งานกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

งานกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ความคิดเห็น

เปิดเทอมแล้ว อย่าลืมดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น Student Messenger #ชื่อผู้ใช้รหัสนักศึกษา #รหัสผ่านเข้าใช้งาน #รับที่ครูที่ปรึกษา
คู่มือการใช้งาน
แอปพลิเคชัน Student Messenger
ประกาศงานกิจกรรม #ลาก่อน #สมุดกิจกรรม #ตราประทับ #บัตรกิจกรรม #ให้นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นดาวน์โหลดแอพ >>Student Messenger มีทั้งใน Play Store และ App Store การเข้าสู่ระบบนั้น ให้นักเรียน นักศึกษา ติดต่อรับ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน กับทางครูที่ปรึกษา ไม่เช่นนั้นจะเข้าสู่ระบบไม่ได้
เนื่องด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำระบบ Student Care ที่เป็นการเช็คกิจกรรมองค์การฯ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในระบบออนไลน์ 100 % เข้ามาใช้งาน
เทคนิคอุบล ทีนไอดอล
โครงการค่ายคุณธรรมนำวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รายการมองรอบทิศ NBTUBON ออกอากาศ 7ก.ย 59
ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่ได้ออกค่ายโครงการคุณธรรม นำวิชาชีพฯ
ค่ายเทคนิคอุบลฯ พัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 5 (ปีที่2)
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ โรงเรียนบ้านนาเรือง ต.นาเรือง อ. นาเยีย จ.อุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมานี้
บันทึกรายการทีวีโทรทัศน์ช่อง NBT ในรายการมองรอบทิศ พร้อมทั้ง ท่านผู้อำนวยการทวีศักดิ์ ลาภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเรือง และคณะครู
จะออกอากาศวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น.
โครงการเทคนิคอุบลนำใจ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
สร้างทางบุญ สู่ลานธรรม วันที่ 3 กันยายน 2559
ณ วัดดอนยูง ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
วัดดอนยูง จ.อุบลราชธานี ทำโครงการสร้างทางบุญ สู่ลานธรรม เพื่อให้พุทธศาสนิกชน และชุมชน ได้เข้ามาปฏิบัติธรรม และได้รับความร่วมมือจาก คลินิกคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้ความอนุเคราะห์ ตลอดการสร้างเสมอมา
พิธีมอบอาคารเอนกประสงค์
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในโครงการคุณธรรม นำวิชาชีพฯ
ค่ายเทคนิคอุบลฯ พัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 5 (ปีที่2)
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2559

ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
และแบบฟอร์ม - เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ที่ทางวิทยาลัยฯ จัดขึ้น
- อื่นๆ

24/10/2023

ประกาศงานกิจกรรม
วันเริ่มต้นของกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 2 / 2566

Photos from งานกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี's post 24/10/2023

ตารางชมรมวิชาชีพนำกล่าวหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 2/ 66

06/10/2023

ประกาศงานกิจกรรม
กลุ่มภารกิจและจุดบำเพ็ญประโยชน์ คลิกที่ลิงค์เพื่อดู
https://drive.google.com/file/d/14tO5l7VSeswXIlE9wkplA_W2MsRkKeBE/view?usp=sharing

20/09/2023

ประกาศผลกิจกรรมภาคเรียนที่ 1/66 คลิกที่ลิงค์เพื่อดู 👇📱📲
https://drive.google.com/drive/folders/16d9e1jzy3YfjvrtP_fmkmdRau2HBiFQ-?usp=sharing

Photos from งานกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี's post 19/05/2023

ตารางคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ
นำกล่าวหน้าเสาธง
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 256

15/11/2022

แบบฟอร์มซ่อมกิจกรรม 👇💻🖱
https://drive.google.com/drive/folders/1S9uG6aGooXG-tE8mq7MnW1EK58SOz3mC?usp=share_link

Photos from งานกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี's post 26/06/2021

คู่มือการใช้งาน
แอปพลิเคชัน Student Messenger

08/09/2016

โครงการค่ายคุณธรรมนำวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รายการมองรอบทิศ NBTUBON ออกอากาศ 7ก.ย 59

บันทึกรายการทีวี มองรอบทิศ NBT 07/09/2016

ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่ได้ออกค่ายโครงการคุณธรรม นำวิชาชีพฯ
ค่ายเทคนิคอุบลฯ พัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 5 (ปีที่2)
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ โรงเรียนบ้านนาเรือง ต.นาเรือง อ. นาเยีย จ.อุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมานี้
บันทึกรายการทีวีโทรทัศน์ช่อง NBT ในรายการมองรอบทิศ พร้อมทั้ง ท่านผู้อำนวยการทวีศักดิ์ ลาภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเรือง และคณะครู
จะออกอากาศวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น.

โครงการเทคนิคอุบลนำใจ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สร้างทางบุญ สู่ลานธรรม 03/09/2016

โครงการเทคนิคอุบลนำใจ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
สร้างทางบุญ สู่ลานธรรม วันที่ 3 กันยายน 2559
ณ วัดดอนยูง ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
วัดดอนยูง จ.อุบลราชธานี ทำโครงการสร้างทางบุญ สู่ลานธรรม เพื่อให้พุทธศาสนิกชน และชุมชน ได้เข้ามาปฏิบัติธรรม และได้รับความร่วมมือจาก คลินิกคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้ความอนุเคราะห์ ตลอดการสร้างเสมอมา

พิธีมอบอาคารเอนกประสงค์ 31/08/2016

พิธีมอบอาคารเอนกประสงค์
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในโครงการคุณธรรม นำวิชาชีพฯ
ค่ายเทคนิคอุบลฯ พัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 5 (ปีที่2)
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2559

28/08/2016

มาดูสีหน้าและหน้าตา ของคุณครู นักเรียน นักศึกษา ที่มาออกค่ายฯ สร้างอาคารเอนกประสงค์เสร็จแล้ว
ว่าดีใจ และปลื้มปีติ กันมากแค่ไหน มาดูกันเลย
นางกวินนาฏ ประมุขกุล ปิ่งป๊อง ประเสริฐ บัณฑิตย์ เหลาทอง Samart WechUdom Pattana Khamtha โอ๊ต วีระชัย กานน้อย นั่นหน่า (Kanlayanee Chaikot) พะ'แพน แม่บอกให้ตั้งใจเรียน

โครงการคุณธรรม นำวิชาชีพฯ ค่ายเทคนิคอุบลฯ 28/08/2016

โครงการคุณธรรม นำวิชาชีพฯ ค่ายเทคนิคอุบลฯ
พัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 5 (ปีที่2)
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2559
ณ โรงเรียนบ้านนาเรือง ต.นาเรือง อ. นาเยีย จ.อุบลราชธานี

Timeline photos 25/08/2016

โครงการคุณธรรม นำวิชาชีพฯ ค่ายเทคนิคอุบลฯ
พัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 5 (ปีที่2)
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2559
ณ โรงเรียนบ้านนาเรือง ต.นาเรือง อ. นาเยีย จ.อุบลราชธานี

เลือกตั้งนายก อวท.  ปีการศึกษา 2559 24/08/2016

นายชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มาเป็นเกียรติ เป็นประธานใน โครงการเทคนิคอุบลฯ รักประชาธิปไตย ร่วมใจเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระดับสถานศึกษา
วันที่ 24 สิงหาคม 2559
ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
โดยได้รับความอนุเคราะห์ เครื่องลงคะแนน จาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี มาให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มาใช้ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก อวท. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในครั้งนี้

Timeline photos 24/08/2016

รายงานผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วันที่ 24 สิงหาคม 2559
ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

โครงการเทคนิคอุบลฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ 22/08/2016

นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายธาตรี พิบูลมณฑา รองผู้อำนวยการฝ่่ายวิชาการ นำคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ทำกิจกรรมโครงการเทคนิคอุบลฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ รอบสนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เพ่ือให้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการช่วยลดภาวะโลกร้อน และความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยให้นักเรียนนักศึกษาซึ่งจะเป็นเยาวชนและกำลังสำคัญต่อไปในอนาคตของชาติ ได้จัดกิจกรรมที่มุ่งสร้างความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสามุ่งบำเพ็ญประโยชน์รับใช้ส่วนรวม อีกทั้งการทำกิจกรรมดังกล่าวยังมีส่วนให้นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการเสริม สร้างความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียว ปลูกฝังให้รักสถาบัน รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Timeline photos 16/08/2016

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ
ตั้งแต่เวลา 09.00น. -15 . 00 น
ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เป็นกิจกรรม บังคับ นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ใช้สิทธิ์
จะ ไม่ผ่าน กิจกรรมองค์การวิชาชีพ

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12/08/2016

นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ,หัวหน้างานกิจกรรมฯ , ครูที่ปรึกษา อวท. ,คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

10/08/2016

#พรุ่งนี้กิจกรรหน้าเสาธง #ย้ายไปทำที่หอประชุมโดมใหญ่นะคับ
เพื่อร่วม พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
#การแต่งกาย นักเรียน นักศึกษา >> ชุดนักเรียน นักศึกษา
#เป็นกิจกรรมบังคับ นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่เข้าร่วม จะไม่ผ่าน กิจกรรมองค์การวิชาชีพ

Timeline photos 09/08/2016

ขอเรียนเชิญ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน คุณครู และบุคลากร ทุกท่าน
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
การแต่งกาย :: ชุดผ้าไทยสีฟ้า หรือชุดสุภาพ
นักเรียน นักศึกษา ชาย หญิง ชุดนักเรียน นักศึกษา

Timeline photos 03/08/2016

กำหนดการ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ร้อยดวงใจใฝ่ธรรมะ
เยาวชนไทย ทำดี
เอาชนะยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีการศึกษา 2559
ระดับ ปวช.1 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559
ระดับ ปวส.1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน Ubon Ratchathani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

Our Story

- เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมฯ ต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยฯ จัดขึ้น
- เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และวิทยาลัยฯ
- อื่นๆ

กิจกรรมเป็นสื่อนำแห่งความสำเร็จ กิจกรรมเป็นเหตุสนุกสนาน

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

โครงการค่ายคุณธรรมนำวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รายการมอ...
มาออกค่ายปีนี้   สนุกมากค้าาบบ

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


กิจกรรมดี กิจกรรมเด่น เน้นกิจกรรม
Ubon Ratchathani
34000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

Education and learning อื่นๆใน Ubon Ratchathani (แสดงผลทั้งหมด)
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
ถ. ทหาร
Ubon Ratchathani, 34190

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สังกัดส

Happy Eng Happy Eng
2050
Ubon Ratchathani, 34000

Happy Eng Language School โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ: ระบบโฟนิกส์ และสนทนากับครูต่างชาติ