สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ตำแหน่งใกล้เคียง โรงเรียน

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
34000
งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ UBRU
งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ UBRU
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ต. ในเมือง
รับเข้าศึกษา ม.ราชภัฏอุบลฯ
รับเข้าศึกษา ม.ราชภัฏอุบลฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
34000
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
34000
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ความคิดเห็น

คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม “มาตรการบังคับทางปกครองและการบังคับคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐภายใต้กฎหมายใหม่” วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติม http://202.28.49.72/service-ulfa/index.html

สำนักงานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ม?

Photos from สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ "สิงห์สุวรรณราชธานี" มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 27/06/2023
25/09/2019

พี่น้อง-ศิษย์เก่า ชาว (รปศ.) มรภ.อุบลราชธานี

อนุญาตประชาสัมพันธ์ ครับ
ขอเชิญ พี่น้อง-ศิษย์เก่า ชาว (รปศ.) มรภ.อุบลราชธานี
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

เข้าร่วมกลุ่ม อัปเดท ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิก
พี่น้อง-ศิษย์เก่า ชาว (รปศ.) มรภ.อุบลราชธานี ทุกท่านครับ

โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/eGFPTDSms49rLzlCt9dxrw

line.me สำหรับอัปเดท แจ้ง ข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ของพี่น้อง-ศิษย์เก่า ชาว (รปศ.) รัฐประศาสนศาสตร์ มห....

26/06/2019

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ "สิงห์สุวรรณราชธานี" มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 19
Public Administration
#อนาคตสดใสกำลังรออย่าพึ่งท้อก้าวไปด้วยกัน

26/07/2018

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ UBRU

19/01/2018

กีฬาคณะมนุษย์ศาสตร์

25/04/2017

ได้เวลาเตรียมความพร้อมรับน้องปี 2560

11/02/2017

วอร์มร่างเตรียมพร้อม

17/01/2017

ขอให้บัณฑิตทุกท่านกรอกภาวะการมีงานทำ ในระบบด้วยหาก ไม่กรอกข้อมูลในระบบ จะไม่ทำบัตรบัณฑิตให้ท่าน

15/10/2016

Photos from สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี's post

14/10/2016

ประกาศขอความร่วมมือ
ให้นักศึกษาสาขารัฐประศาสนสตร์ทุกท่าน. ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป. ขอความกรุณาแต่งชุดดำไว้ทุกข์ จนกว่ารัฐบาลจะมีคำสั่งต่อไป. ด้วยค่ะ

08/10/2016

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ นศ.ปี1 ประจำปี 59

31/07/2016

เทียนหนึ่งถูกจุดที่นี้

24/07/2016

ลงทะเบียน เทอม 1/59 ค่ะ

10/05/2016

Timeline Photos

26/04/2016

การตอบแบบประเมินผลการสอนรายวิชาประจำภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ ภาคปกติ และ กศ.บป. ทุกรุ่น

http://www.ubru.ac.th/index.php/std-news/3990-2016-04-20-03-49-08

ubru.ac.th Joomla! - the dynamic portal engine and content management system

18/01/2016

โปรแกรมubru (1).1.pdf

สูจิบัตร กีฬามหาลัย

drive.google.com

13/12/2015

รางวัล กีฬาคณะฯ. ประจำปี 58

13/11/2015

วันที่ 13 พ.ย.58 เวลา 16.00 น. ซ้อมรำที่ลานพอก ขอความร่วมมือจากน้องๆ ทุกคนด้วยนะค่ะ

03/11/2015

ขอความร่วมมือเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ช่วยกรอกข้อมูลด้วยนะค่ะ

31/08/2015

ขออนุญาต ประกาศค่ะ
นักศึกษาที่เรียนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ในวันอังคารที่ 1 เดือนกันยายน 2558 เวลา 08.00 - 11.20 น. งดการเรียนการสอน เนื่องจาก อาจารย์ติดประชุมค่

03/07/2015

Ubon Ratchathani Rajabhat University

คณะที่รับสมัครรอบเพิ่มเติม...

04/02/2015

ประกาศ
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา
ในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558. เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องบุษยรัตน์ ชั้น 2. ตึก HU. (
แต่งกายด้วยชุดสูท)

25/11/2014

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอนัดประชุม หัวหน้านักศึกษา หรือตัวแทนสาขา ในวัน พฤหัสบดี ที่27 พฤศจิกายน 57 เวลา 13.00น. ณ ห้องสโมสรนักศึกษา เพื่อหารือเรื่องการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในรอบ มหาลัย /งานวันพ่อ/งานวันชาติไทย จึงเรียนมาถึงทุกสาขาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมกัน ในวันเวลาดังกล่าว ขอบคุณครับ

22/11/2014

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

10/11/2014

ประกาศถึง ลูกค้าข้าวหมูแดง มาเช็คชื่อเด้อ

10/11/2014

ร่วมงาน สดุดีท้าวคำผง ค่ะ

16/10/2014

อย่าลืมนำมาในวันพรุ่งนี้ด้วยยนะจ๊ะ

08/10/2014

ประกาศ. เรื่องระเบียบการแต่งกายวันซ้อมรับฯ
ผู้ชาย
ใส่เสื้อคอโปโล เสื้อสุภาพ กางเกงสแลค รองเท้าคัชชูที่จะใส่ไปวันจริง.
ผู้หญิง
ใส่เสื้อคอปก. เสื้อคอโปโล กระโปรงทรงเอคลุมเข่า หรือกระโปรงที่จะใส่วันรับจริง
และให้นำบัตรประชาชน มาด้วย

07/10/2014

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
*************

29/09/2014

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีพิธีซ้อมใหญ่ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมไพรพะยอม
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๐๐ น.
- ศศ.บ. รายงานตัวที่อาคาร ๒๐ และฝึกซ้อม ณ ห้องบุษยรัตน์
- วท.บ. รายงานตัวและฝึกซ้อม ณ หอประชุมไพรพะยอม
- บธ.บ. รายงานตัวที่อาคาร ๘ และฝึกซ้อม ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- บช.บ. รายงานตัวที่อาคาร ๘ และฝึกซ้อม ณ โรงละคร
- ค.บ., น.บ., รป.บ., วศ.บ. และ พท.บ. รายงานตัวและฝึกซ้อม ณ โรงละคร
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๐๐ น.
- ป.โท และ ป.เอก รายงานตัวและฝึกซ้อม ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
- ศศ.บ., วท.บ., บธ.บ., บช.บ., ค.บ., น.บ., รป.บ., วศ.บ. และ พท.บ. ฝึกซ้อมในสถานที่ที่กำหนด
เวลา ๑๓.๐๐ น.
- ศศ.บ., วท.บ., บธ.บ., บช.บ., ค.บ., น.บ., รป.บ., วศ.บ. และ พท.บ. ฝึกซ้อม ณ หอประชุมไพรพะยอม
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. ซ้อมใหญ่เต็มกระบวนพิธี ณ หอประชุมไพรพะยอม
สำหรับลำดับที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้แก่ ศศ.บ., วท.บ., บธ.บ., ค.บ. น.บ., รป.บ., บช.บ., วศ.บ., พท.บ., ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งจะดำเนินการฝึกซ้อมตามกระบวนการเพื่อเข้ารับจริง ในภาคบ่าย วันจันทร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

26/09/2014

ดาวน์โหลด>>http://www.apr.ubru.ac.th/images/stories/imgweb/doc/P045.pdf

24/09/2014

ประกาศ
นักศึกษาที่สอบรายวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
เวลา 13.00 - 15.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2557
เปลี่ยนสถานที่สอบปลายภาคโดยให้

Section 01 ไปสอบที่ บัวพิสุทธิ์ 1
Section 02 ไปสอบที่ บัวพิสุทธิ์ 2
รบกวนประชาสัมพันธ์ต่อ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกันด้วยค่ะ

16/09/2014

นักศึกษาที่เรียนวิชา กฎหมายอาญา 2 วันจันทร์ เวลา 08.00 - 11.20 น. และ เวลา 13.50 - 16.20 น. เรียนที่ห้อง HU 602 เหมือนเดิมจ้า

08/09/2014

ให้ นศ. ที่เรียนวิชาสัมมนากับอาจารย์ปรีดี ที่จัดการเรื่องเอกสารให้มาพบที่สาขาด่วน ภายในวันนี้เท่านั้น

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน Ubon Ratchathani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

วอร์มร่างเตรียมพร้อม
น้องหล้าคำแพง 2557

เว็บไซต์

ที่อยู่


Ubon Ratchathani
34000

Ubon Ratchathani โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี
99 หมู่ 2 ตำบลแสนสุข
Ubon Ratchathani, 34190

ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุ?

Fc SAN En UBU Fc SAN En UBU
Ubon Ratchathani, 34190

สันทนาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

ข่าวสารแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปว?

ตรีจักรดาว อุบลราชธานี ตรีจักรดาว อุบลราชธานี
163
Ubon Ratchathani, 34000

Website:http://treejakdaoubon.com

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง (ตรงข้ามศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก)
Ubon Ratchathani, 34000

เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสาร คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะกรรมการนักศึกษาโครงการพิเศษ ศิลปศาสตร์ มธ. BASIC คณะกรรมการนักศึกษาโครงการพิเศษ ศิลปศาสตร์ มธ. BASIC
Ubon Ratchathani, 10200

Official page of BASIC group BAS SEAS RES BC KS BTI from Faculty of Liberal Arts-Special pr

หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชธานีวิชาการ - RTUNC การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชธานีวิชาการ - RTUNC
มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจ?

สโมสรแพทย์แผนไทย ม.ราชภัฏอุบล สโมสรแพทย์แผนไทย ม.ราชภัฏอุบล
Ubon Ratchathani, 34000

สโมสรนักศึกษาคณะแพทย์แผนไทยและแพท?

เรียนภาษาอังกฤษกับครูอาร์ม0860656225 เรียนภาษาอังกฤษกับครูอาร์ม0860656225
352หมู่7ถนนเปรมกิจ ตำบลเมืองเดช อำเภอ เดชอุดม
Ubon Ratchathani, 34160

เก่งขึ้นตั้งแต่เริ่มเรียน

กองงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร. วิทยาเขตอุบลราชธานี กองงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร. วิทยาเขตอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

เพื่อการศึกษา ประชาสัมพันธ์และเผยแ