สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร, Kamphaeng Phet Videos

Videos by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร in Kamphaeng Phet. ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Other สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร videos

"สพม.กพ ก่อการดี วิถีพอเพียง" 28 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 07.30น. เป็นต้นไป 😊😊แล้วพอกันนะคะ😊😊

ห้องเรียนคุณภาพครูก้อง