วัดเลียบ อุบลราชธานี

วัดเลียบ อุบลราชธานี

ความคิดเห็น

ทำบุญตักรบาตร ครบรอบ 152 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บูรพาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี
#สถานีสื่อสีขาว
#ชมรมสื่อมวลชนสีขาว
ช่วยแนะนำการเข้ามาเยี่ยมชมวัดด้วยครับ
พระบูชาหลวงพ่อเสาร์เช่าองค์ละเท่าไร
วัดเลียบ.เป็นวัดที่จัดระเบียบได้.ไม่เป็นวัดพุธพานิชณ์..

วัดเลียบ อารามแห่งบูรพาจารย์

Photos from วัดเลียบ อุบลราชธานี's post 10/09/2022

บุญฉลากภัตต์

Photos from วัดเลียบ อุบลราชธานี's post 09/09/2022

อาคาร 150 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น

Photos from วัดเลียบ อุบลราชธานี's post 09/08/2022

Photos from วัดเลียบ อุบลราชธานี's post

Photos from วัดเลียบ อุบลราชธานี's post 08/08/2022

Photos from วัดเลียบ อุบลราชธานี's post

Photos from วัดเลียบ อุบลราชธานี's post 26/07/2022

Photos from วัดเลียบ อุบลราชธานี's post

Photos from วัดเลียบ อุบลราชธานี's post 31/05/2022

Photos from วัดเลียบ อุบลราชธานี's post

Photos from วัดเลียบ อุบลราชธานี's post 18/05/2022

อาคาร 150 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี's post 17/05/2022

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี's post

Photos from วัดเลียบ อุบลราชธานี's post 30/04/2022

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างอาคาร150ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

Photos from คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 20/04/2022

Photos from คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post

23/03/2022
Photos from ททท.สำนักงานอุบลราชธานี Tat UbonRatchathani's post 08/01/2022

Photos from ททท.สำนักงานอุบลราชธานี Tat UbonRatchathani's post

Photos from วัดเลียบ อุบลราชธานี's post 28/12/2021

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างอาคาร 150 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต 2 ชั้นครึ่ง ( อาคารหอฉัน - โรงครัว)

13/12/2021
Photos from วัดเลียบ อุบลราชธานี's post 23/10/2021

Photos from วัดเลียบ อุบลราชธานี's post

Photos from วัดเลียบ อุบลราชธานี's post 17/10/2021

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ตามกำลังศรัทธา

17/10/2021
19/09/2021
15/08/2021
Photos from สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ's post 05/08/2021

Photos from สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ's post

วัดเลียบ ประกาศงดจัดทำต้นเทียน งานแห่เทียนพรรษาอุบลฯ ปี 2564 12/05/2021

วัดเลียบ ประกาศงดจัดทำต้นเทียน งานแห่เทียนพรรษาอุบลฯ ปี 2564

วัดเลียบ ประกาศงดจัดทำต้นเทียน งานแห่เทียนพรรษาอุบลฯ ปี 2564 วัดเลียบ อ.เมือง อุบลฯ ประกาศงดจัดทำต้นเทียนพรรษา ปี 2564

12/03/2021
Photos from วัดเลียบ อุบลราชธานี's post 03/03/2021

ขอเชิญร่วมบริจาคบูรณปฎิสังขรณ์ วัดใต้ท่า

22/01/2021
22/01/2021

เทศน์มัทรี ทำนองอุบล

30-31 มกราคม ขอเชิญร่วมงานบุญมหาชาติ ประจำปี 2564

22/01/2021
Photos from สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี's post 20/01/2021

Photos from สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี's post

18/01/2021

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน ๑๕๐ รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ และอดีตบูรพาจารย์วัดเลียบ ในวันพุธที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดเลียบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

วันพุธที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๐๗.๐๐ น. - ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน ๑๕๐ รูป
เวลา ๑๐.๐๐ น. - พระสงฆ์ ๒๐ รูป สวดพระพุทธฒนต์ / ทักษิณานุปทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. - สวดสาธยายพระไตรปิฎก
เวลา ๑๘.๐๐ น. - แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระเทพวราจารย์ (ศรีพร วรวิญฺญู ป.ธ.๙) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม
- สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ๘๐ จบ ถวายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
- เป็นเสร็จพิธี

สอบถามข้อมูล :
สำนักงานเจ้าอาวาสวัดเลียบ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๕ ๕๒๑๙

17/12/2020

แจ้งข่าวบุญ

16/11/2020

วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระครูสารกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้เมตตารับอาราธนาในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชมวลสารศักดิ์สิทธิ์ สร้างเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ๑๕๐ ปีชาตกาล โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ) ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธี ณ อุโบสถวัดเลียบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

11/11/2020

วัดเลียบ อุบลราชธานี

10/11/2020

วัดเลียบ อุบลราชธานี

29/10/2020

วัดเลียบ อุบลราชธานี's cover photo

29/10/2020

วัดเลียบ อุบลราชธานี

ประมวลภาพงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาหอฉัน-โรงครัว ทอดถวาย ณ วัดเลียบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมี พุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ รวมยอดปัจจัยทั้งสิ้น ๑,๔๔๒,๙๐๕ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน) ขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าภาพกฐินและสาธุชนที่มาร่วมงานบุญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 03/10/2020

ประมวลภาพงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาหอฉัน-โรงครัว ทอดถวาย ณ วัดเลียบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมี พุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ รวมยอดปัจจัยทั้งสิ้น ๑,๓๐๗,๗๐๕ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน) ขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าภาพกฐินและสาธุชนที่มาร่วมงานบุญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

30/09/2020

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

26/08/2020
25/06/2020

สถานีข่าววีเคเบิล ทีวีอุบลฯ

ช่างเทียนวัดเลียบเร่งซ่อมบำรุงต้นเทียน

ช่างเทียนวัดเลียบเร่งซ่อมบำรุงต้นเทียน ก่อนนำไปโชว์ ภายในงาน “อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น” ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี

นี่เป็นบรรยากาศการซ่อมบำรุงต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดกลาง ภายในวัดเลียบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยมีช่างเทียนนับสิบคนกำลังช่วยกันซ่อมบำรุงต้นเทียนที่ชำรุดบางจุดอย่างปราณีต เพื่อคืนชีวิตให้ต้นเทียนกลับมาสวยงามอีกครั้ง ก่อนจะนำไปโชว์ภายในงาน “อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น” ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสที่หลวงปู่มั่น ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ

โดยต้นเทียนที่กำลังซ่อมบำรุงอยู่นี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ซึ่งช่างเทียนได้เลือกแกะสลักตอน พิธีแห่พระเวสสันดร และนางมัทรี เข้าเมือง เป็นต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง ในปี 2562

และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ส่งผลให้ในปี 2563 ทางจังหวัดอุบลราชธานี จำเป็นต้องยกเลิกการจัดขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ แต่เพื่อการเป็นการสืบสานงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 119 ของงานประเพณีแห่เทียนพรรษา และคงกลิ่นไอของประเพณีแห่เทียนพรรษา สืบสานย้อนรอย การจัดประเพณีงานแห่เทียนพรรษา ทางจังหวัดจึงได้เตรียมการจัดงาน “อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น” ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสที่หลวงปู่มั่น ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ

https://youtu.be/kRCnyI8mdek

รับชมเพิ่มเติมได้ทาง : https://www.vrcabletv.com/
#ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทาง
#ข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี
#อุบลราชธานี
#โสภณเคเบิลทีวี ิล
#ข่าวอุบลราชธานี
#ท้องถิ่นอุบลฯ
#ข่าวอุบลฯ

14/06/2020

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูอุบลคณาภรณ์ เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒ (ธ) เจ้าอาวาสวัดเลียบ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอุโบสถและถวายปัจจัยเพื่อบำรุงวัด โดยมี เจ้าอธิการเกรียงไกร มงฺคโล เจ้าคณะตำบลนาเลิง (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าหนองสุ่ม ถวายการต้อนรับ ณ วัดป่าบ้านโนนดู่ธรรมาราม ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

19/05/2020

🚩 #จุดเช็คอิน บวร On Tour ชุมชนคุณธรรมวัดเลียบ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เทศน์มัทรี  ทำนองอุบล

เว็บไซต์

ที่อยู่


Si Narong Rd., Nai Mueang
Ubon Ratchathani
34000

Ubon Ratchathani สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยวอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
YunMarket YunMarket
Ubon Ratchathani, 34000

จำหน่ายสินค้าจิปาถะ ตุ๊กตามือสอง ส?

Aor_Ka Aor_Ka
2
Ubon Ratchathani, 34000

เที่ยวไทย เที่ยวนอก สุขใจจริงเอย(ใช้เป็นตัวอย่างในการบรรยาย)

Earthcrf พาทัวร์ Earthcrf พาทัวร์
Ubon Ratchathani, 34000

ทัวร์ไปในแบบที่ใจต้องการ

อุบลทีที รถตู้ให้เช่า จังหวั อุบลทีที รถตู้ให้เช่า จังหวั
พิชิตรังสรรค์
Ubon Ratchathani, 34000

อุบลทีที รถตู้เช่า จังหวัดอุบล รถตู้อุบลเช่าพร้อมคนขับ ราคาถูกเที่ยวอุบลทัวร์ลาวใต้

Ubon Ratchathani Airport Ubon Ratchathani Airport
Thepyothi Road, Mueang Ubon Ratchathani
Ubon Ratchathani, 34000

โรงแรมทอแสงเฮอริเทจอุบล Tohsang He โรงแรมทอแสงเฮอริเทจอุบล Tohsang He
251 ถ.พโลชัย
Ubon Ratchathani, 34000

The hotel is located right in the middle of a calm residential area of the provincial capital of Ubon Ratchathani, which is superbly suitable for travelers who call for a peaceful ...

นรากุลทัวร์ บริการรถบัสให้เ นรากุลทัวร์ บริการรถบัสให้เ
นรากุลทัวร์ บริการรถบัสให้เ
Ubon Ratchathani, 34000

นรากุลทัวร์อุบลราชธานี บริการรถบัส

OSMO Holiday OSMO Holiday
28 ถ.เทพโยธี ต.ในเมือง อ.เมือง
Ubon Ratchathani, 34000

EVERY TRIP YOU WANT TO GO

ล่องแพเขื่อนสิรินธร อำเภอสิ ล่องแพเขื่อนสิรินธร อำเภอสิ
176 ม.2 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร
Ubon Ratchathani, 34350

ล่องแพเขื่อนสิรินธร ล่องแพลำโดมน้อย ล่องแพเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ล่องแพติดต่อ 0942646777,0624969889

ทิชเชอร์ ออนทัวร์ - Teacher ontour รับจ ทิชเชอร์ ออนทัวร์ - Teacher ontour รับจ
1/4 ถ.เทศบาล 13 อ.เมืองอุบล
Ubon Ratchathani, 34190

ทิชเชอร์ออนทัวร์ มาตรฐาน บริการเยี่ยม

นเรศวรรถตู้ บริการรถตู้ กรุง นเรศวรรถตู้ บริการรถตู้ กรุง
7 ม.3 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ
Ubon Ratchathani, 34140

"บริการรถตู้ให้เช่า รถนำเที่ยว หรือรถวิ่งล่อง กรุงเทพ-อุบล"

D&D Travel agent D&D Travel agent
Sathonlamark
Ubon Ratchathani, 34190

จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ