Bless Service Plus

Bless Service Plus

บริหารนิติบุคคลแบบครบวงจร บริการซ่อมบำรุงตรวจสุขภาพบ้าน ตกแต่งที่อยู่และภูมิทัศน์ บริการทำความสะอาด

04/05/2024

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"
.
พระปฐมบรมราชโองการ
ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน บจก. เบล็ส เซอร์วิส พลัส
#วันฉัตรมงคล #บริหารงานนิติบุคคล
#นิติบุคคล #ซ่อมบำรุงตรวจสุขภาพบ้าน
#บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ #อสังหาริมทรัพย์
#บริการตกแต่งที่อยู่อาศัย #บริการด้านภูมิทัศน์
#บริการทำความสะอาด

01/05/2024

๑ พฤษภาคม ”วันแรงงานแห่งชาติ” 🔧
เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ให้เกิดการพัฒนาทั้งคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่พี่น้องผู้ใช้แรงงานสมควรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง

รัฐบาลจึงได้กำหนดให้ วันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี
เป็นวันแรงงานแห่งชาติ และเป็นวันหยุดตามประเพณีของลูกจ้าง

#วันแรงงานแห่งชาติ #บริหารงานนิติบุคคล #นิติบุคคล
#ซ่อมบำรุงตรวจสุขภาพบ้าน #บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
#อสังหาริมทรัพย์ #บริการตกแต่งที่อยู่อาศัย #บริการด้านภูมิทัศน์
#บริการทำความสะอาด

27/04/2024

ทำไมโครงการอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีนิติบุคคลคอยดูแล 🤔
แล้วงานนิติบุคคล คืออะไร ทำหน้าที่อะไรบ้าง เรามีคำตอบ . .

𝗕𝗟𝗘𝗦𝗦 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘 𝗣𝗟𝗨𝗦
ผู้นำด้านการพัฒนา และบริการชุมชนที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน
โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประหยัดพลังงาน ด้วยนวัตกรรมการบริการที่ทันสมัย
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

-----------------------------

"เพื่อความสุขของชีวิต...ที่ดีกว่า"

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
• Tel : 061 780 6761
• Line :

#บริหารงานนิติบุคคล #นิติบุคคล
#ซ่อมบำรุงตรวจสุขภาพบ้าน #บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
#อสังหาริมทรัพย์ #บริการตกแต่งที่อยู่อาศัย #บริการด้านภูมิทัศน์
#บริการทำความสะอาด

24/04/2024

BLESS CLEAN บริการแม่บ้านทำความสะอาด 🧹
บริการดี ๆ จาก BLESS SERVICE PLUS

ให้คุณใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย
ทำความสะอาดลึก เข้าถึงทุกมุมอับ
พร้อมกับการบริการโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย
มั่นใจ ปลอดภัย ด้วยบริการอย่างมืออาชีพ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

-----------------------------

"เพื่อความสุขของชีวิต...ที่ดีกว่า"

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
• Tel : 061 780 6761
• Line :

#บริหารงานนิติบุคคล #นิติบุคคล
#ซ่อมบำรุงตรวจสุขภาพบ้าน #บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ #อสังหาริมทรัพย์ #บริการตกแต่งที่อยู่อาศัย #บริการด้านภูมิทัศน์ #บริการทำความสะอาด

21/04/2024

ปัญหาสำคัญของอาคารชุด เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ่อย
ดังนั้น ควรมีผู้เชี่ยวชาญ ที่คอยเข้ามาตรวจสอบ ดูแล และแก้ไข อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

𝗕𝗟𝗘𝗦𝗦 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘 𝗣𝗟𝗨𝗦
ผู้นำด้านการพัฒนา และบริการชุมชนที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน
โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประหยัดพลังงาน ด้วยนวัตกรรมการบริการที่ทันสมัย
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

-----------------------------

"เพื่อความสุขของชีวิต...ที่ดีกว่า"

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
• Tel : 061 780 6761
• Line :

#บริหารงานนิติบุคคล #นิติบุคคล
#ซ่อมบำรุงตรวจสุขภาพบ้าน #บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
#อสังหาริมทรัพย์ #บริการตกแต่งที่อยู่อาศัย #บริการด้านภูมิทัศน์
#บริการทำความสะอาด

Photos from Bless Service Plus's post 19/04/2024

HAPPY SONGKARN FESTIVAL 💦
รวมภาพบรรยากาศ การจัดงานกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 บริษัท เบล็ส เซอร์วิส พลัส จำกัด

-----------------------------

BLESS SERVICE PLUS
"เพื่อความสุขของชีวิต...ที่ดีกว่า"

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
• Tel : 061 780 6761
• Line :

#บริหารงานนิติบุคคล #นิติบุคคล
#ซ่อมบำรุงตรวจสุขภาพบ้าน #บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ #อสังหาริมทรัพย์ #บริการตกแต่งที่อยู่อาศัย #บริการด้านภูมิทัศน์ #บริการทำความสะอาด

13/04/2024

สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๗ 💦

ขอให้ทุกท่านและครอบครัว สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ไม่เจ็บไม่ป่วย ร่ำรวยเงินทอง มีแต่ความสุขตลอดปี 🙏

"เพื่อความสุขของชีวิต...ที่ดีกว่า"
Bless Service Plus

-----------------------------

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
• Tel : 061 780 6761
• Line :

#บริหารงานนิติบุคคล #นิติบุคคล
#ซ่อมบำรุงตรวจสุขภาพบ้าน #บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ #อสังหาริมทรัพย์ #บริการตกแต่งที่อยู่อาศัย #บริการด้านภูมิทัศน์ #บริการทำความสะอาด

06/04/2024

6 เมษายน 2567 • วันจักรี •
เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ทรงเสร็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นวันครบรอบก่อตั้งราชวงศ์จักรี

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท เบล็ส เซอร์วิส พลัส จำกัด

05/04/2024

เพราะเรื่องเงิน…คือเรื่องใหญ่ 💸
BLESS SERVICE PLUS จัดให้ !

พิเศษ! สำหรับอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร ที่ต้องการความสะดวก และ ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
เลือกใช้บริการงานบริหารนิติบุคคลกับเรา รับทันที !!!

• Apps Silverman ระบบบัญชีมืออาชีพ ฟรี 1 ปี*
• บริการผู้สอบบัญชีประจำปี ไม่มีค่าใช้จ่าย*

ตรวจสอบความโปร่งใสได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือ!

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

-----------------------------

"เพื่อความสุขของชีวิต...ที่ดีกว่า"

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
• Tel : 061 780 6761
• Line :

#บริหารงานนิติบุคคล #นิติบุคคล
#ซ่อมบำรุงตรวจสุขภาพบ้าน #บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ #อสังหาริมทรัพย์ #บริการตกแต่งที่อยู่อาศัย #บริการด้านภูมิทัศน์ #บริการทำความสะอาด

02/04/2024

💜 ทรงพระเจริญ 💜 2 เมษายน 2567 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เบล็ส เซอร์วิส พลัส จำกัด

30/03/2024

𝗕𝗟𝗘𝗦𝗦 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘 𝗣𝗟𝗨𝗦
ยกระดับการอยู่อาศัยของคุณ…ให้ดียิ่งกว่าเดิม

ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวล
ให้คุณสบายใจ พร้อมจัดการทุกปัญหากวนใจ
ราบรื่นทุกการอยู่อาศัย ปลอดภัยทุกเวลา

พร้อมดูแลคุณในทุก ๆ วัน ด้วยบริการอย่างมืออาชีพ

-----------------------------

"เพื่อความสุขของชีวิต...ที่ดีกว่า"

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
• Tel : 061 780 6761
• Line :

#บริหารงานนิติบุคคล #นิติบุคคล
#ซ่อมบำรุงตรวจสุขภาพบ้าน #บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ #อสังหาริมทรัพย์ #บริการตกแต่งที่อยู่อาศัย #บริการด้านภูมิทัศน์ #บริการทำความสะอาด

26/03/2024

รวมสิ่งที่ต้องรู้ … ในการเลือกประกันบ้าน

การซื้อประกันบ้านเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาต้องทำ
หลังจากที่ซื้อบ้านไปแล้ว เพื่อความปลอดภัยและสบายใจของผู้พักอาศัย

ดังนั้นผู้อยู่อาศัย ควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจนะคะ

-----------------------------

"เพื่อความสุขของชีวิต...ที่ดีกว่า"

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
• Tel : 061 780 6761
• Line :

#บริหารงานนิติบุคคล #นิติบุคคล
#ซ่อมบำรุงตรวจสุขภาพบ้าน #บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ #อสังหาริมทรัพย์ #บริการตกแต่งที่อยู่อาศัย #บริการด้านภูมิทัศน์
#บริการทำความสะอาด

22/03/2024

𝗕𝗟𝗘𝗦𝗦 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘 𝗣𝗟𝗨𝗦
ผู้นำด้านการพัฒนา และบริการชุมชนที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประหยัดพลังงาน ด้วยนวัตกรรมการบริการที่ทันสมัย
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

-----------------------------

"เพื่อความสุขของชีวิต...ที่ดีกว่า"

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
• Tel : 061 780 6761
• Line :

#บริหารงานนิติบุคคล #นิติบุคคล
#ซ่อมบำรุงตรวจสุขภาพบ้าน #บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
#อสังหาริมทรัพย์ #บริการตกแต่งที่อยู่อาศัย
#บริการด้านภูมิทัศน์ #บริการทำความสะอาด

19/03/2024

สีบ้านตามวันเกิด เสริมดวง เรียกทรัพย์ เฮง ๆ รวย ๆ ตลอดปี 💸

สีของบ้านก็เป็นส่วนนึง ในการสร้างบรรยากาศบ้านให้สวยงามน่าอยู่ ช่วยปรับ Mood และอารมณ์ของเรา เพราะเป็นสีที่เราต้องมองเห็นตลอดเวลา ที่พักผ่อนอยู่ภายในบ้าน

สำหรับประเทศไทยการเลือกสีบ้านตามวันเกิด เป็นอีกทางเลือกสำหรับหลายคนที่เชื่อเรื่องดวง หรือสายมูเตลู เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต

ปล. ทั้งนี้แล้ว ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลนะคะ 😘

-----------------------------

"เพื่อความสุขของชีวิต...ที่ดีกว่า"

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
• Tel : 061 780 6761
• Line :

#บริหารงานนิติบุคคล #นิติบุคคล
#ซ่อมบำรุงตรวจสุขภาพบ้าน #บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ #อสังหาริมทรัพย์ #บริการตกแต่งที่อยู่อาศัย #บริการด้านภูมิทัศน์
#บริการทำความสะอาด

13/03/2024

𝗕𝗟𝗘𝗦𝗦 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘 𝗣𝗟𝗨𝗦
ผู้นำด้านการพัฒนาและบริหารชุมชนที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน
โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน
ด้วยนวัตกรรมการบริการที่ทันสมัย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้พักอาศัย

🟩 บริการของ เบล็ส เซอร์วิส พลัส มีอะไรบ้าง ?
◼️ บริหารงานนิติบุคคล
◼️ บริการซ่อมบำรุงตรวจสุขภาพบ้าน
◼️ บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
◼️ บริการตกแต่งที่อยู่อาศัย
◼️ บริการด้านภูมิทัศน์
◼️ บริการทำความสะอาด

-----------------------------

"เพื่อความสุขของชีวิต...ที่ดีกว่า"

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
• Tel : 061 780 6761
• Line :

#บริหารงานนิติบุคคล #นิติบุคคล
#ซ่อมบำรุงตรวจสุขภาพบ้าน #บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ #อสังหาริมทรัพย์ #บริการตกแต่งที่อยู่อาศัย #บริการด้านภูมิทัศน์
#บริการทำความสะอาด

Videos (show all)

ทำไมโครงการอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีนิติบุคคลคอยดูแล 🤔แล้วงานนิติบุคคล คืออะไร ทำหน้าที่อะไรบ้าง เรามีคำตอบ . .𝗕𝗟𝗘𝗦𝗦 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖...
ปัญหาสำคัญของอาคารชุด เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ่อย ดังนั้น ควรมีผู้เชี่ยวชาญ ที่คอยเข้ามาตรวจสอบ ดูแล และแก้ไข อย่างสม่ำเ...
𝗕𝗟𝗘𝗦𝗦 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘 𝗣𝗟𝗨𝗦ผู้นำด้านการพัฒนา และบริการชุมชนที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการประหยัดพลั...

Telephone

Website