤

15/06/2022

Một đêm bốc ra lửa t ại Monaco Beer Club Buôn Ma Thuột🔥🔥🔥🔥🔥🔥
DJ Kio and Mc Joke D

15/06/2022

🔮𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐆𝐮𝐞𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎🔮
𝐃𝐉 𝐑𝐞𝐧𝐁𝐢 𝐟𝐭. 𝐌𝐂 𝐉𝐁𝐨𝐨

👩‍🚀.Sẵn sàng cho bữa tiệc E DM dưới tài năng của chàng 𝐃𝐉 𝐑𝐞𝐧 𝐁𝐢. Với phong cách EDM nổi tiế ng Saigon Nightlife DJ RenBi sẽ gi úp chung ta đến với một bu ổi tối tràn Happy.

🫵.Kết hợp trong bu ổi Music Night lần này, 𝐌𝐂 𝐉𝐁 𝐨𝐨 với biệt danh "Lão Tướng" c ủa MC Hype giới Nightlife Việt N am chắc chắn có sự bùng nổ h ơn mong đợi.

😘.𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 𝐁𝐄𝐄𝐑 𝐂𝐋𝐔𝐁 khuy ến cáo nên sạc đầy năng lượ ng để hòa mình vào bữa ti ệc EDM phá nấc lần này:

⏰.𝗧𝗶 𝗺𝗲: 𝐅𝐫𝐢𝐝𝐚𝐲 | 𝟏𝟕 | 𝐉𝐔𝐍𝐄 | 𝟐𝟎𝟐𝟐

==============

🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
𝐌𝐎𝐍𝐀 𝐂𝐎 - Địa Điểm Thưởng Thức Ng hệ Thuật Ánh Nhìn Bậc Nhất Bu ôn Ma Thuột.
𝐿𝑒𝑡'𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤 𝑒 𝑟𝑎 𝑜𝑓 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 𝐁𝐄𝐄𝐑 𝐂𝐋𝐔𝐁 🔥
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 ℎ𝑢̛ ́𝑎 ℎ𝑒̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎 ̉𝑖 𝑡𝑟𝑖́ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎 ́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛.
👉. 𝑁ℎ𝑎̂́𝑐 𝑚𝑎́𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙 𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎 ̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛:
--------------------------------
|
|
|
𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠𝐬 & 𝐈𝐧𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢 𝐞𝐬: 𝟎𝟗𝟒𝟕.𝟗𝟖.𝟒𝟕.𝟒𝟕
𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝟗𝟏 𝐋𝐲 𝐓𝐡𝐚𝐢 𝐓𝐨, 𝐁𝐮 𝐨𝐧 𝐌𝐚 𝐓𝐡𝐮𝐨𝐭, 𝐃𝐚𝐤 𝐋𝐚𝐤

Photos from Monaco Beer Club Bu ôn Ma Thuột's post 14/06/2022

🔮13/6 𝐢𝐧 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎🔮
👉.𝘓𝘪𝘯𝘬 𝘈̉𝘯𝘩 𝘍𝘶 𝘭𝘭: http://pesc.pw/49q85f
⚜.𝙼𝚘𝚖𝚎𝚗𝚝𝚜 𝙸𝚗 𝙼𝚘𝚗𝚊𝚌𝚘 13/6/2022.
==============
🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 - Đ ịa Điểm Thưởng Thức Nghệ Thuật Á nh Nhìn Bậc Nhất Buôn Ma Thuột.
𝐿𝑒𝑡 '𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤 𝑒𝑟𝑎 𝑜𝑓 𝐌𝐎𝐍𝐀 𝐂𝐎 𝐁𝐄𝐄𝐑 𝐂𝐋𝐔𝐁 🔥
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 ℎ𝑢̛́𝑎 ℎ𝑒̣𝑛 𝑠 𝑒̃ 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑖́ 𝑐𝑎 ̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛.
👉. 𝑁ℎ𝑎̂ ́𝑐 𝑚𝑎́𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜 ̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑐 ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛:
--------------------------------
|
|
𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠𝐬 & 𝐈𝐧𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐞𝐬: 𝟎𝟗𝟒𝟕.𝟗𝟖.𝟒𝟕.𝟒𝟕
𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝟗𝟏 𝐋𝐲 𝐓𝐡 𝐚𝐢 𝐓𝐨, 𝐁𝐮𝐨𝐧 𝐌𝐚 𝐓𝐡𝐮𝐨𝐭, 𝐃𝐚𝐤 𝐋 𝐚𝐤

Photos from Monaco Beer Club Bu ôn Ma Thuột's post 13/06/2022

🔮12/6 𝐢𝐧 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎🔮
👉.𝘓𝘪𝘯𝘬 𝘈̉𝘯𝘩 𝘍𝘶 𝘭𝘭: http://pesc.pw/49ftst
⚜.𝙼𝚘𝚖𝚎𝚗𝚝𝚜 𝙸𝚗 𝙼𝚘𝚗𝚊𝚌𝚘 12/6/2022.
==============
🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 - Đ ịa Điểm Thưởng Thức Nghệ Thuật Á nh Nhìn Bậc Nhất Buôn Ma Thuột.
𝐿𝑒𝑡 '𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤 𝑒𝑟𝑎 𝑜𝑓 𝐌𝐎𝐍𝐀 𝐂𝐎 𝐁𝐄𝐄𝐑 𝐂𝐋𝐔𝐁 🔥
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 ℎ𝑢̛́𝑎 ℎ𝑒̣𝑛 𝑠 𝑒̃ 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑖́ 𝑐𝑎 ̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛.
👉. 𝑁ℎ𝑎̂ ́𝑐 𝑚𝑎́𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜 ̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑐 ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛:
--------------------------------
|
|
𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠𝐬 & 𝐈𝐧𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐞𝐬: 𝟎𝟗𝟒𝟕.𝟗𝟖.𝟒𝟕.𝟒𝟕
𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝟗𝟏 𝐋𝐲 𝐓𝐡 𝐚𝐢 𝐓𝐨, 𝐁𝐮𝐨𝐧 𝐌𝐚 𝐓𝐡𝐮𝐨𝐭, 𝐃𝐚𝐤 𝐋 𝐚𝐤

12/06/2022

🔮𝐌𝐨𝐧𝐚𝐜𝐨 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭🔮
𝐃𝐉: 𝐕𝐀 đã c ập bến Monaco rồi cả nhà ơi !!! -
😘. Bữa tiệc bất n gờ - Các tín đồ HOUSE L AK chuẩn bị lên đồ, đêm n ay nghiêm cấm sử dụng máy đo nồ ng độ cồn!

Chúc các tình y êu giải trí vui vẻ nhé! ❤
⏰.𝗧𝗶 𝗺𝗲: 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐚𝐲 | 𝟏𝟐 | 𝐉𝐮𝐧𝐞
==============
🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 - Đ ịa Điểm Thưởng Thức Nghệ Thuật Á nh Nhìn Bậc Nhất Buôn Ma Thuột.
𝐿𝑒𝑡 '𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤 𝑒𝑟𝑎 𝑜𝑓 𝐌𝐎𝐍𝐀 𝐂𝐎 𝐁𝐄𝐄𝐑 𝐂𝐋𝐔𝐁 🔥
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 ℎ𝑢̛́𝑎 ℎ𝑒̣𝑛 𝑠 𝑒̃ 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑖́ 𝑐𝑎 ̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛.
👉. 𝑁ℎ𝑎̂ ́𝑐 𝑚𝑎́𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜 ̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑐 ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛:
--------------------------------
| |
|
|
𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠𝐬 & 𝐈𝐧𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢 𝐞𝐬: 𝟎𝟗𝟒𝟕.𝟗𝟖.𝟒𝟕.𝟒𝟕
𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝟗𝟏 𝐋𝐲 𝐓𝐡𝐚𝐢 𝐓𝐨, 𝐁𝐮 𝐨𝐧 𝐌𝐚 𝐓𝐡𝐮𝐨𝐭, 𝐃𝐚𝐤 𝐋𝐚𝐤

Photos from Monaco Beer Club Bu ôn Ma Thuột's post 12/06/2022

🔮11/6 𝐢𝐧 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎🔮
👉.𝘓𝘪𝘯𝘬 𝘈̉𝘯𝘩 𝘍𝘶 𝘭𝘭: http://pesc.pw/49fe9m
⚜.𝙼𝚘𝚖𝚎𝚗𝚝𝚜 𝙸𝚗 𝙼𝚘𝚗𝚊𝚌𝚘 11/6/2022.
==============
🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 - Đ ịa Điểm Thưởng Thức Nghệ Thuật Á nh Nhìn Bậc Nhất Buôn Ma Thuột.
𝐿𝑒𝑡 '𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤 𝑒𝑟𝑎 𝑜𝑓 𝐌𝐎𝐍𝐀 𝐂𝐎 𝐁𝐄𝐄𝐑 𝐂𝐋𝐔𝐁 🔥
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 ℎ𝑢̛́𝑎 ℎ𝑒̣𝑛 𝑠 𝑒̃ 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑖́ 𝑐𝑎 ̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛.
👉. 𝑁ℎ𝑎̂ ́𝑐 𝑚𝑎́𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜 ̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑐 ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛:
--------------------------------
|
|
𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠𝐬 & 𝐈𝐧𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐞𝐬: 𝟎𝟗𝟒𝟕.𝟗𝟖.𝟒𝟕.𝟒𝟕
𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝟗𝟏 𝐋𝐲 𝐓𝐡 𝐚𝐢 𝐓𝐨, 𝐁𝐮𝐨𝐧 𝐌𝐚 𝐓𝐡𝐮𝐨𝐭, 𝐃𝐚𝐤 𝐋 𝐚𝐤

12/06/2022

Các tín đồ HOUSE LAK đ âu hết rồi ạ, đừng quên c ái hẹn tối nay tại Monaco Be er Club Buôn Ma Thuột với sh ow dj VA nhé ae

11/06/2022

Nhiệt quá các tình yêu❤️❤️❤️

11/06/2022

🔮𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐆𝐮𝐞𝐬𝐭 🔮
💞𝐆𝐮𝐞𝐬𝐭 𝐃𝐉: 𝐕 𝐀💞

😘. Bữa tiệc bất ngờ! MONA CO gửi tặng các bạn một chà ng trai đến từ Nha Trang City ... 𝐃𝐉 𝐕𝐀 sẽ đưa chú ng ta đến với một bữa ti ệc âm nhạc Virtual nhất có th ể!!
💫. Coming soon

⏰.𝗧𝗶𝗺𝗲: 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐚𝐲 | 𝟏𝟐 | 𝐉𝐮𝐧𝐞

==============
🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
𝐌𝐎𝐍𝐀 𝐂𝐎 - Địa Điểm Thưởng Thức Ng hệ Thuật Ánh Nhìn Bậc Nhất Bu ôn Ma Thuột.
𝐿𝑒𝑡'𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤 𝑒 𝑟𝑎 𝑜𝑓 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 𝐁𝐄𝐄𝐑 𝐂𝐋𝐔𝐁 🔥
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 ℎ𝑢̛ ́𝑎 ℎ𝑒̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎 ̉𝑖 𝑡𝑟𝑖́ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎 ́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛.
👉. 𝑁ℎ𝑎̂́𝑐 𝑚𝑎́𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙 𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎 ̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛:
--------------------------------
| |
|
|
𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧 𝐠𝐬 & 𝐈𝐧𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐞𝐬: 𝟎𝟗𝟒𝟕.𝟗𝟖.𝟒𝟕.𝟒𝟕
𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝟗𝟏 𝐋𝐲 𝐓𝐡 𝐚𝐢 𝐓𝐨, 𝐁𝐮𝐨𝐧 𝐌𝐚 𝐓𝐡𝐮𝐨𝐭, 𝐃𝐚𝐤 𝐋 𝐚𝐤

Photos from Monaco Beer Club Bu ôn Ma Thuột's post 11/06/2022

🔮10/6 𝐢𝐧 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎🔮
👉.𝘓𝘪𝘯𝘬 𝘈̉𝘯𝘩 𝘍𝘶 𝘭𝘭: http://pesc.pw/48ppjw
⚜.𝙼𝚘𝚖𝚎𝚗𝚝𝚜 𝙸𝚗 𝙼𝚘𝚗𝚊𝚌𝚘 10/6/2022.
==============
🤟𝑻𝒓𝒊̣𝒏𝒉 𝑫𝒊̀𝒏𝒉 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈🤟
Chuy ến trình diễn kết thúc! Chúc h ai anh luôn thành công trên c on đường sự nghiệp của mình!
==============
🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 - Đ ịa Điểm Thưởng Thức Nghệ Thuật Á nh Nhìn Bậc Nhất Buôn Ma Thuột.
𝐿𝑒𝑡 '𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤 𝑒𝑟𝑎 𝑜𝑓 𝐌𝐎𝐍𝐀 𝐂𝐎 𝐁𝐄𝐄𝐑 𝐂𝐋𝐔𝐁 🔥
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 ℎ𝑢̛́𝑎 ℎ𝑒̣𝑛 𝑠 𝑒̃ 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑖́ 𝑐𝑎 ̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛.
👉. 𝑁ℎ𝑎̂ ́𝑐 𝑚𝑎́𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜 ̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑐 ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛:
--------------------------------

|
|
𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠𝐬 & 𝐈𝐧𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐞𝐬: 𝟎𝟗𝟒𝟕.𝟗𝟖.𝟒𝟕.𝟒𝟕
𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝟗𝟏 𝐋𝐲 𝐓𝐡 𝐚𝐢 𝐓𝐨, 𝐁𝐮𝐨𝐧 𝐌𝐚 𝐓𝐡𝐮𝐨𝐭, 𝐃𝐚𝐤

10/06/2022

🔮𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐆𝐮𝐞𝐬𝐭 🔮
💞𝐒𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫: 𝑻𝒓𝒊̣𝒏𝒉 𝑫𝒊̀ 𝒏𝒉 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈💞

Các tình yêu đã s ẵn sàng chưa!!!! ❤ ❤ ❤
==============
🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
𝐌𝐎𝐍𝐀 𝐂𝐎 - Địa Điểm Thưởng Thức Ng hệ Thuật Ánh Nhìn Bậc Nhất Bu ôn Ma Thuột.
𝐿𝑒𝑡'𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤 𝑒 𝑟𝑎 𝑜𝑓 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 𝐁𝐄𝐄𝐑 𝐂𝐋𝐔𝐁 🔥
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 ℎ𝑢̛ ́𝑎 ℎ𝑒̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎 ̉𝑖 𝑡𝑟𝑖́ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎 ́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛.
👉. 𝑁ℎ𝑎̂́𝑐 𝑚𝑎́𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙 𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎 ̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛:
--------------------------------

|
|
𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠𝐬 & 𝐈𝐧𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐞𝐬: 𝟎𝟗𝟒𝟕.𝟗𝟖.𝟒𝟕.𝟒𝟕
𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢 𝐨𝐧: 𝟗𝟏 𝐋𝐲 𝐓𝐡𝐚𝐢 𝐓𝐨, 𝐁𝐮𝐨𝐧 𝐌𝐚 𝐓𝐡𝐮 𝐨𝐭, 𝐃𝐚𝐤 𝐋𝐚𝐤

10/06/2022

Mọi người đừng quên cái h ẹn tối nay tại Monaco nhé

Photos from Monaco Beer Club Bu ôn Ma Thuột's post 10/06/2022

🔮9/6 𝐢𝐧 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎🔮
👉.𝘓𝘪𝘯𝘬 𝘈̉𝘯𝘩 𝘍𝘶 𝘭𝘭: http://pesc.pw/48mavm
⚜.𝙼𝚘𝚖𝚎𝚗𝚝𝚜 𝙸𝚗 𝙼𝚘𝚗𝚊𝚌𝚘 9/6/2022.
==============
🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 - Đ ịa Điểm Thưởng Thức Nghệ Thuật Á nh Nhìn Bậc Nhất Buôn Ma Thuột.
𝐿𝑒𝑡 '𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤 𝑒𝑟𝑎 𝑜𝑓 𝐌𝐎𝐍𝐀 𝐂𝐎 𝐁𝐄𝐄𝐑 𝐂𝐋𝐔𝐁 🔥
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 ℎ𝑢̛́𝑎 ℎ𝑒̣𝑛 𝑠 𝑒̃ 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑖́ 𝑐𝑎 ̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛.
👉. 𝑁ℎ𝑎̂ ́𝑐 𝑚𝑎́𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜 ̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑐 ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛:
--------------------------------
|
|
𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠𝐬 & 𝐈𝐧𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐞𝐬: 𝟎𝟗𝟒𝟕.𝟗𝟖.𝟒𝟕.𝟒𝟕
𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝟗𝟏 𝐋𝐲 𝐓𝐡 𝐚𝐢 𝐓𝐨, 𝐁𝐮𝐨𝐧 𝐌𝐚 𝐓𝐡𝐮𝐨𝐭, 𝐃𝐚𝐤 𝐋 𝐚𝐤

Photos from Monaco Beer Club Bu ôn Ma Thuột's post 09/06/2022

🔮8/6 𝐢𝐧 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎🔮
👉.𝘓𝘪𝘯𝘬 𝘈̉𝘯𝘩 𝘍𝘶 𝘭𝘭: http://pesc.pw/48ayk4
⚜.𝙼𝚘𝚖𝚎𝚗𝚝𝚜 𝙸𝚗 𝙼𝚘𝚗𝚊𝚌𝚘 8/6/2022.
==============
🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 - Đ ịa Điểm Thưởng Thức Nghệ Thuật Á nh Nhìn Bậc Nhất Buôn Ma Thuột.
𝐿𝑒𝑡 '𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤 𝑒𝑟𝑎 𝑜𝑓 𝐌𝐎𝐍𝐀 𝐂𝐎 𝐁𝐄𝐄𝐑 𝐂𝐋𝐔𝐁 🔥
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 ℎ𝑢̛́𝑎 ℎ𝑒̣𝑛 𝑠 𝑒̃ 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑖́ 𝑐𝑎 ̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛.
👉. 𝑁ℎ𝑎̂ ́𝑐 𝑚𝑎́𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜 ̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑐 ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛:
--------------------------------
|
|
𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠𝐬 & 𝐈𝐧𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐞𝐬: 𝟎𝟗𝟒𝟕.𝟗𝟖.𝟒𝟕.𝟒𝟕
𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝟗𝟏 𝐋𝐲 𝐓𝐡 𝐚𝐢 𝐓𝐨, 𝐁𝐮𝐨𝐧 𝐌𝐚 𝐓𝐡𝐮𝐨𝐭, 𝐃𝐚𝐤 𝐋 𝐚𝐤

Photos from Monaco Beer Club Bu ôn Ma Thuột's post 08/06/2022

🔮7/6 𝐢𝐧 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎🔮
👉.𝘓𝘪𝘯𝘬 𝘈̉𝘯𝘩 𝘍𝘶 𝘭𝘭: http://pesc.pw/493vsl
⚜.𝙼𝚘𝚖𝚎𝚗𝚝𝚜 𝙸𝚗 𝙼𝚘𝚗𝚊𝚌𝚘 7/6/2022.
==============
🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 - Đ ịa Điểm Thưởng Thức Nghệ Thuật Á nh Nhìn Bậc Nhất Buôn Ma Thuột.
𝐿𝑒𝑡 '𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤 𝑒𝑟𝑎 𝑜𝑓 𝐌𝐎𝐍𝐀 𝐂𝐎 𝐁𝐄𝐄𝐑 𝐂𝐋𝐔𝐁 🔥
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 ℎ𝑢̛́𝑎 ℎ𝑒̣𝑛 𝑠 𝑒̃ 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑖́ 𝑐𝑎 ̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛.
👉. 𝑁ℎ𝑎̂ ́𝑐 𝑚𝑎́𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜 ̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑐 ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛:
--------------------------------
|
|
𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠𝐬 & 𝐈𝐧𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐞𝐬: 𝟎𝟗𝟒𝟕.𝟗𝟖.𝟒𝟕.𝟒𝟕
𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝟗𝟏 𝐋𝐲 𝐓𝐡 𝐚𝐢 𝐓𝐨, 𝐁𝐮𝐨𝐧 𝐌𝐚 𝐓𝐡𝐮𝐨𝐭, 𝐃𝐚𝐤 𝐋 𝐚𝐤

Photos from Monaco Beer Club Bu ôn Ma Thuột's post 07/06/2022

🔮6/6 𝐢𝐧 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎🔮
👉.𝘓𝘪𝘯𝘬 𝘈̉𝘯𝘩 𝘍𝘶 𝘭𝘭: http://pesc.pw/4996pl
⚜.𝙼𝚘𝚖𝚎𝚗𝚝𝚜 𝙸𝚗 𝙼𝚘𝚗𝚊𝚌𝚘 6/6/2022.
==============
🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 - Đ ịa Điểm Thưởng Thức Nghệ Thuật Á nh Nhìn Bậc Nhất Buôn Ma Thuột.
𝐿𝑒𝑡 '𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤 𝑒𝑟𝑎 𝑜𝑓 𝐌𝐎𝐍𝐀 𝐂𝐎 𝐁𝐄𝐄𝐑 𝐂𝐋𝐔𝐁 🔥
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 ℎ𝑢̛́𝑎 ℎ𝑒̣𝑛 𝑠 𝑒̃ 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑖́ 𝑐𝑎 ̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛.
👉. 𝑁ℎ𝑎̂ ́𝑐 𝑚𝑎́𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜 ̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑐 ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛:
--------------------------------
|
|
𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠𝐬 & 𝐈𝐧𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐞𝐬: 𝟎𝟗𝟒𝟕.𝟗𝟖.𝟒𝟕.𝟒𝟕
𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝟗𝟏 𝐋𝐲 𝐓𝐡 𝐚𝐢 𝐓𝐨, 𝐁𝐮𝐨𝐧 𝐌𝐚 𝐓𝐡𝐮𝐨𝐭, 𝐃𝐚𝐤 𝐋 𝐚𝐤

Photos from Monaco Beer Club Bu ôn Ma Thuột's post 06/06/2022

🔮𝟓/𝟔 𝐢𝐧 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎🔮

👉.𝘓𝘪𝘯𝘬 𝘈̉𝘯𝘩 𝘍𝘶 𝘭𝘭: http://pesc.pw/48ebmz
⚜.𝙼𝚘𝚖𝚎𝚗𝚝𝚜 𝙸𝚗 𝙼𝚘𝚗𝚊𝚌𝚘 5/6/2022.

==============
🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 - Đ ịa Điểm Thưởng Thức Nghệ Thuật Á nh Nhìn Bậc Nhất Buôn Ma Thuột.
𝐿𝑒𝑡 '𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤 𝑒𝑟𝑎 𝑜𝑓 𝐌𝐎𝐍𝐀 𝐂𝐎 𝐁𝐄𝐄𝐑 𝐂𝐋𝐔𝐁 🔥
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 ℎ𝑢̛́𝑎 ℎ𝑒̣𝑛 𝑠 𝑒̃ 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑖́ 𝑐𝑎 ̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛.
👉. 𝑁ℎ𝑎̂ ́𝑐 𝑚𝑎́𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜 ̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑐 ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛:
--------------------------------
|
|
𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠𝐬 & 𝐈𝐧𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐞𝐬: 𝟎𝟗𝟒𝟕.𝟗𝟖.𝟒𝟕.𝟒𝟕
𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝟗𝟏 𝐋𝐲 𝐓𝐡 𝐚𝐢 𝐓𝐨, 𝐁𝐮𝐨𝐧 𝐌𝐚 𝐓𝐡𝐮𝐨𝐭, 𝐃𝐚𝐤 𝐋 𝐚𝐤

Photos from Monaco Beer Club Bu ôn Ma Thuột's post 05/06/2022

🔮4/6 𝐢𝐧 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎🔮
👉.𝘓𝘪𝘯𝘬 𝘈̉𝘯𝘩 𝘍𝘶 𝘭𝘭: http://pesc.pw/48ywf5
⚜.𝙼𝚘𝚖𝚎𝚗𝚝𝚜 𝙸𝚗 𝙼𝚘𝚗𝚊𝚌𝚘 4/6/2022.
==============
🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 - Đ ịa Điểm Thưởng Thức Nghệ Thuật Á nh Nhìn Bậc Nhất Buôn Ma Thuột.
𝐿𝑒𝑡 '𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤 𝑒𝑟𝑎 𝑜𝑓 𝐌𝐎𝐍𝐀 𝐂𝐎 𝐁𝐄𝐄𝐑 𝐂𝐋𝐔𝐁 🔥
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 ℎ𝑢̛́𝑎 ℎ𝑒̣𝑛 𝑠 𝑒̃ 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑖́ 𝑐𝑎 ̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛.
👉. 𝑁ℎ𝑎̂ ́𝑐 𝑚𝑎́𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜 ̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑐 ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛:
--------------------------------
|
|
𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠𝐬 & 𝐈𝐧𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐞𝐬: 𝟎𝟗𝟒𝟕.𝟗𝟖.𝟒𝟕.𝟒𝟕
𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝟗𝟏 𝐋𝐲 𝐓𝐡 𝐚𝐢 𝐓𝐨, 𝐁𝐮𝐨𝐧 𝐌𝐚 𝐓𝐡𝐮𝐨𝐭, 𝐃𝐚𝐤 𝐋 𝐚𝐤

05/06/2022

Chắc đúng 🤣🤣 pko

04/06/2022

🔮𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐆𝐮𝐞𝐬𝐭 🔮
💞𝐒𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫: 𝑻𝒓𝒊̣𝒏𝒉 𝑫𝒊̀ 𝒏𝒉 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈💞

😘. Cơn Lốc Tình Yêu - 𝑻𝒓𝒊̣ 𝒏𝒉 𝑫𝒊̀𝒏𝒉 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 sẽ có chuyến g thăm 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 𝐁𝐞𝐞𝐫 𝐂𝐋𝐮𝐛 sắp t ới đây. Khán giả Việt Nam, nh ất là khán giả trẻ đã khô ng còn xa lạ với 𝑻𝒓𝒊̣𝒏𝒉 𝑫𝒊̀ 𝒏𝒉 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 , người đã làm n ên nhiều bản hit đình đám n "Nếu Em Còn Tồn Tại" (1 25 triệu views), "Thất Tình" (65 tri ệu views), “Phụ Tình” (40 triệu view s), “Buồn Lắm Em Ơi” (37 tri ệu views), "Thế Giới Ảo Tình Y êu Thật" (33 triệu views)...

👉. Đừng "P hụ Tình" 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 để phải "Thất Tì nh" nhé các tình yêu của 𝐌𝐎𝐍𝐀 𝐂𝐎 ơi!!

⏰.𝗧𝗶𝗺𝗲: 𝗙𝗿𝗶𝗱𝗮𝘆 𝟏𝟎 𝗝𝘂𝗻𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮

==============
🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 - Đ ịa Điểm Thưởng Thức Nghệ Thuật Á nh Nhìn Bậc Nhất Buôn Ma Thuột.
𝐿𝑒𝑡 '𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤 𝑒𝑟𝑎 𝑜𝑓 𝐌𝐎𝐍𝐀 𝐂𝐎 𝐁𝐄𝐄𝐑 𝐂𝐋𝐔𝐁 🔥
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 ℎ𝑢̛́𝑎 ℎ𝑒̣𝑛 𝑠 𝑒̃ 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑖́ 𝑐𝑎 ̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛.
👉. 𝑁ℎ𝑎̂ ́𝑐 𝑚𝑎́𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜 ̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑐 ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛:
--------------------------------

|
|
𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠𝐬 & 𝐈𝐧𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐞𝐬: 𝟎𝟗𝟒𝟕.𝟗𝟖.𝟒𝟕.𝟒𝟕
𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝟗𝟏 𝐋𝐲 𝐓𝐡 𝐚𝐢 𝐓𝐨, 𝐁𝐮𝐨𝐧 𝐌𝐚 𝐓𝐡𝐮𝐨𝐭, 𝐃𝐚𝐤 𝐋 𝐚𝐤

Photos from Monaco Beer Club Bu ôn Ma Thuột's post 04/06/2022

🔮3/6 𝐢𝐧 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎🔮
👉.𝘓𝘪𝘯𝘬 𝘈̉𝘯𝘩 𝘍𝘶 𝘭𝘭: http://pesc.pw/48vzn4
⚜.𝙼𝚘𝚖𝚎𝚗𝚝𝚜 𝙸𝚗 𝙼𝚘𝚗𝚊𝚌𝚘 3/6/2022.
==============
🤟𝐃𝐉 𝐐𝐮𝐚̂𝐧 𝐀 𝐈𝐑 𝐯𝐬 𝐌𝐂 𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬 𝐀🤟
Chuyến bay k ết thúc! Chúc hai anh luôn thà nh công trên con đường sự nghi ệp của mình!

==============
🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 - Địa Điểm Thưở ng Thức Nghệ Thuật Ánh Nhìn B ậc Nhất Buôn Ma Thuột.
𝐿𝑒𝑡'𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑡 ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤 𝑒𝑟𝑎 𝑜𝑓 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 𝐁𝐄𝐄𝐑 𝐂𝐋 𝐔𝐁 🔥
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 ℎ𝑢̛́𝑎 ℎ𝑒̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂ ̉𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑖́ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑛ℎ𝑎̂ ́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛.
👉. 𝑁ℎ𝑎̂́𝑐 𝑚𝑎́𝑦 𝑣 𝑎̀ 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑏𝑖𝑒̂ ́𝑡 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛:
--------------------------------
|
|
|
𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠𝐬 & 𝐈𝐧𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢 𝐞𝐬: 𝟎𝟗𝟒𝟕.𝟗𝟖.𝟒𝟕.𝟒𝟕
𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝟗𝟏 𝐋𝐲 𝐓𝐡𝐚𝐢 𝐓𝐨, 𝐁𝐮 𝐨𝐧 𝐌𝐚 𝐓𝐡𝐮𝐨𝐭, 𝐃𝐚𝐤 𝐋𝐚𝐤

03/06/2022

MC đại An & DJ Qu ân Ar chào AE MONACO
❤️❤️❤️❤️❤️❤️

03/06/2022

🔮𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐆𝐮𝐞𝐬𝐭 🔮
🤟𝐃𝐉 𝐐𝐮𝐚̂𝐧 𝐀 𝐈𝐑 𝐯𝐬 𝐌𝐂 𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬 𝐀🤟

🤟🤟🤟Ét Ô Ét🤟🤟🤟
🆘D ân chơi "Xịn" nhìn phát biết ngay!!!!🆘

✌️.C ặp bài trùng một lần nữa g thăm đại gia đình 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎. C hị em chuẩn bị sẵn Concept "𝗔 𝗻𝗵 𝗔́𝗼 Đ𝗲𝗻" để cùng 𝐃𝐉 𝐐𝐮𝐚 ̂𝐧 𝐀𝐢𝐫 xõa một đêm thật rũ rư ợi nào!!!

⏰.𝗧𝗶𝗺𝗲: 𝗙𝗿𝗶𝗱𝗮𝘆 𝟬𝟯 𝗝𝘂𝗻𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮

==============
🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 - Đ ịa Điểm Thưởng Thức Nghệ Thuật Á nh Nhìn Bậc Nhất Buôn Ma Thuột.
𝐿𝑒𝑡 '𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤 𝑒𝑟𝑎 𝑜𝑓 𝐌𝐎𝐍𝐀 𝐂𝐎 𝐁𝐄𝐄𝐑 𝐂𝐋𝐔𝐁 🔥
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 ℎ𝑢̛́𝑎 ℎ𝑒̣𝑛 𝑠 𝑒̃ 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑖́ 𝑐𝑎 ̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛.
👉. 𝑁ℎ𝑎̂ ́𝑐 𝑚𝑎́𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜 ̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑐 ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛:
--------------------------------
|
|
|
𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠𝐬 & 𝐈𝐧𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐞𝐬: 𝟎𝟗𝟒𝟕.𝟗𝟖.𝟒𝟕.𝟒𝟕
𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝟗𝟏 𝐋𝐲 𝐓𝐡 𝐚𝐢 𝐓𝐨, 𝐁𝐮𝐨𝐧 𝐌𝐚 𝐓𝐡𝐮𝐨𝐭, 𝐃𝐚𝐤 𝐋 𝐚𝐤

03/06/2022
Photos from Monaco Beer Club Bu ôn Ma Thuột's post 03/06/2022

🔮2/6 𝐢𝐧 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎🔮
👉.𝘓𝘪𝘯𝘬 𝘈̉𝘯𝘩 𝘍𝘶 𝘭𝘭: http://pesc.pw/4765m7
⚜.𝙼𝚘𝚖𝚎𝚗𝚝𝚜 𝙸𝚗 𝙼𝚘𝚗𝚊𝚌𝚘 2/6/2022.
==============
🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 - Đ ịa Điểm Thưởng Thức Nghệ Thuật Á nh Nhìn Bậc Nhất Buôn Ma Thuột.
𝐿𝑒𝑡 '𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤 𝑒𝑟𝑎 𝑜𝑓 𝐌𝐎𝐍𝐀 𝐂𝐎 𝐁𝐄𝐄𝐑 𝐂𝐋𝐔𝐁 🔥
𝐌𝐎𝐍𝐀𝐂𝐎 ℎ𝑢̛́𝑎 ℎ𝑒̣𝑛 𝑠 𝑒̃ 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑖́ 𝑐𝑎 ̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛.
👉. 𝑁ℎ𝑎̂ ́𝑐 𝑚𝑎́𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜 ̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑐 ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛:
--------------------------------
|
|
𝐁𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠𝐬 & 𝐈𝐧𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐞𝐬: 𝟎𝟗𝟒𝟕.𝟗𝟖.𝟒𝟕.𝟒𝟕
𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝟗𝟏 𝐋𝐲 𝐓𝐡 𝐚𝐢 𝐓𝐨, 𝐁𝐮𝐨𝐧 𝐌𝐚 𝐓𝐡𝐮𝐨𝐭, 𝐃𝐚𝐤 𝐋 𝐚𝐤

Videos (show all)

Wellcome Dj Su in Monaco Cl ub to night

Category

Telephone

Website

Address


Số 91 Lý Thái Tổ, Buôn Ma Thuột, Việt Nam
Buon Me Thuot
63000

Other Business Services in Buon Me Thuot (show all)
BTMET-Nấm 3 Màu BTMET-Nấm 3 Màu
Đường CN7,KCN Hòa Phú ,Xã Hòa Phú, TP.Buôm Ma Thuột,Đăk Lăk
Buon Me Thuot

-Sản phẩm vật tư nông nghiệp -Nấm ký sinh sâu rầy

Giảm Cân Tiến Hạnh Giảm Cân Tiến Hạnh
77 Nguyễn Tất Thành Buôn Ma Thuột
Buon Me Thuot, 63000

Chuyên cung cấp sỉ & lẻ NGŨ CỐC GRANOLA SHIP HÀNG TOÀN QUỐC - NHẬN SHIP COD

Bánh Tây Ninh-Buôn Ma Thuột Bánh Tây Ninh-Buôn Ma Thuột
169 Lê Duẩn, Phường Eatam, Buôn Ma Thuột
Buon Me Thuot

Chuyên sỉ lẻ bánh tráng Tây Ninh tại 169 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột. HOÁ ĐƠN 250K trở lên được tính giá sỉ

Cà Đắng Tây Nguyên Cà Đắng Tây Nguyên
Buon Me Thuot

Thành Loan Đắk Lắk Thành Loan Đắk Lắk
Thôn 2 Xã Eakiet Huyện Cưmgar Tỉnh Đăk Lăk
Buon Me Thuot

��Thành loan Đăk Lăk �� 0384664984 - 0966664756 �VIETCOMBANK : 1015439082 �AGRIBANK : 5206205161368 �����������������

Đinh duy thanh Đinh duy thanh
Buon Me Thuot

Tiệm bánh quê!!!

Đồ Chơi Xe Máy DakLak Đồ Chơi Xe Máy DakLak
Buon Me Thuot

Cung cấp sỉ/lẻ giá tốt nhất

Bách Hoá Xanh Cưebua Bách Hoá Xanh Cưebua
Đường Phạm Ngũ Lão, Buôn Ma Thuột, Việt Nam
Buon Me Thuot

Istore Linh Kiện Phụ Kiện BMT Istore Linh Kiện Phụ Kiện BMT
B05 Y Jut - Phường Thống Nhất - Thành Phố Buôn Ma Thuột Đaklak
Buon Me Thuot, 64000

CHUYÊN LINH KIỆN, PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI ,ỐP LƯNG, ĐÈN LIVE...... ĐỊA CHỈ B05 Y JUT THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Máy Đóng Bịch Meo Phôi Nấm Kims Máy Đóng Bịch Meo Phôi Nấm Kims
Buon Me Thuot, 63000

Máy Đóng Bịch - Máy Phá Bịch Meo Phôi Nấm Kims Tư Vấn Và Phân Phối: Máy đóng bịch meo phôi nấm, máy phá bịch meo phôi nấm... trên toàn quốc !!! Hotline: 0987 764 978 Website: https://cuahang-vtnn.com/

Nema-Săn Tuyến Trùng Rễ Nema-Săn Tuyến Trùng Rễ
Đường CN7,KCN Hòa Phú ,Xã Hòa Phú, TP.Buôm Ma Thuột,Đăk Lăk
Buon Me Thuot

-Sản phẩm vật tư nông nghiệp -sử dụng công nghệ vi sinh

KhOa Văn KhOa Văn
103 Giải Phóng
Buon Me Thuot, 02623

𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒎𝒖𝒂 𝒃𝒂́𝒏 𝒃𝒂̀𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒆̂́ 𝒄𝒐̂̃ 𝒙𝒖̛𝒂