งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุ

งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

15/11/2022

รายชื่อนักศึกษาที่ได้เงินประกันของเสียหาย วันที่ 11 พ.ย. 2565 สำหรับบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงินโอนเข้าบัญชีในวันที่ 11 พ.ย.2565 ต่าง ธนาคาร เงินโอนเข้าบัญชี วันที่ 15 พ.ย.2565 โดยจะหักค่าธรรมเนียม 20 บาท

Photos from งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์'s post 27/10/2022

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินประกันของเสียหายวันที่ 26 ตุลาคม 2565 โดยบัญชี ธ.กรุงไทย จะได้รับเงินภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 บัญชีต่างธนาคารเงินจะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 โดยจะหักค่าธรรมเนียมจำนวนเงิน 20 บาท
กรุณาตรวจสอบยอดเงินตามบัญชีที่แนบหลักฐานมานะคะ

06/10/2022

เนื่องด้วยมีการปิดระบบเบิกจ่ายงบประมาณ ปี2565 จึงทำให้การเบิกจ่ายเงินประกันของเสียหายล่าช้า งานคลังขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ🙏

10/09/2022

ประกาศข่าวสารงานคลัง📢
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 10 และ 17 มิถุนายน 2565 ยังไม่ได้ยื่นเอกสารขอรับเงินประกันของเสียหายคืน กรุณายื่นเอกสารภายในวันที่ 10 และ 17 กันยายน 2565 เนื่องจากจะครบ 90 วันหลังจากสำเร็จการศึกษา
เอกสารที่ต้องแนบคือ
1.คำร้องขอถอนเงินประกันของเสียหายคืน (แบบ ทบ.20) ลงชื่อและใส่จำนวนเงินด้วยลายมือชื่อด้านล่าง
2.สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือชื่อ
3.สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของตนเองที่ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือชื่อ
📌หมายเหตุ เอกสารทั้งสามฉบับต้องมีความถูกต้องและชัดเจน โดยเฉพาะเลขที่ประจำตัวบัตรประชาชนและเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจ่ายนะคะ

18/08/2022

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินประกันของเสียหายวันที่ 18 สิงหาคม 2565
ผู้ที่แนบบัญชีเงินฝากของ ธ.กรุงไทย เงินจะเข้าบัญชีภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ผู้ที่แนบบัญชีของ ธ. อื่น เงินจะโอนเข้าบัญชี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 และหักค่าธรรมเนียมจำนวน 20 บาท

Photos from งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์'s post 04/08/2022

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินประกันของเสียหายของวันที่ 4 สิงหาคม 2565 สำหรับผู้ที่แนบบัญชี ธ.กรุงไทยเงินจะเข้าบัญชีวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ในส่วนของธนาคารอื่นจะได้รับเงินภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 และหักค่าธรรมเนียมจำนวน 20 บาท

02/08/2022

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินประกันของเสียหาย รอบวันที่ 2 สิงหาคม 2565 สำหรับธนาคารกรุงไทยเงินจะเข้าบัญชีภายในวันนี้ ต่างธ.กรุงไทย เงินจะเข้าภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 โดยหักค่าธรรมเนียม 20 บาทนะคะ

Photos from งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์'s post 20/07/2022

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินประกันของเสียหาย รอบจ่ายวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
สำหรับผู้ที่ยื่นบัญชี ธ.กรุงไทย เงินจะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
สำหรับผู้ที่ยื่นบัญชีอื่น เงินจะโอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 และหักค่าธรรมเนียมธนาคาร 20 บาท

15/07/2022

ประกาศข่าวสารงานคลัง📢
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 20 เมษายน 2565 ยังไม่ได้ยื่นเอกสารขอรับเงินประกันของเสียหายคืน กรุณายื่นเอกสารภายในวันที่ 20 กรกฏาคม 2565 เนื่องจากจะครบ 90 วันหลังจากสำเร็จการศึกษา
เอกสารที่ต้องแนบคือ
1.คำร้องขอถอนเงินประกันของเสียหายคืน (แบบ ทบ.20) ลงชื่อและใส่จำนวนเงินด้วยลายมือชื่อด้านล่าง
2.สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือชื่อ
3.สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของตนเองที่ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือชื่อ
📌หมายเหตุ เอกสารทั้งสามฉบับต้องมีความถูกต้องและชัดเจน โดยเฉพาะเลขที่ประจำตัวบัตรประชาชนและเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจ่ายนะคะ

12/07/2022

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปเบิก โดยมีการชำระค่าลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาดังต่อไปนี้
•ชำระเงินระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2565 สามารถมารับได้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
•ชำระเงินระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2565 สามารถมารับได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
•ชำระเงินระหว่างวันที่ 12-29 กรกฎาคม 2565 สามารถมารับได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

#งานคลังขออภัยในความไม่สะดวก

20/06/2022

ประกาศเพิ่มเติมจ้าาา 📌
จากคำถามที่พบบ่อย กรณีนักศึกษายื่นเอกสารขอรับเงินประกันของเสียหายคืน โดยโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 💰💳💸

👉กรณีที่ 1 บัญชีธนาคารกรุงไทย มีผลเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ทำรายการ ไม่หักค่าธรรมเนียมการโอน

👉กรณีที่ 2 บัญชีธนาคารอื่น ที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย มีผลเงินเข้าบัญชี 2 วันทำการ นับจากวันที่ทำรายการโอน และธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมการโอน 20 บาท

*หมายเหตุ เงินจะเข้าบัญชีนักศึกษาประมาณ 2 สัปดาห์นับจากวันที่ส่งเอกสารมายังงานคลัง

17/05/2022

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 🔊
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 จะหมดเขตการส่งเอกสารขอรับเงินประกันของเสียหายคืน ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นี้นะคะ (90วัน นับจากวันสำเร็จการศึกษา) สำหรับนักศึกษาที่ส่งเอกสารมาแล้วยังไม่ได้รับเงินคืนสามารถ Inbox มาสอบถามได้ค่ะ

22/02/2022

academic.uru.ac.th

ประกาศ !!! 📢 😷 งานคลังขอปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 21-27 ก.พ.2565 และเปิดให้บริการอีกครั้ง วันที่ 28 ก.พ.2565
หากนักศึกษามีความประสงค์จะขอรับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา(ใบเสร็จสีเขียว)
สามารถ Inbox มายังเพจ facebook งานคลัง มรอ.
งานคลังจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ทางไปรษณีย์
ในวันที่ 28 ก.พ.2565 ค่ะ
ทั้งนี้...โปรดระบุ ชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะคะ 📮💌
เอกสารแนบเบิกสำหรับบุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรืออื่นๆ
🔹นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่http://academic.uru.ac.th/document/02012.pdf

...เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆนะคะ 😍♥️

academic.uru.ac.th

04/01/2022

academic.uru.ac.th

ประกาศ !!! 📢 😷
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)ระลอกใหม่ (สายพันธุ์โอมิครอน) และเพื่อลดการพบปะสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา(ใบเสร็จสีเขียว)ภาคเรียนที่ 2/2564 สามารถยื่นความประสงค์หลังวันที่ 11 ม.ค.2565 เป็นต้นไป ได้ตามช่องทาง ดังนี้
1.Inbox มายังเพจ facebook งานคลัง มรอ.
2. ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 0899617470
3.ติดต่อขอรับที่งานคลัง อาคารภูมิ ชั้น1
งานคลังจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ทางไปรษณีย์ ทั้งนี้...โปรดระบุ ชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะคะ 📮💌
เอกสารแนบเบิกสำหรับบุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรืออื่นๆ
🔹นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่http://academic.uru.ac.th/document/02012.pdf

...เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆนะคะ 😍♥️

academic.uru.ac.th

Photos from งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์'s post 17/11/2021

ประกาศ!!!
แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไป ยื่นเอกสารเพิ่มเติม เพื่อขอรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียม 20% ภาคเรียนที่ 1/2564
#กรณีที่นักศึกษาจ่ายค่าเทอมครึ่งราคาแล้วจะไม่มีรายชื่อรับเงินส่วนลดอีก
เอกสารที่ใช้ยื่น ดังนี้
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาบัญชีธนาคาร ชื่อนักศึกษา 1 ฉบับ
#เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องและเซ็นชื่อกำกับ
📮ส่งเอกสารทางขนส่งเอกชน ไปรษณีย์ หรือยื่นด้วยตนเองที่ งานคลัง อาคารภูมิราชภัฏชั้น1ช่อง1
ที่อยู่..มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ งานคลัง อาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 1 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้-26 พ.ย.2564 เท่านั้น!!!
👇👇

02/11/2021

ปัญหาและคำถามนักศึกษาที่พบบ่อย 📣📣👇

👉👉 นักศึกษาแจ้งยังไม่ได้รับเงินคืนค่าเทอม 30% เนื่องจากนักศึกษาผูกพร้อมเพย์ไว้กับอีกธนาคารแต่ไปเช็คยอดกับอีกธนาคาร จึงทำให้ไม่เห็นยอดเงินที่ได้รับคืน #นักศึกษาต้องทำการตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชนของนักศึกษาว่าผูกไว้กับบัญชีธนาคารใด ทางงานคลังจะไม่สามารถทราบได้ว่านักศึกษาผูกพร้อมเพย์หมายเลขบัตรประชาชนไว้กับธนาคารใดและให้นักศึกษาอ่านการประชาสัมพันธ์โดยละเอียดเกี่ยวกับผลการทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีค่ะ 📌📌

Photos from งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์'s post 02/11/2021

2 พฤศจิกายน 2564 งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งนักศึกษา 📣📣

❌❌ รายชื่อคืนเงินค่าเทอม 1/64 #รอบที่2 โดยโอนเงิน 30% ผ่านพร้อมเพย์ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน เงินคืนกลับระบบเนื่องจากการผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนไม่เรียบร้อย และดำเนินการประสานกับนักศึกษาแล้ว ❌❌

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ งานคลังฯ ดำเนินการทำรายการโอนเงินอีกครั้งวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 #มีผลเข้าบัญชีภายในสัปดาห์ถัดไปโดย
1. บัญชีธนาคารกรุงไทยจะมีผลเข้าบัญชีภายใน 2 วันทำการ
2. บัญชีต่างธนาคาร (ที่ไม่ใช่บัญชีธนาคารกรุงไทย) มีผลเข้าบัญชีภายใน 3 วันทำการ 👇👇

Photos from งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์'s post 29/10/2021

📌📌งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ทำรายการโอนเงินคืนค่าเทอม 1/64 30% ผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนให้แก่นักศึกษาแล้ว จำนวน 3 รอบ โดย👇👇
1. บัญชีธนาคารกรุงไทยจะมีผลเข้าบัญชี 2 วันทำการ
2. บัญชีต่างธนาคาร(ที่ไม่ใช่บัญชีธนาคารกรุงไทย)มีผลเข้าบัญชี 3 วันทำการ
#นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อตามเอกสารแนบด้านล่างค่ะ 👇👇👇

30/09/2021

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ (เพิ่มเติม)
นักศึกษาที่ต้องยื่นเอกสารขอรับเงินส่วนลดค่าเทอมเพิ่มเติม สามารถยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 ต.ค.64 เท่านั้น

29/09/2021

academic.uru.ac.th

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 กันยายน 2564 งานคลังได้โอนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมตามโครงการมาตรการการลดค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษา 20% เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยกเว้น นักศึกษาที่ยื่นเอกสารเป็นธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ ธ.กรุงไทย จะได้รับเงินหลังจากนี้ 2 วันทำการ และมีนักศึกษาบางส่วนที่ยังส่งเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน สามารถตรวจสอบรายชื่อจากไฟล์ข้อมูลที่แนบด้านล่างนี้ เพื่อยื่นเอกสารเพิ่มเติม สำหรับส่วนลดอีก 30% ที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หากงานคลังได้รับเงินแล้วจะเร่งดำเนินการโอนให้กับนักศึกษาโดยเร็วที่สุด และจะแจ้งให้ทราบภายหลังค่ะ

ลิ้งค์ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม
http://academic.uru.ac.th/AdminLTE/news/00320.pdf

academic.uru.ac.th

งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ updated their address. 21/09/2021

งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ updated their address.

งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ updated their address.

งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ updated their business hours. 07/09/2021

งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ updated their business hours.

งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ updated their business hours.

งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ updated their website address. 06/09/2021

งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ updated their website address.

งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ updated their website address.

03/09/2021

งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประกาศ !!! 📢 😷
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และเพื่อลดการพบปะสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา(ใบเสร็จสีเขียว)
ภาคเรียนที่ 1/2564 สามารถยื่นความประสงค์ได้ตามช่องทาง ดังนี้
1.Inbox มายังเพจ facebook งานคลัง มรอ.
2. ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 0899617470
งานคลังจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ทางไปรษณีย์ ทั้งนี้...โปรดระบุ ชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะคะ 📮💌
เอกสารแนบเบิกสำหรับบุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรืออื่นๆ
🔹นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่http://academic.uru.ac.th/document/02012.pdf

...เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆนะคะ 😍♥️

งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Send a message to learn more.

03/09/2021

บุคลากร มรอ. ที่ต้องการเขียนคำร้องขอสิทธิ์ต่างๆหรือหนังสือประกอบเอกสารต่างๆ สามารถมารับเอกสารที่ลิ้นชักหน้าเคาน์เตอร์งานคลัง
#ตามหมายเลขลิ้นชักดังรูปภาพแนบค่ะ 👇👇

Telephone

Website

Address


Uttaradit
53000