วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD)

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) กำหนดการ [email protected]
[email protected]

16/09/2021

โครงการเพาะเมล็ด: ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

Photos from ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มจร.'s post 12/09/2021

Photos from ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มจร.'s post

Photos from ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มจร.'s post 09/09/2021

Photos from ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มจร.'s post

Photos from ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มจร.'s post 04/09/2021

Photos from ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มจร.'s post

Photos from ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มจร.'s post 19/05/2021

Photos from ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มจร.'s post

แหล่: เรียนสังคมวิทยา แก้ปัญหาวิกฤตใหญ่ 08/05/2021

แหล่: เรียนสังคมวิทยา แก้ปัญหาวิกฤตใหญ่

แหล่: เรียนสังคมวิทยา แก้ปัญหาวิกฤตใหญ่ คำร้อง: ช.เตย์/ ทำนอง-แหล่: ว.ลูกพ่อพระยาแล/ เรียบเรียง: หม่องดุง มิงคลาบา

05/04/2021

Ep.2 รร.เล็กบนดอยสูง

Photos from ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มจร.'s post 30/03/2021

Photos from ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มจร.'s post

ปาย : โลกคนละใบบนพื้นที่ท่องเที่ยว ชวนมาเรียนรู้และช่วยกันหาทางออกกับโรงเรียนเล็กบนพื้ 10/03/2021

ปาย : โลกคนละใบบนพื้นที่ท่องเที่ยว ชวนมาเรียนรู้และช่วยกันหาทางออกกับโรงเรียนเล็กบนพื้

ปาย : โลกคนละใบบนพื้นที่ท่องเที่ยว ชวนมาเรียนรู้และช่วยกันหาทางออกกับโรงเรียนเล็กบนพื้ บนโลกที่ความทันสมัยแห่งยุคเทคโนโลยีที่ก้าวไกลไปสุดกู่ และการสื่อสารที่เท่าทันกันหมด และบนโลกในเดียวกั....

28/02/2021

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอเชิญรับฟังการเสวนา เรื่อง “การศึกษา(พื้น)ที่ห่างไกล: สังคมสงฆ์กับการศึกษาและพัฒนาบนพื้นที่สูง”

ผ่าน Facebook Live : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มจร. เวลา 18:00-19.00 น.

วิทยากร : รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ผู้อำนวยการโรงเรียน และประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มจร

ชวนเสวนาโดย
ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง

Photos from ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มจร.'s post 08/11/2020

Photos from ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มจร.'s post

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) updated their info in the about section. 30/09/2020

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) updated their info in the about section.

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) updated their info in the about section.

28/08/2020

#มติสภามหาวิทยาลัย_ครั้งที่_๘/๒๕๖๓
#มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 👉👉 http://www.uco.mcu.ac.th

เรียนกับอ้ายบ่ มอจอรอ สังคมวิทยา 18/08/2020

เรียนกับอ้ายบ่ มอจอรอ สังคมวิทยา

เรียนกับอ้ายบ่ มอจอรอ สังคมวิทยา ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ช่องส่องพระ #เส้นทางบัณฑิตสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา EP 1 30/07/2020

ช่องส่องพระ #เส้นทางบัณฑิตสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา EP 1

ช่องส่องพระ #เส้นทางบัณฑิตสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา EP 1 สังคมวิทยา คือ ศาสตร์ที่มุ่งศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในฐานะสมาชิกของสังคม เนื้อหาของสังคมวิทยาจึงกินความก...

International Conference on Multidisciplinary & Current Educational Research – MCU Thailand | IFERP 30/07/2020

International Conference on Multidisciplinary & Current Educational Research – MCU Thailand | IFERP

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Virtual Conferencing the 1st International Conference on Multidisciplinary & Current Educational Research – MCU Thailand | IFERP ของคณะครุศาสตร์ มจร & ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับ IFERP ในระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 การนำเสนอผลงาน Day 1 เริ่มต้นเวลา 8.45 น. ตามเวลาของประเทศไทย พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. (อธิการบดี) ประธานเปิดงานกล่าวตอนรับ และ Keynote Speaker ท่านสามารถ click เข้าชมได้ที่ link [กำหนดการนำเสนองาน Program] https://bit.ly/30bbmYv [การนำเสนอ Online Conference] https://bit.ly/2X9iKkY

International Conference on Multidisciplinary & Current Educational Research – MCU Thailand | IFERP The first International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research is organized by Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayuttaya,...

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) updated their phone number. 08/07/2020

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) updated their phone number.

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) updated their phone number.

Photos from มีอะไรมาบอก's post 21/05/2020

Photos from มีอะไรมาบอก's post

เรียนกับอ้ายบ่ (มจร.สังคมวิทยา)/หนึ่ง วันฉลอง. 29/02/2020

เรียนกับอ้ายบ่ (มจร.สังคมวิทยา)/หนึ่ง วันฉลอง.

https://www.youtube.com/watch?v=Oe52n8yq2wY&list=PLcx0VcPxAS-ZGypKOmUw1w5XB1RaY4UPX&index=91&t=0s

เรียนกับอ้ายบ่ (มจร.สังคมวิทยา)/หนึ่ง วันฉลอง. เรียนกับอ้ายบ่(มจร.สังคมวิทยา)/ หนึ่ง วันฉลอง คำร้อง : ส.สายเนตร ทำนอง : ส.สายเนตร ดนตรี : ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภา...

คะนึงจิต พินิจโลก| พระไพศาล วิสาโล 09/02/2020

คะนึงจิต พินิจโลก| พระไพศาล วิสาโล

หนังสือออกใหม่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

--------------------------------------
...ดูเหมือนว่าความคิดแบบอำนาจนิยมจะฝังลึกในหมู่คนไทย การใช้อำนาจหรือความรุนแรงเพื่อแก้ปัญหาจึงเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่ว่าปัญหาผู้ก่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รวมทั้งกรณีกรือเซะและตากใบ) ปัญหายาเสพติด (ฆ่าตัดตอน) รวมทั้ง “ปัญหาทักษิณ” (ซึ่งถูกจัดการด้วยวิธีรัฐประหาร).....เหตุการณ์ดังกล่าวได้ตอกย้ำว่า ความรุนแรงเป็นปัญหาที่ฝังลึกของสังคมไทย มันกลายเป็นวิถีทางการเมืองอย่างหนึ่งที่ไม่ได้ผูกติดอยู่กับระบบเผด็จการเท่านั้น แม้เป็นประชาธิปไตย ความรุนแรงก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากทัศนคติที่แพร่หลายในหมู่ผู้คน อาทิ ความคิดแบบอำนาจนิยมรวมทั้งความคิดที่ว่า คนผิดมีสิทธิ์เป็นศูนย์ คือ เมื่อตัดสินใครว่า“ผิด” แล้ว ก็สามารถจะทำอย่างไรกับเขาก็ได้ รวมทั้งฆ่าเขา โดยไม่ต้องสนใจกระบวนการยุติธรรมสาเหตุอีกส่วนหนึ่งที่หนุนเสริมให้เกิดความรุนแรงได้ง่ายก็คือ ความไม่เป็นธรรมหรือความเหลื่อมล้ำ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการเลือกปฏิบัติในระดับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเท่านั้น หากยังมีโครงสร้างและกลไกต่างๆ รองรับ สนับสนุน เช่น โครงสร้างอำนาจที่รวมศูนย์สู่ส่วนกลาง ซึ่งทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบและความคับแค้นใจในหมู่ผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ ลำพังช่องว่างที่ถ่างกว้างขึ้นระหว่างคนระดับบนกับระดับล่าง ก็ทำให้ฝ่ายหลังเกิดความไม่พอใจอยู่แล้ว ยิ่งมาพบว่าตนมีสิทธิ์มีเสียงน้อยกว่าคนระดับบนหรือนักการเมืองที่ตนสนับสนุนต้องมีอันเป็นไปด้วยกลวิธีต่างๆ ก็ยิ่งเกิดความคับแค้นใจ ดังนั้นจึงง่ายมากที่จะโดนใจกับคำว่า“ไพร่-อำมาตย์” หรือ “สองมาตรฐาน” จนพร้อมที่จะลุกขึ้นมาประท้วงเพื่อเรียกหาความเป็นธรรม "

คะนึงจิต พินิจโลก| พระไพศาล วิสาโล จัดพิมพ์โดย ครอบครัววงศ์วรวิสิทธิ์

08/02/2020
23/01/2020

แม้เป็นต้นปี แต่หลายคนก็มีอาการ Brownout กันซะแล้ว

Burnout คือ หมดไฟ แค่ชั่วคราว ถ้ากระตุ้นด้วยวิธีที่เหมาะสมก็กลับมามีไฟใหม่ได้ ส่วน Brownout คือ หมดใจ น่าเป็นห่วงมากกว่า อะไรก็คงค่อยแย่ลง ทั้งงาน ทั้งความสุข ความสนุกกับชีวิต

วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอาการ Brownout
ได้ขีดเขียนเป็นภาพ สรุปสั้น ๆ คือ
1. Positive Attitude หมั่นคอยดูแลความคิดของเรา ปรับทัศนคติให้เป็นบวกซะ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะแย่หรือร้ายแค่ไหน
เช่น งานที่ยาก ทำให้เราเก่งขึ้น

2. Relax พักเบรคบ้าง หาเวลาพักผ่อน ไม่ควรโหมงานหนักจนเกินไป แม้แต่ในออฟฟิศก็ควรลุกจากโต๊ะ เพื่อเปลี่ยนอริยาบท หรือพักสายตาบ้าง

3. Goal มีเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับตัวเอง ถ้ารายปีมันยากไป เป็นรายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายวันก็ได้ เพราะเป้าหมายคือ เข็มทิศที่ช่วยให้ชีวิตไม่สะเปะสะปะ

4. Share Your Feeling พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้สึก ความคิดเห็นกับคนอื่นบ้าง บางทีการคิดคนเดียวก็ทำให้เราวกวน
และความสัมพันธ์จะช่วยให้เราไม่รู้สึกหดหู่ โดดเดี่ยวนะคะ

5. Favorite Activity ออกแบบกิจกรรม ให้กับตัวเองบ้าง โดยไม่ต้องกังวลกับความคิดเห็นของคนอื่นมากจนเกินไป ทำสิ่งที่ชอบ ทำแล้วเพลิดเพลิน มีความสุข เช่น ปลูกต้นไม้ ทำอาหาร ออกกำลังกาย ดูหนัง ฟังเพลง ท่องเที่ยว หาของกินอร่อยๆ

ในความเป็นจริง โลกทุกวันนี้อาจไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างงานกับชีวิต เราก็ไม่ควรขัดขืน หรือ ต่อต้าน
แต่ลุกขึ้นปรับตัวให้ flow ไปกับโลกนี้อย่างเข้าใจกันดีกว่า

29/12/2019

ความแตกต่างระหว่างงานวิจัย กับบทความวิจัย

┏━━━━━━━━━━┓
❥ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ❥
┗━━━━━━━━━━┛
☎️ Tel : 093-8079091, 0961404854
📲 Line : https://bit.ly/2Hjt42e
🏥ตำแหน่งที่ตั้ง : Shangri-La Hotel Silom

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) updated their business hours. 07/12/2019

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) updated their business hours.

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) updated their business hours.

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) updated their address. 07/12/2019

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) updated their address.

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) updated their address.

เมื่อมหาวิทยาลัยไทยต้อง lay off อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า 30/09/2019

เมื่อมหาวิทยาลัยไทยต้อง lay off อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า

เมื่อมหาวิทยาลัยไทยต้อง lay off อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า จากสถิตินักเรียนนักศึกษาของคณะและสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่ลดลงฮวบฮาบ บางแห่งแทบไม่ต้องคัดเลือกกั....

สุขเพราะละ 28/09/2019

สุขเพราะละ

สุขเพราะละ ธรรมะรับอรุณวัดป่าสุคะโต หลวงพ่อไพศาล วิสาโล วันที่ 28 กันยายน 2562

26/09/2019

อาจารย์เซ็นเขียนจุดดำบนพื้นขาว ถามลูกศิษย์ว่า : นี่คืออะไร?
เหล่าลูกศิษย์ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า : จุดดำหนึ่งจุด
อาจารย์หัวเราะ : แค่จุดดำจุดเดียวเท่านั้นหรือ? พื้นขาวออกกว้างมองไม่เห็นเลยหรือ?

師在白板上點個黑點,問徒弟:這是什麼?徒弟們異口同聲:一個黑點。禪師笑了:只一個黑點嗎?這麼大的白板沒看到?

พื้นขาวออกกว้าง ไยเห็นเพียงจุดดำจุดเดียว

... คัดโดย : วิภาดา กิตติโกวิท
... จาก https://kknews.cc/fo/vog54mq.html

25/09/2019

อยู่กันแบบ "ครอบครัว"??
เคยได้ยินประโยคนี้บ่อยๆ ใช่ไหมครับ
"บริษัทของเรา อยู่กันแบบครอบครัว"
วันก่อน ผมเพิ่งซื้อหนังสือ "ทำไม NETFLIX ถึงมีแต่คนโคตรเก่ง"
ซื้อเพราะอยากรู้วัฒนธรรมการทำงานของ NETFLIX
คนเขียนชื่อ "แพตตี้ แมคคอร์ด" เป็นอดีตเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายจัดสรรทรัพยากรบุคคลที่ NETFLIX
มีบทหนึ่งที่ผมชอบมาก
เขาตั้งชื่อว่า "ศิลปะของการจากลาด้วยดี"
เพราะตอนนี้สถานการณ์เศรษฐกิจไม่ค่อยดี และกระแส Disrupt จากเทคโนโลยีสมัยใหม่กำลังทำลายล้างธุรกิจดั้งเดิม
การปลดพนักงานเป็นเรื่องหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้
ทำอย่างไรเราจะจากลากันด้วยดี
ฟังดูแล้ว "โรแมนติค" ไปหน่อย
เพราะพนักงานที่ถูกปลดออกย่อมไม่รู้สึกดีอย่างแน่นอน
เขาย่อมรู้สึกว่าเป็น "ผู้ถูกกระทำ"
แม้จะเข้าใจความจำเป็นขององค์กรก็ตาม
"แพตตี้ แมคคอร์ด" บอกว่าเธอไม่ชอบให้นำเรื่อง "ความผูกพัน" มาใช้ในเชิงธุรกิจ
ในการสัมมนาครั้งหนึ่งที่เธอไปพูดให้พนักงานฝ่ายบุคคลเต็มห้องฟัง
เธอตั้งคำถามว่า "ไหนมีใครเคยปลดคนออกจากงานบ้าง"
ทุกคนยกมือ
"แล้วใครเคยปลดสมาชิกในครอบครัวออกบ้าง"
ไม่มีใครยกมือเลย
ครับ เธอกำลังบอกว่าอย่าใช้คำว่า "เราอยู่กันแบบครอบครัว" ในที่ทำงาน
เพราะความจริงไม่เป็นเช่นนั้น
พนักงานมักจะเดินมาขอคำแนะนำในการทำงานจาก "แมคคอร์ด"
เธอจะเริ่มต้นแนะนำเรื่องการพัฒนาตัวเอง
"คุณควรจะเป็นนักเรียนผู้เรียนรู้ไปตลอดชีวิต คุณควรจะเสริมทักษะใหม่และหาประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ ซึ่งไม่จำเป็นต้องหาจากบริษัทเดิมก็ได้"
และสรุปสัจธรรมของ "พนักงานประจำ"
"ความจริงก็คือบางครั้งคุณได้รับการว่าจ้างจากบริษัทหนึ่งเพื่อให้ทำสิ่งหนึ่ง และคุณทำมันแล้ว ทุกอย่างก็จบ
ถ้าฉันจ้างคนมาทำโรงจอดรถให้ใหม่ พอพวกเขาทำงานจนเสร็จ ฉันก็ไม่ต้องการให้เขามาซ่อมหลังบ้านฉันแล้ว"
เธอกำลังบอกว่าทุกคนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เคยประสบความสำเร็จในงานของตัวเองมาก่อน
แต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปหรือความต้องการขององค์กรเปลี่ยนไป
เขาก็ต้องการ "คน" อีกแบบหนึ่ง
วิธีการที่ดีที่สุด คือ การพูดแบบตรงไปตรงมา ไม่ใส่ร้ายป้ายสีเขา
ไม่ตัดสินว่าเขาผิดพลาด
แต่แจกแจงให้เห็นว่าเขาไม่เหมาะกับสิ่งที่องค์กรต้องการ
มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัว
และไม่ใช่ความผิดพลาด
ไม่ควรจะใช้กลวิธีการทำร้ายกัน เช่น การย้ายไปตำแหน่งที่ไม่มีความสำคัญเพื่อกดดันให้พนักงานลาออก
เพราะ "ลาออก" บริษัทไม่ต้องจ่าย
แต่ "ให้ออก" บริษัทต้องจ่าย
ทำร้ายกันเหมือนว่าไม่เคยรักกัน
"เมื่อเราจ้างใครมาทำงานแล้วผลปรากฏว่าเขาทำไม่ได้ ปัญหาอยู่ที่กระบวนการจ้างงาน ไม่ใช่ตัวบุคคล"
"คุณจ้างคนผิด ไม่ใช่ความผิดของเขา เพราะฉะนั้นคุณไม่ควรทำให้เขารู้สึกอย่างนั้น"
ในมุมของพนักงานนอกจากจะต้องเข้าใจ "ความจริง" ที่แสนจะเจ็บปวดเรื่องนี้แล้ว
การถูก "ให้ออก" ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีคุณค่า
เพียงแต่เขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
"คนที่ไม่ประสบความสำเร็จในบริษัทหนึ่งอาจไปต่อแล้วเป็นดาวเด่นในอีกบริษัทหนึ่งก็ได้
หลายครั้งที่ฉันพบว่าคนที่คิดว่าไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไรก็ไปรุ่งที่อื่นเพราะเขาอยู่ถูกที่ถูกทาง"
ปัจจุบัน "แพตตี้ แม็คคอร์ด" ไม่ได้ทำงานกับ NETFLIX แล้ว
เธอกับ "รีด เฮสติงส์" ทำงานด้วยกันมานาน
วันหนึ่ง "รีดกับฉันต่างเห็นพ้องตรงกันว่าได้เวลาที่ฉันจะไปแล้ว"
และ "ฉันเคารพหลักการของรีดเรื่องการเลือกทีมในอนาคตของตัวเอง"
เธอทำ "โรงจอดรถ" เสร็จแล้ว
งาน "ซ่อมหลังบ้าน" เป็นงานของคนอื่น
"แพ็ตตี้ แม็คคอร์ด" ออกไปด้วยความรู้สึกที่ยังเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง
แค่เริ่มต้นใหม่
ไม่ใช่พ่ายแพ้

#แค่เริ่มต้นใหม่ไม่ใช่พ่ายแพ้

Opinion | Why We Should Stop Grading Students on a Curve 23/09/2019

Opinion | Why We Should Stop Grading Students on a Curve

Opinion | Why We Should Stop Grading Students on a Curve Turning college into a zero-sum game hurts their chances of succeeding after graduation.

30/07/2019

โครงการสัมมนาทางวิชาการ " มุมมองพระพุทธศาสนาสำหรับนักการเมืองรุ่นใหม่ "

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


ต. ลำไทร อ. วังน้อย
Wang Noi
13170

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

Wang Noi บุคคลสาธารณะอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
เจเจพรอนงค์FanPage เจเจพรอนงค์FanPage
โรจนะ
Wang Noi, 13170

พระเอกมาดเท่ห์เจเจพรอนงค์

เสื้อฮาวาย เสื้อลายดอก เสื้อ เสื้อฮาวาย เสื้อลายดอก เสื้อ
ถนนมิตรภาพ
Wang Noi, 13170

เสื้อฮาวาย เสื้อลายดอก เสื้อเชิ้ต By Oommy Oommy SHOP

รับปั้มแรงค์ ROV BY QOBXD รับปั้มแรงค์ ROV BY QOBXD
วังน้อย
Wang Noi, 13170

บริการปั้มแรงค์ พาเล่นสนใจทักเพจได

เช่า-บูชาวัตถุมงคลพระอาจารย เช่า-บูชาวัตถุมงคลพระอาจารย
พหลโยธิน
Wang Noi, 13170

แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ พระตะวันอิทธิโชโต วัดน้อมประชาสรรค์

ถ่ายไปชิมไป ถ่ายไปชิมไป
Wang Noi, 13170

คลิปกินและท่องเที่ยว​ตามแบบลูกอีสาน.เขยคำชะอี

ลิเก ลูกกบ เสียงหวาน Fanpage ลิเก ลูกกบ เสียงหวาน Fanpage
Wang Noi

ติดต่องานการแสดง ลิเก ลูกกบ เสียงหวาน?

Football-KiD Football-KiD
พหลโยทิน
Wang Noi, 13170

ขายรองเท้าฟุตบอลมือหนึ่งมือสองของแท้

WKU E-sport club WKU E-sport club
Wang Noi, 13170

ซื้อ-ขายรหัสFree Fire แอดมินBEwer ซื้อ-ขายรหัสFree Fire แอดมินBEwer
ลำตาเสา
Wang Noi, 13170

สนุก สนาน

We Love Big Bell Ball Benz Blink Fanpage We Love Big Bell Ball Benz Blink Fanpage
Wang Noi

สนับสนุนแฟนคลับ..รักและติดตามผลงาน?

Kimji Kimji
Wang Noi, 13170

เพจสำหรับอัพเดทรูปกิจกรรมต่างๆของ?