ยายชา คาเฟ่ by BEAM

ยายชา คาเฟ่ by BEAM

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07:00-18.00

Telephone

Website

Opening Hours

Monday 07:00 - 18:00
Tuesday 07:00 - 18:00
Wednesday 07:00 - 18:00
Thursday 07:00 - 18:00
Friday 07:00 - 18:00
Saturday 08:00 - 18:00
Sunday 08:00 - 18:00