สำนักงานกฎหมาย ณัฐวุฒิ โต๊ะสิงห์ ทนายความ

สำนักงานกฎหมาย ณัฐวุฒิ โต๊ะสิงห์ ทนายความ

ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย รับว่าความคดีทั่วราชอาณาจักร

Photos from สำนักงานกฎหมาย ณัฐวุฒิ โต๊ะสิงห์ ทนายความ's post 15/02/2024

แจกอั่งเปาน้องๆที่สำนักงานเนื่องในวันตรุษจีนที่ผ่านมา ซินเจีย ยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ 🧧

29/01/2024

วันนี้มีคดีว่าความที่ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เสร็จภารกิจ กลับบ้านได้ครับ #ทนายไหวใส่ใจคุณ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

Photos from สำนักงานกฎหมาย ณัฐวุฒิ โต๊ะสิงห์ ทนายความ's post 20/12/2023

เสร็จสิ้นภารกิจทั้ง3ศาล ศาลจังหวัดลำปาง-->ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง(สาขามีนบุรี)-->ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เหนื่อยนะแต่สู้ไหวครับ #รับว่าความทั่วราชอาณาจักรไทย ใกล้ไกลไปหมดครับ #ทนายไหวใส่ใจคุณ #ปรึกษาคดี0850595039

19/12/2023

คดีร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นจำเลยปฏิเสธขอสู้คดีทำหน้าที่ทนายจำเลย # #ทนายไหวใส่ใจคุณ0850595039 เจอกันอีกทีวันนัดสืบพยานครับ #ปรึกษาคดี #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

21/11/2023

วันนี้สืบพยานคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ในฐานะทนายจำเลย
คดีนี้จำเลยโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียของตนตามคลองธรรม #หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา #หมิ่นประมาท #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร #คดีอาญา #ทนายไหวใส่ใจคุณ

Photos from สำนักงานกฎหมาย ณัฐวุฒิ โต๊ะสิงห์ ทนายความ's post 12/10/2023

ปรึกษาปัญหาข้อกฏหมายเกี่ยวกับคดีฟรี # #ทนายไหว 0850595039 # #

11/10/2023

มีปัญหาปรึกษาข้อกฏหมายฟรี # #0850595059

09/10/2023

ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจทนายไหวได้ดูแลคดีให้ครับ กำลังใจเยอะเลยครับวันนี้ คดีผ่านพ้นไปด้วยดี #รับปรึกษาคดีทั่วราชอาณาจักร #ทนายไหวใส่ใจคุณ

สำนักงานกฎหมาย ณัฐวุฒิ โต๊ะสิงห์ ทนายความ ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย รับว่าความคดีทั่วราชอาณาจักร

ศูนย์บริการประชาชนออนไลน์ 27/06/2023

เตือน❗️❗️❗️ทายาทเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก.ต้องยื่นคำขอรับมรดกตามระเบียบใหม่ กรณีผู้ได้รับจัดสรรที่ดินเสียชีวิตก่อน 16 ก.ค. 64 ทายาทต้องยื่นคำขอภายใน 15 ก.ค. นี้

เตือนทายาทเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก.ต้องยื่นคำขอรับมรดกให้เป็นไปตามระเบียบใหม่ กรณีผู้ได้รับจัดสรรที่ดินเสียชีวิตก่อน 16 ก.ค. 64 ทายาทต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 15 ก.ค.66 นี้ ผ่าน 2 ช่องทาง ส.ป.ก.จังหวัดและออนไลน์ หากเพิกเฉยจะกลายเป็นที่ดินแปลงว่าง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. 2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 64 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ตามข้อ 22 และข้อ 23 ของระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้ทายาทของเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินต้องยื่นคำขอรับสิทธิตกทอดทางมรดกในที่ดิน ส.ป.ก. ภายในปี 1 นับแต่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินถึงแก่ความตาย และในบทเฉพาะกาลของระเบียบฯ ได้กำหนดว่ากรณีถึงแก่ความตายก่อนระเบียบฯ มีผลบังคับ(ก่อน16ก.ค.64) ทายาทจะต้องยื่นคำขอรับการตกทอดทางมรดกภายใน 1 ปี หรืออาจขยายได้รวมไม่เกิน 2 ปีนับแต่ระเบียบฯ มีผลบังคับ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวจะครบ 2 ปีตามบทเฉพาะกาลในวันที่ 15 ก.ค. 66 นี้

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ด้วยผลของระเบียบฯ ทายาทของเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินซึ่งเสียชีวิตก่อนวันที่ 16 ก.ค. 64 จึงต้องดำเนินการยื่นคำขอรับการตกทอดทางมรดกในที่ดิน ส.ป.ก. ภายในวันที่ 15 ก.ค. 66 ซึ่งในระยะที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้สำนักงาน ส.ป.ก. ได้ทยอยทำหนังสือแจ้งและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้ทายาทของเกษตรกรที่เสียชีวิตแล้วเข้ามายื่นคำขอรับมรดกสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. โดยสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ ส.ป.ก.จังหวัด ทั่วประเทศ ในวันเวลาราชการ หรือยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://servicecenter.alro.go.th/

“ตามระเบียบฯ ที่มีผลบังคับตั้งแต่ 16 ก.ค. 64 ใครก็ตามที่พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เป็นผู้ได้รับจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. และท่านเหล่านั้นเสียชีวิตลง ทายาทจะต้องยื่นคำขอรับมรดกสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก.ภายใน 1 ปี และขยายได้รวมแล้วไม่เกิน 2 ปี ส่วนกรณีที่การเสียชีวิตนั้นเกิดก่อน 16 ก.ค. 64 ทายาทจะต้อง ยื่นคำขอภายใน 15 ก.ค. 66 หากพ้นระยะเวลาที่ดังกล่าว ส.ป.ก. จะประกาศเป็นที่ดินแปลงว่าง และจัดให้เกษตรกรหรือผู้ประสงค์จะทำเกษตรกรรมรายอื่นตามระเบียบฯ ต่อไป” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ตามรายงานของสำนักงาน ส.ป.ก. ระบุว่า ตลอดระยะเวลา 48 ปีที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้จัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรประมาณ 2.9 ล้านราย พื้นที่รวมประมาณ 36 ล้านไร่ ซึ่งตั้งแต่ระเบียบฯ ปี 64 มีผลบังคับ ส.ป.ก. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของผู้ได้รับการจัดที่ดินกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง พบว่า มีเกษตรกรผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินเสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น 205,930 ราย และมีผู้ยื่นคำขอจัดที่ดินแทนที่ตามระเบียบฯ แล้ว จำนวน 18,542 ราย เนื้อที่รวม 349,561 ไร่

#ตามระเบียบใหม่ #ทายาท #ทายาทเกษตรกร #ที่ดิน ส.ป.ก. #ผู้จัดสรรที่ดิน #ยื่นคำขอรับมรดก #ยื่อคำขอ #ส.ป.ก. #เตือนทายาทเกษตรกร #เสียชีวิต #ได้รับจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก.

ศูนย์บริการประชาชนออนไลน์

14/03/2023

ทำหน้าที่ทนายจำเลยได้สำเร็จลุล่วง ในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติด สมคบเพื่อการค้าและร่วมกันฟอกเงินฯ วันนี้ศาลชั้นต้นให้ความเมตตาแก่จำเลยโดยยกฟ้องทุกข้อกล่าวหา ลูกความพ้นโทษได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำหลังจากที่ต้องมาจำคุกอยู่ในเรือนจำ8เดือนเพื่อรอความยุติธรรม ในฐานะทนายจำเลยที่ได้สู้ให้ลูกความจนได้รับความยุติธรรมตื้นตันใจทุกครั้งที่ความพยายามไม่สูญเปล่า🤍 ซื้อตั๋วพร้อมส่งค่ารถให้ลูกความกลับบ้านไปหาคนที่รักที่กทม. #ไม่ใช่แค่หน้าที่แต่มันคือการได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร #คดียาเสพติด # # #ทนายไหวใส่ใจคุณ

31/01/2023

ยินดีให้คำปรึกษากฏหมายและรับว่าความทั่วราชอาณาจักรทุกคดี # #พิจารณาคดีผู้บริโภคต่อศาลแขวงลำปางเช้า 5 คดี ช่วงบ่าย 8 คดี เศรษฐกิจเรื่องปากท้องบางทีคนเราก้อหมุนเงินไม่ทันแต่ทุกอย่างมีทางออก เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ # # #ทนายไหวใส่ใจคุณ # #รับดูแลคนมีคดี 0850595039

14/12/2022

วันนี้สืบพยานโจทก์จำเลยในคดีขับไล่ การอ้างสิทธิครอบครองเกิน1ปีโดยสงบและเปิดเผยโดยไม่มีผู้ใดคัดค้านย่อมได้สิทธินั้น เว้นแต่มีทายาทหรือมีผู้มีส่วนได้เสียมาคัดค้าน สิทธินั้นย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย #ขับไล่ #สิทธิครอบครอง #ปรึกษากฎหมาย #ทนายไหวใส่ใจคุณ

06/12/2022

🆕รัฐบาลผลักดันการยกเลิก พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 เสนอเข้าสภาฯ เป็นเรื่องด่วน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้ให้เกิดความเป็นธรรม
✅โดยเมื่อกฎหมายยกเลิก พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ มีผลบังคับ ผู้ที่ต้องโทษอยู่จะได้รับการปล่อยตัวทันที หรือหากศาลพิจารณาคดีอยู่ก็จะจำหน่ายคดีส่วนอาญาออกไป และต่อไปนี้เจ้าหนี้จะไม่สามารถฟ้องทางอาญาเพื่อบีบคั้นลูกหนี้ได้อีกต่อไป
⚠️❗️ซึ่งแม้จะยกเลิกกฎหมายฉบับนี้แล้ว แต่ก็ยังมีบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาลงโทษลูกหนี้ที่สั่งจ่ายเช็คเด้งโดยมีเจตนาทุจริต อยู่ในส่วนความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
#วันนี้ผมในฐานะทนายโจทก์คดีความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.ว่าด้วยควมผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค #ทนายไหวใส่ใจคุณ #ปรึกษากฎหมาย #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร #0850595039 ⚖️

30/11/2022

แนะนำให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการที่จะเลือกลงทุนด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง ไม่ว่าการลงทุนใด ๆ ที่เสนอผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงมากในระยะเวลาอันสั้น โดยใช้ วิธีการชักชวนให้นำเงินมาลงทุนโดยสัญญาว่าจะจ่ายผลตอบแทนให้ในอัตราสูงแล้วใช้วิธีการหลอกลวงเพื่อให้ได้เงินของผู้ลงทุนไปให้ระวังไว้ให้ดีว่ามันคือ "วิธีการหลอกลวงหรือฉ้อโกง" #คดีร่วมฉ้อโกง #ทนายไหวใส่ใจคุณ

28/11/2022

ไม่ไหวบอกไหว✌🏻วันจันทร์แห่งชาติก็จะได้กินข้าวเที่ยงบ่ายสาม เพื่อลูกความทนายเมย์สู้ๆค่ะ #ทนายไหวใส่ใจคุณ

17/11/2022

ระหว่างรอการสืบประกอบคำแถลงต่อศาลปกครองระยองนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกโดยการประชุมทางจอภาพ # #ทนายไหวใส่ใจคุณ

04/11/2022

วันนี้ยื่นหนังสือทวงถามแก่ลูกหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 35 ราย
เพื่อเป็นเป็นการให้โอกาสก่อนฟ้องคดี จ่ายเยอะจ่ายน้อยค่อยว่ากัน
#ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่ได้นะครับ
#ทนายความ

01/11/2022

จงจำไว้ว่า การเป็นผู้สนับสนุนแม้ไม่ได้เป็นตัวการ ขาข้างหนึ่งก็เข้าไปในคุกเรียบร้อยแล้ว #รับว่าความทั่วราชอาณาจักร #ปรึกษากฎหมาย

05/10/2022

พิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาลแขวงเชียงราย # #ทนายไหวใส่ใจคุณ

14/09/2022

สืบพยานคดีฉ้อโกงในฐานะทนายโจทก์ที่ศาลเมืองเกินร้อย # #ทนายไหวใส่ใจคุณ

Videos (show all)

Telephone

Website