R U Free Studio

R U Free Studio

ความคิดเห็น

ร่วมอวยพรปีใหม่ น้องจริง
ร่วมอวยพรปีใหม น้องฝ้าย
ร่วมอวยพรปีใหม น้องนัน
ร่วมอวยพรปีใหม น้องค๊อฟฟี่
ร่วมอวยพรปีใหม่ น้องนิ๊ค
ร่วมอวยพรปีใหม่ น้องโมโม่
ร่วมอวยพรปีใหม่ น้องป๋อมแป๋ม
ร่วมอวยพรปีใหม่ น้องบี๋
น้องน้ำมล ร่วมอวยพรปีใหม่
พรีเว็ดดิ้ง ปอเปี๊ยะ&โบอิ้ง
แต่งหน้า : เรือนเจ้าสาว
ถ่ายภาพ : LoveGenic Studio
ถ่ายภาพ งานแต่ง พรีเวดดิ้ง ปริญญา งานบวช อื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
091 470 8936 : โอ่เล่
090 040 3735 : เดียร์
087 3765352 : เอ
เจ้าสาวแอ๊ปแมน
ฤกษ์แต่งงาน เดือน กรกฎาคม 2559 ปีวอก

วันอาทิตย์ที่ 3 แรม 14 ค่ำเดือนเจ็ด(๗)
วันจันทร์ที่ 11 ขึ้น 7 ค่ำเดือนแปด(๘)
วันพฤหัสบดีที่ 14 ขึ้น 10 ค่ำเดือนแปด(๘)
วันอาทิตย์ที่ 17 ขึ้น 13 ค่ำเดือนแปด(๘)
วันเสาร์ที่ 23 แรม 4 ค่ำเดือนแปด(๘)
วันพุธที่ 27 แรม 8 ค่ำเดือนแปด(๘)
วันศุกร์ที่ 29 แรม 10 ค่ำเดือนแปด(๘)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนสิงหาคม 2559 ปีวอก

วันอังคารที่ 2 แรม 14 ค่ำเดือนแปด(๘)
วันพุธที่ 10 ขึ้น 7 ค่ำเดือนเก้า(๙)
วันเสาร์ที่ 13 ขึ้น 10 ค่ำเดือนเก้า(๙)
วันอังคารที่ 16 ขึ้น 13 ค่ำเดือนเก้า(๙)
วันจันทร์ที่ 22 แรม 4 ค่ำเดือนเก้า(๙)
วันศุกร์ที่ 26 แรม 8 ค่ำเดือนเก้า(๙)
วันอาทิตย์ที่ 28 แรม 10 ค่ำเดือนเก้า(๙)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกันยายน 2559 ปีวอก

วันพฤหัสบดีที่ 1 แรม 14 ค่ำเดือนเก้า(๙)
วันพฤหัสบดีที่ 8 ขึ้น 7 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
วันอาทิตย์ที่ 11 ขึ้น 10 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
วันพุธที่ 14 ขึ้น 13 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
วันอังคารที่ 20 แรม 4 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
วันเสาร์ที่ 24 แรม 8 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
วันจันทร์ที่ 26 แรม 10 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
วันศุกร์ที่ 30 แรม 14 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนตุลาคม 2559 ปีวอก

วันเสาร์ที่ 8 ขึ้น 7 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันอังคารที่ 11 ขึ้น 10 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันศุกร์ที่ 14 ขึ้น 13 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพฤหัสบดีที่ 20 แรม 4 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันจันทร์ที่ 24 แรม 8 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพุธที่ 26 แรม 10 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันอาทิตย์ที่ 30 แรม 14 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤศจิกายน 2559 ปีวอก

วันอาทิตย์ที่ 6 ขึ้น 7 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
วันพุธที่ 9 ขึ้น 10 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
วันเสาร์ที่ 12 ขึ้น 13 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
วันศุกร์ที่ 18 แรม 4 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
วันอังคารที่ 22 แรม 8 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
วันพฤหัสบดีที่ 24 แรม 10 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
วันจันทร์ที่ 28 แรม 14 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนธันวาคม 2559 ปีวอก

วันอังคารที่ 6 ขึ้น 7 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
วันศุกร์ที่ 9 ขึ้น 10 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
วันจันทร์ที่ 12 ขึ้น 13 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
วันอาทิตย์ที่ 18 แรม 8 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
วันพฤหัสบดีที่ 22 แรม 8 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
วันเสาร์ที่ 24 แรม 10 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
วันพุธที่ 28 แรม 14 ค่ำเดือนอ้าย(๑)

ฤกษ์แต่งแต่ง 2559 หรือ ฤกษ์แต่งแต่ง 2016 BangkokToday.net เรานำมาเรียบเรียงไว้ เพื่อง่ายต่อคู่รักที่ต้องการหาวันแต่งงานปี 2559 หรือ วันแต่งงานปี 2016 ตาม ดิถีเรียงหมอน

R U FREE
โลกแห่งการถ่ายภาพแบบ ฟรีสไต ตาม?

02/01/2016

ร่วมอวยพรปีใหม่ น้องจริง

01/01/2016

ร่วมอวยพรปีใหม น้องฝ้าย

ร่วมอวยพรปีใหม น้องฝ้าย

01/01/2016

ร่วมอวยพรปีใหม น้องนัน

ร่วมอวยพรปีใหม น้องนัน

01/01/2016

ร่วมอวยพรปีใหม น้องค๊อฟฟี่

ร่วมอวยพรปีใหม น้องค๊อฟฟี่

31/12/2015

ร่วมอวยพรปีใหม่ น้องนิ๊ค

ร่วมอวยพรปีใหม่ น้องนิ๊ค

31/12/2015

ร่วมอวยพรปีใหม่ น้องโมโม่

ร่วมอวยพรปีใหม่ น้องโมโม่

31/12/2015

ร่วมอวยพรปีใหม่ น้องป๋อมแป๋ม

ร่วมอวยพรปีใหม่ น้องป๋อมแป๋ม

31/12/2015

ร่วมอวยพรปีใหม่ น้องบี๋

ร่วมอวยพรปีใหม่ น้องบี๋

31/12/2015

น้องน้ำมล ร่วมอวยพรปีใหม่

น้องน้ำมล ร่วมอวยพรปีใหม่

Timeline photos 23/10/2015

พรีเว็ดดิ้ง ปอเปี๊ยะ&โบอิ้ง
แต่งหน้า : เรือนเจ้าสาว
ถ่ายภาพ : LoveGenic Studio
ถ่ายภาพ งานแต่ง พรีเวดดิ้ง ปริญญา งานบวช อื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
091 470 8936 : โอ่เล่
090 040 3735 : เดียร์
087 3765352 : เอ

Timeline photos 14/07/2015

เจ้าสาวแอ๊ปแมน

29/06/2015

ฤกษ์แต่งงาน เดือน กรกฎาคม 2559 ปีวอก

วันอาทิตย์ที่ 3 แรม 14 ค่ำเดือนเจ็ด(๗)
วันจันทร์ที่ 11 ขึ้น 7 ค่ำเดือนแปด(๘)
วันพฤหัสบดีที่ 14 ขึ้น 10 ค่ำเดือนแปด(๘)
วันอาทิตย์ที่ 17 ขึ้น 13 ค่ำเดือนแปด(๘)
วันเสาร์ที่ 23 แรม 4 ค่ำเดือนแปด(๘)
วันพุธที่ 27 แรม 8 ค่ำเดือนแปด(๘)
วันศุกร์ที่ 29 แรม 10 ค่ำเดือนแปด(๘)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนสิงหาคม 2559 ปีวอก

วันอังคารที่ 2 แรม 14 ค่ำเดือนแปด(๘)
วันพุธที่ 10 ขึ้น 7 ค่ำเดือนเก้า(๙)
วันเสาร์ที่ 13 ขึ้น 10 ค่ำเดือนเก้า(๙)
วันอังคารที่ 16 ขึ้น 13 ค่ำเดือนเก้า(๙)
วันจันทร์ที่ 22 แรม 4 ค่ำเดือนเก้า(๙)
วันศุกร์ที่ 26 แรม 8 ค่ำเดือนเก้า(๙)
วันอาทิตย์ที่ 28 แรม 10 ค่ำเดือนเก้า(๙)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกันยายน 2559 ปีวอก

วันพฤหัสบดีที่ 1 แรม 14 ค่ำเดือนเก้า(๙)
วันพฤหัสบดีที่ 8 ขึ้น 7 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
วันอาทิตย์ที่ 11 ขึ้น 10 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
วันพุธที่ 14 ขึ้น 13 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
วันอังคารที่ 20 แรม 4 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
วันเสาร์ที่ 24 แรม 8 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
วันจันทร์ที่ 26 แรม 10 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)
วันศุกร์ที่ 30 แรม 14 ค่ำเดือนสิบ(๑๐)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนตุลาคม 2559 ปีวอก

วันเสาร์ที่ 8 ขึ้น 7 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันอังคารที่ 11 ขึ้น 10 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันศุกร์ที่ 14 ขึ้น 13 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพฤหัสบดีที่ 20 แรม 4 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันจันทร์ที่ 24 แรม 8 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันพุธที่ 26 แรม 10 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)
วันอาทิตย์ที่ 30 แรม 14 ค่ำเดือนสิบเอ็ด(๑๑)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤศจิกายน 2559 ปีวอก

วันอาทิตย์ที่ 6 ขึ้น 7 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
วันพุธที่ 9 ขึ้น 10 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
วันเสาร์ที่ 12 ขึ้น 13 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
วันศุกร์ที่ 18 แรม 4 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
วันอังคารที่ 22 แรม 8 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
วันพฤหัสบดีที่ 24 แรม 10 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)
วันจันทร์ที่ 28 แรม 14 ค่ำเดือนสิบสอง (๑๒)

ฤกษ์แต่งงาน เดือนธันวาคม 2559 ปีวอก

วันอังคารที่ 6 ขึ้น 7 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
วันศุกร์ที่ 9 ขึ้น 10 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
วันจันทร์ที่ 12 ขึ้น 13 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
วันอาทิตย์ที่ 18 แรม 8 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
วันพฤหัสบดีที่ 22 แรม 8 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
วันเสาร์ที่ 24 แรม 10 ค่ำเดือนอ้าย(๑)
วันพุธที่ 28 แรม 14 ค่ำเดือนอ้าย(๑)

ฤกษ์แต่งแต่ง 2559 หรือ ฤกษ์แต่งแต่ง 2016 BangkokToday.net เรานำมาเรียบเรียงไว้ เพื่อง่ายต่อคู่รักที่ต้องการหาวันแต่งงานปี 2559 หรือ วันแต่งงานปี 2016 ตาม ดิถีเรียงหมอน

Timeline photos 27/06/2015

วิถีของ biker ไม่ได้จัดอยู่ที่มอร์ไซเท่านั้น

Timeline photos 27/11/2014

พรีเว็ดดิ้ง อุ้ย&โต้ง
แต่งหน้า : เรือนไหม ชุดไทย
ถ่ายภาพ : R U Free Studio
ถ่ายภาพ งานแต่ง พรีเวดดิ้ง ปริญญา งานบวช อื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
091 470 8936 : โอ่เล่
090 040 3735 : เดียร์
087 3765352 : เอ

Timeline photos 27/11/2014

พรีเว็ดดิ้ง อุ้ย&โต้ง
แต่งหน้า : เรือนไหม ชุดไทย
ถ่ายภาพ : R U Free Studio
ถ่ายภาพ งานแต่ง พรีเวดดิ้ง ปริญญา งานบวช อื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
091 470 8936 : โอ่เล่
090 040 3735 : เดียร์
087 3765352 : เอ

Timeline photos 27/11/2014

พรีเว็ดดิ้ง อุ้ย&โต้ง
แต่งหน้า : เรือนไหม ชุดไทย
ถ่ายภาพ : R U Free Studio
ถ่ายภาพ งานแต่ง พรีเวดดิ้ง ปริญญา งานบวช อื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
091 470 8936 : โอ่เล่
090 040 3735 : เดียร์
087 3765352 : เอ

Timeline photos 26/11/2014

พรีเว็ดดิ้ง อุ้ย&โต้ง
แต่งหน้า : เรือนไหม ชุดไทย
ถ่ายภาพ : R U Free Studio
ถ่ายภาพ งานแต่ง พรีเวดดิ้ง ปริญญา งานบวช อื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
091 470 8936 : โอ่เล่
090 040 3735 : เดียร์
087 3765352 : เอ

Timeline photos 26/11/2014

พรีเว็ดดิ้ง อุ้ย&โต้ง
แต่งหน้า : เรือนไหม ชุดไทย ชุดไทย
ถ่ายภาพ : R U Free Studio R U Free Studio
ถ่ายภาพ งานแต่ง พรีเวดดิ้ง ปริญญา งานบวช อื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
091 470 8936 : โอ่เล่
090 040 3735 : เดียร์
087 3765352 : เอ

Timeline photos 25/11/2014

พรีเว็ดดิ้ง อุ้ย&โต้ง
แต่งหน้า : เรือนไหม ชุดไทย
ถ่ายภาพ : R U Free Studio
ถ่ายภาพ งานแต่ง พรีเวดดิ้ง ปริญญา งานบวช อื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
091 470 8936 : โอ่เล่
090 040 3735 : เดียร์
087 3765352 : เอ

Timeline photos 25/11/2014

พรีเว็ดดิ้ง อุ้ย&โต้ง
แต่งหน้า : เรือนไหม ชุดไทย
ถ่ายภาพ : R U Free Studio
ถ่ายภาพ งานแต่ง พรีเวดดิ้ง ปริญญา งานบวช อื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
091 470 8936 : โอ่เล่
090 040 3735 : เดียร์
087 3765352 : เอ

Timeline photos 24/11/2014

พรีเว็ดดิ้ง อุ้ย&โต้ง
แต่งหน้า : เรือนไหม ชุดไทย
ถ่ายภาพ : R U Free Studio
ถ่ายภาพ งานแต่ง พรีเวดดิ้ง ปริญญา งานบวช อื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
091 470 8936 : โอ่เล่
090 040 3735 : เดียร์
087 3765352 : เอ

Timeline photos 24/11/2014

พรีเว็ดดิ้ง อุ้ย&โต้ง
แต่งหน้า : เรือนไหม ชุดไทย เรือนไหม ชุดไทย
ถ่ายภาพ : R U Free StudioR U Free Studio
ถ่ายภาพ งานแต่ง พรีเวดดิ้ง ปริญญา งานบวช อื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
091 470 8936 : โอ่เล่
090 040 3735 : เดียร์
087 3765352 : เอ

Timeline photos 24/11/2014

พรีเว็ดดิ้ง อุ้ย&โต้ง
แต่งหน้า : เรือนไหม ชุดไทย
ถ่ายภาพ : R U Free Studio
ถ่ายภาพ งานแต่ง พรีเวดดิ้ง ปริญญา งานบวช อื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
091 470 8936 : โอ่เล่
090 040 3735 : เดียร์
087 3765352 : เอ

Timeline photos 24/11/2014

พรีเว็ดดิ้ง อุ้ย&โต้ง
ถ่ายภาพ : R U Free Studio AreUfree Studio
ถ่ายภาพ งานแต่ง พรีเวดดิ้ง ปริญญา งานบวช อื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
091 470 8936 : โอ่เล่
090 040 3735 : เดียร์
087 3765352 : เอ

Timeline photos 23/11/2014

พรีเว็ดดิ้ง อุ้ย&โต้ง
แต่งหน้า : เรือนไหม ชุดไทย เรือนไหมชุดไทย
ถ่ายภาพ : R U Free Studio AreUfree Studio
ถ่ายภาพ งานแต่ง พรีเวดดิ้ง ปริญญา งานบวช อื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
091 470 8936 : โอ่เล่
090 040 3735 : เดียร์
087 3765352 : เอ

Timeline photos 23/11/2014

บิ๊กไบท์ หัวใจไทย
พรีเว็ดดิ้ง อุ้ย&โต้ง
แต่งหน้า : เรือนไหม ชุดไทย เรือนไหมชุดไทย
ถ่ายภาพ : R U Free Studio AreUfree Studio
ถ่ายภาพ งานแต่ง พรีเวดดิ้ง ปริญญา งานบวช อื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
091 470 8936 : โอ่เล่
090 040 3735 : เดียร์
087 3765352 : เอ

คุ๊ณกุ๊ก & คุณเติ้ง 17/11/2014

คุ๊ณกุ๊ก & คุณเติ้ง

Wedding Yui+Big 07/11/2014

บรรยากาศงานแต่งคุณยุ้ยคุณบิ๊ก เราได้มีโอกาสรับหน้าที่บันทึกภาพช่วงเวลาสำคัญของบ่าวสาว ขอบคุณที่ไว้วางใจเรา บรรยากาศการจัดงานแบบอบอุ่น ญาติๆต่างร่วมยินดีกับทั้งคู่ ชมไฮไลน์บางส่วนของงานได้เลยครับ

Timeline photos 04/11/2014

งานแต่งคุณยุ้ย&คุณบิ๊ก
ถ่ายภาพ งานแต่ง พรีเวดดิ้ง ปริญญา งานบวช อื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
091 470 8936 : โอ่เล่
090 040 3735 : เดียร์

PRE-WEDDING 28/10/2014

รวบรวมผลงานถ่ายภาพพรีเวดดิ้งนะครับ สนใจติดต่อ 0914708936,0900403735 ครับ ^_^

Fahsion & Profile 28/10/2014

Fahsion & Profile

Fahsion & Profile 21/10/2014

รวบรวภาพถ่าย แฟช่น และ โพรไฟล์บุคล

PRE-WEDDING 21/10/2014

รวบรวมผลงานถ่ายภาพพรีเวดดิ้งนะครับ สนใจติดต่อ 0914708936,0900403735 ครับ ^_^

Wedding Mee&Boy 17/10/2014

Wedding Mee&Boy

ไฮไลท์ช่วงงานพิธีฉลองมงคลสมรถ คุณหมี่และคุณบอย บรรยากาศการจัดงานที่เรียบง่าย ซึ้งเต็มที่ไปด้วยความอบอุ่นของญาติทั้งสองฝ่าย ที่พร้อมหน้าพร้อมตาร่วมแสดงความยินดีกับบ่าวสาว เรามาชมภาพบรรยากาศไฮไลท์ภายในงานที่เปรี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขที่ไม่รู้จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้ ชมกันเลยครับ
ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกภาพในวันสำคัญที่สุดในชีวิตของทั้งสองคนมากๆนะครับ

Wedding Mee&Boy 17/10/2014

ไฮไลท์ช่วงงานพิธีฉลองมงคลสมรถ คุณหมี่และคุณบอย บรรยากาศการจัดงานที่เรียบง่าย ซึ้งเต็มที่ไปด้วยความอบอุ่นของญาติทั้งสองฝ่าย ที่พร้อมหน้าพร้อมตาร่วมแสดงความยินดีกับบ่าวสาว เรามาชมภาพบรรยากาศไฮไลท์ภายในงานที่เปรี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขที่ไม่รู้จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้ ชมกันเลยครับ
ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกภาพในวันสำคัญที่สุดในชีวิตของทั้งสองคนมากๆนะครับ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ร่วมอวยพรปีใหม น้องฝ้าย
ร่วมอวยพรปีใหม น้องนัน
ร่วมอวยพรปีใหม   น้องค๊อฟฟี่
ร่วมอวยพรปีใหม่ น้องนิ๊ค
ร่วมอวยพรปีใหม่  น้องโมโม่
ร่วมอวยพรปีใหม่  น้องป๋อมแป๋ม
ร่วมอวยพรปีใหม่  น้องบี๋
น้องน้ำมล ร่วมอวยพรปีใหม่
Wedding ceremony Biiw+Joe  5 July 2014

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Yasotorn
35000

Yasotorn บริการวางแผนกิจกรรมอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
รับทำช่อเฟอเรโร่ ช่อลูกอม ช่ รับทำช่อเฟอเรโร่ ช่อลูกอม ช่
221
Yasotorn, 35000

ตั้งอยู่ จ.ยโสธร โทร 084-2079931 (ทราย)

ดอกไม้ที่บ้านฉันเลิงนกทา ดอกไม้ที่บ้านฉันเลิงนกทา
เลิงนกทา
Yasotorn, 35120

เลิงนกทา