สำนักงาน คปภ.จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงาน คปภ.จังหวัดศรีสะเกษ

Comments

คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม “มาตรการบังคับทางปกครองและการบังคับคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐภายใต้กฎหมายใหม่” วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมสุนีย์ จ.อุบลฯ เหมาะสำหรับ ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ นิติกร ในหน่วยงานภาครัฐ และ อปท. รายละเอียดเพิ่มเติม http://202.28.49.72/service-ulfa/index.html
คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม “มาตรการบังคับทางปกครองและการบังคับคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐภายใต้กฎหมายใหม่” วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติม... http://202.28.49.72/service-ulfa/index.html

หน่วยงานราชการ

Photos from PR OIC's post 03/10/2022

Photos from PR OIC's post

Photos from PR OIC's post 03/10/2022

Photos from PR OIC's post

03/10/2022

แถลงข่าว โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย

Photos from PR OIC's post 03/10/2022

Photos from PR OIC's post

Photos from PR OIC's post 03/10/2022

Photos from PR OIC's post

Photos from PR OIC's post 03/10/2022

Photos from PR OIC's post

03/10/2022

งานแถลงข่าวการจัดงาน “Thailand InsurTech Fair 2022”

03/10/2022

ขอเชิญติดตาม Live ถ่ายทอดสด
สำนักงาน คปภ. แถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน "Thailand InsurTech Fair 2022"
งาน Event ประกันภัยสุดยิ่งใหญ่แห่งปี วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านทางแฟนเพจ Facebook : PR OIC
.
มาเตรียมความพร้อมสู่จักรวาลแห่งเทคโนโลยีประกันภัย แล้วพบกันในงาน "Thailand InsurTech Fair 2022" ในรูปแบบ Hybrid ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 อิมแพ็ค อารีน่า ฮอลล์ 6 หรือทาง www.TIF2022.com

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook : CIT - Center of InsurTech Thailand
Instagram : citthailand


#คปภ.
#ประกันภัย
#เทคโนโลยีประกันภัย

Photos from PR OIC's post 03/10/2022

Photos from PR OIC's post

Photos from PR OIC's post 03/10/2022

Photos from PR OIC's post

03/10/2022

คปภ. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านประกันภัย เพื่อช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบกรณีน้ำท่วม พร้อมกำชับสำนักงาน ภาค/จังหวัดทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมบูรณาการร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยในการลงพื้นที่อำนวยความสะดวกกับประชาชนอย่างเต็มที่

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศในประเทศไทยที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากและในหลายพื้นที่มีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นอย่างมากและได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด โดยได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์บูรณาการร่วมกับสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาคกำหนดมาตรการในการดูแลช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานด้านประกันภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วม ณ สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ สำนักงาน คปภ. เขตบางนา สำนักงาน คปภ. ภาค และสำนักงาน คปภ. จังหวัดทั่วประเทศ โดยศูนย์ดังกล่าวมีหน้าที่อำนวยการและประสานงานด้านประกันภัยในการรับแจ้ง ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการจัดทำประกันภัย รวมทั้งติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ประชาชนผู้เอาประกันภัย และบูรณาการการทำงานร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านประกันภัยอย่างเต็มที่
อีกทั้งยังได้กำหนดช่องทางในการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนผู้ประกันภัยในการแจ้งข้อมูลด้านการประกันภัย โดยเพิ่มช่องทางในการแจ้งข้อมูลการช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายสามารถแจ้งข้อมูลและขอรับการช่วยเหลือด้านการประกันภัย ผ่านช่องทาง E-mail : [email protected] มายังสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ หลังจากนั้นสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์จะรวบรวมตรวจสอบ และประสานไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อให้การดูแลด้านประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานงานด้านประกันภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วม

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน คปภ. ยังได้มีหนังสือถึงนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และนายกสมาคมประกันชีวิตไทย ให้แจ้งบริษัทสมาชิก ได้ติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านประกันภัย พร้อมทั้งเข้าตรวจสอบความเสียหายเพื่อเตรียมพร้อมในการพิจารณาชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม นอกจากนี้ ได้สั่งการให้สำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัด เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสบภัยรีบสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สิน โดยเฉพาะรถยนต์ที่มักจะได้รับความเสียหายเป็นอันดับต้น ๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม โดยให้ยึดถือแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการซ่อมรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วม ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ A น้ำท่วมถึงพื้นรถยนต์ ประเมินค่าซ่อม 8,000-10,000 บาท ระดับ B น้ำท่วมถึงเบาะนั่ง ประเมินค่าซ่อม 15,000-20,000 บาท ระดับ C น้ำท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้า ประเมินค่าซ่อม 25,000-30,000 บาท ระดับ D น้ำท่วมถึงส่วนบนของคอนโซลหน้า ประเมินค่าซ่อมเริ่มต้นที่ 30,000 บาทขึ้นไป และระดับ E รถยนต์จมน้ำทั้งคัน ซึ่งในกรณีนี้บริษัทจะคืนทุนประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย
ทั้งนี้ ขอให้ผู้เอาประกันภัยแสดงรายละเอียดของความสูญเสียและมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นของทรัพย์สิน ส่วนกรณีเสียชีวิตให้ทายาทแสดงหลักฐานสำเนาใบมรณบัตร และสำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นขอให้ตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ซื้อไว้ว่าให้ความคุ้มครองภัยน้ำท่วมหรือไม่อย่างไร โดยกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองถึงภัยน้ำท่วม อาทิ เช่น การประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและการประกันอัคคีภัยที่ซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มเติม การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร เช่น การประกันภัยข้าวนาปี การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งให้ความคุ้มครองกลุ่มภัยธรรมชาติอีก 4 ภัย (น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหวและลูกเห็บ) รวม 20,000 บาทต่อปี และการประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งให้ความคุ้มครองกลุ่มภัยธรรมชาติ 4 ภัย (น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหวและลูกเห็บ) รวม 10,000 บาทต่อปี

“สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความห่วงใยและขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมในทุกพื้นที่ และขอให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักว่าปัจจุบันภัยธรรมชาติได้สร้างความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่บ่อยครั้ง และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หากประชาชนทำประกันภัยไว้ก็จะเป็นการช่วยบรรเทา เยียวยาความเดือดร้อนและความเสียหายทางการเงินที่จะเกิดขึ้นภายหลังได้ ไม่ว่าจะเป็นการประกันชีวิต หรือการประกันภัยทรัพย์สินต่าง ๆ โดยสำนักงาน คปภ. พร้อมจะดูแลเพื่อให้ระบบประกันภัยเยียวยาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านประกันภัย สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186 หรือติดต่อได้โดยตรง ณ สำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด ทั่วประเทศ” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย
............................................................................

Photos from PR OIC's post 03/10/2022

Photos from PR OIC's post

Photos from PR OIC's post 03/10/2022

Photos from PR OIC's post

Photos from PR OIC's post 22/09/2022

Photos from PR OIC's post

Photos from PR OIC's post 01/09/2022

Photos from PR OIC's post

CEO Insurance Forum 2022 01/09/2022

CEO Insurance Forum 2022

CEO Insurance Forum 2022

Photos from PR OIC's post 01/09/2022

Photos from PR OIC's post

Photos from PR OIC's post 01/09/2022

Photos from PR OIC's post

Photos from PR OIC's post 12/08/2022

Photos from PR OIC's post

Photos from PR OIC's post 11/08/2022

Photos from PR OIC's post

Photos from PR OIC's post 11/08/2022

Photos from PR OIC's post

Photos from PR OIC's post 11/08/2022

Photos from PR OIC's post

11/08/2022

คปภ. คว้าระดับ AA สูงสุดที่ 96.51 คะแนน เป็นปีที่สองติดต่อกัน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้จำแนกหน่วยงานของรัฐออกเป็น 17 ประเภท ได้แก่ หน่วยงานของศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กองทุน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งในการประเมิน ITA ในปีนี้ มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับการประเมินทั้งหมดกว่า 8,303 หน่วยงาน มีคะแนนภาพรวมระดับประเทศอยู่ที่ 87.57 คะแนน โดยในส่วนของสำนักงาน คปภ. ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ AA ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ด้วยคะแนน 96.51 จัดเป็นอันดับที่ 4 จาก 18 หน่วยงานในกลุ่มประเภทหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยได้รับ 100 คะแนนเต็มจากตัวชี้วัด “การเปิดเผยข้อมูล” และ “การป้องกันการทุจริต”

ทั้งนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือ “การประเมิน ITA” เป็นเครื่องมือสำคัญที่สำนักงาน ป.ป.ช. ใช้ในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยในการประเมิน ITA ประกอบด้วยการเก็บข้อมูลผ่านเครื่องมือการวัดประเมินผลซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน และการประมวลผลคะแนนเป็นตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ด้าน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ส่วนที่ 2 แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
ส่วนที่ 3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

สำนักงาน คปภ. ได้เข้าร่วมการประเมิน ITA ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยได้นำผลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. ที่จะต้องแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. ด้วยการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ตรงตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีช่องทางในการติดต่อและปฏิสัมพันธ์กับประชาชน โดยข้อมูลที่เปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์นั้นมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับทุกสายงานขององค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงด้านของช่องทางการติดต่อผู้บริหาร การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการข้อร้องเรียน การป้องกันการทุจริต นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และความโปร่งใสในกระบวนการให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกคนในองค์กรที่จะร่วมกันยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทำให้ในปีนี้ สำนักงาน คปภ. ได้รับคะแนนที่ 96.51 คะแนน ในระดับ AA ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของสำนักงาน คปภ. ที่นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมแล้ว สำนักงาน คปภ. ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง การดำเนินงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ และการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงาน คปภ. ด้วยการมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ผ่านการประกาศเจตจำนงสุจริต การกำหนดนโยบายและมาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส การจัดทำแนวปฏิบัติ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และการแต่งตั้ง ITA Agent ประจำทุกสายงาน เพื่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

............................................................................

Photos from PR OIC's post 11/08/2022

Photos from PR OIC's post

Photos from PR OIC's post 11/08/2022

Photos from PR OIC's post

Photos from PR OIC's post 11/08/2022

Photos from PR OIC's post

11/08/2022

สำนักงาน คปภ. เร่งถกภาคธุรกิจประกันภัยระดมแนวทางแก้ pain points ประกันภัยสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้ออกคำสั่งนายทะเบียนเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความ สัญญาประกันภัยสุขภาพตามมาตรฐานใหม่
โดยเริ่มใช้รับประกันภัยกับลูกค้ารายใหม่ทุกราย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยให้ทุกบริษัทประกันภัยต้องกำหนดให้มีมาตรฐานเดียวกัน และมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่สอดคล้องกับเทคโนโลยี วิธีการรักษาทางการแพทย์และวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีความยั่งยืน เป็นธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศไทย
ทั้งนี้ จากการติดตามข้อมูลการรับประกันภัยดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พบว่ามี 2 ประเด็นที่สำคัญของการรับประกันภัยสุขภาพที่เกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัยผู้สูงอายุในขณะนี้ คือ ประเด็นแรก กรณีเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยป่วยมาแล้ว หรือเป็นโรคมาแล้ว มาขอทำประกันภัยสุขภาพ บริษัทประกันภัยจะเข้มงวดในการรับประกันภัยเป็นอย่างมาก และอาจมีการปฏิเสธการรับประกันภัย หรืออาจกำหนดเงื่อนไขการรับประกันภัยว่าไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อน พร้อมทั้งคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีความเสี่ยงภัยของการป่วยที่มากกว่าความเสี่ยงภัยมาตรฐานทั่วไป เนื่องจากผู้สูงอายุมีสภาพร่างกายที่ต้องเสื่อมสภาพลงตามธรรมชาติ หรือผู้สูงอายุบางรายมีโรคประจำตัว จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุเข้าถึงประกันภัยสุขภาพได้ค่อนข้างยาก
ประเด็นที่ 2 สัญญาประกันภัยสุขภาพที่เสนอขายกันในปัจจุบัน โดยทั่วไปแล้ว เป็นสัญญาที่ให้ความคุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมทั้งการบาดเจ็บ และการป่วยในทุกโรค ไม่ได้มีสัญญาประกันภัยสุขภาพที่ออกแบบให้คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เป็นแบบเฉพาะกลุ่มโรค หรือเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มเด็ก

สำนักงาน คปภ. ได้ตระหนักสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและความจำเป็นที่จะต้องจะดูแลประชาชนผู้สูงอายุให้เข้าถึงระบบประกันภัยสุขภาพอย่างแท้จริง จึงได้กำหนดประชุมหารือร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อจัดทำแผนดำเนินงาน (Action Plan) ให้ชัดเจนในการดำเนินการแก้ไขประเด็นปัญหาในเรื่องการประกันภัยสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ร่วมกันจัดทำหลักเกณฑ์โดยเฉพาะสำหรับการรับประกันภัยสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ เช่น การจัดทำแนวปฏิบัติในการเสนอขายประกันภัยสุขภาพผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ทำประกันภัยสุขภาพมาก่อน หรืออาจจะเคยขอทำประกันภัยสุขภาพแล้วถูกปฏิเสธ เนื่องจากมีโรคประจำตัว หรือบางรายอาจเคยทำประกันภัยสุขภาพมาแล้ว แล้วถูกปฏิเสธการขอต่ออายุสัญญา เนื่องจากป่วย แต่ในปัจจุบันได้รักษาโรคที่เป็นอยู่ให้หายดีแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกให้กับประชาชนให้ได้เข้าถึงระบบประกันภัยสุขภาพ ภาคสมัครใจ ตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ยั่งยืน ภาคธุรกิจประกันภัยได้มีการเสนอทางเลือกมายังสำนักงาน คปภ. รวมถึงความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง โดยอาจให้ผู้เอาประกันภัยมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Copayment) หรืออาจจะกำหนด การให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเป็นแบบเฉพาะโรค ซึ่งเป็นโรคที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แต่เป็นกลุ่มโรคที่เหมาะสม เป็นกลุ่มโรคที่มักมีโอกาสเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพในรูปแบบเฉพาะนี้ จะช่วยเรื่องเบี้ยประกันภัยที่ถูกลง ทำให้ผู้สูงอายุ หรือลูกหลาน สามารถชำระเบี้ยประกันภัยสุขภาพได้ และยังเป็นการขยายแนวทาง การรับประกันภัยสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุให้มากขึ้นต่อไป ช่วยส่งเสริมให้สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ของประเทศไทยมีหลักประกันภัยด้านสุขภาพที่คุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

“การที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สำนักงาน คปภ. จึงได้เตรียมความพร้อมที่จะหารือกับภาคธุรกิจประกันภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้สัญญาประกันภัยสุขภาพตามมาตรฐานใหม่และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะที่จะแก้ Pain Point เรื่องประกันภัยสุขภาพสำหรับประชาชนผู้สูงอายุ อันจะส่งผลให้ประชาชนผู้สูงอายุในประเทศไทย สามารถบริหารค่าใช้จ่ายในยามเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนผู้สูงอายุในวัยเกษียณเข้าถึงและใช้ระบบประกันภัยสุขภาพเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างยั่งยืนต่อไป” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

............................................................................

11/08/2022

งาน CEO Insurance Forum 2022

Photos from PR OIC's post 11/08/2022

Photos from PR OIC's post

11/08/2022

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565) สำนักงาน คปภ. ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ติดตามรับชม พิธีเปิดตัวโครงการ 🌾"คุ้มครองอุบัติเหตุ เซฟเกษตรอาสา" ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน คปภ.ของเรา ร่วมกับสนง.เศษฐกิจการเกษตร และบ.ทีคิวเอ็ม จำกัด (มหาชน) และ บ. ทีคิวอาร์ จำกัด (มหาชน) สามารถติดตามรับชม ได้ในเวลา 10.00 - 11.30 น. (red check mark) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
https://zoom.us/j/3976149407?pwd=RExVbndjbEtUMFBCNEhFRWYxbTVwQT09
Meeting ID: 397 614 9407
Passcode: 347874
หรือ (red check mark) รับชมผ่าน Live สด ทาง Facebook : PR OIC เพจนี้ครับ

11/08/2022
11/08/2022

🔴Live 🎉 Kick off โครงการ “คุ้มครองอุบัติเหตุ เซฟเกษตรอาสา”

Videos (show all)

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561
โครงการประกันภัยข้าวนาปี  2561
การประกันภัยรถภาคบังคับ หรือ ประกันภัย พ.ร.บ คืออะไร

Telephone

Opening Hours

Monday 08:30 - 16:30
Tuesday 08:30 - 16:30
Wednesday 08:30 - 16:30
Thursday 08:30 - 16:30
Friday 08:30 - 16:30