ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้

ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้

Comments

@ เมื่อ 030700 ธ.ค.63 ฝอ.5 ม.พัน.31ฯ สำรวจพื้นที่รับผิดชอบ อ.สะบ้าย้อยและตำบลใกล้เคียง พบว่าปัจจุบันมีฝนตกทุกพื้นที่ ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น มีน้ำล้นตลิ่งไหลท่วมสวนยางของชาวบ้าน บริเวณพื้นที่ บ้านซาว หมู่ 7 ต.ทุ่งพอ ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่ม
> ขั้นต้นยังไม่มีการขอรับความช่วยเหลือ
@อีกทั้งได้ประสานกับศูนย์สื่อสารและแจ้งเหตุ ณ ที่ว่าการ อ.สะบ้าย้อย เพื่อติดตามสถานการณ์ของทุกพื้นที่ ในส่วนพื้นที่อื่นยังไม่มีการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ / ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย

ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย's post 15/10/2022

🇹🇭 อำเภอสะบ้าย้อย 🇹🇭
▪️วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น.
▪️นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลกีฬาอาวุโสอำเภอสะบ้าย้อยคัพ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย's post 15/10/2022

🇹🇭 อำเภอสะบ้าย้อย 🇹🇭
▪️วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2565
▪️นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย นายจรินศักดิ์ สงสุวรรณ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐิน ณ วัดกุหร่า(ร้าง) ตำบลเปียน เพื่อนำเงินมาร่วมสร้างเสนาสนะ ศาลาการเปรียญ เป็นลำดับต่อไป

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย's post 14/10/2022

🇹🇭 อำเภอสะบ้าย้อย 🇹🇭
▪️วันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค.65 ▪️เวลาเวลา 18.00 น.
▪️ณ ศาลาประชาคมอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
▪️นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย's post 13/10/2022

🇹🇭ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา🇹🇭
▪️วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. บริเวณสี่แยกเนินหูกวาง หมู่ที่ 1ตำบลสะบ้าย้อย
▪️นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย/ ผอ.ศอ.จอส. พระราชทาน อำเภอสะบ้าย้อย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสี่แยกเนินหูกวาง โดยการ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เก็บขยะ กวาดขยะ และล้างถนน เพื่อทำให้หน้าบ้านน่ามอง

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย's post 13/10/2022

🇹🇭 อำเภอสะบ้าย้อย 🇹🇭
▪️วันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค.65 เวลา 07.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
▪️นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่

12/10/2022

“บาโหย” เป็นพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงมาก เพราะตั้งอยู่เชิงเขาสันกาลาคีรีซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทย - มาเลเซีย และมีลำธารซึ่งเป็นต้นน้ำของคลองเทพา น้ำใส คล้ายน้ำตกมีสีเขียวแกมฟ้าจนได้รับการขนานนามว่า “อัญมณีสีเขียว” เหมาะกับการลงเล่นน้ำ พายเรือคยัค และล่องแก่ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะทุเรียนต้นน้ำ จำปาดะ สะตอ มังคุด ลำไยคริสตัล และพืชผักต่างๆ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารพื้นเมือง โดยมีข้าวหลามใบยี่เหร็ดกินกับปลาดุกย่าง และยำผักกูด เป็นอาหารจานเด็ด ทั้งยังมีผ้ามัดย้อม ผลิตภัณฑ์ จากกาบหมากและน้ำผึ้งแท้เป็นของฝากสำหรับผู้มาเยือนด้วย

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย's post 07/10/2022

📌วันที่ 5-6 ตุลาคม 2565
🤠นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย นายจรินศักดิ์ สงสุวรรณปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วย คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ระบบ "1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน" ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมาย 5 ครัวเรือน ได้แก่ตำบลจะแหน ตำบลธารคีรี ตำบลเปียน ตำบลเขาแดงและตำบลทุ่งพอ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย's post 07/10/2022

📌วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโหย
🤠นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย นายจรินศักดิ์ สงสุวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอสะบ้าย้อยร่วมกิจกรรมจิบน้ำชา เสวนายามเช้า เจ้าภาพดำเนินการจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหย
✅ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ผู้นำศาสนาและภาคเอกชนธุรกิจ เพื่อพบปะ เสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะนำไปสู่การพัฒนา อำเภอสะบ้าย้อยไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนชาวอำเภอสะบ้าย้อยต่อไป

Photos from ข่าว ศอ.บต.'s post 05/10/2022

Photos from ข่าว ศอ.บต.'s post

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย's post 03/10/2022

☕กูรูกาแฟ มา Cupping ถึงถิ่นโรบัสต้าสะบ้าย้อย
📌เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ โรงคั่วกาแฟกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสะบ้าย้อย โดยมีอาจารย์อ๊อด ศักดิ์ชัย นุ่นหมิ่น กูรูกาแฟโรบัสต้า ร่วมคัดสรรเมล็ดกาแฟดิบ (The Coffee Bean Roasting) และการชิมกาแฟ (Cupping) เพื่อคัดเลือกผลผลิตกาแฟที่มีคุณภาพร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจฯ และผู้ประกอบกิจการกาแฟอำเภอสะบ้าย้อย จุดกำเนิดโรบัสต้า เมื่อ 118 ปีที่แล้ว
🤝โดยได้ให้คำมั่นว่าจะเข้าร่วมประกวดกับกรมวิชาการเกษตร Thai Coffee Excellence อย่างแน่นอน

09/09/2022

💂 กองทัพบก เปิดรับสมัครคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566
.
✏️✏️✏️ ** ไม่จำกัดวุฒิ เลือกลงหน่วยได้ตามความสมัครใจ **✏️✏️✏️
📝 คุณสมบัติของผู้สมัคร
👉👉 1. ทหารกองเกินที่มีอายุ 18 - 20 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2566 (เกิดปี พ.ศ. 2546 - 2548)
👉👉 2. ทหารกองเกินที่มีอายุ 22 - 29 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2566 (เกิดในปี พ.ศ. 2537 - 2544) ซึ่งเป็น ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว แต่ไม่ถูกเข้าเป็นทหารกองประจำการ
👉👉 3. ขนาดรอบตัว ตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออก มีส่วนสูง 146 ซม.ขึ้นไป
.
📍 สมัครด้วยตนเองผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ rcm66.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยทหาร หรือสำนักงานสัสดีกรุงเทพมหานคร/จังหวัด/หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ
.
📌 สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 29 ส.ค.65 ถึงวันที่ 29 ม.ค.66
ลิงก์รับสมัคร https://rcm66.rta.mi.th/rcm66/
คุณสมบัติของผู้สมัครhttps://rcm66.rta.mi.th/rcm66/doc/inform.pdf
.
#สมัครทหาร #สมัครทหารออนไลน์ #ทหารกองประจำการ
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

08/09/2022

เพื่อโปรดทราบค่ะ

โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 03/09/2022

โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565

📌วิธีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
https://youtu.be/ZLxjih6ooXA
📌เว็บไซต์สำหรับลงทะเบียน
https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/

โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ https://welfare.mof.go.th/เผยแพร่โดย กลุ่มสารนิเท....

01/09/2022

🛑 จากปัญหาผลส้มแขกล้นตลาด ทำให้สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย จำกัด ได้เข้ามาส่งเสริม สนับสนุน และต่อยอดส้มแขกให้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำส้มแขกพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ หวังสร้างงานและรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม

. สำหรับผลิตภัณฑ์จากส้มแขก สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย ใช้ชื่อว่า Coop Green Brand (โค-ออพ กรีน) ที่ให้ความสดชื่นแก่ร่างกายได้อย่างดี โดยจำหน่ายในราคาเพียงขวดละ 25 บาท หรือชุดบรรจุกล่อง 6 ขวด ในราคากล่อง 150 บาท เหมาะสำหรับเป็นของขวัญและของฝากในช่วงเทศกาลหรือวันสำคัญ

. ทั้งนี้ผู้สนใจผลิตภัณฑ์จากส้มแขก สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย จำกัด โทรศัพท์หมายเลข 089-5999-203 หรือ page: สหกรณ์การเกษตร สะบ้าย้อย จำกัด...///

01/09/2022

📍โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จะเริ่มเปิดลงทะเบียนวันแรกวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 (45 วัน)
#โดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน ได้แก่
✔️สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
✔️ธนาคารออมสิน
✔️ธนาคารกรุงไทย
✔️สำนักงานคลังจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ✔️ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ✔️สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต
✔️และศาลาว่าการเมือพัทยา
#ใกล้ที่ไหนลงที่นั่นไม่จำเป็นต้องตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน❌❌❌
✅หรือสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th โดยครั้งนี้จะเป็น การลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ซึ่งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันและผู้ที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย's post 01/09/2022

📌แบบฟอร์มโครงการที่ถูกต้อง
https://drive.google.com/drive/folders/1zR66UcIVNeEoWiDVqnIXE6aAdquLKvSK
- ต้องมีคำว่าฉบับสมบูรณ์ด้านขวาบนและล่างทุกหน้าของแบบฟอร์มทั้ง 8 หน้า เท่านั้น
#ฉบับอื่นที่สำนักงานคลังเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้ใช้สมัครไม่ได้

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย's post 01/09/2022

🧾รายละเอียดหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ที่ประสงค์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
📌เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 19 ตุลาคม 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี้
1️⃣ เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (สำหรับคนโสดสามารถลงทะเบียนได้เลยไม่ต้องส่งเอกสาร) https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ และ https://welfare.mof.go.th
2️⃣ หน่วยงานรับลงทะเบียน (สำหรับผู้ที่มีครอบครัว) ได้แก่
- สำนักงานคลังจังหวัด
- ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
- ธนาคารออมสินทุกสาขา
- ธนาคาร ธกส. ทุกสาขา
- ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ

22/08/2022

💟เชิญชวนพี่น้องชาวสงขลา 🎊
“ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและเข้าสักการะอัฐิป๋า (พลเอกเปรม ติณสูลานนท์) ” ได้ที่ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนทท์ สงขลา
"
ตั้งแต่วันที่ 21 - 26 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 - 20.00 น.
** และชมการแสดงดนตรีสดและการแสดงพลุดอกไม้ไฟ ทุกวัน

🔶ผู้ร่วมกิจกรรม กรุณาแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายที่ระบุไว้ และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน

10/08/2022

สาร อธิบดีกรมการปกครอง
เนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565 วันที่ 10 สิงหาคม 2565

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ผมขอส่งความระลึกถึง และความปรารถนาดีมายังพี่น้องกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญบ้านทุกท่าน ขอขอบคุณที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาตำบล หมู่บ้านให้เจริญก้าวหน้า มาโดยตลอด

หัวใจแห่งความสำเร็จในภารกิจของกรมการปกครองอยู่ที่ตำบล และหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองในระดับฐานรากของประเทศที่เชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชนเข้าไว้ด้วยกัน โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกหลักในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ พร้อมกับพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้านทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ตลอดจนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมการปกครองให้สัมฤทธิ์ผล สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และทำให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”

ผมขอขอบคุณในความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทุกท่านมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเข้าสู่ตำบล หมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

เนื่องในโอกาส “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ เพียบพร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา เพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

#สารอธิบดีกรมการปกครอง #130ปี #วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน #10สิงหาคม

Photos from ดูดี สะบ้าย้อย's post 06/08/2022

Photos from ดูดี สะบ้าย้อย's post

Photos from Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา's post 06/08/2022

Photos from Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา's post

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย's post 02/08/2022

📢อำเภอสะบ้าย้อยขอเชิญเที่ยวงานงานพหุวัฒนธรรมและของดีสะบ้าย้อย ประจำปี 2565
👉ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2565
📌ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย's post 28/07/2022

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.
ณ บริเวณสวนสาธารณเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อ.สะบ้าย้อย พันตำรวจเอกธรรศภณ​ สาราพฤษ​ ตำแหน่ง​ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสะบ้าย้อย​ รหัส​ 5A-087 จิตอาสาหลักประจำรุ่นที่​ 5/63 สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ อปท. กองกำลังในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ กวาดขยะ ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์ เป็นต้น

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย's post 28/07/2022

🇹🇭อำเภอสะบ้าย้อย🇹🇭
🗓วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565
🕗เวลา 07.30 น.
📌ณ วัดสะบ้าย้อย ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย
นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดสงขลา เขต 7 หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

Photos from Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา's post 12/07/2022

Photos from Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา's post

เปิดแล้ว!! เทศกาลการท่องเที่ยว "โหยหา บาโหย" 11/07/2022

เปิดแล้ว!! เทศกาลการท่องเที่ยว "โหยหา บาโหย"

📢เชิญร่วมงาน เทศกาลท่องเที่ยว "โหยหาบาโหย"
🗓ระหว่างวันที่ 12 - 17 กรกฎาคม 2565
📌ณ อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรีและชุมชนท่องเที่ยวบาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

เปิดแล้ว!! เทศกาลการท่องเที่ยว "โหยหา บาโหย"

10/07/2022

เปิดแล้ว!! เทศกาลการท่องเที่ยว "โหยหา บาโหย"

📢เชิญร่วมงาน เทศกาลท่องเที่ยว "โหยหาบาโหย"
🗓ระหว่างวันที่ 12 - 17 กรกฎาคม 2565
📌ณ อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรีและชุมชนท่องเที่ยวบาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
🏕มากางเต้นท์_⛰️เดินป่า_🦅ชมนก_🏔ดูวิวทะเลหมอก
🌊มาเล่นน้ำ_🛶พายเรือคายัค
🌳มาชิมทุเรียนต้นน้ำและอาหารพื้นบ้าน🥘🍠

#มาเที่ยวมาชมธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ที่บาโหย
#แวะนะสะบ้าย้อย
#สะบ้าย้อยบ้านฉัน
#โหยหาบาโหย

เปิดแล้ว!! เทศกาลการท่องเที่ยว "โหยหา บาโหย"

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย's post 30/06/2022

🇹🇭 อำเภอสะบ้าย้อย 🇹🇭
⏰วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
📌ณ อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี
🤠นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยว โหยหาบาโหย ภายใต้กิจกรรม “กินเรียนต้นน้ำ สัมผัสธรรมชาติ ณ บาโหย ที่โหยหา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 “ กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 12-17 ก.ค. 2565 ณ อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี
โดยประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสะบ้าย้อย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคใต้เขต 1 การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบาโหบ

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย's post 30/06/2022

🇹🇭 อำเภอสะบ้าย้อย 🇹🇭
⏰วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. 🤠นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกิจกรรมต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยพุทธ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวเยี่ยมชม
📌ณ โบราณสถานถ้ำครก หมู่ที่ 2 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัวดสงขลา

Photos from ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย's post 29/06/2022

🇹🇭 อำเภอสะบ้าย้อย 🇹🇭
📌วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น.
🤠นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกิจกรรมจิบน้ำชา เสวนายามเช้า ณ บ่อน้ำร้อน ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย เจ้าภาพดำเนินการจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ผู้นำศาสนาและภาคเอกชนธุรกิจ เพื่อพบปะ เสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะนำไปสู่การพัฒนา อำเภอสะบ้าย้อยไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนชาวอำเภอสะบ้าย้อยต่อไป

Videos (show all)

📢จับรางวัลมหกรรมฉีดวัคซีนลุ้นรางวัล💉📌อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ผวจ. ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมด่านคัดกรองโควิดฯ อ.สะบ้าย้อย
😊ศุกร์ส่งสุขตำบลทุ่งพอ😊
เพลง คนกันเอง เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจอขงกรมการปกครอง
เพลง คนกันเอง เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจอขงกรมการปกครอง

Telephone

Website

Opening Hours

Monday 08:30 - 16:30
Tuesday 08:30 - 16:30
Wednesday 08:30 - 16:30
Thursday 08:30 - 16:30
Friday 08:30 - 16:30