อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและ

อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและ

ความคิดเห็น

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดพิเศษเฉพาะคณะผู้สนใจในศิลปวัฒนธรรม นำเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เจาะลึกลาวเหนือ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน ด้วยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ (PG)
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

- ร่วมสัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิคที่เมืองหลวงพระบาง ที่ได้ขึ้นเป็นเมืองมรดกโลกจาก UNESCO
- เที่ยวชมพระอาทิตย์อัสดงบนพระธาตุพูสี
- ล่องเรือแม่น้ำโขง สัมผัสวิถีชีวิตชาวลาวโบราณที่บ้านช่างไห และถ้ำติ่ง
- นมัสการพระธาตุหมากโม พร้อมชมจิตรกรรมที่วัดล่องคูน
- ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวแบบชาวหลวงพระบาง
- ช้อปปิ้งพร้อมชิมอาหารพื้นเมืองที่ตลาดคนเดิน Night Market

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 23-25 สิงหาคม 2561

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - เดือนพฤษภาคม 2561 (จำนวนจำกัด)
ราคา 16,500 บาท/คน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณชิษณุพงศ์ รุจิโรจน์วรางกูร หมายเลขโทรศัพท์ 086-9777043 และขอรับโปรแกรมการเดินทางได้ที่ [email protected]
สาธิตระบบ iOT of Smart Home

เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยและกลุ่มประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนี้มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองอย่างเด่นชัด มีการสืบทอดต่อกันมาเป็นระเวลายาวนาน และถูกเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนานาประเทศทั่วโลก จะสังเกตได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวตะวันตก ให้ความสนใจเข้ามาศึกษา ศิลปวัฒนธรรมในแถบภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งยังคงมีวัฒนธรรมที่เก่าแก่แบบล้านนาและล้านช้าง ให้ได้ศึกษากันอยู่ในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าเป็นห่วงในยุคปัจจุบัน คือ การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ก่อให้เกิดกลไกที่ผลักให้นานประเทศต้องเปิดตัวเองอย่างเสรีกับสังคมโลกมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัฒนธรรมของพื้นถิ่นจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม คือ เกิดปรากฏการณ์ผสมผสานทางวัฒนธรรม และหลายครั้งดูเหมือนว่ามีการต่อสู้แย่งชิงความเป็นเจ้าของวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการกลืนวัฒนธรรมด้วยวิธีการต่างๆ และวัฒนธรรมหลายอย่างได้ถูกกลืนจนเลือนหายไปตามกาลเวลานักวัฒนธรรมได้มีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากของการเข้ามาของวัฒนธรรมของต่างชาติ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย โดยเฉพาะการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติในกลุ่มประเทศแถบตะวันตก จากเหตุของการถูกกลืนวัฒนธรรม เป็นเหตุให้ วัฒนธรรมหลายอย่างที่ดีๆได้สูญหายและถูกลืมไปหมดแล้ว แต่ก็ยังคงมีอยู่บ้างที่ดีๆ และเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนในแถบภูมิภาคนี้
ถ้าหากมองในอีกแง่มุมหนึ่ง จะพบว่าสังคมโลกนี้อยู่ได้เพราะมีวัฒนธรรมเป็นสิ่งค้ำหนุน ในยุคสงครามเย็น วัฒนธรรม คือ อาวุธที่ทรงอานุภาพที่สุดที่สามารถทำลายล้างและปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศชาติให้คงอยู่

เปิดเหมือนปกติ

28/07/2021

แทงหยวกกล้วย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

27/07/2021

Live!! การเสวนา เรื่อง ซอก เซ็ด ฮัด มัด ผี่ ใบลานเมืองอุบลราชธานี

26/07/2021
26/07/2021

สด!!การเสวนา เรื่อง ศิลปะและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานเมืองอุบล

25/07/2021

Live!! การเสวนา เรื่อง “ผ้าเมืองอุบล”

25/07/2021
24/07/2021
23/07/2021

Facebook

23/07/2021

นิทรรศการใบลานสำคัญของเมืองอุบล

22/07/2021

สด!!นิทรรศการ มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว ณ ลานไทรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี

UBU : ม.อุบลฯ คว้าอันดับที่ 1 ของไทยและอาเซียน อันดับที่ 34 ของโลก ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนที 25/04/2021

UBU : ม.อุบลฯ คว้าอันดับที่ 1 ของไทยและอาเซียน อันดับที่ 34 ของโลก ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนที

UBU : ม.อุบลฯ คว้าอันดับที่ 1 ของไทยและอาเซียน อันดับที่ 34 ของโลก ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนที โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 23 เมษายน 2564 , 22:44:29     (อ่าน 17 ครั้ง)  

Photos from ภูมิเมืองกาญจน์ โรงงานกระดาษไทย  Kanburi Heritage Refocus's post 20/04/2021

Photos from ภูมิเมืองกาญจน์ โรงงานกระดาษไทย Kanburi Heritage Refocus's post

Photos from ภูมิเมืองกาญจน์ โรงงานกระดาษไทย  Kanburi Heritage Refocus's post 20/04/2021

Photos from ภูมิเมืองกาญจน์ โรงงานกระดาษไทย Kanburi Heritage Refocus's post

29/11/2020

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครงาน 300 อัตราในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เปิดรับทั้งนักศึกษา ประชาชนทั่วไป และบัณฑิตจบใหม่ เงินเดือนตั้งแต่ 5,000 -​15,000 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน

สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ โทร 045 353 035

รับสมัคร 30 พ.ย. 63 -​7 ธ.ค. 63 เท่านั้น

30/09/2020

Research UBU

“ผ้าทอเมืองอุบลฯ” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ในปี 2557 🎉❤️
ศิลปะการออกแบบผ้าทอเมืองอุบลฯ เป็นหนึ่งใน มูน มัง ที่มีชื่อเสียง
📣มาชมความงามได้ที่งานนิทรรศการ “มูน มัง เมือง อุบลราชธานี” ที่เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี 29 ก.ย. - 4 ต.ค. 2563 นะคะ

30/09/2020

Research UBU

การเสวนา "ศิลปะการออกแบบผ้าทอและเครื่องทองเพชรซีกเมืองอุบลราชธานี: ผ้า พลอย เพชร ทอง ของค่า คู่เมือง"
โดย วิทยากร :
1. คุณมีชัย แต้สุจริยา เจ้าของและผู้จัดการร้านคำปุน
2. คุณชุติญา เจียร​กุล Miss Grand อุบล
3. คุณสรายุทธ โหตระไวศยะ จ้าของและผู้จัดการร้านยิ่งไพบูลย์
4. คุณวิยะดา อุนนะนันทน์ เจ้าของและผู้จัดการร้านไหมจันทร์หอม
5. คุณอุบลกาญจน์ โหตระไวศยะ ร้านต้นเทียนไหมไทย
6. คุณทศพร พละศักดิ์ ร้านโฮงไหมคำอัมรินทร์
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

29/09/2020

Research UBU

🏚 ศิลปะสถาปัตยกรรมอาคารเก่าในจังหวัดอุบลราชธานี: คุณค่า ภายใต้การเปลี่ยนผ่าน 🏢🏛
ผลงานสร้างแบบจำลองโดยนักศึกษาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดแสดงในงาน “มูน มัง เมือง: มหกรรมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาแห่งอุบลราชธานี”

ใครมีความทรงจำดีๆ มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะ😊

29 ก.ย.- 4 ต.ค. 63 บริเวณลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี
จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี กรมศิลปากร และศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี

13/08/2020

ประชาสัมพันธ์ค่ะ

ใครสนใจหรือมีลูกหลายสายออกแบบ เชิญทางนี้นะคะ
https://www.facebook.com/592394267462589/posts/3203963266305663/

ช่วงแอดมินสายฟ้า มาบอกข่าว...
เชิญชวนนักศึกษา ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมส่งผลงานประกวด "๊UBON GRAPHIC CONTEST" ผลงานการออกแบบเรขศิลป์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท ซึ่งขยายเวลารับสมัครรอบ 2 ถึงวันที่ 28 สิงหาคมนี้
สายออกแบบ สายครีเอทีฟ สายไอเดีย ห้ามพลาดกันเลยทีเดียว
สนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Ubon-Graphic-Contest2020-104293671349348/?modal=admin_todo_tour

Northeast Thailand and Lower Kong Basin Art and Culture Park 09/01/2020

Project: ผังแม่บทอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง

Location: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Financial support for this design research by: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Date of design completion: 10 เมษายน 2560
Budget to complete this development: 133,700,000 บาท (on April 2017)

Project statement:
ในปี พ.ศ. 2543 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เสนอให้ ตั้งหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในภาพรวม มีสถานที่ดำเนินกิจกรรมเป็นศูนย์กลางภายใต้ชื่อ “อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง” โดยเน้นงานจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมในการใช้เพื่อประโยชน์ใน การทำเป็นสถานที่จัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม พื้นที่ที่จะทำการพัฒนาเป็นอุทยานฯ ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณ ส่วนการศึกษาและหนองอีเจมจัดอยู่ในการใช้ที่ดินด้านสันทนาการมีพื้นที่ทั้งหมด 98 ไร่ สภาพเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดใหญ่และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,400 ต้น

Project narrative:
สร้างพื้นที่พักผ่อนและพื้นที่เรียนรู้สำหรับชุมชนโดยบูรณาการแนวคิดเชิงอนุรักษ์ (Conservation) แนวคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) และแนวคิดทางวัฒนธรรม (Culture) เข้าด้วยกันแล้วออกแบบให้ทุกคนสามารถเข้าใช้งานตัวอาคาร และพื้นที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง อย่างเท่าเทียมกัน (Universal design)
แนวคิดเชิงอนุรักษ์ (Conservation): การอนุรักษ์พลังงานและลดการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา การอนุรักษ์ ต้นไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่และการอนุรักษ์พันธุ์ไม้สมุนไพร
แนวคิดด้านนวัตกรรม (Innovation): ใช้ระบบผสมผสานระหว่างพลังงานไฟฟ้ากระแสหลักกับพลังงานไฟฟ้าจาก แสงอาทิตย์ (Hybrid system) การสร้างอาคารเพื่อลดการปล่อยของเสียออกจากตัวอาคาร (Zero waste system) อาคารที่ลดการใช้พลังงานแต่สร้างพลังงานทดแทน (Zero energy building) การนำวัสดุ Recycle มาใช้ในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การสร้างพื้นที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
แนวคิดทางวัฒนธรรม (Culture): มีพื้นที่แสดงนิทรรศการ (บ้านวัฒนธรรม) เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมของไทยอีสาน กัมพูชา ลาว และเวียดนาม เชื่อมต่อวัฒนธรรมทั้งสี่ชาติด้วยวิถีเกษตรและวิถีพุทธ

Project credits:
คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ

คุณสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่
Download full report from:

https://drive.google.com/file/d/0B06-iRaKxLKLV3dtU0ttWFVEVDg/view?usp=sharing

Watch animation at:

https://www.facebook.com/wnaivinit/videos/a.1847050201986684.1073741901.100000451676197/1847050241986680/?type=3&theater

Credits:
Thanks a lot to all design crews and our collaborative team coming from many faculties for the tremendous effort to complete this physical master plan. Now, it is time to publicize this project and make it come true.

Acknowledgment is also given to Ubon Ratchathani University for the financial support to carry out this project:

Note:
Most features shown in this set of computerized rendering images are purposed to illustrate our design ideas. They may appear differently once they are actually built.

Project: ผังแม่บทอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง

Location: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Financial support for this design research by: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Date of design completion: 10 เมษายน 2560
Budget to complete this development: 133,700,000 บาท (on April 2017)

Project statement:
ในปี พ.ศ. 2543 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เสนอให้ ตั้งหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในภาพรวม มีสถานที่ดำเนินกิจกรรมเป็นศูนย์กลางภายใต้ชื่อ “อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง” โดยเน้นงานจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมในการใช้เพื่อประโยชน์ใน การทำเป็นสถานที่จัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม พื้นที่ที่จะทำการพัฒนาเป็นอุทยานฯ ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณ ส่วนการศึกษาและหนองอีเจมจัดอยู่ในการใช้ที่ดินด้านสันทนาการมีพื้นที่ทั้งหมด 98 ไร่ สภาพเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดใหญ่และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,400 ต้น

Project narrative:
สร้างพื้นที่พักผ่อนและพื้นที่เรียนรู้สำหรับชุมชนโดยบูรณาการแนวคิดเชิงอนุรักษ์ (Conservation) แนวคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) และแนวคิดทางวัฒนธรรม (Culture) เข้าด้วยกันแล้วออกแบบให้ทุกคนสามารถเข้าใช้งานตัวอาคาร และพื้นที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง อย่างเท่าเทียมกัน (Universal design)
แนวคิดเชิงอนุรักษ์ (Conservation): การอนุรักษ์พลังงานและลดการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา การอนุรักษ์ ต้นไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่และการอนุรักษ์พันธุ์ไม้สมุนไพร
แนวคิดด้านนวัตกรรม (Innovation): ใช้ระบบผสมผสานระหว่างพลังงานไฟฟ้ากระแสหลักกับพลังงานไฟฟ้าจาก แสงอาทิตย์ (Hybrid system) การสร้างอาคารเพื่อลดการปล่อยของเสียออกจากตัวอาคาร (Zero waste system) อาคารที่ลดการใช้พลังงานแต่สร้างพลังงานทดแทน (Zero energy building) การนำวัสดุ Recycle มาใช้ในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การสร้างพื้นที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
แนวคิดทางวัฒนธรรม (Culture): มีพื้นที่แสดงนิทรรศการ (บ้านวัฒนธรรม) เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมของไทยอีสาน กัมพูชา ลาว และเวียดนาม เชื่อมต่อวัฒนธรรมทั้งสี่ชาติด้วยวิถีเกษตรและวิถีพุทธ

Project credits:
คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ

คุณสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่
Download full report from:

https://drive.google.com/file/d/0B06-iRaKxLKLV3dtU0ttWFVEVDg/view?usp=sharing

Watch animation at:

https://www.facebook.com/wnaivinit/videos/a.1847050201986684.1073741901.100000451676197/1847050241986680/?type=3&theater

Credits:
Thanks a lot to all design crews and our collaborative team coming from many faculties for the tremendous effort to complete this physical master plan. Now, it is time to publicize this project and make it come true.

Acknowledgment is also given to Ubon Ratchathani University for the financial support to carry out this project:

Note:
Most features shown in this set of computerized rendering images are purposed to illustrate our design ideas. They may appear differently once they are actually built.

19/07/2019

สวท.อุบลราชธานี แฟนเพจ

จังหวัดอุบลราชธานี ตอกย้ำความประทับใจเชิญนักท่องเที่ยว ร่วมงาน “เทียนอุบลยลได้ตลอดเดือน” เริ่ม 20 ก.ค. – 20 ส.ค.2562 ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี กรมทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดงาน “เทียนอุบลยลได้ตลอดเดือน” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ วัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีในเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา สร้างรายได้สู่ชุมชน
ภายในงานมีการนำต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ประเภทแกะสลัก ประเภทเทียนโบราณ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ถึงอันดับ 3 ทุกประเภท จัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม พร้อมเรียนรู้การทำต้นเทียนในกิจกรรม “ท่องธรรมในเทียน ยลเทียนในสวน” การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง “ตลาดแลง เมืองอุบล” ชมการจัดแสดง แสง สี เสียง ธรรมะนาฏกรรม ชุด “บุณฑริกา – มารุต” พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวอุบลราชธานี กับการแต่งกายย้อนยุคและบรรยากาศย้อนยุคที่แสนอุบอุ่น เป็นกิจกรรมสำคัญที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชม เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ไปจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ วัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

********************
กรกช ภูมี / สวท.อุบลราชธานี
รายงาน / 19 ก.ค.2562

17/07/2019

📌📌📌 ประกาศผล
ประเภทเเกะสลักขนาดใหญ่ได้แก่
อันดับที่ 1 วัดผาสุการาม
อันดับที่2 วัดพระธาตุหนองบัว
อันดับที่3 วัดไชยมงคล
ชมเชย วัดศรีอุบลรัตนาราม
ชมเชย วัดเมืองเดช

📌📌📌 ประกาศผล
ประเภทเเกะสลักขนาดใหญ่ได้แก่
อันดับที่ 1 วัดผาสุการาม
อันดับที่2 วัดพระธาตุหนองบัว
อันดับที่3 วัดไชยมงคล
ชมเชย วัดศรีอุบลรัตนาราม
ชมเชย วัดเมืองเดช

17/07/2019

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562

05/05/2019

เรารัก กรมสมเด็จพระเทพรัตน ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไทย และ สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ และเฉลิมพระนาม พระบรมวงศานุวงศ์ ดังนี้

04/05/2019

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และบุคลากร อุทยานศิลปวัฒนธรรมอิสานและลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

30/04/2019

พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี HD

https://youtu.be/TwYG_-7To7k

29/04/2019

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชม นิทรรศการ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "วิวิธวารี สายนทีบรมราชาภิเษก" ระหว่างวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี

02/04/2019

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีในสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ทุกพระองค์ โปรดอภิบาลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคาพาธ และอุปัทวันตรายทั้งปวง พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญเป็นนิตย์ ขอทุกสิ่งจงสัมฤทธิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา เป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตราบจิรัฐติกาลเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า เพจอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เยี่ยมศึกษาประวิตเฮือนกำนัน 14/03/2019

Photos from อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง's post

ผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เยี่ยมศึกษาประวิตเฮือนกำนัน 13/03/2019

บรรยายประวัติเฮือนกำนันอ่อน วามนตรี ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รับฟังประกอบการจัดทำใบงาน

[02/15/19]   ประกาศจากอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ของดให้บริการเฮือนกำนันในส่วนตัวเฮือนชั้นบนทั้งหลัง

อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความร่วมมือผู้เข้าเยี่ยมชมงดใช้บันไดและชั้นบนของเฮือนกำนัน เนื่องจากมีสภาพชุดรุดอยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งหากมีการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จ จะได้ประกาศให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ยังสามารถเดินชมบริเวนโดยรอบได้ตามปกคิ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

11/01/2019

วันที่ 8 มกราคม 2562 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยุโขทัยธรรมธิราช เข้าศึกษาดูงาน ณ เฮือนกำนัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และนางสาวณัชชา อักษรศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของเฮือนกำนัน (อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง)

มสธ.ดูงาน 08/01/62 11/01/2019

มสธ.ดูงาน 08/01/62

วันดินโลก 24 ธันวาคม 2561 (world Soil Day 2018) 25/12/2018

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดิน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินมากกว่า ๗๐ ปี จนเป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และได้รับการทูลเกล้า ฯ ถวายเหรียญรางวัลวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมจาก UNESCO และ FAO กำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก เพื่อให้เด็กและเยาวชนรวมถึงบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง โดยปีนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยในงานดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า คน ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน” การเสวนาหัวข้อ “การอนุรักษ์ดินและน้ำ” โดย ผศ.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ และอาจารย์ประชา คำภักดี และการนำเสนอ “แหล่งเรียนรู้การจัดการพลังงานและโซล่าเซลล์ ระบบแสงสว่างและจัดการอุปกรณ์อัตโนมัติภายในอุทยานวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง โดย อาจารย์ประชา คำภักดี และการส่งมอบไม้ดอกไม้ประดับเพื่อให้บุคลากรในไปปลูกและดูแลรักษาต่อไป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษา บุคลากร ผู้สนใจทั่วไปรวมจำนวน 90 คน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดิน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินมากกว่า ๗๐ ปี จนเป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และได้รับการทูลเกล้า ฯ ถวายเหรียญรางวัลวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมจาก UNESCO และ FAO กำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก เพื่อให้เด็กและเยาวชนรวมถึงบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง โดยปีนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยในงานดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า คน ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน” การเสวนาหัวข้อ “การอนุรักษ์ดินและน้ำ” โดย ผศ.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ และอาจารย์ประชา คำภักดี และการนำเสนอ “แหล่งเรียนรู้การจัดการพลังงานและโซล่าเซลล์ ระบบแสงสว่างและจัดการอุปกรณ์อัตโนมัติภายในอุทยานวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง โดย อาจารย์ประชา คำภักดี และการส่งมอบไม้ดอกไม้ประดับเพื่อให้บุคลากรในไปปลูกและดูแลรักษาต่อไป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษา บุคลากร ผู้สนใจทั่วไปรวมจำนวน 90 คน

24/12/2018

บรรยากาศยามเย็น ที่เฮือนกำนัน

03/12/2018

อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
การแสดงของวิทยาลัยแพทย์ฯ ม.อุบลฯ ในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
สืบสานประเพณีสงกรานต์
ปีนี้มีหมอลำลำให้ฟังก่อนกินข้าวหลังจากดำนาเสร็จแล้ว
ชมบรรยากาศยามค่ำ ณ เฮือนอีสาน
แก้ปัญหาน้ำม่กก็สูบออก.  เรียนรู้จากปัญหาจริง

ที่อยู่


Ubon Ratchathani University
Ubon Ratchathani
34190
Ubon Ratchathani พิพิธภัณฑ์อื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
P.S. Bhutan P.S. Bhutan
Ubon Ratchathani, 34000

แลนด์นำเที่ยวประเทศภูฏาน รับจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปสัมมนา ดูงาน

ดีดีพระเครื่อง-ของเก่า ดีดีพระเครื่อง-ของเก่า
114/3 ถ.สุขาสงเคราะห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

ชอบชิ้นใหนทักทายมาได้นะครับ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิท
มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลวงปู่บุญมี โชติปาโล วัดสระ หลวงปู่บุญมี โชติปาโล วัดสระ
Ubon Ratchathani

#หลวงปู่บุญมีโชติปาโล #วัดสระประสานสุข #วัดบ้านนาเมือง #องค์ศักดิ์สิทธ์

วัตถุมงคลล้ำค่า เมตตา ค้าขาย มหาเสน่ห์ คงกะพัน วัตถุมงคลล้ำค่า เมตตา ค้าขาย มหาเสน่ห์ คงกะพัน
183หมู่14 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ
Ubon Ratchathani, 34170

พระเครื่องและวัตถุมงคล สายกรรมฐาน ลุ่มแม่น้ำโขง ขุนแผน เครื่องราง ของขลัง ตะกรุด อื่นๆ..

มรดกอีสาน มรดกอีสาน
อำเภอนาจะหลวย
Ubon Ratchathani, 34280

อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญา วืถีไทย

เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิ
Ubon Ratchathani, 34110

เน้นการศึกษาเยาวชนต้านยาเสพติด