โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
222, Phang Khon
เจริญผลการไฟฟ้า จำหน่าย-รับเ
เจริญผลการไฟฟ้า จำหน่าย-รับเ
149 ม.9 ถนนพังโคน-วานร อ.พังโคน, Sakon Nakhon
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างม
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างม
ทางหลวง ชนบท สน. 2018, Phanna Nikhom
ชิมแซ๊ะแชร์ สกลนคร
ชิมแซ๊ะแชร์ สกลนคร
ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร, Amphoe Phang Khon
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี บ้านโคกแสง
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี บ้านโคกแสง
ุบ้านโคกแสง หมู่ 5 ตำบลคูสะคาม, Amphoe Wanon Niwat
บ้านวังยาง
บ้านวังยาง
ต.วังยาง, Phanna Nikhom
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายม
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายม
22, Amphoe Sawang Daen Din
กลุ่มบริหารงานการเงินและสิ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสิ
530, Amphoe Wanon Niwat
บ้านจำปา วาริชภูมิ
บ้านจำปา วาริชภูมิ
บ้านจำปา หมู่ 5 10 11 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ, Amphoe Waritchaphum
เทศบาลตำบลนาซอ
เทศบาลตำบลนาซอ
125 หมู่ 10 ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร, Amphoe Wanon Niwat

ความคิดเห็น

📢📢เปิดแล้ว รอบรับตรง 📢📢
🔖ไม่มีสอบข้อเขียน 🔖คุณสมบัติผ่านรู้ผลทันที
สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
____วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี____
1. สมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร
2. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ : https://natres.skc.rmuti.ac.th/?page_id=3433
____สาขาวิชาที่เปิดรับ____
📣 #ปวส. 2 ปี
- ปวส. สัตวศาสตร์
- ปวส. พืชศาสตร์
- ปวส. ประมง
📣 #ปริญญาตรี 4 ปี
- วท.บ. สัตวศาสตร์
- วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์
- วท.บ. พืชศาสตร์
- วท.บ. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ประมง)
- วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (food science)
- พท.บ. แพทย์แผนไทย
- วท.บ. การบริบาลผู้สูงอายุ
- วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
- วท.บ. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
📣 #ปริญญาโท 2 ปี
- พท.ม. การแพทย์แผนไทย
- วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- วท.ม. เทคโนโลยีการประมง
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 085-719-8795 ในวันและเวลาราชการ
#DEK65 #รับสมัครนักศึกษาใหม่65
https://www.facebook.com/fnrsakon/posts/1533542237008981
📢📢เปิดแล้ว รอบรับตรง 📢📢
🔖ไม่มีสอบข้อเขียน 🔖คุณสมบัติผ่านรู้ผลทันที
สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
____วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี____
1. สมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร
2. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ : https://natres.skc.rmuti.ac.th/?page_id=3433
____สาขาวิชาที่เปิดรับ____
📣 #ปวส. 2 ปี
- ปวส. สัตวศาสตร์
- ปวส. พืชศาสตร์
- ปวส. ประมง
📣 #ปริญญาตรี 4 ปี
- วท.บ. สัตวศาสตร์
- วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์
- วท.บ. พืชศาสตร์
- วท.บ. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ประมง)
- วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (food science)
- พท.บ. แพทย์แผนไทย
- วท.บ. การบริบาลผู้สูงอายุ
- วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
- วท.บ. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
📣 #ปริญญาโท 2 ปี
- พท.ม. การแพทย์แผนไทย
- วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- วท.ม. เทคโนโลยีการประมง
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 085-719-8795 ในวันและเวลาราชการ
#DEK65 #รับสมัครนักศึกษาใหม่65
https://www.facebook.com/fnrsakon/posts/1533542237008981
📢📢เปิดแล้ว รอบรับตรง 📢📢
🔖สมัครผ่านระบบออนไลน์🔖ไม่มีสอบข้อเขียน 🔖คุณสมบัติผ่านรู้ผลทันที
สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
____วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี____
1. สมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร
2. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ : https://natres.skc.rmuti.ac.th/?page_id=3433
____สาขาวิชาที่เปิดรับ____
📣 #ปวส. 2 ปี
- ปวส. สัตวศาสตร์
- ปวส. พืชศาสตร์
- ปวส. ประมง
📣 #ปริญญาตรี 4 ปี
- วท.บ. สัตวศาสตร์
- วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์
- วท.บ. พืชศาสตร์
- วท.บ. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ประมง)
- วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (food science)
- พท.บ. แพทย์แผนไทย
- วท.บ. การบริบาลผู้สูงอายุ
- วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
- วท.บ. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
📣 #ปริญญาโท 2 ปี
- พท.ม. การแพทย์แผนไทย
- วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- วท.ม. เทคโนโลยีการประมง
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 085-719-8795 ในวันและเวลาราชการ
#DEK65 #รับสมัครนักศึกษาใหม่65
https://www.facebook.com/fnrsakon/posts/1533542237008981
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ภายในวันที่ 24-30 พ.ย. 2564
✅ดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกรอบที่1 และ 2 https://natres.skc.rmuti.ac.th/?page_id=3433
✅ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่ : https://sakonnakhon-ess.rmuti.ac.th/RMUTI/Registration/webform/EnrollmentLogin.aspx?fbclid=IwAR1xd37_hTFqgqJYUpNinZ6oSC0KzsokTzJ5tOZoofyzrUxqM0XgsWVGkSk
(วีดิโอการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ : https://www.youtube.com/watch?v=HEVTb2TAiCE)
✅ส่งหลักฐานการชำระค่าขึ้นทะเบียน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNbMj0W-APr3qjsFxvvmtL_n8xq-Y7qvt4ubdJPzGx9eUKkg/viewform?fbclid=IwAR0MD7sA51f2apa8pwZE-QEC6FvrW1vz-SUNGjVmAWhqKZP1g_Bs2YQZS5A

👉ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สามารถทำการขึ้นทะเบียนดังข้อมูลข้างต้น และให้ดำเนินการชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

https://www.facebook.com/fnrsakon/posts/1528797460816792
📢📢โค้งสุดท้าย สำหรับโควตารอบที่ 2 📢📢
🔖ไม่เสียค่าสมัคร🔖ไม่ต้องสอบคัดเลือก 🔖คุณสมบัติผ่านรู้ผลทันที
สมัครก่อน 23 พ.ย. 2564 นี้ !!!! สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
____วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี____
1. สมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร
2. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ : https://natres.skc.rmuti.ac.th/?page_id=3433
____สาขาวิชาที่เปิดรับ____
📣 #ปวส. 2 ปี
(มีทุนการศึกษาให้หากสนใจ เรียนฟรี อยู่ฟรี มีเงินเก็บ จบมาไม่มีข้อผูกมัด)
- ปวส. สัตวศาสตร์
- ปวส. พืชศาสตร์
- ปวส. ประมง
📣 #ปริญญาตรี 4 ปี
- วท.บ. สัตวศาสตร์
- วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์
- วท.บ. พืชศาสตร์
- วท.บ. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ประมง)
- วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (food science)
- พท.บ. แพทย์แผนไทย
- วท.บ. การบริบาลผู้สูงอายุ
- วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
- วท.บ. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
📣 #ปริญญาโท 2 ปี
- พท.ม. การแพทย์แผนไทย
- วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- วท.ม. เทคโนโลยีการประมง
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 085-719-8795 ในวันและเวลาราชการ
#DEK65 #รับสมัครนักศึกษาใหม่65
https://www.facebook.com/fnrsakon/posts/1527433630953175
📢มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 📢
📣ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
📣ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
📣ระดับปริญญาตรี
📣ระดับปริญญาโท
สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
โดยสมัครผ่านลิงค์ : https://fit.rmuti.ac.th/quota/
หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 098-6022754 ในวันและเวลาราชการ
#DEK65 #รับสมัครนักศึกษาใหม่65
ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครเรียนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ😊😊
ขออนุญาตแนะนำหลังสือเทคนิคสูตรลัดอนุกรม เผื่อจะเป็นแนวทางให้นักเรียน https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=679136239688088&id=100027751535071
เปิดภาคเรียนเมื่อไร น้องๆ เดื่อฯ เจอกันหน้าเสาธง เร็ว ๆ นี้ กับผู้ใหญ่ใหญ่ใจดีจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ# รอด้วยนะครับ
เดือน สิงหาคม 63 น้องๆ เจอกันนะครับจะมีผู้ใหญ่ใจดีจาก กทม.ไปร่วมมอบทุนการศึกษาและมอบอุปกรณ์เครื่องนอนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนนะครับ#เจอกัน
แนะนำน้องๆที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีนะครับ ตอนนี้อยู่ในช่วงสมัครรอบที่ 2 แล้วนะครับ ลองเข้าไปศึกษาข้อมูลก่อนได้เด้อ!!!! #มหาวิทยาเเกษตรศาสตร์ #วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับน้องๆ นักเรียน ม.6 ที่สนใจและยังไม่มีที่เรียนต่อนะคะ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร แล้วจะรู้ว่าเรียนเกษตรไม่ง่ายอย่างที่คิด ไปเป็นเด็ก KU 80 กันเถอะ 💖
ฝากด้วยนะคะ
สวัสดี ศิษย์เก่า และ ศิษย์ใหม่ ด.ศ.ว ทุกท่าน พอดีมีเรื่องอยากเสนอว่า ตอนทำบุญประทายข้าวเปลือก แล้วมองไปที่สนามฟุตบอล ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา ยังเป็นดินลูก ก้อนหินอยู่ และได้คิดว่า ถึงเวลาที่เรา ชาว ด.ศ.ว จะพัฒนาตรงนี้ จึง ได้ขอความคิดเห็นจาก ชาว ดศว จะสามารถ ช่วยตรงจุดนี้ได้ไหม ทำผ้าป่า ระดมทุน ทำสนาม
ให้มี สนามที่มาตรฐานกว่านี้ นุ่มกว่านี้ มีลู่วิ่ง
ดีกว่านี้ มีอัฒจันทร์ที่นั่ง เราจะไม่ทำทีเดียวให้เสร็จ เราจะค่อยๆทำ เช่น
ปีนี้ ปรับพื้นสนาม ปูหญ้า
ปีต่อมา ทำลู่วิ่ง
ปีต่อไป เราค่อยมาทำ อัฒจันทร์ ไปที่ละ บล็อก
แล้วถ้าหาก เสร็จ แล้ว เรามาทำประเพณีคืนสู่เหย้า ดศว จะดีไหม เพื่อให้เราชาว ดศว ได้กลับมาเจอกัน ถามสาระทุกข์ สุขดิบกัน ทำประโยชน์ ให้โรงเรียน ดีไหม

หน่วยงานราชการ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ เลขที่ 100 หมู่ 9 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทร. 042166638 แฟกซ์. 042166638

เปิดเหมือนปกติ

30/03/2022

ประกาศโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
วันที่ 1 เมษายน 2565
เป็นวันรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำการศึกษา 2565
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ใต้ถุนอาคาร MEP โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
หมายเหตุ นักเรียนใหม่ทุกคน จะต้องมาวัดชุดนักเรียนและชุดพื้นเมือง

สอบถามเพิ่ม ได้ที่ครูอลิษา โทร. 091- 8677047 หรือ ครูจรัญญา โทร. 062 - 7816446

26/03/2022

ผมยอมใจคนคิดเลยครับ สุดยอดไปเลยรถเกี่ยวหญ้าให้วัว ประหยัดทั้งแรงงาน และเวลา

นี่สิเขาเรียกว่า "นวัตกรรม"

อบรม e-port 23/03/2022

อบรม e-port

อบรม e-port 49 new items · Album by สวรรยา ผิวบุญเรือง

Photos from โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์'s post 08/03/2022

ไม่มีใครแก่เกินเรียน #ออกแบบเทคโนโลยี

พิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศ ผู้จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเดื่อศรีไพรว 04/03/2022

พิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศ ผู้จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเดื่อศรีไพรว

เก็บตกพิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ประจำปีการศึกษา 2564
https://photos.app.goo.gl/fTXgkD1xJgez4H9S8

พิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศ ผู้จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเดื่อศรีไพรว 304 new items · Album by Anuwat Tar

03/03/2022

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ขอเรียนเชิญคณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 สถานที่ บริเวณใต้ถุนอาคาร MEP วันศุกร์ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปจ้า

03/03/2022

ขอบคุณท่านศึกษานิเทศนภาพร ศรีมรกต ศน.กำแพง ไชยมาตย์ จากสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม อบจ.สกลนครเป็นอย่างสูงที่ออกนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของคณะครู ร.ร.เดื่อศรีไพรวัลย์ของเราในครั้งนี้ค่ะ😍🥰
https://photos.app.goo.gl/hwziGhHdY2ciMYUs9

Photos from โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์'s post 03/03/2022

นำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาในชีวิต
Traffic Lights สัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติ #microbit

28/02/2022

พิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ประจำปีการศึกษา 2564
https://photos.app.goo.gl/D6pbgGFxNTupYXCfA

Photos from โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์'s post 25/02/2022

คุณครูก็เรียนอยู่เรื่อย ๆ นะครับ เพราะตอนที่ครูเรียน ป.ตรี ยังไม่มีวิชานี้ครับ #วิทยาการคำนวณ

Photos from โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์'s post 22/02/2022

ลูก ๆ เดื่อศรีไพรวัลย์ กับ วิทยาการคำนวณครับ

พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ เขียว-เหลือง เกมส์ วันที่ 18 ก.พ. 65 19/02/2022

พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ เขียว-เหลือง เกมส์ วันที่ 18 ก.พ. 65

พิธีเปิด ปิด การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ เขียว-เหลือง เกมส์ วันที่ 18 ก.พ. 65 888 new items · Album by Anuwat Tar

17/02/2022

เรียนครูฟรี !! โครงการทุนเอราวัณ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประจำปีการศึกษา 2565
.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 โครงการทุนเอราวัณ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
.
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3sJBJ4O

13/02/2022

กิจกรรมเดินทางไกล ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
https://photos.app.goo.gl/o5Ewb6H6Awx758CJ7

05/02/2022

Active learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 #ชีววิทยา 2

ข่าวดี!! โครงการเพชรในตม ปี65 มาแล้ว! เปิดรับสมัครนักเรียนม.6 เกรด2.75 ขึ้นไป จบแล้วบรรจุเป็นคร 26/01/2022

ข่าวดี!! โครงการเพชรในตม ปี65 มาแล้ว! เปิดรับสมัครนักเรียนม.6 เกรด2.75 ขึ้นไป จบแล้วบรรจุเป็นคร

โครงการเพชรในตม ปี65 มาแล้ว! เปิดรับสมัครนักเรียนม.6 เกรด2.75 ขึ้นไป จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที!
👇👇👇
https://www.kruwandee.com/news-id48082.html

ข่าวดี!! โครงการเพชรในตม ปี65 มาแล้ว! เปิดรับสมัครนักเรียนม.6 เกรด2.75 ขึ้นไป จบแล้วบรรจุเป็นคร ข่าวดี!! โครงการเพชรในตม ปี65 มาแล้ว! เปิดรับสมัครนักเรียนม 6 เกรด2 75 ขึ้นไป จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที! เรียบเรียง....

24/01/2022

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี บูรณาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ลูกเสืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
https://photos.google.com/share/AF1QipP_3sm1kW62XplIKUekNW-o4xRusUk8IgM9YLcmRat0cBP95s9OnJEI1ICRE6Dj-A?key=WmgxMEEtOERYMHY5WXlmZ3BMUU9zWUxWaHNIa2dB

Photos from ห้องสมุดโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์'s post 21/01/2022

Photos from ห้องสมุดโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์'s post

Photos from ห้องสมุดโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์'s post 19/01/2022

ขอบคุณครับ

ตารางเรียนออนไลน์ ประจำวันที่ 10-14 มกราคม 2565 09/01/2022

ตารางเรียนออนไลน์ ประจำวันที่ 10-14 มกราคม 2565

ตารางเรียนออนไลน์ ประจำวันที่ 10-14 มกราคม 2565  

02/01/2022
30/12/2021

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร ได้ประสานมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอเลื่อนการเปิดเรียนแบบ On Site ให้เลื่อนจากวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เป็นวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์จึงขอประชาสัมพันธ์หยุดทำการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มกราคม 2565 มาเป็น On line โดยให้นักเรียนตรวจสอบความเคลื่อนไหวของคุณครูแต่ละวิชาในห้องเรียนออนไลน์ Classroom นะครับ
และโรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ครับ

30/12/2021

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 ขอให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ ภาร โรง ผู้ปกครอง นักเรียนทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมมุ่งมาดปรารถนาทุกประการเทอญ
ทำบุญตักบาตรประจำปีและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์

https://photos.app.goo.gl/3n1RRasxNRxqvepQ9

Photos from ห้องสมุดโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์'s post 29/12/2021

Photos from ห้องสมุดโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์'s post

ผู้อำนวยการ สุทัศน์ สุวรรณโน มอบของรางวัลสนับสนุน พิธีเปิด-ปิดกีฬาภายในโรงเรียนบ้านเดื 29/12/2021

ผู้อำนวยการ สุทัศน์ สุวรรณโน มอบของรางวัลสนับสนุน พิธีเปิด-ปิดกีฬาภายในโรงเรียนบ้านเดื

ผู้อำนวยการ สุทัศน์ สุวรรณโน มอบของรางวัลสนับสนุน พิธีเปิด-ปิดกีฬาภายในโรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย
รูปภาพประกอบ
https://photos.app.goo.gl/1jtQJknAWwUKa8mf6

ผู้อำนวยการ สุทัศน์ สุวรรณโน มอบของรางวัลสนับสนุน พิธีเปิด-ปิดกีฬาภายในโรงเรียนบ้านเดื 59 new items · Album by Anuwat Tar

Photos from โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์'s post 29/12/2021

นางสาวพัชราภรณ์ สร้างการนอก
นักเรียน รร.เดื่อศรีไพรวัลย์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เข้าเฝ้าทูลอะลองธุลีพระบาท
รับพระราชทานทุนการศึกษา

วันนี้ (28 ธ.ค. พ.ศ. 2564) เวลา 17.44 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และคณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุน

นำนักเรียนผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2564 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุน พร้อมกับนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 10 และครูดีเด่น ประจำปี 2564 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ

และนำคณะนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2563 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นักเรียนทุนพระราชทาน ฯ ที่ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้บรรจุเข้ารับราชการ และรับทุนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่อไป

20/12/2021
20/12/2021
โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ updated their phone number. 19/12/2021

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ updated their phone number.

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ updated their phone number.

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ updated their address. 19/12/2021

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ updated their address.

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ updated their address.

18/12/2021

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 40 ทุน เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2565

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


เลขที่ 100 หมู่ 9 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส
Wanon Niwat
47120

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 16:30
อังคาร 07:30 - 16:30
พุธ 07:30 - 16:30
พฤหัสบดี 07:30 - 16:30
ศุกร์ 07:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Wanon Niwat (แสดงผลทั้งหมด)
RTP Cyber Village สภ.วานรนิวาส RTP Cyber Village สภ.วานรนิวาส
Wanon Niwat, 47120

กฏหมาย

กู้ภัยเดื่อศรีคันไชย กู้ภัยเดื่อศรีคันไชย
Wanon Niwat, Sakon Nakhon, Thailand
Wanon Niwat, 47120