แพโชด

แพโชด

พักผ่อน กับธรรมชาติสไตล์ โฮมสเตย์

พักผ่อน สบายๆ กันธรรมชาติ สนุกสนานกับกิจกรรม ตกปลา พายเรือ เที่ยวน้ำตก แวะชมอุโบสถสแตนเลส หนึ่งเดียวในโลก เห็ดโคน ปีละครั้ง และความสมบูรณ์ ในพื้นทีเขื่อนศรีนครีน ข้อต่อ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และ ทุ่งใหญ่เนรศวน เป็นหมายตกปลาทีหลากหลายของปลาล่าเหยื่อ และปลากินพืช และเที่ยวชมธรรมชาติทีสมบูรณ์

Telephone

Website