ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง

เพจศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง

Photos from กรมฝนหลวงและการบินเกษตร's post 24/06/2022
Photos from ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง's post 06/05/2022

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ตำแหน่ง

08/12/2021

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง

17/06/2021

ขอเชิญติดตามรับชมรายการ " เคลียร์คัดชัดเจน "
พบกับประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ
#กรมฝนหลวง เร่งเติมน้ำพื้นที่การเกษตร
"แก้ปัญหาฝนทิ้งช่วง"

วันพุธ 23 มิถุนายน 2564
เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
ทางช่อง NBT 2HD

29/04/2021
28/04/2021

รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ประจำวันที่ 28 เมษายน 2564

28/04/2021
27/04/2021

รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ประจำวันที่ 27 เมษายน 2564

Timeline photos 27/04/2021
Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post 27/04/2021
26/04/2021

รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564

26/04/2021

วันพระ
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

25/04/2021

รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ประจำวันที่ 25 เมษายน 2564

24/04/2021

รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ประจำวันที่ 24 เมษายน 2564

23/04/2021

รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ประจำวันที่ 23 เมษายน 2564

22/04/2021

รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ประจำวันที่ 22 เมษายน 2564

21/04/2021

รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ประจำวันที่ 21 เมษายน 2564

20/04/2021

รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ประจำวันที่ 20 เมษายน 2564

19/04/2021

รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564

18/04/2021

รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ประจำวันที่ 18 เมษายน 2564

17/04/2021

รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ประจำวันที่ 17 เมษายน 2564

16/04/2021

รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564

16/04/2021
15/04/2021

รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ประจำวันที่ 15 เมษายน 2564

15/04/2021

รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ประจำวันที่ 14 เมษายน 2564

Photos from ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง's post 14/04/2021

รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ประจำวันที่ 13 เมษายน 2564

Photos from ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง's post 13/04/2021

รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ประจำวันที่ 12 เมษายน 2564

Photos from ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง's post 12/04/2021

รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ประจำวันที่ 11 เมษายน 2564

Photos from ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง's post 11/04/2021

รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ประจำวันที่ 10 เมษายน 2564

Telephone

Website

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00
Saturday 08:00 - 17:00
Sunday 08:00 - 17:00