Abusahiy Orikzor Online Savdo

O'zbekistondagi eng sifatli va hamyonbop uy-ro'zg'or buyumlari online
Uy Savdo Markaz / Всё чт?

Photos from Abusahiy Orikzor Online Savdo's post 25/12/2020

28$

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

Photos from Abusahiy Orikzor Online Savdo's post 25/12/2020

28$

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

Photos from Abusahiy Orikzor Online Savdo's post 25/12/2020

33$

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

Photos from Abusahiy Orikzor Online Savdo's post 25/12/2020

38$

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

Photos from Abusahiy Orikzor Online Savdo's post 25/12/2020

33$

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

Photos from Abusahiy Orikzor Online Savdo's post 25/12/2020

28$

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

Photos from Abusahiy Orikzor Online Savdo's post 25/12/2020

33$

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

Photos from Abusahiy Orikzor Online Savdo's post 25/12/2020

28$

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

Photos from Abusahiy Orikzor Online Savdo's post 25/12/2020

28$

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

25/12/2020

Qozon Nabor 5 tali
Qozon 32 smligi 9.6 ltrli
Qozon 28 smligi 6.5 ltrli
Qozon 24 smligi 4.5 ltrligi
Qozon 2O smligi 2 ltrli
Jarovnik 28 smligi 3.7 ltrligi

Rangi 3 hil / в 3х цветах

Metaliyam granitiyam qalin qelingan

133$

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

25/12/2020

Qozon Nabor 5 tali
Qozon 32 smligi 9.6 ltrli
Qozon 28 smligi 6.5 ltrli
Qozon 24 smligi 4.5 ltrligi
Qozon 2O smligi 2 ltrli
Jarovnik 28 smligi 3.7 ltrligi

Rangi 3 hil / в 3х цветах

Metaliyam granitiyam qalin qelingan

133$

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

25/12/2020

Qozon Nabor 5 tali
Qozon 32 smligi 9.6 ltrli
Qozon 28 smligi 6.5 ltrli
Qozon 24 smligi 4.5 ltrligi
Qozon 2O smligi 2 ltrli
Jarovnik 28 smligi 3.7 ltrligi

Rangi 3 hil / в 3х цветах

Metaliyam granitiyam qalin qelingan

133$

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

25/12/2020

Qozon Nabor 5 tali + setka
Qozon 32 smligi 9.5 ltrli
Qozon 28 smligi 6.5 ltrligi
Qozon 24 smligi 4.5 ltrligi
Qozon 20 smligi 2 ltrligi
Jarovniy 28 smligi 3.5 ltrligi

3 hil rangda / в 3х цветах

133$

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

25/12/2020

Qozon Nabor 5 tali + setka
Qozon 32 smligi 9.5 ltrli
Qozon 28 smligi 6.5 ltrligi
Qozon 24 smligi 4.5 ltrligi
Qozon 20 smligi 2 ltrligi
Jarovniy 28 smligi 3.5 ltrligi

3 hil rangda / в 3х цветах

133$

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

25/12/2020

Qozon Nabor 5 tali + setka
Qozon 32 smligi 9.5 ltrli
Qozon 28 smligi 6.5 ltrligi
Qozon 24 smligi 4.5 ltrligi
Qozon 20 smligi 2 ltrligi
Jarovniy 28 smligi 3.5 ltrligi

3 hil rangda / в 3х цветах

133$

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

25/12/2020

Qozon Nabor 6 tali
Grill toster 32 smligi
Qozon 32 smligi 9.5 ltrli
Qozon 28 smligi 6.5 ltrligi
Qozon 24 smligi 4.5 ltrligi
Qozon 20 smligi 2 ltrligi
Jarovniy 28 smligi 3.5 ltrligi

3 hil rangda/в 3х цветах

133$

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

25/12/2020

Qozon Nabor 6 tali
Grill toster 32 smligi
Qozon 32 smligi 9.5 ltrli
Qozon 28 smligi 6.5 ltrligi
Qozon 24 smligi 4.5 ltrligi
Qozon 20 smligi 2 ltrligi
Jarovniy 28 smligi 3.5 ltrligi

3 hil rangda/в 3х цветах

133$

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

25/12/2020

Qozon Nabor 6 tali
Grill toster 32 smligi
Qozon 32 smligi 9.5 ltrli
Qozon 28 smligi 6.5 ltrligi
Qozon 24 smligi 4.5 ltrligi
Qozon 20 smligi 2 ltrligi
Jarovniy 28 smligi 3.5 ltrligi

3 hil rangda/в 3х цветах

133$

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

Photos from Abusahiy Orikzor Online Savdo's post 25/12/2020

6 ta kotta tarelka
6 ta kichkina tarelka
6 ta lagman tarelka
6 ta kichik salatnitsa
6 ta kosa
6 ta piyola
1 ta chaynik
2 ta avval kottasi
1 ta kotta salatnitsa
✅ 85$

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

Photos from Abusahiy Orikzor Online Savdo's post 25/12/2020

6 ta kotta tarelka
6 ta kichkina tarelka
6 ta lagman tarelka
6 ta kichik salatnitsa
6 ta kosa
6 ta piyola
1 ta chaynik
2 ta avval kottasi
1 ta kotta salatnitsa
✅ 85$

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

Photos from Abusahiy Orikzor Online Savdo's post 25/12/2020

6 ta kotta tarelka
6 ta kichkina tarelka
6 ta lagman tarelka
6 ta kichik salatnitsa
6 ta kosa
6 ta piyola
1 ta chaynik
2 ta avval kottasi
1 ta kotta salatnitsa
✅ 85$

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

Photos from Abusahiy Orikzor Online Savdo's post 25/12/2020

6 ta kotta tarelka
6 ta kichkina tarelka
6 ta lagman tarelka
6 ta kichik salatnitsa
6 ta kosa
6 ta piyola
1 ta chaynik
2 ta avval kottasi
1 ta kotta salatnitsa
✅ 85$

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

Photos from Abusahiy Orikzor Online Savdo's post 25/12/2020

Форма для запекания в духовке

Duxovkaga Forma
360% gradus issiqga chiqamli

Narxi 21$
•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

Photos from Abusahiy Orikzor Online Savdo's post 25/12/2020

Форма для запекания в духовке

Duxovkaga Forma
360% gradus issiqga chiqamli

Narxi 21$
•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

Photos from Abusahiy Orikzor Online Savdo's post 25/12/2020

Форма для запекания в духовке

Duxovkaga Forma
360% gradus issiqga chiqamli

Narxi 21$
•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

25/12/2020

Qozonla donalab

16 smligi 1 ltrli 15$
20 smligi 2 ltrli 18$
24 smligi 4 ltrli 24$
28 smligi 6.9 ltrli 27$
32 smligi 9.5 ltrli 31$
36 smligi 12 ltrli 42$
40 smligi 15 ltrligi 48$
Grill toster 29$
Jarovniy 28 smligi 23$

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

25/12/2020

Qozonla donalab

16 smligi 1 ltrli 15$
20 smligi 2 ltrli 18$
24 smligi 4 ltrli 24$
28 smligi 6.9 ltrli 27$
32 smligi 9.5 ltrli 31$
36 smligi 12 ltrli 42$
40 smligi 15 ltrligi 48$
Grill toster 29$
Jarovniy 28 smligi 23$

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

25/12/2020

Qozonla donalab

16 smligi 1 ltrli 15$
20 smligi 2 ltrli 18$
24 smligi 4 ltrli 24$
28 smligi 6.9 ltrli 27$
32 smligi 9.5 ltrli 31$
36 smligi 12 ltrli 42$
40 smligi 15 ltrligi 48$
Grill toster 29$
Jarovniy 28 smligi 23$

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

23/12/2020

Казан ™Mechta для плова
с стеклянной крышкой°
Размер 🍳 Цена 📜

4л - 220.000 тыс
5л - 235,000 тыс
6л - 245,000 тыс
7л - 265,000 тыс
8л - 290,000 тыс
10л -355,000 тыс

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

23/12/2020

Кастрюля ™ Mechta с стеклянной крышкой

Размер 🍳 Цена 📜

2л - 185,000 тыс
3л - 200,000 тыс
4л - 225,000 тыс
5л - 245,000 тыс
6л - 265,000 тыс
8л - 290,000 тыс
10л -335,000 тыс

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

23/12/2020

Жаровня ™Mechta со стеклянной крышкой
Размер 🍳 Цена 📜

2.4л - 205,000 сум
3л - 220,000 сум
4л - 240,000 сум
5л - 260,000 сум
6л - 275,000 сум

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

23/12/2020

Сковорода ™ Mechta глубокая со съемной ручкой и стеклянной крышкой

Размер 🍳 Цена 📜
22см - 180,000 сум
24см - 205000 сум
26см - 215000 сум
28см - 235000 сум
30см - 255,000 сум
•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

23/12/2020

Противень ™Mechta

Размер 🍳 Цена 📜
22×33см - 175,000 сум
27×36см - 195,000 сум
30×40см - 220,000 сум
•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

23/12/2020

Ковшик 1,7л со съемной ручкой и стеклянной крышкой

200,000 сум
•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

23/12/2020

Ковшик 1,7л с несъемной ручкой и стеклянной крышкой
185,000 сум
•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

23/12/2020

Сковорода блинная ™ Mechta
Размер 🍳 Цена 📜
20см - 115,000
22см - 125,000
24см - 140,000
•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

23/12/2020

Сковорода бриллиант с стеклянной крышкой со съёмной ручкой:
Размер 🍳 Цена 📜
22см- 180,000
24см- 205,000
26см- 215,000
28см- 235,000
30см- 255,000
•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

23/12/2020

Сковорода бриллиант с стеклянной крышкой с несёмной ручкой:
Размер 🍳 Цена 📜
22см- 170,000
24см- 190,000
26см- 205,000
28см- 225,000
30см-245,000

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

23/12/2020

Сковорода бриллиант с стеклянной крышкой с несёмной ручкой:
Размер 🍳 Цена 📜
22см- 170,000
24см- 190,000
26см- 205,000
28см- 225,000
30см-245,000

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

23/12/2020

Сковорода гриль со съемной ручкой и стеклянной крышкой
24×24см - 245.000
26×26см - 257.000
28×28см - 272.000

•┈┈┈┈•❈••✾••❈•┈┈┈┈•
Abu Sahiy Online Savdo

Мурожаат учун / Для заказа:

📞 +99833 153 00 53
📥

Telegram | Instagram

#доставка #посуда #люминарк #мечта #посудамечта

Telephone

Address


Tashkent
100059

Other Shopping & Retail in Tashkent (show all)
Nanofiberuz Nanofiberuz
Юнус-Абад
Tashkent, 100037

NANO FIBER это выгодно для вашего здавья и ваших близких. П?

Korzinka Korzinka
проспект Бунедкор
Tashkent, 100003

T.me/AVANmebel_Sale T.me/AVANmebel_Sale
Langar 78a
Tashkent

AVANmebel

PosterTb PosterTb
Uzbekistan. Tashkent. Intizor. 26
Tashkent

Изготовление Плакатов, знаков, стендов, планов эвакуац

adelina_kids_shop_uz adelina_kids_shop_uz
Яккасарайский район , массив Кушбеги
Tashkent

Detskaya odejda

Korzinka Korzinka
Улица Садык Азимова, 81
Tashkent, 100007

Roni Pizza Napoletana - Bahor Roni Pizza Napoletana - Bahor
Улица Истикбол, 8
Tashkent, 100047

RONI Pizza Napoletana — неаполитанская пицца из дровяной печи.

ООО "META Avtotransdiagnostik" ООО "META Avtotransdiagnostik"
Дурмон йули кучаси, Промзона/2
Tashkent

Системы предсменного и послесменного медицинского ос?

Korzinka Korzinka
Улица Ш. Бурханова, 23
Tashkent, 100007

Prizma Prizma
Яшнабадский район
Tashkent, 100000

Интернет магазин электроники и бытовой техники

bellelingerie.uz bellelingerie.uz
Мирабадский район
Tashkent

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН НИЖНЕГО БЕЛЬЯ ИТАЛЬЯНСКИХ БРЕНДОВ 🌸

IPhonecredituz IPhonecredituz
Chilonzor Novza
Tashkent

iPhone в роорочку