WATER WALK ถ.ศิรินาวิน-ลำปาง

WATER WALK ถ.ศิรินาวิน-ลำปาง

� : 11.00-16.00 น. [ทุกวัน]
� : ตรงข้ามหมู่บ้านศ?

13/07/2022

🚨หน้าร้านหยุด 2 วันนะคะ หลังไมล์สั่งมากันได้น๊า 0882620189 สั่ง ส่ง นัดรับ

12/07/2022

📣📣ประกาศจาก📣📣
Water Walk ถ.ศิรินาวิน
ทางร้านเปิดรับออเดอร์ทางโทรศัพท์ ☎️(088-2620189) ล่วงหน้า
🚨เนื่องจากหน้าร้านอาจเปิด-ปิด ไม่ตรงตามเวลาทำการ ลูกค้าสามารถโทรสอบถาม หรือสั่งน้ำล่วงหน้าก่อนได้คะ ทางร้านมีบริการส่งเองโดยไม่ผ่านไรเดอร์ แต่ลูกค้าก็ยังสามารถสั่งผ่านแอปพิเคชั่น Grab Food ,Line Man ได้ตามช่วงเวลา ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

12/07/2022

มัทฉะ คัมแบค แล้วนะค่าทุกคนนน🌱🍃🍵🥤

14/06/2022

ไปทำหน้าที่มอบความสดชื่นให้ลูกค้าก่อนน๊าาา😋

Photos from WATER WALK ถ.ศิรินาวิน-ลำปาง's post 13/06/2022

😇 ข อ บ คุ ณ สำ ห รั บ ก า ร บ อ ก " ❤️ มั ท ฉ ะ "

😔 1 เ ดื อ น เ ต็ ม ๆ ที่ ลู ก ค้ า ถ า ม ถึ ง......

😋วั น นี้ กั บ ม า เ ป็ น พ ร ะ เ อ ก แ ล้ ว ค รั บ😘

☀️ อ า ก า ศ ร้ อ น ⛽️ น้ำ มั น แ พ ง ..

🛵 D e l i v e r y สั่ ง เ ล ย ย ‼️
- F o o d P a n d a
- G r a b F o o d
- L I n e M a n
🚨ท า ง ร้ า น มี บ ริ ก า ร ส่ ง 2 แ ก้ ว ขึ้ น ไ ป ฟ รี ใ น ตั ว เ มื อ ง ห รื อ น อ ก เ มื อ ง ส อ บ ถ า ม ต า ม เ บ อ ร์ ร้ า น เ ล ย จ้ า า า

📞 T e l : 0 8 8-2 6 2 0 1 8 9 [สั่ ง อ อ เ ด อ ร์ + ส อ บ ถ า ม เ ส้ น ท า ง ม า ร้ า น]
⏰ เ ว ล า ค ว า ม ส ด ชื่ น : 1 1 : 0 0 - 1 6 : 0 0 น. [ทุ ก วั น]
🚩 ห น้ า ร้ า น : ถ. ศิ ริ น า วิ น ( ร้ า น อ ยู่ ต ร ง
ข้ า ม ห มู่ บ้ า น ศิ ริ น า วิ น เ พ ล ส)
ฝั่ ง ป ร ะ ตู ข้ า ง ร ร. อ สั ม ชั ญ

🙏ก ร า บ ข อ อ ภั ย ลู ก ค้ า ม า ณ. ที่ นี้ ที่ ผ่ า น ม า ร้ า น เ ปิ ด บ้ า ง - ปิ ด บ้ า ง
@ ม า ถึ ง ร้ า น สิ น ค้ า ห ม ด บ้ า ง
@ สั่ ง ผ่ า น เ ด ริ เ ว รี่ อ อ เ ด อ ร์ ย ก เ ลิ ก บ้ า ง
🙏ผิ ด พ ล า ด ป ร ะ ก า ร ใ ด ข อ น้ อ ม รั บ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข ต่ อ ไ ป ค่ ะ

31/05/2022

💧สดชื่นนนไม่ไหววว แค่เปิดใจลอง💦🍒🍓❤️

#ร้านน้ำปั่น #สมูทตี้
- - - - - -
☀️อากาศร้อนนน ไม่ต้องออกบ้านนะคะ. กด..มาคะ
🤎 Grab Food
🚕 Food Panda
😀 Line Man

🚨11.00-16.00 เท่านั้นน้าาา เวลาเสริฟ์ความสดชื่น

30/05/2022

👍ถ้ า ถ า ม ถึ ง ค ว า ม เ ข้ ม จ น ห ย ด สุ ด ท้ า ย 🍫ช็ อ ค ร้ า น เ ร า ก็ ติ ด โ พ ล อ ยู่ ห น า า า

😁 Chocolate Chip | ช็อคโกแลตชิพ

#ร้านน้ำปั่น #สมูทตี้
- - - - - -
☀️อากาศร้อนนน ไม่ต้องออกบ้านก็ฉ่ำได้น๊าา กด..
🤎 Grab Food
🚕 Food Panda
😀 Line Man

🚨11.00-16.00 เท่านั้นน้าาา เวลาเสริฟ์ความสดชื่น

29/05/2022

☀️☀️อากาศมันร้อนนนน☀️☀️

28/05/2022

📣ประกาศจ้าา ตั้งแต่ 28 พ.ค 65 เป็นต้นไป
📍ทางร้าน water walk ถ.ศิรินาวิน-ลำปาง
จะเปลี่ยนแปลงเวลา เปิด-ปิด เป็น...
⏰เปิด 11.00- 16.00 น.
ออเดอร์เดริเวอรี่ได้เหมือนเดิม ทั้ง
✅Grab food
🐼Food Panda
🚕 Line man
ตามเวลาเปิด-ปิดของทางร้านค่ะ 🙏

06/01/2022

โดนใจคนชอบลุ้น สุ่มรสชาติสมูทตี้กับ "กล่องสุ่ม Size S" 📦
กิจกรรมมอบความสุขสดชื่นจาก WATER WALK งานนี้มีแต่คุ้ม 🥳

ขั้นตอนร่วมสนุกเพียง
1️⃣ จ่าย 50.-
2️⃣ หยิบ 1 ลูก
3️⃣ เปิดไข่
4️⃣ รับรางวัล

#กล่องสุ่มSizeS
- - - - - -
⏰ เปิดบริการ : 10.30-19.30 น. [ทุกวัน]
🚩 Location : ตรงข้ามหมู่บ้านศิรินาวินเพลส(ฝั่งประตูหลัง รร.อัสสัมชัน)
📍 GPS : https://goo.gl/maps/NBSJet8vL9VXAjDh6
📞 Tel : 088-2620189

10/12/2021

วันศุกร์ วันหยุด มาเจอกันที่หน้าร้านได้นะค่าา
‼️โปรซื้อ 2 แถม 1 ยังรออยู่น๊าาา

🎊พาครอบครัวหาน้ำดีๆ สักแก้ว คิดถึง water walk เลยค่าา 🥰👍

🍫ช็อคเข้มๆ มุกสีทองหนึบๆ วิปแน่นๆ ฟินทั้งแก้ว 😋😋😋😋😋😋😋😋😋

🛵 Delivery สั่งเลยย ‼️
- Food Panda
- Grab Food (เข้าร่วมคนละครึ่ง)
- Line Man

📞 Tel : 088-2620189 [สั่งออเดอร์ล่วงหน้า]
⏰ เวลาเปิด-ปิด : 10:30-19:30 น. [ทุกวัน]
🚩 Location : ถ.ศิรินาวิน ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง (ร้านอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านศิรินาวินเพลส)

30/11/2021

Update ‼️โปรโมชั่น ย้ายพิกัดร้านใหม่ ตลอดเดือนธันวาคม 64
🎉โปร ซื้อ 2 แถม 1 (เฉพาะหน้าร้าน จันทร์ พุธ ศุกร์)
🎉โปรสะสมแต้ม 10 แก้ว ฟรี 1 แก้ว
🎉ถ่ายรูป check-in พิกัดร้านใหม่ คู่กับเมนูคู่ใจ รับฟรี 2 แต้ม

❗️เงื่อนไขโปรโมชั่น❗️
🚫สงวนสิทธิ์แถมแก้วที่ราคาน้อยกว่า
🚫สงวนสิทธิ์โปรซื้อ2 แถม 1 ไม่ร่วมกับโปรสะสมแต้ม
🚫ระยะเวลาโปรโมชั่น 1-31 ธันวาคม 64
🚫สงวนสิทธิ์เฉพาะซื้อหน้าร้านเท่านั้น

🛵 Delivery สั่งเลยย ‼️
- Food Panda
- Grab Food (เข้าร่วมคนละครึ่ง)
- Line Man

📞 Tel : 088-2620189 [สั่งออเดอร์ล่วงหน้า]
⏰ เวลาเปิด-ปิด : 10:30-19:30 น. [ทุกวัน]
🚩 Location : ถ.ศิรินาวิน ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง (ร้านอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านศิรินาวินเพลส)

20/07/2021

ช่วงนี้ฝนตก⛈ 📲สั่งDelivery ก่อนได้น๊าาาา🛵🛵

03/06/2021

Matcha Azuki

ชามัทฉะพรีเมี่ยมนำเข้าจากญี่ปุ่น ปั่นจนหอมละมุน รสชาติหอมจริง ละมุนจริง อย่าหลงไปกินถ้าไม่อยากติดใจ! ท็อปด้วยถั่วแดงกวนหวานฉ่ำ

🛵 Delivery สั่งเลยย ‼️
- Food Panda 👉 https://bit.ly/2SnBbD5
▪️
📍 GPS 👉 https://bit.ly/33eYctT
▪️
📞 Tel : 088-2620189 [สั่งออเดอร์ล่วงหน้า]
⏰ เวลาเปิด-ปิด : 11:00-20:00 น. [ทุกวัน]
🚩 Location : สวนอากง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

29/05/2021

Caramel Kaolat

เนื้อนมปั่นนุ่มมม ยืนหนึ่งความละมุน รสชาติหอมมัน อบอวลด้วยซอสคาราเมลหวานฉ่ำ ท็อปด้วยเกาลัดสดลูกโต เข้ากันเป็นที่สุด!

🛵 Delivery สั่งเลยย ‼️
- Food Panda 👉 https://bit.ly/2SnBbD5
▪️
📍 GPS 👉 https://bit.ly/33eYctT
▪️
📞 Tel : 088-2620189 [สั่งออเดอร์ล่วงหน้า]
⏰ เวลาเปิด-ปิด : 11:00-20:00 น. [ทุกวัน]
🚩 Location : สวนอากง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

26/05/2021

Thai Tea Grass Jelly

ชาไทยแท้เข้มข้น ที่ปั่นจนหอมละมุนรสชาติหวานหอม ได้กลิ่นชาเต็มๆ ด้วยท็อปด้วยเฉาก๊วยราดน้ำตาลทรายแดง ชวนให้คิดถึงวัยเด็ก

🛵 Delivery สั่งเลยย ‼️
- Food Panda 👉 https://bit.ly/2SnBbD5
▪️
📍 GPS 👉 https://bit.ly/33eYctT
▪️
📞 Tel : 088-2620189 [สั่งออเดอร์ล่วงหน้า]
⏰ เวลาเปิด-ปิด : 11:00-20:00 น. [ทุกวัน]
🚩 Location : สวนอากง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

23/05/2021

Strawberry Frozen

สตรอว์เบอร์รี่ปั่นเน้นๆ รสชาติหวานอมเปรี้ยว หอมมาก ยิ่งทานยิ่งเพลิน ท็อปด้วยสตรอว์เบอร์รี่และราสเบอร์รี่

🛵 Delivery สั่งเลยย ‼️
- Food Panda 👉 https://bit.ly/2SnBbD5
▪️
📍 GPS 👉 https://bit.ly/33eYctT
▪️
📞 Tel : 088-2620189 [สั่งออเดอร์ล่วงหน้า]
⏰ เวลาเปิด-ปิด : 11:00-20:00 น. [ทุกวัน]
🚩 Location : สวนอากง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

21/05/2021

Pipo Yogurt

โยเกิร์ตสดปั่นเนื้อปีโป้หนุบหนับ รสชาติออกเปรี้ยว ทั้งหอมทั้งมัน สดชื่นอย่างมีคุณภาพ ท็อปไข่มุกป๊อปเสาวรส

🛵 Delivery สั่งเลยย ‼️
- Food Panda 👉 https://bit.ly/2SnBbD5
▪️
📍 GPS 👉 https://bit.ly/33eYctT
▪️
📞 Tel : 088-2620189 [สั่งออเดอร์ล่วงหน้า]
⏰ เวลาเปิด-ปิด : 11:00-20:00 น. [ทุกวัน]
🚩 Location : สวนอากง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

19/05/2021

Mango Frozen

มะม่วงน้ำดอกไม้ปั่นทั้งลูก รสชาติออกหวาน หอมละมุน ท็อปด้วยมะม่วงสดชิ้นโตและวิปครีมสองระดับ

🛵 Delivery สั่งเลยย ‼️
- Food Panda 👉 https://bit.ly/2SnBbD5
▪️
📍 GPS 👉 https://bit.ly/33eYctT
▪️
📞 Tel : 088-2620189 [สั่งออเดอร์ล่วงหน้า]
⏰ เวลาเปิด-ปิด : 11:00-20:00 น. [ทุกวัน]
🚩 Location : สวนอากง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

17/05/2021

Mandarin Frozen

ส้มแมนดารินปั่นสมูท รสชาติออกเปรี้ยว แซมหวานนิดๆ สดชื่นม๊ากกกก ท็อปเนื้อส้มแมนดารินหวานฉ่ำ

🛵 Delivery สั่งเลยย ‼️
- Food Panda 👉 https://bit.ly/2SnBbD5
▪️
📍 GPS 👉 https://bit.ly/33eYctT
▪️
📞 Tel : 088-2620189 [สั่งออเดอร์ล่วงหน้า]
⏰ เวลาเปิด-ปิด : 11:00-20:00 น. [ทุกวัน]
🚩 Location : สวนอากง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

15/05/2021

Chocolate Chip

โกโกปั่นเข้มข้น ที่สายดาร์คต้องลอง ขมหอมมัน หวานกำลังดี ได้เนื้อช็อกโกแลตชิปเต็มๆ ท็อปด้วยวิปครีมสองระดับและไข่มุกทองเคี้ยวหนึบหนับ

🛵 Delivery สั่งเลยย ‼️
- Food Panda 👉 https://bit.ly/2SnBbD5
▪️
📍 GPS 👉 https://bit.ly/33eYctT
▪️
📞 Tel : 088-2620189 [สั่งออเดอร์ล่วงหน้า]
⏰ เวลาเปิด-ปิด : 11:00-20:00 น. [ทุกวัน]
🚩 Location : สวนอากง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

13/05/2021

Mixedberry Frozen

แก้วนางเอกเบอร์รี่ 3 ชนิดปั่นรวม รสชาติเปรี้ยวอมหวาน มีกลิ่นและรสชาติเป็นเอกลักษณ์สุดยอด!! ท็อปเบอร์รี่รวมเหมือนขนมาทั้งสวน

🛵 Delivery สั่งเลยย ‼️
- Food Panda 👉 https://bit.ly/2SnBbD5
▪️
📍 GPS 👉 https://bit.ly/33eYctT
▪️
📞 Tel : 088-2620189 [สั่งออเดอร์ล่วงหน้า]
⏰ เวลาเปิด-ปิด : 11:00-20:00 น. [ทุกวัน]
🚩 Location : สวนอากง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

05/05/2021
Photos from WATER WALK ถ.ศิรินาวิน-ลำปาง's post 01/05/2021

🛵 Delivery สั่งเลยย ‼️
- Food Panda 👉 https://bit.ly/2SnBbD5
▪️
📍 GPS 👉 https://bit.ly/33eYctT
▪️
📞 Tel : 088-2620189 [สั่งออเดอร์ล่วงหน้า]
⏰ เวลาเปิด-ปิด : 11:00-20:00 น. [ทุกวัน]
🚩 Location : สวนอากง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

Photos from WATER WALK ถ.ศิรินาวิน-ลำปาง's post 01/05/2021

🏠กักตัวอยู่บ้าน 🙇‍♀️กลัวไวรัส ‼️👍✅

🎉ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว👆แค่หยิบโทรศัพท์ กดสั่ง..‼️

👉🏻สามารถสั่ง "Delivery" ง่ายๆผ่าน....

🐼 Food Panda

🛵 Grab Food

💬พิมพ์ชื่อร้าน "วอเทอร์ วอร์ค" หรือ "Water Walk Cafe'"
____________________________________________________

◼️ Water walk ลำปาง
⏰ เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 11:00 - 20:00 น.
📍 พิกัด : สวนอากง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง
GPS : https://goo.gl/maps/zP8M2Yg9JTDDadtY8
☎️ 0882620189 สอบถามโทร


#เราคือร้านน้ำปั่น #ทุกวันคือการปั่นความอร่อย

12/04/2021

สงกรานต์นี้ไม่อยากโดนหรอกปะแป้ง อยากโดนสมูทตี้สักแก้วสองแก้วมากกว่า 😆 งานนี้ Water Walk จัดให้กับ Summer Waterwalk 2 เมนูพิเศษสุดฉ่ำรับสงกรานต์ปีนี้ 🥥💦
- Summer Coconut FreshMilk หอมกลิ่นมะพร้าวผสมกับนมสดสุดละมุน ฟินจนหยุดไม่ได้!
- Summer Coconut Cantaloupe มะพร้าวที่บวกความหอมของแคนตาลูป เข้ากันอย่างลงตัว!
👉 ในราคาแก้วละ 85 .-
📍 WaterWalk (สวนอากง/ลำปาง)
📞 088-2620189
▪️เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 11:00 - 20:00 น.
▪️พิกัด : สวนอากง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง
▪️GPS : https://goo.gl/maps/zP8M2Yg9JTDDadtY8

⏰ ตั้งแต่วันที่ 10-30 เมษายน 2564 (สินค้ามีจำนวนจำกัด)

26/03/2021

ใครไม่รักแต่ ม.33 เรารักกันนะ 💞
เงินงวดแรกเข้าแล้วนะรู้ยัง! ไปฟินกับทุกเมนูของ Water Walk แล้วใช้สิทธิ์ "ม.33 เรารักกัน" ได้แล้ววันนี้ 🎉
📍 Water Walk สวนอากง ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่า
#ม33เรารักกัน #เราชนะ #คนละครึ่ง

17/03/2021

🌞อากาศร้อนๆ ❌ไม่อยากออกจากออฟฟิต
❌ไม่อยากออกจากบ้าน
🎉ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว👆แค่หยิบโทรศัพท์ กดสั่ง..‼️

✅ หาน้ำคลายร้อน หลังมื้ออาหาร ระหว่างวันกันได้เลยจ้า

✅สั่งออร์เดอร์ที่หน้าร้าน หรือสั่งล่วงหน้าผ่าน 📩inbox
📞 088-262-0189
👉🏻สามารถสั่ง "Delivery" ง่ายๆผ่าน....
🐼 Food Panda
🛵 Grab Food

💬พิมพ์ชื่อร้าน "วอเทอร์ วอร์ค" หรือ "Water Walk Cafe'"
____________________________________________________

◼️ Water walk ลำปาง
⏰ เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 11:00 - 20:00 น.
📍 พิกัด : สวนอากง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง
GPS : https://goo.gl/maps/zP8M2Yg9JTDDadtY8


#เราคือร้านน้ำปั่น #ทุกวันคือการปั่นความอร่อย

28/02/2021

ฟินกันได้ทุกแก้วเหมือนเดิม แวะมาใช้สิทธิ์กันได้เลยน๊าา!
👌🏻 #คนละครึ่ง #เราชนะ #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #ม.33 เรารักกัน

รู้ยัง!! 😉 ตอนนี้ร้าน Water Walk Café
สามารถใช้สิทธิ์ “โครงการของรัฐ” ได้ทุกโครงแล้วนะ
ไม่อยากให้พลาดโอกาสดี ๆ
มาอร่อยฟินไปกับสมูทตี้แบบจัดเต็ม
และอีกหลากหลายเมนูคุณภาพจาก Water Walk Café

อย่าลืมแวะกันมาใช้สิทธิ์ได้กันนะคะ 👏🏻

📍ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ - จนสิ้นสุดโครงการจ้า

- - - - - -

Water Walk (สวนอากง/ลำปาง)
📞 088-2620189
▪️เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 11:00 - 20:00 น.
▪️พิกัด : สวนอากง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง
▪️GPS : https://goo.gl/maps/zP8M2Yg9JTDDadtY8

22/02/2021

เติมความหวานให้เต็มอิ่มในรูปแบบความรักที่ลงตัว ได้ที่ Water Walk Café กับ "Pink Berry" เมนูใหม่ต้อนรับวาเลนไทน์นี้ 💕
งานนี้จะมาคู่หรือมาเดียว ก็สามารถฟินได้แบบลงตัวไปกับเมนู "Pink Berry" สมูทตี้รสชาติของสตรอเบอร์รี่ที่ผสานอย่างลงตัวกับโยเกิร์ตและนมสดคัดสรรอย่างดี หวานอมเปรี้ยวเพิ่มความละมุนด้วยวิปคริปสูตรพิเศษไม่เหมือนใคร แถมยังได้ รสชาติของช็อกโกแลตสุดเข้มข้น ตามไปอินเลิฟกับเมนูนี้
ในราคา 79.-
⏰ ตั้งแต่วันที่ 14-28 ก.พ. 64
📍 Water Walk ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

19/02/2021

"คนละครึ่ง" ยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือ "เราชนะ" ✨
ฟินเต็มแก้วกับสมูทตี้สุดฉ่ำทุกเมนู มาใช้สิทธิ์กันได้ที่ร้าน Water Walk ได้แล้ววันนี้ 🎉
📍 Water Walk ทุกสาขาที่ร่วมรายการ
#เราชนะ #คนละครึ่ง
- - - - - -

Water Walk (สวนอากง/ลำปาง)
📞 088-2620189
▪️เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 11:00 - 20:00 น.
▪️พิกัด : สวนอากง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง
▪️GPS : https://goo.gl/maps/zP8M2Yg9JTDDadtY8

Photos from WATER WALK ถ.ศิรินาวิน-ลำปาง's post 18/02/2021

WaterWalk สาขาลำปาง สามารถสั่งผ่าน "Grab food" ได้แล้ววันนี้ ‼️

พิมพ์ชื่อร้าน : "Water walk (น้ำเดินคาเฟ่)"

18/12/2020

Water Walk Cafe รับบทซานตาคอส 🎅🏻✨ ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข 🎄ด้วยโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 ทันที กับเมนู Merry X’mas ❄️ สมูทตี้เมนูเด็ดที่ช่วยเติมเต็มความแฮปปี้ให้กับทุกคนได้แบบจุใจ สุดคุ้มขนาดนี้ไม่ลองไม่ได้แล้ว ~
🍫Choco Snow : เข้มข้นถูกใจ
🍓Strawberry Snow : หวานหอมลงตัว
🥝 Kiwi Snow : สดชื่นสุดละมุน
📅 ตั้งแต่วันที่ 17-31 ธันวาคม 2563
📍 Water Walk Cafe ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

17/12/2020

Water Walk Cafe รับบทซานตาคอส 🎅🏻✨ ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข 🎄ด้วยโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 ทันที กับเมนู Merry X’mas ❄️ สมูทตี้เมนูเด็ดที่ช่วยเติมเต็มความแฮปปี้ให้กับทุกคนได้แบบจุใจ สุดคุ้มขนาดนี้ไม่ลองไม่ได้แล้ว ~
🍫Choco Snow : เข้มข้นถูกใจ
🍓Strawberry Snow : หวานหอมลงตัว
🥝 Kiwi Snow : สดชื่นสุดละมุน
📅 ตั้งแต่วันที่ 17-31 ธันวาคม 2563
📍 Water Walk Cafe ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

07/12/2020

โปรพิเศษที่แฟนตัวยง Water Walk Cafe พลาดไม่ได้! 🥳
ต้อนรับวันดี 12.12 ซื้อสมูทตี้ครบ 12 แก้ว รับฟรี! 2 แก้ว ไปเลยจ้าาา ✨👉🏻 สามารถสะสมแต้มได้ตั้งแต่ วันที่ 7-14 ธันวาคม 2563
📍 โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับ “โครงการคนละครึ่ง” ได้ทุกสาขาที่ร่วมรายการ 👏🏻

05/12/2020

หนาวแล้วกอดใคร หนาวมั้ยไปกินสมูทตี้ ที่ Water Walk Cafe' ด้วยกัน ❄️☺️ แถมงานนี้มีลุ้นรับฟรี!! Gift Voucher ที่พักโรงแรม 5 ดาวภูเก็ต แบบสุดปังกันไปเลย ✨
📢 กติกาง่าย ๆ เพียงลูกค้าซื้อ เมนูใดก็ได้ของทางร้าน และถ่ายภาพคู่เครื่องดื่มแบบเก๋ ๆ แล้วโพสต์ลง Facebook พร้อมเช็กอินที่ Water Walk Cafe' เพียงเท่านี้ก็รอลุ้นรับ Gift Voucher ที่พักภูเก็ตกันเลย 🥳
📍เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 -14 ธันวาคม 2563
👉🏻 ประกาศผลวันที่ 15 ธันวาคม 2563
💕 สำหรับโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับโครงการคนละครึ่งได้ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

Photos from ลำปางโพสต์ - Lampang Post ข่าวลำปาง's post 18/11/2020
13/11/2020

ย้ำกันอีกครั้ง! เปิดลงทะเบียนรอบ 2 แล้ว ✌🏻
อย่าลืมมาใช้สิทธิ์ #คนละครึ่ง ที่ Water Walk Cafe กันค่า~

สำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้ว
สามารถแวะมาใช้สิทธิ์จ่ายคนละครึ่ง
แต่ได้สมูทตี้สุดฟินไปแบบเน้น ๆ กันได้เลย
คุ้มค่าจุใจแบบนี้ สาวกสมูทตี้ทั้งหลายพลาดไม่ได้นะคะ 😉

📍ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 63
👉🏻 ได้ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

Photos from WATER WALK ถ.ศิรินาวิน-ลำปาง's post 06/11/2020

ฟินเต็มแก้วเหมือนเดิม แต่จ่ายแค่ครึ่งเดียว!
👌🏻 #คนละครึ่ง

รู้ยัง!! 😉 ตอนนี้ร้าน Water Walk Café
สามารถใช้สิทธิ์ “โครงการคนละครึ่ง” ได้แล้วนะ
ไม่อยากให้พลาดโอกาสดี ๆ
มาอร่อยฟินไปกับสมูทตี้แบบจัดเต็ม
และอีกหลากหลายเมนูคุณภาพจาก Water Walk Café
แต่จ่ายในราคาครึ่งเดียว
อย่าลืมแวะกันมาใช้สิทธิ์ได้กันนะคะ 👏🏻

📍ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 63

- - - - - -

Water Walk (สวนอากง/ลำปาง)
📞 088-2620189
▪️เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 11:00 - 20:00 น.
▪️พิกัด : สวนอากง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง
▪️GPS : https://goo.gl/maps/zP8M2Yg9JTDDadtY8

Telephone

Website

Opening Hours

Monday 11:00 - 17:00
Tuesday 11:00 - 17:00
Wednesday 11:00 - 17:00
Thursday 11:00 - 17:00
Friday 11:00 - 17:00
Saturday 11:00 - 17:00
Sunday 11:00 - 17:00