ว๊าวมะพร้าวปั่น ฟู้ดทรัค

รับจัดงานนอกสถานที่ 📞 0612289364

Photos from ว๊าวมะพร้าวปั่น ฟู้ดทรัค's post 28/12/2023

ว๊าว... มะพร้าวปั่น ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนบ้านกองโค เป็นอย่างสูงค่ะ 🙏🏻

🛻 รับจัดงานนอกสถานที่ 📞 0612289364

Photos from ว๊าวมะพร้าวปั่น ฟู้ดทรัค's post 27/11/2023

ว๊าว... มะพร้าวปั่น ขอขอบพระคุณคณะเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคี ณ วัดท่าไม้เหนือ เป็นอย่างสูงค่ะ 🙏🏻

🛻 รับจัดงานนอกสถานที่ 📞 0612289364

Photos from ว๊าวมะพร้าวปั่น ฟู้ดทรัค's post 25/11/2023

ว๊าว... มะพร้าวปั่น ขอขอบพระคุณคณะเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคี ณ วัดกองโค เป็นอย่างสูงค่ะ 🙏🏻

🛻 รับจัดงานนอกสถานที่ 📞 0612289364

20/11/2023

ขอขอบพระคุณ คณะเจ้าภาพโรงทานงานกฐิน
เดือน พฤศจิกายน 2566
ว๊าว... มะพร้าวปั่น
คิวงานเต็มทั้งเดือนแล้วค่ะ 🙏🏻

Photos from ว๊าวมะพร้าวปั่น ฟู้ดทรัค's post 20/11/2023

ว๊าว... มะพร้าวปั่น ขอขอบพระคุณคณะเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคี ณ สำนักวิปัสสนาป่ากล้วย เป็นอย่างสูงค่ะ 🙏🏻

🛻 รับจัดงานนอกสถานที่ 📞 0612289364

Photos from ว๊าวมะพร้าวปั่น ฟู้ดทรัค's post 19/11/2023

ว๊าว... มะพร้าวปั่น ขอขอบพระคุณคณะเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคี ณ วัดลำชะล่า เป็นอย่างสูงค่ะ 🙏🏻

🛻 รับจัดงานนอกสถานที่ 📞 0612289364

Photos from ว๊าวมะพร้าวปั่น ฟู้ดทรัค's post 12/11/2023

ว๊าว... มะพร้าวปั่น ขอขอบพระคุณคณะเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคี ณ สำนักวิปัสสนาพิศมัยพิชัยวนาราม เป็นอย่างสูงค่ะ 🙏🏻

🛻 รับจัดงานนอกสถานที่ 📞 0612289364

Photos from ว๊าวมะพร้าวปั่น ฟู้ดทรัค's post 11/11/2023

ว๊าว... มะพร้าวปั่น ขอขอบพระคุณคณะเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคี ณ วัดอรัญญิการาม เป็นอย่างสูงค่ะ 🙏🏻

🛻 รับจัดงานนอกสถานที่ 📞 0612289364

06/11/2023

อัพเดทตารางงานค่ะ
เดือน พฤศจิกายน 2566
ว่างวันที่ 25,26
2วันเท่านั้น!!

Photos from ว๊าวมะพร้าวปั่น ฟู้ดทรัค's post 05/11/2023

ว๊าว... มะพร้าวปั่น ขอขอบพระคุณคณะเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคี ณ วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์ เป็นอย่างสูงค่ะ 🙏🏻

🛻 รับจัดงานนอกสถานที่ 📞 0612289364

Photos from ว๊าวมะพร้าวปั่น ฟู้ดทรัค's post 25/08/2023

ว๊าว... มะพร้าวปั่น
ขอขอบพระคุณ บจก. ชัยฟ้าเกษตรภัณฑ์ ที่ให้ว๊าวมะพร้าวปั่น มารับรองเกษตรกรที่สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ 🙏 จำนวน 250แก้วค่ะ 🌴🥥

🛻 รับจัดงานนอกสถานที่ 📞 0612289364

Photos from ว๊าวมะพร้าวปั่น ฟู้ดทรัค's post 30/07/2023

ว๊าว... มะพร้าวปั่น
ขอขอบพระคุณเจ้าภาพ ขบวนการสหกรณ์อำเภอพิชัย
ที่ให้ว๊าวมะพร้าวปั่น มารับรองแขกผู้มีเกียรติในงานพิธีต้อนรับ พระราชโองการโปรดเกล้า เลื่อนสมณศักดิ์ พระราชาคณะ ชั้นราช ในราชทินนาม "พระราชวชิรากร" 🙏 จำนวน 150แก้วค่ะ 🌴🥥

🛻 รับจัดงานนอกสถานที่ 📞 0612289364

Photos from ว๊าวมะพร้าวปั่น ฟู้ดทรัค's post 29/07/2023

ว๊าว... มะพร้าวปั่น
ขอขอบพระคุณเจ้าภาพ เจ๊พลอย ตำสะท้านทุ่ง
ที่ให้ว๊าวมะพร้าวปั่น มารับรองแขกผู้มีเกียรติในงานอุปสมบท วัดท่าดินแดง 🙏🙏
จำนวน 215แก้วค่ะ 🌴🥥

🛻 รับจัดงานนอกสถานที่ 📞 0612289364

Photos from ว๊าวมะพร้าวปั่น ฟู้ดทรัค's post 23/07/2023

ว๊าว... มะพร้าวปั่น
ขอขอบพระคุณ บจก. ชัยฟ้าเกษตรภัณฑ์ ที่ให้ว๊าวมะพร้าวปั่น มารับรองเกษตรกร ที่ร้านจินดาเกษตรภัณฑ์ 🙏 จำนวน 250แก้วค่ะ 🌴🥥

🛻 รับจัดงานนอกสถานที่ 📞 0612289364

Photos from ว๊าวมะพร้าวปั่น ฟู้ดทรัค's post 16/07/2023

ว๊าว... มะพร้าวปั่น
ขอขอบพระคุณ บจก. ชัยฟ้าเกษตรภัณฑ์ ที่ให้ว๊าวมะพร้าวปั่น มารับรองเกษตรกร ที่ร้านชลอ-จำรัส 🙏
จำนวน 250แก้วค่ะ 🌴🥥

🛻 รับจัดงานนอกสถานที่ 📞 0612289364

Photos from ว๊าวมะพร้าวปั่น ฟู้ดทรัค's post 08/07/2023

ว๊าว... มะพร้าวปั่น
ขอขอบพระคุณเจ้าภาพ คุณอติคุณ มีท้วมและคุณแม่(เจ๊ดา) ที่ให้ว๊าวมะพร้าวปั่น มารับรองแขกผู้มีเกียรติในงานอุปสมบท บ้านเต่าไหเหนือ 🙏🙏
จำนวน 250แก้วค่ะ 🌴🥥

🛻 รับจัดงานนอกสถานที่ 📞 0612289364

Photos from ว๊าวมะพร้าวปั่น ฟู้ดทรัค's post 23/06/2023

ว๊าว... มะพร้าวปั่น
ขอขอบพระคุณ บจก. ชัยฟ้าเกษตรภัณฑ์ ที่ให้ว๊าวมะพร้าวปั่น มารับรองเกษตรกรเต่าไหใต้ 🙏🙏
จำนวน 250แก้วค่ะ 🌴🥥

🛻 รับจัดงานนอกสถานที่ 📞 0612289364

04/06/2023

อนุโมทนาบุญ 🙏🏻🙏🏻
ว๊าว... มะพร้าวปั่น ขอขอบพระคุณคณะเจ้าภาพโรงทานเป็นอย่างสูงค่ะ

🛻 รับจัดงานนอกสถานที่ 📞 0612289364

Photos from ว๊าวมะพร้าวปั่น ฟู้ดทรัค's post 03/06/2023

อนุโมทนาบุญ 🙏🏻🙏🏻
ว๊าว... มะพร้าวปั่น ขอขอบพระคุณคณะเจ้าภาพโรงทานเป็นอย่างสูงค่ะ

🛻 รับจัดงานนอกสถานที่ 📞 0612289364

Photos from ว๊าวมะพร้าวปั่น ฟู้ดทรัค's post 27/04/2023

ว๊าว... มะพร้าวปั่น
ขอขอบคุณเจ้าภาพที่ให้ว๊าวมะพร้าวปั่น มารับรองท่านที่มาร่วมงานอุปสมบท 🙏🙏

🛻 รับจัดงานนอกสถานที่ 📞 0612289364

Photos from ว๊าวมะพร้าวปั่น ฟู้ดทรัค's post 27/04/2023

ว๊าว... มะพร้าวปั่น
ขอขอบคุณเจ้าภาพที่ให้ว๊าวมะพร้าวปั่น มารับรองท่านที่มาร่วมพิธีปลงผมนาค 🙏🙏

🛻 รับจัดงานนอกสถานที่ 📞 0612289364

Photos from ว๊าวมะพร้าวปั่น ฟู้ดทรัค's post 24/04/2023

ว๊าว... มะพร้าวปั่น
ขอขอบคุณเจ้าภาพงานขาวดำ ที่ให้ว๊าวมะพร้าวปั่น มารับรองท่านที่มาร่วมงานประชุมเพลิงศพ ที่วัดทับใหม่ 🙏🙏

🛻 รับจัดงานนอกสถานที่ 📞 0612289364

Photos from ว๊าวมะพร้าวปั่น ฟู้ดทรัค's post 23/04/2023

อนุโมทนาบุญ
ขอบคุณเจ้าภาพโรงทานเป็นอย่างสูงค่ะ

🛻 รับจัดงานนอกสถานที่ 📞 0612289364

Photos from ว๊าวมะพร้าวปั่น ฟู้ดทรัค's post 20/04/2023

ว๊าว... มะพร้าวปั่น
ขอขอบคุณเจ้าภาพงานขาวดำ ที่ให้ว๊าวมะพร้าวปั่น มารับรองท่านที่มาร่วมงานพระราชทานเพลิง ที่วัดธรรมาธิปไตย🙏🙏

🛻 รับจัดงานนอกสถานที่ 📞 0612289364

05/04/2023

ว๊าว... มะพร้าวปั่น🌴

🙏 ขออนุโมทนาบุญ โรงทาน 🙏
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2566

วัดท่าไม้เหนือ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

04/04/2023

#ว๊าวมะพร้าวปั่น #รถฟู้ดทรัคคันสีเขียว

🗓️ วันจันทร์, อังคาร ⏰ 11.00-17.00 น.
📌 ที่ตั้ง หน้าร้านโจ๊กหมูบะช่อ (ก่อนถึงปั้มเอสโซ่ 50เมตร)

🗓️ วันพุธ ⏰ 14.00-18.00 น.
📌 ที่ตั้ง ตลาดนัดอำเภอศรีนคร

🗓️ วันพฤหัสบดี ⏰ 14.00-18.00 น.
📌 ที่ตั้ง ตลาดนัดบ้านปากคลอง

🗓️ ศุกร์ ⏰ 11.00-14.00 น.
📌 ที่ตั้ง หน้าร้านโจ๊กหมูบะช่อ (ก่อนถึงปั้มเอสโซ่ 50เมตร)
🗓️ ศุกร์ ⏰ 15.00-18.00 น.
📌 ที่ตั้ง ตลาดนัดอำเภอศรีนคร

🌴มะพร้าวปั่นที่เป็นมากกว่ามะพร้าวปั่นด้วย topping ที่หลากหลายและเข้ากันเป็นที่สุด สาคู แมงลัก ลอดช่อง ซาหริ่ม เฉาก๊วย ไข่มุก และที่พลาดไม่ได้เลย #ต้องลอง 👉🏻 กาแฟมะพร้าวปั่นนมสด 👉🏻 โกโก้มะพร้าวปั่นนมสด 👉🏻 น้ำมะพร้าวนมสดโกโก้ลาวา🌴🥥

#เมนูใหม่ ปังเย็นมะพร้าวปั่นนมสด ปังเย็นกาแฟมะพร้าวปั่นนมสด ปังเย็นโกโก้มะพร้าวปั่นนมสด ไข่มุกมะพร้าวปั่นนมสด

🍞 ขนมปังปิ้ง อร่อย หอมนุ่ม ชุ่มเนย 🧈

🥣 พุดดิ้งไข่มุกมะพร้าวน้ำหอม

📱แฟนเพจ ว๊าวมะพร้าวปั่น ฟู้ดทรัค
🛻 รับจัดงานนอกสถานที่ 📞 0612289364

Photos from ว๊าวมะพร้าวปั่น ฟู้ดทรัค's post 23/02/2023

ว๊าว... มะพร้าวปั่น🌴

🙏 ขออนุโมทนาบุญ ร่วมทำโรงทาน 🙏
งานนมัสการหลวงพ่อจันทร์ วัดทับใหม่

Photos from ว๊าวมะพร้าวปั่น ฟู้ดทรัค's post 20/12/2022

ว๊าว... มะพร้าวปั่น 🌴
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เลือกร้านเรา 🙏🏻
สำหรับงาน “ฉลองบัณฑิต มรอ.” นะคะ 🎓

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการอาหารและเครื่องดื่ม ใน Uttaradit?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Wow!
ว๊าว... มะพร้าวปั่น ขอขอบพระคุณคณะเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคี ณ วัดอรัญญิการาม เป็นอย่างสูงค่ะ 🙏🏻🛻 รับจัดงานนอกสถานที่ 📞...
เมนูคลายร้อน....
งานนอกสถานที่ งานกฐิน เดือนนี้ยังพอมีคิวว่าง สนใจสอบถามได้นะคะ😍
ว๊าว... มะพร้าวปั่น ขอขอบพระคุณ เจ้าภาพ โรงทาน 200แก้ว
ขอขอบพระคุณเจ้าภาพค่ะ #ว๊าวมะพร้าวปั่นฟู้ดทรัค
ว๊าว... มะพร้าวปั่น ขอขอบพระคุณ บจก. ชัยฟ้าเกษตรภัณฑ์ ที่ให้ว๊าวมะพร้าวปั่น มารับรองเกษตรกร ที่ร้านชลอ-จำรัส 🙏จำนวน 250แ...
#ว๊าวมะพร้าวปั่น #พร้อมปั่นแล้วนะคะ  #ศูนย์อาหารโลตัสอุตรดิตถ์📌 ที่ตั้ง ศูนย์อาหารโลตัสอุตรดิตถ์ทางเข้า-ออก ฝั่งลานจอดรถ...
ปังปิ้งชุ่มเนย 🧀🍞
#ว๊าวมะพร้าวปั่น #ศูนย์อาหารโลตัสอุตรดิตถ์#พร้อมปั่นแล้วนะคะ📌 ที่ตั้ง ศูนย์อาหารโลตัสอุตรดิตถ์ทางเข้า-ออก ฝั่งลานจอดรถด้...

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Uttaradit
53000

เวลาทำการ

จันทร์ 10:00 - 19:00
อังคาร 10:00 - 19:00
พุธ 10:00 - 19:00
พฤหัสบดี 10:00 - 19:00
ศุกร์ 10:00 - 19:00
เสาร์ 10:00 - 19:00
อาทิตย์ 10:00 - 19:00

Food & Beverage อื่นๆใน Uttaradit (แสดงผลทั้งหมด)
ทุเรียน by Sé durian ทุเรียน by Sé durian
Uttaradit

ขอบคุณลูกค้าทุกๆคนที่อุดหนุนนะคะ�

วุ้นคำหวาน พิชัย วุ้นคำหวาน พิชัย
68/2 หมู่ 2 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Uttaradit, 53120

รับสั่งทำวุ้นวันเกิด วุ้นคัพเค้ก วุ้นเทศกาลต่างๆ

นักล่า สายป่า นักล่า สายป่า
Uttaradit

กิจกรรมยามว่างนักล่าสายป่า

COKY - Racing - เพจตัวแทน COKY - Racing - เพจตัวแทน
Uttaradit, 53000

COKY �"ปังกรอบเนยฟู"ห่อละ 35 บาท � 3 ห่อ 100 บาท �

Kanombypunsialand Kanombypunsialand
1/18/19
Uttaradit, 53000

เป็นร้านสินค้านำเข้าขนมต่างๆ

Waffle Hongkong Egg E Egg Egg By Chaya Waffle Hongkong Egg E Egg Egg By Chaya
เจษฎาบดินทร์
Uttaradit, 53000

วาฟเฟิลกรอบนอกนุ่มใน

Osaka shabu shabu Uttaradit Osaka shabu shabu Uttaradit
ถนนเจษฎาบดินทร์เหนือ
Uttaradit, 53000

ร้าน TK  เตี๋ยวไก่ ร้าน TK เตี๋ยวไก่
Uttaradit

ทางร้านรับทำข้าวกล่องน่ะค่ะ

สวนป้อเลี้ยง ทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล สวนป้อเลี้ยง ทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล
Uttaradit, 53000

ทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล จากสวนลั?

KFC สาขาศรีพงษ์พาร์ค อุตรดิตถ์ KFC สาขาศรีพงษ์พาร์ค อุตรดิตถ์
45/1-5 ถ. อินใจ ต. ท่าอิฐ อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์
Uttaradit, 53000

กลุ่มนี้สร้างสำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ของสาขา

TesterBar & Grill TesterBar & Grill
9/22 ถ. อินใจ ต. ท่าอิฐ อ. เมือง
Uttaradit, 53000

หม่าล่าเทสเตอร์บาร์

Ka-Nom by BF Ka-Nom by BF
Uttaradit

ร้าน Ka-Nom by BF