เตรียมสอบนักวิชาการพาณิชย์

เตรียมสอบนักวิชาการพาณิชย์

Comments

📌 นักวิชาการพาณิชย์ สป.พณ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ข แล้วนะคะ ผ่านทั้งหมด 575 คน

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ รอสัมภาษณ์ภาค ค กันต่อเลย 😘❤️

https://file.thaijobjob.com/prakad/opsmoc2022082/opsmoc2022082_4
พรุ่งนี้สอบแล้วนะคะ พร้อมหรือยัง
ควรเดินทางไปถึงสนามสอบก่อนอย่างน้อย 1 ชม.นะคะ เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย เตรียมเครื่องเขียนและผลตรวจ ATK ไปด้วย ที่สำคัญอย่าลืมการแต่งกายต้องถูกระเบียบนะคะ ไม่งั้นเข้าห้องสอบไม่ได้

เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ ขอให้สอบผ่านได้ลำดับต้นๆนะคะ
Soft Power หมายถึง ความสามารถในการส่งผลกระทบต่อผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยแรงดึงดูดหรือจูงใจ มากกว่าการบีบบังคับ

โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ วัฒนธรรม ค่านิยมทางการเมือง และนโยบายต่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ ผลักดัน Soft Power ให้กับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 5F ได้แก่
1) Food –อาหารไทย
2) Film- ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
3) Fashion- ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่นไทย
4) Fighting- มวยไทยและศิลปะการป้องกันตัวของไทย
5) Festival- เทศกาลประเพณีไทย
สรุปสินค้าเกษตรที่ต้องขออนุญาตขนย้าย
👉 เลขาธิการ กกร. หรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย ประธาน กจร. หรือผู้ซึ่งประธาน กจร. มอบหมายหรือพาณิชย์จังหวัด เป็นผู้ออกหนังสืออนุญาต

สินค้าเกษตรที่ต้องขออนุญาตขนย้าย (9 ชนิด) มีปริมาณห้ามขนย้ายเข้ามาหรือออกจากท้องที่ที่กำหนด เว้นแต่ได้รับอนุญาตดังนี้
1. ข้าวโพดสัตว์เลี้ยง ครั้งละ 10,000 กก. ขึ้นไป
2. ปาล์มน้ำมัน ครั้งละ 25 กก. ขึ้นไป
3. กระเทียมนำเข้าจากต่างประเทศ ครั้งละ 400 กก. ขึ้นไป
4. มะพร้าว
-มะพร้าวผลแก่ ครั้งละ 7,000 กก. ขึ้นไป
-เนื้อมะพร้าวขาว ครั้งละ 2,500 กก. ขึ้นไป
-เนื้อมะพร้าวแห้ง ครั้งละ 1,500 กก. ขึ้นไป
5. หอมหัวใหญ่ ครั้งละ 400 กก. ขึ้นไป
6. หัวมันสำปะหลัง ครั้งละ 10,000 กก. ขึ้นไป
7. ข้าวสารข้าวเปลือก ครั้งละ 10 เมตริกตัน ขึ้นไป
8. ข้าวสาลี ครั้งละ 10,000 กก. ขึ้นไป
9. ข้าวบาร์เลย์ ครั้งละ 10,000 กก. ขึ้นไป

อ้างอิง ; https://law.dit.go.th/SearchResultSubUI.aspx?DocID=2370&DocParentID=2667

#เตรียมสอบ #นักวิชาการพาณิชย์ #สอบราชการ
การออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้าฯ (DFT SMART - Licensing systems : SMART – I)

อ้างอิง https://www.dft.go.th/th-th/DetailHotNews/ArticleId/20882/-DFT-SMART-Licensing-systems-SMART-I-1
ควรรู้จักคำเหล่านี้นะคะ
รู้จัก Lonely Economy กันไหมคะ😄

โอกาสธุรกิจในตลาดคนโดดเดี่ยว ที่น่าสนใจ
1. ธุรกิจสัตว์เลี้ยง
2. ธุรกิจท่องเที่ยว
3. ธุรกิจร้านอาหาร
4. ธุรกิจที่พักอาศัย
5. ธุรกิจสินค้าไซส์มินิ

อ้างอิง :https://xn--42ca1c5gh2k.com/wp-content/uploads/2022/08/tpso_journal_issue_133_aug_65.pdf
“ไม่แสดงราคาสินค้าหรือบริการ” มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

เป็นความผิดตามมาตรา 28 และโทษตามมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
หากผู้ประกอบการมีพฤติกรรมฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายเกินสมควร ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 29 แห่ง พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 จะมีโทษอย่างไร

ก. จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
สินค้าที่ติดตามดูแล มีจำนวน 219 สินค้า

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
(1) Sensitive List (SL) ระดับที่ส่อเค้าว่าจะมีปัญหา สินค้าที่มีความอ่อนไหวพิเศษ ติดตามราคาและภาวะเป็นประจำทุกวัน
(2) Priority Watch (PWL) ระดับที่เริ่มไม่ปกติ สินค้าที่ติดตามภาวะและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
(3) Watch List (WL) ระดับปกติ สินค้าที่ติดตาม ภาวะและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุก 15 วัน
⏰ แอดลอง Scope ประเด็นที่ต้องอ่านไปสอบมาให้ค่ะ 📚
เนื้อหาเยอะหน่อย แต่ควรอ่านให้ครอบคลุม อย่างน้อยควรอ่านทุกเรื่องในลิสต์นี้ 1 รอบ แล้วจดโน๊ตย่อสกัดเอาประเด็นสำคัญไว้ ให้อ่านสรุปนี้อีกทีเมื่อใกล้สอบ...

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวง/สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
(โครงสร้าง ค่านิยม ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ ช่องทางติดต่อ)
2. ความเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายใน/ระหว่างประเทศ/นโยบายการค้า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
3. ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศทางการค้า
4. ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
5. เหตุการณ์ปัจจุบัน และความรู้รอบตัว
6. ประเด็นในแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงพาณิชย์
7. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (บทบาท หน้าที่ แต่ละหน่วยงานในกระทรวง)
8. โครงการนโยบายของ รมว.พาณิชย์
9. ประเด็นสำคัญในแผนแม่บทกระทรวง
10. พ.รบ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ส.2557
11. ความรู้ด้านสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา​ การจดทะเบียน​พาณิชย์​ นิติบุคคล​
12. ตลาดซื้อขายล่วงหน้า
13. พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
14. ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์
15. พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
16. ทบทวนข้อสอบเก่า

อย่างน้อย ควรแบ่งเวลาอ่านก่อนนอนหรือตื่นนอน วันละ 2-3 ชม.
ทำซ้ำๆทุกวัน เดี๋ยวก็จำได้ค่ะ แอดทำแบบนี้ก่อนสอบเพียง 1 เดือน โดยไม่เคยไปติวสอบที่ไหน อ่านเองทั้งหมด แม้ผลสอบจะไม่ได้ที่ 1 แต่แอดสอบติดลำดับต้นๆ (เลขหลักเดียวนะคะ)

แอดขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน โชคดีค่ะ😄
ข้อใดคือค่านิยมของของกระทรวงพาณิชย์
ก. นวัตกรรมก้าวหน้า การค้าก้าวไกล บริการโปร่งใส ใส่ใจประชาชน
ข. เชี่ยวชาญการค้า ก้าวหน้าโปร่งใส บริการว่องไว ใส่ใจประชาชน
ค. เชี่ยวชาญการค้า ก้าวหน้านวัตกรรม เป็นธรรมโปร่งใส ใส่ใจประชาชน
ง. เศรษฐกิจก้าวหน้า การค้าก้าวไกล เชี่ยวชาญโปร่งใส ใส่ใจประชาชน

ค่านิยม​เคยออกข้อสอบ​นะคะ😁
รายการสินค้าและบริการควบคุม ตามประกาศ กกร.
มีจำนวน 11 หมวด รวมทั้งสิ้น 56 รายการ
(แบ่งเป็นสินค้า 51 บริการ 5) ค่ะ

อัพเดต 18 ก.ค.65
ที่มา : https://www.dit.go.th/Content.aspx?m=105&c=2680

#สอบนักวิชาการ​พาณิชย์
#สอบพาณิชย์
#นวก.พาณิชย์​

29/05/2023

อัพเดต !! เรียกบรรจุเพิ่มจำนวน 33 รายค่ะ
😄ลำดับที่ 88-120
วันรายงานตัว วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566
เวลา 08.00 น. ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์
ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
✨ บรรจุวันที่ 16 มิถุนายน 2566

Photos from เตรียมสอบนักวิชาการพาณิชย์'s post 20/03/2023

ตัดเนื้อหาบางส่วนมาฝาก จากการบรรรยายเรื่อง
"โอกาสและแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าเกษตรของไทย"
- โดยคุณวัชริน มีรอด นักวิจัยนโยบายอาวุโสฝ่ายศึกษานโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพ

29/09/2022

📌 นักวิชาการพาณิชย์ สป.พณ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ข แล้วนะคะ ผ่านทั้งหมด 575 คน

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ รอสัมภาษณ์ภาค ค กันต่อเลย 😘❤️

https://file.thaijobjob.com/prakad/opsmoc2022082/opsmoc2022082_4

23/09/2022

พรุ่งนี้สอบแล้วนะคะ พร้อมหรือยัง
ควรเดินทางไปถึงสนามสอบก่อนอย่างน้อย 1 ชม.นะคะ เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย เตรียมเครื่องเขียนและผลตรวจ ATK ไปด้วย ที่สำคัญอย่าลืมการแต่งกายต้องถูกระเบียบนะคะ ไม่งั้นเข้าห้องสอบไม่ได้

เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ ขอให้สอบผ่านได้ลำดับต้นๆนะคะ

22/09/2022

Soft Power หมายถึง ความสามารถในการส่งผลกระทบต่อผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยแรงดึงดูดหรือจูงใจ มากกว่าการบีบบังคับ

โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ วัฒนธรรม ค่านิยมทางการเมือง และนโยบายต่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ ผลักดัน Soft Power ให้กับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 5F ได้แก่
1) Food –อาหารไทย
2) Film- ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
3) Fashion- ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่นไทย
4) Fighting- มวยไทยและศิลปะการป้องกันตัวของไทย
5) Festival- เทศกาลประเพณีไทย

09/09/2022

สรุปสินค้าเกษตรที่ต้องขออนุญาตขนย้าย
👉 เลขาธิการ กกร. หรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย ประธาน กจร. หรือผู้ซึ่งประธาน กจร. มอบหมายหรือพาณิชย์จังหวัด เป็นผู้ออกหนังสืออนุญาต

สินค้าเกษตรที่ต้องขออนุญาตขนย้าย (9 ชนิด) มีปริมาณห้ามขนย้ายเข้ามาหรือออกจากท้องที่ที่กำหนด เว้นแต่ได้รับอนุญาตดังนี้
1. ข้าวโพดสัตว์เลี้ยง ครั้งละ 10,000 กก. ขึ้นไป
2. ปาล์มน้ำมัน ครั้งละ 25 กก. ขึ้นไป
3. กระเทียมนำเข้าจากต่างประเทศ ครั้งละ 400 กก. ขึ้นไป
4. มะพร้าว
-มะพร้าวผลแก่ ครั้งละ 7,000 กก. ขึ้นไป
-เนื้อมะพร้าวขาว ครั้งละ 2,500 กก. ขึ้นไป
-เนื้อมะพร้าวแห้ง ครั้งละ 1,500 กก. ขึ้นไป
5. หอมหัวใหญ่ ครั้งละ 400 กก. ขึ้นไป
6. หัวมันสำปะหลัง ครั้งละ 10,000 กก. ขึ้นไป
7. ข้าวสารข้าวเปลือก ครั้งละ 10 เมตริกตัน ขึ้นไป
8. ข้าวสาลี ครั้งละ 10,000 กก. ขึ้นไป
9. ข้าวบาร์เลย์ ครั้งละ 10,000 กก. ขึ้นไป

อ้างอิง ; https://law.dit.go.th/SearchResultSubUI.aspx?DocID=2370&DocParentID=2667

#เตรียมสอบ #นักวิชาการพาณิชย์ #สอบราชการ

08/09/2022

การออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้าฯ (DFT SMART - Licensing systems : SMART – I)

อ้างอิง https://www.dft.go.th/th-th/DetailHotNews/ArticleId/20882/-DFT-SMART-Licensing-systems-SMART-I-1

08/09/2022

ควรรู้จักคำเหล่านี้นะคะ

05/09/2022

รู้จัก Lonely Economy กันไหมคะ😄

โอกาสธุรกิจในตลาดคนโดดเดี่ยว ที่น่าสนใจ
1. ธุรกิจสัตว์เลี้ยง
2. ธุรกิจท่องเที่ยว
3. ธุรกิจร้านอาหาร
4. ธุรกิจที่พักอาศัย
5. ธุรกิจสินค้าไซส์มินิ

อ้างอิง :https://xn--42ca1c5gh2k.com/wp-content/uploads/2022/08/tpso_journal_issue_133_aug_65.pdf

31/08/2022

“ไม่แสดงราคาสินค้าหรือบริการ” มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

เป็นความผิดตามมาตรา 28 และโทษตามมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

31/08/2022

หากผู้ประกอบการมีพฤติกรรมฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายเกินสมควร ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 29 แห่ง พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 จะมีโทษอย่างไร

ก. จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

Photos from เตรียมสอบนักวิชาการพาณิชย์'s post 31/08/2022

สินค้าที่ติดตามดูแล มีจำนวน 219 สินค้า

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
(1) Sensitive List (SL) ระดับที่ส่อเค้าว่าจะมีปัญหา สินค้าที่มีความอ่อนไหวพิเศษ ติดตามราคาและภาวะเป็นประจำทุกวัน
(2) Priority Watch (PWL) ระดับที่เริ่มไม่ปกติ สินค้าที่ติดตามภาวะและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
(3) Watch List (WL) ระดับปกติ สินค้าที่ติดตาม ภาวะและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุก 15 วัน

31/08/2022

⏰ แอดลอง Scope ประเด็นที่ต้องอ่านไปสอบมาให้ค่ะ 📚
เนื้อหาเยอะหน่อย แต่ควรอ่านให้ครอบคลุม อย่างน้อยควรอ่านทุกเรื่องในลิสต์นี้ 1 รอบ แล้วจดโน๊ตย่อสกัดเอาประเด็นสำคัญไว้ ให้อ่านสรุปนี้อีกทีเมื่อใกล้สอบ...

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวง/สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
(โครงสร้าง ค่านิยม ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ ช่องทางติดต่อ)
2. ความเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายใน/ระหว่างประเทศ/นโยบายการค้า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
3. ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศทางการค้า
4. ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
5. เหตุการณ์ปัจจุบัน และความรู้รอบตัว
6. ประเด็นในแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงพาณิชย์
7. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (บทบาท หน้าที่ แต่ละหน่วยงานในกระทรวง)
8. โครงการนโยบายของ รมว.พาณิชย์
9. ประเด็นสำคัญในแผนแม่บทกระทรวง
10. พ.รบ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ส.2557
11. ความรู้ด้านสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา​ การจดทะเบียน​พาณิชย์​ นิติบุคคล​
12. ตลาดซื้อขายล่วงหน้า
13. พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
14. ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์
15. พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
16. ทบทวนข้อสอบเก่า

อย่างน้อย ควรแบ่งเวลาอ่านก่อนนอนหรือตื่นนอน วันละ 2-3 ชม.
ทำซ้ำๆทุกวัน เดี๋ยวก็จำได้ค่ะ แอดทำแบบนี้ก่อนสอบเพียง 1 เดือน โดยไม่เคยไปติวสอบที่ไหน อ่านเองทั้งหมด แม้ผลสอบจะไม่ได้ที่ 1 แต่แอดสอบติดลำดับต้นๆ (เลขหลักเดียวนะคะ)

แอดขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน โชคดีค่ะ😄

30/08/2022

ข้อใดคือค่านิยมของของกระทรวงพาณิชย์
ก. นวัตกรรมก้าวหน้า การค้าก้าวไกล บริการโปร่งใส ใส่ใจประชาชน
ข. เชี่ยวชาญการค้า ก้าวหน้าโปร่งใส บริการว่องไว ใส่ใจประชาชน
ค. เชี่ยวชาญการค้า ก้าวหน้านวัตกรรม เป็นธรรมโปร่งใส ใส่ใจประชาชน
ง. เศรษฐกิจก้าวหน้า การค้าก้าวไกล เชี่ยวชาญโปร่งใส ใส่ใจประชาชน

ค่านิยม​เคยออกข้อสอบ​นะคะ😁

30/08/2022

รายการสินค้าและบริการควบคุม ตามประกาศ กกร.
มีจำนวน 11 หมวด รวมทั้งสิ้น 56 รายการ
(แบ่งเป็นสินค้า 51 บริการ 5) ค่ะ

อัพเดต 18 ก.ค.65
ที่มา : https://www.dit.go.th/Content.aspx?m=105&c=2680

01/01/2017

🎊 สวัสดีปีใหม่ 2560 ทุกท่านค่ะ 🎊
ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความสุข ความสำเร็จ ความสมหวัง ให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เงินทองไหลมาเทมานะคะ 💰💰💰💰💰

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ ❤

ออไกร GP-MuSic

ผมชอบฟังเพลง แต่งเพลง และร้องเพลง

ผมใส่ใจและตั้งใจกับทุกเพลงที่ผมแต่งและร้อง มาฟังเพลงของผมกันนะครับ

ขอให้สนุกครับ

Website