วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ

วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ

ตำแหน่งใกล้เคียง สถานที่สักการะ

สวดมนต์ข้ามปี วัดโคมน
สวดมนต์ข้ามปี วัดโคมน
Nam Nao 67260
วัดเจริญวิจิตรังสีสุทโธ
วัดเจริญวิจิตรังสีสุทโธ
วัดเจริญวิจิตรังสีสุทโธ, Chiang Rai
สมาคมครูสอนศาสนาอิสลามภาคฟ
สมาคมครูสอนศาสนาอิสลามภาคฟ
ถ. ลพบุรีราเมศวร์, Hat Yai
โครงการสร้างหลวงปู่ดู่ ยืนเ
โครงการสร้างหลวงปู่ดู่ ยืนเ
Khon Buri
วัดวังหิน"บารมี หลวงปู่เส็ง
วัดวังหิน"บารมี หลวงปู่เส็ง
Amphoe Ban Rai 61180
แสงพระพรวังแดง
แสงพระพรวังแดง
Uttaradit 53140
วัดพญาแล จังหวัดชัยภูมิ
วัดพญาแล จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum 36000
พระเครื่อง ศิลปินดาราสายบุญ
พระเครื่อง ศิลปินดาราสายบุญ
ซอยสาธุประดิษฐ์37 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาว กรุงเทพมหานค, Bangkok
អ្នកម្តាយ មានគុណធំ
អ្នកម្តាយ មានគុណធំ
ถ. จรัญสนิทวงศ์ ซ. จรัญ28/2, Bangkok
Mountain of God International Church-Phuket
Mountain of God International Church-Phuket
Ongsimphy Road, Changwat Phuket
Miracle Makers Church in Mae Sot
Miracle Makers Church in Mae Sot
Tambon Tha Sai Lust, Mae Sot
Love Dominion Community Church
Love Dominion Community Church
Bangkok
Students of Hill Light Theological Seminary
Students of Hill Light Theological Seminary
Mae Sot
สุสานสรีระสงสาร-dpe
สุสานสรีระสงสาร-dpe
Bangkok
ขอแบ่งปันความรักของพระเจ้า
ขอแบ่งปันความรักของพระเจ้า
泰國, Bangkok

ความคิดเห็น

พิธีปิดเขตวิสุงคามสีมา วัดโนนทองคำ อำเภอน้ำโสม อุดรธานี
วันธรรมสมณะ(วันพระ) วันที่๑เมษายน๒๕๖๕ แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระมหาทิวากร ญาโณภาโส ณ.พระอุโบสถ วัดโพธิสมภรณ์. พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี
บรรยากาศพระภิกษุ - สามเณร สวดมนต์ทำวัตรเช้า
ณ พระอุโบสถวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ธรรมยุต อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่๑เมษายนพ.ศ. ๒๕๖๕
พระราชสารโกศล (วงศ์ไทย สุภวํโส) นำทำวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์
การเข้าสักการะหน้าโกศศพ
เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
ณ ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้นที่ ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี
วัดบวรนิเวศวิหาร

ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ถึง วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เปิดให้ถวายสักการะหน้าโกศศพ
เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. จัดเตรียมสถานที่บำเพ็ญกุศล
เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมประจำวัน

(กำหนดเวลานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในวันที่มีภารกิจพิเศษ)

สามารถแสดงความประสงค์รับเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ
เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

ติดต่อประสานงานที่
พระมหานายก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
พระมหาจรัญ สุจารโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๖ ๒๒๔ ๒๙๙ ,๐๙๖ ๒๒๔ ๒๙๙๔
พระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี
กราบสรีระสังขารพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย ณ .วัดสุนทรประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
พิพิธภัณฑ์จันททีโป
วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี

เปิดให้เข้าชมแล้วเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

พิพิธภัณฑ์สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมประวัติวัดโพธิสมภรณ์ และประวัติ "พระอุดมญาณโมลี” หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป ชาวอุดรเรียกติดปากว่า “หลวงปู่ใหญ่” อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ (ธ) พระอารามหลวง (พระมหาเถระฝ่ายธรรมยุตรูปแรกที่อยู่ส่วนภูมิภาค) ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นพระมหาเถระสายพระป่ากรรมฐาน มากด้วยเมตตา เป็นแบบอย่างอันงดงาม ของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และชาวอีสาน เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่ เพื่อเป็นการรำลึกคุณูประการของท่านหลังจากที่ท่านได้ละสังขารไปแล้ว

พิพิธภัณฑ์จันททีโปมี ๒ ชั้น ออกแบบตามหลัก Universal Design (การออกแบบเพื่อทุกคน) มีทางลาด และมีลิฟท์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่นั่งรถเข็น
พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์จันททีโป
วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี

วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕

🍂🍀🍁☘🌾☘🍁🍀🍂
การบำเพ็ญกุศลศพสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)
กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนชั้นเป็น "โกศมณฑป" ประกอบเกียรติยศศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) พร้อมเครื่องสูงทองแผ่ลวดเบื้องหน้าตั้งแต่ตั้งแต่งเครื่องประกอบสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะ ประกอบด้วย

๑. สุพรรณบัฏ (แผ่นทองคำจารึกราชทินนาม)
๒. พัดยศสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ
๓. พัดรองที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๔. เครื่องถมปัด ประกอบด้วย ขันน้ำพานรอง, หีบตราจักรี, บาตร พร้อมฝา และเชิงบาตร, ถาดล้างหน้า, คนโฑ, พานหมาก, กาน้ำทรงกระบอก, กระโถนปากแตร และกระโถนเล็ก

ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๘ ถึงวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน ๕๐ วัน และ ๑๐๐ วัน พระราชทานศพ
วันธรรมสมณะ(พระ) ที่17มีนาคม65 แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระมหาชัชวาลย์ คุณธมฺโม ณ.พระอุโบสถ วัดโพธิสมภรณ์. พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี

วัดโพธิสมภรณ์เป็นศูนย์รวมใจของพุท?

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post 12/01/2023

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post

12/01/2023

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา "ทุกๆวันพฤหัสบดี "ของเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เวลา๑๖.๐๐ น.
ณ.ศาลา๘๘ ปี วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

พฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ นำสวดมนต์โดยพระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี(ธ) ประธานฝ่ายสงฆ์ นาย วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมหน่วยงานราชการและพ่อค้าประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post 12/01/2023

พฤหัสบดีที่๑๒มกราคม๖๖
ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทุกๆวันพฤหัสบดี ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เวลา๑๖.๐๐ น.
ณ.ศาลา๘๘ ปี วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post 11/01/2023

พิธีพระราชทานเพลิง สรีระสังขาร พระครูจันทปัญญาคุณ (หลวงปู่คำมี จนฺทปญโญ)

อดีตเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ อดีตเจ้าอาวาส วัดขันธเสมาราม บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post 11/01/2023

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post 11/01/2023

พิธีเคลื่อน สรีระสังขาร พระครูจันทปัญญาคุณ (หลวงปู่คำมี จนฺทปญโญ)

อดีตเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ อดีตเจ้าอาวาส วัดขันธเสมาราม บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

11/01/2023

พิธีพระราชทานเพลิง สรีระสังขาร พระครูจันทปัญญาคุณ (หลวงปู่คำมี จนฺทปญโญ)

อดีตเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ อดีตเจ้าอาวาส วัดขันธเสมาราม บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

11/01/2023

พิธีพระราชทานเพลิง สวดมาติกา บังสุกุล สรีระสังขาร พระครูจันทปัญญาคุณ (หลวงปู่คำมี จนฺทปญโญ)

อดีตเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ อดีตเจ้าอาวาส วัดขันธเสมาราม บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

10/01/2023

พิธีเคลื่อน สรีระสังขาร พระครูจันทปัญญาคุณ (หลวงปู่คำมี จนฺทปญโญ)

อดีตเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ อดีตเจ้าอาวาส วัดขันธเสมาราม บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post 08/01/2023

8 ม.ค.66
เวลา 15.30 น.

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

รับมอบเครื่องอัฐบริขาร
บาตร 3ใบ ผ้าไตร 32ชุด
เงิน 9,000 บาท

จาก พระราชสารโกศล วงศ์ไทย สุภวํโส เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี(ธ) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์

ให้จังหวัดอุดรธานี
เพื่อนำไปบรรพชาอุปสมบทถวายแด่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ณ วัดโพธิสมภรณ์(ธ)
ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี

ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ทำในครั้งนี้ด้วย เทอญ

06/01/2023

โอวาท พระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี(ธ) หลังลงปาติโมกข์สามัคคีวัดป่าถ้ำผาบตชัยวรรณ เรือง อาภรณ์สงฆ์

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post 06/01/2023

ศ.๖ม.ค.๖๕
พระราชสารโกศลร่วมลงปาติโมกข์สามัคคี วัดถ้ำผาบตชัยวรรณ ตำบลตาเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี พร้อมเป็นประธานไถ่ชีวิตโค-กระบือ จากโรงเชือด จำนวน ๘ ตัว เพื่อมอบให้เกษตรกรชาวอำเภอกุดจับ

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post 05/01/2023

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา "ทุกๆวันพฤหัสบดี "ของเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เวลา๑๖.๐๐ น.
ณ.ศาลา๘๘ ปี วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

พฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม๒๕๖๖ นำสวดมนต์โดยพระครูโพธิธรรมสังวร ผู้ช้วยเจ้าอาวาส ประธานฝ่ายสงฆ์ นาย วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมหน่วยงานราชการและพ่อค้าประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

05/01/2023

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทุกๆวันพฤหัสบดี ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เวลา๑๖.๐๐ น.
ณ.ศาลา๘๘ ปี วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post 05/01/2023

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post 04/01/2023

พระราชสารโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี กราบคารวะ สรงน้ำ สรีระสังขาร พระครูจันทปัญญาคุณ (หลวงปู่คำมี จนฺทปญโญ)

วัดขันธเสมาราม บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี

ทั้งนี้กำหนดพระราชทานเพลิงศพ
วันพุธ ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2566

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post 03/01/2023

ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทุกๆวันพฤหัสบดี ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เวลา๑๖.๐๐ น.
ณ.ศาลา๘๘ ปี วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post 29/12/2022

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันพฤหัสบดีที่๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช๒๕๖๕ เวลา๑๖.๐๐ น.
ณ.ศาลา๘๘ ปี วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีเจริญ

พระครูโพธิธรรมสังวร ผู้ช้วยเจ้าอาวาส ประธานฝ่ายสงฆ์ นาย วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมหน่วยงานราชการและพ่อค้าประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

29/12/2022

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันพฤหัสบดีที่๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช๒๕๖๕ เวลา๑๖.๐๐ น.
ณ.ศาลา๘๘ ปี วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีเจริญ

พระครูโพธิธรรมสังวร ผู้ช้วยเจ้าอาวาส ประธานฝ่ายสงฆ์ นาย วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมหน่วยงานราชการและพ่อค้าประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post 28/12/2022

เจริญพระพุทธมนต์ถวาย ร.๑๐
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทุกวันที่๒๘ ของทุกเดือน ประจำปีพุทธศักราช๒๕๖๕ เวลา๑๖.๐๐ น.
ณ.วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วัน พุธที่ 28 ธันวาคม 2565
พระครูโพธิธรรมสังวร ผู้ช้วยเจ้าอาวาส ประธานฝ่ายสงฆ์ นาย;นิติพัฒน์ เลิดลีลาแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมหน่วยงานราชการและพ่อค้าประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฯ

28/12/2022

เจริญพระพุทธมนต์ถวาย ร.๑๐
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทุกวันที่๒๘ ของทุกเดือน ประจำปีพุทธศักราช๒๕๖๕ เวลา๑๖.๐๐ น.
ณ.วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วัน พุธที่ 28 ธันวาคม 2565
พระครูโพธิธรรมสังวรประธานฝ่ายสงฆ์ นาย;นิติพัฒน์ เลิดลีลาแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมหน่วยงานราชการและพ่อค้าประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฯ

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post 27/12/2022

ประกาศ
งดจัดงานสวดมนต์ข้ามปี

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post 27/12/2022

ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันพฤหัสบดีที่๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช๒๕๖๕ เวลา๑๖.๐๐ น.
ณ.ศาลา๘๘ ปี วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post 27/12/2022

ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทุกวันที่๒๘ ของทุกเดือน ประจำปีพุทธศักราช๒๕๖๕ เวลา๑๖.๐๐ น.
ณ.ศาลา๘๘ปี วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

27/12/2022

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป และลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า “ธมฺมกาโม ภวํ โหติ ผู้ชอบธรรม เป็นผู้เจริญ” เป็นพระคติธรรมสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖
พร้อมด้วยข้อความประทานพรว่า “เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ขอท่านจงมั่นคงในความชอบธรรม เพื่อความเจริญทั้งความเป็นสุขของตนและส่วนรวมเทอญ.”

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป และลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า “ธมฺมกาโม ภวํ โหติ ผู้ชอบธรรม เป็นผู้เจริญ” เป็นพระคติธรรมสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖

พร้อมด้วยข้อความประทานพรว่า “เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ขอท่านจงมั่นคงในความชอบธรรม เพื่อความเจริญทั้งความเป็นสุขของตนและส่วนรวมเทอญ.”

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post 25/12/2022

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post

25/12/2022

พิธีตัดหวายลูกนิมิตวัดศรัทธาธรรม ต โนนสูง อ เมือง จ อุดรธานี

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post 23/12/2022

๒๓ธค๖๕ เวลา๐๙.๐๐น.
นายสุรศักดิ์ อักษรสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด.อุดรธานี เข้ากราบถวายสักการะ พระราชสารโกศล(วงค์ไทย สุภวํโส) เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี(ธ) เนื่องในโอกาส รับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post 22/12/2022

พระราชสารโกศล เป็นประธานสงฆ์ ถวายเพลิง(หลวงตาแอ๊ด) พระชาญณรงค์ ธมฺมจาโร
พรรษา ๒๕ อายุ ๗๐ ปี ณ.เมรุ ชั่วคราว วัดโยธานิมิต อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

22/12/2022

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูปลัดสุวัฒนมงคลคุณ
ณ พระอุโบสถ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี

"วันธรรมสวนะ(วันพระ) ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา นั่งสมาธิภาวนาจิต ทุกๆวันพระ ณ.วัดโพธิสมภรณ์"

22/12/2022

คณะสงฆ์วัดโพธิสมภรณ์พระอารามหลวง(ธ)นำโดยพระราชสารโศล เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี สวดมนต์ทำวัตรเช้า และเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

Photos from หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย's post 21/12/2022

Photos from หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย's post

21/12/2022
Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post 20/12/2022

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post 20/12/2022

ประกาศ
งดจัดงานสวดมนต์ข้ามปี

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post 19/12/2022

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post

19/12/2022

พิธี เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี(ธ) เป็นประธานสงฆ์ และนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมหน่วยงานข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอุดรธานีจำนวน๓๐๐คน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๑๖.๐๐น. ณ.ศาลา๘๘ วัดโพธิ์สมภรณ์ พระอารามหลวง(ธ)จังหวัดอุดรธานี

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post 19/12/2022

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post 18/12/2022

พระราชสารโกศล เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานสมโภชพระอารามหลวง วัดโพธิสมภรณ์ คณะธรรมยุต ครบ๑๐๐ปี เนื่องด้วย วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามลวง ธรรมยุต ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวิสุงคามสีมา จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่๒๒สิงหาคม๒๔๖๖ กอปรกับในปีพุทธศักราช๒๕๖๖ คณะกรรมการวัดและคณะศิษยานุศิษย์ ได้มีดำริร่วมกันในการจัดงานสมโภชพระอารามครบ๑๐๐ปี เพื่อให้การดำเนินการจัดงานและเตรียมความพร้อม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม จึงได้ประชุมคณะกรรมการจัดงานสมโภชพพระอารามหลวงครบ๑๐๐ปีฯ

Photos from วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี's post 18/12/2022

. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๑๖.๐๐น. ณ.ศาลา๘๘ วัดโพธิ์สมภรณ์ พระอารามหลวง(ธ)จังหวัดอุดรธานี

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เจริญพระพุทธมนต์ถวาย ร.๑๐พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริก...
พระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี(ธ)และนายอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ประกอบพิธีปักเขตวิสุงคามสีมา ณ.วัดพุทธนิมิต ตำบ...
การผ้าพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีทอดกฐินพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ.วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี
เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐินพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณศาลา๘๘ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี
คณะสงฆ์  น้อมกราบสักการะมุทิตาจิต  อายุวัฒนมงคล ๗๓ ปี พระราชวชิรธรรมาจารย์(หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม )#วัดป่าบ้านตาดวัดเกษรศ...
พระราชสารโกศล บิณฑบาต ฉันเช้า วัดป่าบ้านตาด เนื่องในงานอายุวัฒนมงคล ๗๓ ปี พระราชวชิรธรรมาจารย์(หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม )#ว...
คณะสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์   เนื่องในวันอายุวัฒนมงคล ๗๓ ปี พระราชวชิรธรรมาจารย์(หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม )#วัดป่าบ้านตาดวัดเก...
พิธีสรงน้ำหลวงสรง(ศพ)สรีระสังขาร พระครูโสภณจริยาทร(หลวงปู่คำบุ สีลคุโณ )     อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุเจดีย์    อดีตเจ้าคณ...

เว็บไซต์

ที่อยู่


เพาะนิยม
Udon Thani
41000

เวลาทำการ

จันทร์ 06:00 - 21:00
อังคาร 06:00 - 21:00
พุธ 06:00 - 21:00
พฤหัสบดี 06:00 - 21:00
ศุกร์ 06:00 - 21:00
เสาร์ 06:00 - 21:00
อาทิตย์ 06:00 - 21:00

องค์กรศาสนา อื่นๆใน Udon Thani (แสดงผลทั้งหมด)
วัดป่าชัยเจริญ Wat pa Chaicharoen วัดป่าชัยเจริญ Wat pa Chaicharoen
วัดป่าชัยเจริญ
Udon Thani, 41160

วัดป่าชัยเจริญ ธรรมยุต เป็นสถานที่?

วัดถ้ำสหายธรรมจันทร์นิมิต - วัดถ้ำสหายธรรมจันทร์นิมิต -
ตำบล ทับกุง อำเภอ หนองแสง อุด
Udon Thani, 41340

วัดถ้ำสหายธรรมจันทร์นิมิต

Autsadawut Online Channel Autsadawut Online Channel
114 หมู่ที่ 9 บ้านนาทาม, ตำบลนาก
Udon Thani, 41000

�เผยแผ่​ธรรมไพศาล​�ภายใต้ปรัชญา​ม?

วัดอินทราวาส-บ้านเก่าน้อย วัดอินทราวาส-บ้านเก่าน้อย
Udon Thani, 41000

ที่ตั้งวัดอินทราวาสบ้านเก่าน้อย 61 ห

Hmong Project Video Hmong Project Video
Udon Thani, 41000

Hmong Project Video makes Christian Media in the Hmong language

คริสตจักรพันธกิจของพระเจ้า M คริสตจักรพันธกิจของพระเจ้า M
Udon Thani, 41000

�คริสตจักร G.T.O.Udon Thani Wellcom�����

คริสตจักรความรักอุดรธานี คริสตจักรความรักอุดรธานี
12/6 วัฒนานุวงศ์ ต. หมากแข้ง อ. เม
Udon Thani

สนใจติดต่อ 086-2211116

วัดหนองหมื่นท้าว ทำบุญไหว้พระ ขอพรเสริมบารมี วัดหนองหมื่นท้าว ทำบุญไหว้พระ ขอพรเสริมบารมี
บ้านหนองหมื่นท้าว ต. โนนสูง อ.
Udon Thani, 41330

ศิษย์หลวงตามหาบัววัดป่าบ้า ศิษย์หลวงตามหาบัววัดป่าบ้า
ต. บ้านจั่น
Udon Thani, 41000

หลวงตามหาบัว Mahabua Mun

คริสตจักรสามัคคีธรรม อุดรธา คริสตจักรสามัคคีธรรม อุดรธา
229/1 ถ. อุดรดุษฏี
Udon Thani, 41000

เปนคริสตจักรที่ 1 อุดรธานี เขตอภิบาล

วัดป่าตูมทองวนาราม วัดป่าตูมทองวนาราม
ซอย บ้านหนองใหญ่ 2
Udon Thani, 41000

รวมภาพถ่าย วิดีโอ บรรยายกาศภายในวั?