Purin Thailife Insurance

Purin Thailife Insurance

ความคิดเห็น

คำทัพ

วางแผนทางการเงิน
วางแผนภาษี
วางแผนเกษียณ

เปิดเหมือนปกติ

Timeline Photos 05/07/2021

Timeline Photos

01/07/2021

บริการไทยประกันชีวิต iService โฉมใหม่ สะดวก ใช้งานง่าย
ด้วยรหัสผ่านเดียวกันกับแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต

หลังจากสมัครสมาชิกแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิตเรียบร้อยแล้ว
สามารถเข้าสู่ระบบได้ 2 วิธี
📌 ระบุเลขบัตรประชาชน พร้อมรหัสผ่าน หรือ
📌 ระบุเบอร์โทรศัพท์ (ที่ใช้ในการสมัครสมาชิก) พร้อมรหัสผ่านแล้วกดปุ่มเข้าสู่ระบบ

กรณียังไม่เคยลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ iService หรือแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต
💻 สมัครเข้าใช้งานง่ายๆ เพียง
1. เข้าเว็บไซต์ไทยประกันชีวิต iService (www.thailife.com เมนูไทยประกันชีวิต iService)
2. กดสมัครสมาชิก
3. กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน
4. ตั้งรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งาน
5. กดเข้าสู่ระบบได้ทันที

28/06/2021

ไทยประกันชีวิต
พร้อมเคียงข้างคุณ...👨‍👨‍👧‍👦

มอบสิทธิ์ความคุ้มครอง 💉🦠
ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 ฟรี !!

รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุด 300,000 บาท*

*สิทธิ์เฉพาะลูกค้าไทยประกันชีวิต
**สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เอาประกันภัยอายุ 18 - 60 ปีเท่านั้น

รับสิทธิ์ที่แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต
📲 https://www.thailife.com/thailifeapplication

⏰ตั้งแต่วันนี้ - 20 ส.ค. 64
(หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด)

☎️ สอบถามเพิ่มเติม ☎️
ลูกค้า 👉 1124 กด 7
ตัวแทน 👉 02-202-9797 กด 8

ไทยประกันชีวิต
พร้อมเคียงข้างคุณ...👨‍👨‍👧‍👦

มอบสิทธิ์ความคุ้มครอง 💉🦠
ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 ฟรี !!

รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุด 300,000 บาท*

*สิทธิ์เฉพาะลูกค้าไทยประกันชีวิต
**สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เอาประกันภัยอายุ 18 - 60 ปีเท่านั้น

รับสิทธิ์ที่แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต
📲 https://www.thailife.com/thailifeapplication

⏰ตั้งแต่วันนี้ - 20 ส.ค. 64
(หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด)

☎️ สอบถามเพิ่มเติม ☎️
ลูกค้า 👉 1124 กด 7
ตัวแทน 👉 02-202-9797 กด 8

Photos from เล่นหุ้นมีแต่รวย ไม่มีเจ๊ง by โค้ชโจ้'s post 21/06/2021

Photos from เล่นหุ้นมีแต่รวย ไม่มีเจ๊ง by โค้ชโจ้'s post

08/06/2021

นอกจากวางแผนประกันสุขภาพให้เหมาะสมในปัจจุบันแล้ว การเตรียมพร้อมเพื่อชำระเบี้ยประกันในระยะยาวก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว “เบี้ยประกันสุขภาพจะมีราคาสูงขึ้นตามอายุ เพราะยิ่งอายุมากขึ้น ความเสี่ยงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย (ปรับเพิ่มทุกปี ทุก 5 ปี หรือทุก 10 ปี ขึ้นอยู่กับสัญญาสุขภาพและบริษัทประกัน) ซึ่งเป็นข้อมูลที่เราควรรับทราบตั้งแต่เริ่มทำประกันสุขภาพ หรือเมื่อมีการทบทวนแผนประกันในแต่ละปี โดยสามารถสอบถามอัตราเบี้ยประกัน ได้จากตัวแทนประกันชีวิตที่ดูแลกรมธรรม์ สอบถามที่ปรึกษาการเงินหรือค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัทประกัน หากเราวางแผนได้เร็ว ก็จะมีระยะเวลาในการเตรียมเงินที่นานขึ้นเพื่อชำระเบี้ยประกันในอนาคต ซึ่งมีข้อแนะนำในการเตรียมพร้อมดังต่อไปนี้
1.วางแผนชำระเบี้ยประกันในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า โดยการจัดทำงบกระแสเงินสดล่วงหน้า สำรวจรายรับ รายจ่าย ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันสุขภาพที่เพิ่มขึ้น อาจมีการแยกบัญชีเงินเก็บ หรือทยอยออมเงินต่อเดือนเพิ่มขึ้น เช่น จากเดิมกันเงินออมสำหรับเบี้ยประกันสุขภาพไว้ 5% ของรายได้ ก็ปรับเพิ่มเป็น 10% ของรายได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเบี้ยประกันที่ปรับเพิ่มขึ้น
2.วางแผนชำระเบี้ยประกันในระยะ 10-20 ปีข้างหน้า เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน และเบี้ยประกันสุขภาพจะยิ่งปรับขึ้นสูงมากตามอายุที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการวางแผนแยกบัญชีเงินเก็บหรือทยอยออมเงินเพิ่มขึ้นแต่ละเดือนแล้ว เราควรวางแผนจัดพอร์ตการลงทุนเพิ่มเติม และอาศัยผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อมาชำระเบี้ยประกันในอนาคต ซึ่งอาจแยกเป็นพอร์ตการลงทุนสำหรับประกันสุขภาพโดยเฉพาะ หรือพิจารณาร่วมกับพอร์ตการลงทุนเพื่อค่าใช้จ่ายหลังเกษียณที่ต้องการใช้ โดยประเมินผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในแต่ละปี และระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่รับได้ หากเราไม่มีเวลาศึกษาการลงทุนในหลักทรัพย์รายตัว การเลือกใช้กองทุนรวม ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสม เนื่องจากมีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ ที่คอยบริหารเงินลงทุนให้ เพียงแค่เรามีวินัยในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และอย่างน้อย เราควรมีเข้าใจในเบื้องต้นว่ากองทุนที่จะเลือกลงทุนนั้น มีนโยบายการลงทุนอย่างไร และมีความเสี่ยงด้านใดบ้าง ทั้งนี้ สามารถปรึกษานักวางแผนการเงินมืออาชีพ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่ตอบโจทย์เป้าหมายของเราได้
3.เตรียมแผนสำรอง หากเกิดกรณีที่เราไม่สามารถชำระเบี้ยประกันสุขภาพแผนเดิมต่อได้ โดยอาจพิจารณาปรับลดแผนความคุ้มครองบางส่วนที่เบี้ยประกันต่ำลงมาในระดับที่เราสามารถชำระได้ (ซึ่งต้องประเมินสุขภาพของเราในขณะนั้น และตรวจสอบเงื่อนไขของบริษัทประกันก่อนที่จะตัดสินใจปรับเปลี่ยน) หรือหากประเมินแล้วว่า ไม่สามารถชำระเบี้ยประกันสุขภาพได้เลย ก็อาจเลือกวิธีการรับความเสี่ยงไว้ด้วยตนเอง (หรือการประกันตนเอง) ด้วยการสำรองเงินหรือจัดพอร์ตการลงทุนไว้สำหรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่างๆ ด้วยตนเอง แทนการชำระเบี้ยประกันสุขภาพในแต่ละปี ซึ่งหากเราไม่มีประกันสุขภาพที่ครอบคลุม หรือไม่ได้กันเงินสำรองไว้เพียงพอต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนตามที่วางแผนไว้แต่แรก ก็อาจพิจารณาเลือกใช้บริการโรงพยาบาลรัฐบาลแทน และควรตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพื้นฐานที่เรามีอยู่ล่วงหน้า โดยคนไทยจะได้รับความคุ้มครองสิทธิรักษาพยาบาลจากรัฐบาล 3 ระบบหลักด้วยกัน* คือ (1) สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (2) สิทธิประกันสังคม และ (3) สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ซึ่งการใช้สิทธิพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับเราได้เช่นกัน
จะเห็นได้ว่า นอกเหนือจากการพิจารณาทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพให้เหมาะสมกับตัวเราในปัจจุบันแล้ว การวางแผนเพื่อให้สามารถชำระเบี้ยประกันได้อย่างต่อเนื่องเพื่อความคุ้มครองสุขภาพในระยะยาว ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งหากยังไม่มั่นใจว่าควรวางแผนอย่างไรดี สามารถปรึกษานักวางแผนการเงิน หรือตัวแทนประกันชีวิตที่สามารถช่วยวางแผนและให้คำแนะนำกับเราได้
*สามารถตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาลพื้นฐานได้ดังนี้
⦁ กรมบัญชีกลาง https://mbdb.cgd.go.th/wel/
⦁ สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/wpr/main
⦁ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) https://www.nhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx

Cr.ข้อมูลโดย : ปภาวี คู่ณรงค์นันทกุล นักวางแผนการเงิน CFP® สมาคมนักวางแผนการเงินไทย www.tfpa.or.th

นอกจากวางแผนประกันสุขภาพให้เหมาะสมในปัจจุบันแล้ว การเตรียมพร้อมเพื่อชำระเบี้ยประกันในระยะยาวก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว “เบี้ยประกันสุขภาพจะมีราคาสูงขึ้นตามอายุ เพราะยิ่งอายุมากขึ้น ความเสี่ยงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย (ปรับเพิ่มทุกปี ทุก 5 ปี หรือทุก 10 ปี ขึ้นอยู่กับสัญญาสุขภาพและบริษัทประกัน) ซึ่งเป็นข้อมูลที่เราควรรับทราบตั้งแต่เริ่มทำประกันสุขภาพ หรือเมื่อมีการทบทวนแผนประกันในแต่ละปี โดยสามารถสอบถามอัตราเบี้ยประกัน ได้จากตัวแทนประกันชีวิตที่ดูแลกรมธรรม์ สอบถามที่ปรึกษาการเงินหรือค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัทประกัน หากเราวางแผนได้เร็ว ก็จะมีระยะเวลาในการเตรียมเงินที่นานขึ้นเพื่อชำระเบี้ยประกันในอนาคต ซึ่งมีข้อแนะนำในการเตรียมพร้อมดังต่อไปนี้
1.วางแผนชำระเบี้ยประกันในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า โดยการจัดทำงบกระแสเงินสดล่วงหน้า สำรวจรายรับ รายจ่าย ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันสุขภาพที่เพิ่มขึ้น อาจมีการแยกบัญชีเงินเก็บ หรือทยอยออมเงินต่อเดือนเพิ่มขึ้น เช่น จากเดิมกันเงินออมสำหรับเบี้ยประกันสุขภาพไว้ 5% ของรายได้ ก็ปรับเพิ่มเป็น 10% ของรายได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเบี้ยประกันที่ปรับเพิ่มขึ้น
2.วางแผนชำระเบี้ยประกันในระยะ 10-20 ปีข้างหน้า เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน และเบี้ยประกันสุขภาพจะยิ่งปรับขึ้นสูงมากตามอายุที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการวางแผนแยกบัญชีเงินเก็บหรือทยอยออมเงินเพิ่มขึ้นแต่ละเดือนแล้ว เราควรวางแผนจัดพอร์ตการลงทุนเพิ่มเติม และอาศัยผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อมาชำระเบี้ยประกันในอนาคต ซึ่งอาจแยกเป็นพอร์ตการลงทุนสำหรับประกันสุขภาพโดยเฉพาะ หรือพิจารณาร่วมกับพอร์ตการลงทุนเพื่อค่าใช้จ่ายหลังเกษียณที่ต้องการใช้ โดยประเมินผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในแต่ละปี และระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่รับได้ หากเราไม่มีเวลาศึกษาการลงทุนในหลักทรัพย์รายตัว การเลือกใช้กองทุนรวม ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสม เนื่องจากมีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ ที่คอยบริหารเงินลงทุนให้ เพียงแค่เรามีวินัยในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และอย่างน้อย เราควรมีเข้าใจในเบื้องต้นว่ากองทุนที่จะเลือกลงทุนนั้น มีนโยบายการลงทุนอย่างไร และมีความเสี่ยงด้านใดบ้าง ทั้งนี้ สามารถปรึกษานักวางแผนการเงินมืออาชีพ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่ตอบโจทย์เป้าหมายของเราได้
3.เตรียมแผนสำรอง หากเกิดกรณีที่เราไม่สามารถชำระเบี้ยประกันสุขภาพแผนเดิมต่อได้ โดยอาจพิจารณาปรับลดแผนความคุ้มครองบางส่วนที่เบี้ยประกันต่ำลงมาในระดับที่เราสามารถชำระได้ (ซึ่งต้องประเมินสุขภาพของเราในขณะนั้น และตรวจสอบเงื่อนไขของบริษัทประกันก่อนที่จะตัดสินใจปรับเปลี่ยน) หรือหากประเมินแล้วว่า ไม่สามารถชำระเบี้ยประกันสุขภาพได้เลย ก็อาจเลือกวิธีการรับความเสี่ยงไว้ด้วยตนเอง (หรือการประกันตนเอง) ด้วยการสำรองเงินหรือจัดพอร์ตการลงทุนไว้สำหรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่างๆ ด้วยตนเอง แทนการชำระเบี้ยประกันสุขภาพในแต่ละปี ซึ่งหากเราไม่มีประกันสุขภาพที่ครอบคลุม หรือไม่ได้กันเงินสำรองไว้เพียงพอต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนตามที่วางแผนไว้แต่แรก ก็อาจพิจารณาเลือกใช้บริการโรงพยาบาลรัฐบาลแทน และควรตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพื้นฐานที่เรามีอยู่ล่วงหน้า โดยคนไทยจะได้รับความคุ้มครองสิทธิรักษาพยาบาลจากรัฐบาล 3 ระบบหลักด้วยกัน* คือ (1) สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (2) สิทธิประกันสังคม และ (3) สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ซึ่งการใช้สิทธิพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับเราได้เช่นกัน
จะเห็นได้ว่า นอกเหนือจากการพิจารณาทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพให้เหมาะสมกับตัวเราในปัจจุบันแล้ว การวางแผนเพื่อให้สามารถชำระเบี้ยประกันได้อย่างต่อเนื่องเพื่อความคุ้มครองสุขภาพในระยะยาว ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งหากยังไม่มั่นใจว่าควรวางแผนอย่างไรดี สามารถปรึกษานักวางแผนการเงิน หรือตัวแทนประกันชีวิตที่สามารถช่วยวางแผนและให้คำแนะนำกับเราได้
*สามารถตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาลพื้นฐานได้ดังนี้
⦁ กรมบัญชีกลาง https://mbdb.cgd.go.th/wel/
⦁ สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/wpr/main
⦁ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) https://www.nhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx

Cr.ข้อมูลโดย : ปภาวี คู่ณรงค์นันทกุล นักวางแผนการเงิน CFP® สมาคมนักวางแผนการเงินไทย www.tfpa.or.th

06/06/2021

ใครที่ได้คิวฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่าลืมปฏิบัติตามนี้นะคะ

วันที่ฉีดวัคซีนก็อย่าลืม
✅ บัตรประชาชน และไปถึงก่อนเวลานัดเพื่อเตรียมเอกสาร
✅ ใส่เสื้อแขนสั้นแบบเปิดแขนได้ง่าย ฉีดข้างที่ไม่ถนัด
✅ ดื่มน้ำอย่างน้อย 500 - 1,000 มิลลิลิตร
✅ ถ้ารับประทานยาละลายลิ่มเลือด ให้กินยาตามปกติ
เมื่อฉีดยาแล้วให้กดนิ่งตรงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที
✅ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง พกเจลแอลกอฮอล์

ฉีดแล้วอย่าลืมสังเกตอาการตัวเองเสมอ
ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยห่างไกลโควิดกันนะคะ 🤗

ขอบคุณข้อมูลจาก http://bit.ly/34DBmgB

06/06/2021

เป็นเสาหลักหาเงินได้

เดือนละแสนละล้านให้ครอบครัว

ถ้าเกิดจากไปไม่ทันตั้งตัว

เคยคิดไหมว่าครอบครัว

จะอยู่อย่างไร ?

#INSURANCE&MONEY PLANNER
Purin Thailife Insurance

เป็นเสาหลักหาเงินได้

เดือนละแสนละล้านให้ครอบครัว

ถ้าเกิดจากไปไม่ทันตั้งตัว

เคยคิดไหมว่าครอบครัว

จะอยู่อย่างไร ?

#INSURANCE&MONEY PLANNER
Purin Thailife Insurance

Photos from FinSpace's post 03/06/2021

Photos from FinSpace's post

01/06/2021
31/05/2021

🚬 วัน #งดสูบบุหรี่โลก แอดมีข้อมูลภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามาฝาก 😱
ใครที่คิดว่าสูบบุฟรี่ไฟฟ้า ไม่น่าจะเป็นอันตราย ลองดูข้อมูลนี้กันก่อนนะคะ
เพราะสารเคมีต่างๆ ที่อยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า และสารประกอบในไอบุหรี่
สามารถก่อให้เกิดโรคร้ายแรงได้มากมายเลยเลยนะคะ 💨

ขอบคุณข้อมูลจาก https://bit.ly/3apTiya

💰 ดูแลแผนการเงิน เจอโรคร้ายก็ไม่หวั่นเรื่องค่ารักษาพยาบาล
ด้วยไทยประกันชีวิต พร้อมเปย์ 108 โรคร้าย
คลิก : http://bit.ly/39rz2fx

รับข่าวสารและเรื่องราวดี ๆ จากไทยประกันชีวิตได้ก่อนใคร
อย่าลืมกดติดดาวเพจ ไทยประกันชีวิต กันไว้น้า ⭐

31/05/2021
30/05/2021
30/05/2021

9 วิธีสุขภาพดี สำหรับคนนอนดึก

28/05/2021
27/05/2021

😱😱😱😱

😱😱😱😱

26/05/2021

#ว่าด้วยเรื่องรถเทรลเลอร์&ประกันชีวิต📚🚚
🚚🚛#สมมุติว่าคุณเป็นรถเทรลเลอร์ แล้วของที่บรรทุกคือครอบครัว คนที่คุณรัก ธุรกิจ ทรัพย์สิน👨‍👩‍👧‍👦💰ฯลฯ
📚📘#หน้าที่ของประกัน❌ไม่ได้มาเป็นภาระกับคุณ❌แต่มาเป็น✅ตัวช่วยรองรับภาระที่คุณมี ✅=เปรียบเหมือนตู้คอนเทรนเนอร์ที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ของบนรถเทรลเลอร์ จะถูกปกป้องจากตู้คอนเทรนเนอร์ให้ปลอดภัยและถูกส่งถึงปลายทางอย่างแน่นอน…💙🚚🚛💙

============================

💰เบี้ยเริ่มต้นเดือนละ1,000คุ้มครอง1ล้าน‼️‼️
💰เบี้ยเริ่มต้นเดือนละ5,000คุ้มครอง6ล้าน‼️‼️
💰เบี้ยเริ่มต้นเดือนละ10,000คุ้มครอง13ล้าน‼️‼️

สอบถามเรื่องประกันชีวิต/คุ้มครองธุรกิจฟรีโทร 👉🏻 0979464561

Link page 👉🏻 https://www.facebook.com/Purin-Thailife-Insurance-936194476525327/

Website 👉🏻 http://digitaloffice.thailife.com/70119686

Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi
Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi
Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi

#ว่าด้วยเรื่องรถเทรลเลอร์&ประกันชีวิต📚🚚
🚚🚛#สมมุติว่าคุณเป็นรถเทรลเลอร์ แล้วของที่บรรทุกคือครอบครัว คนที่คุณรัก ธุรกิจ ทรัพย์สิน👨‍👩‍👧‍👦💰ฯลฯ
📚📘#หน้าที่ของประกัน❌ไม่ได้มาเป็นภาระกับคุณ❌แต่มาเป็น✅ตัวช่วยรองรับภาระที่คุณมี ✅=เปรียบเหมือนตู้คอนเทรนเนอร์ที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ของบนรถเทรลเลอร์ จะถูกปกป้องจากตู้คอนเทรนเนอร์ให้ปลอดภัยและถูกส่งถึงปลายทางอย่างแน่นอน…💙🚚🚛💙

============================

💰เบี้ยเริ่มต้นเดือนละ1,000คุ้มครอง1ล้าน‼️‼️
💰เบี้ยเริ่มต้นเดือนละ5,000คุ้มครอง6ล้าน‼️‼️
💰เบี้ยเริ่มต้นเดือนละ10,000คุ้มครอง13ล้าน‼️‼️

สอบถามเรื่องประกันชีวิต/คุ้มครองธุรกิจฟรีโทร 👉🏻 0979464561

Link page 👉🏻 https://www.facebook.com/Purin-Thailife-Insurance-936194476525327/

Website 👉🏻 http://digitaloffice.thailife.com/70119686

Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi
Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi
Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi

26/05/2021

สอบถามเรื่องลดหย่อนภาษี/ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันควบการลงทุน/ออมเงินผลตอบแทนสูง...ปรึกษาฟรีโทร 👉🏻 0979464561

Link page 👉🏻 https://www.facebook.com/Purin-Thailife-Insurance-936194476525327/

Website 👉🏻 http://digitaloffice.thailife.com/70119686

Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi
Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi
Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi

บอกลาชีวิตทำแต่งาน ดูแลตัวเองยามเกษียณ ให้มีเงินใช้แบบแฮปปี้
📌 รับเงินบำนาญตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ 60 ปีจนถึงอายุ 85 ปี
📌 รับเงินบำนาญปีละ 12%*
📌 สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ
💵 ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท**

ไทยประกันชีวิต เกษียณสุข คลิก https://bit.ly/3iVRsbn

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
**ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ติดตามข่าวสารดีๆ ก่อนใครอย่าลืมกดติดดาวเพจไทยประกันชีวิตไว้นะคะ 🥰

25/05/2021

เดือนละ 1,000
คุ้มครองชีวิต 1,000,000

เดือนละ 1,000
คุ้มครองชีวิต 1,000,000

23/05/2021

มือใหม่อยากลงทุน แต่เศรษฐกิจยังขาลง 😢
ลงทุนไป มีแต่ตัวแดงเถือกกก! ทำยังไงดี

👉 เลือกหุ้นพื้นฐานดี
ลองดูความเสี่ยงว่าตัวเองรับได้ที่เท่าไหร่
และเลือกหุ้นใหม่ที่มีพื้นฐานดี ตรงกับความเสี่ยงที่รับได้

👉 ทยอยซื้อแบบ DCA
ซื้อทุกเดือนในจำนวนเงินเท่ากัน
เพื่อให้ได้ราคาเฉลี่ย ไม่ขาดทุนหากหุ้นตก

👉 Cut Loss ตัดใจขายไปเลย
ดีกว่าปล่อยให้จมขาดทุน ข้อนี้ต้องใช้ความใจถึงนิดนึง

👉 อยากลงทุนในกองทุนความเสี่ยงต่ำ
พร้อมดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ
คลิกเลย ไทยประกันชีวิต ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ UL2
http://bit.ly/2P0ZcxS

รับข่าวสารและเรื่องราวดี ๆ จากไทยประกันชีวิตได้ก่อนใคร
อย่าลืมกดติดดาวเพจ ไทยประกันชีวิต กันไว้น้า ⭐
==========================
รับให้คำปรึกษาเรื่องวางแผนมรดก(Legacy)/ลดหย่อนภาษี/ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันควบการลงทุน/ออมเงินผลตอบแทนสูง/ประกันรถยนต์/ประกันชีวิตทุกประเภท ปรึกษาฟรีโทร 👉🏻 0979464561

Link page 👉🏻 Link page 👉🏻 https://www.facebook.com/Purin-Thailife-Insurance-936194476525327/

Website 👉🏻 http://digitaloffice.thailife.com/70119686

Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi
Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi
Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi

มือใหม่อยากลงทุน แต่เศรษฐกิจยังขาลง 😢
ลงทุนไป มีแต่ตัวแดงเถือกกก! ทำยังไงดี

👉 เลือกหุ้นพื้นฐานดี
ลองดูความเสี่ยงว่าตัวเองรับได้ที่เท่าไหร่
และเลือกหุ้นใหม่ที่มีพื้นฐานดี ตรงกับความเสี่ยงที่รับได้

👉 ทยอยซื้อแบบ DCA
ซื้อทุกเดือนในจำนวนเงินเท่ากัน
เพื่อให้ได้ราคาเฉลี่ย ไม่ขาดทุนหากหุ้นตก

👉 Cut Loss ตัดใจขายไปเลย
ดีกว่าปล่อยให้จมขาดทุน ข้อนี้ต้องใช้ความใจถึงนิดนึง

👉 อยากลงทุนในกองทุนความเสี่ยงต่ำ
พร้อมดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ
คลิกเลย ไทยประกันชีวิต ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ UL2
http://bit.ly/2P0ZcxS

รับข่าวสารและเรื่องราวดี ๆ จากไทยประกันชีวิตได้ก่อนใคร
อย่าลืมกดติดดาวเพจ ไทยประกันชีวิต กันไว้น้า ⭐
==========================
รับให้คำปรึกษาเรื่องวางแผนมรดก(Legacy)/ลดหย่อนภาษี/ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันควบการลงทุน/ออมเงินผลตอบแทนสูง/ประกันรถยนต์/ประกันชีวิตทุกประเภท ปรึกษาฟรีโทร 👉🏻 0979464561

Link page 👉🏻 Link page 👉🏻 https://www.facebook.com/Purin-Thailife-Insurance-936194476525327/

Website 👉🏻 http://digitaloffice.thailife.com/70119686

Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi
Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi
Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi

22/05/2021

รับให้คำปรึกษาเรื่องวางแผนมรดก(Legacy)/ลดหย่อนภาษี/ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันควบการลงทุน/ออมเงินผลตอบแทนสูง/ประกันรถยนต์/ประกันชีวิตทุกประเภท ปรึกษาฟรีโทร 👉🏻 0979464561

Link page 👉🏻 Link page 👉🏻 https://www.facebook.com/Purin-Thailife-Insurance-936194476525327/

Website 👉🏻 http://digitaloffice.thailife.com/70119686

Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi
Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi
Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi

รับให้คำปรึกษาเรื่องวางแผนมรดก(Legacy)/ลดหย่อนภาษี/ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันควบการลงทุน/ออมเงินผลตอบแทนสูง/ประกันรถยนต์/ประกันชีวิตทุกประเภท ปรึกษาฟรีโทร 👉🏻 0979464561

Link page 👉🏻 Link page 👉🏻 https://www.facebook.com/Purin-Thailife-Insurance-936194476525327/

Website 👉🏻 http://digitaloffice.thailife.com/70119686

Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi
Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi
Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi

12/05/2021

คนส่วนใหญ่วางแผนล่วงหน้าฉลองวันเกิดให้กับตนเองในทุกปี...
จนลืมไปว่าวันนึงก็ต้องตาย ก็ต้องวางแผนล่วงหน้าไว้ด้วยเช่นกัน...
Cr. #มีประกันยัง

คนส่วนใหญ่วางแผนล่วงหน้าฉลองวันเกิดให้กับตนเองในทุกปี...
จนลืมไปว่าวันนึงก็ต้องตาย ก็ต้องวางแผนล่วงหน้าไว้ด้วยเช่นกัน...
Cr. #มีประกันยัง

01/05/2021

วันแรงงาน ให้เงินทำงาน

27/04/2021

#ไทยประกันชีวิตให้ความคุ้มครองลูกค้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19
✅คุ้มครองการตรวจโควิด-19 ตามเกณฑ์การตรวจที่ภาครัฐกำหนด
🚩สัญญาสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก (OPD) คุ้มครองไม่เกินวงเงินกรมธรรม์
🚩สัญญาประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน (IPD) คุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อ โควิด-19 ไม่เกินวงเงินค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนเข้ารักษาตัว

✅คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19
🚩คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายได้ (รพ.)โดยให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งการรักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (HOSPITEL)

✅การเคลมค่ารักษากรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
🚩โรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญา
บริษัทฯ จะคุ้มครองตามขั้นตอนของการใช้
บริการ FAX CLAIM กรณีเป็น HOSPITEL
ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะโรงพยาบาลที่ได้ส่งเอกสารให้บริษัทฯพิจารณาครบถ้วนแล้วเท่านั้น

🚩โรงพยาบาลที่ไม่เป็นคู่สัญญา
นำส่งใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ใบรับรองแพทย์ เอกสารเรียกร้อง
สินไหม ได้ที่สาขาและสำนักงานใหญ่

=======================

📍รับให้คำปรึกษาเรื่องวางแผนลดหย่อนภาษี/ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันควบการลงทุน/ออมเงินผลตอบแทนสูง/ประกันรถยนต์/ประกันชีวิตทุกประเภท ปรึกษาฟรีโทร 👉🏻 0979464561

Link page 👉🏻 https://www.facebook.com/Purin-Thailife-Insurance-936194476525327/

Website 👉🏻 http://digitaloffice.thailife.com/70119686

Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi
Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi
Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi

#ไทยประกันชีวิตให้ความคุ้มครองลูกค้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19
✅คุ้มครองการตรวจโควิด-19 ตามเกณฑ์การตรวจที่ภาครัฐกำหนด
🚩สัญญาสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก (OPD) คุ้มครองไม่เกินวงเงินกรมธรรม์
🚩สัญญาประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน (IPD) คุ้มครองเมื่อตรวจพบเชื้อ โควิด-19 ไม่เกินวงเงินค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนเข้ารักษาตัว

✅คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19
🚩คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายได้ (รพ.)โดยให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งการรักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (HOSPITEL)

✅การเคลมค่ารักษากรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
🚩โรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญา
บริษัทฯ จะคุ้มครองตามขั้นตอนของการใช้
บริการ FAX CLAIM กรณีเป็น HOSPITEL
ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะโรงพยาบาลที่ได้ส่งเอกสารให้บริษัทฯพิจารณาครบถ้วนแล้วเท่านั้น

🚩โรงพยาบาลที่ไม่เป็นคู่สัญญา
นำส่งใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ใบรับรองแพทย์ เอกสารเรียกร้อง
สินไหม ได้ที่สาขาและสำนักงานใหญ่

=======================

📍รับให้คำปรึกษาเรื่องวางแผนลดหย่อนภาษี/ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันควบการลงทุน/ออมเงินผลตอบแทนสูง/ประกันรถยนต์/ประกันชีวิตทุกประเภท ปรึกษาฟรีโทร 👉🏻 0979464561

Link page 👉🏻 https://www.facebook.com/Purin-Thailife-Insurance-936194476525327/

Website 👉🏻 http://digitaloffice.thailife.com/70119686

Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi
Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi
Line 👉🏻 http://line.me/ti/p/jxP-H3fmIi

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

คลิปนี้อธิบายเหตุผลว่าทำไมเราควรมีประกัน?เหตุไม่คาดฝันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น....-ขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและผ...
ให้รักดูแลชีวิต Love Festival💙💙💙ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิต😃
“ให้เสียงที่เบาที่สุด เป็นเสียงที่ดังที่สุด” #ให้รักดูแลชีวิต#ไทยประกันชีวิต

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


269/11 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ
Uttaradit
53000
ตัวแทนประกันภัย อื่นๆใน Uttaradit (แสดงผลทั้งหมด)
Sand Thailife Sand Thailife
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
Uttaradit, 53000

คิด เคียงข้าง ประกันชีวิตและเงินออมคิดถึงเรา

Thailife by anasaya Thailife by anasaya
ท่าเสา
Uttaradit, 53000

เข้าใจ จริงใจ ไม่ทิ้งกัน

Thailife by phantanapat Thailife by phantanapat
Uttaradit, 53000

เราสามารถช่วยคุณ วางแผนทางการเงิน สร้างหลักประกันชีวิต วางแผนภาษี

ศรีเจริญโบรกเกอร์  ประกันภัย ศรีเจริญโบรกเกอร์ ประกันภัย
33/31-32 ถนนพาดวารี ตำบลท่าอิฐ
Uttaradit, 53000

WEBSITE : www.sc-broker.com LINE ID : @scbroker EMAIL : [email protected] โทรศัพท์ : 086 4407 089

Donnapa Thailife Donnapa Thailife
เทศบาลอุตรดิตถ์
Uttaradit, 53000

วางแผนอนาคต วางแผนภาษี วางแผนมรดก วางแผนการศึกษา วางแผนประกันสุขภาพ วางแผนเกษียณ