กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต4

กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต4

ความคิดเห็น

.....ผมได้เสนอกรมฯ เมื่อปีที่แล้วว่า สมควรนับต้นกันเกราซึ่งเป็นไม้มงคลที่โดดเด่นชนิดหนึ่งและขึ้นอยู่ทุกภาคของประเทศไทยให้เป็นต้นไม้ประจำกรมพัฒนาที่ดิน แล้วผมได้ขอให้กวีร่วมสมัยท่านหนึ่ง คือ ดร. อภิชาติ ดำดี (ปีนี้ท่านได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น) ให้แต่งเพลง "ดั่งกันเกรา" โดยบรรยายคุณลักษณะที่ดีเด่นหลายประการของต้นไม้ชนิดนี้ แล้วนำกรมพัฒนาที่ดินและคณะ จนท. กรมฯ ไปเทียบเคียง ก่อนหน้านี้กลุ่มรักกรมพัฒน์ได้จัดทำเพลงให้กรมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 6 เพลง โดยมีเป้าหมายจะทำให้ทั้งสิ้น 12 เพลง เพลงนี้จึงนับได้ว่าเป็นเพลงที่ 7 ณ บัดนี้ ทางเจ้าหน้าที่คณะดุริยางค์ทหารอากาศได้กรุณาใส่ทำนองเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมจึงขอนำส่งมาให้เพื่อนๆ ในกรมพัฒนาที่ดินได้ลองฟังดู เพื่อโปรดกรุณาวิจารณ์(อย่างตรงไปตรงมา)ว่า ดีไม่ดีอย่างไร ชอบไม่ชอบอย่างไร มีจุดใดที่ควรแก้ไข ทั้งเนื้อร้องและทำนอง แล้วก็อาจมีคำบางคำที่สมควรแก้เพราะตอนออกเสียงเวลาร้องอาจมีปัญหาอยู่บ้าง ทั้งนี้ เพื่อเวลามีโอกาสจะแก้ไขในอนาคตอันใกล้ จะได้จัดทำให้เรียบร้อยไปเลยครับ ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนหลายร้อยคนที่กรุณาออกทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรมของกรมพัฒนาที่ดินในครั้งนี้ เอ้อ...ผมใคร่ขอแจ้งให้เพื่อนๆ ทราบด้วยเลยว่า ปัจจุบันต้นกันเกราได้รับการยอมรับให้เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แต่หน่วยงานอื่นๆ ที่ชอบและศรัทธาในคุณลักษณะของต้นกันเกราสามารถตั้งให้เป็นต้นไม้ประจำหน่วยงานได้เลย เพราะไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ มากำหนดในเรื่องนี้
…สพข. 1 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล ถวายความเคารพพระบรมฉายา ลักษณ์ พร้อมกล่าวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ
…จากนั้นร่วมปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ทำแปลงสาธิต และกิจกรรม 5 ส อันเป็นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทำงาน ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย . เพลงประกอบ: สดุดีพระแม่ไทย
..... (12 ก.ค. 2564) ขอมอบของขวัญให้กรมฯ เมื่อผมมีอายุครบ 80 ปี . ผมเข้าทำงานในกรมพัฒนาที่ดินเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2506 (หลังวันสถาปนากรมฯ 5 เดือนกับ 8 วัน) และทำต่อเนื่องมาเรื่อยจนเกษียณ (เออลี่ 2 ปี) แล้วทำงานให้กรมฯ แบบจิตอาสาต่อมาจนทุกวันนี้ นับถึงวันที่ 30 กันยายน ที่จะถึง จะเป็นระยะเวลาที่ผมเป็นจิตอาสานาน 22 ปีเต็ม ....เนื่องจากผมได้ใช้ชีวิตมาครบ 80 ปีแล้ว เห็นว่าเป็นเวลาพอสมควรที่จะสรุปงานสำคัญๆ ที่ผมทำมา โดยเฉพาะตอนปีท้ายๆ สำหรับให้น้องๆ เก็บไว้ใช้ประโยชน์ ตอนนี้จึงได้จัดทำสไลด์โชว์งานพิธีฉลองวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ (23 พ.ค. 2564) ครบ 58 ปีที่ท่าน รมช. ธรรมนัส พรหมเผ่า เดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยได้รวบรวมภาพงามๆ ที่ช่างภาพกรมฯ และ จนท. ท่านอื่นๆ ได้ถ่ายไว้ แล้วนำมาใส่เพลง พด. ที่มีเนื้อหาเข้ากันได้กับพิธีการดังกล่าว ถึงขณะนี้ได้ทำเสร็จ 2 งาน คือ สไลด์โชว์งานดังกล่าวที่มีเพลงประกอบแยกกัน 2 เพลง คือเพลง "แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง" และ "รักกรมพัฒน์" เพลงทั้งสองมีเนื้อหาโดยรวมคือ เป็นการบรรยายหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินในการช่วยเหลือชาวไร่ชาวนา ไปจนถึงการใช้ศาสตร์ด้านดินและน้ำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กับเป็นการรวบรวมความรู้สึกของผู้ทำงานในกรมฯ ว่ารักองค์กรของเราอย่างไรบ้าง และแต่ละคนรักมากน้อยเพียงใด ....จากที่ได้จับงานด้านการทำเพลงให้กรมฯ ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา (เริ่มในสมัยท่านอธิบดีอภิชาต จงสกุล โดยกรมฯ ได้เชิญคณะนักร้องจิตอาสา "สานใจคอรัส" มาฝึกอบรมการร้องเพลงให้ จนท. กรมฯ อยู่ระยะหนึ่ง) ผมคิดว่าเนื้อหาของเพลงทั้งสองครอบคลุมเรื่องราวอย่างพอเพียง เมื่อเรานำเพลงมาร้องหลายๆ ครั้งจนคล่องและเข้าใจความหมายดี จะทำให้เกิดประโยชน์มากมาย ทั้งแก่บุคลากรเอง หน่วยงาน ชุมชน และประเทศชาติ ผมจึงขอแนะนำให้น้องๆ ที่ทำงานกรมฯ นำเพลงทั้งสองมาร้องตามโอกาสที่เหมาะสม เช่นในช่วงงานเกษียณอายุ ระหว่างการฝึกอบรม (เช่นอบรมหมอดิน) งานวันดินโลก งานวันขึ้นปีใหม่ โดยมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วย ------ จากนี้ไป เนื่องจากวัยที่สูงขึ้นๆ ผมคงทำงานจิตอาสาให้กรมฯ น้อยลงกว่าเดิม จึงขออวยพรให้น้องๆ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน รวมทั้งการนำเพลงที่กลุ่มรักกรมพัฒน์ทำให้กรมฯ ซึ่งถึงขณะนี้ทำได้ 6 เพลงแล้ว (นอกจาก 2 เพลงที่เกี่ยวข้องในที่นี้แล้วยังมี "หมอดินอาสา" "ทุ่งปอเทือง" "รักษ์ดินน้ำ" และ "วันดินโลก") มาร้องตามโอกาสที่เป็นไปได้ เพื่อให้บรรลุถึงประโยชน์ทั้ง 10 ที่การร้องเพลงหมู่มีอยู่ อันจะมีผลไปสู่การเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคน (ตามแผนที่มีอยู่ กลุ่มรักกรมพัฒน์จะจัดทำเพลงให้กรมฯ รวมทั้งหมด 12 เพลงด้วยกัน คิดเอาว่าทำให้สาสมกับที่กรมฯ ไม่เคยมีเพลงประจำองค์กรมาก่อนเลยก่อนหน้านี้)....สุดท้ายนี้ ผมขอยืนยันอีกสักครั้งว่า การนำภาพหลายภาพจากเหตุการณ์หนึ่งมารวมทำเป็นสไลด์โชว์ และนำเพลงที่เกี่ยวข้องมาใส่ไว้ด้วยหรือจะไม่ใส่ก็ได้ (เช่นไฟล์ทั้งสองในโพสต์นี้) ทำให้เกิดประโยชน์มากมายหลายประการ จึงขอเสนอน้องๆ ที่มีหน้าที่ด้านบริหารในกรมพัฒนาที่ดินให้ช่วยพิจารณาสิ่งนี้ให้ถ่องแท้สักหน่อย หากเห็นดีด้วยตามนั้น ก็ขอได้โปรดกำหนดเป็นแนวทางการทำงานในกรมฯ ไว้ด้วยเลย....ท้ายที่สุดจริงๆ ขอยกเอาคำพูดจากท่าน ปธน. เติ้ง เสี่ยว ผิง ของจีนมากระจายให้ทราบทั่วกันในกรมพัฒนาที่ดิน นั่นคือ ท่านได้กล่าวไว้ว่า "การจับหนู ไม่ว่าจะเป็นแมวสีขาวหรือสีดำ หากจับหนูได้ละก็ใช้ได้ทั้งนั้น" หวังว่าน้องๆ จะเข้าใจนะครับ หากใครยังไม่เข้าใจว่าคำพูดของท่านเติ้งมาเกี่ยวกับสังคมในกรมพัฒนาที่ดินอย่างไร เชิญถามผมได้เลยครับ (Deng Xiaoping famously said that it doesn’t matter if a cat is black or white so long as it catches mice.)....เพลงทั้งสองมีรายละเอียดดังนี้..เพลงบน: งานพิธีฉลองวันสถาปนากรมฯ ครบ 58 ปี ชื่อเพลง 'แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง' . 43 ภาพ 17.7MB 3.12 นาที . 210711 ..เพลงล่าง: งานพิธีฉลองวันสถาปนากรมฯ ครบ 58 ปี ชื่อเพลง 'รักกรมพัฒน์' . 43 ภาพ 17.5MB 3.11 นาที . 210711 ....เพลง “แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง”
แต่ง/ร้อง: คณะนักร้องประสานเสียงสานใจคอรัส
~อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดิน ทั่วทุกถิ่นตะวันออกตกเหนือใต้
แก้ปัญหาดินนํ้าประชาทั่วไทย ให้มั่นใจชีวีสมบูรณ์
(สร้อย 1) ขอดูแลด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ
ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป
เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย
~ตามรอยปฐพีใต้ธุลีพระบาท ร่วมสร้างชาติอย่างพอเพียงด้วยดินดี
มีหมอดินอาสาเป็นพลังสำคัญ จับมือกันพัฒนาประเทศไทย
(สร้อย 2) ขอตอบแทนด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ
ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป
เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย
(สร้อยจบ) ขอตอบแทนด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ
ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป
เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย
เชิดชื่อ “กรมพัฒนาที่ดิน” คู่แผ่นดินทอง
แผ่นดินไทย...แผ่นดินทอง △
(บรรทัดสุดท้ายพยายามออกเสียงให้สูงเท่ามาตรฐาน)....เพลง “รักกรมพัฒน์”
เนื้อร้อง: ชาวพัฒนาที่ดิน 61 คน
ทำนอง/ขับร้อง: กองดุริยางค์กองทัพอากาศ
…ขอบอกรัก รัก-รัก รักกรมพัฒน์...ที่ยืนหยัด ยึดมั่น ในหน้าที่
เพื่อให้ดิน และน้ำ สภาพดี...นับแต่ปี ศูนย์หก เป็นต้นมา
…หน้าที่หลัก คือสำรวจ จำแนกดิน...อนุรักษ์ ปรับปรุงดิน มีปัญหา
ข้อสำคัญ อย่าให้ดิน ถูกพัดพา...และเร่งหา น้ำเอาไว้ ใช้นานนาน
…*บ้านหลังใหญ่ หลังนี้ ที่ผูกพัน...เราแบ่งปัน ความสุข ทุกสถาน
ได้อบรม ได้ฝึกฝน ได้รู้งาน...จนทำได้ หลายๆ ด้าน โดยทั่วกัน
…กรมพัฒน์เป็น เหมือนบ้าน หลังที่สอง...เรารู้สึก ดุจพี่น้อง แสนสุขสันต์
ต่างหันหน้า เข้าหา มาจำนรรจ์...งานลุล่วง นับร้อยพัน แผ่กว้างไกล ..รักกรมพัฒน์ เหมือนรักดิน ถิ่นกำเนิด...แดนเราเกิด เราอยู่ เราเติบใหญ่
จะมุ่งมั่น พัฒนา แผ่นดินไทย...เพื่อให้คง ความสมบูรณ์ ยั่งยืน △
*ร้องซ้ำจากที่นี่จนจบ
.....งานพัฒนาที่ดินที่สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี สพข. 10 ระหว่าง 20-26 มิถุนายน 2564 . โดย ผอ. วันชัย วงษา . 83 ภาพ 116MB 8.29 นาที . Enjoy!!! ครับ ------ เอ้อ..ผมอยากแนะนำให้พวกเราชาวพัฒนาที่ดินใช้โปรแกรมทำสไลด์โชว์ (4k slidemaker) ซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรี เพื่อรวมภาพหลายๆ ภาพจากงานเดียวกัน และเปิดชมเป็นสไลด์ต่อเนื่องกันไปโดยกดเพียงครั้งเดียว พร้อมกันนั้นมีเพลงที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ซึ่งผู้ชมจะเปิดเสียงหรือไม่เปิดเสียงก็แล้วแต่ความต้องการขณะนั้นครับ ทาง สพข. สพด. อาจขอให้ทางกรมฯ โดยฝ่ายเผยแพร่ฯ จัดการอบรมเรื่องนี้สักครึ่งวัน จนท. ของเราก็จะเรียนรู้พอเพียงทีเดียว
.....ผมได้จัดทำไฟล์ 2 ไฟล์นี้ไว้เพื่อส่งออกในวันเกิดกรมฯ แต่เกิดอุปสรรคคือเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดงอแง (พูดง่ายๆ ว่า เดี้ยง) เสียก่อน จึงต้องล่าช้ามาจนถึงวันปลายเดือน พ.ค. จึงจะส่งออกได้ ------ ที่สำคัญคืออยากให้พวกเราชาว พด. อ่านเนื้อเพลงที่ จนท. พด. 61 คนบรรยายไว้เมื่อปลายปีที่แล้ว เพื่อทราบว่าพวกเรา "รัก" กรมพัฒนาที่ดินอย่างไร มากน้อยเพียงใด และงานที่พวกเราและกรมฯ รับผิดชอบมีบทบาทในการพัฒนาประเทศไทยอย่างไร แล้วลองเปิดฟังเสียงเพลงดู พร้อมลองร้องตามไปด้วยหากมีอารมณ์ร่วม แต่ควรปฏิบัติตามกฏ Social Distancing ที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนะครับ ขอให้น้องๆ ชาว พด. ทุกคนโชคดี
.....ผมทำไฟล์จากภาพและเสียงร้องเดิมเพื่อสาธิตวิธียืนและนั่งเวลาร้องเพลงหมู่ของชาวพัฒนาที่ดิน เสียดายตอนนี้มีโรคระบาด Covid-19 รุนแรง ไม่เหมาะที่จะจัดให้ร้องเพลงหมู่ แต่เปิดฟังดีครับ เพราะตอนนี้เป็นช่วงเวลาวันเกิดกรมฯ เราจะได้มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของกรมฯ ที่มีต่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ . Enjoy!!! ครับ เอ้อ...แล้วเผื่อใครมีอารมณ์จะฝึกร้อง นี่เป็นเนื้อร้องสำหรับเพลง "แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง" ที่เป็นเพลงองค์กรเพลงแรกของกรมพัฒนาที่ดินครับ

เพลง “แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง”
แต่ง/ร้อง: คณะนักร้องประสานเสียง "สานใจคอรัส"

~อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดิน ทั่วทุกถิ่นตะวันออกตกเหนือใต้
แก้ปัญหาดินนํ้าประชาทั่วไทย ให้มั่นใจชีวีสมบูรณ์

(สร้อย 1) ขอดูแลด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ
ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป
เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย

~ตามรอยปฐพีใต้ธุลีพระบาท ร่วมสร้างชาติอย่างพอเพียงด้วยดินดี
มีหมอดินอาสาเป็นพลังสำคัญ จับมือกันพัฒนาประเทศไทย

(สร้อย 2) ขอตอบแทนด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ
ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป
เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย

(สร้อยจบ) ขอตอบแทนด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ
ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป
เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย
เชิดชื่อ “กรมพัฒนาที่ดิน” คู่แผ่นดินทอง
แผ่นดินไทย...แผ่นดินทอง △

(บรรทัดสุดท้ายพยายามออกเสียงให้สูงเท่ามาตรฐาน)

(ยาว 2.14 นาที . จัดทำเสร็จ 170315)
.....เพลง พด. 6 เพลง เวอร์ชั่นนี้ทำได้สมบูรณ์ที่สุด สำหรับส่งให้กรมพัฒนาที่ดิน ความคมชัดต่ำ (Low resolution) 24.8MB 16.44 นาที . Enjoy ครับ!!!
.....คำแนะนำการนำภาพมาสร้างเป็นคลิปเพลง
.....เพื่อนๆ ชอบไหมครับ หากผมจะจัดทำเพลง "ดั่งกันเกรา" โดยใส่ทำนองให้แล้วเสร็จ และมอบให้กรมพัฒนาที่ดินในโอกาสที่ผมอายุครบ 80 ปี??? ผมโชคดีที่ได้กวีร่วมสมัย ดร. อภิชาติ ดำดี ช่วยแต่งเพลงนี้ให้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับ ------ ผมชอบเป็นพิเศษ 2 บรรทัดสุดท้ายน่ะครับ "พัฒนา ที่ดิน ถิ่นไทยเรา...ดั่งกันเกรา คู่ถิ่น แผ่นดินไทย? 😃 เมื่อเสร็จ เพลงนี้จะเป็นเพลงที่ 7 หลังจากเพลง 'แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง' 'หมอดินอาสา' 'ทุ่งปอเทือง' 'รักษ์ดิน-น้ำ' 'รักกรมพัฒน์' 'วันดินโลก' แล้วจะตามติดด้วยเพลง 'อนุรักษ์ดินและน้ำ' เป็นเพลงที่ 8 😺

กลุ่มสำรวจและทำแผนที่ สพข 4

Photos from กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต4's post 26/03/2021

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานวันดินโลกประจำปี 2564 ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ส่งความสุขปีใหม่ ... 2564 จากใจ กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สพข.4 31/12/2020

🎉 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปี 2564 🎉

ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมอวยพรปีใหม่ เพื่อส่งความสุข ต้อนรับปีใหม่ 🎁💓

ส่งความสุขปีใหม่ ... 2564 จากใจ กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สพข.4 ส่งความสุขปีใหม่ ... ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564 นี้ กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่.....

Photos from กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต4's post 23/12/2020

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการวันดินโลก ประจำปี 2563 โดยให้ความรู้ในด้านงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การตรวจสอบเขตป่าไม้ถาวร และขั้นตอนการขอเพิกถอนป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

Photos from กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต4's post 18/12/2020

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการวันดินโลก ประจำปี 2563 โดยให้ความรู้ในด้านงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การตรวจสอบเขตป่าไม้ถาวร และขั้นตอนการขอเพิกถอนป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Photos from กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต4's post 17/12/2020

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการวันดินโลก ประจำปี 2563 โดยให้ความรู้ในด้านงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การตรวจสอบเขตป่าไม้ถาวร และขั้นตอนการขอเพิกถอนป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต4's post 16/12/2020

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหากรณีราษฎรร้องขอเอกสารสิทธิ์การทำประโยชน์ที่ดินใน
ท้องที่ตำบลหนองแค ตำบลเมืองคง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ณ
ห้องประชุมสุริยวรมัน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

Photos from กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต4's post 16/12/2020

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการวันดินโลก ประจำปี 2563 โดยให้ความรู้ในด้านงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การตรวจสอบเขตป่าไม้ถาวร และขั้นตอนการขอเพิกถอนป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

05/10/2020

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา กับ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสำรวจและตรวจสอบสภาพพื้นที่ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

29/08/2020

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าปฏิบัติงานด้านการสำรวจระดับงานก่อสร้าง เพื่อดำเนินการในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

04/07/2020

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าประชุมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่อำเภอภูสิงห์ ครั้งที่ 1/2563 ในการดำเนินการตรวจสอบงานทบทวนเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี "ป่าเขาบันทัดหรือป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา" อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการกรม และสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ร่วมประชุมและพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเพิกถอนป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ทำกิน

18/06/2020

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบงานทบทวนเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี "ป่าเขาบันทัดหรือป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา" อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการกรม และสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ร่วมพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเพิกถอนป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ทำกิน

04/05/2020

กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต4

03/05/2020

กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต4's cover photo

26/03/2020

เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขอความร่วมมือประชาชนที่ต้องการขอรับบริการ สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 045-355-415 นะคะ

21/11/2019
17/10/2019

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ เข้าพื้นที่สำรวจ ออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการทับถมของตะกอนดิน จากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ตำบลเซียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

12/10/2019

กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สพข.4 ช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟูพื้นที่ทำการเกษตร ให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด #ทีมงานสำรวจลงพื้นที่ สำรวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
#พัฒนาที่ดิน

11/10/2019

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายสินธิพงษ์ เพียรงูเหลือม ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าพื้นที่สำรวจ ออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการทับถมของตะกอนดิน จากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ บ้านเซ หมู่ที่ 2 ตำบลเซียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

09/10/2019

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าพื้นที่สำรวจ ออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการทับถมของตะกอนดิน จากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ บ้านท่าทางเกวียน บ้านท่าเยี่ยม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

08/10/2019

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าพื้นที่สำรวจ ออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการทับถมของตะกอนดิน จากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ บ้านท่าทางเกวียน ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

02/10/2019

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าพื้นที่สำรวจ ออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการทับถมของตะกอนดิน จากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

26/09/2019

วันที่ 26 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ มอบหมายให้ นายประวิทย์ ร้อยศรี และนางวัชรี พรมอารักษ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม สำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตร (นาข้าว) บริเวณพื้นที่ บ้านนาตาหมุด ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ครอบคลุมพื้นที่ 1,200 ไร่

26/09/2019

วันที่ 26 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและการที่ผนังกั้นลำน้ำยังขาด ซึ่งทำให้เป็นตะกอนทรายไหลมาทับถมพื้นที่การเกษตร (นาข้าว) โดยร่วมกับเทศบาลตำบลวังหลวง บริเวณพื้นที่ ตำบลนาแซง ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 2,000 ไร่

05/08/2019

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ จัดการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Coaching) ในหัวข้อ "การตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรและการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 " เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ที่สนใจ และเพื่อให้การปฏิบัติงานด้วนการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

26/07/2019

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สพข.4 เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี นายชาติชาย ประสาระวัน เป็นประธานในพิธีฯ เปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล กล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ถวายความเคารพ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะ ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย จากนั้นข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

20/12/2018

ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2561 กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การรังวัดด้วยระบบดาวเทียม GNSS และการประยุกต์ใช้ในงานรังวัดความสูงร่วมกับแบบจำลอง TGM 2017" เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานด้านการสำรวจและทำแผนที่ ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

27/11/2018

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจแผนที่ภูมิประเทศพร้อมวางหมุดขอบเขตสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำขามภูสูบ ในพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

15/11/2018

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

คลิปวิดีโอ. #ประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก_สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4. อำเภอเมือง. จังหวัดอุบลราชธานี ค่ะ

#วันดินโลก


#กษัตริย์เกษตร
#พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

🌾🌺🌴🍄🌿🌹🌻🌼

31/10/2018

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบควบคุมและรวบรวมข้อมูล จัดทำแผนที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพการถือครองที่ดินในการขอเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าพระยอดเมืองขวาง จังหวัดทหารบกนครพนม

25/01/2018

วันที่ 25 มกราคม 2561 กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม สำนักเลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตรวจสอบพื้นที่ กรณีค่ายพระยอดเมืองขวาง ขอเพิกถอนแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. เพื่อใช้ในกิจการของกองทัพ โดยมีนายอำเภอเมืองนครพนมเป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 มลฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Ubon Ratchathani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
Ubon Ratchathani
34000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

Ubon Ratchathani บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp. ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.
383หมู่ 2
Ubon Ratchathani, 34190

เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้

Smilemint Smilemint
Ubon Ratchathani

everythings depending on your smile

โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital
Ubon Ratchathani, 34190

โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธาร?

งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุบลราชธานี งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุบลราชธานี
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

"สายตรวจเมืองอุบล รวดเร็ว ดุจสายฟ้า"

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
45 หมู่ 4 ตำบล ธาตุ อำเภอวารินชำราบ
Ubon Ratchathani, 34190

เพจที่จะทำให้ท่านมีความสุข สุขภาพแ

To Auto Shop To Auto Shop
ถนนชยางกูร
Ubon Ratchathani, 34000

ติดตั้งฟิล์ม​กรอง​แสง​รถยนต์​และ​?

นักศึกษาทุน ม.อุบลฯ -UBUss นักศึกษาทุน ม.อุบลฯ -UBUss
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34190

เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี
532 ถ. ชยางกูร ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11
เลี่ยงเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

ร้านไปรษณีย์ไทยอุบลราชธานี 202 ห้วยวังนอง ร้านไปรษณีย์ไทยอุบลราชธานี 202 ห้วยวังนอง
เลขที่ 2 ถ. ราษฏร์บำรุง ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

บริการไปรษณีย์

บุญรักษา บุญรักษา
Ubon Ratchathani, 34160

คนมีปัญญา ถึงเผชิญอยู่กับ "ความทุกข?

UBU Pilot Plant - โรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี UBU Pilot Plant - โรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34190

โรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร ประเภทเนื้อสัตว์และผักผลไม้