สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

ความคิดเห็น

กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2566 ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

zoom ห้องเรียนเชิงบวก on line
ประจำเดือนมิถุนายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00-17.00
ขอเชิญ พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก คุณครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คนทำงานด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ในห้องเรียนเชิงบวก on line ครั้งที่ 1

ทักษะการพัฒนาคนเชิงบวก
เพื่อสร้างรากแก้วชีวิต

อบรม ฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 1
ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว
ในไลน์
ภาคีเครือข่ายพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว

เพื่อเรียนรู้การพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว
และนำไปปฏิบัติ

ทุกคำถาม มีคำตอบ

โดยแตะลิ้งค์ด้านล่าง

https://line.me/R/ti/g/coJk1SXIqF

หรือ QR Code

ขั้นตอนที่ 2

ก่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้อง zoom
ให้ท่านเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อนำไปปฏิบัติ
และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถาม ตอบ กันในห้อง zoom ห้องเรียนเชิงบวก
ในวันอาทิตย์ที่ 4 ของแต่ละเดือน
ทาง website

https://www.netpama.com/

พบกันในห้องเรียนเชิงบวก เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว ให้มีรากแก้วชีวิตที่แข็งแกร่ง
เติบโตเป็นคนดี เก่ง กล้า เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ขั้นตอนที่ 3
ห้อง zoom เชิงบวก ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือนกำหนดการ Zoom meeting.

Topic: ห้องเรียนเชิงบวก on line ครั้งที่ 1
Time: June 25, 2023 13:30 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/89039392759?pwd=dFhkb3AvVnpobGJXQnRISWFMZ3N3UT09

Meeting ID: 890 3939 2759
Passcode: 152227

ดำเนินการอบรมโดย
ไลออนพันเอกนายแพทย์บวร แมลงภู่ทอง
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว
ประธานฝ่ายพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว
สโมสรไลออนส์อุบลราชธานี
กรรมการวิชาการสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษามูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
กระบวนกรโครงการ NetPAMA

ทุกท่านสามารถเชิญเพื่อน คุณครู คนทำงานด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวมาร่วมเรียนรู้

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว
ในไลน์
ภาคีเครือข่ายพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว

ทุกคำถาม มีคำตอบ

โดยแตะลิ้งค์ด้านล่าง

https://line.me/R/ti/g/coJk1SXIqF

หรือ QR Code

หรือ add line id Dr.Boworn.ma
... ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์ ครู กศน. บุคลากรทางการลูกเสือและการศึกษา ... เข้ารับการฝึกอบรมบุคลาการทางการลูกเสือ วิชา "การบันเทิงในกองลูกเสือ" ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2566 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี อ. เมือง จ. อุบลราชธานี : ค่าธรรมเนียม ท่านละ 3,500 บาท ... ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไลน์กลุ่มการบันเทิง จ. อุบลราชธานี ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เพื่อนำรายชื่อผู้สมัครเสนอไปยังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
- อ. อภิเดช เอี่ยมสอาด
โทร. 087 - 9222082
- อ.ปราโมทย์ กิตติพิมานชัย
โทร. 088 - 1195272
(ช่วงวันอบรมตรงกับวันหยุดราชการ)
🥨🛝🤿มัดรวมในโพสต์นี้ครับ งานสัปดาห์นี้🌈
🔹2 เมษายน 2565

🟣โครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน เสริมสร้างปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ กศน.อำเภอเขมราฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

🔹4 เมษายน 2565 ณ กศน.อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
🔹5 เมษายน 2565 กศน.อำเภอโขงเจียม จ.อุบลฯ
🔹6 เมษายน 2565 กศน.ตำบลช่องเม็กครูชายแดนช่องเม็ก แขวงจำปาสัก

💻 ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน พ.ศ.2565 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการประกันคุณภาพภายใน และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🔸7 เมษายน 2565
💻 เข้ารับการติดตามประเมินผลการนำความรู้ไปปฏิบัติงานในสถานศึกษา หลังจากการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู ด้านการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม แก่งสะพือ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนเรียนรู้ที่อยู่ใกล้คุณ🖱

8 เมษายน 2565
💦🇹🇭กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2565 เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย

📽🖥 ถ่ายทำ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ เฮือนชูฮัก โฮมสตังค์

9 เมษายน 2565
🎊🏢🎊ร่วมพิธีเปิดหอประชุมประถม ศ.อ.ศ.อ. อนุสรณ์ 2563 และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี Ubon Nfe.
ยอดบุญ กศน.อำเภอเขมราฐ 20,059 บาท
ยอดบุญรวม 746,411.26 บาท

🌠ปฏิบัติงานหน้าที่เวรยามกลางคืน
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางอมรรัตน์ ภัควันต์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขื่องใน พร้อมคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอเขื่องใน จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ กศน.อำเภอเขื่องใน โดยมีนางวิลาวัณย์ ศรศิลป์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ #เขื่องในเมืองแห่งความสุข
ชีวิตกับการเดินทาง แบบดี สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี Ubon Nfe.
📍วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564
⏰ เวลา 09.00-16.30น.
นางอมรรัตน์ ภัควันต์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยข้าราชครูและบุคลากร กศน.อำเภอเขื่องใน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ กศน. ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูลคนพิการอายุ 18 ปี ขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับการศึกษาเพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดการศึกษาให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ผ่านระบบ Join Zoom Meeting ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอเขื่องใน #เขื่องในเมืองแห่งความสุข สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี Ubon Nfe. ชีวิตกับการเดินทาง แบบดี
📍วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐
นางอมรรัตน์ ภัควันต์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขื่องใน เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานกศน. จังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ก่อนการประชุมฯ นายทัศน์พล เรืองศิริ ได้มอบเกียรติบัตรกศน. ตำบลต้นแบบ ๕ ดีพรีเมียมประจำปี ๒๕๖๔ ให้กับสถานศึกษาในสังกัดทั้ง ๒๕ อำเภอเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการขับเคลื่อนงานทั้งนี้ในการประชุมประธานได้ร่วมหารือกับคณะผู้บริหารในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมวาระอื่น ๆ และขอให้สถานศึกษาเฝ้าระวังและติดตามนักเรียนนักศึกษาที่กำลังเปิดภาคเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พร้อมกับเน้นสถานศึกษาให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตราการของ ศบค. ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีนายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ อาคารเกรียงไกร สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี #เขื่องในเมืองแห่งความสุข สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี Ubon Nfe. ชีวิตกับการเดินทาง แบบดี
เรียนฟรี เรียนฟรี เรียนฟรี เรียนฟรี
"""""""""ทุนเรียนบริบาล ฟรี""""""""""

‼️ใบสมัครตัวเต็มมาแล้ว*
สำหรับการ "สมัครรับทุนเรียนฟรี"
#เรียนบริบาลผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ((((เรียนจบได้ใบรับรองสามารถทำงานได้))))
สอบสัมภาษณ์ #พฤศจิกายน2564 เปิดเรียนธันวาคม นี้!
ถ้า! สิทธิ์เต็มก่อน ❌"ปิดรับสมัคร..ทันที" สัมภาษณ์เสร็จ วันถัดไปรู้ผล.......รีบสมัครกันนะ💁🏻‍♀️🔬🌻
🏣🩺 #โรงเรียนเป็นเลิศการบริบาล เปิดรับสมัครนักเรียนทุนประจำปีการศึกษา 2564-2565 #เรียนระยะสั้น3️⃣เดือน #หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
❗️❗️แสกนสมัครได้แล้ววันนี้
☎️ 096-9209955
สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย "รักษาสิทธิ์ของคุณด้วยการสมัครไว้ก่อน" แล้วเจ้าหน้าที่จะโทรกลับอย่างเร็วไว
💻 https://forms.gle/DLFKEVx7FquipXeB8
* สำหรับท่านที่สมัครสอบใน Google ฟอร์มเดิมไปแล้วทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ไม่จำเป็นต้องสมัครซ้ำหรือถ้าใครกังวลสามารถกรอกข้อมูลซ้ำได้ในลิ้งใหม่นี้


**ถ้าผิดกฏต้องขอโทษด้วยและ "ลบ" ได้เลยนะคะ เราแค่อยากแชร์ให้คนห่างไกล แม่ที่ห่วงลูก คนที่อยากหางานทำ คนที่อยากทำงานสายพยาบาล บริบาล เผื่อเขาได้ผ่านมาเห็น ***ทุนฟรี100%*** จริงๆ ถ้าคนรู้จักงานนี้แล้วจะรู้ว่าค่าเรียนเอง20,000-40,000บาทเลย
📍วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564
นางอมรรัตน์ ภัควันต์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขื่องใน ประชุมครูและบุคลากร ​กศน.อำเภอเขื่องใน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินภารกิจต่างๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ กศน.อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี #เขื่องในเมืองแห่งความสุข สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี Ubon Nfe.
📍วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564
นางอมรรัตน์ ภัควันต์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขื่องใน มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลทั้ง 10 แห่ง จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ณ พื้นที่กศน.ตำบลทั้ง 10 แห่ง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี #เขื่องในเมืองแห่งความสุข สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี Ubon Nfe. ชีวิตกับการเดินทาง แบบดี
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางนิตยา สุภาษร ผอ.กศน.อำเภอนาตาล เข้าร่วมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ บ้านคันพะลาน หมู่ 4 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี และร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ MOU โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี Ubon Nfe.
📍วันที่ 24 เมษายน 2564
นางอมรรัตน์ ภัควันต์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรศาลหลักเมืองเขื่องใน ณ บริเวณศาลหลักเมืองเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี #เขื่องในเมืองแห่งความสุข สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี Ubon Nfe.
🇹🇭วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์🇹🇭
วันที่ 6 เมษายน 2564
☀️🌈เวลา 08.30น. กศน.อำเภอนาตาล นางนิตยา สุภาษร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาตาล พร้อมด้วย นางอภิรดี สุริยะศรี ครูผู้ช่วย และคณะครู กศน.อำเภอนาตาล ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ หอประชุมอำเภอนาตาล โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ศรายุทธ เจียรมาศ นายอำเภอนาตาล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกราชวงศ์จักรี 🇹🇭 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี Ubon Nfe.
🇹🇭วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์🇹🇭
วันที่ 6 เมษายน 2564

เวลา 07.30น. กศน.อำเภอเขื่องใน นางอมรรัตน์ ภัควันต์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ หอประชุมอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมี นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกราชวงศ์จักรี 🇹🇭 #เขื่องใน เมืองแห่งความสุข สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี Ubon Nfe.
🤍💛วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา10.00น. นางนิตยา สุภาษร ผอ.กศน.อำเภอนาตาล มอบหมายให้คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอนาตาลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน"เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ วัดพระโต บ้านปากแซง หมู่ที่ ๓ ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 💛🤍 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี Ubon Nfe.
กศน.อำเภอนาตาลจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยและประชาธิปไตย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทยมีความภาคภูมิใจในชาติ มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2564 ณ กศน.อำเภอนาตาล สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี Ubon Nfe.
📣วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.
นางอมรรัตน์ ภัควันต์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขื่องใน มอบหมายให้นางสาวสุดาพร โตนวุธ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนายกิตติกรณ์ กาหลง ครู กศน.ตำบลโนนรัง ร่วมประชุมสัญจรเพื่อให้หน่วยงานราชการได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ณ บริเวณข้างฝายมีชีวิตลำเซบาย บ้านนาผาย หมู่ 5 อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีนายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน เป็นประธาน #เขื่องในเมืองแห่งความสุข สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี Ubon Nfe.

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี (สกร.)
#กรมส่งเสริมการเรียนรู้

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายในจังหวัด จัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษ

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 23/10/2023

สกร.อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566
*************
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566
เวลา 07.00 น.
**************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยุทธการ สืบแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และบุคลากร เป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 20/10/2023

สกร.อุบลราชธานี ร่วมงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึก หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ท.จ. ประจำปี 2566 (ปีที่ 16)
**********
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566
เวลา 06.00 น.
***********
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสุนันธนา ภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางทองชุ่น อุ่นคำ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ และบุคลากร เข้าร่วมงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึก หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ท.จ. ประจำปี 2566 (ปีที่ 16) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธี ณ ลานหม่อมเจียงคำ วัดสุทัศน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 19/10/2023

ผอ.สกร.อุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวให้กำลังใจ นางอมรรัตน์ จันทร์ชนะ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาเยีย ในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
******************
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566
เวลา 09.00 น.
******************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวให้กำลังใจ นางอมรรัตน์ จันทร์ชนะ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาเยีย ในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมี นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาเยีย เป็นประธานคณะกรรมการ นางวิลาวัณย์ ศรศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวบุญเลื่อน สายสินธ์ ข้าราชการครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเดชอุดม เป็นคณะกรรมการ ณ อาคารสำนักงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 18/10/2023

ผอ.สกร.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
**************
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566
เวลา 09.00 น.
***************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 16/10/2023

สกร.อุบลฯ จัดประชุม ทำข้อมูลและตรวจเอกสารหลักฐานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA/GPAX) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
……………………
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566
เวลา 09.00 น.
……………………
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและตรวจเอกสารหลักฐานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA/GPAX) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และนางปฏิมา ช่องคูณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานต่อประธานพิธี การประชุมดังกล่าวนั้น มีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 25 อำเภอ ได้สลับสับเปลี่ยนกันตรวจความถูกต้องของข้อมูล เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้บุคลากร ในการจัดทำระบบสารสนเทศเอกสารการรับสมัครนักศึกษา และข้อมูลหลักฐานการจบของนักศึกษา กศน.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการดำเนินการตรวจเอกสาร หลักฐาน ประวัตินักศึกษา ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมประถม ศ.อ.ศ.อ อนุสรณ์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 13/10/2023

ผอ.สกร.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน “นวมินทรมหาราช“ 13 ตุลาคม 2566
**************
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566
เวลา 08.30 น.
***************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายมานพ ประธาน นักวิชาการศึกษา และ นายจุมพล ขัมภรัตน์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน “นวมินทรมหาราช“ 13 ตุลาคม 2566 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 13/10/2023

ผอ.สกร.อุบลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวัน “นวมินทรมหาราช“ 13 ตุลาคม 2566
**************
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566
เวลา 07.00 น.
***************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวัน “นวมินทรมหาราช“ 13 ตุลาคม 2566 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 11/10/2023

สกร.อุบลราชธานี ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
******************
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566
เวลา 09.00 น.
******************
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี โดยประธานพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายวุฒิพล ทับธานี รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 และ นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าว ดำเนินการในระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติเพื่อการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าใจแนวทางในการจัดการเรียนรู้สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ และเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าใจถึงระบบ DPA สามารถจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอผลงานประกอบการประเมินทางการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและตนเองได้อย่างเป็นระบบ

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 10/10/2023

ผอ.สกร.อุบลฯ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าพบคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
**************
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566
เวลา 14.00 น.
***************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบคารวะและมอบของที่ระลึก แด่ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 09/10/2023

ผอ.สกร.อุบลฯ เป็นประธานในการประเมิน (Performance Agreement : PA) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี
………………………..
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566
เวลา 09.00 น.
………………………….
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) โดย นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการ และได้รับเกียรติจาก นางวิลาวัณย์ ศรศิลป์ ข้าราชการบำนาญ และ นายประกอบ กุลบุตร ข้าราชการบำนาญ เป็นคณะกรรมการ ซึ่งตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา พร้อมทั้งให้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญ ในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการประเมินเป็นคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ทุกแห่ง เข้ารับการประเมินดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 06/10/2023

สกร.อุบลฯ จัดประเมิน(PA) ผู้บริหาร สกร.จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต
………………………..
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566
เวลา 09.00 น.
………………………….
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ประธานกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จาก สกร.จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต ประกอบไปด้วย จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ และ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ซึ่งตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา พร้อมทั้งให้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญ ในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการประเมินเป็นคณะผู้บริหาร สกร.จังหวัด ในกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต เข้ารับการประเมินดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 05/10/2023

สกร.อุบลฯ ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2566
…………………
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566
เวลา 09.00 น.
…………………
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดประชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยนายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 25 อำเภอ และบุคลากร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวเรื่องในวาระประชุม พร้อมทั้ง ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด กำกับติดตามการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 04/10/2023

ผอ.สกร.อุบลฯ ตรวจเยี่ยมการตรวจกระดาษคำตอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี
****************
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566
เวลา 10.30 น.
****************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมการตรวจกระดาษคำตอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานการศึกษานอกระบบ และกลุ่มนิเทศก์ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมตรวจกระดาษคำตอบ และตรวจเช็คข้อมูลต่างๆให้ถูกต้อง ครบถ้วน ณ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 02/10/2023

ผอ.สกร.อุบลฯ เป็นประธานคณะกรรมการ ในการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนมดแดง
*************
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566
เวลา 09.30 น.
*************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นประธานคณะกรรมการ ในการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ นางพรพันธ์ อาทิเวช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนมดแดง พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์ ศรศิลป์ ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางอมรรัตน์ ภัควันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขื่องใน เป็นคณะกรรมการในการประเมิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ และให้กำลังใจแก่ผู้รับการประเมิน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 28/09/2023

สกร.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา ในการขอจัดสร้างอาคารสำนักงาน ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
**************
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566
เวลา 09.00 น.
***************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา ในการขอจัดสร้างอาคารสำนักงาน ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายอำเภอทุ่งศรีอุดม นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี และนางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธี ณ อาคารสำนักงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 28/09/2023

สกร.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
*************
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566
เวลา 08.00 น.
*************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ บุคลากร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารอำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 27 ก.ย.66 รับเกียรติบัตร เข็ม - Google Drive 27/09/2023

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 สกร.อุบลราชธานี
*****************
https://drive.google.com/drive/folders/1YhWddX6I1fqrFeUGvpnDaFPGj8qSQ7jm
——————————————
ประมวลภาพงานมุฑิตาจิต สกร.อุบลราชธานี

https://drive.google.com/drive/folders/1-015htH4yQH0d5QwxxcKtX9RBuowRrWu

____________
ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 27 ก.ย.66 รับเกียรติบัตร โล่ เข็ม

https://drive.google.com/drive/folders/1CBfNp_sF2nuEsqANa_rrvdVnFUsonxcI?usp=sharing

ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 27 ก.ย.66 รับเกียรติบัตร เข็ม - Google Drive

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 27/09/2023

สกร.อุบลราชธานี จัดโครงการสรุปผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
******************
ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2566
เวลา 09.00 น.
*******************
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการสรุปผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2566 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด และ นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถนำผลการดำเนินงานไปพัฒนางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามบทบาทภารกิจงาน เป็นข้อมูล เป็นแนวทางในการดำเนินงาน นำผลการดำเนินงานไปพัฒนางาน สกร. สู่การปฏิบัติได้ย่างมีประสิทธิภาพ

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 27/09/2023

ผอ.สกร.อุบลฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 9/2566 จังหวัดอุบลราชธานี...................................................
วันพุธที่ 27 กันยายน 2566
เวลา 13.30 น....................................................
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2566
โดยมีนายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการอื่นๆ
การประชุมดังกล่าวฯ คณะกรรมการได้ร่วมหารือในเรื่อง ประกาศจำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ประจำเดือน กันยายน 2566 สถิติการแสดงจำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ประจำเดือน กันยายน 2566 ประกาศจำนวนสมาชิก ช.พ.ส. ประจำเดือน กันยายน 2566 และ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ ช.พ.ค. ,ช.พ.ส. การจัดเก็บและนำส่งเงินสงเคราะห์รายศพ สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ณ ห้องประชุมดงเสือปู่ตา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 26/09/2023

สกร.จังหวัดอุบลราชธานี ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะศึกษาดูงาน จาก สกร.จังหวัดบุรีรัมย์
*****************
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566
เวลา 10.00 น.
*****************
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และ บุคลากร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ รวมถึงหาแนวทางนำไปพัฒนา หน่วยงานและสถานศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 25/09/2023

ขอแสดงความยินดีกับ
สกร.จังหวัดบลราชธานี
ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็น KM
อันดับ 1 จาก สกร. 77 จังหวัด ในการคัดเลือกองค์ความรู้ที่สำคัญ ของ กรมส่งเสริมการเรียนรู้
และนำเสนอในวัน KM Day ของกระทรวงศึกษาธิการ
(KM เรื่อง: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ในการดำเนินการส่งเสริมการอ่าน ของ สกร.จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายยุทธการ สืบแก้ว หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา )

และขอเชิญรับชมการนำเสนอ ในวันที่ 27 กันยายน 2566 ทางเว็ปไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 20/09/2023

ผอ.สกร.อุบลฯ นำคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่มศูนย์ส่วนกลาง ผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากรสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงราย
******************
วันพุธที่ 20 กันยายน 2566
เวลา 09.00 น.
******************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี และคณะผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่มศูนย์ส่วนกลาง ผู้บริหารหน่วยงานสถานศึกษา และบุคลากรสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภูมิภาค โดยมี ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้บริหารศูนย์ส่วนกลาง ผู้บริหาร สกร.จังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟัง ณ โรงแรมทีค การ์เต้น สปา รีสอร์ทอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวนั้น จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งให้คณะผู้บริหารนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ
การแก้ปัญหาในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหาร

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 17/09/2023

ผอ.สกร.จังหวัดอุบลฯ นำคณะนิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี
………………
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566
เวลา 09.00 น.
………………………
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยลงพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ 1.สกร.อำเภอตระการพืชผล สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 2. สกร.อำเภอกุดข้าวปุ้น สนามสอบโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 3. สกร.อำเภอเขมราฐ สนามสอบโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม และ 4.สกร.อำเภอโพธิ์ไทร สนามสอบโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาคาร

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบทั้ง 4 แห่ง นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำชับให้คณะกรรมการคุมสอบปฎิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการทำแบบทดสอบของนักศึกษา การฝนกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B ตรวจเช็ครหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ และรหัสของกระดาษคำตอบให้ถูกต้อง รวมถึงการฝนกระดาษคำตอบให้ตรงตามช่องเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดของกระดาษคำตอบ อันที่จะส่งผลเสียต่อนักศึกษาเอง พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจนักศึกษาในการสอบ

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 16/09/2023

ผอ.สกร.จังหวัดอุบลฯ นำคณะนิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี
………………
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566
เวลา 09.00 น.
………………………
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยลงพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ 1.สกร.อำเภอเมืองอุบลราชธานี สนามสอบโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2. สกร.อำเภอตาลสุม สนามสอบโรงเรียนตาลสุมพัฒนา 3. สกร.อำเภอดอนมดแดง สนามสอบโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 4.สกร.อำเภอเหล่าเสือโก้ก สนามสอบโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม 5.สกร.อำเภอม่วงสามสิบ สนามสอบโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา และ 6.สกร.อำเภอเขื่องใน สนามสอบโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบทั้ง 6 แห่ง นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำชับให้คณะกรรมการคุมสอบปฎิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการทำแบบทดสอบของนักศึกษา การฝนกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B ตรวจเช็ครหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ และรหัสของกระดาษคำตอบให้ถูกต้อง รวมถึงการฝนกระดาษคำตอบให้ตรงตามช่องเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดของกระดาษคำตอบ อันที่จะส่งผลเสียต่อนักศึกษาเอง พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจนักศึกษาในการสอบ

16/09/2023

ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสำรวจรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ #เรียนดีมีความสุข ตาม QR Code

ทุกความคิดเห็น ศธ.จะรวบรวมและนำไปวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายการทำงานต่อไป

https://forms.gle/aNbJqKiiHogC6sQb6

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 15/09/2023

ผอ.สกร.อุบลฯ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี
*******************
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
เวลา 09.00 น.
********************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 13/09/2023

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566
เวลา 09.00 น.
******************
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับเกียรติบัตรในการประชุมสัมมนาแนวทางการบริหารการศึกษา และทิศทางในการขับเคลื่อนการศึกษา “SDGs”เป้าหมายที่ 4 (Quality Education การศึกษาที่เท่าเทียม) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2566 ณ โรงแรม เดอะ วัน บึงกาฬ (The One Hotel - Bungkan) อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 12/09/2023

คณะผู้บริหาร สกร.อุบลราชธานี ร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการบริหารการศึกษา และทิศทางในการขับเคลื่อนการศึกษา “SDGs”เป้าหมายที่ 4 (Quality Education การศึกษาที่เท่าเทียม) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
*************
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566
เวลา 09.00 น.
****************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการบริหารการศึกษา และทิศทางในการขับเคลื่อนการศึกษา “SDGs”เป้าหมายที่ 4 (Quality Education การศึกษาที่เท่าเทียม) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานพิธีเปิด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สกร.จังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม เดอะ วัน บึงกาฬ (The One Hotel - Bungkan) อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 10/09/2023

สกร.อุบลราชธานี ประเมินผลการปฎิบัติงานของ พนักงานราชการทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566 )
**************
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566
เวลา 09.00 น.
***************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประเมินผลการปฎิบัติงานของ พนักงานราชการทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566 ) พร้อมด้วย นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้ากลุ่มงาน เป็นคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 08/09/2023

ผอ.สกร.จังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ” ประจำปี 2566
*************
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566
เวลา 09.00 น.
**************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ” ประจำปี 2566 โดยมี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด และ ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวรายงาน ซึ่งในงานมีผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา ครูและบุคลากร ในสังกัด กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ในงานได้มีพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งเกียรติบัตร และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู ประจำปี 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพคฟอรั่มเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 04/09/2023

ผอ.สกร.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ราย นางสมฤทัย ด้ามทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดข้าวปุ้น
******************
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566
เวลา 13.30 น.
******************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ราย นางสมฤทัย ด้ามทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดข้าวปุ้น พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์ ศรศิลป์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนายประกอบ กุลบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการในประเมิน ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 04/09/2023

สกร.อุบลฯ ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือน กันยายน 2566
…………………
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566
เวลา 09.00 น.
…………………
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดประชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยนายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 25 อำเภอ และบุคลากร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวเรื่องในวาระประชุม พร้อมทั้ง ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด กำกับติดตามการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 01/09/2023

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม
*****************
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566
เวลา 14.00 น.
*****************
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นางชนกพร จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ รวมถึงหาแนวทางนำไปพัฒนา หน่วยงานและสถานศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี's post 01/09/2023

ผอ.สกร.จังหวัดอุบลราชธานี มอบของที่ระลึก และกล่าวแสดงความยินดีให้กับ นายวุฒิพล ทับธานี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
**************
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566
เวลา 09.30 น.
**************
นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายปอร์ลชัย อินทะวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ไทร นางปฏิมา ช่องคูณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และบุคลากร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี มอบของที่ระลึก และกล่าวแสดงความยินดีให้กับ นายวุฒิพล ทับธานี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ณ ห้องประชุมฮักแพง สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Ubon Ratchathani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ขอประชาสัมพันธ์..!! เชิญชวนเสนอชื่อครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และ เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เข้ารับการ...
🌈💻 ONIE EXPO 2020 มหกรรมทักษะวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับภาคใต้ 14-16 สิงหาคม 2563 ที่เซ็นทรัล...
ฮักแพง แบ่งปัน  กศน.อุบลราชธานี
This morning ( April 2 2020) Ubon Ratchathani Province  In collaboration with the Boy Scouts Foundation of Thailand  And...
พิธีเปิดงานเลี้ยงรับรอง นักกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5
ดร.กนกวรรณ วิลาวัณย์ รมช.ศึกษาธิการ เดินทางถึงลานเทียน ทุ่งศรีเมือง
พิธีจุดไฟคบเพลิงจากแสงสุรีย์ ที่ศาลหลักเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. เยี่ยมชมให้กำลังใจ นักกีฬากรีฑา

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Ubon Ratchathani
34000

Ubon Ratchathani บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp. ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.
383หมู่ 2
Ubon Ratchathani, 34190

เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้

Smilemint Smilemint
Ubon Ratchathani

everythings depending on your smile

โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital
Ubon Ratchathani, 34190

โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธาร?

งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุบลราชธานี งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุบลราชธานี
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

"สายตรวจเมืองอุบล รวดเร็ว ดุจสายฟ้า"

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
45 หมู่ 4 ตำบล ธาตุ อำเภอวารินชำราบ
Ubon Ratchathani, 34190

เพจที่จะทำให้ท่านมีความสุข สุขภาพแ

To Auto Shop To Auto Shop
ถนนชยางกูร
Ubon Ratchathani, 34000

ติดตั้งฟิล์ม​กรอง​แสง​รถยนต์​และ​?

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16
ถนนอุบลราชธานี-ศรีสะเกษ เขื่อนหัวนา บ้านกอก ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
Ubon Ratchathani, 33130

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ?

นักศึกษาทุน ม.อุบลฯ -UBUss นักศึกษาทุน ม.อุบลฯ -UBUss
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34190

เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี
532 ถ. ชยางกูร ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

โรงเรียนประถมศึกษา

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11
เลี่ยงเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

ร้านไปรษณีย์ไทยอุบลราชธานี 202 ห้วยวังนอง ร้านไปรษณีย์ไทยอุบลราชธานี 202 ห้วยวังนอง
เลขที่ 2 ถ. ราษฏร์บำรุง ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

บริการไปรษณีย์