มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน จังห

มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน จังห

ตำแหน่งใกล้เคียง ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม

กุดข้าวปุ้นอินดี้
กุดข้าวปุ้นอินดี้
, Kut Khaopun
PGP Warin
PGP Warin
34190
ขายส่ง-ปลีก กระเป๋าแฟชั้น สินค้าพรีออเด้อ
ขายส่ง-ปลีก กระเป๋าแฟชั้น สินค้าพรีออเด้อ
กรุงเทพมหานคร
เอกชัยรักษาสัตว์
เอกชัยรักษาสัตว์
ถ. สุรศักดิ์ ต. ในเมือง อ. เมือง
รถพยาบาลอุบลราชธานี Ultimate Life Support
รถพยาบาลอุบลราชธานี Ultimate Life Support
ถนนเขื่อนธานี ตำบลในเมือง
Medica viva  skincare
Medica viva skincare
34000
OLO บางเฉียบ เหมือนเสียบสด
OLO บางเฉียบ เหมือนเสียบสด
WIND Surgery Center By WIND Clinic
WIND Surgery Center By WIND Clinic
ถนนชยางกูร แยกกองบิน
Me clinic By ศัลยกรรมความงามครบวงจร
Me clinic By ศัลยกรรมความงามครบวงจร
34000
อาหารเสริมกิฟฟารีน Giffarine By Wonderland s
อาหารเสริมกิฟฟารีน Giffarine By Wonderland s
34000
FWDGroupUbon
FWDGroupUbon
ถ. เทพโยธี ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
เอนชัวส์ราคาถูก และอาหารเสร
เอนชัวส์ราคาถูก และอาหารเสร
34000
Hybeing Colostrum โคลอสตรุ้ม นมเพิ่มควา
Hybeing Colostrum โคลอสตรุ้ม นมเพิ่มควา
ศูนย์รับปรึกษาปัญหาผม
ศูนย์รับปรึกษาปัญหาผม
Colostrum นมเพิ่มความสูง โคลอสตรุ้
Colostrum นมเพิ่มความสูง โคลอสตรุ้
ถนนชยางกรู ตำบลในเมือง อำเภอ

ความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินอุบลฯ ครับ
.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีกำหนดคัดเลือกบุคคลดีเด่น หน่วยกู้ชีพดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรสาธารณสุข พนักงานกู้ชีพ ที่ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินด้วยความเสียสละ อุตสาหะ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น และยกย่องหน่วยกู้ชีพที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น
.
กำหนดส่งผลงาน
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562
.
ประกาศผลการคัดเลือกฯ ให้ทราบในวันที่ 9 กันยายน 2562
กลับมาอีกครั้ง สำหรับครอบครัวกู้ชีพอุบลฯ ครับ
“ความภูมิใจในครอบครัวกู้ชีพ”
.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีกำหนดจัดประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความภูมิใจในครอบครัวกู้ชีพ” เพื่อปลูกฝังให้บุตรของบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และมีความภูมิใจในครอบครัวที่มีผู้ปกครองปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
.
กำหนดเปิดรับสมัครผลงานเรียงความ
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562

พฉ.อบ.

23/03/2021
ขอเชิญส่งผลงานคัดเลือกบุคคลดีเด่น หน่วยกู้ชีพดีเด่น ประจำปี 2562 14/08/2019

ขอเชิญส่งผลงานคัดเลือกบุคคลดีเด่น หน่วยกู้ชีพดีเด่น ประจำปี 2562

ประกวดเรียงความ "ความภูมิใจในครอบครัวกู้ชีพ" ปี 2562 14/08/2019

ประกวดเรียงความ "ความภูมิใจในครอบครัวกู้ชีพ" ปี 2562

09/08/2019

ประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินอุบลฯ ครับ
.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีกำหนดคัดเลือกบุคคลดีเด่น หน่วยกู้ชีพดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรสาธารณสุข พนักงานกู้ชีพ ที่ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินด้วยความเสียสละ อุตสาหะ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น และยกย่องหน่วยกู้ชีพที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น
.
กำหนดส่งผลงาน
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562
.
ประกาศผลการคัดเลือกฯ ให้ทราบในวันที่ 9 กันยายน 2562

09/08/2019

กลับมาอีกครั้ง สำหรับครอบครัวกู้ชีพอุบลฯ ครับ
“ความภูมิใจในครอบครัวกู้ชีพ”
.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีกำหนดจัดประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความภูมิใจในครอบครัวกู้ชีพ” เพื่อปลูกฝังให้บุตรของบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และมีความภูมิใจในครอบครัวที่มีผู้ปกครองปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
.
กำหนดเปิดรับสมัครผลงานเรียงความ
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562

23/04/2018

👉บรรยากาศงานประชุมวิชาการมูลนิธิฯ ปี 61 (กล่อง 2) ครับ

บรรยากาศความประทับใจ งานประชุมวิชาการ"ลดช่องว่างสู่การพัฒนาระบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561" โดย มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ภาพงานประชุมวิชาการมูลนิธิฯ ปี 61 23/04/2018

บรรยากาศความประทับใจ งานประชุมวิชาการ"ลดช่องว่างสู่การพัฒนาระบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561" โดย มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

23/04/2018

🎊🎊ภาพบรรยากาศความประทับผู้เข้ารับรางวัล ปี61

บรรยากาศความประทับใจ ผู้เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่น หน่วยกู้ชีพดีเด่น และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพบรรยากาศความประทับผู้เข้ารับรางวัล ปี61 23/04/2018

บรรยากาศความประทับใจ ผู้เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่น หน่วยกู้ชีพดีเด่น และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี

19/04/2018

งานประชุมวิชาการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี "ลดช่องว่างสู่การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี"
👉บุคคลดีเด่นด้านปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMR) ประจำปี 2561
👉ผู้ได้รับรางวัล Ubonratchatani Emergency Medical Service Foundation Award ได้แก่ นายวรพล บุญจิตต์ สังกัด เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

19/04/2018

งานประชุมวิชาการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี "ลดช่องว่างสู่การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี"
👉บุคคลดีเด่นด้านปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (BLS) ประจำปี 2561
👉ผู้ได้รับรางวัล Ubonratchatani Emergency Medical Service Foundation Award ได้แก่ พันจ่าอากาศโท คทา แสงศาสตร์ สังกัด สมาคมอาสาสมัครกู้ภัยอุบลราชธานี

19/04/2018

งานประชุมวิชาการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี "ลดช่องว่างสู่การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี"
👉บุคคลดีเด่นด้านปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMT-I) ประจำปี 2561
👉ผู้ได้รับรางวัล Ubonratchatani Emergency Medical Service Foundation Award ได้แก่ นายอาดุลย์ คงเหลือ สังกัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

19/04/2018

งานประชุมวิชาการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี "ลดช่องว่างสู่การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี"
👉บุคคลดีด้านปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (พยาบาล) ประจำปี 2561
👉ผู้ได้รับรางวัล Ubonratchatani Emergency Medical Service Foundation Award ได้แก่ นางจิราวัฒน์ อมรไชย สังกัด โรงพยาบาลวารินชำราบ

19/04/2018

งานประชุมวิชาการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี "ลดช่องว่างสู่การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี"
👉บุคคลดีเด่นด้านบริหารและสนับสนุนการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2561
👉ผู้ได้รับรางวัล Ubonratchatani Emergency Medical Service Foundation Award ได้แก่ นางเสาวภา ภะวัง จาก องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า

19/04/2018

🎊🎊ภาพความประทับใจ 🎇🎇
งานประชุมวิชาการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี "ลดช่องว่างสู่การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี"
👉บุคคลดีเด่นด้านอำนวยการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2561
ผู้ได้รับรางวัล
Ubonratchatani Emergency Medical Service Foundation Award แพทย์หญิงสุทธิญาดา สุดโสม จากโรงพยาบาลตระกาลพืชผล 🎊🎊🎇🎇

ภาพงานประชุมวิชาการมูลนิธิฯ ปี61 15/04/2018

ลดช่องว่างสู่การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี (กล่อง1)

05/04/2018

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเรียงความ บุคคลดีเด่น หน่วยกู้ชีพดีเด่น ประจำปี 61 นำโดย ท่านอาจารย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานคณะกรรมการฯ และอาจารย์เครือข่าย 1669 อุบลฯ ครับ

#เรามีนัดกันวันที่ 10 เมษา 61 นะคับ

01/04/2018

พี่ๆ น้องๆ เครือข่ายกู้ชีพ จังหวัดอุบลราชธานี เรามีนัดกันนะคับ แล้วเจอกันครับ

13/03/2018

📣📣ขอเชิญ ส่งผลงานเข้ารับคัดเลือกบุคคลดีเด่น หน่วยกู้ชีพดีเด่น ประจำปี 2561📣📣

👨‍🔬แพทย์ พยาบาล เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่กู้ชีพ และบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ส่งผลการปฏิบัติงาน และผลงานดีเด่น ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เข้ารับพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับโล่เกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล

ส่งผลงานตั้งแต่ วันที่ 5 – 30 มีนาคม 2561 นะคับ

13/03/2018

กลับมาอีกแล้วครับ กิจกรรมที่ให้น้องๆหนูๆ บรรดาครอบครัวกู้ชีพ ได้ร่วมกิจกรรม เขียนเรียงความ เล่าถึงความรักและภูมิใจ ในครอบครัวกู้ชีพ ครับ

📢📢ขอเชิญส่งผลงานประกวดเรียงความ📣📣

ขอเชิญ บุตรเจ้าหน้าที่กู้ชีพ และบุตรบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ปีที่ 6 ส่งผลงานเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ “ความภูมิใจ ในครอบครัวกู้ชีพ”
🎊🎊เพื่อชิงทุนการศึกษา และ เกียรติบัตร🎊🎊

23/02/2018

แจ้งข่าวสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน เดินทางเข้าเมืองอุบลฯ ในวันที่ 24 กพ. นี้ ครับ

19/10/2017

พฉ.อบ มอบสวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ชีพฯ

เมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และกรรมการมูลนิธิแพทย์ฉุกเฉินอุบลราชธานี ได้เดินทางไปมอบสวัสดิการรักษาพยาบาล ให้กับนายจรัล จันทเสน เจ้าพนักงานกู้ชีพ อบต.กุศกร อำเภอตระการพืชผล ณ โรงพยาบาลตระการพืชผล เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี
ทังนี้มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย ได้มอบสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัว เจ้าหน้าที่กู้ชีพ จำนวน 2,000 บาท ครับ

06/09/2017

มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี's cover photo

11/08/2017

สำนักข่าวไทย

รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม จ.อุบลราชธานี สั่งการเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายช่วยเหลือประชาชน คลิก→https://goo.gl/62sGJc

• อ่านข่าวเพิ่มเติม : tnamcot.com
• เฟซบุ๊ก : fb.com/tnamcot
• ยูทูบ : youtube.com/tnamcot
• แอดไลน์ : line.me/R/ti/p/%40tnamcot
• ทวิตเตอร์ : twitter.com/tnamcot
• อินสตาแกรม : instagram.com/tnamcot
• ช่อง 9 MCOT HD กดเลข 30

29/06/2017

มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี's cover photo

29/06/2017

มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์พงษ์ชัย พรหมบุตร ประธานชมรมรักป่าไม้อุบล
ที่ได้มอบเงิน จำนวน 3,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของมูลนิธิแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด มูลนิธิฯ จึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง และจะนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป ครับ พงษ์ชัย พรหมบุตร

31/05/2017

ผลงานชนะเลิศเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา
หัวข้อเรื่อง "ความถูมิใจในครอบครัวกู้ชีพ"

ของน้อง เพชรลัดดา รอดรัตน์ อายุ 16 ปี
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดงยางวิทยา
บุตรของ นส.จังคนิภา ยำยวน อาสากู้ชีพ รหัส 111 สังกัด อบต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ

ขอเเสดงความยินดีด้วยครับ และขอนำเรื่องราวที่สุดแสนประทับใจนี้มาส่งต่อ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน ให้กับชาวกู้ชีพอุบลฯ ครับ

25/05/2017

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669

จากสถานการณ์การลอบวางระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า การเรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้ตนเองปลอดภัยจากวัตถุต้องสงสัยจึงเป็นเรื่องที่เราควรเรียนรู้ไว้นะคะ วันนี้สพฉ.มีการ์ตูนชุดความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยมาฝากเพื่อนสมาชิกค่ะ โดยแนวทางปฏิบัติมีดังนี้ค่ะ

1. หากพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบโทรแจ้ง 191ทั้งนี้ห้ามแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายวัตถุต้องสงสัยโดยเด็ดขาด
2. ตั้งสติและรีบออกจากพื้นที่เสี่ยงทันที รวมทั้งเร่งอพยพผู้คนโดยด่วน แต่ทั้งนี้ต้องใช้วิธีการที่นุ่มนวลเพื่อไม่ให้เกิดอาการตื่นตระหนก
3. หากวัตถุต้องสงสัยระเบิดหรือเกิดประกายไฟ ให้หาที่กำบังที่แข็งแรง
4. หากติดอยู่ภายในอาคารให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุดช่องประตูเพื่อป้องกันแก๊สพิษ และต้องหาที่กำบังแรงระเบิดที่มั่นคงแข็งแรง
5. หลบอยู่เหนือลม ปิดเครื่องปรับอากาศและใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดเพื่อป้องกันอันตราย
6. หากเป็นไปได้ให้นำยางรถยนต์ไปล้อมวัตถุต้องสงสัยไว้
7.หากพบเห็นผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับอุบัติเหตุให้รีบโทรแจ้งสายด่วน1669

ทั้งนี้ สำหรับวัตถุต้องสงสัยว่าจะเป็น “ระเบิด” มีข้อสังเกตดังนี้1. เป็นสิ่งของวางอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ เช่น เป้,กระเป๋า,ถุง, กล่อง ฯลฯ สอบถามหาเจ้าของแล้ว ไม่มีผู้แสดงตนให้สงสัยว่าเป็นวัตถุอันตราย2. เป็นวัตถุที่มีลักษณะภายนอกผิดปกติจากรูปเดิม เช่น สีที่แตกต่างจากความเป็นจริง กล่องปิดผนึกไม่เรียบร้อย หรือมีรอยยับบริเวณที่ปิดผนึก 3. เป็นวัตถุที่ไม่เคยพบเห็น ณ ที่นั้นมาก่อน มีส่วนประกอบของสายไฟ , แบตเตอรี่ , นาฬิกา หรือ โทรศัพท์

02/05/2017

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ลงให้ท่านที่สนใจเข้าชมได้แล้วนะคับที่

(รูปภาพ👉อัลบั้ม👉ภาพงานประชุมวิชาการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน ปี59 ) 🚑.....

02/05/2017

ยงสงวน Yongsanguan Ubon

RUN TO GIVE ... อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ขออนุญาติส่งต่อไปยัง ชาวเครือข่าย ems อุบลฯ ผู้ที่สนใจนะครับ

วิ่งเพื่อลมหายใจของป่วย..✊

ทุกครั้ง..เราจะวิ่งเพื่อลมหายใจของตัวเอง แต่ครั้งนี้...เราจะวิ่งเพื่อลมหายใจของผู้อื่น คุณ..จะวิ่งกับเรามั้ย.??

ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมรับคนไข้เดือนละ 29,400 ราย กว่า 420 ราย ที่ต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่น เนื่องจากขาดอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแบ่งปันลมหายใจครั้งนี้ได้

21 พฤษภาคม " Ubon family run to give " สนามโรงเรียนนารีนุกูล ค่าสมัคร 200 บาท 1,500 คนแรก ได้เสื้อ 1 ตัว รายได้จากค่าสมัครทุกบาททุกสตางค์ สมทบทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม หรือบริจาคเพิ่มได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาเดชอุดม หมายเลขบัญชี 317-1-02034-3

ค่าสมัคร 200 บาท ผู้แบ่งปันสามารถเลือกระยะวิ่งได้ 2 ระยะ คือ 2.4 k / 10.4 k. ปล่อยตัวเวลา 6.15 เป็นต้นไป

สนามนี้เราจะไม่มีถ้วย หรือเหรียญรางวัลใดๆ แต่สิ่งที่เราจะได้ คือ สุขภาพของตัวเราเองและได้แบ่งปันลมหายใจแก่ผู้อื่น หลังวิ่งเสร็จเราจะกินข้าวร่วมกัน พูดคุยกัน ยิ้มให้กัน แบ่งปันความสุขให้กัน เพราะหากสังคมนี้คือบ้าน เรามีบ้านหลังเดียวกัน วันนี้ครอบครัวเราใหญ่มากครับ

" Ubon family run to give " บ้านหลังนี้ มีพื้นที่ให้ทุกคนร่วมหายใจ
**หมายเหตุ กรณีสมัครออนไลน์**
1. ชำระได้ที่บัญชี ประกอบ ไชยสงคราม ธ.กสิกรไทย เลขที่ 168-2-61061-8 คิดค่าจัดส่ง 50 บาทครับ
2. ส่งหลักฐานการชำระเงินที่ [email protected] หรือ ID line : 0861053152 คุณเกษ
3. ส่งที่อยู่ในการจัดส่งมาพร้อมกัน
ขอบพระคุณมากครับ

09/04/2017

Timeline Photos

07/04/2017

มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี's cover photo

บุคคลดีเด่น การแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2559 07/04/2017

มูลนิธิแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่น การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559 คับ

31/03/2017

#รางวัล Ubonratchatani Medical Service Foundation Awards
รางวัลที่มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี มอบให้บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน ร่วมทั้งมีผลงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่เป็นที่ประจักษ์ และสร้างคุณประโยชน์ให้กับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดอุบลราชธานีเสมอมา

27/03/2017

#แผนผังงานประชุมวิชาการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

แล้วเจอกันนะคับ ..

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ลงให้ท่านที่สนใจเข้าชมได้แล้วนะคับที่(รูปภาพ👉อัลบั้ม...
บรรยากาศงานประชุมใหญ่ประจำปี มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน ภายใต้ชื่องาน " สานต่อปณิธาน บริการฉับไว ปลอดภัย ด้วยระบบ Fast Track...

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


ถนน พรหมเทพ
Ubon Ratchathani
34000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

การแพทย์และสุขภาพ อื่นๆใน Ubon Ratchathani (แสดงผลทั้งหมด)
ปวดสะโพกร้าวลงขา By Dcal ปวดสะโพกร้าวลงขา By Dcal
89/1
Ubon Ratchathani, 34000

D-Cal ดูแล ข้อต่อ+กระดูก ทั้งภายในและภา?

I AMP clinic ที่ปรึกษาความงามอุบลฯ by: I AMP clinic ที่ปรึกษาความงามอุบลฯ by:
949/24 ถนนยางกูร ตำบลในเมือง อำเ
Ubon Ratchathani, 34000

รับปรึกษาปัญหาความงาม Botox ,ร้อยไหม,ฟิลเลอร์,แฟตสลายไขมัน ทุกๆความสวยๆที่ I AMP clinic อุบลราชธานี

First STEP’s KIDS คลินิกกระตุ้นพัฒนากา First STEP’s KIDS คลินิกกระตุ้นพัฒนากา
399/18 หมู่บ้านสาริน 10 ต. ไร่น้อย อ
Ubon Ratchathani, 34000

คลินิกส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ฝึกกิจกรรมบำบัดและปรับพฤติกรรม โดยนักกิจกรรมบำบัดเด็กวิชาชีพ

Dr.AI By call me Market Dr.AI By call me Market
85 Sathonlamak Road, Mueang Si Khai, Warin Chamrap District
Ubon Ratchathani, 34190

องค์กรของเราจัดตั้ง Dr.AI ขึ้นเพื่อนำเสนอนวัตกรรมการจัดการระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย

รับปรึกษาด้านศัลยกรรม และคว รับปรึกษาด้านศัลยกรรม และคว
ถนนนิกรพัฒนา ตำบลในเมือง อำเ
Ubon Ratchathani, 34000

รับปรึกษาความงามด้านศัลยกรรม และความงามทุกรูปแบบ ภายใต้การกับกับความงามอย่างมืออาชีพ โดยคุณหมอภูมิ

คลินิกหมออัศวิน ประสาทศัลยแ คลินิกหมออัศวิน ประสาทศัลยแ
198/2 ม. 25 ต. ขามใหญ่ อ. เมือง
Ubon Ratchathani, 34000

ประสาทศัลยแพทย์ ปรึกษา รักษาโรคทาง?

LunarX ลูนาร์ เอ็กซ์ วิตามินรวม บ LunarX ลูนาร์ เอ็กซ์ วิตามินรวม บ
Ubon Ratchathani, 34000

อาหารเสริมอาหารเม็ดฟู่ ช่วยดูแลและ

Me clinic By ศัลยกรรมความงามครบวงจร Me clinic By ศัลยกรรมความงามครบวงจร
Ubon Ratchathani, 34000

เสริมความงามโบท็อกร้อยไหม แก้จมูก ?

Doctor megan clinic แก้ปัญหาผมร่วง ผมบาง Doctor megan clinic แก้ปัญหาผมร่วง ผมบาง
Ubon Ratchathani, 34000

Doctor megan clinic วิตามินคุณหมอ บำรุงผม ผิว เล็บ นำเข้าจากเยอรมัน

ดีแคล แก้ปวดกระดูก ข้อเข่าเส ดีแคล แก้ปวดกระดูก ข้อเข่าเส
Ubon Ratchathani, 34000

ดีแคล Dcal ฟื้นฟู ข้อต่อ กระดูก ลดอากา?

Boom Vit C Plus วิตามินซี Boom Vit C Plus วิตามินซี
Ubon Ratchathani, 34000

วิตามินซีธรรมชาติ

LunarX ลูนาร์เอ็กซ์ บำรุงดวงตา LunarX ลูนาร์เอ็กซ์ บำรุงดวงตา
สุขาอุปถัมภ์
Ubon Ratchathani, 34000

LunarX ลูนาร์เอ็กซ์ เม็ดฟู่ ตามินเยอรมั?