Lampang Ceramic City

Lampang Ceramic City

ยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและพัฒนาการอ?

Photos from Lampang Ceramic City's post 12/01/2022

รายละเอียดของทั้ง 11 ชิ้นงานเซรามิกดีไซน์ใหม่ภายในงานแสดงนิทรรศการผลงานเซรามิกจากผู้ประกอบการ ในกิจกรรมที่ 3 “สร้างแบรนด์ สร้างโอกาสทางการตลาด” โครงการลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Design Capital (CIDC) ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ซึ่งจัดแสดงให้ชมในวันที่ 3 ธันวาคม - 5 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ห้องจัดแสดง ชั้น 1 โซนหน้าบันไดฝั่งโรบินสัน เซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง

#เซรามิกลำปาง #ชามตราไก่ #เซรามิกดีไซน์ City # Creative IndustryDesignCapital

Photos from Lampang Ceramic City's post 12/01/2022

ผลงานเซรามิกดีไซน์ และบรรจุภัณฑ์จาก 11 ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในกิจกรรมที่ 3 “สร้างแบรนด์ สร้างโอกาสทางการตลาด” โครงการลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Design Capital (CIDC) ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ที่พร้อมจัดแสดงให้ชมในวันที่ 3 ธันวาคม - 5 ธันวาคมนี้ที่ห้องจัดแสดง ชั้น 1 โซนหน้าบันไดฝั่งโรบินสัน เซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง
นอกจากนี้ยังมีผลงานที่จัดแสดงมากถึง 32 ชิ้นงาน จากกิจกรรมที่ 2 ร่วมจัดแสดงผลงาน พบเรื่องราวการพัฒนาทุกกระบวนการความคิด กระบวนการสร้าง และการผลิตเพื่อให้ได้ชิ้นงานเซรามิกที่มีนวัตกรรมการดีไซน์ในรูปแบบที่ตอบโจทย์ตลาด อีกทั้งยังสื่อสารคุณค่าและความเป็นตัวตนของผู้ประกอบการ ร่วมถึงสัญลักษณ์ความเป็นเมืองหัตถอุตสหกรรมของจังหวัดลำปางไว้อย่างครบถ้วน อาทิ การนำคาแลคเตอร์ชามตราไก่ สถาปัตยกรรมอาคารสถานที่ รถโดยสารประจำทางในจังหวัดลำปาง มาร่วมในงานออกแบบดีไซน์

และพลาดไม่ได้ กับสัมนาพิเศษ แนวทางการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงในยุค 5 G ด้วยการออกแบบสู่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยแนวทางความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่ จากผู้เชี่ยวชาญในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.10 – 16.20 น.
#เซรามิกลำปาง #ชามตราไก่ #เซรามิกดีไซน์ City # Creative IndustryDesignCapital

Photos from Lampang Ceramic City's post 12/01/2022

อีกหนึ่งความสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภํณฑ์ นั่นก็คือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมากกว่าการห่อหุ้มสินค้าให้มีความปลอดภัย แต่ต้องทำหน้าที่ส่งเสริมการขาย เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถสื่อความหมายบ่งบอกภาพลักษณ์ คุณสมบัติ วิธีการใช้งาน ทำให้สินค้าแตกต่างจากคู่แข่งได้อย่างชัดเจนและทำให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าที่ซื้อไป อีกทั้งต้องอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเคลื่อนย้ายขนส่ง ตอบโจทย์การเติบโตการซื้อขายสินค้าในยุคดิจิทัลออนไลน์

ในกิจกรรมที่ 3 “สร้างแบรนด์ สร้างโอกาสทางการตลาด” โครงการลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Design Capital (CIDC) ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้วางแผนออกแบบ Packaging Design เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ดีไซน์ใหม่ของทั้ง 11 บริษัท 11 ผลงานที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ...

#เซรามิกลำปาง #ชามตราไก่ #เซรามิกดีไซน์ City # Creative IndustryDesignCapital

Photos from Lampang Ceramic City's post 12/01/2022

ต้นแบบดีไซน์ผลิตภัณฑ์ของทั้ง 11 บริษัท 11 ผลงานในกิจกรรมที่ 3 “สร้างแบรนด์ สร้างโอกาสทางการตลาด” โครงการลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Design Capital (CIDC) ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เป็นการวางแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงปัจจัยทรัพยากร ภูมิปัญญา ความชำนาญดั้งเดิมผสมผสานสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่สนองตอบความต้องการของตลาดปัจจุบัน

มาร่วมเป็นกำลังใจ ชื่นชมผลงานของผู้ประกอบการได้ในงานจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์เซรามิก และแบรนด์เซรามิกจากผู้ประกอบการ : กิจกรรมลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Design Capital (CIDC) ภายใต้โครงการ Ceramic City
ในวันศุกร์ที่ 3-5 ธันวาคม 2564 ชั้น1 โซนบันไดเลื่อนฝั่งโรบินสัน
ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง
#เซรามิกลำปาง #ชามตราไก่ #เซรามิกดีไซน์ City # Creative IndustryDesignCapital

Photos from Lampang Ceramic City's post 10/01/2022

logo หรือตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ จะเป็นหนึ่งองค์ประกอบที่จะทําให้ผู้บริโภคสามารถจดจําแบรนด์สินค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการสร้างคุณค่าความประทับใจให้กับแบรนด์ คือสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามไป

ในกิจกรรมที่ 3 “สร้างแบรนด์ สร้างโอกาสทางการตลาด” โครงการลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Design Capital (CIDC) ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
หนึ่งในกิจกรรมนี้....ผู้ประกอบการทั้ง 11 รายจะได้รับการพัฒนาตราสัษลักษณ์ผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ เพื่อสร้างตลาดและกลุ่มเป้าหมายที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถสร้างแบรนด์ให้มีแข็งแกร่งยั่งยืนได้ยุคดิจิทัล ...

มาร่วมเป็นกำลังใจ และร่วมชมผลงานเซรามิกดีไซนด์ใหม่จากผู้ประกอบการทั้ง 11 รายได้ในวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564
เวลา 11.00-20.00 น. บริเวณชั้น1 เซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง
#เซรามิกลำปาง #ชามตราไก่ #เซรามิกดีไซน์ City # Creative IndustryDesignCapital

Photos from Lampang Ceramic City's post 04/12/2021

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด งานนิทรรศการ​จัดแสดงผลงานเซรามิกของผู้ประกอบการในกิจกรรมที่ 3 “สร้างแบรนด์ สร้างโอกาสทางการตลาด” โครงการลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Design Capital (CIDC) ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564​ ชั้น 1
โซนหน้าบันไดฝั่งโรบินสัน เซ็นทรัลพลาซ่า จ.ลำปาง

01/12/2021

...เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน ผู้ประกอบการต้องหมุนตามให้ทัน เพื่อสร้างยอดขายและกําไรที่ยั่งยืนในอนาคต ไม่ให้ล้มหายตายจากไปเพราะการรุกคืบของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล...

...การพึ่งพารายได้เพียงช่องทางเดียวเฉพาะการวางจําหน่ายสินค้าหน้าร้าน หรือการตลาดแบบออฟไลน์คงไม่พอ เสริมความแกร่งให้กับผู้ประกอบการเซรามิก จังหวัดลำปางด้วยความเข้าใจในการทำตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) เพื่อเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าคือหนึ่งในภาระกิจของกิจกรรมที่ 3 “สร้างแบรนด์ สร้างโอกาสทางการตลาด” โครงการลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Design Capital (CIDC) ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

3 ธันวาคม - 5 ธันวาคม 2564 มาร่วมเป็นกำลังใจและชมผลงานของผู้ประกอบการได้ ณ ห้องจัดแสดงชั้น 1 โซนหน้าบันไดฝั่งโรบินสัน เซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง

และพลาดไม่ได้ กับสัมนาพิเศษ แนวทางการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงในยุค 5 G ด้วยการออกแบบสู่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยแนวทางความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่ จากผู้เชี่ยวชาญในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.10 – 16.20 น. ณ ห้องประชุม ชั้น G ลานจอดรถห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง

#เซรามิกลำปาง #ชามตราไก่ #เซรามิกดีไซน์ City # Creative IndustryDesignCapital

01/12/2021

การกําหนดบุคลิก และกําหนดตัวแทนที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นชื่อ สัญลักษณ์ สี ตราสินค้า ฟอนต์ เอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือที่เรียกว่า Corporate Identity จะเป็นหนึ่งองค์ประกอบที่จะทําให้ผู้บริโภคสามารถจดจําแบรนด์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการสร้างคุณค่าความประทับใจให้กับแบรนด์ คือสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ ...

ในกิจกรรมที่ 3 “สร้างแบรนด์ สร้างโอกาสทางการตลาด” โครงการลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Design Capital (CIDC) ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง คณะผู้เชี่ยวชาญได้ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมนำเสนอแนวคิดในการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

มาร่วมเป็นกำลังใจ และชื่นชมผลงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้ ในวันที่ 3 ธันวาคม - 5 ธันวาคมนี้ที่ห้องจัดแสดง ชั้น 1
โซนหน้าบันไดฝั่งโรบินสัน เซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง

#เซรามิกลำปาง #ชามตราไก่ #เซรามิกดีไซน์ City # Creative IndustryDesignCapital

01/12/2021

แนวคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เซรามิก ของจังหวัดลำปาง

"ผู้เชี่ยวชาญ"...ไม่ใช่แค่เพียงคิดหาสิ่งใหม่มาทดแทนสิ่งเก่า แต่มองลึกลงไปถึงคุณค่าของทรัพยากร ภูมิปัญญา ความชำนาญดั้งเดิม เพื่อนำมาเพิ่มเติม ผสมผสานสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่สนองตอบความต้องการของตลาดปัจจุบันแต่คงกลิ่นอายความอบอุ่นและจิตวิญาณดั้งเดิมของผู้ประกอบการไว้ไม่ตกหล่น

อีกทั้งเสริมสร้างนวัตกรรมด้านความคิด ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการสร้างแบรนด์ สร้างตลาด สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการเซรามิกลำปางได้ก้าวเดินต่อไปอย่างยั่งยืน

มาร่วมเป็นกำลังใจ ชื่นชมผลงานของผู้ประกอบการได้ในงานจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์เซรามิก และแบรนด์เซรามิกจากผู้ประกอบการ : กิจกรรมลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Design Capital (CIDC) ภายใต้โครงการ Ceramic City

ในวันศุกร์ที่ 3-5 ธันวาคม 2564 ชั้น1 โซนบันไดเลื่อนฝั่งโรบินสัน
ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง

#เซรามิกลำปาง #ชามตราไก่ #เซรามิกดีไซน์ City # Creative IndustryDesignCapital

30/11/2021

กว่าจะมาเป็นชิ้นงาน “เซรามิก” ที่สวยงามพร้อมวางจำหน่ายได้นั้น ต้องผ่านขั้นตอนมากมายตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ ทดสอบวิจัยคุณสมบัติเนื้อดิน แร่ธาตุต่างๆ จนได้องค์ประกอบที่เหมาะสม ยังต้องผ่านกระบวนการการออกแบบดีไซน์รูปลักษณ์ฟังก์ชั่นการใช้งานเพื่อสร้างขึ้นเป็นต้นแบบ และแม่พิมพ์ ซึ่งกว่าจะเป็นแม่พิมพ์ชิ้นแรกได้นั้น ก็อาจต้องปรับแก้ไขจนกว่าจะได้รูปร่างชิ้นงานที่เหมาะสม .

ยังไม่จบเท่านี้ยังมีกระบวนการเผาอบเพื่อเตรียมลงลวดลาย ลงสี และเคลือบ เผาอบอีกรอบแล้วจึงส่งไปห้องแลปตรวจสอบให้ได้คุณภาพมาตรฐานชุมชน

นอกจากนี้ยังมีส่วนของงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมากกว่าสิ่งห่อหุ้ม แต่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวผลิตภัณฑ์อีกด้วย

ทุกขั้นตอน ทุกรายละเอียดแอนด์เมดด้วยหัวใจ และจิตวิญาณ....

มาร่วมเป็นกำลังใจ ชื่นชมผลงานของผู้ประกอบการได้ในงานจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์เซรามิก และแบรนด์เซรามิกจากผู้ประกอบการ : กิจกรรมลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Design Capital (CIDC)
ภายใต้โครงการ Ceramic City
ในวันศุกร์ที่ 3-5 ธันวาคม 2564 ชั้น1 โซนบันไดเลื่อนฝั่งโรบินสัน ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง

29/11/2021

การปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมไปถึงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของตลาดมีความสำคัญต่อการยกระดับและเพิ่มมูลค่า (Value Added) ให้กับผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อความสามารถในการยืนหยัดและแข่งขันต่อไปได้ในยุคปัจจุบัน ...ในกิจกรรมที่ 2 กิจกรรม ของโครงการลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Design Capital (CIDC) ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง คณะผู้เชี่ยวชาญได้ลงพื้นที่สำรวจ รวบรวมข้อมูล ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการ จนกลายมาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ดีไซน์ใหม่ โดดเด่นและน่าจับตามอง ...
ร่วมชื่นชมผลงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้
ในวันที่ 3 ธันวาคม - 5 ธันวาคมนี้ที่ห้องจัดแสดงชั้น 1
โซนหน้าบันไดฝั่งโรบินสัน เซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง
city
#ลำปาง
#นครหัตถศิลป์ถิ่นอุตสาหกรรม

29/11/2021

พบกับ ...กิจกรรมสัมมนาพิเศษ แนวทางการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงในยุค 5 G ด้วยการออกแบบภายในงานจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์เซรามิก และแบรนด์เซรามิกจากผู้ประกอบการ : กิจกรรมลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
Creative Industry Design Capital (CIDC)
ภายใต้โครงการ Ceramic City

ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น G ลานจอดรถห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง

***เวลา 13.10-14.00 น. พบกับหัวข้อ “จากการออกแบบสู่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ “
โดย ดร.สมนึก ศิริสุนทร นายกสมาคมเซรามิกส์ไทย

***เวลา14.40-16.20 น. พบกับหัวข้อ “การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยแนวคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่”
โดย อาจารย์ ณภัทร พรหมพฤกษ์ ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฯ ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

#เซรามิกลำปาง #ชามตราไก่ #เซรามิกดีไซน์ City # Creative IndustryDesignCapital

19/11/2021

เตรียมพบกับ....

งานแสดงนิทรรศการผลงานเซรามิกดีไซน์จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ 3 สร้างแบรนด์ สร้างโอกาสทางการตลาด กิจกรรมนครศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Design Capital (CIDC)
ภายใต้โครงการ Ceramic City สำนักอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

พบกัน วันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00-20.00 น.
บริเวณโซนบันไดเลื่อนชั้น 1 ฝั่งโรบินสัน
เซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง ....

#เซรามิกลำปาง #ชามตราไก่ #เซรามิกดีไซน์ City # Creative IndustryDesignCapital

13/10/2021

“ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

Photos from Lampang Ceramic City's post 12/10/2021

คณะผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เดอะเรียลวัน จำกัด ได้ลงพื้นที่สำรวจ รวบรวมข้อมูล ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการในกิจกรรมที่ 2 ยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกิจกรรมลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Design Capital (CIDC) ภายใต้โครงการ Ceramic City ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

Photos from Lampang Ceramic City's post 11/10/2021

คณะผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เดอะเรียลวัน จำกัด ได้ลงพื้นที่สำรวจ รวบรวมข้อมูล ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการในกิจกรรมที่ 2 ยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกิจกรรมลำปางนครหัถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Design Capital (CIDC) ภายใต้โครงการ Ceramic City ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

Photos from Lampang Ceramic City's post 10/10/2021

โครงการกิจกรรมที่ 3 สร้างแบรนด์สร้างโอกาสทางการตลาด กิจกรรมลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Design Capital (CIDC) ภายใต้โครงการ Ceramic City ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้นำคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแบรนด์และการตลาด ลงพื้นที่สร้างการรับรู้และให้คำปรึกษาแนะนำการออกแบบแบรนด์เซรามิกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะรายที่ไม่ซ้ำกัน แก่ผู้ประกอบการเซรามิก จังหวัดลำปาง

Photos from Lampang Ceramic City's post 10/10/2021

โครงการกิจกรรมที่ 3 สร้างแบรนด์สร้างโอกาสทางการตลาด กิจกรรมลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Design Capital (CIDC) ภายใต้โครงการ Ceramic City ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้นำคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแบรนด์และการตลาด ลงพื้นที่สร้างการรับรู้และให้คำปรึกษาแนะนำการออกแบบแบรนด์เซรามิกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะรายที่ไม่ซ้ำกัน แก่ผู้ประกอบการเซรามิก จังหวัดลำปาง

Photos from Lampang Ceramic City's post 09/10/2021

โครงการกิจกรรมที่ 3 สร้างแบรนด์สร้างโอกาสทางการตลาด
กิจกรรมลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Design Capital (CIDC) ภายใต้โครงการ Ceramic City ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้นำคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแบรนด์และการตลาด ลงพื้นที่สร้างการรับรู้และให้คำปรึกษาแนะนำการออกแบบแบรนด์เซรามิกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะรายที่ไม่ซ้ำกันแก่ผู้ประกอบการเซรามิก จังหวัดลำปาง

06/10/2021

พิธีลงนามบันทึกความเข้าเข้า (MOU) ระหว่างบริษัท เดอะเรียลวัน จำกัด และผู้ประกอ่บการเซรามิก จังหวัดลำปาง ในกิจกรรมการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบ และพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ Ceramic City กิจกรรมลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Design Capital (CIDC)
#เซรามิกลำปาง #ลำปาง

24/06/2021

#รับสมัครเพิ่มเติม_รอบที่_2

วันนี้ - 19 มิถุนายน 2564

โครงการ Lampang Ceramic City

ในกิจกรรมลำปาง นครหัตถศิลป์
ถิ่นอุตสาหกรรม สร้างสรรค์
Creative Industry Design Capital (CIDC)

รับสมัครสถานประกอบการ
เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

#กิจกรรมที่ 3
สร้างแบรนด์ สร้างโอกาสทางการตลาด
เพื่อต่อยอดการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากกิจกรรมที่ 2

สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่
www.lampangceramiccity.com

จัดโดย
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

14/06/2021

#เปิดรับสมัครเพิ่มเติม_รอบ_2

วันนี้ - 19 มิถุนายน 2564

ในกิจกรรมลำปาง นครหัตถศิลป์
ถิ่นอุตสาหกรรม สร้างสรรค์
Creative Industry Design Capital (CIDC)

รับสมัครสถานประกอบการ
เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

#กิจกรรมที่ 2
ยกระดับคุณภาพวัตถุดิบ
และการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

#กิจกรรมที่ 3
สร้างแบรนด์ สร้างโอกาสทางการตลาด

สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่
www.lampangceramiccity.com

จัดโดย
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

Lampang Ceramic City กิจกรรมที่ 3 06/06/2021

Lampang Ceramic City กิจกรรมที่ 3

สวัสดีท่านผู้ประกอบการ
และผู้สนใจโลกแห่ง Ceramic ทุกท่านค่ะ
.
แอดมินขอนำ VDO โครงการ
Lampang Ceramic City มานำเสนอ
.
ในกิจกรรมลำปาง นครหัตถศิลป์
ถิ่นอุตสาหกรรม สร้างสรรค์
Creative Industry Design Capital (CIDC)
.
รับสมัครสถานประกอบการ
เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
.
#กิจกรรมที่3
สร้างแบรนด์ สร้างโอกาสทางการตลาด
ต่อยอดการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากกิจกรรมที่ 2
.
สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่
www.lampangceramiccity.com
.
จัดโดย
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

Lampang Ceramic City กิจกรรมที่ 3 โครงการ Ceramic Cityในกิจกรรมลำปาง นครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรม สร้างสรรค์Creative Industry Design Capital (CIDC)รับสมัครสถานประกอบการเข้.....

Lampang Ceramic City กิจกรรมที่ 2 06/06/2021

Lampang Ceramic City กิจกรรมที่ 2

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
โครงการ Lampang Ceramic City ค่ะ
.
ในกิจกรรมลำปาง นครหัตถศิลป์
ถิ่นอุตสาหกรรม สร้างสรรค์
Creative Industry Design Capital (CIDC)
.
รับสมัครสถานประกอบการ
เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
.
#กิจกรรมที่2
ยกระดับคุณภาพวัตถุดิบ
และการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
.
#กิจกรรมที่3
สร้างแบรนด์ สร้างโอกาสทางการตลาด
.
สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่
www.lampangceramiccity.com
.
จัดโดย
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

Lampang Ceramic City กิจกรรมที่ 2 ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการ Ceramic Cityในกิจกรรมลำปาง นครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรม สร้างสรรค์Creative Industry Design Capital (C...

04/06/2021

#รับสมัครสถานประกอบการ

โครงการ Ceramic City กิจกรรมที่ 3
สร้างแบรนด์ สร้างโอกาสทางการตลาด
.
ในกิจกรรมลำปางนครหัตถศิลป
ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
Creative Industry Design Capital (CIDC)
.
เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 เม.ย. 2564
.
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
https://lampangceramiccity.com/Activity3/

Videos (show all)

...เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน ผู้ประกอบการต้องหมุนตามให้ทัน เพื่อสร้างยอดขายและกําไรที่ยั่งยืนในอนาคต ไม่ให้ล้มหายตายจาก...
การกําหนดบุคลิก และกําหนดตัวแทนที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นชื่อ สัญลักษณ์ สี ตราสินค้า ฟอนต์ เอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือที่เรียกว่า...
แนวคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เซรามิก ของจังหวัดลำปาง   "ผู้เชี่ยวชาญ"...ไม่ใช่แค่เพียงคิดหาสิ่งใหม่มาทดแทนส...
กว่าจะมาเป็นชิ้นงาน “เซรามิก” ที่สวยงามพร้อมวางจำหน่ายได้นั้น ต้องผ่านขั้นตอนมากมายตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ ทดสอบวิจัย...
การปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมไปถึงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของตลาดมี...
พิธีลงนามบันทึกความเข้าเข้า (MOU) ระหว่างบริษัท เดอะเรียลวัน จำกัด และผู้ประกอ่บการเซรามิก จังหวัดลำปาง ในกิจกรรมการยกระ...