CNNC Joint Venture

CNNC Joint Venture

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล
ติดต่อโดยช่องทางแชทได้เลยนะคะ

Photos from CNNC Joint Venture's post 20/11/2023

🙏🙏เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566
นายชุย จี้จง ผู้อำนวยการโครงการ นางสาวลัลลิฬา จิตร์สม ผู้อำนวยการโครงการร่วม นายเจษฎา ชูชาติ รองผู้อำนวยการโครงการ นางสาวโสภา รักษาพล ฝ่ายประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี พร้อมด้วยคณะ และนางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตัวแทนท่าเรือแหลมฉบัง ประธานชุมชนบ้านบางละมุง กรรมการชุมชนบ้านบางละมุง ประธานจัดงาน และชาวบ้านโดยรอบ ร่วมงานงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดบางละมุง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

#ทอดกฐินวัดบางละมุง
ินสมัคคีวัดบางละมุง
#อนุโมทนาสาธุ

Photos from CNNC Joint Venture's post 18/11/2023

🙏เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2566

โดยมีรองอธิบดีฯ คณะผู้บริหาร พนักงานในสังกัดกรมเจ้าท่า สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมนางสาวลัลลิฬา จิตร์สม ผู้อำนวยการโครงการร่วม กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี เข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร (ธ) ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Photos from CNNC Joint Venture's post 17/11/2023

⚓️จดหมายข่าว : ประจำเดือนกรกฏาคม-เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

https://anyflip.com/ttauu/fdwg/

Photos from CNNC Joint Venture's post 17/11/2023

กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี ”ห่วงใยใส่ใจชุมชน“ 🏥

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 คุณลัลลิฬา จิตร์สม ผู้อำนวยการโครงการร่วมกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี มอบหมายให้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม CSR ”ห่วงใยใส่ใจชุมชน“ มอบถังออกซิเจนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงโป๊ะและชุมชนในพื้นที่โดยมีคุณชุย จี้จง ผู้อำนวยการโครงการ เป็นผู้มอบ โดยมีคุณสาวิณี นวลมณี และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงโป๊ะ กำนันเทศบาลตำบลบางละมุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ผู้แทนอาสาพัฒนาชุมชน ผู้แทนอสม. และตัวแทนชุมชนเข้าร่วมรับมอบ

่วงใยใส่ใจชุมชน #ร่วมดูแลสังคมมอบถังออกซิเจน #มอบถังออกซิเจนรพ.สต.บ้านโรงโป๊ะ

Photos from CNNC Joint Venture's post 17/11/2023

📢กิจการร่วมค้า CNNC มั่นใจสามารถส่งมอบงานก่อสร้างให้กับท่าเรือแหลมฉบังได้ทันตามแผนดำเนินการ

➡️ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) เป็นประธานในการแถลงข่าวความคืบหน้าของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 มีนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งว่าที่ร.ต.รัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการ กทท. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นายวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นายสุวัฒน์ พิพัฒนปัญญกูล ผู้จัดการโครงการควบคุมงานก่อสร้างท่าเรือ และผู้บริหารกิจการร่วมค้า CNNC ผู้รับจ้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลงฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล โดย Mr. Luo Wen ผู้อำนวยการใหญ่ นางสาวลัลลิฬา จิตร์สม ผู้อำนวยการโครงการร่วม เข้าร่วมแถลงความคืบหน้าและรายงานแผนการดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารที่ทำการ กทท.
➡️ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ถือเป็นหนึ่งในโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่สำคัญตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) มูลค่าโครงการรวมประมาณ 114,000 ล้านบาท แบ่งเป็น กทท. 47% และเอกชน 53% โดยเป็นการพัฒนาและดำเนินการในส่วนของท่าเทียบเรือ F เป็นลำดับแรก ระยะเวลาสัมปทาน 5 ปี การลงทุนของโครงการฯ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1.งานก่อสร้างงานทางทะเล 2.งานก่อสร้างอาคาร ท่าเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค 3.งานก่อสร้างระบบรถไฟ และ4.งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับขนย้ายสินค้าพร้อมออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบริหารท่าเรือและระบบโครงสร้างพื้นฐานกลาง
➡️โดย กทท. ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างทางทะเลกับกิจการร่วมค้าCNNC (ประกอบด้วย บริษัท เอ็น.ที.แอล.มารีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) บริษัท นทลิน จำกัด และบริษัท จงก่าง คอนสตรั๊คชั่น กรุ๊ป จำกัด (ประเทศจีน)) โดย กทท. ได้แจ้งให้กิจการร่วมค้าฯ เริ่มทำงานเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 3 พฤษภาคม 2568 รวม 1,460 วัน อย่างไรก็ตามในระยะเริ่มต้นของแผนดำเนินการ ประเทศไทยได้ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรัฐบาลมีมาตรการล็อคดาวน์เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อทำให้การก่อสร้างของโครงการฯ ประสบปัญหาการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ วิศวกรผู้ชำนาญการ รวมถึงแรงงานทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เป็นผลให้การก่อสร้างไม่สามารถเป็นไปตามแผนการทำงานเดิมและเกิดความล่าช้า หลังจากสถานการณ์ข้างต้นคลี่คลายลง รัฐบาลได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ ตามมาตรการของกรมบัญชีกลาง โดยกำหนดแนวทางในทางปฏิบัติต่างๆ อาทิเช่น การแก้ไขสัญญาและแนวทางการปรับแผนการทำงานใหม่ ฯลฯ ซึ่ง กทท. ได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญาตามมาตรการภาครัฐข้างต้น และได้มีการปรับแก้แผนการทำงานใหม่ โดยแผนการทำงานใหม่มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
➡️โดยกิจการร่วมค้าฯ ดำเนินงานก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่ถมทะเลส่วนที่ 1 และพื้นที่ถมทะเลส่วนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ตามลำดับ ส่วนพื้นที่ถมทะเลส่วนที่ 3 มีกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 และกำหนดแล้วเสร็จในส่วนที่ 1 ส่วนงานก่อสร้างงานทางทะเล ในวันที่ 29 มิถุนายน 2569 มูลค่าโครงการรวม 21,320 ล้านบาท และกกท.จะส่งมอบพื้นที่ F1 ของโครงการฯ ให้แก่บริษัทเอกชนคู่สัญญา ส่วนที่ 2 (บริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด : GPC) ได้ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ตามสัญญาเพื่อให้สามารถเปิดให้บริการท่าเทียบเรือท่าแรก (ท่าเทียบเรือ F1) ในโครงการฯ ภายในปี 2570 สำหรับการดำเนินการก่อสร้าง ส่วนที่ 1 (งานก่อสร้างงานทางทะเล) ของกิจการร่วมค้า CNNC ตามแผนการทำงานจะต้องทำงานให้ได้ 15.13% ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ซึ่งกิจการร่วมค้าฯ สามารถทำงานส่งมอบให้โครงการฯ ได้แล้วที่ 13.26% มีความล่าช้าจากแผนการทำงานเพียง 1.87% ➡️สำหรับการดำเนินการของกิจการร่วมค้าฯ นางสาวลัลลิฬา จิตต์สม ผู้อำนวยการโครงการร่วม ได้กล่าวแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปแผนดำเนินการ และมีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ดังนี้ 1. เพิ่มจำนวนเครื่องจักรอุปกรณ์ เดิมโครงการฯ มีเครื่องจักรทางน้ำในโครงการฯ รวมทั้งหมด 39 ลำ ประกอบด้วยเรือขุดหัวสว่าง เรือขุด Grab และเรือบริวาร เรือใช้เรียงหิน เรือที่ใช้ในการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น ทั้งนี้มีแผนการนำเครื่องจักรอุปกรณ์เข้ามาขั้นต่ำอีก 25 ลำ ปัจจุบันนำเข้ามาแล้ว 17 ลำ และกิจการร่วมค้าฯ จากประเมินสถานการณ์หากยังไม่เพียงพอ จะนำเข้าเพิ่มเติมอีก การนำเครื่องจักรเข้ามาเพิ่มเติมนั้น จะสามารถช่วยเพิ่มปริมาณในการขุดลอกโดยจากเดิมเดือนละ 1.4 ล้านลูกบาศเมตร เป็น 2.0 ล้านลูกบาศเมตร รวมทั้งขีดความสามารถในการเรียงหิน จะเพิ่มจากเดิมวันละ 5,000 ลูกบาศเมตร เป็น 14,000 ลูกบาศเมตรต่อวัน นอกจากนี้จะมีการเพิ่มอุปกรณ์ทางบกสำหรับการขนส่งหินเพื่อใช้ในการก่อสร้างคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล การปรับระดับและบดอัดพื้นที่ถมทะเล และงาน Preloading เช่น รถบรรทุกดัมพ์ รถขุด และเครื่องแทรก PVD รวม 50 ชุด 2. เพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงาน กิจการร่วมค้าฯ เดิมมีแรงงาน 200 คน ในปีนี้ได้เพิ่มจำนวนแรงงานอีกเท่าตัว รวมเป็น 400 คน ปัจจุบัน และจะเพิ่มทีมบุคลากรและแรงงานเข้ามาปฏิบัติงานพร้อมกับเครื่องจักรทางทะเล อีก 6 ชุด ประกอบด้วยทีมงานเขื่อนคันล้อมพื้นที่ 3 จำนวน 2 ทีม (60 คน) ทีมทำงานบดอัดและปรับระดับ จำนวน 2 ทีม (30 คน) ทีมงานปรับปรุงคุณภาพดิน PVD 1 ทีม (10 คน) ทีมขนส่งหิน 1 ทีม (20 คน) รวมแล้วมีบุคลากรและแรงงานเพิ่มขึ้นทั้งชาวไทยและชาวจีนทั้งหมด 120 คน ภายในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อเร่งรัดการทำงานให้สอดคล้องกับแผนงานและเครื่องจักรที่นำเข้ามาปฏิบัติงาน
3. ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน นอกจากการเพิ่มจำนวนเครื่องจักรและจำนวนผู้ปฏิบัติงานแล้ว กิจการร่วมค้าฯ จะปรับเพิ่มจำนวนชั่วโมงการทำงาน และปรับเวลาทำการของแต่ละช่วงการทำงานให้มากกว่าปัจจุบันซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของการทำงานเดิม 4. บริหารจัดการลำดับขั้นตอน (Sequence) ใหม่ ทีมปฏิบัติการแต่ละทีมต้องมีอุปกรณ์เครื่องจักรและเรือที่เพียงพอ ตามข้อกำหนดของแต่ละกระบวนการในพื้นที่ก่อสร้าง โดยฝ่ายโครงการฯ ผู้รับเหมาจะติดตามผลและประสานงานระหว่างทีมปฏิบัติการต่างๆ เพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่องของแต่ละพื้นที่การทำงาน และมีการตรวจสอบเป็นระยะ 5. ปรับปรุงแนวทางบริหารโครงการ กิจการร่วมค้าฯ เพิ่มการบริหารจัดการเครื่องจักรและบุคลากรเข้ามาดำเนินการ และมีการปรับปรุงวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติ จะทำให้การทำงานในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมั่นใจว่าสามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จเป็นไปตามกรอบระยะเวลาได้
➡️สำหรับสภาพคล่องทางการเงินนั้น นางสาวลัลลิฬา จิตร์สม ผู้อำนวยการโครงการร่วม ได้กล่าวว่า กิจการร่วมค้า CNNC ไม่มีปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพราะมีเงินทุนที่เพียงพอ และมีการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จึงไม่เป็นอุปสรรค ต่อการดำเนินการก่อสร้างโครงการแต่อย่างใด ⚙️⚙️

Photos from CNNC Joint Venture's post 16/11/2023

☎️☎️ รับสมัครงาน ! ! !

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ📲

Photos from CNNC Joint Venture's post 12/11/2023

🪷วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ และทีมงานกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซีโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3 (ส่วนที่1) งานก่อสร้างงานทางทะเล เข้าร่วมกิจกรรมกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดท่ากระดาน และวัดแหลมฉบัง (เก่า) ร่วมกับชุมชนและกลุ่มประมงฯ เพื่อร่วมทำนุบำรุงศาสนา🪷

่วมกฐินสามัคคีประจำปี2566
่วมงานกฐินวัดท่ากระดาน
่วมงานกฐินวัดแหลมฉบังเก่า
่วมงานประเพณีชุมชน

Photos from CNNC Joint Venture's post 11/11/2023

🙏🙏วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3 (ส่วนที่1) งานก่อสร้างงานทางทะเล โดย คุณลัลลิฬา จิตร์สม ผู้อำนวยการโครงการร่วม คุณกฤษดา กิจวโรภาส ตัวแทนบริษัท วี ร็อค ซัพพลาย จำกัด และทีมงานกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี เข้าร่วมกิจกรรมกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดสุกรีย์บุญญาราม (หนองมะนาว) ร่วมกับชุมชนเพื่อร่วมทำนุบำรุงศาสนา🎊🎊

่วมกฐินสามัคคีประจำปี2566
่วมงานกฐินวัดสุกรีย์บุญญาราม ่วมงานประเพณีชุมชน

Photos from กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข's post 08/11/2023

🌧 คำแนะนำ การป้องกันไข้เลือดออก
Cr.กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Photos from CNNC Joint Venture's post 06/11/2023

🔔วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3 (ส่วนที่1) งานก่อสร้างงานทางทะเล โดย ผศ.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ และทีมงาน เข้าร่วมกิจกรรมกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดประชุมคงคา ร่วมกับชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางละมุง เพื่อร่วมทำนุบำรุงศาสนา🙏🙏

่วมกฐินสามัคคีประจำปี2566
่วมงานกฐินวัดประชุมคงคา ่วมงานประเพณีชุมชน-

Photos from CNNC Joint Venture's post 04/11/2023

📣📣นายกฯ ตรวจเยี่ยมท่าเรือแหลมฉบัง โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 ต้องให้เป็นไปตามแผน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน ผู้บริหารกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซีร่วมให้การต้อนรับ📣📣

📍 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 นายเศรษฐา ทวีศิลป์ นายกฯรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ดร.มนพร เจริญศรี ลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าได้เยี่ยมชมและติดตามโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โดยมีนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยและคณะฯ ผู้บริหารกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี นายชุย จี้จง ผู้อำนวยการโครงการ นางสาวลัลฬิลา จิตร์สม ผู้อำนวยการโครงการร่วม ร่วมให้การต้อนรับด้วย ในการนี้ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย บรรยายความคืบหน้าการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง
📍 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือเพื่อรองรับความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยจะดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือ สำหรับจอดเรือน้ำลึกและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง (Single Rail Transfer Operator, SRTO) ก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือ ตลอดจนโครงข่ายและระบบการขนส่งต่อเนื่องที่จำเป็นในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ที่จะเชื่อมต่อกับภายนอกให้เพียงพอและพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวของปริมาณเรือและสินค้าประเภทต่าง ๆ
📍 นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงความสำคัญของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนของไทยและให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการก่อสร้าง ตามระยะเวลา และเป้าหมายของโครงการฯ เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย จากนั้นนายกรัฐมนตรีรับชมพื้นที่ภาพรวมการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบัง จากหอบังคับการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง

#นายกฯตรวจเยี่ยมท่าเรือแหลมฉบัง #นายกให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส3 #ผู้บริหารกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซีร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี

Photos from CNNC Joint Venture's post 03/11/2023

📣เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2566 นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยและคณะ พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ พิพัฒนปัญญกูล ผู้จัดการโครงการ ควบคุมงานก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3 (ส่วนที่1-4) ผู้บริหารกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี Mr. Cui Jizhong ผู้อำนวยการโครงการ และนางสาวลัลลิฬา จิตร์สม ผู้อำนวยการโครงการ ร่วมพร้อมคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับดร.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมและคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมชมท่าเรือแหลมฉบัง(ระยะที่1) บริเวณท่าเทียบเรือ B1, ท่าเรือแหลมฉบัง(ระยะที่ 2) บริเวณท่าเทียบเรือ D1, ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO : Single Rail Transfer Operator) 📣
📌พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง (ระยะที่ 3 - ส่วนที่ 1) จากหอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง ณ ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยพร้อมคณะฯ เป็นผู้บรรยาย ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง
📌"ความคืบหน้างานรับเหมาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ได้ส่งมอบพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว สำหรับพื้นที่ถมทะเล พื้นที่ 3 คาดว่าจะส่งมอบภายในเดือนมิถุนายน 2567 และ กทท. สามารถส่งมอบพื้นที่ F1 ของโครงการให้แก่บริษัทเอกชนคู่สัญญาได้ภายในปลายปี 2568"
📌ทั้งนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้ลงนามสัญญากับกิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี (CNNC) ประกอบด้วย บริษัท เอ็น.ที.แอล.มารีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บมจ.พริมามารีน, บริษัท นทลิน จำกัด และบริษัท จงก่าง คอนสตรั๊คชั่น กรุ๊ป คอมปานี ลิมิเต็ด (ประเทศจีน) เป็นผู้ดำเนินงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล เช่น งานขุดลอกและถมทะเล งานคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล งานเขื่อนกันคลื่น งานปรับปรุงคุณภาพดิน เป็นต้น
📌และจากข่าวปรากฏก่อนหน้าว่างานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง (ระยะที่ 3 - ส่วนที่ 1) (โครงการฯ) ของกิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี มีความล่าช้าจากแผนการทำงานประมาณ 40% ของแผนงาน นั้น กิจการร่วมค้าฯ ขอชี้แจงว่า โครงการฯ นี้ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 มีระยะเวลาดำเนินการ 1,460 วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา และการท่าเรือฯ ได้แจ้งให้กิจการร่วมค้าฯ เริ่มทำงานเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 3 พฤษภาคม 2568 หลังจากนั้นได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรัฐบาลได้ประกาศมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของไวรัส ห้ามเดินทางหรือเคลื่อนย้าย (ล๊อคดาวน์) ส่งผลให้การก่อสร้างของโครงการฯ ประสบปัญหาการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ วิศวกรผู้ชำนาญการ รวมถึงแรงงาน ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เป็นผลให้การก่อสร้างไม่สามารถเป็นไปตามแผนงานดำเนินการและเกิดความล่าช้า และทุกสัญญาในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐในขณะนั้น ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
📌หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯคลี่คลายคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ ซึ่งมีรายละเอียด เงื่อนไขในการให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 กับสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ (ว693) ต่อมาคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้มีมาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลืออัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 (ว1459) โดยกำหนดแนวทางในทางปฏิบัติต่างๆ มาใช้บังคับเพิ่มเติม เพื่อป้องกันความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ อาทิเช่น การแก้ไขสัญญาและแนวทางการปรับแผนการทำงานใหม่ ฯลฯ
📌ซึ่งสัญญาโครงการฯ นี้ การท่าเรือฯ ได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญาตามมาตรการภาครัฐข้างต้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 โดยคิดค่าปรับที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าของโครงการฯ ในอัตราร้อยละ 0 จำนวน 422 วัน และได้มีการปรับแก้แผนการทำงานใหม่ ให้สอดคล้องระยะเวลาที่การก่อสร้างโครงการฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ จนไม่สามารถทำตามแผนการทำงานเดิมได้ และได้ใช้แผนการทำงานใหม่ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2566 โดยแผนการทำงานใหม่มีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 29 มิถุนายน 2569 โดยปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ตามแผนการทำงานที่ปรับขึ้นใหม่ตามมาตรการ จะต้องทำงานให้ได้ที่ 15.13% แต่กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี สามารถทำงานส่งมอบให้โครงการฯได้แล้วที่ 13.26% มีความล่าช้าจากแผนฯ เล็กน้อยเพียง 1.87%เท่านั้นและได้ส่งมอบพื้นที่ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 แล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ตามลำดับ ซึ่งไม่ได้ล่าช้ากว่าแผนฯกว่า 40% ดังที่ปรากฏตามข่าวแต่อย่างใด
📌ทั้งนี้กิจการร่วมค้าฯ ขอยืนยันว่ายังคงสามารถดำเนินการโครงการฯ นี้ ได้เสร็จตามแผนการทำงานใหม่ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2569 และตระหนักถึงความสำคัญของโครงการที่มีต่อเศรษกิจของประเทศไทย และทุ่มเทการทำงานร่วมกับรัฐบาล การท่าเรือแห่งประเทศไทย และคณะที่ปรึกษา อย่างเต็มที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีคุณภาพ ตามระยะเวลาและเป้าหมายของโครงการฯ และเพื่อประโยชน์ต่อประเทศไทย และประชาชนคนไทยทุกคน

Cr. นสพ.โพสต์ทูเดย์
https://www.posttoday.com/business/701532
ฐานเศรษฐกิจ https://www.thansettakij.com/business/economy/580151
กรุงเทพธุรกิจ
https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1097021

Photos from CNNC Joint Venture's post 03/11/2023

📢ผู้บริหารกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการท่าเรือแหลมฉบังและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล📢

📍 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหารกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี โดยมีนาย ชุย จี้จง ผู้อำนวยการโครงการฯ นางสาวลัลลิฬา จิตร์สม ผู้อำนวยการโครงการร่วม นายชัยวัฒน์ พรเศรษฐคุณ ผู้จัดการโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับดร.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
📍 และมีนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมให้การต้อนรับด้วย
ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปกิจการโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้งตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล
📍 โดยมีผู้อำนวยการ กทท. เป็นผู้บรรยาย ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง "ความคืบหน้างานรับเหมาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ได้ส่งมอบพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว สำหรับพื้นที่ถมทะเล พื้นที่ 3 คาดว่าจะส่งมอบภายในเดือนมิถุนายน 2567 และ กทท. สามารถส่งมอบพื้นที่ F1 ของโครงการให้แก่บริษัทเอกชนคู่สัญญาได้ภายในปลายปี 2568"

#ดร.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการณท่าเรือแหลมฉบัง
#รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการท่าเรือแหลมฉบัง
#นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผอ.กทท.บรรยายความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 (งานก่อสร้างงานทางทะเล)
#ผู้บริหารระดับสูงกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซีให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่าเรือแหลมฉบัง

Photos from CNNC Joint Venture's post 02/11/2023

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ท่าเรือแหลมฉบังร่วมกับซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล เล็งเห็นความสำคัญการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยการปล่อยลูกปูม้า (ระยะแรกฟัก) จำนวน 15 ล้านตัว และพันธุ์ลูกกุ้งกุลาดำ จำนวน 5 แสนตัว ณ ที่ทำการกลุ่มประมงบ้านนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ และนายรังสรรค์ ศรีอนันต์ นักบริหาร 13 ท่าเรือแหลมฉบัง นายชุย จี้จง ผู้อำนวยการโครงการฯ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการฯ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 สถานีวิจัยประมงศรีราชา หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่างศิลา (ชลบุรี) สมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลตำบลบางละมุง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา โรงเรียนเมืองพัทยา 3 กลุ่มประมงบ้านนาเกลือ กลุ่มประมงบ้านโรงโป๊ะ หมู่ที่ 3 กลุ่มประมงบ้านบางละมุง กลุ่มประมงเทศบาลตำบลบางละมุง กลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุง กลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง ชุมชนบริเวณใกล้เคียง สื่อมวลชน และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 คน

#กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี #กิจกรรมดีๆจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล #ท่าเรือแหลมฉบัง #โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล

Photos from CNNC Joint Venture's post 28/10/2023

โปสเตอร์ คันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล บริเวณพื้นที่อนาคต

Photos from CNNC Joint Venture's post 28/10/2023

เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2566 กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล ร่วมกับผู้ควบคุมงานก่อสร้างฯ ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง งานคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล บริเวณพื้นที่อนาคต กับกลุ่มประมงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการฯ จำนวน 6 กลุ่มประมง ได้แก่ กลุ่มประมงบ้านบางละมุง กลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุง กลุ่มประมงเทศบาลตำบลบางละมุง กลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง กลุ่มประมงบ้านนาเกลือ และกลุ่มประมงบ้านโรงโป๊ะ หมู่ที่ 3

#ประชาสัมพันธ์ #กิจกรรมการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ส่วนที่1งานก่อสร้างงานทางทะเล #6กลุ่มประมง

27/10/2023

📌 ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน ASEAN PORTS and Shipping 2023 ระหว่างวันที่ 1- 2 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กทม.

📌 ภายในงาน 21st ASEAN PORTS AND SHIPPING 2023 Exhibition and Conference จะมีการจัดนิทรรศการ และการประชุมทางวิชาการ ที่นับเป็นการจัดงานด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

" The countdown is on, just few day to go!
Gear up for ASEAN Ports and Shipping 2023, the biggest Annual Container Ports, Shipping, and Transport Logistics Exhibition and Conference for the ASEAN Region!

Connect with industry experts, network with decision-makers, and discover the latest trends, innovations, and strategies shaping the maritime industry.

Join us now: https://lnkd.in/ecqZ8Yfq

"

26/10/2023

🌊กิจการร่วมค้าCNNC ผู้รับจ้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (ส่วนที่1) งานก่อสร้างงานทางทะเล ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเคร่งครัด
📍 มีการติดตั้งม่านกันตะกอน 2 ชั้น บริเวณจุดระบายน้ำ บริเวณฝั่งปากคลองบางละมุง
📍 มีถุงทราย (Sand Geotube) บริเวณฝั่งปากคลองบางละมุง ประมาณ 400-500 เมตร จากจุดระบายน้ำเพื่อป้องกันตะกอนแพร่กระจายออกไปสู่ภายนอก
📍 มีการติดตั้งม่านกันตะกอน 1 ชั้น ล้อมรอบเรือขุดลอก เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของตะกอนและตรวจสอบม่านกันตะกอนให้อยู่ในสภาพที่สามารถกันตะกอนได้
📍 และมีการตรวจติดตามปริมาณสารแขวนลอย โดยบุคคลที่สามอย่างต่อเนื่อง

#งานก่อสร้างงานทางทะเล #ปฏิบัติตามมาตรการEHIA #ติดตั้งม่านกันตะกอน #ติดตั้งม่านกันตะกอน1ชั้นล้อมรอบเรือขุด #ม่านกันตะกอน2ชั้นจุดระบายน้ำ #โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ส่วนที่1งานก่อสร้างงานทางทะเล

24/10/2023

รับสมัครงาน !!

24/10/2023
Photos from CNNC Joint Venture's post 24/10/2023

เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม พ.ศ. 2566 กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนชุมชน เพื่อสอบถามความคิดเห็นและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการฯ แจ้งความก้าวหน้ากิจกรรมการก่อสร้างของโครงการฯ จำนวน 5 ชุมชน เขตเทศบาลนครแหลมฉบังได้แก่
1) ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า : นายสุชาติ ทองปาน ประธานชุมชน กรรมการชุมชนและตัวแทนชุมชน
2) ชุมชนบ้านหนองมะนาว : นางวรรณา ครุธศุข ประธานชุมชน กรรมการชุมชนและตัวแทนชุมชน
3) ชุมชนบ้านจุกกระเฌอ : นายน้อย นารี ประธานชุมชน กรรมการชุมชนและตัวแทนชุมชน
4) ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ : นายอภิรักษ์ โพธิ์ภักดิ์ ประธานชุมชน กรรมการชุมชนและตัวแทนชุมชน
5) ชุมชนบ้านชากกะปอก : นายมานพ อิ่มเอิบ ประธานชุมชน กรรมการชุมชนและตัวแทนชุมชน

#มวลชนสัมพันธ์ #รับฟังความคิดเห็นของชุมชน #โครงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

16/10/2023

☎️รับสมัครงานด่วน !!
V
V

https://th.jobsdb.com/th/th/search-jobs/china-railway/1

16/10/2023

🦀🦀กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

Photos from CNNC Joint Venture's post 11/10/2023

📣เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 กิจการร่วมค้า CNNC ผู้รับจ้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (ส่วนที่1) งานก่อสร้างงานทางทะเล ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าชลบุรี กองพิสูจน์หลักฐาน (CSI) และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แหลมฉบัง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและเก็บหลักฐานกรณีพบคราบน้ำมันในทะเลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดเหตุในอนาคต📝

28/09/2023

中秋节快乐!

สุขสันต์วันไหว้พระจันทร์ 🌙✨

Photos from CNNC Joint Venture's post 27/09/2023

เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนชุมชน เพื่อสอบถามความคิดเห็นและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการฯ แจ้งความก้าวหน้ากิจกรรมการก่อสร้างของโครงการฯ จำนวน 5 ชุมชน เขตเทศบาลตำบลบางละมุง ได้แก่
1) ชุมชนบ้านบางละมุงฝั่งธน หมู่ที่ 4 : นายวีรศักดิ์ นาผม (ผู้ใหญ่บ้าน)
2) ชุมชนบ้านนากลาง หมู่ที่ 5 : นายสมเกียรติ หอมขจร (ผู้ใหญ่บ้าน)
3) ชุมชนบ้านตลาดโรงโป๊ะ หมู่ที่ 1 : นายสุวัฒน์ สิริมณีรัตน์ (กำนันเทศบาลตำบลบางละมุง)
4) ชุมชนบ้านโรงโป๊ะ หมู่ที่ 3 : นายณัฐวุฒิ ประเสริฐโส (ผู้ใหญ่บ้าน)
5) ชุมชนบ้านเนินตาเบี่ยง หมู่ที่ 2 : นายรุ่งระวี โสดานา (ผู้ใหญ่บ้าน)

#มวลชนสัมพันธ์ #รับฟังความคิดเห็นของชุมชน #โครงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

Photos from CNNC Joint Venture's post 21/09/2023

เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 ท่าเรือแหลมฉบังร่วมกับซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล และกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา เล็งเห็นความสำคัญการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 และเก็บขยะริมชายหาด เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และรักษาสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง โดยการปล่อยลูกปูม้า (ระยะแรกฟัก) จำนวน 15 ล้านตัว และพันธุ์ลูกกุ้งกุลาดำ จำนวน 5 แสนตัว ณ ที่ทำการกลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากนาย วรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนาย ชุย จี้จง ผู้อำนวยการโครงการฯ นางสาวลัลลิฬา จิตร์สม ผู้อำนวยการโครงการร่วม นายชัยวัฒน์ พรเศรษฐคุณ ผู้จัดการโครงการ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการฯ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 สถานีวิจัยประมงศรีราชา กลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง กลุ่มประมงเทศบาลตำบลบางละมุง กลุ่มประมงบ้านโรงโป๊ะ หมู่ที่ 3 กลุ่มประมงบ้านบางละมุง กลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุง กลุ่มประมงบ้านนาเกลือ ชุมชนบริเวณใกล้เคียง สื่อมวลชน และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 260 คน

#กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี #กิจกรรมดีๆจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล #ท่าเรือแหลมฉบัง #โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล

16/09/2023

📢 16 กันยายน วันโอโซนโลก (World Ozone Day) 🌏

🌏☁️ โอโซน (Ozone หรือ O3) เป็นก๊าซสีฟ้าที่พบในชั้นบรรยากาศสตาร์โทสเฟียสทำให้สามารถช่วยกรองรังสียูวีจากแสงอาทิตย์ที่แผ่มายังโลก โอโซนสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติจากปฏิกิริยากระแสไฟฟ้าแรงสูงในอากาศ เช่น ฟ้าผ่า ฟ้าแลบ ปฏิกิริยาของออกซิเจนในอากาศกับแสงอาทิตย์ เป็นต้น ส่วนโอโซนที่มนุษย์สร้างขึ้นเกิดจากการใช้รังสียูวีหรือการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงให้แก่ก๊าซออกซิเจน

📍 จากปฏิกิริยาออกซิเดชันของโอโซนที่เกิดขึ้นกับสารรอบตัวเกือบทุกชนิด โดยจะแตกตัวให้อะตอมออกซิเจน O) ทำให้โอโซนเป็นที่นิยมนำมาใช้ในการฆ่าเชื้อโรค เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องกรองน้ำ เป็นต้น แต่หากโอโซนมีการจับตัวกับสารซีเอฟซี (CFCs) ซึ่งเป็นสารทำลายชั้นโอโซน (Ozone Depleting Substance, ODS) จะแตกตัวให้อะตอมคลอรีน (Cl) ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วกับโอโซนได้เป็นก๊าซออกซิเจน (O2) และคลอรีนโมโนออกไซด์ (ClO) โมเลกุลนี้จะสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นอะตอมคลอรีน (Cl) และวนกลับมาทำลายโอโซนเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ (Chain reaction) เมื่อโอโซนในชั้นบรรยากาศถูกทำลายมากขึ้นจนกลายเป็นช่องโหว่โอโซน (Ozone hole) ทำให้รังสียูวีจากแสงอาทิตย์แผ่มายังโลกได้โดยตรง ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งคน สัตว์ และพืช

📍 ในปี ค.ศ. 1985 นานาประเทศจึงได้ร่วมจัดทำอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารว่าด้วยการเลิกใช้สารทำลายชั้นโอโซน เพื่อฟื้นฟูและรักษาโอโซนในชั้นบรรยากาศให้กลับคืนมาสู่ภาวะปกติภายในปี ค.ศ. 2070 และเมื่อวันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 1897 ได้มีการลงนามในพิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol) กำหนดให้ประเทศภาคีสมาชิก ลดและเลิกการผลิตและการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ปัจจุบันมีประเทศที่ลงนามและร่วมให้สัตยาบันกว่า 191 ประเทศรวมถึงประเทศไทย ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติ (UN) ประกาศให้วันที่ 16 กันยายนของทุกปีเป็นวันโอโซนโลก

📌 เราทุกคนสามารถช่วยปกป้อง ฟื้นฟูและรักษาโอโซน โดยการลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนทำลายชั้นโอโซน เพียงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกและเพื่อเรา

ข้อมูลอ้างอิง :
- สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

👍 ติดตามข่าวสารดีๆ จาก TEI 🌳
website : www.tei.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/tei.or.th
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCANkSEMF8FuQJlzZujCL0Sg

#สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย #ครบรอบ30ปีtei #วันโอโซนโลก #โอโซน

12/09/2023

กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ค่ะ

Photos from CNNC Joint Venture's post 05/09/2023

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี เข้าพบคุณวุฒิพงษ์ วงศ์อินทร์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และคุณสาโรจน์ เริ่มดำริห์ สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อขอคำแนะนำในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
🙏🙏

30/08/2023

中元节!🏮🏮🏮

Photos from CNNC Joint Venture's post 28/08/2023

🛎🛎ประกาศ รับสมัครงานพนักงานประจำ ⚙️📋

สามารถส่งประวัติ (CV) ใน inbox หรือช่องทางตามใบประกาศได้เลยค่ะ

https://th.jobsdb.com/th/th/job/draftman-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-300003002914869

https://th.jobsdb.com/th/th/job/accountant-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5-300003002914904

26/08/2023

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน พี่น้องในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
ที่มีรายชื่อในเขตทั้ง 15 ชุมชน

ใช้สิทธิ์ "เลือกกรรมการชุมชน"
ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566
ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.
ณ ที่ทำการชุมชนตามเขต หรือสถานที่ที่เทศบาลกำหนด

รายชื่อทั้ง 15 ชุมชน
- ชุมชนบ้านอ่าวอุดม
- ชุมชนบ้านแหลมฉบัง
- ชุมชนตลาดอ่าวอุดม
- ชุมชนวัดมโนรม
- ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง
- ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ
- ชุมชนบ้านชากยายจีน
- ชุมชนบ้านห้วยเล็ก
- ชุมชนบ้านหนองขาม
- ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ
- ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่
- ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า
- ชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน
- ชุมชนบ้านหนองมะนาว
- ชุมชนบ้านบางละมุง

สอบถามเพิ่มเติม
กองสวัสดิการสังคม 038-400808 ต่อ 703

#นครแหลมฉบัง
#เลือกกรรมการชุมชน2566

Photos from CNNC Joint Venture's post 24/08/2023

☎️☎️รับสมัครงาน จำนวนมาก

สนใจติดต่อสอบถามใน inbox หรือเบอร์โทรตามประกาศได้ค่ะ

Photos from CNNC Joint Venture's post 24/08/2023

เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนชุมชน เพื่อสอบถามความคิดเห็นและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการฯ แจ้งความก้าวหน้ากิจกรรมการก่อสร้างของโครงการฯ จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านนาวัง ชุมชนบ้านหนองพลับ ชุมชนบ้านสังกะเปรียว และชุมชนบ้านโป่งสะเก็ด
1. ชุมชนบ้านนาวัง : คุณมณเฑียร บุญกระจ่าง (กำนัน)
2. ชุมชนบ้านหนองพลับ : คุณวิสูตร ชูทรัพย์ (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3)
3. ชุมชนบ้านสังกะเปรียว : คุณมานะ รุ่งแจ้ง (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1)
4. ชุมชนบ้านโป่งสะเก็ด : คุณธงชัย สุขเจริญ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5)

#มวลชนสัมพันธ์ #รับฟังความคิดเห็นของชุมชน #โครงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

Videos (show all)

ขอบคุณการเผยแพร่ข่าว 13 สยามไทย 🙏🙏#งานเพื่อสังคม #CSR #CNNC #โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3 (ส่วนที่1) งานก่อสร้างง...
วีดิโอบรรยากาศ กิจกรรมลงพื้นที่ตามมาตรการ EHIA ประจำเดือนกันยายน 2565 📸
วีดิโอบรรยากาศ กิจกรรมลงพื้นที่ตามมาตรการ EHIA ประจำเดือนสิงหาคม 2565 📸
วีดิโอบรรยากาศ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ คันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล 🎥🎞

Telephone