ITD EMBU

ITD EMBU

สายงานธุรกิจก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าเ?

Photos from ITD Italian-Thai Development Public Company Limited's post 23/02/2024
Photos from ITD EMBU's post 18/08/2023

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดย EMBU หน่วยงาน J.2425 โครงการ CONVERSION OF OVERHEAD LINE TO UNDERGROUND SYSTEM
(RAMA III PROJECT: THANONTOK TERMINAL STATION-RAMA IX BRIDGE) เป็นงานติดตั้งลากสายไฟแรงต่ำส่วนในงานติดตั้งสายแรงกลางและสายแรงสูง ซึ่งปัจจุบันได้มีการเตรียมการ และรอเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน

Photos from ITD EMBU's post 20/07/2023

J2551 Electrical & Mechanical Works for Goodyear Sapphire 2 Project เป็นโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยางเครื่องบิน ควบคุมงานโดยตัวแทนจาก Goodyear Global USA, Panel Board หรือ Load Center ที่จ่ายให้กับ Branch Circuit สำหรับโครงการนี้ Spec. ระบุเป็น IP54 ใช้ Indoor จัดว่าเป็นตู้ Indoor ที่มี IPสูง เนื่องจากเป็นโรงงานผลิตยาง ฝุ่นค่อนข้างมาก ดังนั้นเราจึงออกแบบตู้ให้ Main CB อยู่ด้านล่าง และท่อเข้า-ออก ก็ติดตั้งไว้ด้านล่างเช่นกัน เพื่อรักษา Integrity ของ IP ไว้ อย่างที่ทราบปัญหาไฟใหม้เกิดจาก Branch Circuit เป็นส่วนใหญ่ เราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้นเราจึงออกแบบดังนี้ 1) Load ที่ต่อเข้ากับ CKT ของ Lighting & Receptacle ใช้เพียง 50% เท่านั้น (Good Design) 2) ใช้ 1 ท่อต่อสาย 1 CKT เราจะไม่ใช้ Neutral ร่วม ถึงแม้ว่า วสท. จะอนุญาตให้ใช้ก็ตาม ข้อเสียของการใช้ Neutral ร่วม หากเมื่อไรที่สาย N หลวมหรือหลุดแรงดันตกคร่อมที่โหลดทั้ง 3 CKT นั้นจะเป็น 400V ทันที นั่นก็หมายความว่าอุปกรณ์ที่ต่ออยู่ ก็จะเสียหาย 3) ในการติดตั้งท่อ Branch ที่ต่อเข้ามายังตู้ จะใส่ ANSI Grounding Bushing เพื่อ Link ท่อลง Ground ระบบท่อต่อด้วยเกลียวทั้งหมด (Min. 5 เกลียว) แม้กระทั้ง Junction Box ที่ใช้ก็เป็นแบบเกลียว (Round Box) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบท่อเป็น Double Ground จริง ในเรื่อง IP ของตู้นั้นหากเทียบ Spec กับของ EGAT, Equipment in air conditioned area : IP41, Equipment in dry area : IP42

Photos from ITD EMBU's post 10/07/2023

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน JV-16 งานระบบไฟฟ้า-เครื่องกล กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อาร์ที โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ (สัญญาที่ 3) โดย EMBU ได้ดำเนินการส่ง TOC #2

Photos from ITD EMBU's post 12/06/2023

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน JV-16 งานระบบไฟฟ้า-เครื่องกล กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อาร์ที โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ (สัญญาที่ 3) โดยปัจจุบัน EMBU ได้มีการดำเนินการ สำหรับอุโมงค์ที่ 1 มาบกะเบา-หินลับ ระยะทาง 5.5 km ดังนี้
1. ทดสอบ Function การทำงานของตู้ MDB
2. ทดสอบวัดความเร็วลมในอุโมงค์ระบบ Tunnel Ventilation
3. ทดสอบการทำงานของระบบ Linear Heat Detector
4. ทดสอบระบบ Scada ควบคุมการทำงานตู้ RMU แรงสูง
5. ทดสอบการทำงานของระบบ Pump น้ำดับเพลิง
6. ทดสอบการทำงานของระบบ Fire Alarm
7. ทดสอบระบบ Scada ควบคุมการทำงานพัดลม Jet Fan

Photos from ITD EMBU's post 19/05/2023

J2551 Electrical & Mechanical Works for Goodyear Sapphire 2 Project เป็นโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยางเครื่องบิน ควบคุมงานโดยตัวแทนจาก Goodyear Global USA ได้จ่ายไฟให้กับโครงการเมื่อ 10/5/66, Distribution Dry Type Transformer Capacity 1000kVA (TFMR Spec, Insulation Class H Temperature Rise 80 Degree C) Spec ถือว่าดี ถึง Spec ไม่ได้ระบุค่า Partial Discharge เราได้คัดสรรหม้อแปลงที่มี Spec สูงแต่ราคาถูกคือ GE/AEG Brand Made in China ซึ่งค่า Partial Discharge ทดสอบมาจากโรงงานได้ 5 pC และ No Load Loss ต่ำ (ทั้ง 2 ค่า ต่ำกว่า Brand ที่คุ้นหู รู้จักกันดีหลายๆญี่ห้อ) โครงการนี้ เป็น EPCC ได้ออกแบบแยกหม้อแปลงไม่ให้ติดกับ MDB เพื่อให้การระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าห้องนี้ระบายความร้อนด้วยระบบปรับอากาศก็ตาม ระหว่าง TFMR กับ MDB ต่อถึงกันด้วย Busway ที่หม้อแปลงได้ใช้ Feed Unit แทนชุด Busbar แบบทั่วไป ถึงจะมีราคาแพงกว่าหน่อย แต่ภาพรวมดีกว่า ไม่ว่า Short Circuit Withstand Rating เป็นต้น รูปภาพด้านล่างมีรูปเทียบระหว่างชุด Feed Unit และชุด Busbar ที่ต่อเข้า TFMR

Photos from ITD EMBU's post 06/05/2023

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน JV-16 งานระบบไฟฟ้า-เครื่องกล กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อาร์ที โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ (สัญญาที่ 3) โดยปัจจุบัน EMBU ได้มีการดำเนินการ สำหรับอุโมงค์ที่ 1 มาบกะเบา-หินลับ ระยะทาง 5.5 km ดังนี้
1. งานทดสอบระบบ Scada
2. งานทดสอบระบบเต้ารับไฟฟ้าต่างๆ
3. งานทดสอบระบบ UPS
4. งานทดสอบระบบโทรศัพท์
5. งานทดสอบตู้ MDB
6. งานทดสอบพัดลม Jet Fan
7. งาน ON ระบบ Fire Alarm พร้อม up load Program
8. งานทดสอบระบบ Gas Detector
9. งานปิดฝาราง Cable Tray
10. งานเช็ครอยต่อและขันทอร์คน็อตท่อระบบดับเพลิง

Photos from ITD EMBU's post 17/04/2023

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน JV-16 งานระบบไฟฟ้า-เครื่องกล กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อาร์ที โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ (สัญญาที่ 3) โดยปัจจุบัน EMBU ได้มีการดำเนินการ ดังนี้
1. อุโมงค์ที่ 1 มาบกะเบา-หินลับ ระยะทาง 5.5 km มีการดำเนินงานประกอบท่อเข้าตู้ Fire hose cabinet, งานติดตั้งและทดสอบระบบแสงสว่างในอุโมงค์, งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด, งานจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าหม้อแปลงและตู้ MDB, งานเข้าสายระบบ Scada และงานเข้าสายตู้ Panel Board

Photos from ITD EMBU's post 08/04/2023

วันนีี้ 08/04/2566 ทาง ITD EMBU กลุ่มงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่สำนักงานคลองตัน โดยมีผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด EMBU ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งได้มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

Photos from ITD EMBU's post 28/03/2023

J2551 Electrical & Mechanical Works for Goodyear Sapphire 2 Project เป็นโครงการสร้างโรงงานผลิตยางเครื่องบิน งานระบบจะ Tie-in เข้ากับ Plant เดิม เช่น 2.4 kV MV Power Supply, Fire Protection, Fire Alarm and Process Piping เป็นต้น วันนี้จะพูดถึงสายและการดึงสาย MV Multicore Cable ชนิด SWA เป็นสายขนาด 3x240 Sq.mm. Diameter 7.5 cm น้ำหนัก 13 kg/m บรรจุใน Roll 1.85x3m. น้ำหนัก 12.7 Tons เป็นการรวม 3 ช่วงความยาว เพื่อแก้ปัญหาในกรณีสายแต่ละช่วงความยาวจริงผิดพลาดจากที่กำหนดไว้ Goodyear เป็นอีกที่หนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้องไปเกี่ยวกับ Existing Plant ที่กำลังดำเนินการผลิตอยู่ ใช้คนประมาณ 30 คน ดึงสายได้เฉลี่ย 50 m./Day

รฟท. เปิดใช้งานระบบอาณัติสัญญาณ เส้นทางสายตะวันออก ข่าวเที่ยง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 #NBT2HD 18/11/2022

ผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นประธานเปิดการใช้งานระบบอาณัติสัญญาณ เส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา ถึงสถานีด่านพรหมแดนบ้านคลองลึก ยกระดับการให้บริการเดินรถ ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยมีคณะผู้บริหารของ ITD EMBU นำโดย นายช่างดนัย ภูมิวัฒน์ และ Railway BU นำโดย นายช่างพิพัฒน์ โลราช ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมในพิธีดังกล่าว

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ สถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึก จังหวัดสระแก้ว นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานการเปิดใช้งานระบบอาณัติสัญญาณ โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ เส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา (รวมงานเชื่อมต่อระบบทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า) ถึงสถานีบ้านคลองลึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเดินรถ ให้เกิดความคล่องตัว และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งยังได้เยี่ยมชมห้องรีเรย์ ห้องไฟฟ้า และนำตรวจห้องควบคุมระบบฯ ภายในสถานีที่ใช้งานจริง

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การเปิดใช้งานระบบอาณัติสัญญาณ เส้นทางสายตะวันออกครั้งนี้ เป็นการดำเนินตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจของการรถไฟฯ เพื่อทดแทนระบบอาณัติสัญญาณเดิมที่มีการใช้งานมาเป็นเวลานาน ซึ่งกระทรวงคมนาคม และการรถไฟฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า ที่มีความทันสมัย เพื่อช่วยยกระดับการควบคุมการเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ การจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณเส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา (รวมงานเชื่อมต่อระบบทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า) ถึงสถานีอรัญประเทศและสถานีคลองลึก ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 บริเวณเส้นทางสายตะวันออก ในเขตจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ระยะทางรวมประมาณ 169 กิโลเมตร โดยมี ITD-LSE Consortium เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันงานได้สำเร็จเป็นไปตามแผนงาน และพร้อมเปิดใช้งานครบแล้วทั้ง 14 สถานี

สำหรับรายละเอียดการติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณระบบใหม่ ประกอบด้วย 5 หมวดงาน ได้แก่ 1.หมวดงานระบบอาณัติสัญญาณ มีอุปกรณ์ประกอบระบบ เช่น การติดตั้ง CBI พร้อมห้องรีเรย์ จัดหาและติดตั้งเสาสัญญาณ ตู้ควบคุมอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าสำรองชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ประแจกลไฟฟ้า 2.หมวดงานระบบสื่อสาร โดยโครงการได้ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการสื่อสารและควบคุมการเดินรถระหว่างสถานี14 สถานี 3.หมวดงานระบบ European Train Control System (ETCS) Level1 เฉพาะอุปกรณ์ Way Side เช่น กล่องควบคุมอุปกรณ์ บาลิส และสายสัญญาณ 4.หมวดงาน Provisional Sum เช่น การติดตั้งสายใยแก้วนำแสงขนาด 24 Core จำนวน 167,000 เมตร การปรับปรุงระบบเครื่องกั้นให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบอาณัติสัญญาณใหม่ 27 แห่ง และ 5.หมวดงานเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น การจัดหาอุปกรณ์สำรองเพื่อใช้ซ่อมบำรุงในอนาคต

นายนิรุฒกล่าวว่า การรถไฟฯ คาดหวังว่าเปิดใช้ระบบอาณัติสัญญาณเส้นทางสายตะวันออกระบบใหม่ จะก่อให้เกิดประโยชน์หลากหลายมิติ ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเดินรถที่มีความคล่องตัว รองรับการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง และปริมาณรถไฟที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ตลอดจนลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ประชาชนและผู้โดยสารสามารถลดระยะเวลา เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกระจายความเจริญ การพัฒนาลงสู่เศรษฐกิจระดับฐานราก ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางแก่พี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

รฟท. เปิดใช้งานระบบอาณัติสัญญาณ เส้นทางสายตะวันออก ข่าวเที่ยง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 #NBT2HD การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักสำคัญที่ช.....

Photos from ITD EMBU's post 16/11/2022

ผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นประธานเปิดการใช้งานระบบอาณัติสัญญาณ เส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา ถึงสถานีด่านพรหมแดนบ้านคลองลึก ยกระดับการให้บริการเดินรถ ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยมีคณะผู้บริหารของ ITD EMBU นำโดย นายช่างดนัย ภูมิวัฒน์ และ Railway BU นำโดย นายช่างพิพัฒน์ โลราช ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมในพิธีดังกล่าว

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ สถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึก จังหวัดสระแก้ว นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานการเปิดใช้งานระบบอาณัติสัญญาณ โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ เส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา (รวมงานเชื่อมต่อระบบทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า) ถึงสถานีบ้านคลองลึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเดินรถ ให้เกิดความคล่องตัว และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งยังได้เยี่ยมชมห้องรีเรย์ ห้องไฟฟ้า และนำตรวจห้องควบคุมระบบฯ ภายในสถานีที่ใช้งานจริง

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การเปิดใช้งานระบบอาณัติสัญญาณ เส้นทางสายตะวันออกครั้งนี้ เป็นการดำเนินตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจของการรถไฟฯ เพื่อทดแทนระบบอาณัติสัญญาณเดิมที่มีการใช้งานมาเป็นเวลานาน ซึ่งกระทรวงคมนาคม และการรถไฟฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า ที่มีความทันสมัย เพื่อช่วยยกระดับการควบคุมการเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ การจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณเส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา (รวมงานเชื่อมต่อระบบทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า) ถึงสถานีอรัญประเทศและสถานีคลองลึก ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 บริเวณเส้นทางสายตะวันออก ในเขตจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ระยะทางรวมประมาณ 169 กิโลเมตร โดยมี ITD-LSE Consortium เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันงานได้สำเร็จเป็นไปตามแผนงาน และพร้อมเปิดใช้งานครบแล้วทั้ง 14 สถานี

สำหรับรายละเอียดการติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณระบบใหม่ ประกอบด้วย 5 หมวดงาน ได้แก่ 1.หมวดงานระบบอาณัติสัญญาณ มีอุปกรณ์ประกอบระบบ เช่น การติดตั้ง CBI พร้อมห้องรีเรย์ จัดหาและติดตั้งเสาสัญญาณ ตู้ควบคุมอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าสำรองชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ประแจกลไฟฟ้า 2.หมวดงานระบบสื่อสาร โดยโครงการได้ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการสื่อสารและควบคุมการเดินรถระหว่างสถานี14 สถานี 3.หมวดงานระบบ European Train Control System (ETCS) Level1 เฉพาะอุปกรณ์ Way Side เช่น กล่องควบคุมอุปกรณ์ บาลิส และสายสัญญาณ 4.หมวดงาน Provisional Sum เช่น การติดตั้งสายใยแก้วนำแสงขนาด 24 Core จำนวน 167,000 เมตร การปรับปรุงระบบเครื่องกั้นให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบอาณัติสัญญาณใหม่ 27 แห่ง และ 5.หมวดงานเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น การจัดหาอุปกรณ์สำรองเพื่อใช้ซ่อมบำรุงในอนาคต

นายนิรุฒกล่าวว่า การรถไฟฯ คาดหวังว่าเปิดใช้ระบบอาณัติสัญญาณเส้นทางสายตะวันออกระบบใหม่ จะก่อให้เกิดประโยชน์หลากหลายมิติ ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเดินรถที่มีความคล่องตัว รองรับการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง และปริมาณรถไฟที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ตลอดจนลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ประชาชนและผู้โดยสารสามารถลดระยะเวลา เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกระจายความเจริญ การพัฒนาลงสู่เศรษฐกิจระดับฐานราก ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางแก่พี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Photos from ITD EMBU's post 12/11/2022

เนื่องจากระบบอาณัติสัญญาณเดิมของการรถไฟนั้น มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและเป็นระบบเก่าที่ไม่เหมาะสมสำหรับใช้งานในปัจจุบันเป็นเหตุทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการเดินรถ รัฐบาลจึงได้ทบทวนความจำเป็นและเห็นชอบให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศให้เป็นโครงการติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณประจำไฟสี 3 ท่าเพื่อทดแทนระบบเดิม
โดยโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณเส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา (รวมงานเชื่อมต่อระบบทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า) ถึงสถานีอรัญประเทศและสถานีคลองลึก ตามโครงการปรับปรุง
ระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศนี้ ตั้งอยู่ในเส้นทางสายตะวันออก ในเขตจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ระยะทางรวมประมาณ 169 กิโลเมตร และได้เริ่มงานของโครงการตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีขอบเขตและรายละเอียดของงานพอสังเขป ต่อไปนี้
1) หมวดงานระบบอาณัติสัญญาณ มีอุปกรณ์ประกอบระบบ ดังนี้
1.1 จัดหาและติดตั้ง CBI พร้อมห้องรีเรย์ จำนวน 14 สถานี
1.2 จัดหาและติดตั้ง เสาสัญญาณ จำนวน 135 ชุด
1.3 จัดหาและติดตั้ง ตู้ควบคุมอุปกรณ์ จำนวน 90 ชุด
1.4 จัดหาและติดตั้ง สายระบบสายอาณัติสัญญาณใต้ดิน จำนวน 470,000 เมตร
1.5 จัดหาและติดตั้ง ระบบไฟฟ้าสำรองของชนิดเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 14 สถานี
1.6 ติดตั้งประแจกลไฟฟ้า จำนวน 56 ชุด
2) หมวดงานระบบสื่อสาร โดยโครงการได้ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการสื่อสารและ ควบคุมการเดินรถระหว่างสถานี จำนวน 14 สถานี
3) หมวดงานระบบ European Train Control System (ETCS) เฉพาะอุปกรณ์ Way Side ประกอบไปด้วย
3.1 กล่องควบคุมอุปกรณ์ จำนวน 137 ชุด
3.2 บาลิส จำนวน 357 ชุด
3.3 สายสัญญาณ จำนวน 56,000 เมตร
4) หมวดงาน Provisional Sum ประกอบไปด้วย
4.1 ทำการติดตั้งสายใยแก้วนำแสงขนาด 24 Core จำนวน 167,000 เมตร ตลอดความยาวของ โครงการ
4.2 ทำการติดตั้ง Insulated Rail Joint (IRJ) สำหรับวงจรไฟตอน จำนวน 561 ชุด
4.3 ทำการปรับปรุงระบบเครื่องกั้นให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบระบบอาณัติสัญญาณใหม่ จำนวน 27 แห่ง
4.4 ปรับปรุงระบบการเชื่อมต่อ ของระบบอาณัติสัญญาณในพื้นที่เดิมของการรถไฟฯ คือที่สถานีคลองสอบเก้า เพื่อเชื่อมต่อกับระบบอาณัติสัญญาณใหม่ของโครงการนี้ ที่สถานีโยทะกา จำนวน 1 แห่ง
5) หมวดงานเบ็ดเตล็ดอื่น เพื่อก่อให้เกิดความสมบูรณ์กับการใช้งานของเจ้าหน้าที่การรถไฟ เช่น
การจัดหาอุปกรณ์สำรองเพื่อใช้ซ่อมบำรุงในอนาคต, การจัดหาเครื่องมือพิเศษต่างๆ รวมไปถึงการจัดให้มีการอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการใช้งานระบบควบคุมการเดินรถด้วยรูปแบบของระบบอาณัติสัญญาณใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับผู้โดยสารและผู้รับการบริการ ก่อนที่จะมีการใช้งานจริง
ซึ่งปัจจุบันงานทั้งหมด มีความคืบหน้างานเป็นไปตามแผนงานของโครงการฯ มาโดยลำดับ และขณะนี้งานทั้งหมดของโครงการได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย โดยมีการเปิดใช้งานระบบอาณัติสัญญาณใหม่ ครบทั้ง 14 สถานีแล้ว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 และทางโครงการฯ จะมีพิธีเปิดการใช้งานอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย ประมาณกลางเดือน พฤศจิกายน 2565 ซึ่งขณะนี้โครงการฯ อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ ETCS เที่ยวไปและเที่ยวกลับ ระหว่างสถานีโยทะกา และสถานีคลองลึก เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 เป็นการทดสอบในหมวดงานสุดท้ายของโครงการฯ

12/11/2022

เนื่องจากระบบอาณัติสัญญาณเดิมของการรถไฟนั้น มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและเป็นระบบเก่าที่ไม่เหมาะสมสำหรับใช้งานในปัจจุบันเป็นเหตุทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการเดินรถ รัฐบาลจึงได้ทบทวนความจำเป็นและเห็นชอบให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศให้เป็นโครงการติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณประจำไฟสี 3 ท่า เพื่อทดแทนระบบเดิม
โดยโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณเส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา (รวมงานเชื่อมต่อระบบทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า) ถึงสถานีอรัญประเทศและสถานีคลองลึก ตามโครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศนี้ ตั้งอยู่ในเส้นทางสายตะวันออก ในเขตจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ระยะทางรวมประมาณ 169 กิโลเมตร และได้เริ่มงานของโครงการตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีขอบเขตและรายละเอียดของงานพอสังเขป ต่อไปนี้
1) หมวดงานระบบอาณัติสัญญาณ มีอุปกรณ์ประกอบระบบ ดังนี้
1.1 จัดหาและติดตั้ง CBI พร้อมห้องรีเรย์ จำนวน 14 สถานี
1.2 จัดหาและติดตั้ง เสาสัญญาณ จำนวน 135 ชุด
1.3 จัดหาและติดตั้ง ตู้ควบคุมอุปกรณ์ จำนวน 90 ชุด
1.4 จัดหาและติดตั้ง สายระบบสายอาณัติสัญญาณใต้ดิน จำนวน 470,000 เมตร
1.5 จัดหาและติดตั้ง ระบบไฟฟ้าสำรองของชนิดเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 14 สถานี
1.6 ติดตั้งประแจกลไฟฟ้า จำนวน 56 ชุด
2) หมวดงานระบบสื่อสาร โดยโครงการได้ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการสื่อสารและ ควบคุมการเดินรถระหว่างสถานี จำนวน 14 สถานี
3) หมวดงานระบบ European Train Control System (ETCS) เฉพาะอุปกรณ์ Way Side ประกอบไปด้วย
3.1 กล่องควบคุมอุปกรณ์ จำนวน 137 ชุด
3.2 บาลิส จำนวน 357 ชุด
3.3 สายสัญญาณ จำนวน 56,000 เมตร
4) หมวดงาน Provisional Sum ประกอบไปด้วย
4.1 ทำการติดตั้งสายใยแก้วนำแสงขนาด 24 Core จำนวน 167,000 เมตร ตลอดความยาวของ โครงการ
4.2 ทำการติดตั้ง Insulated Rail Joint (IRJ) สำหรับวงจรไฟตอน จำนวน 561 ชุด
4.3 ทำการปรับปรุงระบบเครื่องกั้นให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบระบอาณัติสัญญาณใหม่ จำนวน 27 แห่ง
4.4 ปรับปรุงระบบการเชื่อมต่อ ของระบบอาณัติสัญญาณในพื้นที่เดิมของการรถไฟฯ คือที่สถานีคลองสอบเก้า เพื่อเชื่อมต่อกับระบบอาณัติสัญญาณใหม่ของโครงการนี้ ที่สถานีโยทะกา จำนวน 1 แห่ง
5) หมวดงานเบ็ดเตล็ดอื่น เพื่อก่อให้เกิดความสมบูรณ์กับการใช้งานของเจ้าหน้าที่การรถไฟ เช่น การจัดหาอุปกรณ์สำรองเพื่อใช้ซ่อมบำรุงในอนาคต, การจัดหาเครื่องมือพิเศษต่างๆ รวมไปถึงการจัดให้มีการอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการใช้งานระบบควบคุมการเดินรถด้วยรูปแบบของระบบอาณัติสัญญาณใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับผู้โดยสารและผู้รับการบริการ ก่อนที่จะมีการใช้งานจริง
ซึ่งปัจจุบันงานทั้งหมด มีความคืบหน้างานเป็นไปตามแผนงานของโครงการฯ มาโดยลำดับ และขณะนี้งานทั้งหมดของโครงการได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย โดยมีการเปิดใช้งานระบบอาณัติสัญญาณใหม่ ครบทั้ง 14 สถานีแล้ว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 และทางโครงการฯ จะมีพิธีเปิดการใช้งานอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย ประมาณกลางเดือน พฤศจิกายน 2565 ซึ่งขณะนี้โครงการฯ อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ ETCS เที่ยวไปและเที่ยวกลับ ระหว่างสถานีโยทะกา และสถานีคลองลึก เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 เป็นการทดสอบในหมวดงานสุดท้ายของโครงการฯ

12/11/2022

เนื่องจากระบบอาณัติสัญญาณเดิมของการรถไฟนั้น มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและเป็นระบบเก่าที่ไม่เหมาะสมสำหรับใช้งานในปัจจุบันเป็นเหตุทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการเดินรถ รัฐบาลจึงได้ทบทวนความจำเป็นและเห็นชอบให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศให้เป็นโครงการติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณประจำไฟสี 3 ท่า เพื่อทดแทนระบบเดิม
โดยโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณเส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา (รวมงานเชื่อมต่อระบบทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า) ถึงสถานีอรัญประเทศและสถานีคลองลึก ตามโครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศนี้ ตั้งอยู่ในเส้นทางสายตะวันออก ในเขตจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ระยะทางรวมประมาณ 169 กิโลเมตร และได้เริ่มงานของโครงการตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีขอบเขตและรายละเอียดของงานพอสังเขป ต่อไปนี้
1) หมวดงานระบบอาณัติสัญญาณ มีอุปกรณ์ประกอบระบบ ดังนี้
1.1 จัดหาและติดตั้ง CBI พร้อมห้องรีเรย์ จำนวน 14 สถานี
1.2 จัดหาและติดตั้ง เสาสัญญาณ จำนวน 135 ชุด
1.3 จัดหาและติดตั้ง ตู้ควบคุมอุปกรณ์ จำนวน 90 ชุด
1.4 จัดหาและติดตั้ง สายระบบสายอาณัติสัญญาณใต้ดิน จำนวน 470,000 เมตร
1.5 จัดหาและติดตั้ง ระบบไฟฟ้าสำรองของชนิดเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 14 สถานี
1.6 ติดตั้งประแจกลไฟฟ้า จำนวน 56 ชุด
2) หมวดงานระบบสื่อสาร โดยโครงการได้ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการสื่อสารและ ควบคุมการเดินรถระหว่างสถานี จำนวน 14 สถานี
3) หมวดงานระบบ European Train Control System (ETCS) เฉพาะอุปกรณ์ Way Side ประกอบไปด้วย
3.1 กล่องควบคุมอุปกรณ์ จำนวน 137 ชุด
3.2 บาลิส จำนวน 357 ชุด
3.3 สายสัญญาณ จำนวน 56,000 เมตร
4) หมวดงาน Provisional Sum ประกอบไปด้วย
4.1 ทำการติดตั้งสายใยแก้วนำแสงขนาด 24 Core จำนวน 167,000 เมตร ตลอดความยาวของโครงการ
4.2 ทำการติดตั้ง Insulated Rail Joint (IRJ) สำหรับวงจรไฟตอน จำนวน 561 ชุด
4.3 ทำการปรับปรุงระบบเครื่องกั้นให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบระบบอาณัติสัญญาณใหม่ จำนวน 27 แห่ง
4.4 ปรับปรุงระบบการเชื่อมต่อ ของระบบอาณัติสัญญาณในพื้นที่เดิมของการรถไฟฯ คือที่สถานีคลองสอบเก้า เพื่อเชื่อมต่อกับระบบอาณัติสัญญาณใหม่ของโครงการนี้ ที่สถานีโยทะกา จำนวน 1 แห่ง
5) หมวดงานเบ็ดเตล็ดอื่น เพื่อก่อให้เกิดความสมบูรณ์กับการใช้งานของเจ้าหน้าที่การรถไฟ เช่น การจัดหาอุปกรณ์สำรองเพื่อใช้ซ่อมบำรุงในอนาคต, การจัดหาเครื่องมือพิเศษต่างๆ รวมไปถึงการจัดให้มีการอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการใช้งานระบบควบคุมการเดินรถด้วยรูปแบบของระบบอาณัติสัญญาณใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับผู้โดยสารและผู้รับการบริการ ก่อนที่จะมีการใช้งานจริง
ซึ่งปัจจุบันงานทั้งหมด มีความคืบหน้างานเป็นไปตามแผนงานของโครงการฯ มาโดยลำดับ และขณะนี้งานทั้งหมดของโครงการได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย โดยมีการเปิดใช้งานระบบอาณัติสัญญาณใหม่ ครบทั้ง 14 สถานีแล้ว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 และทางโครงการฯ จะมีพิธีเปิดการใช้งานอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย ประมาณกลางเดือน พฤศจิกายน 2565 ซึ่งขณะนี้โครงการฯ อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ ETCS เที่ยวไปและเที่ยวกลับ ระหว่างสถานีโยทะกา และสถานีคลองลึก เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 เป็นการทดสอบในหมวดงานสุดท้ายของโครงการฯ

Photos from ITD EMBU's post 04/11/2022

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน (J2496) งานสัญญาที่ 3-4 งานโยธาสำหรับช่วงลำตะคอง - สีคิ้ว และช่วงกุดจิก – โคกกรวด

ทีมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (J2511-สัญญา 4-4) ได้ไปช่วยงานติดตั้งงานระบบเครื่องกล (J2496) ที่อาคาร Staff house B8 ช่วง ก.ม. 229 สถานีกุดจิก และ ช่วง ก.ม. 202 บ้านใหม่สำโรง Telecom Yard A B

ระหว่างวันที่ 28-31 ตค.ถึงวันที่ 1 พย. 65

วันที่ 31 ตุลาคม และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 คุณเมลี ศรีปัญญา (ที่ปรึกษา CSC) ตรวจงาน Inspection Down Link Telecom Yard A B ร่วมกับทีมงาน ITD งานระบบฯ และทีมงานนายช่างปกรณ์ (งานโยธา) / พร้อมกับ ITD ส่งงาน การติดตั้งและทดสอบระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ

Photos from ITD EMBU's post 28/10/2022

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน (J2496) งานสัญญาที่ 3-4 งานโยธาสำหรับช่วงลำตะคอง - สีคิ้ว และช่วงกุดจิก – โคกกรวด

ทีมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (J2511-สัญญา 4-4) ได้ไปช่วยงานติดตั้งงานระบบเครื่องกล (J2496) โดยเริ่มที่อาคาร Staff house B8 ช่วง ก.ม. 229 สถานีกุดจิก)

ระหว่างวันที่ 20-27 ตค.2565 ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ เพื่อรอส่งงานกับบริษัทที่ปรึกษา CSC ดังนี้

- วันที่ 22 ตุลาคม 2565 คุณทินกฤต ชัยวิริยกุล ที่ปรึกษา (CSC) ระบบเครื่องกล ตรวจดูความพร้อมหน้างาน ก่อนที่ ITD จะทำการส่งงานระบบสุขาภิบาลต่อไป

- วันที่ 26 ตุลาคม 2565 คุณเมรี ศรีปัญญา (ที่ปรึกษา CSC) ตรวจงานร่วมกับทีมงานระบบ ITD / พร้อมกับ ITD ส่งงาน การติดตั้งและทดสอบระบบสุขาภิบาล

Photos from ITD EMBU's post 20/10/2022

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน (J2496) งานสัญญาที่ 3-4 งานโยธาสำหรับช่วงลำตะคอง - สีคิ้ว และช่วงกุดจิก – โคกกรวด

ช่วงต้นเดือนตุลาคม 2565 พายุเข้า และฝนตกทุกวัน ในวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่การรถไฟ พร้อมด้วยผู้ควบคุมงาน (CSC) ได้เดินทางมาสำรวจบริเวณหน้างาน ช่วง ก.ม. 191 คลองไผ่ ถึง ก.ม. 234 โคกขวด ร่วมกับทีมงานนายช่างปกรณ์+ทีมงานระบบ (ITD)

และระหว่างวันที่ 10-19 ตค.65 ทีมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (J2511-สัญญา 4-4) ได้ไปช่วยงานติดตั้ง โดยเริ่มที่อาคาร Staff house ช่วง ก.ม. 229 สถานีกุดจิก)
ได้ดำเนินงาน ระบบ Grounding และงานต่อท่อระบบน้ำเสีย-ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ ห้องน้ำ ชั้นที่ 1 จำนวน 4 ห้อง

Photos from ITD EMBU's post 19/10/2022

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มงานระบบไฟฟ้าเครื่องกล (EMBU) โดยนายช่างดนัย ภูมิวัฒน์ รองประธานบริหาร และบริษัท LS Electric Co., Ltd. โดย Mr. Woo Bum Park, Vice President ได้ร่วมลงนามสัญญาจ้างจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญา 1 ช่วงเด่นชัย-งาว ในนาม ITD-LSE Consortium-DC1 กับหน่วยงานหลัก JV 23 (ITD-Nawarat Joint Venture) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ซึ่งมีขอบเขตงานประกอบด้วยงานออกแบบ จัดหา ติดตั้งและทดสอบระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมตลอดแนวเส้นทางตามโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญา 1 ช่วงเด่นชัย-งาว รวมระยะทางประมาณ 103 กิโลเมตร โดยเริ่มโครงการวันที่ 18 ตุลาคม 2565 แล้วเสร็จวันที่ 14 มกราคม 2571 รวมระยะเวลา 1,914 วัน

Photos from ITD EMBU's post 15/10/2022

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( มหาชน ) หน่วยงาน J.2502 โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณเส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา(รวมงานเชื่อมต่อระบบทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า) ถึงสถานีอรัญประเทศและสถานีคลองลึก ตามโครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการโดย EMBU ซึ่งปัจุบันมีการเปิดใช้งานแล้ว 13 สถานี ดังนี้ 1. สถานีรถไฟโยทะกา 2. สถานีรถไฟบ้านสร้าง 3. สถานีรถไฟบ้านปากพลี 4. สถานีรถไฟปราจีนบุรี 5. สถานีรถไฟโคกมะกอก 6. สถานีรถไฟประจันตคาม 7. สถานีรถไฟบ้านดงบัง 8. สถานีรถไฟกบินทร์บุรี 9. สถานีรถไฟหนองสัง 10. สถานีรถไฟบ้านแก้ง 11. สถานีรถไฟสระแก้ว 12. สถานีรถไฟวัฒนานคร และ 13. สถานีรถไฟอรัญประเทศ

Photos from ITD EMBU's post 03/10/2022

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( มหาชน ) หน่วยงาน J.2502 โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณเส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา(รวมงานเชื่อมต่อระบบทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า) ถึงสถานีอรัญประเทศและสถานีคลองลึก ตามโครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดย EMBU ได้ดำเนินการทดสอบ Commissioning สถานีรถไฟบ้านคลองลึก ซึ่งตอนนี้มีการทดสอบครบแล้วทั้งโครงการ รอที่จะเปิดใช้งานเป็นทางการต่อไป

Photos from ITD EMBU's post 01/10/2022

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( มหาชน ) โดย EMBU หน่วยงาน J.2425 งานรื้อย้ายสายไฟฟ้าแรงสูงลงใต้ดิน บริเวณถนนพระราม 3 ได้ทำการจัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบสายไฟฟ้าระดับแรงดันกลาง (24kV) โดยใช้เครื่องทดสอบ “VLF” (Very Low Frequency) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เพื่อรองรับการทดสอบสายไฟฟ้าแรงดันกลางภายในหน่วยงาน และยังสามารถให้บริการทดสอบสายไฟฟ้าแรงดันกลาง กับหน่วยงานต่างๆภายใน ITD ได้ต่อไป
โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 24/09/2565 หน่วยงาน J.2425 ได้จัดให้มีการอบรมและให้ความรู้กับพนักงาน เรื่องการใช้งานเครื่องทดสอบดังกล่าว จากทีมผู้ชำนาญการพิเศษ เพื่อเพิ่มทักษะด้านการทดสอบสายไฟฟ้าแรงดันกลางอย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฯ และมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเครื่องทดสอบ VLF ภายในหน่วยงานได้ต่อไป

Photos from ITD EMBU's post 17/09/2022

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( มหาชน ) หน่วยงาน J.2502 โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณเส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา(รวมงานเชื่อมต่อระบบทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า) ถึงสถานีอรัญประเทศและสถานีคลองลึก ตามโครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีการดำเนินงานโดย EMBU ดังนี้
1. การจัดกิจกรรม safety talk ที่สำนักงานสนามกบินทร์บุรี
2. งาน Mark out Balise ระบบ ETCS สถานีรถไฟปราจีนบุรี
3. งานเปิดสถานีรถไฟหนองสังข์ และสถานีรถไฟบ้านแก้ง
โดยคาดว่าจะสามารถส่งงานได้ทั้งหมด ประมาณ ตุลาคม 2565

Photos from ITD EMBU's post 16/09/2022

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน JV-16 งานระบบไฟฟ้า-เครื่องกล กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อาร์ที โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ (สัญญาที่ 3) โดยปัจจุบัน EMBU ได้มีการดำเนินการ ดังนี้
1. อุโมงค์ที่ 1 มาบกะเบา-หินลับ ระยะทาง 5.5 km มีการดำเนินงานติดตั้ง ราง Cable Tray และท่อระบบไฟฟ้าสือสาร, งานติดตั้งคอนกรีต Ductbank, งานติดตั้งท่อและอุปกรณ์ระบบดับเพลิงในอุโมงค์, งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ และงานติดตั้งท่อภายในอาคาร Mechanical Building
2. อุโมงค์ที่ 3 คลองขนานจิดร มีการดำเนินการทดสอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

Photos from ITD EMBU's post 09/09/2022

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( มหาชน ) หน่วยงาน J.2502 โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณเส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา(รวมงานเชื่อมต่อระบบทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า) ถึงสถานีอรัญประเทศและสถานีคลองลึก ตามโครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีการดำเนินงานโดย EMBU ดังนี้
1. งานตรวจ Punch List และ Asset List ที่สถานีกบินทร์บุรี, สถานีบ้านดงบัง และ สถานีประจันตคาม
2. งานทดสอบ Commissioning สถานีอรัญประเทศ
โดยคาดว่าจะสามารถส่งงานได้ทั้งหมด ประมาณ ตุลาคม 2565

Photos from ITD EMBU's post 02/09/2022

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน JV-16 งานระบบไฟฟ้า-เครื่องกล กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อาร์ที โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ (สัญญาที่ 3) ในปัจจุบัน EMBU ได้มีการดำเนินการที อุโมงค์ที่ 1 มาบกะเบา-หินลับ ระยะทาง 5.5 km ดังนี้
1. งานติดตั้งตู้เมนไฟฟ้าในห้อง Substation ภายในอุโมงค์
2. งานติดตั้ง ราง Cable Tray และท่อระบบไฟฟ้าสือสาร
3. งานติดตั้งคอนกรีต Ductbank
4. งานติดตั้งท่อ และอุปกรณ์ระบบดับเพลิงภายในอุโมงค์
5. อาคารควบคุมเครื่อง Generator และติดตั้งท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

Photos from ITD EMBU's post 29/08/2022

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( มหาชน ) หน่วยงาน J.2502 โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณเส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา(รวมงานเชื่อมต่อระบบทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า) ถึงสถานีอรัญประเทศและสถานีคลองลึก ตามโครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีการดำเนินงานโดย EMBU ดังนี้
1. ทดสอบ Commissioning สถานีสระแก้ว
2. รื้อถอนทรัพย์สินเดิมของ การรถไฟฯ สถานีประจันตคาม
ปัจจุบันได้มีการทดสอบระบบแล้ว 12 สถานีจาก 14 สถานี
โดยคาดว่าจะสามารถส่งงานได้ทั้งหมด ประมาณ ตุลาคม 2565

Photos from ITD EMBU's post 27/08/2022

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน JV-16 งานระบบไฟฟ้า-เครื่องกล กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อาร์ที โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ (สัญญาที่ 3) โดยปัจจุบัน EMBU ได้มีการดำเนินการ ดังนี้
1. อุโมงค์ที่ 1 มาบกะเบา-หินลับ ระยะทาง 5.5 km มีการดำเนินงานติดตั้ง ราง Cable Tray และท่อระบบไฟฟ้าสือสาร, งานติดตั้งคอนกรีต Ductbank, งานติดตั้งท่อและอุปกรณ์ระบบดับเพลิงในอุโมงค์ และงานติดตั้งพัดลม Jet Fan
2. อุโมงค์ที่ 3 คลองขนานจิดร-คลองไผ่ มีการดำเนินการทดสอบ CO, So2 and O2 Gas Detector และทดสอบระบบแสงสว่าง

Photos from ITD EMBU's post 19/08/2022

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน JV-16 งานระบบไฟฟ้า-เครื่องกล กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อาร์ที โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ (สัญญาที่ 3) โดยปัจจุบัน EMBU ได้มีการดำเนินการ ดังนี้
1. อุโมงค์ที่ 1 มาบกะเบา-หินลับ ระยะทาง 5.5 km มีการดำเนินงานติดตั้ง ราง Cable Trayและท่อระบบไฟฟ้าสือสาร, งานติดตั้งคอนกรีต Ductbank, งานติดตั้งท่อและอุปกรณ์ระบบดับเพลิงในอุโมงค์ และงานติดตั้งพัดลม Jet Fan
2. อุโมงค์ที่ 2 หินลับ-มวกเหล็กใหม่ มีการดำเนินงานติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูงและ OHWG สำหรับขยายเขตไฟฟ้าเข้าอุโมงค์
3. อุโมงค์ที่ 3 คลองขนานจิดร-คลองไผ่ มีการดำเนินการทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, ทดสอบระบบกล้องวงจรปิด และติดตั้งอุปกรณ์ Gas Detector Sensor & Emergency Telephone

Videos (show all)

เนื่องจากระบบอาณัติสัญญาณเดิมของการรถไฟนั้น มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและเป็นระบบเก่าที่ไม่เหมาะสมสำหรับใช้งานใน...
เนื่องจากระบบอาณัติสัญญาณเดิมของการรถไฟนั้น มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและเป็นระบบเก่าที่ไม่เหมาะสมสำหรับใช้งานใน...
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( มหาชน ) หน่วยงาน J.2502 โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณเส้นทางสายตะวันอ...
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( มหาชน ) หน่วยงาน J.2502 โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณเส้นทางสายตะวันอ...
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( มหาชน ) หน่วยงาน J.2502 โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณเส้นทางสายตะวันอ...
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( มหาชน ) หน่วยงาน J.2502 โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณเส้นทางสายตะวันอ...
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( มหาชน ) หน่วยงาน J.2502 โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณเส้นทางสายตะวันอ...
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( มหาชน ) หน่วยงาน J.2502 โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณเส้นทางสายตะวันอ...
JV-16 งานระบบไฟฟ้า-เครื่องกล กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อาร์ที โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ (สัญญาที่ ...

Website

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00
Saturday 08:00 - 17:00