งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

โรงเรียนนารีนุกูล Narinukun School
โรงเรียนนารีนุกูล Narinukun School
102 ถนน แจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธ
ถนน แจ้งสนิท
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุ
212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง
แทนแมนชั่น
แทนแมนชั่น
ถนนชยางกูร 12
Ubon Ratchathani Province
Ubon Ratchathani Province
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธาน
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธาน
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธาน
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์-อิ
โรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์-อิ
324 ถ.เขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง
สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข
สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข
34000
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลร
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลร
239/1 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที
ถนน สุปัฏน์
สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลรา
สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลรา
422 ถนนพรหมราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
เทศบาลนครอุบลราชธานียุคใหม
เทศบาลนครอุบลราชธานียุคใหม
147 ถนนศรีณรงค์
ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอสำโ
ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอสำโ
ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอสำโ
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต อำเภอบ
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต อำเภอบ
83 หมู่ 12 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุ, Phon Ngam
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานอ
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานอ
174 ถนนศรีณรงค์

ความคิดเห็น

เปิดเทอมแล้ว อย่าลืมดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น Student Messenger #ชื่อผู้ใช้รหัสนักศึกษา #รหัสผ่านเข้าใช้งาน #รับที่ครูที่ปรึกษา
คู่มือการใช้งาน
แอปพลิเคชัน Student Messenger
ประกาศงานกิจกรรม #ลาก่อน #สมุดกิจกรรม #ตราประทับ #บัตรกิจกรรม #ให้นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นดาวน์โหลดแอพ >>Student Messenger มีทั้งใน Play Store และ App Store การเข้าสู่ระบบนั้น ให้นักเรียน นักศึกษา ติดต่อรับ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน กับทางครูที่ปรึกษา ไม่เช่นนั้นจะเข้าสู่ระบบไม่ได้
เนื่องด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำระบบ Student Care ที่เป็นการเช็คกิจกรรมองค์การฯ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในระบบออนไลน์ 100 % เข้ามาใช้งาน
เทคนิคอุบล ทีนไอดอล
โครงการค่ายคุณธรรมนำวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รายการมองรอบทิศ NBTUBON ออกอากาศ 7ก.ย 59
ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่ได้ออกค่ายโครงการคุณธรรม นำวิชาชีพฯ
ค่ายเทคนิคอุบลฯ พัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 5 (ปีที่2)
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ โรงเรียนบ้านนาเรือง ต.นาเรือง อ. นาเยีย จ.อุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมานี้
บันทึกรายการทีวีโทรทัศน์ช่อง NBT ในรายการมองรอบทิศ พร้อมทั้ง ท่านผู้อำนวยการทวีศักดิ์ ลาภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเรือง และคณะครู
จะออกอากาศวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น.
โครงการเทคนิคอุบลนำใจ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
สร้างทางบุญ สู่ลานธรรม วันที่ 3 กันยายน 2559
ณ วัดดอนยูง ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
วัดดอนยูง จ.อุบลราชธานี ทำโครงการสร้างทางบุญ สู่ลานธรรม เพื่อให้พุทธศาสนิกชน และชุมชน ได้เข้ามาปฏิบัติธรรม และได้รับความร่วมมือจาก คลินิกคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้ความอนุเคราะห์ ตลอดการสร้างเสมอมา
พิธีมอบอาคารเอนกประสงค์
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในโครงการคุณธรรม นำวิชาชีพฯ
ค่ายเทคนิคอุบลฯ พัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 5 (ปีที่2)
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2559

เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทุกๆกิจกรรม ข่าวสาร ภายในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี - เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ การเข้าร่วมกิจกรรมฯ ต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยฯ จัดขึ้น
- เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และวิทยาลัยฯ
- อื่นๆ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี's post 17/05/2022

เปิดเทอมแล้ว อย่าลืมดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น Student Messenger #ชื่อผู้ใช้รหัสนักศึกษา #รหัสผ่านเข้าใช้งาน #รับที่ครูที่ปรึกษา

09/05/2022

ประกาศ แจ้งน้องๆนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ปวช.1 และ ปวส.1 กิจกรรมปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมบังคับ ผู้ที่ไม่เข้าร่วมจะไม่ผ่านกิจกรรมองค์การฯ หมายเหตุ : ผู้ที่มีความจำเป็นหรือมีสาเหตุให้เข้าร่วมไม่ได้ ให้แจ้งที่งานแนะแนว สอบถามเพิ่มเติม 045-255-047

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี updated their phone number. 17/02/2022

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี updated their phone number.

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี updated their phone number.

Photos from งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี's post 26/06/2021

คู่มือการใช้งาน
แอปพลิเคชัน Student Messenger

10/06/2021

ประกาศงานกิจกรรม #เรื่องการซ่อมกิจกรรมเพิ่มเติม

Photos from งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี's post 01/06/2021

ประกาศงานกิจกรรม #ลาก่อน #สมุดกิจกรรม #ตราประทับ #บัตรกิจกรรม #ให้นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นดาวน์โหลดแอพ >>Student Messenger มีทั้งใน Play Store และ App Store การเข้าสู่ระบบนั้น ให้นักเรียน นักศึกษา ติดต่อรับ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน กับทางครูที่ปรึกษา ไม่เช่นนั้นจะเข้าสู่ระบบไม่ได้
เนื่องด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำระบบ Student Care ที่เป็นการเช็คกิจกรรมองค์การฯ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในระบบออนไลน์ 100 % เข้ามาใช้งาน

25/08/2020

เทคนิคอุบล ทีนไอดอล

Now it's easier to send งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี a message. 23/08/2020

Now it's easier to send งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี a message.

Now it's easier to send งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี a message.

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี updated their website address. 23/08/2020

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี updated their website address.

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี updated their website address.

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี updated their website address. 16/02/2020

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี updated their website address.

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี updated their website address.

08/09/2016

โครงการค่ายคุณธรรมนำวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รายการมอ...

โครงการค่ายคุณธรรมนำวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รายการมองรอบทิศ NBTUBON ออกอากาศ 7ก.ย 59

บันทึกรายการทีวี มองรอบทิศ NBT 07/09/2016

ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่ได้ออกค่ายโครงการคุณธรรม นำวิชาชีพฯ
ค่ายเทคนิคอุบลฯ พัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 5 (ปีที่2)
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ โรงเรียนบ้านนาเรือง ต.นาเรือง อ. นาเยีย จ.อุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมานี้
บันทึกรายการทีวีโทรทัศน์ช่อง NBT ในรายการมองรอบทิศ พร้อมทั้ง ท่านผู้อำนวยการทวีศักดิ์ ลาภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเรือง และคณะครู
จะออกอากาศวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น.

โครงการเทคนิคอุบลนำใจ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สร้างทางบุญ สู่ลานธรรม 03/09/2016

โครงการเทคนิคอุบลนำใจ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
สร้างทางบุญ สู่ลานธรรม วันที่ 3 กันยายน 2559
ณ วัดดอนยูง ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
วัดดอนยูง จ.อุบลราชธานี ทำโครงการสร้างทางบุญ สู่ลานธรรม เพื่อให้พุทธศาสนิกชน และชุมชน ได้เข้ามาปฏิบัติธรรม และได้รับความร่วมมือจาก คลินิกคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้ความอนุเคราะห์ ตลอดการสร้างเสมอมา

พิธีมอบอาคารเอนกประสงค์ 31/08/2016

พิธีมอบอาคารเอนกประสงค์
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในโครงการคุณธรรม นำวิชาชีพฯ
ค่ายเทคนิคอุบลฯ พัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 5 (ปีที่2)
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2559

28/08/2016

มาออกค่ายปีนี้ สนุกมากค้าาบบ

มาดูสีหน้าและหน้าตา ของคุณครู นักเรียน นักศึกษา ที่มาออกค่ายฯ สร้างอาคารเอนกประสงค์เสร็จแล้ว
ว่าดีใจ และปลื้มปีติ กันมากแค่ไหน มาดูกันเลย
นางกวินนาฏ ประมุขกุล ปิ่งป๊อง ประเสริฐ บัณฑิตย์ เหลาทอง Samart WechUdom Pattana Khamtha โอ๊ต วีระชัย กานน้อย นั่นหน่า (Kanlayanee Chaikot) พะ'แพน แม่บอกให้ตั้งใจเรียน

โครงการคุณธรรม นำวิชาชีพฯ ค่ายเทคนิคอุบลฯ 28/08/2016

โครงการคุณธรรม นำวิชาชีพฯ ค่ายเทคนิคอุบลฯ
พัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 5 (ปีที่2)
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2559
ณ โรงเรียนบ้านนาเรือง ต.นาเรือง อ. นาเยีย จ.อุบลราชธานี

Timeline photos 25/08/2016

โครงการคุณธรรม นำวิชาชีพฯ ค่ายเทคนิคอุบลฯ
พัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 5 (ปีที่2)
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2559
ณ โรงเรียนบ้านนาเรือง ต.นาเรือง อ. นาเยีย จ.อุบลราชธานี

เลือกตั้งนายก อวท.  ปีการศึกษา 2559 24/08/2016

นายชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มาเป็นเกียรติ เป็นประธานใน โครงการเทคนิคอุบลฯ รักประชาธิปไตย ร่วมใจเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระดับสถานศึกษา
วันที่ 24 สิงหาคม 2559
ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
โดยได้รับความอนุเคราะห์ เครื่องลงคะแนน จาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี มาให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มาใช้ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก อวท. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในครั้งนี้

Timeline photos 24/08/2016

รายงานผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วันที่ 24 สิงหาคม 2559
ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

โครงการเทคนิคอุบลฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ 22/08/2016

นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายธาตรี พิบูลมณฑา รองผู้อำนวยการฝ่่ายวิชาการ นำคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ทำกิจกรรมโครงการเทคนิคอุบลฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ รอบสนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เพ่ือให้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการช่วยลดภาวะโลกร้อน และความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยให้นักเรียนนักศึกษาซึ่งจะเป็นเยาวชนและกำลังสำคัญต่อไปในอนาคตของชาติ ได้จัดกิจกรรมที่มุ่งสร้างความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสามุ่งบำเพ็ญประโยชน์รับใช้ส่วนรวม อีกทั้งการทำกิจกรรมดังกล่าวยังมีส่วนให้นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการเสริม สร้างความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียว ปลูกฝังให้รักสถาบัน รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Timeline photos 16/08/2016

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ
ตั้งแต่เวลา 09.00น. -15 . 00 น
ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เป็นกิจกรรม บังคับ นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ใช้สิทธิ์
จะ ไม่ผ่าน กิจกรรมองค์การวิชาชีพ

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12/08/2016

นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ,หัวหน้างานกิจกรรมฯ , ครูที่ปรึกษา อวท. ,คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

10/08/2016

#พรุ่งนี้กิจกรรหน้าเสาธง #ย้ายไปทำที่หอประชุมโดมใหญ่นะคับ
เพื่อร่วม พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
#การแต่งกาย นักเรียน นักศึกษา >> ชุดนักเรียน นักศึกษา
#เป็นกิจกรรมบังคับ นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่เข้าร่วม จะไม่ผ่าน กิจกรรมองค์การวิชาชีพ

Timeline photos 09/08/2016

ขอเรียนเชิญ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน คุณครู และบุคลากร ทุกท่าน
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
การแต่งกาย :: ชุดผ้าไทยสีฟ้า หรือชุดสุภาพ
นักเรียน นักศึกษา ชาย หญิง ชุดนักเรียน นักศึกษา

Timeline photos 03/08/2016

กำหนดการ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ร้อยดวงใจใฝ่ธรรมะ
เยาวชนไทย ทำดี
เอาชนะยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีการศึกษา 2559
ระดับ ปวช.1 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559
ระดับ ปวส.1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Timeline photos 02/08/2016

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ร้อยดวงใจใฝ่ธรรมะ
เยาวชนไทย ทำดี เอาชนะยาเสพติด
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ประจำปีการศึกษา 2559
>>ระดับ ปวช.1 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 >ระดับ ปวส.1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559

Timeline photos 31/07/2016

วันที่ 21 กรกฏาคม 2559 งานกิจกรรมฯได้ปล่อยแบบสอบถาม
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้ทำ ในหัวข้อ
#สิ่งที่งานกิจกรรมฯต้องปรับปรุงมากที่สุดคืออะไร
เพื่อทางงานกิจกรรมฯ จะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป
มาดูกันว่า นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ
อยากให้งานกิจกรรมปรับปรุงอะไรมากที่สุด
จากผู้ตอบแบบสอบถาม >> 1,012 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
#แบบสอบถามได้ปิดรับคำตอบแล้ว #ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับ

กิจกรรมประชารัฐ ร่วมใจ หยุดขอทาน 26/07/2016

วันที่ 26 กรกฎาคม 2259 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นำนักศึกษาแผนกวิชาโยธา ร่วมกิจกรรมประชารัฐ ร่วมใจ หยุดขอทาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่ออกมาขอทาน ให้หยุดกระทำ
ตามกฎหมายควบคุมการขอทานฉบับใหม่
ที่เอาจริงเอาจังเพื่อเป็นการสร้างกฎระเบียบสังคมให้เกิดความเรียบร้อย

25/07/2016

พรุ่งนี้ใช้ตรารางเรียน #วันจันทร์ นะคับ นร.นศ.

โครงการธรรมะสัญจรเทคนิคอุบลฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้ และถวายเทียนพรรษาฯ 20/07/2016

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา , คลินิกคุณธรรม ,
คณะกรรมการดำเนินงาน อวท.
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดทำ โครงการธรรมะสัญจรเทคนิคอุบลฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้และถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30 -15.30 น. ณ วัดเกาะแก้วคูณดี ต.แจระแม อ.เมือง จ. อุบลราชธานี และวัดทุ่งเกษม ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
มีมีศรัทธาซาบซึ้งตระหนักในความสำคัญของพระพุทธศาสนา
และตระหนักถึงภาวะโลกร้อน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ องค์การนักวิชาชีพฯ 15/07/2016

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
องค์การนักวิชาชีพฯ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
(The self - learning to improve perfomance.)
ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฏาคม 2559
ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ขอบคุณทางวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ เป็นอย่างยิ่งที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

Timeline photos 12/07/2016

#งดกิจกรรมหน้าเสาธง ระหว่างวันที่ 14 - 15 ก.ค. 59 เนื่องด้วยทางงานกิจกรรมฯ และนักศึกษา อวท. จะไปทัศนศึกษา ดูงาน ที่วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

Timeline photos 09/07/2016

ตารางเรียนชดเชย วันหยุด รด.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
งานพัฒนาหลักสูตรฯ ฝ่ายวิชาการ อาคารวิชาการ

กีฬา อศจ. ปี 59 08/07/2016

ขบวนพาเหรด

Our Story

- เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมฯ ต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยฯ จัดขึ้น
- เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และวิทยาลัยฯ
- อื่นๆ

กิจกรรมเป็นสื่อนำแห่งความสำเร็จ กิจกรรมเป็นเหตุสนุกสนาน

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

โครงการค่ายคุณธรรมนำวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รายการมอ...
มาออกค่ายปีนี้   สนุกมากค้าาบบ

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani
34000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

Ubon Ratchathani บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอ งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอ
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

"สายตรวจเมืองอุบล รวดเร็ว ดุจสายฟ้า"

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
45 หมู่ 4 ตำบล ธาตุ อำเภอวารินชำราบ
Ubon Ratchathani, 34190

เพจที่จะทำให้ท่านมีความสุข สุขภาพแ

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด
ถนนอุบลราชธานี-ศรีสะเกษ เขื่อนหัวนา บ้านกอก ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารม
Ubon Ratchathani, 33130

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ?

สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธา สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธา
Ubon Ratchathani, 34000

ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
เลี่ยงเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิท สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิท
ราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานจรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรา

ททท.สำนักงานอุบลราชธานี Tat UbonRatc ททท.สำนักงานอุบลราชธานี Tat UbonRatc
264/1 ถ.เขื่อนธานี อ.เมือง, Ubon Ratchathani 34000
Ubon Ratchathani, 34000

ข้อมูลทางการท่องเที่ยว (เปิดทำการในวันและเวลาราชการ) อุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลร พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลร
239/1 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน บริการด้วยรอยย

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท
ถนนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
Ubon Ratchathani, 34000

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมส

สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลรา สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลรา
422 ถนนพรหมราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลราชธธานี (ทหาร)

อำเภอนาจะหลวย Nachaluai District อำเภอนาจะหลวย Nachaluai District
เทศบาลตำบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34280

อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลรา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลรา
317 หมู่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย
Ubon Ratchathani, 34000

ยินดีให้บริการสอบถามแก่สมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี