Nội thất Quang Chung

Nội thất Quang Chung

Chuyên cung cấp các sản phẩm bọc da nội thất

Photos from Nội thất Quang Chung's post 04/11/2023

—/ 💕 xưởng may ghế ô tô tại thái nguyên 💕 —
- Bọc ghế ô tô
- Bọc ghế gia đình
- Thảm sàn 6d
- Trần 6d
- Trần da lộn
Kính mời quý khách hàng qua
Nội thất ô tô quang chung
-cs1. sn 475 đường cmt8. Phường gia sàng
- cs2. Sn 514 đường cmt8. phường gia sàng. Thành phố thái nguyên
- 0949051270
Để trọn cho mình những sản phẩm tốt nhất
Với giá cả cũng hợp lý nhất

Photos from Nội thất Quang Chung's post 27/10/2023

Kia moning
Mầu đẹp

Photos from Nội thất Quang Chung's post 22/09/2023

Cảm ơn những khách hàng thân thường 🥰

Photos from Nội thất Quang Chung's post 02/08/2023

Cảm ơn khách hàng đã ủng hộ
Oulander 2023
Lên mầu rực rỡ

Photos from Nội thất Quang Chung's post 22/06/2023

—/ 💕 xưởng may ghế ô tô tại thái nguyên 💕 —
- Bọc ghế ô tô
- Bọc ghế gia đình
- Thảm sàn 6d
- Trần 6d
- Trần da lộn
Kính mời quý khách hàng qua
Nội thất ô tô quang chung
- sn 475 đường cmt8. Phường gia sàng
- xsx tổ 1 phường gia sàng. Thành phố thái nguyên
- 0949051270
Để trọn cho mình những sản phẩm tốt nhất
Với giá cả cũng hợp lý nhất

Photos from Nội thất Quang Chung's post 20/05/2023

Suzuki xl7
Lện bộ da nappa

Photos from Nội thất Quang Chung's post 20/04/2023

Cảm ơn những khách hàng thân thương

Photos from Nội thất Quang Chung's post 09/11/2022

- XƯỞNG MAY GHẾ Ô TÔ QUANG CHUNG
—————-/////
👉 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐍𝐠𝐚𝐲 𝟏𝟎 % 𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚̣̆𝐭 cho tất cả các dịch vụ 𝐒𝐮̛̉𝐚 𝐂𝐡𝐮̛̃𝐚 , 𝐁𝐨̣𝐜 𝐆𝐡𝐞̂́ , 𝐁𝐨̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 , 𝐁𝐨̣𝐜 𝐒𝐚̀𝐧 ... tại NỘI THẤT Ô TÔ QUANG CHUNG 🚘
👉 Để lại 【𝐒𝗼̂́ Đ𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗵𝗼𝗮̣𝗶】- để được 𝐓𝐮̛ 𝐕𝐚̂́𝐧 ngay!

💯 𝐗𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐲 𝐓𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚𝐧 💯

❌𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐏𝐡𝐢́ 𝐓𝐮̛ 𝐕𝐚̂́𝐧

✔. Đội ngũ thợ 𝐓𝐚𝐲 𝐍𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐂𝐚𝐨 , 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐚̣𝐨 , 𝐍𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 , 𝐍𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐍𝐚̆𝐦 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦

✔. 𝐁𝐚̉𝐨 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐃𝐚̀𝐢 , 𝐓𝐡𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚𝐧𝐡

✔️. 𝐏𝐡𝐨𝐦 𝐆𝐡𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐚̆́𝐜 𝐂𝐡𝐚̆́𝐧 , 𝐎̂𝐦 𝐊𝐡𝐢́𝐭 , 𝐍𝐞́𝐭 𝐂𝐚̆𝐧𝐠

✔. Đ𝐚̉𝐦 𝐁𝐚̉𝐨 𝐆𝐢𝐚́ 𝐓𝐨̂́𝐭 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 đến tay người dùng.

✔️ . 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐃𝐚 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐌𝐮̀𝐢 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐊𝐡𝐚̂̉𝐮 trực tiếp từ 𝐀𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 ,𝐇𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 , 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚 , Đ𝐮̛́𝐜, 𝐘́, 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐚𝐩𝐨𝐫𝐞 ...

✔️ . Đến với NÔI THẤT Ô TÔ QUANG CHUNG 🚘 quý khách sẽ được 𝐓𝐮̛̣ 𝐓𝐚𝐲 𝐋𝐮̛̣𝐚 𝐂𝐡𝐨̣𝐧 𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐋𝐢𝐞̣̂𝐮 , 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐆𝐡𝐞̂́ 𝐌𝐨̛́𝐢 , 𝐇𝐨𝐭 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 & Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̉𝐢 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐐𝐮𝐲 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐁𝐨̣𝐜 𝐆𝐡𝐞̂́ 𝐂𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐓𝐮̛̀ 𝐀 -𝐙

Sản phẩm được 𝐒𝐚̉𝐧 𝐗𝐮𝐚̂́𝐭 & 𝐓𝐡𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐚̣𝐢 NỘI THẤT Ô TÔ QUANG CHUNG❤️❤️❤️❤️

🏠🏠🏠 SN: 475 tổ 1 - P gia sàng - TP THÁI NGUYÊN (trục đường cm tháng 😎
!!! Xsx tô 1 phường gia sàng . Tptn

📞.📞📞 𝐓𝐮̛ 𝐕𝐚̂́𝐧 𝐓𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐚̂𝐦 , 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩

📱:0949051270

Duy nhất 1 số chính chủ

==============================

💕💕💕 𝐐𝐮𝐲́ 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐂𝐡𝐨̣𝐧 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐓𝐨̂𝐢 - 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐓𝐨̂𝐢 𝐂𝐡𝐨̣𝐧 𝐁𝐨̣̂ 𝐆𝐡𝐞̂́ 𝐃𝐚 𝐓𝐨̂́𝐭 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 - 𝐏𝐡𝐮̀ 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 Đ𝐞̂́𝐧 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐐𝐮𝐲́ 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 💕💕💕

Photos from Nội thất Quang Chung's post 16/09/2022

- Bọc ghế ô tô
- Bọc ghế gia đình
- Thảm sàn 6d
- Trần 6d
- Trần da lộn
Kính mời quý khách hàng qua
Nội thất ô tô quang chung
- sn 475 đường cmt8. Phường gia sàng
- xsx tổ 1 phường gia sàng. Thành phố thái nguyên
- 0949051270
Để trọn cho mình những sản phẩm tốt nhất
Với giá cả cũng hợp lý nhất

Photos from Nội thất Quang Chung's post 20/08/2022

- bọc ghế ô tô
- bọc ghế gia đình
- thảm sàn 6d
- trần 6d
- trần da lộn
Kính mời quý khách hàng qua
Nội thất ô tô quang chung
- sn 475 đường cmt8. Phường gia sàng
- xsx tổ 1 phường gia sàng. Thành phố thái nguyên
- 0949051270
Để trọn cho mình những sản phẩm tốt nhất
Với giá cả cũng hợp lý nhất

Photos from Nội thất Quang Chung's post 30/07/2022

- bọc ghế ô tô
- bọc ghế gia đình
- thảm sàn 6d
- trần 6d
Kính mời quý khách hàng qua
Nội thất ô tô quang chung
- sn 475 đường cmt8. Phường gia sàng
- xsx tổ 1 phường gia sàng. Thành phố thái nguyên
- 0949051270
Để trọn cho mình những sản phẩm tốt nhất
Với giá cả cũng hợp lý nhất

Photos from Nội thất Quang Chung's post 24/02/2022

- thảm sàn 6d
- bọc ghế ô tô
Kính mời quý khách hàng qua
Nội thất ô tô quang chung
- sn 475 đường cmt8. Phường gia sàng
- xsx tổ 1 phường gia sàng. Thành phố thái nguyên
- 0949051270
Để trọn cho mình những sản phẩm tốt nhất
Với giá cả cũng hợp lý nhất

Photos from Nội thất Quang Chung's post 19/12/2021

- Bọc ghế ô tô
- Bọc ghế gia đình
Kính mời quý khách qua
+ cửa hàng nội thất ô tô - gia đình . Quang chung
- số nhà 475 đường cmt8 tp thái nguyên
- xsx tổ 1 phường gia sàng tp thái nguyên
Sdt 0949051270
Để trọn cho mình những sp tốt nhất
- với giá cả phải chăng và sp tốt
Hy vọng mang đến những hài lòng cho quý khách
Xin cảm ơn

Photos from Nội thất Quang Chung's post 18/09/2021

- Bọc ghế ô tô
- Bọc ghế gia đình
Kính mời quý khách qua
+ cửa hàng nội thất ô tô - gia đình . Quang chung
- số nhà 475 đường cmt8 tp thái nguyên
- xsx tổ 1 phường gia sàng tp thái nguyên
Sdt 0949051270- 0966804019
Để trọn cho mình những sp tốt nhất
- với giá cả phải chăng và sp tốt
Hy vọng mang đến những hài lòng cho quý khách
Xin cảm ơn

Photos from Nội thất Quang Chung's post 15/09/2021

- Mùa đông đã đến
- Thời tiết se lạnh rồi
Các bác có nhu cầu làm đệm ghế ghỗ - ghế đồng kỵ . Thì qua e nhé
- với giá cả phải chăng và chất lượng đảm bảo
Hy vọng sẽ làm hài lòng các bác
_ 0949051270
- Sn . 475 đường cmt8 tp thái nguyên
Xsx . Tổ 1 phường gia sàng . Tp thái nguyên
Xin cảm ơn

Photos from Nội thất Quang Chung's post 13/05/2021

- Ghế da ô tô cao cấp
- thảm sàn 6d
Kính mời quý khách qua
+ cửa hàng nội thất ô tô - gia đình Quang chung
- số nhà 475 đường cmt8 tp thái nguyên
- xsx tổ 1 phường gia sàng tp thái nguyên
Sdt 0949051270- 0966804019
Để trọn cho mình những sp tốt nhất
- với giá cả phải chăng và sp tốt
Hy vọng mang đến những hài lòng cho quý khách
Xin cảm ơn

Photos from Nội thất Quang Chung's post 02/05/2021

- Ghế da ô tô cao cấp
Kính mời quý khách qua
+ cửa hàng nội thất ô tô - gia đình Quang chung
- số nhà 475 đường cmt8 tp thái nguyên
- xsx tổ 1 phường gia sàng tp thái nguyên
Sdt 0949051270- 0966804019
Để trọn cho mình những sp tốt nhất
- với giá cả phải chăng và sp tốt
Hy vọng mang đến những hài lòng cho quý khách
Xin cảm ơn

Photos from Nội thất Quang Chung's post 23/02/2021

- Thảm sàn 6d
- Ghế da ô tô cao cấp
Kính mời quý khách qua
+ cửa hàng nội thất ô tô - gia đình Quang chung
- số nhà 475 đường cmt8 tp thái nguyên
- xsx tổ 1 phường gia sàng tp thái nguyên
Sdt 0949051270- 0966804019
Để trọn cho mình những sp tốt nhất
- với giá cả phải chăng và sp tốt
Hy vọng mang đến những hài lòng cho quý khách
Xin cảm ơn

Photos from Nội thất Quang Chung's post 14/01/2021

Thu đã qua
Đông đã về
Tết sắp đến
- các bác có nhu cầu làm đệm ghế ngồi cho đỡ lạnh . Và cho đẹp để đón Tết thì qua e nhé
-Với chất lượng tốt và giá cả với cùng hợp lý
Kính mời các bác qua e để trọn cho mình những sp tốt nhất
- cửa hàng nội thất ô tô- gia đình Quang chung
-Sn . 475 đường cmt8 tp thái nguyên
-Xsx . tổ 1 phường gia sàng tp thái nguyên
Đt . 0949051270/ 0966804019
Hình ảnh thay lời muốn nói
Xin cảm ơn

Photos from Nội thất Quang Chung's post 11/11/2020

- Mùa đông đã về . Trời lạnh rồi
Các bác có nhu cầu làm đệm ghế ghỗ - ghế đồng kỵ thi qua e nhé
-với chất lượng tốt và giá cả vô cùng hợp lý
Xin mời các bác qua cửa hàng để trọn cho mình nhũng mầu mình thích
- đc/
+cửa hàng nội thất ô tô - gia đình quang chung
Sn 475 đường cmt8.tptn
+ xsx . Tổ 1 phường gia sàng .tptn
Sdt . 0966804019- 0949051270
Hình ảnh thay lời muốn nói
Xin cảm ơn

03/10/2020

Ngày mưa gió

Photos from Nội thất Quang Chung's post 21/09/2020

- Trời đã sang thu . Thời tiết mát mẻ rồi
-Các bác có nhu cầu làm đêm ghế ghỗ - ghế đồng kỵ , thì qua e nhé
Nội thất ô tô - gia đình quang chung
+ cửa hàng Sn 475 đường cmt8-tptn
+ xsx tổ 1 phường gia sàng - tptn
0949051270- 0966804019
-Với Giá cả cực kỳ hợp lý . Với chất lượng cũng cực kỳ oke
-Xin kính mời các bác qua cửa hàng để trọn cho mình những sp ưng ý nhất
Xin cảm ơn
Hình ảnh thay lời muốn nói

Photos from Nội thất Quang Chung's post 18/08/2020

Nội thất ô tô - gia đình Quang chung
Sn 475 đường cmt8. Tp thái nguyên
Xưởng sx . Tổ 1 phường gia sàng . Tptn
Sdt 0966804019/ 0949051270
_Chuyên/ Dán Trần xe 6D. Thảm sàn 6D
-Chuyên/ bọc ghế ô tô bằng . giả da cao cấp. Da công nghiệp . Da bò thật
- chuyên/ bọc ghế gia đình
-Tháng 7 mưa ngâu. Cửa hàng sale giá sập sàn
Kính mời quý khách hàng qua cửa hàng để làm cho mình những sp ưng ý nhất mà giá lại hợp lý nhất
Những hình ảnh thay lời muốn nói
Xin cảm ơn

Photos from Nội thất Quang Chung's post 18/07/2020

Nội thất ô tô - gia đình Quang chung
Sn 475 đường cmt8. Tp thái nguyên
Xưởng sx . Tổ 1 phường gia sàng . Tptn
Sdt 0966804019/ 0949051270
_Chuyên/ Dán Trần xe 6D. Thảm sàn 6D
-Chuyên/ bọc ghế ô tô bằng . giả da cao cấp. Da công nghiệp . Da bò thật
- chuyên/ bọc ghế gia đình
-Mùa hè oi ả . Cửa hàng sale giá sập sàn
Kính mời quý khách hàng qua cửa hàng để làm cho mình những sp ưng ý nhất mà giá lại hợp lý nhất
Những hình ảnh thay lời muốn nói
Xin cảm ơn

Photos from Nội thất Quang Chung's post 05/07/2020

Cửa hàng nội thất ô tô - nội thất gia đình Quang chung
Đc/ sn 475 đường cnt8 tp thái nguyên ( ngã ba gia sàng)
Xsx/ tổ 1 phường gia sàng . Tp thái nguyên
Sdt 0966804019 . / . 0949051270
Xin kính chào quý khách hàng
Cửa hàng
Chuyên .
-Bọc ghế ô tô bằng . Giả da cao cấp . Da công nghiệp . Da bò thật
- dán Trần xe . Thảm để trân bằng da 5D . 6D
Chuyên
- bọc ghế sofa gia đình
- làm đệm ghế ghỗ . Ghế đồng kỵ
Vậy gia đình nào có nhu cầu làm đẹp cho xế yêu. Hay làm đẹp cho ghế gia đình mình
Thì alo . Hoặc qua cửa hàng nhé
Xin cảm ơn
Một số hình ảnh thay lời muốn nói

07/06/2020

Tuyển Dụng
Cửa hàng nội thất ô tô - gia đình quang chung
Đc . Sn 475 đường cmt8-tp thái nguyên
Xsx tổ 1 phường gia sàng -tp thái nguyên
Sdt . 0949051270
Cần tuyển học việc . Sl 2 người
Yc . Nhanh nhẹn . Trung thực
Chưa có gia đình thì càng tốt
-Công việc. Chuyên nội thất . Ô tô . Gia đình . Phòng hát
-Gia đình nào có con e mà ko học được thì cho đi học nghề
Hoạc . Ae nào ko có cv ổn định . Thì đi học cái nghề . Sau này có tương lai
- Nghề này hiện tại và tương lai phát triển
Sau hai .hoạc ba năm có thể ra mở cửa hàng riêng
- Học việc .Hỗ trợ lương. Tháng đầu 2.5 triệu. Tháng thứ hai 3 triệu.
Từ tháng thứ ba trở đi lương tăng theo tay nghề
Nuôi .ăn . Còn ở nếu ở xa thì tính tiếp
- Công việc chỉ làm trong nhà . Nhàn . Sạch xẽ
Làm giờ hành chính
Vậy ae nào muốn học nghề này thì liên hệ nhé
Ae có nhu cầu học nghề thực sự . Hay yêu nghề thì liên hệ . Hoặc trực tiếp qua cửa hàng nhé
Xin cảm ơn
Công việc như ảnh . Thay lời muốn nói

Photos from Nội thất Quang Chung's post 18/05/2020

Hoda cyti
Mỗi mầu một phong cách riêng

Videos (show all)