ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยร

ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยร

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

เยาวชนพันธุ์ใหม่ หัวใจต้านโ
เยาวชนพันธุ์ใหม่ หัวใจต้านโ
Uttaradit 53000
ASEAN URU
ASEAN URU
Uttaradit 53000
ชมรมอาสาพัฒนาชนบท & ชมรมฝายห
ชมรมอาสาพัฒนาชนบท & ชมรมฝายห
กองพัฒนานักศึกษา(ชั้น3) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, Utaradit
Uttaradit Rajabhat University
Uttaradit Rajabhat University
Uttaradit 53000
ศิษย์เก่าสโมสรนักศึกษาคณะม
ศิษย์เก่าสโมสรนักศึกษาคณะม
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000, Uttaradit
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Uttaradit
ออกแบบนิเทศศิลป์ ราชภัฏอุตร
ออกแบบนิเทศศิลป์ ราชภัฏอุตร
Uttaradit 53000
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ, Uttaradit
Faculty of Industrial Technology Library, Uttaradit Rajabhat University
Faculty of Industrial Technology Library, Uttaradit Rajabhat University
Uttaradit Rajabhat University, Utaradit
สำนักงานส่งเสริมบุคลากรด้า
สำนักงานส่งเสริมบุคลากรด้า
ชั้น 3 อาคารเรือนต้นสัก ม.ราชภ, Uttaradit
สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏอุตรด
สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏอุตรด
มอ.ราชฎัชอุตรดิตถ์, Changwat Uttaradit
ชมรมว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภ
ชมรมว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภ
Uttaradit 53000
สมต. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิ
สมต. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิ
uttaradit univercity Injaimee Road
English For Life at URUIC
English For Life at URUIC
ICIT Building, Uttaradit Rajabhat University,, Changwat Uttaradit
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอา
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ, Uttaradit

ข่าวสารชมรมพุทธศาสตร์ ชมรมพุทธศาสตร์ มรอ. จุดประสงค์
๑.เพื่อส่งเสริมการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย
๒.เพื่อให้นักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่นๆสามารถเรียนรู้พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ
๓.เพื่อเป็นการขัดเกลาทางสังคมในทางคุณธรรม จริยธรรม ทั้งทางตรงและทางอ้อม
๔.เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและวัฒนธรรม
๕.เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เกิดความสามัคคี

เปิดเหมือนปกติ

23/12/2019

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ฝากเพื่อน ๆ ใน fb ส่งต่อถึงน้อง ๆ ที่น่ารักทุกคนค่ะ เผื่อท่านใดต้องการรูปภาพจัดทำแฟ้มเพื่อรวบรวมผลงานจ้า

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ค้นคว้าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

23/12/2019

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ค้นคว้าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำศาสนพิธีกร 29/10/2019

กิจกรรมชมรมพุทธศาสตร์

26 -27 ตุลาคม 2562 กองศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับนักศึกษาชมรมพุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดจัดโครงการ 2 วัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ ในการปฏิบัติหน้าที่ ้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามหลักของพิธีและประเพณีนิยม เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติศาสนพิธีให้ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี แสงอุทัย ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานในพิธี และได้เกียรติจาก พระครูสุภัทรสันติคุณ เจ้าอาวาสวัดดอยท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ พันตรีสงัด ศิริมา รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และคุณอรรถพงษ์ ทองจินดา นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติในครั้งนี้

Timeline photos 16/08/2019

Timeline photos

15/08/2019

มาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราชาวพุทธศาสตร์❤

📣 แก้ไข การรับลงทะเบียนชมรมครับ

เปิดรับลงทะเบียนสมัครสมาชิกชมรม ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 1-31สิงหาคม 2562

****รหัส60,61และ62 ลงสมัครเว็บไซด์ activity.uru.ac.th

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

ปล.ขออภัยในความล่าช้า 🙏🏻

Photos from ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์'s post 09/08/2019

วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562
คณะกรรมการชมรมพุทธศาสตร์ชุดใหม่ ได้ดำเนินการประชุมครั้งที่ 1 เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2562 และเตรียมความพร้อมสำหรับน้องรหัส 62 ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชมรมในปีการศึกษานี้📝😊

พิธีบวงสรวงเทวดาจัตุรทิศ และพิธีฉลองศาลาพระพุทธอุตรมงคล 30/04/2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดพิธีทำบุญฉลองศาลาพระพุทธอุตรมงคล ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ มณฑลพิธีศาลาพระพุทธอุตรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สมโภชศาลาพระพุทธอุตรมงคล และสงกรานต์ มรอ. 62 10/04/2019

สมโภชศาลาพระพุทธอุตรมงคล และสงกรานต์ มรอ. 62

{Recent News URU}
10 เมษายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดพิธีฉลองสมโภชศาลาพระพุทธอุตรมงคล และกิจกรรม รักษา สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยเนื่องในวันสงกรานต์ และมีขบวนแห่อัญเชิญเทวดาจตุรทิศ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเฉลิมฉลองศาลาพระพุทธอุตรมงคล หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเป็นกิจกรรมหารแข่งขันทำอาหารพื้นบ้านสืบสานประเพณีสงกรานต์ มรอ. (แข่งทำลาบ/ส้มตำลีลา) จากคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยในช่วงบ่ายมีพิธีเปิดนิทรรการ “ด้วยพระบารมี ปฐพีไทยร่มเย็น” ของนักศึกษารายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีเปิดการแสดงเทิดพระเกียรติ ของนีกศึกษารายวิชาการศึกษาอิสระทางด้านนาฏศิลป์และการสร้างสรรค์ และกิจกรรม “ตลาดวัฒนธรรม” ในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
จากนั้นเป็นขบวนสงกรานต์จากทุกคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นสีสันในวันสงกรานต์ของมหาวิทยาลัย และต่อด้วยกิจกรรมนดน้ำดำหัวอธิการบดี ผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโส เพื่อรักษา สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ของไทย และกิจกรรมสุดท้ายในช่วงเย็นเป็นพิธีเปิดนิทรรศการ 70 ฝน ผศ.อุดมศักดิ์ อรรถโกวิทย์ และนิทรรศการศาลาพระพุทธอุตรมงคล ณ ศาลาพระพุทธอุตรมงคลและหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ

PR.URU

พิธีฉลองสมโภชศาลาพุทธอุตรมงคลและอัญเชิญท้าวจัตุรทิศ10/04/62 10/04/2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดพิธีฉลองสมโภชศาลาพระพุทธอุตรมงคล และกิจกรรม รักษา สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยเนื่องในวันสงกรานต์ และมีขบวนแห่อัญเชิญเทวดาจตุรทิศ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเฉลิมฉลองศาลาพระพุทธอุตรมงคล

ขบวนนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ 16/03/2019

ขบวนนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นักศึกษาชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมจัดขบวนเครื่องนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ เพื่อส่งเสริมประเพณีวิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบ้านประจำท้องถิ่น ที่สืบสานกันมาแต่ครั้งโบราณ ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตจริงของชาวบ้านและได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีจิตอาสาร่วมจัดขบวนในครั้งนี้ด้วยค่ะ

พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระพุทธอุตรมงคล 13/03/2019

ชมรมพุทธศาสตร์ และกองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิถ์ ได้เข้าร่วมในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระพุทธอุตรมงคล เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาพระพุทธอุตรมงคล และเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ศาลาพระพุทธอุตรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี
-------------------------------------------------
สามารถดาว์นโหลดรูปภาพตามลิ้งค์ที่แนบมาด้านล่างได้เลยค่ะ
https://web.facebook.com/UttaraditRajabhatUniversity/photos/ms.c.eJxNWNux5TAI62iHN7j~;xnaCjuX7y2CMhRAkluFjKWGuVlr~;7DO41cmK1AkYLA487OdhKY0jTsPM6WM9PFJrOHI9NOGh9DAEvUfyzGdIs5~_hRGC4MUo3qPYz7LVaL0bjiNMjcIRBbR83dh9X0evh5xoKR14euUGjGLQcHtfQqp9BOmnYt4TcGG0Cw029Kz~_DJ4~;UPk742u78Mi1i2oMjfo~_Mznr8MXwx5hCgUcTwXwwPUXPV1kODwUAPre~_IeF9DLGIicQ2AUC6EriGfwS8dvPpLYlQODf7dEsGgGrjlekxpVkQeY9BN3eUmNvk9X61~_r~;VcfmhdxDxHvmtNijG~_Mui51ffsfX7GvTbPd0tMDjPdGMpuyPQN6vdxabaGus~_vRSzmIeYOgG5ix78GUp0~;QTePukfaNkbbMyyEkufVZQsl79qDa6~_hEdT~;BF3E~;FzEovs7cpp5yHqU0sMVqV~;EIvGWS1yPto0xeuuiHx59mvxohceNUbGpBz3y6ILMxI586tDDoClAfS7q07G3qPG1H4OiDhnkswa~_JY~;hFgI0y3VnN4zUBh0yqFHKJoTgWLCUdc7WZeiRiTwYdPYtR5TP9w2qvMVAXGKquY1sxEO3G9LYDaWNYtfzWGqTH7VNGMMmzO3bOCRMglL2KIX2KLZHC9pUf48L0c1UmfrkoAnvEfPFI9nZRzePjJvHmU~_kP5SvIZYwEzexk2iPKsbY2uZTBzSQsYFO7uOCtT2jG1RIqdpMNfm4QTdctfRuEKZ5pAcxmKnLGvJeO~_gXvxwLkY0RcWMMgiaDam~;qJzhew4GY02P11NgeFt~;A0Wl6jMDjGdbjUJT0gA52aNi~_tbqVM1lhS0I4vrXliHYThUfSEDCw2Jgv2TyiEFh5HqADNcgwLIzDwny7MpMGKIyxGyxXLoYCa7XETQ4tg0jnW1kAoT4IgZgSMXfMuRl6ODx4LeTiUcpOwqCMAUMqPbZv9Q5x9xWUCQqKy9m3KGPo5vE45hjiSlraClsqhc0hF0OA3Bb1pjp44Ii8I3gte85jNjF~;hsQRGqBBQg3yXjoE9dSz4VH0cHgQ5AZA77UDPF7qtW9p0vIj4nowBjCVhyn6tglQgOtFridIZyRdoQzKMjRGUpHJYxDp~_mUaVp~;0yeSTvvXo5khakOMQ5KjV9XMbKGSX3i52VEO1m6pdAwOVLjswcG7QU2uIOYyB4fnWryxcy9cORhINaRjRzhGN1OvtY45hcTdY79i6OBGbnXM9nHNTBwOYQu8FceSWk9D1u5CE1upp6VvhHHk8xFYtuQWHtuHIjWGRW5erp2EY86bPsCKdV6TDlqeh5xkKhltbxZGirpcB5Nv7IbkAPVr22RiVRN0w1Z3FrtVkT7~_37JdF151ioYCw9PEUZUhuOYGRJJwvvmOt2Q25M2rs9m1Igad2mSzbld3sSnwVNL8KQnxfK~;cDz8cco4AMWvKPPfLvh5Xyw~_ojLjbpC~;K3JH1B5Rl2MXrb1nHHFkwGFWa2sbNzH~_dGwmCIG4f4QYv1eas11o2b2Ne3e4u8iYz9VN~_q0IjBuuRHfiFAnliM8n03gA7nDx0Q9BEmUIbg1perUlGHhdrny1MYrHBvxT~_ziMX9nPU~_WDcIUCXW0VfKXkq1kNq25HdjGXLFwN86uvvpKA1HFg9qUMgJ6Bg~;ArD02jD1aLQHbzE0spG4jUJxcwzD9GBiYqvJ4VzQWiDST5Q29eY46VjEnGpZWBWiKDlQ7SJxe38AjLxS4oP3jyidXSW5kISApzL9H7cpfOY~-.bps.a.2543824818979305/2543825042312616/?type=3&theater

ทำบุญครบรอบ 8-9 ปี วัดใหญ่ท่าเสา 17/02/2019

ชมรมพุทธศาสตร์ และนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาสาช่วยงานทำบุญครบรอบ 8-9 ปี พระครูคัมภีรธรรมคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสาและอดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสาทุกรูป เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดใหญ่ท่าเสา

พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระพุทธอุตรมงคล 17/02/2019

ชมรมพุทธศาสตร์ และกองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิถ์ ได้เข้าร่วมในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระพุทธอุตรมงคล เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาพระพุทธอุตรมงคล และเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ศาลาพระพุทธอุตรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี
-------------------------------------------------
สามารถดาว์นโหลดรูปภาพตามลิ้งค์ที่แนบมาด้านล่างได้เลยค่ะ
https://web.facebook.com/UttaraditRajabhatUniversity/photos/ms.c.eJxNWNux5TAI62iHN7j~;xnaCjuX7y2CMhRAkluFjKWGuVlr~;7DO41cmK1AkYLA487OdhKY0jTsPM6WM9PFJrOHI9NOGh9DAEvUfyzGdIs5~_hRGC4MUo3qPYz7LVaL0bjiNMjcIRBbR83dh9X0evh5xoKR14euUGjGLQcHtfQqp9BOmnYt4TcGG0Cw029Kz~_DJ4~;UPk742u78Mi1i2oMjfo~_Mznr8MXwx5hCgUcTwXwwPUXPV1kODwUAPre~_IeF9DLGIicQ2AUC6EriGfwS8dvPpLYlQODf7dEsGgGrjlekxpVkQeY9BN3eUmNvk9X61~_r~;VcfmhdxDxHvmtNijG~_Mui51ffsfX7GvTbPd0tMDjPdGMpuyPQN6vdxabaGus~_vRSzmIeYOgG5ix78GUp0~;QTePukfaNkbbMyyEkufVZQsl79qDa6~_hEdT~;BF3E~;FzEovs7cpp5yHqU0sMVqV~;EIvGWS1yPto0xeuuiHx59mvxohceNUbGpBz3y6ILMxI586tDDoClAfS7q07G3qPG1H4OiDhnkswa~_JY~;hFgI0y3VnN4zUBh0yqFHKJoTgWLCUdc7WZeiRiTwYdPYtR5TP9w2qvMVAXGKquY1sxEO3G9LYDaWNYtfzWGqTH7VNGMMmzO3bOCRMglL2KIX2KLZHC9pUf48L0c1UmfrkoAnvEfPFI9nZRzePjJvHmU~_kP5SvIZYwEzexk2iPKsbY2uZTBzSQsYFO7uOCtT2jG1RIqdpMNfm4QTdctfRuEKZ5pAcxmKnLGvJeO~_gXvxwLkY0RcWMMgiaDam~;qJzhew4GY02P11NgeFt~;A0Wl6jMDjGdbjUJT0gA52aNi~_tbqVM1lhS0I4vrXliHYThUfSEDCw2Jgv2TyiEFh5HqADNcgwLIzDwny7MpMGKIyxGyxXLoYCa7XETQ4tg0jnW1kAoT4IgZgSMXfMuRl6ODx4LeTiUcpOwqCMAUMqPbZv9Q5x9xWUCQqKy9m3KGPo5vE45hjiSlraClsqhc0hF0OA3Bb1pjp44Ii8I3gte85jNjF~;hsQRGqBBQg3yXjoE9dSz4VH0cHgQ5AZA77UDPF7qtW9p0vIj4nowBjCVhyn6tglQgOtFridIZyRdoQzKMjRGUpHJYxDp~_mUaVp~;0yeSTvvXo5khakOMQ5KjV9XMbKGSX3i52VEO1m6pdAwOVLjswcG7QU2uIOYyB4fnWryxcy9cORhINaRjRzhGN1OvtY45hcTdY79i6OBGbnXM9nHNTBwOYQu8FceSWk9D1u5CE1upp6VvhHHk8xFYtuQWHtuHIjWGRW5erp2EY86bPsCKdV6TDlqeh5xkKhltbxZGirpcB5Nv7IbkAPVr22RiVRN0w1Z3FrtVkT7~_37JdF151ioYCw9PEUZUhuOYGRJJwvvmOt2Q25M2rs9m1Igad2mSzbld3sSnwVNL8KQnxfK~;cDz8cco4AMWvKPPfLvh5Xyw~_ojLjbpC~;K3JH1B5Rl2MXrb1nHHFkwGFWa2sbNzH~_dGwmCIG4f4QYv1eas11o2b2Ne3e4u8iYz9VN~_q0IjBuuRHfiFAnliM8n03gA7nDx0Q9BEmUIbg1perUlGHhdrny1MYrHBvxT~_ziMX9nPU~_WDcIUCXW0VfKXkq1kNq25HdjGXLFwN86uvvpKA1HFg9qUMgJ6Bg~;ArD02jD1aLQHbzE0spG4jUJxcwzD9GBiYqvJ4VzQWiDST5Q29eY46VjEnGpZWBWiKDlQ7SJxe38AjLxS4oP3jyidXSW5kISApzL9H7cpfOY~-.bps.a.2543824818979305/2543825042312616/?type=3&theater

ขบวนนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์2562 17/02/2019

ชมรมพุทธศาสตร์ และกองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมเดินขบวนพิธีเปิดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
------------------------------------------------------------------------
สามารถดาว์นโหลดภาพได้ตามลิ้งค์ที่แนบมาด้านล่างได้เลยค่ะ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1c_ETBB_MYsxh4jGTxUJ6vDU8hQ7fc8Rs%26fbclid%3DIwAR2WklmtFqJvkkeGN6xUgSL5fwqUXVwt6RSuzfnm1FOqHd5VMsTl2lEGo18&h=AT3LalYzIpw8FQjbRfz5pxauKzkkJe1M_WXFrsS5GMfTbZoHR8yFSbQ9geG14GN6ktImo62ALwu3sS3b-K5IWUhQixdYyDYrtm1aNyvkttFuof5nPlWim7xKpXAl8Nm8PHmozw
-------------------------------------------------------------------------
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1yCGdqtrt92-qUgQAV4bwRYcQndwPDzs6%26fbclid%3DIwAR3GHnaotZPu_cvZkhn_yUfKkWXbPZ09VkEhM4i778NTM07o95-lr8rZ7Oc&h=AT0NbfjOtbjuwTBBtfVzC7OXN6PXQckGRwKkFiRViHlvcKd3CncubbjgvHKOKq2rNzOZixqRWHUCYkAzVnkPFBPF0dr-9QYb1FcEEDFkHF1Y16fEbNk3dpBkJO-h5PrlmGK5

Photos from ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์'s post 08/01/2019

กองศิลปวัฒนธรรมร่วมจัดขบวนเทิดเกียรติพระยาพิชัยดาบหัก และร่วมแสดงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวตำรับพระยาพิชัยดาบหักในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ทางชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
🙏🙏🙏
รูปภาพงานสามารถเข้า Dowload ได้ตาม Link ด้านล่าง👇👇👇
https://drive.google.com/open?id=164hUnXqKWFTdfiO6qdHGfy82OHUE-koS&fbclid=IwAR2T-6Zz_z5FNkL0wU2pktfnOwOw5VvnTf-f-rdCluHY1oETOFThlEpLbLI
👇👇👇
https://drive.google.com/drive/folders/14Nb_55-Tc0Dt58v2RuN3eIUPplpgCWeF?usp=sharing&fbclid=IwAR0CpUuccnceUQnT83ugXHxQoIsRNlWVYM6qlGVHPDRl5uJd-vmhPbzlwdc

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ผลิตภัณฑ์

การศึกษา

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Uttradit
53000

Uttradit มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)