สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าว

สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าว

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไ
ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จั
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต อำเภอบ
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต อำเภอบ
83 หมู่ 12 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุ, Phon Ngam
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ
2 ถนนนครบาล ตำบลในเมือง อำเภอ
Funny Videos
Funny Videos
168 MOO3 KAAOSAHAD NAMKHUN
สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลร
สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลร
91 ถนนหลวง ตำบลในเมือง
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอา
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอา
410 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลรา
สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลรา
422 ถนนพรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง
สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
346-348 ถ.หลวง
สำนักงานกฎหมายดุสิต ไตรศิวะ
สำนักงานกฎหมายดุสิต ไตรศิวะ
92/1 ถนนเขื่อนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Province d'Ubon Ratchathani
Province d'Ubon Ratchathani
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธาน
Ubon Ratchathani Province
Ubon Ratchathani Province
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธาน
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
195/1 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมืองอ
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลร
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลร
239/1 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานชลประทานที่ 7
สำนักงานชลประทานที่ 7
3

ความคิดเห็น

เรื่องด่วน!! สำคัญมาก....
ชาวไทยไม่ต้องตกใจ!! ไม่มีกษัตริย์ไทยพระองค์ใดโง่ ทรงพระปรมาภิไธยให้รัฐธรรมนูญทำลายตัวเองได้ รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ กษัตริย์ต้องลงประปรมาภิไธย(ลายมือชื่อ)กำกับ
»»» ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน ความจริงคือ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หมายความว่า พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประชาธิปไตยทุกคน ปัจจุบันมีการเล่นการเมืองเกินขอบเขตจากคำว่า"สู้ไปกราบไป"ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี คือสู้กับกษัตริย์ เพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ)
"ฝากวิเคราะห์" เข้าดูข่าวใน โพสต์ facebookหลัก ของ Mongkhon khoontonil ประกอบข่าวทุกช่อง จะเห็นว่า การโจมตีหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์เป็นความจริง โดยจะมีคลับเฮ้าส์เป็นกองบัญชาการ ส่วนช่องข่าวที่โจมตีสถาบันกษัตริย์ตรงๆ หลักๆ Youtubeช่อง ข่าวใหม่News, คณะราษฎร2563, Thai News TV, REDEM NEWS, ข่าวเด่นวันนี้, Sunai TV, เล็ก จรรยา, ไฟเย็น ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้ศึกกับกษัตริย์โดยตรงแบบสงครามเย็น โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ทำให้เกิดความแตกแยกเพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ มีม็อบและนักการเมืองเป็นอาวุธโจมตีหาทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมีต่างชาติให้การสนับสนุน เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบกษัตริย์ในประเทศไทย...
กับปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานในประเทศไทย กษัตริย์วชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอด ตอนนี้พระองค์ทรงเห็นวิธีแก้ไขแล้ว ไม่มีใครที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมี"อำนาจสูงสุด" ที่กษัตริย์เป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญไทยอำนาจสูงสุด คืออำนาจอธิปไตยของพระมหากษัตริย์นั่นเอง
รู้แล้วยัง!! ทุกวันนี้ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และทรงงานอยู่เงียบๆเตรียมแผนปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทยด้วยตัวพระองค์เอง ตามคำเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย(กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดสามารถปฏิรูปตัวเองได้) พระองค์ทรงติดต่อกับผู้ครองแต่ละประเทศ เพื่อบอกกล่าวชี้แจงให้แต่ละประเทศรับทราบ เสร็จแล้วจึงจะบอกกล่าวประชาชนภายในประเทศ พระองค์(ร.10)จะใช้อำนาจสูงสุดของกษัตริย์ตั้งเมืองลูกหลวงเป็นผู้ช่ายกษัตริย์ไทย ให้ครองนครราชสีมาดูแลภาคอีสาน และช่วยปกครองดูแลประเทศไทย ให้ครองราชคู่เจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีนารีรัตน์ฯ เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์ไทย เป็นการแก้ไขปัญหาภายในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และป้องกันการโจมตี การคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยที่มีจากอดีต จนถึงปัจจุบัน ไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไป...
...เสร็จภาระกิจและมีความปลอดภัย พระองค์จะทรงเสด็จออกเยี่ยมประชาชน
...จบปัญหาโควิด สามารถจัดงานเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชของเจ้าเมืองลูกหลวง(ผู้ช่วยกษัตริย์) โดยไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด พระองค์(ร.10)จะทรงดำริเป็นทางการด้วยตัวเอง

หมายเหตุ!!
หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน...
ถึง เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่าน
รบกวนส่งหน่วยงานมาตรวจดูนักเรียน นักเลง พวกที่ไม่มีความเกรงใจชาวบ้านพื้นที่ใกช้เคียงกับโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาด้วย สร้างแต่ความเดือดร้อน ไม่มีความเกรงใจ ช่วยหาวิธีที่จะทำให้คนพวกนี้มันเข็ดหชาบไปที ถึงจะเป็นเสียงเช็กๆน้อยจากคนที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมาย ก็อยากให้ช่วยเหลียวแลหน่อย เหนื่อยใจกับเดนพวกนี้เหลือเกิน
*****อยากให้มีการจัดการตั้งป้อมเปิดปิดให้ มีเวลาที่เปิดและปิดที่แน่นอน(เฉพาะวันทำการก็ดี) จะดีมาก
ขอความเห็นใจจากหน่วยงานด้วยเถอะค่ะ สงสารเด็กน้อยบ้าง หวังว่าโพสน์นี้ท่านผู้เกี่ยวข้องจะเห็นและมีการมาตรวจสอบ บงพื้นที่ให้เห็นถึงความเดือดร้อนทีเถอะ
ขอบพระคุณมาก
ด้วยความเคารพ
ขอบคุณพี่ๆตำรวจ สภ.กุดข้าวปุ้นที่ให้การช่วยเหลือ เนื่องจากรถน้ำหมดนะคะ

สถานที่ราชการสถานีตำรวจอำเภอกุดข้?

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น's post 16/06/2022

วันนี้แอดมินมีสาระข้อกฎหมายมาฝากครับ...

10/06/2022

กัญชาเสรีขอจดแจ้งการปลูกให้ถูกต้องและศึกษาข้อกฎหมายและวิธีการใช้ให้ถูกต้องนะครับ....
เพื่อป้องกันการผิดกฎหมาย

Photos from สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น's post 15/05/2022

ตั้งแต่พรุ่งนี้ หากมีการโทรมาจากต่างประเทศ จะขึ้นเครื่องหมายบวก นำหน้าเลขหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่า เป็นสายที่โทรมาจากต่างประเทศ
หากไม่มีญาติพี่น้อง ธุรกิจใดๆเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ไม่ต้องรับสาย
แต่หากรับสาย หากต้นทางอ้างว่าเป็นการโทรมาจากภาครัฐ หรือธุรกิจในประเทศไทย ก็แสดงว่าเป็น Call center เถื่อน หรือเป็นผู้ร้าย ครับ..

04/05/2022

อย่ากดเข้าไปเชียวนะครับ..fc

27/04/2022

ฝากเตือนแฟนเพจนะครับที่มีเพจต่างๆเสนอทำใบขับขี่ออนไลน์โดยไม่ต้องไปขนส่ง.
ส่งเอกสารและโอนเงินรอรับใบขับขี่ที่บ้านไม่ใช่ของจริงจากขนส่งนะครับ..

27/04/2022

เป็นก็ไปหายา...

27/04/2022

ระมัดระวังกันด้วยนะครับแก๊งคอลเช็นเตอร์มาในทุกรูปแบบนะครับ...

Photos from สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น's post 12/04/2022

แฟนเพจแจ้งมาไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าให้ระวังกันนะครับ..

แก๊งหลอกโอนเงิน วันเดียวสูญกว่า 3 ล้านบาท 12/04/2022

แก๊งหลอกโอนเงิน วันเดียวสูญกว่า 3 ล้านบาท

https://news.thaipbs.or.th/content/311752. ระวังกันไว้ด้วยนะครับมิชฉาชีพจะเก่งมากถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อสอบถามกับสถานีตำรวจในเขตท้องที่ของท่านเลยนะครับ...

แก๊งหลอกโอนเงิน วันเดียวสูญกว่า 3 ล้านบาท ภัยรายวันใกล้ตัว อ้างส่งของผิดกฎหมาย ออกอุบายหลอกโอนเงิน วันเดียวสูญกว่า 3 ล้านบาท

Photos from สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น's post 16/01/2022

เก็บตกปีใหม่กับหัวใจบริการประชาชนครับ...

Photos from สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น's post 06/11/2021

Photos from สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น's post

Photos from สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น's post 01/10/2021

อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

11/05/2021
11/05/2021
Photos from สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น's post 27/11/2020

Photos from สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น's post

Photos from สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น's post 31/10/2018

Photos from สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น's post

Untitled album 26/08/2018

Untitled album

Photos from สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น's post 16/05/2018

Photos from สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น's post

Photos from สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น's post 13/01/2018

Photos from สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น's post

สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น updated their business hours. 23/12/2017

สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น updated their business hours.

สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น updated their business hours.

Photos from สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น's post 19/10/2017

จิตอาสา....ทำเพื่อพ่อ

Photos from สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น's post 17/10/2017

Photos from สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น's post

Photos from สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น's post 08/10/2017

พลังงานสะอาด+ธรรมชาติของสายฝน= สวยงาม

Photos from สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น's post 06/10/2017

กีฬาคือพลังงานที่สะอาด...

29/09/2017
15/09/2017
Photos from สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น's post 01/08/2017

ยินดีกับเยาว์ชนคนเก่งด้วยครับ (กีฬาทำให้ร่างกายแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด)

Photos from สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น's post 01/08/2017

ขอแสดงความดีใจกับเยาว์ชนคนเก่งด้วยครับผม...(การเล่นกีฬาช่วยให้ร่างกายแรงและห่างใกลยาเสพติด)

สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น updated their address. 02/05/2017

สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น updated their address.

สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น updated their address.

Timeline photos 07/04/2017

Timeline photos

Timeline photos 07/04/2017

Timeline photos

Timeline photos 07/04/2017

Timeline photos

Timeline photos 25/03/2017

Timeline photos

Timeline photos 25/03/2017

Timeline photos

Photos from สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น's post 16/03/2017

Photos from สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น's post

Timeline photos 16/03/2017

Timeline photos

Photos from สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น's post 24/02/2017

Photos from สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดข้าวปุ้น's post

Timeline photos 11/02/2017

Timeline photos

Timeline photos 11/02/2017

Timeline photos

Timeline photos 04/02/2017

Timeline photos

Timeline photos 04/02/2017

Timeline photos

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เป็นก็ไปหายา...
ระมัดระวังกันด้วยนะครับแก๊งคอลเช็นเตอร์มาในทุกรูปแบบนะครับ...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


2197
Ubon Ratchathani
34270

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ubon Ratchathani (แสดงผลทั้งหมด)
โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital
เลขที่ 46 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ ตำบ
Ubon Ratchathani, 34190

โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธาร?

งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอ งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอ
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราช
Ubon Ratchathani, 34000

"สายตรวจเมืองอุบล รวดเร็ว ดุจสายฟ้า"

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
45 หมู่ 4 ตำบล ธาตุ อำเภอวารินชำราบ
Ubon Ratchathani, 34190

เพจที่จะทำให้ท่านมีความสุข สุขภาพแ

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด
ถนนอุบลราชธานี-ศรีสะเกษ เขื่
Ubon Ratchathani, 33130

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ?

สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธา สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธา
Ubon Ratchathani, 34000

ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
เลี่ยงเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

บุญรักษา บุญรักษา
Ubon Ratchathani, 34160

คนมีปัญญา ถึงเผชิญอยู่กับ "ความทุกข์" ก็ไม่ยอมสิ้นหวัง ที่จะได้ประสบ "ความสุข"

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบค สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบค
Ubon Ratchathani, 34000

โทรศัพท์ 045 210-371 โทรสาร 045- 210-372 E-mail Address: [email protected]

Cacino and Srot Cacino and Srot
Ubon Ratchathani, 3400

ลูกค้าใหม่รับโบนัส 30% เต็มๆเลยคะ

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิท สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิท
ราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานจรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรา

ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธาน ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธาน
สถิตย์นิมานกาล
Ubon Ratchathani, 34190

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหก

ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากร ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากร
Ubon Ratchathani, 34000

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการร?