ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง

บริษัทรับสร้างบ้านจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง รับเหมาก่อสร้างบ้าน อาคาร งานปรับปรุง ซ่อมแซม งานต่อเติม และก่อสร้างอื่นๆทุกประเภท

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 20/05/2022

เก็บรายละเอียดงาน เตรียมส่งมอบ
งานออกแบบ เขียนแบบ พร้อมก่อสร้าง บ้านพักอาศัยชั้นครึ่ง 3ห้องนอน2ห้องน้ำ ห้องโถงรับแขก ห้องครัว
สถานที่ก่อสร้าง: อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ราคาก่อสร้าง: 1.2-1.4ล้านบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
Id line:0817181113
#ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 20/05/2022

งานออกแบบ เขียนแบบ พร้อมก่อสร้าง
บ้านพักอาศัยชั้นเดียว 2ห้องนอน 2ห้องน้ำ
ห้องเก็บของ ครัวไทย
สถานที่ก่อสร้าง: อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
ราคาก่อสร้าง: 8-9แสนบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
Id line:0817181113
#ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 13/05/2022

งานออกแบบ เขียนแบบ พร้อมก่อสร้าง
บ้านพักอาศัยชั้นเดียว 2ห้องนอน 1ห้องน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง: อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ราคาก่อสร้าง: 500,000-600,00บาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
line:0817181113
#ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 13/05/2022

งานออกแบบ เขียนแบบ พร้อมก่อสร้าง
บ้านพักอาศัยชั้นเดียว 3ห้องนอน 2ห้องน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง: อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ราคาก่อสร้าง: 1.0-1.1ล้านบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
Id line:0817181113
#ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 10/05/2022

Update:งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย
ชั้นครึ่ง 3ห้องนอน2ห้องน้ำ ห้องโถงใหญ่รับแขก ห้องครัว
สถานที่ก่อสร้าง: ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
ราคาก่อสร้าง: 1.6-1.8ล้านบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
line:0817181113
#ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 08/05/2022

Update:งานก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียว
3ห้องนอน 2ห้องน้ำ ห้องโถงใหญ่รับแขก และห้องครัว
สถานที่ก่อสร้าง: บ.ลาดสมดี ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ราคาก่อสร้าง: 1.0-1.1ล้านบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
line:0817181113
#ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 08/05/2022

Update:งานก่อสร้าง บ้านพักอาศัย คสล.2 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง: ต.หนองพือ อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ
ราคาก่อสร้าง: 1.6-1.8 ล้านบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
Iine:0817181113
#ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 08/05/2022

Update: งานรีโนเวทบ้านพักอาศัย1ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง: อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ราคาก่อสร้าง: 7-8แสนบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
line:0817181113
#ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 08/05/2022

Update:งานก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียว
3ห้องนอน 2ห้องน้ำ
ห้องโถงรับแขก และห้องครัว
สถานที่ก่อสร้าง: บ.แก้งลิง ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
ราคาก่อสร้าง: 0.9-1.0ล้านบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
line:0817181113
#ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 27/04/2022

Update:งานก่อสร้าง บ้านพักอาศัย คสล.2 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง: ต.หนองพือ อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ
ราคาก่อสร้าง: 1.6-1.8 ล้านบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
Iine:0817181113
#ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 27/04/2022

เริ่มงานก่อสร้าง: งานรีโนเวทบ้านพักอาศัย1ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง: อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ราคาก่อสร้าง: 7-8แสนบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
line:0817181113
#ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 27/04/2022

Update: งานก่อสร้างบ้านชั้นเดียว 3ห้องนอน 1ห้องน้ำ
ห้องโถงรับแขก และครัวไทย
ราคาก่อสร้าง: 7-8แสนบาท
สถานที่ก่อสร้าง: อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
ดำเนินการก่อสร้าง: หจก.ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร. 0817181113
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี
#ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 27/04/2022

Update: งานก่อสร้าง บ้านพักอาศัยชั้นเดียว 3ห้องนอน 2ห้องน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง: บ.ดงเย็น ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
ราคาก่อสร้าง: 0.9-1.0 ล้านบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
line:0817181113
#ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 27/04/2022

Update:งานออกแบบ เขียนแบบ
พร้อมก่อสร้าง งานต่อเติม
สถานที่ก่อสร้าง: อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
ราคาก่อสร้าง: 5-6แสนบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
line:0817181113
#ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 27/04/2022

Update: งานก่อสร้างบล็อคออฟฟิต
ราคาก่อสร้าง: 150,000-200,000บาท
สถานที่ก่อสร้าง: อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ดำเนินการก่อสร้าง: หจก.ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร. 0817181113
idline:0817181113
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี
#ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 27/04/2022

งานออกแบบ เขียนแบบ พร้อมก่อสร้าง
บ้านพักอาศัย3ชั้น 4ห้องนอน 5ห้องน้ำ
ห้องโถงรับแขกขนาดใหญ่
ห้องรับประทานอาหาร ห้องเก็บของและห้องครัว
สถานที่ก่อสร้าง: ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ราคาก่อสร้าง: 3.5-4.0ล้านบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
Id line:0817181113
#ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 27/04/2022

งานออกแบบ เขียนแบบ พร้อมก่อสร้าง
บ้านพักอาศัยชั้นเดียว 2ห้องนอน 1ห้องน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง: อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ราคาก่อสร้าง: 400,000-500,00บาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
line:0817181113
#ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 12/04/2022

Update:งานก่อสร้าง บ้านพักอาศัยชั้นเดียว
3ห้องนอน 2ห้องน้ำ ห้องโถงรับแขก ห้องพระ และห้องครัว
สถานที่ก่อสร้าง: บ.คำข่า ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ราคาก่อสร้าง: 1.5-1.6ล้านบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
line:0817181113
#ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 10/04/2022

Update:งานก่อสร้าง บ้านพักอาศัย คสล.2 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง: ต.หนองพือ อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ
ราคาก่อสร้าง: 1.6-1.8 ล้านบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
Iine:0817181113
#ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 10/04/2022

เริ่มงานก่อสร้าง: งานรีโนเวทบ้านพักอาศัย1ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง: อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ราคาก่อสร้าง: 7-8แสนบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
line:0817181113
#ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 09/04/2022

Update:งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย
ชั้นครึ่ง 3ห้องนอน2ห้องน้ำ ห้องโถงใหญ่รับแขก ห้องครัว
สถานที่ก่อสร้าง: ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
ราคาก่อสร้าง: 1.6-1.8ล้านบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
line:0817181113
#ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 08/04/2022

Update:งานก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียว
3ห้องนอน 2ห้องน้ำ
ห้องโถงรับแขก และห้องครัว
สถานที่ก่อสร้าง: บ.แก้งลิง ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
ราคาก่อสร้าง: 0.9-1.0ล้านบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
line:0817181113
#งานก่อฉาบแล้วเสร็จ
#ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 03/04/2022

Update:งานก่อสร้าง บ้านพักอาศัย คสล.2 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง: ต.หนองพือ อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ
ราคาก่อสร้าง: 1.6-1.8 ล้านบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
Iine:0817181113
#ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 01/04/2022

งานออกแบบ เขียนแบบ พร้อมก่อสร้าง
บ้านพักอาศัยชั้นเดียว 3ห้องนอน 2ห้องน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง: อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ราคาก่อสร้าง: 1.2ล้านบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
line:0817181113
#ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 01/04/2022

Update:งานรีโนเวท บ้าน2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
สถานที่ก่อสร้าง: อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ราคาก่อสร้าง:8-9แสนบาท
ก่อสร้างโดย: หจก.ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
line:0817181113
#ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 01/04/2022

Update: งานก่อสร้างบล็อคออฟฟิต
ราคาก่อสร้าง: 150,000-200,000บาท
สถานที่ก่อสร้าง: อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ดำเนินการก่อสร้าง: หจก.ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร. 0817181113
idline:0817181113
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี
#ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 31/03/2022

Update: งานก่อสร้าง บ้านพักอาศัยชั้นเดียว 3ห้องนอน 2ห้องน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง: บ.ดงเย็น ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
ราคาก่อสร้าง: 0.9-1.0 ล้านบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
line:0817181113
#ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 31/03/2022

Update:งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย
ชั้นครึ่ง 3ห้องนอน2ห้องน้ำ ห้องโถงใหญ่รับแขก ห้องครัว
สถานที่ก่อสร้าง: ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
ราคาก่อสร้าง: 1.6-1.8ล้านบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
line:0817181113
#ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 31/03/2022

เริ่มงานก่อสร้าง:งานรีโนเวทบ้านพักอาศัย2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
ราคาก่อสร้าง: 6-7แสนบาท
สถานที่ก่อสร้าง: อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113,0918325536
line:trakansiri
#ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 31/03/2022

Update:งานก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียว
3ห้องนอน 2ห้องน้ำ
ห้องโถงรับแขก และห้องครัว
สถานที่ก่อสร้าง: บ.แก้งลิง ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
ราคาก่อสร้าง: 0.9-1.0ล้านบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
line:0817181113
#ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 31/03/2022

เริ่มงานก่อสร้าง: งานรีโนเวทบ้านพักอาศัย1ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง: อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ราคาก่อสร้าง: 7-8แสนบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
line:0817181113
#ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 31/03/2022

Update:งานก่อสร้าง บ้านพักอาศัย คสล.2 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง: ต.หนองพือ อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ
ราคาก่อสร้าง: 1.6-1.8 ล้านบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
Iine:0817181113
#ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 31/03/2022

Update: งานก่อสร้างบ้านชั้นเดียว 3ห้องนอน 1ห้องน้ำ
ห้องโถงรับแขก และครัวไทย
ราคาก่อสร้าง: 7-8แสนบาท
สถานที่ก่อสร้าง: อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
ดำเนินการก่อสร้าง: หจก.ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร. 0817181113
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี
#ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 31/03/2022

Update:งานออกแบบ เขียนแบบ พร้อมก่อสร้าง
บ้านพักอาศัยชั้นครึ่ง 3ห้องนอน2ห้องน้ำ ห้องโถงรับแขก ห้องครัวและที่จอดรถ
สถานที่ก่อสร้าง: ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ราคาก่อสร้าง: 1.2-1.4ล้านบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
line:0817181113
#ตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

Photos from ตระการสิริ เอ็นจิเนียริ่ง's post 30/03/2022

Update:งานก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียว
3ห้องนอน 2ห้องน้ำ ห้องโถงใหญ่รับแขก และห้องครัว
สถานที่ก่อสร้าง: บ.ลาดสมดี ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ราคาก่อสร้าง: 1.0-1.1ล้านบาท
ก่อสร้างโดย: ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
โทร.0817181113
line:0817181113
#ห้างหุ้นส่วนจำกัดตระการสิริเอ็นจิเนียริ่ง
#รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี

ผลิตภัณฑ์

บ้านราคาเริ่มต้นไม่ถึงล้าน

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Ubon Ratchathani
34130

การต่อเติมบ้าน อื่นๆใน Ubon Ratchathani (แสดงผลทั้งหมด)
รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน ออก รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน ออก
Ubon Ratchathani, 34000

รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายในและออกแบบก่อสร้าง

เนวินเฟอร์นิเจอร์ Built-in บ้านแล เนวินเฟอร์นิเจอร์ Built-in บ้านแล
298 ถนน ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง
Ubon Ratchathani, 34000

ช่างไฟฟ้าปะปาอุบลซ่อมแก้ไข ช่างไฟฟ้าปะปาอุบลซ่อมแก้ไข
74ถนน ชลประทานท่าบ่อ
Ubon Ratchathani, 34000

บริการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าปะปา​ อาคาร​ บ้านเรือน​ ยินดีบริการครับ

รับเหมาต่อเติม ซ่อมแซม ปรับป รับเหมาต่อเติม ซ่อมแซม ปรับป
อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

เอกลักษณ์รับสร้างบ้าน เอกลักษณ์รับสร้างบ้าน
Ubon Ratchathani, 34190

รับออกแบบ ก่อสร้าง งานทุกชนิด อาทิเช่น บ้านพักอาศัย อพาร์ทเมน โกดังสินค้า อาคารพาณิชย์ ฯ

ช่างเป้ด การไฟฟ้า ช่างเป้ด การไฟฟ้า
Ubon Ratchathani, 34110

รับติดตั้งไฟฟ้าทั้งในอาคารและบ้านเรือนโดยช่าฃผู้ชำนาญ

64 ไม้ บันได ประตู หน้าต่าง - รั 64 ไม้ บันได ประตู หน้าต่าง - รั
Ubon Ratchathani
Ubon Ratchathani, 34190

สนใจติดต่อ 0942829330 หรือ 0898473236

รับเหมาก่อสร้าง-ช่างอ้น รับเหมาก่อสร้าง-ช่างอ้น
บ้านดู่ ถนนสมเด็จ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

รับเหมาก่อสร้าง/ต่อเติมบ้าน/งานคอนกรีต/งานเหล็กทุกชนิด/งานกันสาด/งานฝ้า/งานมุ้งลวด

Team D Studio Team D Studio
77/98 หมู่6 ตำบลขามใหญ่
Ubon Ratchathani, 34000

รับออกแบบ รับเขียนแบบ รับสร้างบ้าน

รับเขียนแบบ ออกแบบบ้าน ยื่นข รับเขียนแบบ ออกแบบบ้าน ยื่นข
95 ม.3 ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34260

รับเขียนแบบ ออกแบบบ้าน ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ยื่นกู้แบงค์