ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานช

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานช

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
โรงเรียนนารีนุกูล Narinukun School
โรงเรียนนารีนุกูล Narinukun School
102 ถนน แจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
กินล่อหน้า
กินล่อหน้า
34000
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธ
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธ
34000
หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่
หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบล
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบล
25/11 ซอยแจ้งสนิท 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธ
ถนน แจ้งสนิท
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุ
212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง
ENG BIRTH SOCIETY
ENG BIRTH SOCIETY
4/9 Chayangoon Soi. 10
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมื
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมื
ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์-อิ
โรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์-อิ
324 ถ.เขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธาน
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธาน
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลรา
สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลรา
422 ถนนพรหมราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที
ถนน สุปัฏน์

ความคิดเห็น

ขออนุญาตฝากเพจร้านไว้กับ..ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 นะคะ ทางร้าน T&P จัดจำหน่ายปั๊มน้ำ มอเตอร์ วาล์วประปา วาล์วอุตสาหกรรม อีกทั้ง นำเข้าปั๊มลมอุตสาหกรรม ทั้งลูกสูบและสกรู จำหน่ายอะไหล่ปั๊มลมทุกชนิด รับงานซ่อมและมีปั๊มลมให้เช่าค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ภูวษา (กรรมการผู้จัดการ T&P)
085-499-9997
...ผู้นำที่เข้าใจและสนับสนุนองค์กรจะก้าวไกล

ส่วนงานเครื่องกล สำนักงานชลประทานท

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7's post 16/03/2022

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 โดย นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล ปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาบริเวณสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย นายราเมศ พวงพรหม ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม, นายพีรพงษ์ พงษ์ศิริจันทร์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ นายธีระพงษ์ สมบัติศรี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ, นายจุมพล สุวรไตร หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการปรับปรุงอาคารโรงซ่อมเครื่องจักรกล และงานปรับปรุงอาคารโรงเก็บยานพาหนะและเครื่องจักรกล บ้านหนองก่าน สำนักงานชลประทานที่ 7 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7's post 09/03/2022

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 โดย นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 นำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ปฏิบัติงานการกำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย แก้ไขปัญหาเรื่องการระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อน และลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ณ บริเวณสะพานกุดปลาขาว อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานชลประทานที่เจ็ด's post 09/03/2022

Photos from สำนักงานชลประทานที่เจ็ด's post

Photos from ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7's post 07/03/2022

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วย นายธีระพงษ์ สมบัติศรี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย Video Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานการประชุม จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ณ ห้องอาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC7) สำนักงานชลประทานที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7's post 03/03/2022

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดย นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ประธานคณะทำงาน พร้อมด้วย คณะทำงานรับมอบครุภัณฑ์เครื่องจักรเครื่องมือ สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้ทำการประชุมเพื่อมอบหมายหน้าที่ ในการรับมอบครุภัณฑ์เครื่องจักรเครื่องมือ จากสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Photos from สำนักงานชลประทานที่เจ็ด's post 02/03/2022

Photos from สำนักงานชลประทานที่เจ็ด's post

Photos from ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7's post 22/02/2022

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. โดย นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วย นายชานนท์ พันธุยา หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมติดตาม ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา, นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนสิรินธร ขนาดกำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ แล้วเสร็จ เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และ กฟผ. มีแผนที่จะพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำฯ อื่นในอนาคตต่อไปนั้น กฟผ. จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและการบริหารจัดการพลังงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาโครงการร่วมกับกรมชลประทาน ประกอบกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายให้เกิดการประสานประโยชน์และความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7's post 21/02/2022

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล มอบหมายให้ นายชานนท์ พันธุยา หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องจักรกล สชป.7 เข้าทำการตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียงของยานพาหนะ สังกัด ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ตามระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยยานพาหนะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 หมวด 15 การตรวจสภาพยานพาหนะ ข้อ 79,80 และข้อ 81 ให้ตรวจสอบมลพิษของรถราชการทุกระยะ 6 เดือน และรายงานตามแบบรายงานการตรวจมลพิษทางอากาศของเสียงของยานพาหนะแต่ละเลขหมาย (แบบ 9)

Photos from ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7's post 14/02/2022

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วย นายธีระพงษ์ สมบัติศรี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย Video Conference โดยมี นายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา เป็นประธานการประชุม จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ต่างๆให้มีความต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC7) สำนักงานชลประทานที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานชลประทานที่เจ็ด's post 07/02/2022

Photos from สำนักงานชลประทานที่เจ็ด's post

Photos from ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7's post 25/01/2022

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงาน ชลประทานที่ 7 จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานด้านเครื่องกล โดยมี นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายฯ ส่วนเครื่องจักรกล หัวหน้าฝ่ายช่างกลโครงการฯ สำนักงานชลประทานที่ 7 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกล ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครื่องข่าย Video Conference ณ ห้องประชุมส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานชลประทานที่เจ็ด's post 24/01/2022

Photos from สำนักงานชลประทานที่เจ็ด's post

Photos from ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7's post 20/01/2022

วันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ. 2565 โดย นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ส่วนเครื่องจักรกล มอบหมายให้ นายชานนท์ พันธุยา หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา พร้อมด้วย นายธรรมรัตน์ ทานะเวช หัวหน้าไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและตู้คอนโทรลเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า PR2, PR3, PL3, P1, P2, P4, P5 และ P6/1 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง สำนักงานชลประทานที่ 7

Photos from สำนักงานชลประทานที่เจ็ด's post 18/01/2022

Photos from สำนักงานชลประทานที่เจ็ด's post

Photos from ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7's post 11/01/2022

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 นำโดย นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วย นายธีระพงษ์ สมบัติศรี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ, นายชานนท์ พันธุยา หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมกับสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ปากเกร็ด ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสภาพการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 12 นิ้ว ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ P1, P4, และ P5 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง สำนักงานชลประทานที่ 7 เพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2565

Photos from ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7's post 10/01/2022

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. โดย นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายฯ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมแนวทางการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครื่องข่าย Video Conference ณ ห้องประชุมเล็ก ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7's post 30/12/2021

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นำโดย นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วย นายชานนท์ พันธุยา หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา,นายจุมพล สุวรไตร หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย นายนริทร ชามทอง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม, นายโยธิน ศรีสารคาม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ นายนพดล ปิยะธรรมธารา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (ด้านการวางแผนและโครงการ), นายสิทธิชัย ดาราศร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวิจัยและพัฒนา), นายโกศล แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ร่วมลงพื้นที่ติดตามและตรวจสภาพสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าที่ P1, P2, P4, P5 และ P6/1 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง สำนักงานชลประทานที่ 7 เพื่อปรับปรุงและวางแผนซ่อมบำรุงรักษาระบบระบายน้ำในช่วงฤดูเพาะปลูกนาปี ๒๕๖5 แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้ทั่วถึง

Photos from ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7's post 28/12/2021

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดย นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าขอพรปีใหม่ นายสิริสรรเพชญ จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณหน้าห้องผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7's post 28/12/2021

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. โดย นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อรับมือฤดูแล้ง ประจำปี 2565 และการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และวัชพืช ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครื่องข่าย Video Conference ณ ห้องประชุมเล็ก ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7's post 27/12/2021

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดย นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วย นายธีระพงษ์ สมบัติศรี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย Video Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานการประชุม จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC7) สำนักงานชลประทานที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7's post 22/12/2021

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 โดย นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1-17 ร่วมแสดงความยินดีกับนายเอนก ก้านสังวอน เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ณ สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Photos from ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7's post 22/12/2021

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. โดย นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกล ตามข้อสั่งการจากท่าน ประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน และมอบหมายให้ส่วนเครื่องจักรกล ทุกสำนักฯ เตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และรถบรรทุกน้ำ เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกเขตพื้นที่เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง ณ ห้องประชุมสำนักเครื่องจักรกล ชั้น 4 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน (ปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรี

Photos from สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน's post 22/12/2021

Photos from สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน's post

Photos from ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7's post 21/12/2021

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. โดย นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ สมบัติศรี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ พร้อมด้วย นายชัยสิทธิ์ จัมปะโสม ช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ของสำนักงานชลประทานที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ VDO Conference ไปยังโครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 7 เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC7) สำนักงานชลประทานที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post 13/12/2021

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post

09/12/2021

กรมชลประทาน ขอแสดงความยินดีกับ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

02/12/2021

สชป.7 แต่งตั้งคณะกรรมการ เร่งสืบหาข้อเท็จจริงถนนคันคลอง ตามข้อสั่งการ อธช.

Photos from สำนักงานชลประทานที่เจ็ด's post 29/11/2021

Photos from สำนักงานชลประทานที่เจ็ด's post

Photos from ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7's post 25/11/2021

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. โดย นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล มอบหมายให้ นายชานนท์ พันธุยา หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา พร้อมด้วย นายชัยสิทธิ์ จัมปะโสม ช่างฝีมือโรงงาน ช 4 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา สายงานก่อสร้าง สายงานบริหาร และสายงานวิชาการ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมจากห้องประชุมธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC7) สำนักงานชลประทานที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7's post 24/11/2021

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดย นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ” สนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบคโฮ (แขนยาว) และเรือดันวัชพืชเพื่อปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวา เพื่อนำมาทำปุ๋ย ณ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวาแบบไม่กลับกองเพื่อการขับเคลื่อนตามแนวทางการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 ณ กุดปลาขาว ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7's post 24/11/2021

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. โดย นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วย นายชานนท์ พันธุยา หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา ส่วนเครื่องจักรกล สชป.7 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการเข้าพักอาศัยในบ้านพักของราชการภายในสำนักงานชลประทานที่ 7 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาการขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการภายในสำนักงานชลประทานที่ 7 เนื่องด้วยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานชลประทานที่ 7 ส่งคำร้องขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักของราชการภายในสำนักงานชลประทานที่ 7 จำนวน 2 ราย และขอผ่อนผันการคืนบ้านพัก จำนวน 1 ราย ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC7) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานชลประทานที่เจ็ด's post 19/11/2021

Photos from สำนักงานชลประทานที่เจ็ด's post

Photos from สำนักงานชลประทานที่เจ็ด's post 19/11/2021

Photos from สำนักงานชลประทานที่เจ็ด's post

Photos from ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7's post 18/11/2021

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. โดย นายสุชาติ เดชพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ สมบัติศรี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ พร้อมด้วย นายชานนท์ พันธุยา หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา ส่วนเครื่องจักรกล สชป.7 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเรื่องการกำหนดร่างขอบเขตงาน และการจัดทำเอกสารซื้อจ้าง ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุ เป็นประธานการประชุมจากห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน เพื่อรับทราบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการกำหนดร่างขอบเขตของงาน การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC7) สำนักงานชลประทานที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานชลประทานที่เจ็ด's post 16/11/2021

Photos from สำนักงานชลประทานที่เจ็ด's post

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ส่วนเครื่องจักรกล ร่วมกันประหยัดการใช้น้ำ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


3 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง
Ubon Ratchathani
34000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ubon Ratchathani (แสดงผลทั้งหมด)
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท
ถนนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
Ubon Ratchathani, 34000

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมส

กู้ชีพเทศบาลตำบลเมืองศรีไค กู้ชีพเทศบาลตำบลเมืองศรีไค
เทศบาลตำบลเมืองศรีไค
Ubon Ratchathani, 34190

เจ็บป่วย-ฉุกเฉิน โทร. 0899498200 หรือ 1669

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
45 หมู่ 4 ตำบล ธาตุ อำเภอวารินชำราบ
Ubon Ratchathani, 34190

เพจที่จะทำให้ท่านมีความสุข สุขภาพแ

โครงการชลประทานอุบลราชธานี โครงการชลประทานอุบลราชธานี
ม.3 บ.หนองแก ต.แจระแม อ.เมือง
Ubon Ratchathani, 34000

กรมชลประทาน

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
405 ม.11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่
Ubon Ratchathani, 34000

โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง ในพื้นที่บริการสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้

สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลรา สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลรา
422 ถนนพรหมราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลราชธธานี (ทหาร)

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
Ubon Ratchathani, 34000

บริหารจัดการน้ำชลประทาน

สโมสรและศิษย์เก่า คณะเทคโนโ สโมสรและศิษย์เก่า คณะเทคโนโ
ซอย สรรพสิทธิ์ 14
Ubon Ratchathani, 34000

สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

สำนักงานกฎหมายและนิติการ ม.อ สำนักงานกฎหมายและนิติการ ม.อ
85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34190

หน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอ งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอ
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

"สายตรวจเมืองอุบล รวดเร็ว ดุจสายฟ้า"

สมาคมคนรักทหาร สมาคมคนรักทหาร
Ubon Ratchathani

เพจนี้เกี่ยวกับทหาร เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

กองร้อยพลเสนารักษ์โรงพยาบา กองร้อยพลเสนารักษ์โรงพยาบา
อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34190