สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร

สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร

สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร

10/03/2023
09/03/2023

สอน

09/03/2023

กรมการขนส่งทางบก เผยรายชื่อเพจมิจฉาชีพทำใบขับขี่ปลอมทางออนไลน์กว่า 100 เพจ สามารถตรวจสอบได้ที่คิวอาร์โค้ดของกรมการขนส่งทางบก เตือน!!! ประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าโอนเงินโดยเด็ดขาด ย้ำหากพบการปลอมแปลงใบขับขี่หรือแอบอ้างอบรมต่ออายุใบขับขี่แทน จะดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดทุกราย

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกขอเตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบก หลังพบเพจเฟซบุ๊กปลอมรับทำและรับอบรมต่อใบขับขี่ปลอมเป็นจำนวนมาก โดยพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพจะนำรูปตราสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบกมาใส่ในรูปโปรไฟล์ หรือนำรูปภาพของผู้ที่ได้รับใบขับขี่มาแอบอ้าง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยจะโฆษณาหลอกลวงว่าสามารถออกใบขับขี่
โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่ง และมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ที่ประมาณ 1,000 - 6,000 บาท เมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปแล้วจะเรียกร้องให้โอนเงินเพิ่มอีกและเงียบหาย ไม่สามารถตามคืนได้หรือจะได้รับใบขับขี่ปลอม รวมทั้งยังมีการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทน โดยกลุ่มมิจฉาชีพมีพฤติกรรมแอบอ้างว่าจะอบรมต่ออายุใบขับขี่แทน
ผู้เสียหายและจองคิวให้ผู้เสียหายเข้ามาถ่ายรูปทำใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่ง พร้อมหลอกให้ผู้เสียหายส่งหน้าบัตรใบขับขี่และโอนเงินไปให้
หรือโฆษณาหลอกลวงว่า“ใบขับขี่หมดอายุ ไม่มีเวลาอบรม รับจองคิวพร้อมอบรมต่ออายุใบขับขี่ทุกชนิด เจ้าตัวต้องเข้าไปถ่ายรูป
ทำบัตรด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่ง”

กรมการขนส่งทางบกขอเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจเหล่านี้เด็ดขาด!!! จะทำให้สูญเสียทรัพย์สินและเอกสารส่วนบุคคล และเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม ซึ่งผู้หลงเชื่อจะมีความผิดฐานปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท และบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนได้ก็เข้าข่ายเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิดซึ่งจะมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานปลอมแปลง
หรือใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น

นอกจากนี้ บุคคลที่จัดทำเพจเฟซบุ๊กปลอมรับทำและรับอบรมต่อใบขับขี่ปลอม ซึ่งถือเป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า กรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบเพจปลอมที่แอบอ้างรับทำใบขับขี่และติดตามดำเนินการทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสมายังกรมการขนส่งทางบก และทางกรมฯได้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว 52 ราย รวมถึงยังพบเพจปลอมมากกว่า 100 เพจ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ https://bit.ly/3YvPwdb หรือ คิวอาร์โค้ด ตามแนบ

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดพบเพจเฟซบุ๊กปลอมขอให้กดรายงานบัญชีหรือเพจเฟซบุ๊ก(report) หรือสามารถแจ้งเบาะแสมายังกรมการขนส่งทางบกได้โดยตรง หรือโทรสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า สำหรับการขอรับใบขับขี่ทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่สามารถดำเนินการ ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสาร การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การอบรม การทดสอบข้อเขียน การทดสอบขับรถ ที่สำนักงานขนส่งหรือโรงเรียนสอนขับรถที่รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก และการถ่ายรูปเพื่อออกใบอนุญาตขับรถต้องมาดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่ใหม่สามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งสามารถเลือกสำนักงานขนส่ง วันและเวลาที่สะดวกได้ด้วยตนเอง ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกำหนด (รวมค่าคำขอ) ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 205 บาท ใบขับขี่รถจักรยานยนต์
ส่วนบุคคลชั่วคราว 105 บาท ในส่วนการต่ออายุใบขับขี่สามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (walk in ) อัตราค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 505 บาท ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 255 บาท

09/03/2023
08/03/2023
07/03/2023
03/03/2023
02/03/2023
01/03/2023
28/02/2023

กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! ประชาชนอย่าหลงเชื่อทำใบขับขี่ปลอมทางออนไลน์และอย่าโอนเงินโดยเด็ดขาด พร้อมเผยรายชื่อเพจเฟซบุ๊กปลอมกว่า 23 เพจ ย้ำหากพบการปลอมแปลงใบขับขี่จะดำเนินคดีทุกรายและลงโทษผู้ฝ่าฝืน ขั้นสูงสุด

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ณ ปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่าสามารถรับทำธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบกผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก โดยเฉพาะรับทำหรือต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ พฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพจะนำรูปตราสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบกมาใส่ในรูปโปรไฟล์ หรือนำรูปภาพของผู้ที่ได้รับใบขับขี่มาแอบอ้าง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยจะโฆษณาหลอกลวงว่าสามารถออกใบขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่ง หรือใช้คำว่า“รับทำใบขับขี่ไม่ต้องสอบ ไม่ต้องอบรม รอรับได้เลย” และมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ที่ประมาณ 1,000 - 6,000 บาท เมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปแล้วจะเรียกร้องให้โอนเงินเพิ่มอีกและเงียบหาย ไม่สามารถตามคืนได้หรือจะได้รับใบขับขี่ปลอม ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ติดตามดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง โดยได้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว 52 ราย

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกยังตรวจพบเพจเฟซบุ๊กปลอมอีกจำนวน 23 เพจ ดังนี้

1. เพจเฟซบุ๊ก “รับทำใบขับขี่” โดยใช้โลโก้ “กรมการขนส่งทางบก”
2. เพจเฟซบุ๊ก “รับทำใบขับขี่ สอนขับรถยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่”
3. เพจเฟซบุ๊ก “โรงเรียนสอนขับรถ สอบ และ อบรมใบขับขี่ UPd”
4. เพจเฟซบุ๊ก “บริการรับจองคิวอบรม/ทำ/ต่อ ใบขับขี่ใหม่”
5. เพจเฟซบุ๊ก “รับปรึกษางานใบขับขี่ ทำใหม่ ต่อใบขับขี่ เปลี่ยนประเภท ตรวจประวัติ”
6. เพจเฟซบุ๊ก “รับทำใบขับขี่ออนไลน์ ราคาถูก by เจ๊พร”
7. เพจเฟซบุ๊ก “ใบขับขี่ออนไลน์”
8. เพจเฟซบุ๊ก “รับทำใบขับขี่ ทุกชนิด”
9. เพจเฟซบุ๊ก “รับทำใบขับขี่ทุกชนิด”
10. เพจเฟซบุ๊ก “รับทำใบขับขี่ถูกกฎหมายทั้วไทย”
11. เพจเฟซบุ๊ก “รับทำใบขับขี่ทุกชนิด”
12. เพจเฟซบุ๊ก “รับทำใบขับขี่ เด้งด่วน”
13. เพจเฟซบุ๊กภายใต้ชื่อ “DEE” หรือ แอดไลน์
14. เพจเฟซบุ๊ก “รับทำใบขับขี่แบบเร่งด่วน”
15. เพจเฟซบุ๊ก “รับทำใบขับขี่ทุก ชนิด” โดยใช้โลโก้ “กรมการขนส่งทางบก”
16. เพจเฟซบุ๊กภายใต้ชื่อ “Sukson Chaiyarat”
17. เพจเฟซบุ๊ก “รับทำใบขับขี่”
18. เพจเฟซบุ๊ก “รับทำใบขับขี่ทุกประเภท ถูกกฎหมาย”
19. เพจเฟซบุ๊ก “รับทำใบขับขี่ มอเตอร์ไซค์รถยนต์”
20. เพจเฟซบุ๊ก “รับทำใบขับขี่ทั่วประเทศ”
21. เพจเฟซบุ๊ก “รับทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์-รถยนต์ทุกรุ่น”
22. เพจเฟซบุ๊ก “รับทำใบขับขี่รถทุกรุ่น”
23. เพจเฟซบุ๊ก “รับทำใบขับขี่ด่วน รถทุกชนิด”

กรมการขนส่งทางบกขอเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจเหล่านี้เด็ดขาด!!! จะทำให้สูญเสียทรัพย์สินและเอกสารส่วนบุคคล และเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอมซึ่งผู้หลงเชื่อจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารทางราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอม มีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปี ปรับตั้งแต่10,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากพบเพจเฟซบุ๊กปลอมขอให้กดรายงานบัญชีหรือเพจเฟซบุ๊ก(report) หรือสามารถแจ้งเบาะแสมายังกรมการขนส่งทางบกได้โดยตรง หรือโทรสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า กรมการขนส่งทางบกขอย้ำว่าการขอรับใบขับขี่ทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่สามารถดำเนินการ ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสาร การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การอบรม การทดสอบข้อเขียน การทดสอบขับรถ ที่สำนักงานขนส่งหรือโรงเรียนสอนขับรถที่รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก และการถ่ายรูปเพื่อออกใบอนุญาตขับรถต้องมาดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่ใหม่สามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งสามารถเลือกสำนักงานขนส่ง วันและเวลาที่สะดวกได้ด้วยตนเอง ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกำหนด (รวมค่าคำขอ) ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 205 บาท ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว 105 บาท ในส่วนการต่ออายุใบขับขี่สามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (walk in ) อัตราค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 505 บาท ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 255 บาท

28/02/2023
27/02/2023
24/02/2023
23/02/2023
Photos from สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร's post 22/02/2023

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร โดยนางจินตนา สูตรมงคล ร่วมกับโรงพยาบาลยโสธร จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร โดยมีนางจินตนา สูตรมงคล ขนส่งจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ผู้แทนโรงพยาบาลยโสธร และผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ร่วมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการในวันนี้
สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผู้พิการได้รับความช่วยเหลือ จำนวน 10 ราย สำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ได้แก่ รถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้พร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ จำนวน 3 คัน รถนั่งแบบปรับนอนและพับได้พร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ จำนวน 1 คัน เตียงนอนสามไกพร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ จำนวน 1 เตียง รถสามล้อโยก จำนวน 1 คัน ขาเทียมระดับเหนือเข่า จำนวน 3 ขา และขาเทียมระดับใต้เข่า จำนวน 1 ขา โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จำนวน 586,500 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

Photos from สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร's post 22/02/2023

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นางจินตนา สูตรมงคล ขนส่งจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. อภิศักย์ โสมมา ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ ได้เป็นผู้แทนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ณ สะพานเหลือง บริเวณสวนสาธารณะพญาแถน
ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธี

22/02/2023
21/02/2023
20/02/2023
17/02/2023
Photos from สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร's post 16/02/2023

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 - 11.00 น. นางจินตนา สูตรมงคล ขนส่งจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวปิติภรณ์ พรหมแสง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ได้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ครั้งหลังปี พ.ศ.2566 ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร

Photos from สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร's post 16/02/2023

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-12.00 น. นางจินตนา สูตรมงคล ขนส่งจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. อภิศักย์ โสมมา หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพิ่มรอยยิ้ม เต็มความสุข ให้คนยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านจานทุ่ง หมู่ที่ 6 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร และได้ให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ และใบอนุญาตขับรถ พร้อมทั้งแจกเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก่ประชาชนผู้มาร่วมงานฯ และแจกเอกสารโดยมีวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

Photos from สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร's post 16/02/2023

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 - 11.00 น. นางจินตนา สูตรมงคล มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. อภิศักย์ โสมมา หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่ 1 ครั้งหลังปี พ.ศ.2566 ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร

16/02/2023
15/02/2023
14/02/2023
13/02/2023
10/02/2023
Photos from สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร's post 10/02/2023

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ว่าที่ รต. อภิศักย์ โสมมา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 100 คน พร้อมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

Photos from สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร's post 09/02/2023

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ว่าที่ รต. อภิศักย์ โสมมา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนป่าติ้ววิทยา อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 100 คน พร้อมเป็นเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

02/02/2023
01/02/2023
24/01/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก ฉบับที่ 50 ประจำวันที่ 24 มกราคม 2566

กรมการขนส่งทางบก ร่วมมือกับสมาคมและผู้ผลิตยานยนต์ไทย ยกระดับ!! การแก้ไขปัญหาถุงลมนิรภัยไม่ได้มาตรฐาน เปิดใช้งาน "ระบบแจ้งเตือนถุงลมนิรภัย" เมื่อมีการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ ทั้งที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศและระบบออนไลน์ ตั้งแต่ ณ บัดนี้เป็นต้นไป

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามที่มีรายงานปัญหาการทำงานผิดปกติ
ของถุงลมนิรภัย ยี่ห้อ ทาคาตะ (Takata) ในรถยนต์ที่ผลิตและจำหน่ายในระหว่างปี พ.ศ. 2541 ถึงปี พ.ศ. 2561 ที่เป็นปัญหาในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งอาจเป็นอันตรายกับผู้ขับรถและผู้โดยสารได้ กรมการขนส่งทางบก สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และบริษัทรถยนต์ ได้ร่วมกันดำเนินมาตรการต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เพื่อแจ้งให้เจ้าของรถที่เข้าข่ายรถติดตั้งถุงลมนิรภัย ยี่ห้อ ทาคาตะ (Takata) นำรถมาตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ติดต่อเจ้าของรถ รวมถึงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก โดยปัจจุบัน มีจำนวนรถที่ได้รับการแก้ไขถุงลมนิรภัยแล้วกว่า 1 ล้านคัน แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีรถยนต์อีกกว่า 6 แสนคัน ที่ยังมิได้นำรถเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไข ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการติดตามถุงลมนิรภัยไม่ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบก ร่วมมือกับสมาคมและผู้ผลิตยานยนต์ไทยจึงจัดทำ "ระบบแจ้งเตือนถุงลมนิรภัย" โดยตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 เป็นต้นไป เพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ ทั้งที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศและระบบชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ (DLT E-Service) หากระบบตรวจสอบและพบว่าเป็นรถที่เข้าข่ายเปลี่ยนถุงลมนิรภัย เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งโดยทันที หรือในกรณีดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์ (DLT E-Service) ระบบจะขึ้นหน้าต่างแจ้งเตือนทันที โดยทั้ง 2 ระบบจะมีการขอข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อ เพื่อนำไปใช้ในการติดต่อให้เจ้าของรถนำรถไปตรวจสอบและแก้ไข
ถุงลมนิรภัย ซึ่งประชาชนสามารถเลือกได้ว่าจะยินยอมให้ข้อมูลหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูล ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถแล้วเสร็จ จะมีข้อความเตือนที่ใบเสร็จรับเงินให้นำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการใกล้บ้านหรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.checkairbag.com อีกด้วย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้ประชาชนใช้รถที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย จึงขอเชิญชวนประชาชนตรวจสอบว่ารถของท่านเข้าข่ายต้องเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยหรือไม่ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.checkairbag.com หากพบว่าเป็นรถที่เข้าข่ายติดตั้งถุงลมนิรภัย ยี่ห้อ ทาคาตะ (Takata) ให้รีบนำรถ
เข้ารับการตรวจสอบและแก้ไขที่ศูนย์บริการรถยนต์ใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ “ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น” กรมการขนส่งทางบกมีเป้าหมายที่จะต้องเรียกคืนรถที่เข้าข่าย “ทุกคัน” มาเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัย เพื่อเป็นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภค และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้รถทุกคนต่อไป

24/01/2023
23/01/2023
20/01/2023
19/01/2023

🚙🚙📣📣ใช้แตรรถยนต์ถูกวิธี ด้วยเจตนาดีเพิ่มความปลอดภัย” เพื่อให้ผู้ขับขี่มีความเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้แตรรถยนต์อย่างถูกต้อง

19/01/2023
18/01/2023
17/01/2023

Opening Hours

Monday 08:30 - 16:30
Tuesday 08:30 - 16:30
Wednesday 08:30 - 16:30
Thursday 08:30 - 16:30
Friday 08:30 - 16:30