Hà Nail Beauty

Nail - chăm sóc móng

Operating as usual

Photos from Hà Nail Beauty's post 05/05/2022

Bầu trời xanh làn mây trắng
Hôm nay em vắng khách ghé tiệm em nha 🤣

____________
𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
Mở cửa: 9am - 21pm
📞𝟎𝟓𝟔𝟑𝟐𝟓𝟔𝟓𝟒𝟓
🏡 𝐪𝐥𝟓𝟏 , 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐋𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 500m( 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐨𝐢 )
NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN

03/05/2022

Hôm nay tiệm em nghỉ bữa bù mấy bữa lễ làm sấp mặt nha khách ơiii ❤️ hẹn mọi người hôm sau ạ 😉

____________
𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
Mở cửa: 9am - 21pm
📞𝟎𝟓𝟔𝟑𝟐𝟓𝟔𝟓𝟒𝟓
🏡 𝐪𝐥𝟓𝟏 , 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐋𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 500m( 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐨𝐢 )
NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN

30/04/2022

Không hề Ố dè nha mấy chị 🤣 cái màu nhức cái nách gì đâu luôn 🤪

Tiệm em vẫn mở cửa bình thường nha ❤️ lễ k đi chơi thì ghé e 888 nè ☺️

____________
𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
Mở cửa: 9am - 21pm
📞𝟎𝟓𝟔𝟑𝟐𝟓𝟔𝟓𝟒𝟓
🏡 𝐪𝐥𝟓𝟏 , 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐋𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 500m( 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐨𝐢 )
NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN

Photos from Hà Nail Beauty's post 22/04/2022

Gu này đích thị là Nail nhà Hà Nail Beauty nhé chị em ❤️
Muốn móng bền bóng đẹp cả tháng , muốn nail xinh thì tới em 👋🏻

____________
𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
Mở cửa: 9am - 21pm
📞𝟎𝟓𝟔𝟑𝟐𝟓𝟔𝟓𝟒𝟓
🏡 𝐪𝐥𝟓𝟏 , 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐋𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 500m( 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐨𝐢 )
NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN

07/03/2022

Mai là 8-3 rồi 😁 ghé em ngay để có móng xinh đi chơi thôi 😍 Yêu bản thân là tự động có quà nha các chị đẹp ❤️

𝐁𝐀̉𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐀́ :
𝗖𝗮̆́𝘁 𝗱𝗮 : 𝟮𝟬𝗸
𝗦𝗼̛𝗻 𝗴𝗲𝗹 : 𝟲𝟱𝗸
𝗨́𝗽 𝗺𝗼́𝗻𝗴 : 𝟳𝟬𝗸
Đ𝗮̆́𝗽 𝗯𝗼̣̂𝘁 : 𝟭𝟳𝟱𝗸
Đ𝗮̆́𝗽 𝗴𝗲𝗹 : 𝟭𝟲𝟬𝗸
𝗗𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻 - đ𝗶́𝗻𝗵 đ𝗮́ - 𝗵𝗼𝗮 - 𝘃𝗲̃ - 𝘅𝗮̀ 𝗰𝘂̛̀ : 𝟱𝗸 - 𝟯𝟬𝗸 / 𝗻𝗴𝗼́𝗻

____________
𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
Mở cửa: 9am - 21pm
📞𝟎𝟓𝟔𝟑𝟐𝟓𝟔𝟓𝟒𝟓
🏡 𝐪𝐥𝟓𝟏 , 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐋𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 500m( 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐨𝐢 )
NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN

06/03/2022

Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐮𝐚
𝐂𝐡𝐮̛́ đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐞𝐦 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐬𝐡𝐨𝐩 🤣

Tiệm em mở cửa rồi mấy chị êiii ☺️ cần làm nail thì qua em nha 😉
____________
𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
Mở cửa: 9am - 21pm
📞𝟎𝟓𝟔𝟑𝟐𝟓𝟔𝟓𝟒𝟓
🏡 𝐪𝐥𝟓𝟏 , 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐋𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 500m( 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐨𝐢 )
NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN

Hà Nail Beauty now takes appointments on their Page. 03/02/2022

Hà Nail Beauty now takes appointments on their Page.

Hà Nail Beauty now takes appointments on their Page.

Hà Nail Beauty now takes appointments on their Page. 03/02/2022

Hà Nail Beauty now takes appointments on their Page.

Hà Nail Beauty now takes appointments on their Page.

26/01/2022

𝑪𝒐́ 𝒎𝒂𝒊 , 𝒄𝒐́ 𝒄𝒖́𝒄 , 𝒄𝒐́ đ𝒂̀𝒐
𝑪𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒖̛̃𝒂 𝒏𝒈𝒐̣𝒕 𝒏𝒈𝒂̀𝒐 𝒄𝒂̉ 𝒏𝒂̆𝒎 ❤️

Chào 24 tết , hôm nay tiệm e còn trống nhiều giờ chị em mình ai chưa làm nail chơi tết thì nhanh chân ghé em nha ☺️

➡𝙻𝚒̣𝚌𝚑 𝚝𝚎̂́𝚝 𝚕𝚊̀𝚖 𝚝𝚞̛̀ 𝟾𝚑 - 𝟸𝟷𝚑𝟹0
✔𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́ : 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐭𝐞̂́𝐭 𝐤 𝐜𝐨́ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟑𝟎 . 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟗 𝐞 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐨̛́𝐢 𝟏𝟕𝐡 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 𝐚̣
✔️ 𝐀𝐥𝐨 𝐞 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐨̛́𝐢 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛𝐜 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚 ❤️
____________
𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
Mở cửa: 9am - 21pm
📞𝟎𝟓𝟔𝟑𝟐𝟓𝟔𝟓𝟒𝟓
🏡 𝐪𝐥𝟓𝟏 , 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐋𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 500m( 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐨𝐢 )
NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN

Hà Nail Beauty updated their address. 18/01/2022

Hà Nail Beauty updated their address.

Hà Nail Beauty updated their address.

26/11/2021

Không biết cô dâu nhà mấy chị sao chứ 🍓 nhà mình lúc nào cũng chỉ thích trong trẻo , đơn giản nhất có thể trong ngày trọng đại thôi ❤️

____________
𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
Mở cửa: 9am - 21pm
📞𝟎𝟓𝟔𝟑𝟐𝟓𝟔𝟓𝟒𝟓
🏡 𝐪𝐥𝟓𝟏 , 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐋𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 500m( 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐨𝐢 )
NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN

01/11/2021

Tiệm nail chăm sóc móng - Gội đầu Massage - Chà gót hồng

29/10/2021

Bộ móng yêu như này mà chỉ có 105nghin thôi 😄 độ bền luôn bao cho khách xài trên 1 tháng luôn ạ ❤️ em làm chỉ vì đam mê thôi chứ lời lãi gì tầm này 😂

Khách đến với tiệm mình luôn đảm bảo rằng sơn gel sẽ k bao giờ có chuyện móng yếu gãy mà chỉ có càng sơn lâu móng càng đẹp , càng chắc thôi 👍
#màunâuthạch siêu ưng 😍

Sơn : 65nghin
Cắt da : 20nghin
Design : 5-25
Úp móng: 60nghin
____________
𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
Mở cửa: 9h am - 21h pm
📞𝟎𝟓𝟔𝟑𝟐𝟓𝟔𝟓𝟒𝟓
🏡 𝐪𝐥𝟓𝟏 , 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐋𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 500m( 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐨𝐢 )
NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN

29/10/2021

Trời ơi tui bị mê cái móng bà khách nhà tui ghê❤Đây là lí do mình luôn khuyên khách nhà mình nên dưỡng sơn móng thiệt để vừa tiết kiệm chi phí ,!dễ đổi kiểu , vừa dễ làm việc lại còn đẹp nữa ❗️

Khách đến với tiệm mình luôn đảm bảo rằng sơn gel sẽ k bao giờ có chuyện móng yếu gãy mà chỉ có càng sơn lâu móng càng đẹp , càng chắc thôi 👍
#màunâuthạch siêu ưng 😍
____________
𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
Mở cửa: 9h am - 21h pm
📞𝟎𝟓𝟔𝟑𝟐𝟓𝟔𝟓𝟒𝟓
🏡 𝐪𝐥𝟓𝟏 , 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐋𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 500m( 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐨𝐢 )
NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN

17/10/2021

Cuối tuần lên mẫu Cutee phô-mai que nha ❤️
Hôm nay gỡ chốt đầu đường tiệm em rồi nha mấy chị cứ ghé tha hồ thoải mái 😋

____________
𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
Mở cửa: 9h am - 21h pm
📞𝟎𝟓𝟔𝟑𝟐𝟓𝟔𝟓𝟒𝟓
🏡 𝐪𝐥𝟓𝟏 , 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐋𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 500m( 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐨𝐢 )
NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN

Photos from Hà Nail Beauty's post 24/09/2021

Alo mấy chị tiệm em hôm nay 24/9 đã hoạt động lại bình thường rồi ạ ! Để đảm bảo an toàn tuyệt đối em chỉ nhận khách trong khu vực xã Tân Hải thôi ạ ❤️ khuyến khích khách đặt lịch hoặc điện thoại em trước khi tới nha 😘
Ngày đầu trở lại suôn sẻ cả ngày , hẹn gặp lại các chị yêu nha ❤️ tiệm em bao gồm Nail - chà gót - gội đầu massage . Khách thư giãn ghé em nhé 😍
____________
𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
Mở cửa: 9h am - 19h pm
📞𝟎𝟓𝟔𝟑𝟐𝟓𝟔𝟓𝟒𝟓
🏡 𝐪𝐥𝟓𝟏 , 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐋𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 500m( 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐨𝐢 )
NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN

Photos from Hà Nail Beauty's post 06/07/2021

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp gần sát tiệm em rồi nên Em xin phép tạm đóng cửa tiệm không nhận khách trong vòng 1-2 tuần cho tới khi dịch kiểm soát được ạ ❗️Mọi người cố gắng cùng nhau ý thức bảo vệ mình và người thân thôi ❤️

❌Tạm đóng cửa tiệm nhưng em vẫn nhận làm #Nail_Box cho khách nhé ! Chỉ việc gửi mẫu cho e thôi là ở nhà cũng được xinh nè ❗️

28/06/2021

𝙷𝚘̂𝚖 𝙽𝚊𝚢 𝚝𝚒𝚎̣̂𝚖 𝚎𝚖 𝚕𝚊̀𝚖 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 𝚋𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚕𝚊̣𝚒 𝚛𝚘̂̀𝚒 𝚗𝚑𝚊 𝚔𝚑𝚊́𝚌𝚑 𝚘̛𝚒! 𝙳𝚘 𝚖𝚊̂́𝚢 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚗𝚑𝚊̀ 𝚌𝚘́ đ𝚊́𝚖 𝚗𝚎̂𝚗 𝚝𝚒𝚎̣̂𝚖 𝚎𝚖 𝚝𝚊̣𝚖 𝚗𝚐𝚑𝚒̉ 𝚟𝚊̀𝚒 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 , 𝚑𝚘̂𝚖 𝚗𝚊𝚢 𝚑𝚘𝚊̣𝚝 đ𝚘̣̂𝚗𝚐 𝚕𝚊̣𝚒 𝚋𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚕𝚊̣𝚒 𝚛𝚘̂̀𝚒 𝚊̣ ! 𝙺𝚑𝚊́𝚌𝚑 𝚕𝚊̀𝚖 #𝚗𝚊𝚒𝚕𝚡𝚒𝚗𝚑 𝚐𝚑𝚎́ 𝚎𝚖 𝚗𝚑𝚎𝚗 ❤️

____________
𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
Mở cửa: 9h am - 21h pm
📞𝟎𝟓𝟔𝟑𝟐𝟓𝟔𝟓𝟒𝟓
🏡 𝐪𝐥𝟓𝟏 , 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐋𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 ( 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐨𝐢 )
NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN

Photos from Hà Nail Beauty's post 18/06/2021

Mùa này cứ quất tone "xa lánh" là auto xinh xẻo nạ !😄
Ai mà k thích bản thân mình được đẹp đúng khôngg nào ❤️
____________
𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
Mở cửa: 9h am - 21h pm
📞𝟎𝟓𝟔𝟑𝟐𝟓𝟔𝟓𝟒𝟓
🏡 𝐪𝐥𝟓𝟏 , 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐋𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 ( 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐨𝐢 )
NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN

Photos from Hà Nail Beauty's post 13/06/2021

𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑥𝑢̛𝑎 𝑏𝑖̣𝑡 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑏𝑎̆́𝑡 𝑑𝑒̂
𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎𝑦 𝑏𝑖̣𝑡 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑎𝑛ℎ 𝑏𝑒̂ 𝑙𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 😂

Tân trang cho mình bộ nail xinh xinh thì ghé tiệm em nhaaa ❤️
____________
𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
Mở cửa: 9h am - 21h pm
📞𝟎𝟓𝟔𝟑𝟐𝟓𝟔𝟓𝟒𝟓
🏡 𝐪𝐥𝟓𝟏 , 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐋𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 ( 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐨𝐢 )
NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN

Photos from Hà Nail Beauty's post 10/06/2021

Mùng 1 đầu tháng 😁, giảm ngay 15% cho khách tới tiệm em làm Nail trong ngày hôm nay nha ❤️

____________
𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
Mở cửa: 9h am - 21h pm
📞𝟎𝟓𝟔𝟑𝟐𝟓𝟔𝟓𝟒𝟓
🏡 𝐪𝐥𝟓𝟏 , 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐋𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 ( 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐨𝐢 )
NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN

18/05/2021

🌈🌈 NGƯỜI CHƠI HỆ BẢY MÀU 😍😍

✔Kĩ thuật loang phối màu , nhận đào tạo học viên từ cơ bản đến nâng cao

____________
𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
📞𝟎𝟓𝟔𝟑𝟐𝟓𝟔𝟓𝟒𝟓
🏡 𝐪𝐥𝟓𝟏 , 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐋𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 ( 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐨𝐢 )
NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN

09/05/2021

Em vẫn nhận làm nail box nha mấy chuỵ ❤️ móng nhà em khỏi bàn cãi về độ bền độ rẻ nha

Photos from Hà Nail Beauty's post 09/04/2021

𝑻𝑯𝑶̛̀𝑰 Đ𝑰𝑬̂̉𝑴 𝑽𝑨̀𝑵𝑮 Đ𝑬̂̉ 𝑴𝑶̣𝑰 𝑵𝑮𝑼̛𝑶̛̀𝑰 𝑯𝑶̣𝑪 𝑵𝑨𝑰𝑳 Đ𝑨̂𝒀 𝑨̣ ! 𝑻𝑰̀𝑴 𝑪𝑯𝑶 𝑴𝑰̀𝑵𝑯 Đ𝑼̛𝑶̛̣𝑪 𝑴𝑶̣̂𝑻 𝑪𝑨́𝑰 𝑵𝑮𝑯𝑬̂̀ Đ𝑬̂̉ 𝑲𝑰𝑬̂́𝑴 𝑻𝑰𝑬̂̀𝑵 𝑲𝑯𝑶̂𝑵𝑮 𝑯𝑬̂̀ 𝑲𝑯𝑶́ ❤️

✔Nhận đào tạo học viên từ cơ bản đến nâng cao , khi đăng kí khoá học trọn gói tặng ngay 1 máy hơ gel
✔Truyền đạt hết những kĩ năng cho học viên , k giấu nghề
✔️ Thời gian học linh động
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BAO GỒM TẤT CẢ CÁC KĨ THUẬT TỪ CƠ BẢN TỚI NÂNG CAO SẼ ĐƯỢC PHỔ BIẾN KHI THAM GIA KHOÁ HỌC
❗️HỖ TRỢ TƯ VẤN MỞ TIỆM VÀ MUA DỤNG CỤ GIÁ TỐT

____________
𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
📞𝟎𝟓𝟔𝟑𝟐𝟓𝟔𝟓𝟒𝟓
🏡 𝐪𝐥𝟓𝟏 , 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐋𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 ( 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐨𝐢 )( đ𝐨̂́𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐠𝐨̉𝐢 𝐯𝐢̣𝐭 𝐇𝐨𝐚̀𝐢 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧)
NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN

29/03/2021

Nếu không có được vẻ đẹp trời sinh
Thì cứ làm Nail lung linh là được 😂

____________
𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
📞𝟎𝟓𝟔𝟑𝟐𝟓𝟔𝟓𝟒𝟓
🏡 𝐪𝐥𝟓𝟏 , 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐋𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 ( 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐨𝐢 )( đ𝐨̂́𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐠𝐨̉𝐢 𝐯𝐢̣𝐭 𝐇𝐨𝐚̀𝐢 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧)
NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN

14/03/2021

Hôm nay tiệm em có việc nghỉ một ngày . Mai làm lại bình thường nha khách ơi ❗️

04/02/2021

𝑵𝒆̂́𝒖 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐́ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒗𝒆̉ đ𝒆̣𝒑 𝒕𝒓𝒐̛̀𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒉
𝑻𝒉𝒊̀ 𝒄𝒖̛́ 𝒍𝒂̀𝒎 𝑵𝒂𝒊𝒍 𝒍𝒖𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 ❤️

Làm Nail thời điểm này là quá thích hợp luôn rồi . Mọi người đừng sợ sẽ b**g tróc hay xấu k kịp chơi tết vì một bộ nails chơi được cả tháng luôn bên em luôn bảo hành cho khách từ 1-2 tuần bị gì cứ ra em sửa. Để cận tết khách đông lại phải chờ lâu ạ 😁

____________
𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
📞𝟎𝟓𝟔𝟑𝟐𝟓𝟔𝟓𝟒𝟓
🏡 𝐪𝐥𝟓𝟏 , 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐋𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 ( 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐨𝐢 )( đ𝐨̂́𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐠𝐨̉𝐢 𝐯𝐢̣𝐭 𝐇𝐨𝐚̀𝐢 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧)

04/02/2021

𝑵𝒆̂́𝒖 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐́ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒗𝒆̉ đ𝒆̣𝒑 𝒕𝒓𝒐̛̀𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒉
𝑻𝒉𝒊̀ 𝒄𝒖̛́ 𝒍𝒂̀𝒎 𝑵𝒂𝒊𝒍 𝒍𝒖𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 ❤️

Làm Nail thời điểm này là quá thích hợp luôn rồi . Mọi người đừng sợ sẽ b**g tróc hay xấu k kịp chơi tết vì một bộ nails chơi được cả tháng luôn bên em luôn bảo hành cho khách từ 1-2 tuần bị gì cứ ra em sửa. Để cận tết khách đông lại phải chờ lâu ạ 😁

____________
𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
📞𝟎𝟓𝟔𝟑𝟐𝟓𝟔𝟓𝟒𝟓
🏡 𝐪𝐥𝟓𝟏 , 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐋𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 ( 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐨𝐢 )( đ𝐨̂́𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐠𝐨̉𝐢 𝐯𝐢̣𝐭 𝐇𝐨𝐚̀𝐢 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧)

04/01/2021

Đ𝚞̛̀𝚗𝚐 𝚡𝚎𝚖 𝚊𝚒 đ𝚘́ 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚊̉ 𝚝𝚑𝚎̂́ 𝚐𝚒𝚘̛́𝚒
𝙱𝚒𝚎̂́𝚝 đ𝚊̂𝚞 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝚖𝚊𝚒 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚘̛𝚒 𝚟𝚘̛𝚒 ❗️

Nay tiệm e trống khách ghé em làm Nail xinh nha ❤️Chăm chút cho bản thân mà quên mất đôi bàn tay bàn chân mình là thiếu sót lắm luôn đó mấy chị 😊
____________
𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐢𝐥 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲
📞𝟎𝟓𝟔𝟑𝟐𝟓𝟔𝟓𝟒𝟓
🏡 𝐪𝐥𝟓𝟏 , 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐋𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 ( 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐨𝐢 )

09/12/2020

Cá chép là để om dưa
Tim em là để đón đưa anh vào 😜😜

Muốn móng xinh là chắc khoẻ thì tới tiệm em làm nail nha mấy chị, như móng thiệt khách nhà em sơn gel quanh năm đây , càng ngày càng chắc khoẻ chứ k hề có chuyện mỏng dính mà gãy hư nha 😍
____________
Hà Nail Beauty
📞0563256545
🏡 ql51 , nhà thờ Láng Cát chạy lên ( gần biệt thự thiện soi )

01/12/2020

Đường vào tiệm em nha khách ơi !!

23/11/2020

Anh ơi uống rượu làm gì
Nhìn em một lúc kiểu gì cũng say !

Hôm nay e trống lịch , tiệm e ngày nào cũng mở cửa từ sáng tới tối hết nha khách ơi ! Khách muốn làm nail trễ thì liên hệ e nha e nhận hết 💅🏻💅🏻
____________
Hà Nail Beauty
📞0563256545
🏡 ql51 , nhà thờ Láng Cát chạy lên ( gàn biệt thự thiện soi )

23/11/2020

Anh ơi uống rượu làm gì
Nhìn em một lúc kiểu gì cũng say !

Hôm nay e trống lịch , tiệm e ngày nào cũng mở cửa từ sáng tới tối hết nha khách ơi ! Khách muốn làm nail trễ thì liên hệ e nha e nhận hết 💅🏻💅🏻
____________
Hà Nail Beauty
📞0563256545
🏡 ql51 , nhà thờ Láng Cát chạy lên ( gàn biệt thự thiện soi )

18/11/2020

Hà Nail Beauty

24/10/2020

#naildesign

Videos (show all)

Telephone

Address


Xã Tân Hải
Ba Ria
10,50739° B, 107,09274° Đ

Other Ba Ria shops (show all)
Gà tre AZu Gà tre AZu
Trương Công Quyền
Ba Ria, 790000

***Chuyên Gia Công Lắp Đặt Chuồng Gà Mọi Kích Thước ***Cung Cấp Gà Tre AZu

Tiệm đồ chơi nhà Mon Tiệm đồ chơi nhà Mon
Ba Ria

Chuyên đồ chơi an toàn cho bé với đa dạng mẫu mã cho cả bé trai và bé gái. Đa số đồ chơi là Hàng VNXK và các mặt hàng đồ chơi được chọn lọc khác.

ĐTDĐ Đạt Đen ĐTDĐ Đạt Đen
Ql51
Ba Ria, 78000

Mua Bán sủa chữa thay thế

Dịch Vụ Cano Minh Quân Dịch Vụ Cano Minh Quân
đường Lê Duẩn Khu 6 Huyện Côn Đảo
Ba Ria

Dịch vụ du lịch tham quan các đảo nhỏ

Linh Đan Boutique - Tiệm Đồ Ngủ Linh Đan Boutique - Tiệm Đồ Ngủ
Ấp Phước Long - Huyện Phú Mỹ
Ba Ria, 15000

Tiệm Đồ Ngủ

Tất Giá Rẻ Cute Shop Tất Giá Rẻ Cute Shop
Phường 12 Thành Phố Vũng Tàu
Ba Ria, 78000

Tất Giá Rẻ Cute Shop Chuyên kinh doanh các loại tất (vớ) giá rẻ, hợp thời trang, mẫu mã đa dạng, cập nhật liên tục các mẫu hot nhất trong năm. Liên hệ ngay: 037 6686 456.

The Apus Phước Hải The Apus Phước Hải
44A Đường Ven Biển Đất Đỏ Bà Rịa Vũng Tàu
Ba Ria

Căn hộ hạng sang nơi nghĩ dưỡng

Thế giới xe điện Châu Đức Thế giới xe điện Châu Đức
Ba Ria

Thế giới xe đạp Điểm đến thăm quan trải nghiệm và mua sắm xe đạp xe điện uy tín chất lượng tại Thị trấn Ngãi Giao Châu Đức và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

SCAR LAB SCAR LAB
Vũng Tàu CiTy
Ba Ria, 78000

Chuyên cung cấp Skincare điều trị da cao cấp chính hãng.

Gạt Tàn Bằng Đá Hoa Cương Gạt Tàn Bằng Đá Hoa Cương
Ấp Tiến Thành, Xã Quảng Thành, Huyện Châu Đức
Ba Ria, 90000

- Gạt tàn thuốc bằng đá (hoa cương) nguyên khối hình vuông, được làm bằng các đôi tay nghệ nhân. - Chu vi 10x10cm. Nặng khoảng 700gr - Chịu được sự va đập mạnh , hài hòa với mặt bàn

Mua bán xe tải xe ben Bà Rịa Vũng Tàu 0938928810 Mua bán xe tải xe ben Bà Rịa Vũng Tàu 0938928810
QL51, Phước Lộc, Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ
Ba Ria

Chuyên phân phối, kinh doanh các dòng xe tải Nhật Bản, Hàn Quốc như Kia Frontier, Mitsubishi Fuso và 01 số dòng xe khác như Thaco Towner, Thaco Ollin, tải nặng đầu kéo Auman, Ben Forland...