ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลรา

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลรา

ตำแหน่งใกล้เคียง ศิลปะและความบันเทิง

ห้องซ้อมดนตรี Indie House Music จังหวัด
ห้องซ้อมดนตรี Indie House Music จังหวัด
112/4 ถ.นครบาล (สี่แยกวัดแจ้ง) อ.เมือง จ.อุบลราชธานีอุ
เลนส์โม น้าต่าย super macro lens
เลนส์โม น้าต่าย super macro lens
sc camera99D
รับจัดงานบวช
รับจัดงานบวช
34000
วิลัยพร โต๊ะจีน
วิลัยพร โต๊ะจีน
55 หมู่ 6 ตำบลคำน้ำแซ่บ อำเภอวารินชำราบ
หมอลำ สุรชัย ชัยมงคล Fanclup
หมอลำ สุรชัย ชัยมงคล Fanclup
Khuang Nai 34150
หยวน สเต็ก
หยวน สเต็ก
ข้างโรงแรมราชธานี
กินลม จิ้มจุ่ม&ข้าวแกง บุฟเฟ
กินลม จิ้มจุ่ม&ข้าวแกง บุฟเฟ
264/3ถนนพลเพน
ถาวรยางยนต์ อุบลราชธานี
ถาวรยางยนต์ อุบลราชธานี
94 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง
Attaroast
Attaroast
242 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เอิ้น clay bar cafe'
เอิ้น clay bar cafe'
2/1 ถ.หลวง ต.ในเมือง
Songsarn
Songsarn
154/1-2 ถ.พรหมเทพ
August Vocal Training Studio
August Vocal Training Studio
Uppalisan
อีกามิวสิค - เครื่องดนตรีราค
อีกามิวสิค - เครื่องดนตรีราค
711 ถนนสรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง
โกดัง มิวสิคสเตชั่น
โกดัง มิวสิคสเตชั่น
พรหมราช
ร้านตาหมู
ร้านตาหมู
537 สรรพสิทธิ์

ความคิดเห็น

ว่าที่ร้อยตรีสานิตย์ เจือจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีมอบหมายให้ นายมนตรี บูชาพรรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะ เข้าอวยพรปีใหม่นายดนุเดช จันทร์หอม หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี และศึกษาดูงานภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี
.
ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี ພະແນກການສຶກສາ
แจ้งขอส่งใบขอความอนุเคราะห์ใหม่คะ
วันที่เข้าชมแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์อุบลราชธานี
วันที่ 22 ธันวาคม 2563
พวกมึง เป็นอะไรกันนักหนาไม่รับโทรศัพท์ รัฐวิสาหกิจหรือเปล่าครับ
We're delighted to have recently welcomed new members to the global zoo and aquarium community. Aquário Marinho do Rio de Janeiro was most recently accepted as a WAZA Institution Member this year, and joins other new members, Khon Kaen Zoo, Ubon Ratchathani Zoo, Chimelong Safari Park, Mahendra Chaudhury Zoological Park Chhatbir which joined WAZA towards the end of 2019.

Read more ➡️ http://ow.ly/Q6Vv50zxnGJ

Aquário Marinho do Rio de Janeiro สวนสัตว์ขอนแก่น khonkaen zoo ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี ພະແນກການສຶກສາ 長隆旅遊度假區 Chimelong Chhatbir ZOO
จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
นำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัศนะศึกษาฯ
ขอความอนุเคาระห์เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์อุบลราชธานีค่ะ
โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ ส่งหนังสือขออนุญาตนำนักเรียนเข้าชมสวนสัตว์
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ปีการศึกษา 2561
ห้อง เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
1 1 30299 เด็กชายกนกพงศ์ ญานะรมย์ 1341501466700
1 2 30300 เด็กชายกฤษฎา ทองใบ 1349901374001
1 3 30301 เด็กชายฉัตรตะวัน ชมภูประเภท 1349901389645
1 4 30302 เด็กชายณัฎฐากร เสี้ยมศร 1347600001026
1 5 30303 เด็กชายณัฐดนัย จันทโรทัยไพจิตร์ 2349900093864
1 6 30304 เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะพวง 1103400098911
1 7 30305 เด็กชายนิธิศักดิ์ บุญมา 1349901420011
1 8 30306 เด็กชายวชิระ เพ็ชรงาม 1341501475148
1 9 30307 เด็กชายศุภวิชญ์ ธรรมสาร 1347600003070
1 10 30308 เด็กชายสิรภพ ประกอบสุข 1347600009396
1 11 30309 เด็กชายอภิชิต แก้วสง่า 1349901373374
1 12 30310 เด็กชายอานันตเดช เกษเงิน 1348900122288
1 13 30311 เด็กชายเจษฏพัฒน์ สุโยธา 1349901405225
1 14 30312 เด็กชายภูชิชญ์ โคตรบัณฑิต 1348700047312
1 15 30313 เด็กหญิงกัลยพร แสนโยธา 1103100909931
1 16 30314 เด็กหญิงกาญจนศิริ เทพวงค์ษา 1341501471657
1 17 30315 เด็กหญิงจิดาภา สัมพันธ์ 1341501479712
1 18 30316 เด็กหญิงจิตรจรรยา พันลีคำ 1341501471860
1 19 30317 เด็กหญิงชิตชนก ชนะกุล 1347600000259
1 20 30318 เด็กหญิงณัฐชยา สาโสม 1347600005021
1 21 30319 เด็กหญิงณัฐธิดา สากุลา 1341501465789
1 22 30320 เด็กหญิงณัฐพร บัวศรียอด 1341501476713
1 23 30321 เด็กหญิงดลยา รังสถิตย์ 1347600004459
1 24 30322 เด็กหญิงดวงกมล ครองยุทธ 1341501480869
1 25 30323 เด็กหญิงนฤมล โภคทรัพย์ 1341501468150
1 26 30324 เด็กหญิงนิพาดา วรรคสังข์ 1341501463379
1 27 30325 เด็กหญิงบุษบา โทตระกูล 1341501467170
1 28 30326 เด็กหญิงปภาดา วงศรีพรม 1341501465142
1 29 30327 เด็กหญิงปวริศา มณีพงษ์ 1349901387880
1 30 30328 เด็กหญิงปานรัตน สีลา 1209000212002
1 31 30329 เด็กหญิงปาริฉัตร จันสาขะ 1349901366505
1 32 30330 เด็กหญิงภัทรธิดา แสงวิเชียร 1349901390856
1 33 30331 เด็กหญิงรุ้งนภา นามฮุง 1347600002022
1 34 30332 เด็กหญิงวนิดา รักษาแก้ว 1341501478431
1 35 30333 เด็กหญิงวนิดา เบ้าเพชร 1341501479704
1 36 30334 เด็กหญิงวราภรณ์ แผ่นทำลา 1341501479607
1 37 30335 เด็กหญิงวิภากมล สุวรรณกูฏ 1349901392786
1 38 30336 เด็กหญิงศุนิชา กิ่งมาลา 1341501467706
1 39 30337 เด็กหญิงสาธะนี หาญนุสิงห์ 1347600001387
1 40 30338 เด็กหญิงอพิชญา ศรีบุญเรือง 1341501481873

คุณครูที่ปรึกษา
1. นางรำไพ โพธิ์ไชยแสน
2. นายเอกภาพ วิจิตรเชื้อ
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ปีการศึกษา 2561
ห้อง เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
1 1 30299 เด็กชายกนกพงศ์ ญานะรมย์ 1341501466700
1 2 30300 เด็กชายกฤษฎา ทองใบ 1349901374001
1 3 30301 เด็กชายฉัตรตะวัน ชมภูประเภท 1349901389645
1 4 30302 เด็กชายณัฎฐากร เสี้ยมศร 1347600001026
1 5 30303 เด็กชายณัฐดนัย จันทโรทัยไพจิตร์ 2349900093864
1 6 30304 เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะพวง 1103400098911
1 7 30305 เด็กชายนิธิศักดิ์ บุญมา 1349901420011
1 8 30306 เด็กชายวชิระ เพ็ชรงาม 1341501475148
1 9 30307 เด็กชายศุภวิชญ์ ธรรมสาร 1347600003070
1 10 30308 เด็กชายสิรภพ ประกอบสุข 1347600009396
1 11 30309 เด็กชายอภิชิต แก้วสง่า 1349901373374
1 12 30310 เด็กชายอานันตเดช เกษเงิน 1348900122288
1 13 30311 เด็กชายเจษฏพัฒน์ สุโยธา 1349901405225
1 14 30312 เด็กชายภูชิชญ์ โคตรบัณฑิต 1348700047312
1 15 30313 เด็กหญิงกัลยพร แสนโยธา 1103100909931
1 16 30314 เด็กหญิงกาญจนศิริ เทพวงค์ษา 1341501471657
1 17 30315 เด็กหญิงจิดาภา สัมพันธ์ 1341501479712
1 18 30316 เด็กหญิงจิตรจรรยา พันลีคำ 1341501471860
1 19 30317 เด็กหญิงชิตชนก ชนะกุล 1347600000259
1 20 30318 เด็กหญิงณัฐชยา สาโสม 1347600005021
1 21 30319 เด็กหญิงณัฐธิดา สากุลา 1341501465789
1 22 30320 เด็กหญิงณัฐพร บัวศรียอด 1341501476713
1 23 30321 เด็กหญิงดลยา รังสถิตย์ 1347600004459
1 24 30322 เด็กหญิงดวงกมล ครองยุทธ 1341501480869
1 25 30323 เด็กหญิงนฤมล โภคทรัพย์ 1341501468150
1 26 30324 เด็กหญิงนิพาดา วรรคสังข์ 1341501463379
1 27 30325 เด็กหญิงบุษบา โทตระกูล 1341501467170
1 28 30326 เด็กหญิงปภาดา วงศรีพรม 1341501465142
1 29 30327 เด็กหญิงปวริศา มณีพงษ์ 1349901387880
1 30 30328 เด็กหญิงปานรัตน สีลา 1209000212002
1 31 30329 เด็กหญิงปาริฉัตร จันสาขะ 1349901366505
1 32 30330 เด็กหญิงภัทรธิดา แสงวิเชียร 1349901390856
1 33 30331 เด็กหญิงรุ้งนภา นามฮุง 1347600002022
1 34 30332 เด็กหญิงวนิดา รักษาแก้ว 1341501478431
1 35 30333 เด็กหญิงวนิดา เบ้าเพชร 1341501479704
1 36 30334 เด็กหญิงวราภรณ์ แผ่นทำลา 1341501479607
1 37 30335 เด็กหญิงวิภากมล สุวรรณกูฏ 1349901392786
1 38 30336 เด็กหญิงศุนิชา กิ่งมาลา 1341501467706
1 39 30337 เด็กหญิงสาธะนี หาญนุสิงห์ 1347600001387
1 40 30338 เด็กหญิงอพิชญา ศรีบุญเรือง 1341501481873

คุณครูที่ปรึกษา
1. นางรำไพ โพธิ์ไชยแสน
2. นายเอกภาพ วิจิตรเชื้อ
ฝากถึงน้องอุ้ม นะคะ ขอบคุณค่ะ
โรงเรียนอนุบาลพยุห์จ.ศรีสะเกษ ต้องการนำนักเรียนจำนวน101คนครู 7 คน เข้าชมการแสดงสวนสัตว์ในวันศุกร์ที่8 กุมภาพันธ์2562 จึงขอความอนุเคราะห์ทางสวนสัตว์อำนวยความสะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
ขอความอนุเคราะห์เข้าชมสวนสัตว์
26 ธ.ค. 2561

แผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์อุบลราชธานี

เปิดเหมือนปกติ

09/03/2022

มาร่วมกิจกรรมกับน้องๆสัตว์​ป่า​กันเยอะ​ๆ​นะครับ🙏🥰🥰

08/03/2022

สวนสัตว์​อุบล​ราชธานี​เปิดบริการ​ทุกวันนะครับ

Photos from สวนสัตว์อุบลราชธานี ubon zoo's post 08/03/2022

Photos from สวนสัตว์อุบลราชธานี ubon zoo's post

07/03/2022

ลุ้นรับส่วนลดเที่ยวสวนสัตว์
ด่วน เพียง 170 ท่านเท่านั้น

01/03/2022

สวนสัตว์อุบลราชธานี เปิดบริการทุกวันค่ะ
- บัตรผ่านประตู ผู้ใหญ่​ 100 บาท-เด็ก​ 20​ บาท-นักศึกษา​/ข้าราชการใส่เครื่องแบบ​ 50​ บาท เด็กไม่เกิน 120 ซม./ภิกษุ-สามเณร/ผู้สูงอายุ ฟรี

- ค่าบริการรถรางชมสัตว์ ผู้ใหญ่ 25 บาท เด็ก 10 บาท รถกอล์ฟ 200 บาท/ชม. /จักรยาน 30/50 บาท/ชม.

- ติดต่องานทัศนศึกษา 0848319311

- การแสดงความสามารถสัตว์ รอบศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
รอบเช้า 11.00 น.
รอบบ่าย 14.00 น.

- กิจกรรมป้อนอาหาร​ นกเพนกวิน รอบวันหยุดนักขัตฤกษ์-เสาร์-อาทิตย์
รอบเช้า 10.30 น.
รอบบ่าย 15.00 น.

- กิจกรรม​ป้อนอาหาร เสือโคร่งอินโดจีน รอบวันหยุดนักขัตฤกษ์-ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
รอบเช้า 11.30 น.
รอบบ่าย 14.30 น.

Photos from สวนสัตว์อุบลราชธานี ubon zoo's post 26/02/2022

Photos from สวนสัตว์อุบลราชธานี ubon zoo's post

ส่งตัวเสือดาวหนุ่ม สวนสัตว์อุบลฯ ไปพบแม่เสือสาว สวนสัตว์สงขลา 24/02/2022

ส่งตัวเสือดาวหนุ่ม สวนสัตว์อุบลฯ ไปพบแม่เสือสาว สวนสัตว์สงขลา

ส่งตัวเสือดาวหนุ่ม สวนสัตว์อุบลฯ ไปพบแม่เสือสาว สวนสัตว์สงขลา ส่งตัวเสือดาวหนุ่ม สวนสัตว์อุบลฯ ไปพบแม่เสือสาว สวนสัตว์สงขลา ร่วมกันเพาะขยายพันธุ์เสือดำ-เสือดาวที่กำล....

Photos from สวนสัตว์อุบลราชธานี ubon zoo's post 22/02/2022

ประกาศ... ประกาศ
❤️​❤️​❤️
โรงเรียน​ไหน​สนใจ​นำน้องๆมากินข้าวป่า... ศึกษา​ชีวิต​สัตว์​ สามารถ​ติดต่อ​ได้ที่​ 0848319311
หรือ​ ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี

เข้าร่วมแผนงาน www.zooprogram-ubon.org

ฟ้าวๆมาเด้อจร้าาาา

❤️​❤️​Cr.📸ครูพี่จุ้ยของแอด

Photos from สวนสัตว์อุบลราชธานี ubon zoo's post 21/02/2022

Photos from สวนสัตว์อุบลราชธานี ubon zoo's post

ZOO NEWS ep1 18/02/2022

ZOO NEWS ep1

ZOO NEWS ข่าวก๊วน สวนสัตว์ ep.1
https://www.youtube.com/watch?v=zW_qnSQ5sPY

ZOO NEWS ep1 ข่าวก๊วนสวนสัตว์ตอนที่1

17/02/2022

ประเทศไทยในวันนี้ ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในการดูแลรักษาจำนวนประชากรเสือโคร่ง จนเพิ่มจำนวนขึ้น ทำให้เป็นที่ชื่นชมของหลายๆ ประเทศ การที่พบว่ามีนายพรานทำแร้วดักเสือโคร่งจนอุ้งตีนขาด ทำให้เสียชื่อประเทศและสูญเสียทรัพยากรที่สำคัญของโลกเราด้วย

สำหรับโทษผู้กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีถึงขั้นติดคุก และมีโทษปรับอย่างแน่นอน เพราะเสือโคร่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ มีสนธิสัญญาระดับนานาประเทศ ในการห้ามล่า ห้ามค้า ดังนั้นผู้ที่มีความคิดที่อยากจะซื้อ อยากจะล่า ก็ขอให้ยกเลิกความคิดนั้นเสีย เพราะถ้าเราจับได้เราจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีย้ำมาว่า ไม่มีใครเหนือกฎหมายอย่างแน่นอน

https://www.thaipost.net/general-news/85255

#TopVarawut #MNRE #DNP #พรรคชาติไทยพัฒนา

16/02/2022

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนวิ่ง “VIRTUAL RUN FOR THE ZOO วิ่งที่ไหนก็ได้” พร้อมกันทั่วประเทศ!! ภายใต้แนวความคิด “วิ่งสนุก สุขภาพดี ร่วมแบ่งปัน 9,229 ชีวิต” ค่าสมัคร 550 บาท วันนี้ถึง 15 เมษายน 2565

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ฯ ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์อุบลฯ อีสานเช้านี้NBT UBON 150265 16/02/2022

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ฯ ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์อุบลฯ อีสานเช้านี้NBT UBON 150265

คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ฯ ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์อุบลฯ อีสานเช้านี้NBT UBON 150265 #คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ฯ ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์อุบลฯ #อีสานเช้านี้NBT UBON 150265#อีสานเช้านี้NBT Northeast 150265#ทีวีอีสาน #กดห.....

Photos from ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง's post 16/02/2022

Photos from ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง's post

Photos from ศูนย์สัมมนาดงฟ้าห่วน สวนสัตว์อุบลราชธานี's post 14/02/2022

Photos from ศูนย์สัมมนาดงฟ้าห่วน สวนสัตว์อุบลราชธานี's post

Photos from สวนสัตว์อุบลราชธานี ubon zoo's post 12/02/2022

Photos from สวนสัตว์อุบลราชธานี ubon zoo's post

10/02/2022

ฮิปโปโปเตมัส ภาษากรีก แปลว่า 'ม้าแม่น้ำ' เป็นสัตว์บกที่มีน้ำหนักมากที่สุดอันดับ 3 รองจากช้าง กับแรด
.
ฮิปโปเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม กินพืชเป็นอาหารหลัก มี 2 ชนิด คือ ฮิปโปโปเตมัสและฮิปโปโปเตมัสแคระ
.
ฮิปโปโปเตมัส เป็นภาษากรีก แปลว่า 'ม้าแม่น้ำ'
.
ฮิปโปโปเตมัสมีน้ำหนักมากถึงประมาณ 8,000 ปอนด์ เป็นสัตว์บกที่มีน้ำหนักมากที่สุดรองจากช้าง แต่ฮิปโปโปเตมัสแคระมีขนาดประมาณ 1 ใน 10 ของฮิปโปโปเตมัส เท่านั้น
.
ฮิปโปใช้เวลาประมาณ 16 ชั่วโมงต่อวันดำผุดดำว่ายอยู่ใต้น้ำ สามารถกลั้นหายใจใต้น้ำได้นานประมาณครั้งละ 5 นาที
.
ฮิปโปไม่สามารถว่ายน้ำได้ พวกเขาใช้การวิ่งไปตามก้นแม่น้ำแทน
.
อายุเฉลี่ยของฮิปโปโปเตมัสในธรรมชาติอยู่ที่ประมาณ 40 ปี และมากกว่า 50 ปี หากอยู่ในสวนสัตว์หรือสถานที่เลี้ยง (แม่มะลิของพวกเรา อายุย่างเข้า 57 ปีแล้ว)
.
นอกจากนี้ฮิปโปยังได้ถูกนำมาใช้ในเนื้อเพลงที่ติดหูพวกเรากันมาอย่างยาวนานอีกด้วย คือ ฮิปโป้ หน้ากลม ผมยาว ต้องตา อะโฮ้ สาวบางโพธิ์ นั้นโก้จริงจริง
.
อ้างอิง
https://www.daysoftheyear.com/days/hippo-day/
https://nationaldaycalendar.com/world-hippo-day-february-15/
https://napavalleyregister.com/.../collection_94cd5956...

Photos from สวนสัตว์อุบลราชธานี ubon zoo's post 07/02/2022

Photos from สวนสัตว์อุบลราชธานี ubon zoo's post

วงศ์วานชาละวัน 07/02/2022

วงศ์วานชาละวัน

ตอนที่ 12 : เมื่อจระเข้แตกออกเป็นสามวงวาน(ตอนแรก)

. . . ในช่วงกลางยุคครีเตเชียสนี้เองที่จระเข้ยุคสมัยใหม่เริ่มพัฒนาขึ้น พวกมันได้วิวัฒนาการจนรูปร่างนั้นเป็นเหมือนกับจระเข้ในยุคปัจจุบัน หัวที่เรียงรายด้วยฟันที่แหลมคม คอสั้นๆที่สอดรับกับลำตัวและหางยาวๆที่ถูกค้ำด้วยขาสั้นๆทั้งสี่กลายเป็นภาพลักษณ์ที่ปรากฏขึ้นจนเป็นลักษณะที่เฉพาะของจระเข้กลุ่มนี้ไปเรียบร้อย แต่สิ่งที่ทำให้จระเข้กลุ่มใหม่นี้มีความแตกต่างจากบรรพบุรุษของมันอย่างชัดเจนก็คือการมีวิวัฒนาการการเกิดกระดูกส่วนเพดานปากซึ่งจะปิดช่องอากาศหายใจออกจากช่องปาก นั่นทำให้จระเข้สามารถหายใจโดยให้แค่ส่วนจมูกโผล่พ้นมาเหนือน้ำได้โดยที่พวกมันไม่ต้องเสี่ยงสำลักน้ำเข้าไป และในช่วงเวลาราวๆ 85 ล้านปีก่อนนี้ จระเข้ของเราก็แตกวงวานออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ด้วยกัน

จระเข้ที่แตกเป็นสามกลุ่มนั่นก็คือกลุ่มของจระเข้แท้ ตะโขง และอัลลิเกเตอร์ สัตว์สามกลุ่มนี้ดูผิวเผินนั้นอาจจะดูคล้ายคลึงกันมาก โดยเฉพาะพวกจระเข้แท้กับอัลลิเกเตอร์ แต่ในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยนั้นมีส่วนที่แตกต่างออกไปดังนี้ครับ

. . . ในกลุ่มจระเข้แท้นั้นตามหลักฐานทางฟอสซิลที่พบกระจายในทั่วทุกมุมโลกนั้นบ่งชี้ว่าเจ้าจระเข้กลุ่มนี้นั้นเป็นนักเดินทางที่เก่งกาจ พวกมันนั้นกระจายตัวตั้งแต่ด้านไกลของออสเตรเลีย ผ่านเอเชียตะวันออก อินเดีย แอริกา ไปจรดอเมริกากลางและรัฐฟลอริด้าแห่งสหรัฐอเมริกา การประสบความสำเร็จในการกระจายตัวเป็นวงกว้างในเขตุภูมิภาคที่มีสภาพอากาศอบอุ่นถึงร้อนนั้นมาจากการที่จระเข้มีต่อมขับเกลือที่ลิ้น ซึ่งทำให้พวกมันนั้นทนทานต่อสภาวะที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงกว่าจระเข้กลุ่มอื่น จึงไม่แปลกใจที่จะพบว่ากลุ่มจระเข้แท้นั้นมีกลุ่มของจระเข้น้ำเค็มอยู่เป็นสมาชิกด้วย ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆที่แตกต่างจากพวกอัลลิเกเตอร์นั้น กลุ่มของจระเข้แท้จะมีกะโหลกศีรษะเป็นรูปตัว v ซึ่งมีแนวฟันเกยสลับไปมาระหว่างขากรรไกรบนและล่าง ลักษณะดังกล่าวนั้นเอื้อให้จระเข้กินอาหารได้สารพัดประเภทตั้งแต่ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ไปจนถึงพวกสัตว์บกต่างๆ ข้อได้เปรียบนี้เองที่ทำให้พวกมันนั้นดูจะก้าวร้าวกว่าจระเข้กลุ่มอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด

. . . กลุ่มของอัลลิเกเตอร์(รวมถึงกลุ่มย่อยเคแมน)นั้นเมื่อมองแวบแรกหลายๆท่านคงจะเข้าใจผิดว่าเป็นจระเข้อย่างที่เข้าใจกัน แต่เมื่อมองดูรายละเอียดปลีกย่อยของสัตว์กลุ่มนี้นั้น พวกมันแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในหลายๆประการ ในขณะที่จระเข้มีปากรูปทรง v นั้น แต่อัลลิเกเตอร์นั้นจะมีปากรูปทรง U ที่เมื่อมันประกบขากรรไกรสนิท แนวฟันของขากรรไกรบนจะเกยซ้อนปิดทับฟันของแนวขากรรไกรล่างจรหมด นั่นทำให้ดูคล้ายกับว่าอัลลิเกเตอร์กำลังนอนยิ้มอาบแดดอยู่ริมน้ำ แนวขากรรไกรที่สั้นกว่าพวกจระเข้แท้นี้ถูกสร้างขึ้นเพราะลักษณะของอาหารของสัตว์กลุ่มนี้ที่จะเน้นไปที่พวกปลาและสัตว์กระดองแข็งอย่างปู เต่าน้ำ หรือตะพาบเป็นหลัก ซึ่งขากรรไกรสั้นๆนั้นทำให้มีแรงในการขบกัดที่ดีกว่าขากรรไกรที่เรียวยาว

พวกอัลลิเกเตอร์นั้นกระจายตัวอยู่ในแถบซีกโลกเหนืออย่างอเมริกาและจีนในช่วงปลายยุคครีเตเชียส ก่อนที่จะอพยพลงใต้ในช่วงเข้ามหายุคซีโนโซอิกและพัฒนากลายเป็นกลุ่มเคแมนในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ พวกมันอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนิ่งอย่างหนองบึง พรุ และแหล่งน้ำที่กระแสน้ำไหลเอื่อยๆกว่าพวกจระเข้ที่อาศัยอยู่ในแถบกระแสน้ำที่ไหลแรง อีกทั้งขนาดที่เล็กและก้าวร้าวน้อยกว่าพวกจระเข้ และจำนวนที่มากกว่าจนบางครั้งเรามักจะพบว่าพวกมันได้รุกล้ำเข้ามาในเขตชุมชนที่คนอาศัยอยู่

.เล่ามาซะยาว ยังไม่จบ งั้นขอยกยอดไปเล่าต่อตอนหน้า จะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามต่อครับ
//แอดลู่

Photos from สำนักอนุรักษ์และวิจัย Conservation and Research ZPOT's post 05/02/2022

Photos from สำนักอนุรักษ์และวิจัย Conservation and Research ZPOT's post

Photos from สวนสัตว์อุบลราชธานี ubon zoo's post 03/02/2022

Photos from สวนสัตว์อุบลราชธานี ubon zoo's post

Photos from สวนสัตว์อุบลราชธานี ubon zoo's post 31/01/2022

Photos from สวนสัตว์อุบลราชธานี ubon zoo's post

Photos from ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี's post 30/01/2022

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสวนสัตว์อุบลราชธานี ทั้ง ๒ ท่าน
ได้แก่ นายพัชรพงศ์หิรัญ จันทศิลา นักการศึกษาสวนสัตว์ ๔ และว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ ทองสวัสวดิ์ ในโอกาสที่ ผ่านการฝึกอบรม บุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A. L. T. C. ) ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถเป็นวิทยากรให้การบรรยายในหลักสู้ผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง และเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้นได้

25/01/2022

องค์การสวนสัตว์ฯ จัดแคมเปญรับตรุษจีน🎊🎉🇨🇳
ชวนเที่ยวสวนสัตว์ สร้างพลังชีวิต เสริมสิริมงคล 🥰🎉 รับปีเสือ 🐯
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ (อสส.) จัดแคมเปญรับตรุษจีน ชวนเที่ยวสวนสัตว์ทั่วประเทศ ไหว้เทพเจ้าและเลี้ยงเสือ สร้างพลังชีวิต สร้างสิริมงคล รับปีเสือ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2565 นี้
นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรม เทศกาลวันตรุษจีนภายในสวนสัตว์ในสังกัดทั้ง 6 แห่ง มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ โดยได้จัดเตรียมจุดให้บริการนักท่องเที่ยวสำหรับไหว้เทพเจ้า อันถือเป็นการสร้างพลังและเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต เพื่อต้อนรับปีเสือ พร้อมรับถ่างหยวน เสริมโชคลาภ
องค์การสวนสัตว์ฯ ได้ให้สวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง จัดเตรียมพื้นที่เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวบริเวณด้านหน้ากรงเสือ เพื่อให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพี่เลี้ยงเสือในปีเสือทอง โดยสามารถเลือกอุปถัมภ์ผ่านกล่องมงคลสีแดง จำนวน 3 กล่อง คือ กล่องที่ 1 “เลี้ยงเสือ สร้างพลังชีวิต” กล่องที่ 2 “เลี้ยงเสือ สร้างสิริมงคล” และ กล่องที่ 3 “เสริมโชคลาภ รับถ่างหยวน” พร้อมทั้งได้จัดเตรียมเซียมซี สำหรับทำนายดวงชะตานักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์ในทุกแห่ง ตามความเชื่อของคนจีน การไหว้เทพเจ้าจะสามารถช่วยลดทุกข์และลดเคราะห์กรรมได้ โดยเฉพาะคนที่เกิดปีชง จะช่วยทำให้เบาบางลง องค์การสวนสัตว์ฯ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนนี้ ซึ่งนอกจากจะได้เที่ยวชมสวนสัตว์แล้ว ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพี่เลี้ยงเสือ ผ่านกล่องมงคลที่แต่ละสวนสัตว์ได้จัดเตรียมไว้ อันจะเป็นการช่วยเสริมสิริมงคล เสริมดวงชะตา โชคลาภ และ ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิต
“นอกจากนี้ องค์การสวนสัตว์ฯ ยังมีโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ที่เป็นแหล่งรวมช้างที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ กว่า 200 เชือก ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเสริมสร้างพลังชีวิตและความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนนี้” นายอรรถพร กล่าว
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดผ่าน inbox Facebook สวนสัตว์ได้ทุกแห่งหรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว : โทร. 096-9742546, 038-318444
สวนสัตว์เชียงใหม่ : โทร.053 221 179
สวนสัตว์นครราชสีมา : โทร. 044-934537-8 / 083-3720404
สวนสัตว์สงขลา : โทร. 074 598 555
สวนสัตว์อุบลราชธานี : โทร. 093 320 9369
สวนสัตว์ขอนแก่น : โทร. 086 459 4192
โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ : โทร. 092-3284907 , 065-7326690
#ตรุษจีน
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
#แหล่งท่องเที่ยวสวนสัตว์ของคนไทย
#สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
#สวนสัตว์เชียงใหม่
#สวนสัตว์นครราชสีมา
#สวนสัตว์สงขลา
#สวนสัตว์อุบลราชธานี
#สวนสัตว์ขอนแก่น
#โครงการคชอาณาจักรสุรินทร์
#โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

24/01/2022
21/01/2022

Inspiration Course คอร์สออนไลน์เตรียมความพร้อมการเป็นสัตวแพทย์กับสัตว์แพทย์สวนสัตว์ (TO BE A ZOO VET - เพราะฉันอยากเป็นสัตวแพทย์สวนสัตว์)
.
*รุ่นที่ 4 เรียนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 รุ่นสุดท้ายของ season

สมัครที่ https://forms.gle/1Zmb6GMPf25DTuBFA

ปิดรับสมัครและรับลิงก์ ZOOM ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น.
.
น้อง ๆ จะได้พบกับพี่สัตวแพทย์สวนสัตว์ที่ทำงานด้านการอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าทั้งในสวนสัตว์และในป่าธรรมชาติ
.
1 วันเต็มกับการเรียนผ่านโปรแกรม ZOOM
ถ่ายทอดสดจากโรงพยาบาลสัตว์ป่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี
.
เหมาะกับน้อง ๆ อายุระหว่าง 15-25 ปี
- มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ Home School ผู้สนใจเรียนสัตวแพทย์
- นักศึกษาสัตวแพทย์ ผู้สนใจงานสายสัตวแพทย์สวนสัตว์
.
สิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับ
- ประกาศนียบัตร จากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำหรับผู้ผ่านทดสอบหลังเรียน)
- รับบัตรเข้าชมสวนสัตว์ 6 แห่งขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (จำนวน 1 ใบ)
- สิทธิ์การเข้าร่วมคอร์ส ON-SITE หรือโปรแกรมพิเศษในสวนสัตว์ก่อนใคร (อาจจัดขึ้นหลังสถานการณ์โควิดดีขึ้น)
.
ค่าลงทะเบียน 599 บาท
.
สอบถามเพิ่มเติม
Inbox เพจสำนักอนุรักษ์และวิจัย Conservation and Research ZPOT
โทร 091 073 8131 พี่หมอเอิง (เวลาราชการ)
LINE @hfl9339f
.
จัดโดย ZPOT Online Academy
สำนักอนุรักษ์และวิจัย
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
#tobeazoovet #zoothailand #zoo101 #สัตวแพทย์ #vet

18/01/2022

สวนสัตว์อุบลราชธานี เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด 08.30-16.30น.
🙉ชมfeeding show (รอบการแสดงให้อาหารสัตว์)
🐧แพนกวิน 11.00 และ 15.00 เสาร์/อาทิตย์/ วันหยุดนักขัตฤกษ์
🐯เสือโคร่งอินโดจีน 11.30 และ14.30 ศุกร์/ เสาร์/อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์

Photos from ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี's post 17/01/2022

วันที่ 17 มกราคม 2565 นายฐิติพร ทองดีพันธ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี ต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ และเป็นประธานการประชุม หารือแนวทางการจัดงาน ลงนาม MOA ระหว่าง สวนสัตว์อุบลราชธานีและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานสวนสัตว์อุบลราชธานี ในการนี้ รองผู้อำนวยการ รักษาการณ์ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯได้มอบของที่ระลึกแด่สวนสัตว์อุบลราชธานี โดยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีเป็นผู้รับมอบ ในโอกาสเดียวกันนี้ รักษาการณ์ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯยังได้มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายจรรยวรรธน์ จันทร์หอม หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

14/01/2022
เรื่อง นกฟลามิงโก้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12/01/2022

เรื่อง นกฟลามิงโก้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เรื่อง นกฟลามิงโก้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรียนออนไลน์กับรายการสัตว์โลกน่ารู้กับครูสวนสัตว์
https://youtu.be/BiGWjQT1k14

เรื่อง นกฟลามิงโก้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนออนไลน์กับรายการสัตว์โลกน่ารู้กับครูสวนสัตว์

เรียนออนไลน์กับรายการสัตว์โลกน่ารู้กับครูสวนสัตว์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 10/01/2022

เรียนออนไลน์กับรายการสัตว์โลกน่ารู้กับครูสวนสัตว์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

เรียนออนไลน์กับรายการสัตว์โลกน่ารู้กับครูสวนสัตว์
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
เรื่อง ลิงอุรังอุตัง
https://youtu.be/7sKdog9RmY8

เรียนออนไลน์กับรายการสัตว์โลกน่ารู้กับครูสวนสัตว์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) เรื่อง ลิงอุรังอุตัง (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

เรียนออนไลน์กับรายการสัตว์โลกน่ารู้กับครูสวนสัตว์(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) 10/01/2022

เรียนออนไลน์กับรายการสัตว์โลกน่ารู้กับครูสวนสัตว์(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย)

เรียนออนไลน์กับรายการสัตว์โลกน่ารู้กับครูสวนสัตว์
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย)
เรื่อง สัตว์แอฟริกา
https://youtu.be/PHmqso2hqfk

เรียนออนไลน์กับรายการสัตว์โลกน่ารู้กับครูสวนสัตว์(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย) เรื่อง สัตว์แอฟริกา (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย)

เรียนออนไลน์กับรายการสัตว์โลกน่ารู็กับครูสวนสัตว์ระดับชั้นประถมตอนต้น 10/01/2022

เรียนออนไลน์กับรายการสัตว์โลกน่ารู็กับครูสวนสัตว์ระดับชั้นประถมตอนต้น

เรียนออนไลน์กับรายการสัตว์โลกน่ารู็กับครูสวนสัตว์
(ระดับชั้นประถมตอนต้น)
เรื่อง เสือดำ-เสือดาว
https://youtu.be/h5wUjYYGnAM

เรียนออนไลน์กับรายการสัตว์โลกน่ารู็กับครูสวนสัตว์ระดับชั้นประถมตอนต้น เรื่อง เสือดำ-เสือดาว

เรียนออนไลน์กับรายการสัตว์โลกน่ารู้กับครูสวนสัตว์ (ระดับปฐมวัย) 10/01/2022

เรียนออนไลน์กับรายการสัตว์โลกน่ารู้กับครูสวนสัตว์ (ระดับปฐมวัย)

เรียนออนไลน์กับรายการสัตว์โลกน่ารู้กับครูสวนสัตว์ (ระดับปฐมวัย)
เรื่อง (นกเพนกวิน)
https://youtu.be/r6WZLgsDjsE

เรียนออนไลน์กับรายการสัตว์โลกน่ารู้กับครูสวนสัตว์ (ระดับปฐมวัย) เรื่องนกเพนกวิน ระดับปฐมวัย

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ถ่ายทอดสดเรียนออนไลน์
เรื่องเสือโคร่งขาวตอนที่2
เรื่อง เสือโคร่งขาว ตอนที่1
ถ่ายทอดสดเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เรื่อง "นกเงือก"
ถ่ายทอดสดเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เรื่อง "นกเงือก" (ตอนที่1)
ถ่ายทอดสดเรียนออนไลน์ เรื่อง เนื้อทราย(ตอนจบ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น
เรียนออนไลน์ รายการสัตว์โลกน่ารู้กับครูสวนสัตว์
ถ่ายทอดสดเรียนออนไลน์ ระดับปฐมวัย  เรื่อง "สิงโตขาว" ตอนที่ 1
ถ่ายทอดสดเรียนออนไลน์ เรื่อง "ม้าลาย"  (ตอนจบ) ย้อนหลัง

เว็บไซต์

ที่อยู่


สวนสัตว์อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani
34000

Ubon Ratchathani ศิลปะและความบันเทิงอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ห้องภาพ วารินทร์โฟโต้ ห้องภาพ วารินทร์โฟโต้
136/8
Ubon Ratchathani, 34000

ถ่ายรูปติดบัตร ถ่ายรูปครอบครัว ล้างอัดรูปจาก ฟิล์ม กล้อง ไฟล์ ดิจิตัล ขยายรูป แต่งรูปโบราณ

การ์ตูนพิเศษเส้น การ์ตูนพิเศษเส้น
ถนนคนเดินริมมูล
Ubon Ratchathani, 34000

การ์ตูนพิเศษเส้น รับวาดคนเป็นการ์ตูน ทำการ์ตูนแฟลช ออกแบบคาแร็คเตอร์ อื่นๆ

Ethereal Caster Ethereal Caster
Ubon Ratchathani

สวนน้ำ TJ WaterPark สวนน้ำ TJ WaterPark
บ้านขามใหญ่
Ubon Ratchathani, 34000

ความสุข สนุกทั้งครอบครัว สวนน้ำชุมชน โดยลูกหลานคนเมืองอุบล

ปลีก/ส่ง tattoo choker 20 บาท ปลีก/ส่ง tattoo choker 20 บาท
123/3 สชป.7 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

ขายทุกอย่าง

Shark PUB Nevada Ubon Shark PUB Nevada Ubon
อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

ศูนย์กลางความมันส์ช่วงกลางคืน

ศูนย์สัมมนาดงฟ้าห่วน สวนสัต ศูนย์สัมมนาดงฟ้าห่วน สวนสัต
Ubon Ratchathani, 34000

สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุม ค่ายพักแรม ที่พัก ห้องพักรับรอง เที่ยวชมสวนสัตว์

หยวน สเต็ก หยวน สเต็ก
ข้างโรงแรมราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

อร่อยเต็มอิ่ม เติมรอยยิ้ม ที่ หยวน สเต็ก

GJ GJ
Ubon Ratchathani

kn-raw.blogspot.com นักวาดภาพประกอบ และ งานออกแบบ-วาดรูปการ์ตูนและมังงะ

216 Lucky Ink Tattoo 216 Lucky Ink Tattoo
หน้าซอยสรรพสิทธิ์ 5.2
Ubon Ratchathani, 34000

✦ 216luckyinktattoo ✦ สักลาย แก้ไข ต่อเติม ลงสี รับออกแบบปรึกษา หรือสอบถามเพิ่มเติม

บริษัท เจ้าสัว เอ็นเทอร์เทนเ บริษัท เจ้าสัว เอ็นเทอร์เทนเ
Ubon Ratchathani, 34100

เจ้าสัว เอ็นเทอร์เทนเมนท์

สวนสัตว์อุบลราชธานี ubon zoo สวนสัตว์อุบลราชธานี ubon zoo
112 หมู่ 17 ตำบลขามใหญ่
Ubon Ratchathani, 34000

สวนสัตว์อุบลราชธานี