กิตติ ศรีสมบูรณ์

กิตติ ศรีสมบูรณ์

ความคิดเห็น

accounts.google.com
accounts.google.com
กิตติ ศรีสมบูรณ์
กิตติ ศรีสมบูรณ์
กิตติ ศรีสมบูรณ์
กิตติ ศรีสมบูรณ์
กิตติ ศรีสมบูรณ์
กิตติ ศรีสมบูรณ์ .

ผู้เผยแพร่ https://www.facebook.com/press.kitti.srisomboon.news

เปิดเหมือนปกติ

กิตติ ศรีสมบูรณ์ updated their phone number. 07/06/2021

กิตติ ศรีสมบูรณ์ updated their phone number.

กิตติ ศรีสมบูรณ์ updated their phone number.

กิตติ ศรีสมบูรณ์ updated their phone number. 07/06/2021

กิตติ ศรีสมบูรณ์ updated their phone number.

กิตติ ศรีสมบูรณ์ updated their phone number.

Google Maps 25/05/2021

Google Maps

Google Maps Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.

KITTI SRISOMBOON posted on LinkedIn 18/05/2021

KITTI SRISOMBOON posted on LinkedInยโสธร ประธานสภา อบจ.นำแมสก์ของเยี่ยมออกมอบให้กำลังใจโรงพยาบาลชุมชน
วันที่ 18 พ.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดยโสธร โดยนางสุภาพร สลับศรี ประธาน สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯ(อบจ.)ยโสธร และคณะ ได้เดินทางไปที่ศูนย์แพทย์เทศบาลเมืองยโสธร เพื่อมอบหน้ากากอนามัย และ น้ำดื่มไปมอบให้เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลชุมชน ถือได้ว่าเป็นบุคคลากรณ์ที่อยู่ด่านหน้า ที่มีหน้า"ที่คัดกรอง"ผู้ป่วยทุกโรคก่อนที่ จะส่งไปรักษา ที่โรงพยาบาลในตัวอำเภอฯและจังหวัด ฯ โดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะแพทย์ พยาบาล ตลอดจน อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง พร้อมทั้งเยี่ยมชมการลงทะเบียนจองวัคซีน ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบในคราวเดียวกัน

โดยจังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดฯ หนึ่งที่มีการจองการฉีดวัคซีนเป็นอันดับหนึ่งของเขตส่งเสริมสุขภาพเขต 10 ก่อนที่ นางสุภาพร สลับศรี ประธานสภา อบจ.ยโสธร จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนางโอก ตำบลทุ่งแต้ บ้านสว่าง บ้านคำน้ำสร้าง บ้านดอนกลอย และบ้านดู่ทุ่ง โดยมอบหน้ากากอนามัย เครื่องดื่มต่างๆ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ตามเขตต่างๆช่วยประสาน นางสุภาพร สลับศรี เป็นพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ก่อนจะลาออกมาสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดยโสธร ได้รับเลือกตั้งเข้ามามีคะแนนอันดับหนึ่งของจังหวัดยโสธร เป็นสมาชิกสภา อบจ. หญิงหนึ่งเดียวของ อบจ.ยโสธร ซึ่งได้ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เล็งเห็นความจำเป็นของบุคคลากรทางการแพทย์ จัดหาสิ่งที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดยโสธร เป็นเงินจำนวน 1,000,000-บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ภาพ-ข่าว กิตติ ศรีสมบูรณ์ ผู้สื่อข่าวไทยทีวีสีช่อง 3 จ.ยโสธร

KITTI SRISOMBOON posted on LinkedIn KITTI SRISOMBOON posted on LinkedIn

http://m.facebook.com/thaitv3yasothon on Google 18/05/2021

http://m.facebook.com/thaitv3yasothon on Google

http://m.facebook.com/thaitv3yasothon on Google ไทยทีวีสีช่อง 3 จ.ยโสธร

ยโสธร งดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2564 - อาสาไทยยืนยัน เว็บสารคดีข่าวเชิงลึกและไลฟ์สไต 12/05/2021

ยโสธร งดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2564 - อาสาไทยยืนยัน เว็บสารคดีข่าวเชิงลึกและไลฟ์สไต

IFTTT: ยโสธร งดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2564

https://ift.tt/3tAXIJE

ยโสธร งดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2564 - อาสาไทยยืนยัน เว็บสารคดีข่าวเชิงลึกและไลฟ์สไต อาสาไทยยืนยัน เว็บสารคดีข่าวเชิงลึกและไลฟ์สไตล์ - ยโสธร งดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2564

เราชนะ 08/05/2021

เราชนะ

http://m.facebook.com/thaitv3yasothon

เพิ่มเงินโครงการเราชนะ 2000 บาท ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิเดิมอยู่แล้ว แบ่งจ่ายเป็นอาทิตย์ละ 1,000 บาท โดยจ่ายตามกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์เดิมจำนวนกว่า 32.9 ล้านราย ดังนี้

กลุ่มใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังกลุ่มใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเงินเข้าบัตรคนจนอีกเดือนละ 200 บาท

เพิ่มเงินเข้าโครงการคนละครึ่งอีก 3,000 บาท

วิธีแก้ไขเมื่อบัตรคนจนชำรุด/ สูญหาย

ครม อนุมัติเพิ่มเงินเราชนะ 2000 บาท ให้กับ 32.9 ล้านคนที่ได้รับสิทธิ์
ให้เพิ่มเงินเราชนะ 2000 บาทอีกกว่า 32.9 ล้านคน แบ่งจ่ายอาทิตย์ละ 1 พันบาท
1. กลุ่มผู้ได้สิทธิเราชนะเป๋าตัง

ท่านสามารถกดใช้สิทธิ์ในแอปเป๋าตัง (ป้ายเมนูเราชนะสีฟ้า) ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะเมื่อตรวจสอบสถานะจะขึ้น ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”

ข้อความระบบแจ้งว่า “ท่านมีสิทธิได้รับวงเงินสิทธิเราชนะตลอดระยะเวลาโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ทุกๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป (สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564)”

กลุ่มเป๋าตังจะได้เงินเราชนะวันไหน?

รอ ความชัดเจนในวันที่ 11 พ.ค.
ตารางรับเงินเราชนะกลุ่มใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

วันที่ 18 ก.พ. 64 ได้รับ 2,000 บาท
วันที่ 25 ก.พ. 64 ได้รับ 1,000 บาท
วันที่ 4 มี.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
วันที่ 11 มี.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
วันที่ 18 มี.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
วันที่ 25 มี.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
วันที่ 20 พ.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
วันที่ 27 พ.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
โครงการเราชนะเพิ่มเงิน 2000 บาทให้กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์เดิมอยู่แล้ว
ครม ปรับเพิ่มเงินเราชนะ 2000 บาทให้กับผู้ที่เคยได้สิทธิ์เราชนะเดิมอยู่แล้ว
2.กลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะจะสามารถใช้จ่ายด้วยบัตรประชาชนกับร้านค้าที่ร่วมรายการเช่น ร้านค้าธงฟ้า ร้านคนละครึ่ง ร้านค้าเราชนะ เป็นต้น

กลุ่มได้รับสิทธิ์เราชนะใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน จะขึ้นสถานะโครงการว่า ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”

ข้อความในระบบแจ้งว่า “เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 19 มี.ค. 9 เม.ย. 2564 เวลา 6.00น. เป็นต้นไป (สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64)”

หมายเหตุ ผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิสามารถใช้จ่ายตามรอบวันละทะเบียนของตัวเอง

กลุ่มใช้จ่ายเราชนะผ่านบัตรประชาชนจะได้เงินวันไหน?

รอ ความชัดเจนในวันที่ 11 พ.ค.
ตารางรับเงินโครงการเราชนะสำหรับผู้ไช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

แบ่งออกเป็น 4 รอบดังนี้
รอบที่ 1 ผู้ที่ลงทะเบียน 15 – 21 ก.พ. 64
รอบที่ 2 ผู้ลงทะเบียน 22 ก.พ. – 5 มี.ค. 64
รอบที่ 3 ผู้ลงทะเบียน 8 – 26 มี.ค. 64
รอบที่ 4 ผู้ลงทะเบียน 27 มี.ค. – 9 เม.ย. 64
รอบที่ 1 ลงทะเบียนวันที่ 15 – 21 ก.พ. 64

วันที่ 5 มี.ค. 64 รับเงิน 4,000 บาท
วันที่ 12 มี.ค. 64 รับเงิน 1,000 บาท
วันที่ 19 มี.ค. 64 รับเงิน 1,000 บาท
วันที่ 26 มี.ค. 64 รับเงิน 1,000 บาท
วันที่ 21 พ.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
วันที่ 28 พ.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
รอบที่ 2 ลงทะเบียนวันที่ 22 ก.พ. – 5 มี.ค. 64

วันที่ 19 มี.ค. 64 รับเงิน 6,000 บาท
วันที่ 26 มี.ค. 64 รับเงิน 1,000 บาท
วันที่ 21 พ.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
วันที่ 28 พ.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
รอบที่ 3 ลงทะเบียนวันที่ 8 – 26 มี.ค. 64

วันที่ 9 เม.ย. 64 รับเงิน 7,000 บาท
วันที่ 21 พ.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
วันที่ 28 พ.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
รอบที่ 4 ลงทะเบียนวันที่ 27 มี.ค. – 9 เม.ย. 64

วันที่ 30 เม.ย. 64 รับเงิน 7,000 บาท
วันที่ 21 พ.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
วันที่ 28 พ.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
กลุ่มทบทวนสิทธิ์โครงการเราชนะ

วันที่ 6 มี.ค. – 13 พ.ค. 64 สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และรอประกาศผลในวันที่ 21 พ.ค. 64 หากผ่านท่านจะได้รับวงเงินใช้จ่ายในวันที่ 22 พ.ค. จำนวน 7,000 บาท

ผู้รับสิทธิ์เราชนะใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชน ได้รับสิทธิอีก 2000 บาท
ผู้ใช้สิทธิ์เราชนะผ่านบัตรประชาชน ได้รับสิทธิ์อีก 2000 บาท
3. กลุ่มใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คนที่ได้รับสถานะ ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” โดยสามารถกดตรวจสอบสถานะโครงการเราชนะได้ในเว็บไซต์ http://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/

ระบบจะแจ้งข้อความว่า “ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้วงเงินสิทธิเราชนะผ่านบัีตรสวัสดิการเท่านั้น ไม่สามารถใช้ผ่านแอปฯ เป๋าตังได้ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 (สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564)”

เราชนะกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินจะเข้าวันไหน?

รอ ความชัดเจนในวันที่ 11 พ.ค.
ตารางรับเงินเราชนะกลุ่มใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 5 ก.พ. 64 ได้รับ 675 หรือ 700 บาท
วันที่ 12 ก.พ. 64 ได้รับ 675 หรือ 700 บาท
วันที่ 19 ก.พ. 64 ได้รับ 675 หรือ 700 บาท
วันที่ 26 ก.พ. 64 ได้รับ 675 หรือ 700 บาท
วันที่ 5 มี.ค. 64 ได้รับ 675 หรือ 700 บาท
วันที่ 12 มี.ค. 64 ได้รับ 675 หรือ 700 บาท
วันที่ 19 มี.ค. 64 ได้รับ 675 หรือ 700 บาท
วันที่ 26 มี.ค. 64 ได้รับ 675 หรือ 700 บาท
วันที่ 21 พ.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
วันที่ 28 พ.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
โครงการเราชนะได้รับเงินเพิ่มอีก 2000 บาทโดยจะให้ในเดือนหน้า
พร้อมจ่ายเงินเราชนะอีก 2000 บาทให้กลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรสดิการแห่งรัฐ
ไทม์ไลน์โครงการเราชนะกลุ่มไม่มีมือถือ หรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน
ตารางแสดงเวลาหรือไทม์ไลน์โครงการเราชนะ สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโพน
แชร์ทวิตส่งไลน์ปรับเพิ่มเงินเราชนะเพิ่มเงินเราชนะเราชนะเราชนะ 2000 บาท

เราชนะ คำถามที่พบบ่อยการลงทะเบียน และการใช้งานเป๋าตัง - ถุงเงิน

08/05/2021

http://m.facebook.com/thaitv3yasothon/

เมื่อวันที่.26 เมษายน. 64 ยโสธร: โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
ได้จัดสรรค์งบประมาณเพื่อในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19และเพื่อยับหยั้งในการแพร่ระบาดจากเชื้อ โควิด-19 พื้นที่จังหวัดยโสธร เวลา 09:30น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร.ได้มีพิธีเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงรับเงินอุดหนุนในโครงการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามในกรณีมีการระบาดในวงกว้างจากโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019จังหวัดยโสธร

นายวิเชียร สมวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร.ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามของจังหวัดกรณีมีการระบาดในวงกว้างของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดยโสธรในจำนวน1,131,210 หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบบาทถ้วนห้องประชุมสีทองชั้น.2สนง. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยได้ใช้วิทยาลัยชุมชนยโสธร.ที่.อาคารหลังเก่าโดยที่หมู่11ที่.บ้านบากเขตตำบลสำราญอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดยโสธรโดยใช้เป็นสถานที่กักตัวและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพื่อยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 ที่ผู้ป่วยติดเชื้อไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยถ้าในกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างและพบผู้ป่วยจำนวนมากจนเกินขีดความสามารถในการรองรับโดยจำนวนของผู้ป่วยติดเชื้อได้เพิ่มจำนวนทุกวันของโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่ของจังหวัดยโสธร

ภาพ-ข่าวกิตติ ศรีสมบูรณ์ ผู้สื่อข่าวไทยทีวีสีช่อง.3รายงานข่าวยโสธร

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ผลิตภัณฑ์

ไทยทีวีสีช่อง 3 จ.ยโสธร

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Yasothon
35000

Yasothon บริษัท สื่ออื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Lovesong Studio Lovesong Studio
553/15 ถ.ห้าธันวา
Yasothon, 35000

สตูดิโอ ห้องอัด สอนร้องเพลง สอนเล่นดนตรี

Smart Radio Yasothon Smart Radio Yasothon
Yasothon, 35000

เพจเปิดใหม่กดไลค์ให้ด้วยนะคับ ขอบคุณมากๆๆคับ

รถแห่ยโสธร อัดสปอต โฆษณาวิทย รถแห่ยโสธร อัดสปอต โฆษณาวิทย
แจ้งสนิท
Yasothon, 35000

รถแห่โฆษณา อัดสปอตโฆษณาวิทยุรถแห่

Uinveb Uinveb
ยโสธร
Yasothon, 78000

ยินต้อนรับสู่เว็บไซต์ กดทักข้อความมาได้เลยนะครับ

ลำโขงแชนแนล ลำโขงแชนแนล
47 ถ.ห้าธันวามหาราช ต.เมือง อ.เมือง
Yasothon, 35000

ลำโขงแชนแนล HD ช่อง 118 ทีวีมวลชนเพื่อคนอาเซี่ยน สนใจติดต่อโฆษณา ... 062-342-6563 คุณธาราทิพย์ คุณวุฒิ

Kitti Srisomboon Kitti Srisomboon
ถนน.วิทยะธำรงค์
Yasothon, 35000

ผู้เผยแพร่

ลูกทุ่งยโสธร ลูกทุ่งยโสธร
Yasothon, 35000

สถานีเพลงของคนหัวใจลูกทุ่ง และเพื่อชีวิต โดย หจก.วันเลิฟ มีเดียเฮ้าส์(2012)

อภญ. อภญ.
Yasothon, 35000

ลำน้ำกว้างมิวสิค ลำน้ำกว้างมิวสิค
38 หมู่ 11 บ้านกว้างใหม่พัฒนา ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
Yasothon, 35000

บริการ เครื่องเสียง เวที แสงสี ลำซิ่ง ลำกลอน รำวง คาราโอเกะ ราคามิตรภาพครับ

เฮาฮักอำเภอป่าติ้ว เฮาฮักอำเภอป่าติ้ว
บ้านป่าติ้ว
Yasothon, 35150

จักสิว่าแนวใด๋จั่งสิถืกใจ

Accounts.googl.com Accounts.googl.com
วิทยะธำรงค์
Yasothon, 35000

ผู้เผยแพร่

ช่างหนุ่มอิเล็ค&คอมพิวเตอร์ ช่างหนุ่มอิเล็ค&คอมพิวเตอร์
บ้านหนองบอน 150หมู่18 ต.กุดชุม อ.กุดชุม
Yasothon, 35140

รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ติดตั้งจานดาวเทียม ราคาเป็นกันเอง รับประกันคุณภาพ